abacos biaxial

of 34 /34
DIAGRAMAS DE FLEXION BIAXIAL A. Columnas con 8 barras fy = 420 MPa (1 - 16) 1 . f'c = 20 MPa γ = 0.8 2 . f'c = 25 MPa γ = 0.8 3 . f'c = 30 MPa γ = 0.8 4 . f'c = 35 MPa γ = 0.8 5 . f'c = 40 MPa γ = 0.8 6 . f'c = 45 MPa γ = 0.8 7 . f'c = 50 MPa γ = 0.8 8 . f'c = 55 MPa γ = 0.8 9 . f'c = 20 MPa γ = 0.9 10 . f'c = 25 MPa γ = 0.9 11 . f'c = 30 MPa γ = 0.9 12 . f'c = 35 MPa γ = 0.9 13 . f'c = 40 MPa γ = 0.9 14 . f'c = 45 MPa γ = 0.9 15 . f'c = 50 MPa γ = 0.9 16 . f'c = 55 MPa γ = 0.9 B. Columnas con Armadura Perimetral fy = 420 MPa (17 - 32) 17 . f'c = 20 MPa γ = 0.8 18 . f'c = 25 MPa γ = 0.8 19 . f'c = 30 MPa γ = 0.8 20 . f'c = 35 MPa γ = 0.8 21 . f'c = 40 MPa γ = 0.8 22 . f'c = 45 MPa γ = 0.8 23 . f'c = 50 MPa γ = 0.8 24 . f'c = 55 MPa γ = 0.8 25 . f'c = 20 MPa γ = 0.9 26 . f'c = 25 MPa γ = 0.9 27 . f'c = 30 MPa γ = 0.9 28 . f'c = 35 MPa γ = 0.9 29 . f'c = 40 MPa γ = 0.9 30 . f'c = 45 MPa γ = 0.9 31 . f'c = 50 MPa γ = 0.9 32 . f'c = 55 MPa γ = 0.9

Embed Size (px)

Transcript of abacos biaxial

DIAGRAMAS DE FLEXION BIAXIALA. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . . . . . . . . . . . . . . . . Columnas con 8 barras fy = 420 MPa (1 - 16) = 0.8 f'c = 20 MPa = 0.8 f'c = 25 MPa = 0.8 f'c = 30 MPa = 0.8 f'c = 35 MPa = 0.8 f'c = 40 MPa = 0.8 f'c = 45 MPa = 0.8 f'c = 50 MPa = 0.8 f'c = 55 MPa f'c = 20 MPa f'c = 25 MPa f'c = 30 MPa f'c = 35 MPa f'c = 40 MPa f'c = 45 MPa f'c = 50 MPa f'c = 55 MPa = 0.9 = 0.9 = 0.9 = 0.9 = 0.9 = 0.9 = 0.9 = 0.9

B. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

. . . . . . . . . . . . . . . .

Columnas con Armadura Perimetral fy = 420 MPa (17 - 32) = 0.8 f'c = 20 MPa = 0.8 f'c = 25 MPa = 0.8 f'c = 30 MPa = 0.8 f'c = 35 MPa = 0.8 f'c = 40 MPa = 0.8 f'c = 45 MPa = 0.8 f'c = 50 MPa = 0.8 f'c = 55 MPa f'c = 20 MPa f'c = 25 MPa f'c = 30 MPa f'c = 35 MPa f'c = 40 MPa f'c = 45 MPa f'c = 50 MPa f'c = 55 MPa = 0.9 = 0.9 = 0.9 = 0.9 = 0.9 = 0.9 = 0.9 = 0.9

C. 33 34 35 36 37 38 39 40

. . . . . . . .

Columnas con 8 barras fy = 280 MPa (33 - 40) = 0.8 f'c = 20 MPa = 0.8 f'c = 25 MPa = 0.8 f'c = 30 MPa = 0.8 f'c = 35 MPa f'c = 20 MPa f'c = 25 MPa f'c = 30 MPa f'c = 35 MPa = 0.9 = 0.9 = 0.9 = 0.9

D. 41 42 43 44 45 46 47 48

. . . . . . . .

Columnas con Armadura Perimetral fy = 280 MPa (41 - 48) = 0.8 f'c = 20 MPa = 0.8 f'c = 25 MPa = 0.8 f'c = 30 MPa = 0.8 f'c = 35 MPa f'c = 20 MPa f'c = 25 MPa f'c = 30 MPa f'c = 35 MPa = 0.9 = 0.9 = 0.9 = 0.9

1.- FLEXION BIAXIAL EN COLUMNAS ARMADAS CON 8 BARRASAg = b h g = As / Ag h = Mh / (Agh) [Mpa] b = Mb / (Agb) [Mpa] = Pu / Ag [Mpa] x = Max {h, b} y = Min {h, b}h h

Mb f'c = 20 MPa fy = 420 MPa = 0.8

Mhb b

g = 1% 2 4 6 8 10 y 10

y 10 8 6 4 4 2 x 2

10

8

6

4

2

x

= 21.0

= 0.0g = 8%

8 6

= 19.0g = 8%

g = 8% 6%

= 2.0

5% 4%

1%

g = 8% 1% 1%

4 4 2 x 2

2% 1%

g = 8%

g = 8%

4 6 8 10 y

= 16.0g = 8% g = 8%

= 6.0

4 6 8

= 13.0 10 8 6 4 2 x 2

= 9.0

10 6 8 10 y

4

2.- FLEXION BIAXIAL EN COLUMNAS ARMADAS CON 8 BARRASAg = b h g = As / Ag h = Mh / (Agh) [Mpa] b = Mb / (Agb) [Mpa] = Pu / Ag [Mpa] x = Max {h, b} y = Min {h, b}h h

Mb f'c = 25 MPa fy = 420 MPa = 0.8

Mhb b

g = 1% 2 4 6 8 10 y 10

y 10 8 6 4 4 2 x 2 4 6 8 10 y

10

8

6

4

2

x

= 23.0

= 0.0g = 8%

8 6

= 20.0g = 8%

g = 8%

= 2.56% g = 8%

4 4 2 x 2

5%

1%

1%

3%

1%

1% 1% g = 8%

g = 8%

= 16.5g = 8% g = 8%

4 = 7.2 6 8

= 13.0 10 8 6 4 2 x 2

= 10.0

10 6 8 10 y

4

3.- FLEXION BIAXIAL EN COLUMNAS ARMADAS CON 8 BARRASAg = b h g = As / Ag h = Mh / (Agh) [Mpa] b = Mb / (Agb) [Mpa] = Pu / Ag [Mpa] x = Max {h, b} y = Min {h, b}h h

Mb f'c = 30 MPa fy = 420 MPa = 0.8

Mhb b

g = 1% 2 4 6 = 0.0 8 10 y 10 8 = 3.0 6 4 4 2 x 2g = 8%

y 10 8 6 4 4 2 x 2

10

8

6

4

2

x

= 25.5g = 8%

g = 8%

= 21.0g = 8% 4% 3%

6%

g = 8%

1% 1% 1% 1% 1%

g = 8%

4 6 8 10 y

= 18.0g = 8% g = 8%

4 = 7.5 6 8

= 15.0 10 8 6 4 2 x 2

= 12.0

10 6 8 10 y

4

4.- FLEXION BIAXIAL EN COLUMNAS ARMADAS CON 8 BARRASAg = b h g = As / Ag h = Mh / (Agh) [Mpa] b = Mb / (Agb) [Mpa] = Pu / Ag [Mpa] x = Max {h, b} y = Min {h, b}h h

Mb f'c = 35 MPa fy = 420 MPa = 0.8

Mhb b

g = 1% 2 4 6 = 0.0 8 10 y 10 8 = 3.5 6 4 4 2 x 2g = 8%

y 10 8 6 4 4 2 x

10

8

6

4

2

x

= 27.5

g = 8%

g = 8%

= 23.5

g = 8%

6%

g = 8%

4%

1% 1%

2%

1% 1%

2 4 6

1% g = 8%

= 19.5g = 8% g = 8%

4 = 8.8 6 8 10

8 10 y 10 8 6 = 15.5 4 2 x

= 12.5

2

4

6

8

10

y

5.- FLEXION BIAXIAL EN COLUMNAS ARMADAS CON 8 BARRASAg = b h g = As / Ag h = Mh / (Agh) [Mpa] b = Mb / (Agb) [Mpa] = Pu / Ag [Mpa] x = Max {h, b} y = Min {h, b}h h

Mb f'c = 40 MPa fy = 420 MPa = 0.8

Mhb b

g = 1% 2 4 6 = 0.0 8 10 y 10 8 = 4.0 6 4 4 2 xg = 8%

y 10 8 6 4 4 2 x

10

8

6

4

2

x

= 29.5g = 8% g = 8%

= 25.0g = 8% 4%

6%

g = 8%

1% 1% 2%

1% 1%

2g = 8%

2 4

1%

4 6

= 21.0g = 8%

= 9.6g = 8%

6 8 10

8 10 y 10 8 6 = 17.0 4 2 x 2

= 13.5

4

6

8

10

y

6.- FLEXION BIAXIAL EN COLUMNAS ARMADAS CON 8 BARRASAg = b h g = As / Ag h = Mh / (Agh) [Mpa] b = Mb / (Agb) [Mpa] = Pu / Ag [Mpa] x = Max {h, b} y = Min {h, b}h h

Mb f'c = 45 MPa fy = 420 MPa = 0.8

Mhb b

g = 1% 2 4 6 = 0.0 8 10 y 10 8 = 4.5 6 4 4 2 x 21% g = 8%

y 10 8 6 4 4 2 x

10

8

6

4

2

x

= 31.5g = 8%

g = 8%

= 27.0g = 8% 4%

6% g = 8%

1% 1%

2%

1% 1%

2g = 8%

4 6 8 10 y

= 23.0

4 = 10.0g = 8% g = 8%

6 8 10

= 18.0 10 8 6 4 2 x 2

= 14.0

4

6

8

10

y

7.- FLEXION BIAXIAL EN COLUMNAS ARMADAS CON 8 BARRASAg = b h g = As / Ag h = Mh / (Agh) [Mpa] b = Mb / (Agb) [Mpa] = Pu / Ag [Mpa] x = Max {h, b} y = Min {h, b}h h

Mb f'c = 50 MPa fy = 420 MPa = 0.8

Mhb b

g = 1% 2 4 6 = 0.0g = 8%

y 10 8

10

8

6

4 = 33.0

2

x

8

10

y 10 8

g = 8%

66%

= 5.0g = 8%

6 4 4 2 x 2

4 4 2 x 2 4 6 8 10 y

= 29.0g = 8% 4% 1% 1%

2% 1% g = 8%

1%

1%

g = 8%

4 = 9.0g = 8% g = 8%

= 24.5

6 8

= 20.0 10 8 6 4 2 x 2

= 15.5 4 6 8 10

10 y

8.- FLEXION BIAXIAL EN COLUMNAS ARMADAS CON 8 BARRASAg = b h g = As / Ag h = Mh / (Agh) [Mpa] b = Mb / (Agb) [Mpa] = Pu / Ag [Mpa] x = Max {h, b} y = Min {h, b}h h

Mb f'c = 55 MPa fy = 420 MPa = 0.8

Mhb b

g = 1% 4 6 8 10 12 y 12 10g = 8%

y 12 10 8 6 4 4 2 x

12 10

8

6

4

2

x 2

= 35.8

= 0.0

g = 8% 6%

8 = 5.5g = 8%

6 4 4 2 x

= 30.0g = 8% 3%

1% 1%

1%

2 4 6 8 10 12 y 12 10 8 = 20.0 6 4 2 x 21% 1%

1% g = 8%

2 4

= 25.0

g = 8%

= 11.0g = 8% g = 8%

6 8 10 12

= 15.0

4

6

8

10 12

y

9.- FLEXION BIAXIAL EN COLUMNAS ARMADAS CON 8 BARRASAg = b h g = As / Ag h = Mh / (Agh) [Mpa] b = Mb / (Agb) [Mpa] = Pu / Ag [Mpa] x = Max {h, b} y = Min {h, b}h h

Mb f'c = 20 MPa fy = 420 MPa = 0.9

Mhb b

g = 1% 2 4 6 = 0.0 8 10 y 10 8 = 2.0 6 4 4 2 x 2g = 8%

y 10 8 6

10

8

6

4

2

x

= 21.0

g = 8%

g = 8%

4 4 2 x

= 19.0

g = 8%

6%

g = 8%

5%

1% 1% 1% 2% 1%

4%

2 4 6 8 10 y 10 8 6 = 13.0 4 2 = 16.0g = 8%

4 = 6.0g = 8% g = 8%

6 8 10

= 9.0

x

2

4

6

8

10

y

10.- FLEXION BIAXIAL EN COLUMNAS ARMADAS CON 8 BARRASAg = b h g = As / Ag h = Mh / (Agh) [Mpa] b = Mb / (Agb) [Mpa] = Pu / Ag [Mpa] x = Max {h, b} y = Min {h, b}h h

Mb f'c = 25 MPa fy = 420 MPa = 0.9

Mhb b

g = 1% 4 6 8 10 12 y 12 10g = 8%

y 12 10 8 6 4 4 2 x

12 10

8

6

4

2

x 2

= 0.0 = 23.0

8 = 2.5 = 20.0g = 8% g = 8% g = 8% 6%

6 4 4 2 x 2

5%

1% 1% 3% 1% 1% 1%

2 4 6 8 10 12 y 12 10 = 16.5

g = 8%

g = 8%

4 = 7.2g = 8% g = 8%

6 8 10 12

= 13.0 8 6 4 2 x 2

= 10.0

4

6

8

10 12

y

11.- FLEXION BIAXIAL EN COLUMNAS ARMADAS CON 8 BARRASAg = b h g = As / Ag h = Mh / (Agh) [Mpa] b = Mb / (Agb) [Mpa] = Pu / Ag [Mpa] x = Max {h, b} y = Min {h, b}h h

Mb f'c = 30 MPa fy = 420 MPa = 0.9

Mhb b

g = 1% 4 6 8 10 12 y 12 10g = 8%

y 12 10 8 6 4 4 2 x 2 4 6 8 10 12 y

12 10

8

6

4

2

x 2

= 0.0 = 25.5

= 3.0 = 21.0g = 8% 1% 4% 3% 1% 1% 1% 1% g = 8% g = 8% 6%

8 6 4 4 2 x 2

g = 8%

= 18.0g = 8% g = 8%

g = 8%

4 6 8 10 12

= 7.5

= 15.0 12 10 8 6 4 2 x 2

= 12.0

4

6

8

10 12

y

12.- FLEXION BIAXIAL EN COLUMNAS ARMADAS CON 8 BARRASAg = b h g = As / Ag h = Mh / (Agh) [Mpa] b = Mb / (Agb) [Mpa] = Pu / Ag [Mpa] x = Max {h, b} y = Min {h, b}h h

Mb f'c = 35 MPa fy = 420 MPa = 0.9

Mhb b

g = 1% 4 6 8 10 12 y 12 10g = 8%

y 12 10 8 6 4 4 2 x

12 10

8

6

4

2

x 2

= 0.0 = 27.5g = 8%

8 = 3.5g = 8%

6 4 4 2 x 2

= 23.56% g = 8% 4% 1% 1% 3% 1% 1% 1%

2 4 6 8 10 12 y 12 10 8 = 15.5 6 4 2 = 19.5g = 8%

g = 8%

4 = 8.8 6 8 10 12

g = 8%

g = 8%

= 12.5

x 2

4

6

8

10 12

y

13.- FLEXION BIAXIAL EN COLUMNAS ARMADAS CON 8 BARRASAg = b h g = As / Ag h = Mh / (Agh) [Mpa] b = Mb / (Agb) [Mpa] = Pu / Ag [Mpa] x = Max {h, b} y = Min {h, b}h h

Mb f'c = 40 MPa fy = 420 MPa = 0.9

Mhb b

g = 1% 4 6 8 10 12 y 12 10g = 8%

y 12 10 8 6 4 4 2 x 2 4 6 8 10 12 y

12 10

8

6

4

2

x 2

= 0.0 = 29.5g = 8%

8 = 25.0g = 8% 4% 1% 1%

= 4.06% g = 8%

6 4 4 2 x 2

2% 1%

1% 1%

= 21.0

g = 8%

g = 8%

4 = 9.6 6 8 10 12

g = 8%

g = 8%

= 17.0 12 10 8 6 4 2 x 2

= 13.5

4

6

8

10 12

y

14.- FLEXION BIAXIAL EN COLUMNAS ARMADAS CON 8 BARRASAg = b h g = As / Ag h = Mh / (Agh) [Mpa] b = Mb / (Agb) [Mpa] = Pu / Ag [Mpa] x = Max {h, b} y = Min {h, b}h h

Mb f'c = 45 MPa fy = 420 MPa = 0.9

Mhb b

g = 1% 4 6 8 10 12 y 12 10 = 4.5 8 6

y 12 10 8 6 4 4 2 x 2 4 6 8 10 12 y

12 10

8

6

4

2

x 2

= 0.0 = 31.5g = 8% g = 8%

= 27.0g = 8%

6%

g = 8%

4%

1%

4 4 2 x 2

1%

2%

1% 1% 1% g = 8%

= 23.0

g = 8%

4 6 8

= 10.0g = 8% g = 8%

= 18.0 12 10 8 6 4 2 x 2

= 14.0

10 12 8 10 12 y

4

6

15.- FLEXION BIAXIAL EN COLUMNAS ARMADAS CON 8 BARRASAg = b h g = As / Ag h = Mh / (Agh) [Mpa] b = Mb / (Agb) [Mpa] = Pu / Ag [Mpa] x = Max {h, b} y = Min {h, b}h h

Mb f'c = 50 MPa fy = 420 MPa = 0.9

Mhb b

g = 1% 4 6 8 10 12 y 12 10 8 = 5.0

y 12 10 8 6 4 4 2 x 2 4 6 8 10 12 y

12 10

8

6

4

2

x 2

= 0.0 = 33.0 = 29.0g = 8% 4% 1% 1% g = 8% 6% g = 8% g = 8%

6 4 4 2 x 2

2% 1% g = 8%

1%

1%

g = 8%

4 6 8

= 24.5g = 8% g = 8%

= 9.0

= 20.0 12 10 8 6 4 2 x 2

= 15.5

10 12 8 10 12 y

4

6

16.- FLEXION BIAXIAL EN COLUMNAS ARMADAS CON 8 BARRASAg = b h g = As / Ag h = Mh / (Agh) [Mpa] b = Mb / (Agb) [Mpa] = Pu / Ag [Mpa] x = Max {h, b} y = Min {h, b}h h

Mb f'c = 55 MPa fy = 420 MPa = 0.9

Mhb b

g = 1% 4 6 8 10 12 y 12 10 8 = 5.5

y 12 10 8 6 4 4 2 x 2 4 6 8 10 12 y

12 10

8

6

4

2

x 2

= 35.8

= 0.0g = 8%

g = 8%

= 30.0

6 4 4 2 x

6% g = 8%

g = 8%

3%

1%

1%

1%

1%

2g = 8%

1%

1%

4 6 8 10 12

g = 8%

= 25.0g = 8% g = 8%

= 11.0

= 20.0 12 10 8 6 4 2 x 2

= 15.0

4

6

8

10 12

y

17.- FLEXION BIAXIAL EN COLUMNAS CON ARMADURA PERIMETRALAg = b h g = As / Ag h = Mh / (Agh) [Mpa] b = Mb / (Agb) [Mpa] = Pu / Ag [Mpa] x = Max {h, b} y = Min {h, b}h h

Mb f'c = 20 MPa fy = 420 MPa Mhb b

= 0.8

g = 1% 2 4 6 8 10 y 10 8 = 2.0g = 8%

y 10 8 6 4 4 2 x 2 4 6 8 10 y

10

8

6

4

2

x

= 21.0

= 0.0g = 8%

6 4 4 2 x

= 19.0g = 8%

g = 8%

6%

5%

1% 1% 1% 2% 1% g = 8%

4%

g = 8%

2 4 6 8 10

= 16.0g = 8% g = 8%

= 6.0

= 13.0

= 9.0

10

8

6

4

2

x

2

4

6

8

10

y

18.- FLEXION BIAXIAL EN COLUMNAS CON ARMADURA PERIMETRALAg = b h g = As / Ag h = Mh / (Agh) [Mpa] b = Mb / (Agb) [Mpa] = Pu / Ag [Mpa] x = Max {h, b} y = Min {h, b}h h

Mb f'c = 25 MPa fy = 420 MPa Mhb b

= 0.8

g = 1% 2 4 6 8 10 y 10 8 = 2.5 6 4 4 2 xg = 8%

y 10 8 6 4 4 2 x

10

8

6

4

2

x

= 23.0

= 0.0g = 8%

= 20.0g = 8%

g = 8% 6% 1% 1% 3% 1% 1%

g = 8%

5%

2 4 6 8 10 y 10 8 6 = 13.0 = 16.5g = 8%

1%

2 4 6 8 10

= 7.2g = 8% g = 8%

= 10.0

4

2

x

2

4

6

8

10

y

19.- FLEXION BIAXIAL EN COLUMNAS CON ARMADURA PERIMETRALAg = b h g = As / Ag h = Mh / (Agh) [Mpa] b = Mb / (Agb) [Mpa] = Pu / Ag [Mpa] x = Max {h, b} y = Min {h, b}h h

Mb f'c = 30 MPa fy = 420 MPa Mhb b

= 0.8

g = 1% 2 4 6 8 10 y 10 8 = 3.0 6 4 4 2 x 2g = 8%

y 10 8 6 4 2 x 2

10

8

6

4

2

x

= 25.5

= 0.0g = 8%

= 21.0g = 8%

g = 8%

6% 1% 1% 1% 1%

g = 8%

4%

3% 1% g = 8%

4 6 8 10 y

= 18.0g = 8% g = 8%

= 7.5

4 6 8 10

= 15.0

= 12.0

10

8

6

4

2

x

2

4

6

8

10

y

20.- FLEXION BIAXIAL EN COLUMNAS CON ARMADURA PERIMETRALAg = b h g = As / Ag h = Mh / (Agh) [Mpa] b = Mb / (Agb) [Mpa] = Pu / Ag [Mpa] x = Max {h, b} y = Min {h, b}h h

Mb f'c = 35 MPa fy = 420 MPa Mhb b

= 0.8

g = 1% 2 4 6 8 10 y 10 8g = 8%

y 10 8 6 4 4 2 x

10

8

6

4

2

x

= 27.5

= 0.0

= 23.5g = 8%

g = 8% 6%

= 3.5g = 8% 1% 1% 2% 1% 1% 1%

6 4 4 2 x 2

4%

2 4 6 8 10 y 10 8 6 = 15.5 = 19.5g = 8%

g = 8%

= 8.8g = 8% g = 8%

4 6 8 10

= 12.5

4

2

x

2

4

6

8

10

y

21.- FLEXION BIAXIAL EN COLUMNAS CON ARMADURA PERIMETRALAg = b h g = As / Ag h = Mh / (Agh) [Mpa] b = Mb / (Agb) [Mpa] = Pu / Ag [Mpa] x = Max {h, b} y = Min {h, b}h h

Mb f'c = 40 MPa fy = 420 MPa Mhb b

= 0.8

g = 1% 2 4 6 8 10 y 10 8 = 4.0 6 4 4 2 x

y 10 8 6 4 4 2 x

10

8

6

4

2

x

= 29.5

= 0.0g = 8%

= 25.0g = 8%

g = 8%

6% g = 8% 4% 1%

1%

2%

1% 1% 1%

2 4 6 8 10 y 10 8 6 = 17.0 = 21.0g = 8%

2g = 8%

= 9.6g = 8% g = 8%

4 6

= 13.5

8 10

4

2

x

2

4

6

8

10

y

22.- FLEXION BIAXIAL EN COLUMNAS CON ARMADURA PERIMETRALAg = b h g = As / Ag h = Mh / (Agh) [Mpa] b = Mb / (Agb) [Mpa] = Pu / Ag [Mpa] x = Max {h, b} y = Min {h, b}h h

Mb f'c = 45 MPa fy = 420 MPa Mhb b

= 0.8

g = 1% 2 4 6 = 0.0 8 10 y 10 8 = 4.5 6 4 4 2 x

y 10 8 6 4 4 2 x

10

8

6

4

2

x

= 31.5g = 8% g = 8%

= 27.0

6% g = 8%

g = 8%

4%

1%

1%

2%

1% 1%

2g = 8%

21% g = 8%

4 6 8 10 y

= 23.0

= 10.0g = 8%

4 6

g = 8%

= 18.0

= 14.0

8 10

10

8

6

4

2

x

2

4

6

8

10

y

23.- FLEXION BIAXIAL EN COLUMNAS CON ARMADURA PERIMETRALAg = b h g = As / Ag h = Mh / (Agh) [Mpa] b = Mb / (Agb) [Mpa] = Pu / Ag [Mpa] x = Max {h, b} y = Min {h, b}h h

Mb f'c = 50 MPa fy = 420 MPa Mhb b

= 0.8

g = 1% 2 4 6 = 0.0 8 10 y 10 8 = 5.0 6 4 4 2 x

y 10 8 6 4 4 2 x 2 4 6 8 10 y

10

8

6

4

2

x

= 33.0g = 8% g = 8%

= 29.0g = 8% 4%

6% g = 8%

1%

1%

2%

1% g = 8% 1%

2 = 9.0 4 6

g = 8%

1%

= 24.5g = 8% g = 8%

8 10 6 8 10 y

= 20.0

= 15.5 x

10

8

6

4

2

2

4

24.- FLEXION BIAXIAL EN COLUMNAS CON ARMADURA PERIMETRALAg = b h g = As / Ag h = Mh / (Agh) [Mpa] b = Mb / (Agb) [Mpa] = Pu / Ag [Mpa] x = Max {h, b} y = Min {h, b}h h

Mb f'c = 55 MPa fy = 420 MPa Mhb b

= 0.8

g = 1% 2 4 6 = 0.0 8 10 y 10 8 = 5.5g = 8%

y 10 8 6 4 4 2 x 2 4 6 8 10 y

10

8

6

4

2

x

= 35.8g = 8% g = 8% 6%

6 4 4 2 x

= 30.0g = 8% 3%

1%

1%

1%

1% g = 8% 1% 1%

2 4 = 11.0 6 8 10 6 8 10 y

g = 8%

= 25.0g = 8% g = 8%

= 20.0

= 15.0 x

10

8

6

4

2

2

4

25.- FLEXION BIAXIAL EN COLUMNAS CON ARMADURA PERIMETRALAg = b h g = As / Ag h = Mh / (Agh) [Mpa] b = Mb / (Agb) [Mpa] = Pu / Ag [Mpa] x = Max {h, b} y = Min {h, b}h h

Mb f'c = 20 MPa fy = 420 MPa Mhb b

= 0.9

g = 1% 2 4 6 = 0.0 8 10 y 10 8 = 2.0 6 4 4 2 x 2g = 8%

y 10 8 6 4 4 2 x

10

8

6

4

2

x

= 21.0g = 8%

= 19.0g = 8%

g = 8% 6% g = 8%

5%

1%

1% 1%

4%

2 4 6 8 10 y 10 8 6 = 13.0g = 8%

2% 1%

= 16.0g = 8% g = 8%

4 = 6.0 6 8

= 9.0 x

10 6 8 10 y

4

2

2

4

26.- FLEXION BIAXIAL EN COLUMNAS CON ARMADURA PERIMETRALAg = b h g = As / Ag h = Mh / (Agh) [Mpa] b = Mb / (Agb) [Mpa] = Pu / Ag [Mpa] x = Max {h, b} y = Min {h, b}h h

Mb f'c = 25 MPa fy = 420 MPa Mhb b

= 0.9

g = 1% 2 4 6 8 10 y 10 8 = 2.5 6 4 4 2 x

y 10 8 6 4 4 2 x

10

8

6

4

2

x

= 0.0 = 23.0g = 8%

= 20.0g = 8%

g = 8% g = 8%

6%

5%

1%

1%

3%

2g = 8%

1%

1% 1% g = 8%

2 4 = 7.2

4 6 8 10 y

= 16.5g = 8% g = 8%

6 8 10

= 13.0

= 10.0 x

10

8

6

4

2

2

4

6

8

10

y

27.- FLEXION BIAXIAL EN COLUMNAS CON ARMADURA PERIMETRALAg = b h g = As / Ag h = Mh / (Agh) [Mpa] b = Mb / (Agb) [Mpa] = Pu / Ag [Mpa] x = Max {h, b} y = Min {h, b}h h

Mb f'c = 30 MPa fy = 420 MPa Mhb b

= 0.9

g = 1% 2 4 6 8 10 y 10 8 = 3.0 6 4 4 2 x 2g = 8%

y 10 8 6 4 4 2 x 2

10

8

6

4

2

x

= 0.0 = 25.5g = 8%

= 21.0g = 8%

g = 8% 6%

g = 8%

1% 4% 3% 1% g = 8% 1% 1% 1%

4 6

= 18.0g = 8% g = 8%

4 6 8 10

= 7.5

8 10 y 10 8 6 = 15.0

= 12.0 x

4

2

2

4

6

8

10

y

28.- FLEXION BIAXIAL EN COLUMNAS CON ARMADURA PERIMETRALAg = b h g = As / Ag h = Mh / (Agh) [Mpa] b = Mb / (Agb) [Mpa] = Pu / Ag [Mpa] x = Max {h, b} y = Min {h, b}h h

Mb f'c = 35 MPa fy = 420 MPa Mhb b

= 0.9

g = 1% 2 4 6 8 10 y 10 8 = 3.5 6 4 4 2 x 2g = 8%

y 10 8 6 4 4 2 x

10

8

6

4

2

x

= 0.0 = 27.5 = 23.5g = 8% g = 8%

g = 8% g = 8% 6%

4%

1% 1% 1% 1%

3%

2g = 8%

1%

4 6 8 10 y

= 19.5g = 8% g = 8%

4 6 8 10

= 8.8

= 15.5

= 12.5 x

10

8

6

4

2

2

4

6

8

10

y

29.- FLEXION BIAXIAL EN COLUMNAS CON ARMADURA PERIMETRALAg = b h g = As / Ag h = Mh / (Agh) [Mpa] b = Mb / (Agb) [Mpa] = Pu / Ag [Mpa] x = Max {h, b} y = Min {h, b}h h

Mb f'c = 40 MPa fy = 420 MPa Mhb b

= 0.9

g = 1% 4 6 10 12 y 12 10 = 4.0 8 6g = 8%

y 12 10 8 6 4 4 2 x

12 10

8

6

4

2

x 2

8

= 0.0 = 29.5g = 8%

= 25.0g = 8%

g = 8%

6%

4%

1% 1% 1% 1% 1% g = 8%

4 4 2 x 2 4 6 8 10 12 8 10 12 y

2%

2g = 8%

4 6 8 10 12 y 12 10 8 6 4 2 x 2 4 6 = 21.0g = 8% g = 8%

= 9.6

= 17.0

= 13.5

30.- FLEXION BIAXIAL EN COLUMNAS CON ARMADURA PERIMETRALAg = b h g = As / Ag h = Mh / (Agh) [Mpa] b = Mb / (Agb) [Mpa] = Pu / Ag [Mpa] x = Max {h, b} y = Min {h, b}h h

Mb f'c = 45 MPa fy = 420 MPa Mhb b

= 0.9

g = 1% 4 6 10 12 y 12 10 = 4.5 8 6

y 12 10 8 6 4 4 2 x

12 10

8

6

4

2

x 2

8

= 0.0 = 31.5g = 8%

= 27.0g = 8%

g = 8% 6% g = 8%

4%

1%

4 4 21% 1%

x 2

2%

2g = 8%

1%

4 6 8 10 12 y 12 10 8 6 4 2 = 23.0g = 8%

1% g = 8%

4 6 8 10 12

= 10.0g = 8%

= 18.0

= 14.0 x

2

4

6

8

10 12

y

31.- FLEXION BIAXIAL EN COLUMNAS CON ARMADURA PERIMETRALAg = b h g = As / Ag h = Mh / (Agh) [Mpa] b = Mb / (Agb) [Mpa] = Pu / Ag [Mpa] x = Max {h, b} y = Min {h, b}h h

Mb f'c = 50 MPa fy = 420 MPa Mhb b

= 0.9

g = 1% 4 6 10 12 y 12 10g = 8%

y 12 10 8 6 4 4 2 x 2 4 6 8 10 12 y

12 10

8

6

4

2

x 2

8 = 0.0

= 33.0 = 5.06% g = 8%

8 6 4 4 2 x

g = 8%

= 29.0g = 8% 4%

1%

1%

2% g = 8% 1%

1% g = 8% 1%

2 4

= 24.5g = 8% g = 8%

= 9.0

6 8 10 12

= 20.0

= 15.5 x

12 10

8

6

4

2

2

4

6

8

10 12

y

32.- FLEXION BIAXIAL EN COLUMNAS CON ARMADURA PERIMETRALAg = b h g = As / Ag h = Mh / (Agh) [Mpa] b = Mb / (Agb) [Mpa] = Pu / Ag [Mpa] x = Max {h, b} y = Min {h, b}h h

Mb f'c = 55 MPa fy = 420 MPa Mhb b

= 0.9

g = 1% 4 6 10 12 y 12 10 = 5.5 8 6 4 4 21%

y 12 10 8 6 4 4 2 x

12 10

8

6

4

2

x 2

8

= 0.0 = 35.8g = 8% g = 8%

= 30.0g = 8% 3%

6%

g = 8%

1%

x1% 1%

2 4 6 8 10 12 y 12 10 8 6 4 2 x 2 = 25.0g = 8% 1% 1%

2g = 8%

4 6 8 10 12

g = 8% g = 8%

= 11.0

= 20.0

= 15.0

4

6

8

10 12

y