ak±ll± optik ebekeler

download ak±ll± optik ebekeler

of 25

 • date post

  03-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of ak±ll± optik ebekeler

 • AKILLI OPTKEBEKELER

  Bar Karaahin

  OPTICS Grubu

  TND rn Sorumlusu

  Baris.Karasahin@alcatel.com.tr

 • Alcatel stanbul-2001, Page 2

  Alca

  tel -

  Giz

  lidir. (WDM)

  Sonet/SDH

  ATM

  Paket

  Gnmz ebekesi ve Ynetim Katmanlar

  OTN letimi

  SDH letimi

  ATM letimi

  IP letimi

  eitli ebekeler(TDM, ATM, FR, IP

  NML: Network Management Layer EML: Element Management Layer

  Laye

  r 1

  TDM letimNMLEML

  Laye

  r 2

  ATMSantral

  NMLEML

  Laye

  r 3

  IPRouter

  NMLEML

  Laye

  r 0

  DWDM terminal multiplexersEML

  KontrolSeviyesi(G)MPLS

 • Alcatel stanbul-2001, Page 3

  Alca

  tel -

  Giz

  lidir.

  GMPLS

  Transmisyon ebekesinin dinamik routingi destekleyebilmesiiin sahip olmas gereken artlar

  Esneklik ve yeniden konfigre edilebilirlik

  Transmisyon ve servis katmanlar aras iaretleme veya ynetimbalants : GMPLS@OIF-UNI

  Trafik Mhendislii yapabilen bir servis platformu

  ebekenin toparlanabilmesi (de-fragmentation) imkan

 • Alcatel stanbul-2001, Page 4

  Alca

  tel -

  Giz

  lidir.

  ebekelerin, zellikletransmisyon seviyesinde, akllolmas ihtiyac domutur.

  servislere duyarl dinamik ynlendirmeli

  yksek servis kalitesi

  Akll transmisyon sebekesi , yeni

  ve hzl IP servislerin

  salanmasnda anahtar role

  sahiptir

  Neden Akll ebeke?

 • Alcatel stanbul-2001, Page 5

  Alca

  tel -

  Giz

  lidir.

  Neden Akll ebeke? - 2

  Gelecekteki ebekeler eksponansiyel olarak artan IP trafiini

  tayacaklar

  Hzl bandgenilii salanmasn gerektirir

  IP ebekeler a, TDM ebekeler ring tipidir

  Optik ebekelerde yeni paradigma - A ebeke

  A tipi IP ebekeler routing algoritmalar ile ynetilir

  Optik seviyede routing yetenei gerekir

  Ikyolu (Lightpath) Routing yeni IP teknolojisi

  IP routing know-how optik ebekelere uygulanacak

 • Alcatel stanbul-2001, Page 6

  Alca

  tel -

  Giz

  lidir.

  Akll Optik ebekelerin Getirdikleri

  Talepler deiiyor, yleyse: Yeni deerler yaratan servisler nerin stee gre optik bandgenilii servisi(BonD), bandgenilii ticareti(BT), optik-

  VPN ve dial-up optik balant

  Farkl kalite seviyelerine ve esnek fiyatlandrma yapsna sahip servisler

  Yatrm Maliyetlerini Azaltma Dinamik routing ile transmisyon ebekesinde nceden yaplan yatrmlar

  koruma

  Trafik mhendislii ile ebekenin deerlendirilmesinin maksimuma karlmas

  letme Maliyetlerini Azaltma Dier markalar ile Inter-operability yeteneinin arttrlmas

  IP, ATM kullanc ve transmisyon ebekesi aras Inter-operability yeteneininarttrlmas

  Uzun ve kark optik servis salanmas aamasnn basit ve otomatik halegetirilmesi

  Yenilikler : Teknoloji dalgaboyu anahtarlamal WDM alar veyazlm kontroll bandgenilii salama ve ynetme

 • Alcatel stanbul-2001, Page 7

  Alca

  tel -

  Giz

  lidir.

  OIF/IETF/ITU-T Akll Optik Sistem ModeliVirtual Crossconnect

  WLA

  WLA

  WLA

  WLA

  WDM WDM

  LMP (Link Management Protocol)

  WLA

  WLA

  WLA

  WLA

  OIF PXC

  LMP

  Photonic Matrix

  Router SDH Crossconnect

 • Alcatel stanbul-2001, Page 8

  Alca

  tel -

  Giz

  lidir.

  Trendler

  Entegre sistem anlayna doru bir ynelim var

  Bu entegre sistemlerin, tek bir reticiden olmas az grlr bir ey olacak

  letim/Ynetim seviyesinde entegrasyonun en zor konu olduu grld

  Kontrol seviyesinin ebeke ve ynetim altyapsna sorunsuz uydurulmas

  anahtar neme sahip

 • Alcatel stanbul-2001, Page 9

  Alca

  tel -

  Giz

  lidir.

  Transmisyon Seviyesi

  Kullanc Seviyesi

  IPATM

  SDH/SONETOptical

  Trafik Arayz

  UNI ve/veya letme Arayz aretlemesi

  SDH/SONET

  Alcatelin Dinamik Routing ve BonDa Bak:emberi Kapatyoruz

  Tahmin edilemez trafik yklerini tayabilmek iin, devasakapasite taleplerini tayabilecek dinamik bir ebekegereklidir.

  Network Magazine

 • Alcatel stanbul-2001, Page 10

  Alca

  tel -

  Giz

  lidir.

  Alcatel Vizyonu

  Yeni Nesil Internet, talebe ynelikbalanabilirlik iin bir

  IP Kontrol Dzlemine sahip olacak Her Tip Data Paket, Hcre, Devre

  Her Formatta Elektrik, optik, kablosuz

  Her Kalitede Sabit bandgenilii, farkl servis tipleri

 • Alcatel stanbul-2001, Page 11

  Alca

  tel -

  Giz

  lidir.

  Alcatel Ne Verebilir?

  SONET/SDHSONET/SDHSONET/SDHSONET/SDH

  DWDMDWDMDWDMDWDM

  OpticalOpticalOpticalOpticalGatewaysGatewaysGatewaysGateways

  OpticalOpticalOpticalOpticalCross-ConnectsCross-ConnectsCross-ConnectsCross-Connects

  letimletimletimletim////YYYYnetimnetimnetimnetim

 • Alcatel stanbul-2001, Page 12

  Alca

  tel -

  Giz

  lidir.

  Akll Optik ebeke Temel zelliklerive Alcatel

  Hzl Dalgaboyu Salama

  A-ebeke Korumas

  Kullanc Ynetiminde ebeke mkanlar

  Multivendor Dalgaboyu Salama

  IP Kontroll Dalgaboyu Salama ->

 • Alcatel stanbul-2001, Page 13

  Alca

  tel -

  Giz

  lidir.

  alan Alcatel ION Platformu(1.0)

  1355BonD

  1664SM,

  1660SM,

  1670SM,

  LambdaGate

  AV-TE (Data TrafikMhendislii)

  Alcatel Router

  RCP7770

  Cisco

  Juniper

  5620 (Data Ynetimi) Alcatel Router

  RCP7770

  Optik ebekeYnetimi

  1355BonD1.01355BonD1.0

  Internet/Intranet

  1355BonDKullancTerminali

  DataTrafik, ebekeYnetimi(Alcatel AV-TE,5620)

  GMPLS@OIF-UNIGMPLS@OIF-UNIiaretlemeiaretleme

 • Alcatel stanbul-2001, Page 14

  Alca

  tel -

  Giz

  lidir.

  GMPLS@OIF-UNI

  IPIP trafik modeli ile alan dinamik trafik modeli ile alan dinamikbalanabilirlikbalanabilirlik

  Servis seviyesi anlamalar denetimi iin1355BonD1.0 kullanm

  Transmisyon VPNleri salanmas(Lambda Servisi)

  Kark Ring ve A yaps destei Mevcut tm koruma ve dzelt me

  mekanizmalar ile uyumluluk oklu Seviye: IP, ATM, PDH,

  SDH/SONET, DWDM, G.709, photonic

  Alcatel 1354Transmisyon

  Ynetimi

  Servis Ynetimi

  AVIP

  Gnmzstee Gre BandGenilii (BonD) lk

  rn

  Herhangi birAlcatel

  Transmisyonu

  DierKullancUygulamalar

  Alcatel 7770Routing

  10Gb/st

  en 2Mb/s

  e

  Dinamik

  BandGe

  nilii

  10Gb/st

  en 2Mb/s

  e

  Dinamik

  BandGe

  nilii

  Alcatel 1355BonD1.0

 • Alcatel stanbul-2001, Page 15

  Alca

  tel -

  Giz

  lidir.

  Operatrn tayc ve ISPlere BonD servisi satmasn salar her zaman (sadece ne zaman ve ne kadar gerekli ise)

  her yerde (esnek topolojileri destekler)

  her tipte (teknoloji, bandgenilii, koruma ve dzeltme anlamnda farlseenekler ile)

  GMPLS@OIF-UNI standart protokol ile interoperability kolaylatrlr

  farkl markalarda transmisyon ebekesi rnleri arasnda

  farkl teknolojiler arasnda: IP, ATM, PDH, SDH/SONET, DWDM, G.709,photonic.

  ebeke elemanlarna bir etkisi yoktur

  stee Gre BandGeniliinin (BonD) Rol

 • Alcatel stanbul-2001, Page 16

  Alca

  tel -

  Giz

  lidir.

  Alcatel TecrbeleriSupercomm (Haziran 01), OIF

  Interoperability Test (Mays 01)

  1355BonD1355BonD

  LambdaGate

  GMPLS@OIFGMPLS@OIFUNI UNI iaretlemeiaretleme

  Internet/Intranet

  IP KullancServisleri

  1355BonDkullanc terminali

  SDH/SONET ebekesi(O-VPN servisi)

  Kullanc Taraf

  Optical NetworkManagement

  Kullanc Taraf

  TenorAVICI

  Redback

  IP KullancServisleri

  IP KullancServisleri

  IP KullancServisleri

  STM-16cSTM-16c

  7770

 • Alcatel stanbul-2001, Page 17

  Alca

  tel -

  Giz

  lidir.

  Supercomm ve OIF Interoperability Testleri Sonular:

  OIF testine katlan 25 reticinin tm birbiri ile karlkl alabilirliinikantlamtr.

  Bunlardan sadece 3 hem Router/ATM kullanc taraf ve hem deTransmisyon NE taraf rnlerini salayabilmitir .

  Bunlar arasndan da sadece Alcatel, komple bir rn gam sunabilmitir:Optik BonD ve O-VPN servisleri iin ekirdek sistem rnleri vebtnletirici tek bir letim Sistemi

  Alcatel TecrbeleriSupercomm (Haziran 01), OIF

  Interoperability Test (Mays 01)

 • Alcatel stanbul-2001, Page 18

  Alca

  tel -

  Giz

  lidir.

  Name Symbol TypeAgilent AG Cl&ONE Conf. TestAvici AV ClientAlcatel AL BothCiena CN BothCinta CT ONECisco CS BothCoriolis CO ClientCorvis CV ONEGeyser GE ClientHuawei HU ONEMetro-Optix MO ClientLucent LU ClientNortel NT ONE & Proxy ClientONI ON ONEOptisphere OS ONEOptivera OV Proxy ONERedback RB ClientSpirent SP Test - DecodesSycamore SY ONETellium TL ONETenor TR ClientTurin TU ClientVillage VI ClientZaffire ZA ONE

  Vend

  ors

 • Alcatel stanbul-2001, Page 19

  Alca

  tel -

  Giz

  lidir.

  ncelik aret lemeye Optik Crossconnectler omurgann ana

  elemandr Crossconnectler GMPLS kontroll

  GMPLS Kontrol Dzlemi Link Ynetim Protokol Peer ve Overlay modellerini desteklerTransmisyon letim Sistemi Rol Artk birebir balantlar kurmak ile grevli

  deildir ncelii ebekenin almas ve

  iletmesine verir: Alarm ve performansynetimi

  Gelecek Akll Optik ebekeler

  1354Transmisyon

  Ynetimi

  IP ServisYnetimi

  AVIP

  GMPLS KontrollOXCs

  OIFUNI

  OIFUNI

  Alcatel 1355BonD

  Alcatel 7770Routing

 • Alcatel stanbul-2001, Page 20

  Alca

  tel -

  Giz

  lidir.