Aksijalno naprezanje - vts.edu.rs · PDF file11/1/2009 7 Unutrašnje sile i naponi...

of 32 /32
11/1/2009 1 Aksijalno naprezanje Unutrašnje sile i naponi, deformacije, Hukov zakon, Poasonov koeficijent, mehaničke karakteristike materijala, dimenzionisanje aksijalno napregnutog štapa Otpornost materijala Osnovni pojmovi Kruto telo Rastojanje ma koje 2 tačke je stalno, ne menja se, telo se ne deformiše predmet proučavanja mehanike Čvrsto telo Rastojanje ma koje 2 tačke se menja pod dejstvom sila, realna tela koja mogu da se deformišu menjaju svoj oblik i veličinu PREDMET IZUČAVANJA OTPORNOSTI MATERIJALA Otpornost materijala

Embed Size (px)

Transcript of Aksijalno naprezanje - vts.edu.rs · PDF file11/1/2009 7 Unutrašnje sile i naponi...

 • 11/1/2009

  1

  Aksijalno naprezanje

  Unutranje sile i naponi, deformacije, Hukov zakon, Poasonov koeficijent, mehanike karakteristike materijala, dimenzionisanje aksijalno napregnutog tapa

  Otpornost materijala

  Osnovni pojmovi

  Kruto teloRastojanje ma koje 2 take je stalno,

  ne menja se,

  telo se ne deformie

  predmet prouavanja mehanike

  vrsto teloRastojanje ma koje 2 take se menja pod dejstvom sila,

  realna tela koja mogu da se deformiu

  menjaju svoj oblik i veliinu

  PREDMET IZUAVANJA OTPORNOSTI MATERIJALA

  Otpornost materijala

 • 11/1/2009

  2

  Osnovne pretpostavke otpornosti materijala

  Pretpostavka o linearnoj zavisnosti napona i deformacija (Hukov zakon)

  Princip poetnih dimenzija (deformacije su male)

  Princip nezavisnosti dejstva sile (superpozicije)

  Princip Sen-Venana

  Otpornost materijala

  Spoljanje i unutranje sile

  Telo je u ravnotei kada na njega deluju dve sile jednakih veliina, kolinearne i suprotnih smerova

  Prema zakonu akcije i reakcije

  Usled dejstva tereta, spoljanjih sila, pojavie se sile koje se odupiru dejstvu spoljanjih sila unutranje sile

  G G

  L

  z

  zFU

  FU

  G

  +

  I I I I

  Szi = G - F = 0u

  I I

  Otpornost materijala

 • 11/1/2009

  3

  Naprezanja, naponi i deformacije

  Kada vrsto telo napadaju spoljanje sile kaemo da je NAPREGNUTO ili u stanju naprezanja

  Pod uticajem spoljanjih sila telo donekle menja svoj oblik i zapreminu

  DEFORMIE SE

  Otpornost materijala

  Osnovne vrste naprezanja:

  Aksijalno naprezanje

  Smicanje

  Uvijanje

  Savijanje

  Izvijanje

  Otpornost materijala

 • 11/1/2009

  4

  Aksijalno naprezanje

  Zatezanje

  Pritisak

  Otpornost materijala

  F

  F

  - F

  + Fz

  - F

  + F

  Aksijalno naprezanje

  Aksijalno naprezanje (zatezanje ili pritisak) je takvo naprezanje pri kome se u poprenim presecima optereenog dela, najee tapa, javljaju samo aksijalne unutranje sile (unutranje sile su u pravcu uzdune ose tapa)

  Otpornost materijala

 • 11/1/2009

  5

  Aksijalno naprezanje

  Aksijalno naprezanje izazivaju sile kolinearne sa osom tapa ili vie sila ija je rezultanta u pravcu ose tapa

  Otpornost materijala

  F

  F

  - F

  + Fz

  - F

  + F

  Kod aksijalnog naprezanjapostoje samo normalni naponi

  Otpornost materijala

  Normalni napon s (sigma) - izduenje ili skraenje

  Nema tangencijalnih napona t (tau)

  F1

  F3

  F2

  I nM

  A s

 • 11/1/2009

  6

  Unutranje sile i naponi

  0

  0

  az

  Az

  FFF

  FFF

  Otpornost materijala

  Ravnotea spoljanjih i unutranjih sila

  Dijagram promene aksijalne sile

  Zanemaren je uticaj teine tapa,posmatra se homogeni tap konstantnog poprenog preseka

  FA

  FA

  Fa

  F

  F

  B

  B

  A

  A

  I

  I

  +

  Unutranje sile i naponi

  0

  0

  az

  Az

  FFF

  FFF

  Otpornost materijala

  Za proizvoljni zamiljeni normalni presek vae uslovi ravnotee:

  FA

  Fa

  s

  F

  F

  F

  B

  B

  B

  AI

  I

  I

  I

  I

  I

 • 11/1/2009

  7

  Unutranje sile i naponi

  Otpornost materijala

  A

  F

  AdAdAF

  a

  AA

  a

  s

  sss

  Normalni napon konstantan u svakoj taki poprenog preseka

  Popreni presek nepromenljiv itavom duinom tapa

  Normalan napon dobija se kao odnos sile po povrini

  Jedinica MPa

  Stare jedinice: kp/mm2

  i kg/cm2

  FA

  Fa

  s

  F

  F

  F

  B

  B

  B

  AI

  I

  I

  I

  I

  I

  Deformacije kod aksijalnog naprezanja

  F

  F

  F

  F

  l

  l l

  l1

  elini tap duine l deformisae se pod dejstvom sile zatezanja F

  Duina e se poveati za l

  Ukoliko su vee aksijalne sile utoliko su vea i izduenja

  Otpornost materijala

 • 11/1/2009

  8

  Deformacije kod aksijalnog naprezanja

  elini tap duine l deformisae se pod dejstvom sile pritiskanja F

  Duina e se smanjiti za l

  Ukoliko su vee pritisne aksijalne sile utoliko su vea i skraenja

  F

  F

  F

  F

  l

  l

  l

  Otpornost materijala

  Deformacije kod aksijalnog naprezanja

  Deformacija (u oba sluaja) je u promeni duine tapa

  Deformacija je zavisna od veliine aksijalnih sila te raste ukoliko su sile vee

  Uz odgovarajuu opremu mogue je snimiti zavisnost izmeu spoljanjeg optereenja (aksijalnih sila) i odgovarajuih deformacija

  Otpornost materijala

 • 11/1/2009

  9

  Dijagram sile i deformacije eline ipke

  l

  mm

  F

  kN

  Otpornost materijala

  Dijagrami napona i dilatacije

  Dijagram sile i izduenja zavisi od dimenzija ipke

  Za svaku ispitivanu ipku dobio bi se slian dijagram

  Da bi se otklonile neusaglaenosti i dobileporedive vrednosti izvrena je

  standardizacija metodologije ispitivanja i epruvete koje se koriste

  Otpornost materijala

 • 11/1/2009

  10

  Dijagrami napona i dilatacije

  Za debele materijale propisane su prave cilindrine epruvete

  Za limove propisane su pljosnate epruvete

  Propisane su i duine epruveta i to:

  DUGAKE

  KRATKE

  00 10 dl

  00 5 dl

  Otpornost materijala

  Standardna epruveta za ispitivanje zatezanjem

  Otpornost materijala

 • 11/1/2009

  11

  Ispitivanje zatezanjem na hidraulinoj kidalici

  Otpornost materijala

  Savremene maine za ispitivanje zatezanjem

  Otpornost materijala

 • 11/1/2009

  12

  Dijagrami sila - izduenje za razliite materijale

  Otpornost materijala

  Dijagram sila izduenje dijagram napon - dilatacija

  Umesto izduenja naneti odnos izduenja i prvobitne duine

  e Dilatacija, neimenovan broj

  0

  0

  l

  le

  Otpornost materijala

 • 11/1/2009

  13

  Dijagram sila izduenje dijagram napon - dilatacija

  Umesto sile naneti odnos sile i povrine poprenog preseka

  s Napon MPa 0A

  Fs

  Prema vaeim standardima napon se oznaava sa R

  Otpornost materijala

  Dijagram napon - dilatacija

  e

  sM Pa

  Dijagram napon - dilatacija za meki elik

  Otpornost materijala

 • 11/1/2009

  14

  Karakteristine take na dijagramu napon - dilatacija

  e

  s M Pa

  P

  ETG

  TD

  M

  K

  a

  sP

  sM

  sE

  P - granica proporcionalnostiE - granica elastinostiTg -gornja granica teenjaTd - donja granica teenja

  M - maksimalna vrstoaK - taka prekida

  tg =Ea

  Otpornost materijala

  Hukov zakon

  Od koordinatnog poetka do take P postoji proporcionalnost izmeu napona i dilatacije

  E koeficijent proporcionalnosti MODUL ELASTINOSTIili Jungov modul dimenzija MPa

  es E

  Otpornost materijala

 • 11/1/2009

  15

  Hukov zakon

  Hukov zakon u obliku s=Ee

  Zamenom u izrazu za dilataciju kao e=l/lo

  Napon kao odnos s=F/A

  Dobija se izraz za Hukov zakon u obliku

  AE

  lFl

  ee 11 llllllDuina ipke posle prekida

  Otpornost materijala

  Poasonov koeficijent m

  e uzduna dilatacija

  eP poprena dilatacija koeficijent zavisnosti poprene dilatacije od uzdune Poasonov koeficijent je neimenovan broj

  l

  l1

  b

  h

  epb

  eph

  eme p

  Otpornost materijala

 • 11/1/2009

  16

  Poasonov koeficijent

  Izraunavanjem zapremina pre i posle deformacije dobija se zapreminska dilatacija kao

  mee 21V

  V

  VV

  V

  V

  hblhblV

  hblV

  V

  1

  2

  111 11

  e

  mee

  Otpornost materijala

  Poasonov koeficijent i modul elastinosti

  0,3

  0,34

  0,33

  0,37

  0,25

  1/6

  m [-]

  2.1 . 105

  0.7 . 105

  1.1 . 105

  1.0 . 105

  1.0 . 105

  0.3. 105

  E [ M Pa ]

  elik

  Materijal

  Aluminijum

  Bakar

  Mesing

  Sivi liv

  Beton

  Otpornost materijala

 • 11/1/2009

  17

  Dimenzionisanje aksijalno napregnutog tapa, dozvoljeni napon, stepen sigurnosti

  Obrasci u otpornosti materijala izvedeni su na osnovu Hukovog (Robert Hooke) zakona, to jest zakona proporcionalnosti

  Pri dimenzionisanju delova treba to potovati, pa dozvoljeni napon merodavan za proraun mora biti manji od napona na granici proporcionalnosti to se postie uvoenjem stepena sigurnosti

  Otpornost materijala

  Dozvoljeni napon mora biti manji od napona na granici proporcionalnosti

  e

  s M Pa

  P

  ETG

  TD

  M

  K

  a

  sP

  sM

  sE

  P - granica proporcionalnostiE - granica elastinostiTg -gornja granica teenjaTd - donja granica teenja

  M - maksimalna vrstoaK - taka prekida

  tg =Ea

  Otpornost materijala

 • 11/1/2009

  18

  Dimenzionisanje aksijalno napregnutog tapa, dozvoljeni napon, stepen sigurnosti

  Stepen sigurnosti je kolinik jaine na kidanje, zatezne vrstoe, ili granice teenja materijala od kog je proraunavani tap i dozvoljenog napona

  Otpornost materijala

  doz

  TT

  doz

  MM

  s

  s

  s

  s

  Dozvoljeni napon

  Dozvoljeni napon je kolinik jaine na kidanje, zatezne vrstoe, od kog je proraunavani deo i stepena sigurnosti

  Otpornost materijala

  s