ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ | SPECIAL PRESENTATION 1˜ · ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΑΣΗ follow the...

of 8 /8
ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | ΑDVANCED TECHNOLOGY Packaging at its Best 2-5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ OCTOBER 2020 ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ | SPECIAL PRESENTATION 1 ˢ

Embed Size (px)

Transcript of ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ | SPECIAL PRESENTATION 1˜ · ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΑΣΗ follow the...

Page 1: ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ | SPECIAL PRESENTATION 1˜ · ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΑΣΗ follow the signs to technical base ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | ΑDVANCED TECHNOLOGY

Packaging at its Best

2-5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥOCTOBER 2020

ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ | SPECIAL PRESENTATION

1s

Page 2: ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ | SPECIAL PRESENTATION 1˜ · ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΑΣΗ follow the signs to technical base ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΣΤΑΣΗ

ΑΙΘΟΥΣΑHALL2

A1 104A2-B1 94,25A3-A5 104A4-B3 65A6-B5 39A7 52A8-B7 32,5A9-A11 65A10 14A12 14A13 29,25A14-B13 32,5A15-A17 71,5A16-B15 29,25A18-B17 48,75A19 32,5A20-B19 22,75A21 32,5A22-B21 32,5A23 32,5A24 9A25 52A26 9A27 26A28 9A29 52A30 9A31 22,75A32 15A33 22,75A34-B31 32,5A35 32,5A36 28A37 26A38 12A39 26A40 12A41 26A42 12A43 26A44 13,5A46 7,5A48 12A50 16B2-C1 78,75B4-C3 73,5B6-C5 94,5B8 38,5B9 12B10-C9 110,25B11 12B12-C11 78,75B14-C13 78,75B14a-C15 84B16-C17 126B18 22B20 22B22 38,5B23-B25 24,5

B24 28B26-C27 36,75B27 12,25B28 30,25B29 22,75B30-C31 31,5B32 26B33 24B35 14B36 10B37 14B38 16B39 14B40 12,25B41 15,75B42-C37 28B43 12,25B44 15,75B45 14B46 12B47 14C2-D1 55,25C4-D3 39C6-D5 58,5C7 35C8 24,5C10-D9 45,5C12 21C14-D13 32,5C16-D15 45,5C18 10,5C19-C21 50C20-D19 32,5C22-D21 45,5C23 25C24 24C25 56C26 15C28-D29 45,5C29 27,5C30 28C32-D33 19,5C33 16C34 17,5C35 16C36-D37 26C38 10C39 16C40-D41 19,5C42-D43 26C44 16D2-E1 82,5D4-E3 77D6 60,5D7 21D8-E9 55D10-E11 82,5D11 18D12 30,25

Αρ.Περιπ. m2Stand No.

Αρ.Περιπ. m2Stand No.

D14-E15 55D16 22D17 12,25D18-D20-E19-E21 126,5D22-E23 77D23 15,75D24 22D25 15,75D26 22D27 14D28 22D30 27,5D31 24D32 16,5D34 44D35 15D36-E35 49,5D38-E37 82,5D39 22,5D40 22D42 22D44 24,75D45 10D46 19,25E2 88E4 44E5 27,5E6 44E7 33E8 49,5E10 49,5E12 44E13 30,25E14 41,25E16 55E17 22E18 44E20 49,5E22 44E24 22E25 38,5E26 27,5E27-E29 55E28 16,5E30 22E31 16,5E32 22E33 44E34-E36 44E39 22E41 22E43 22E45 22

Αρ.Περιπ. m2Stand No.

EΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ/STAND SURFACES

KAΘΑΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΥΨΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣHALL’S CLEAR HEIGHT 7.00m

Υλικά ΣυσκευασίαςΤελικές ΣυσκευασίεςΕκτυπώσειςΣυστήµαταΑποθήκευσης& Υπηρεσίες

Packaging MaterialsFinal PackagingPrintingLogistics &Services

Page 3: ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ | SPECIAL PRESENTATION 1˜ · ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΑΣΗ follow the signs to technical base ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΣΤΑΣΗ

ΑΙΘΟΥΣΑHALL3

(ΜΧΥΧΒ) : 60X65X20.5cm(WXHXD): 60X65X20.5cm

ΚΑΝΑΛΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝUNDERGROUND CABLE TRAYΚΑΠΑΚΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝUNDERGROUND POWER SUPPLY CAP

ΚΑΠΑΚΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝUNDERGROUND WATER SUPPLY & SEWAGE CAP

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΛΩΝΑMETAL PILLARΠΟΡΤΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ

HEAVY DUTY DOORS

FIRE HOSE CABINET

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΡΟΛΑ(ΜΧΥ)METAL ROLLERS(WXH)

ΠΛΕΥΡΙΚΑ: 5.00X5.50m/ΒΟΡΕΙΝΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ: 5.00X5.50mLATERAL: 5.00X5.50m / NORTH SIDE: 5.00X5.50m

ΜΧΥ: 2.10X2.20mWXH: 2.10X2.20m

ΥΠΟΜΝΗΜΑ / LEGEND

KAΘΑΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΥΨΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣHALL’S CLEAR HEIGHT 7.00m

A1 60A2-B1 90A3 36A4-B3 63A5 45A6-B5 30A7-A9 48A8-B7 42A10-B9 36A11 42A12-B11 30A13 36A14-B13 42A15 30A16-B15 51A17 30A18-B17 42A19 30A20-A22-B19-B21 42A21 33A23 27A24 21A25 45A26-B25 36A27 36A28-B27 18A29 54A30 16,5A31 42A32-B31 33A33-A35 42A34-B33 15A36 12A37 21A39-A41 48A40 15A42-B41 24A43 24B2-C1 150B4-C3 155B6 40

B8 50B10 77,5B12-C11 75B14-C13 90B16-B18 52,5B20-C19 70B22-C21 70B23 21B24 42,5B26-C25 30B28 20B29 16,5B35-B37-B39 27C2-D1 84C2a-D3 36C4 62C5-C7 90C6-C8-C10-D11-D13-D15 144C9 40C9a 37,5C12-D17 64C12a-D19 60C14-D21 92C15-C17 52,5C16-C18-C20-C22-D23-D25-D27 124C23 42,5C24-D29 56C26 28C27 20C28 24C30 22C32-D37 32D2-E1 150D4-D6-E3-E5 155D7 18D8-E7 120D9 20

Αρ.Περιπ. m2Stand No.

Αρ.Περιπ. m2Stand No.

D10-E9 60D12-E11 75D14-E13 80D16-D18-E15 175D20-E19 55D22-E21 70D24 24,5D26-D28-D30-E25-E27-E29 115D31 28D32-E31 40D33 24D35 22E2-E4 104E6 65E8 35,75E10 32,5E12 39E14 45,5E16 48,75E17 40E18 52E20 39E22 55,25E23 45,5E24-E26 81,25E28 45,5E30 45,5E32-E34 74,75E36 26

Αρ.Περιπ. m2Stand No.

EΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ/STAND SURFACES

ΜηχανολογικόςΕξοπλισµός Συσκευασίας,Επεξεργασίας& Τυποποίησης /Συστήµατα Αποθήκευσης

Packaging, Processing& StandardizationMachines /Logistics Equipment

Page 4: ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ | SPECIAL PRESENTATION 1˜ · ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΑΣΗ follow the signs to technical base ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΣΤΑΣΗ

140 € /m2 µόνον χώρος*160 € /m2 µε δοµή+ 24% Φ.Π.Α.* Η παροχή ρεύµατος χρεώνεται επιπλέον(για περίπτερα χωρίς δοµή & µηχανήµατα)

Επιλέξτε τύπο & τιµή περιπτέρου

140 € /m2 only space*160 € /m2 shell scheme stand

* Electricity supply is at extra charge(for only space stands & machines)

Choose type & price of the stand

Επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www.syskevasia-expo.gr & www.plastica-expo.grγια να ενηµερωθείτε σχετικά:1) Τι περιλαµβάνεται στην τιµή του περιπτέρου µε δοµή 2) Υπηρεσίες που περιλαµβάνονται στην τιµή του περιπτέρου µε ή χωρίς δοµή 3) Κατηγορίες εκθεµάτων 4) Κατηγορίες Εκθεµάτων Printing Show 5) Προφίλ επισκεπτών 6) Πρόγραµµα προβολής 7) Παράλληλες εκδηλώσεις (υπό διαµόρφωση) 8) Αίτηση Συµµετοχής µε Κανονισµούς 9) Καινοτοµίες (αναλυτικά) 10) ∆ιαφηµιστικές Χορηγίες.

Visit our websites www.syskevasia-expo.gr & www.plastica-expo.gr for:1) What is included in shell scheme stand 2) Services included for shell scheme or only space stand 3) Exhibit categories 4) Printing Show Exhibits Categories 5) Visitors profile 6) Promotion program 7) Parallel events (under construction) 8) Application of Participation with Terms 9) Innovations (in detail) 10) Advertising Sponsorships.

Shell schemestand.

Περίπτεροµε δοµή.

Σηµειώσεις/Notes:

∆ΙΟΡΓΑΝΩTEΣORGANIZERS

www.syskevasia-expo.gr www.plastica-expo.gr

ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε | 3ΕΚ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝΗφαίστου 21, 152 38 ΧαλάνδριPETROS C. PETROPOULOS & SIA E.E | 3EK EXHIBITION ORGANIZERS21, Ifestou str, 152 38 Chalandri, Athens, GreeceT +30 210 8056205,207 F +30 210 8056209 E [email protected]

02-05ΟΚΤΩΒΡΙΟΥOC TOBER2020

Κρατείται Σειρά Προτεραιότηταςστην Επιλογή περιπτέρων.

Stands are allocated on aFirst Come – First Serve base.

**Εγγραφή στον επίσηµο Κατάλογο Εκθετών +Προβολή στο website της Έκθεσης για 2 χρόνια.Κόστος 50€

**Official Exhibitors Catalogue Registration +Entry at Exhibition’s website for 2 years.Cost 50€

Περίπτερο χωρίς δοµή,µόνον χώρος.

Only space stand.

20ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | ΑDVANCED TECHNOLOGY

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | ΑDVANCED TECHNOLOGYSHOW

1 s

Page 5: ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ | SPECIAL PRESENTATION 1˜ · ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΑΣΗ follow the signs to technical base ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΣΤΑΣΗ

20ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | ΑDVANCED TECHNOLOGY

All Inclusive!

www.plastica-expo.gr

11η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ | ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ11th INTERNATIONAL EXHIBITION OF PLASTICS | MACHINES | MOULDS & RECYCLING

2-5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ / OCTOBER 2020

Page 6: ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ | SPECIAL PRESENTATION 1˜ · ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΑΣΗ follow the signs to technical base ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΣΤΑΣΗ

ΑΙΘΟΥΣΑHALL4

KAΘΑΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΥΨΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣHALL’S CLEAR HEIGHT

12.00m

A1 24,5A2-B1 70A3 17,5A4-B3 70A5 14A6-B5 56A7 17,5A8-B7 56A9 21A10-B9 70A11 14A12-B11 70A13 21A14 10,5A15-A17 35A19 14A21 21A23 10,5B2-B4-B6-B8-C1-C3-C5-C7 130B10-B12-B14-C9-C11-C13 78B16-C15 26B18-C17 52B20 12B22 15B24-C23 19,5B26 9C2-C4-D1-D3 80,5C6 16

C8-D7 31,5C10-D9 42C12 20C14-D11-D13 50C16-D15 49C18-C20 32C19-C21 31,5C22 17,5C24 10,5C25 10,5D2-D4 31,5D5 12D6 10,5D8 17,5D10 14D12-D14 24,5D16 17,5D17 12D18 14D19 12D20 14D21 17,5D22 10,5D23 10,5D24-26 31,5D28 14D30 10,5

Αρ.Περιπ. m2Stand No.

Αρ.Περιπ. m2Stand No.

EΠΙΦΑΝΕΙΕΣΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ/STAND SURFACES

(ΜΧΥΧΒ) : 60X65X20.5cm(WXHXD): 60X65X20.5cm

ΚΑΝΑΛΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝUNDERGROUND CABLE TRAYΚΑΠΑΚΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝUNDERGROUND POWER SUPPLY CAP

ΚΑΠΑΚΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝUNDERGROUND WATER SUPPLY & SEWAGE CAP

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΛΩΝΑMETAL PILLARΠΟΡΤΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ

HEAVY DUTY DOORS

FIRE HOSE CABINET

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΡΟΛΑ(ΜΧΥ)METAL ROLLERS(WXH)

ΠΛΕΥΡΙΚΑ: 5.00X5.50m/ΒΟΡΕΙΝΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ: 5.00X7.50mLATERAL: 5.00X5.50m / NORTH SIDE: 5.00X7.50m

ΜΧΥ: 2.10X2.20mWXH: 2.10X2.20m

ΥΠΟΜΝΗΜΑ / LEGEND

20ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | ΑDVANCED TECHNOLOGY

ΠλαστικάΜηχανήµαταΚαλουπια &Ανακυκλωση

PlasticsMachinesMoulds &Recycling

Page 7: ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ | SPECIAL PRESENTATION 1˜ · ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΑΣΗ follow the signs to technical base ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΣΤΑΣΗ

B

A

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΣΤΕΧΝΙΚΗ ΒΑΣΗ

FOLLOW THE SIGNS TOTECHNICAL BASE

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ

ΣΤΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟ∆Ο 2 ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ∆ΟΤΩΝ ΑΦΙΞΕΩΝEXHIBITION CENTRE BUS STATIONOPPOSITE EXIT 2 AT THE ARRIVALS LEVEL

SUBURBAN RAILWAYMETRO STATION

ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣEL. VENIZELOS AIRPORT

ΠΡΟΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ / ΤΟ EL. VENIZELOS

ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ / ΤΟ ATHENS

ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ / ΑΤΤΙΚΙ ΟDOS

ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ / ΑΤΤΙΚΙ ΟDOS ΠΡΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟTO EXHIBITION CENTRE

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣΕL. VENIZELOS

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟEXHIBITION CENTRETEΧΝΙΚΗ ΒΑΣΗTECHNICAL BASE

Παρασκευή 2/10 11:00-19:00Σάββατο 3/10 10:00-19:00Κυριακή 4/10 10:00-19:00∆ευτέρα 5/10 11:00-19:00

Friday 2/10 11:00-19:00Saturday 3/10 10:00-19:00Sunday 4/10 10:00-19:00Monday 5/10 11:00-19:00

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OPENING HOURS

Ηµερίδες∆ιοργάνωση Ηµερίδων από Κλαδικούς Φορείς & Περιοδικά – Επισκεφθείτε τις ιστοσελίδεςwww.syskevasia-expo.gr www.plastica-expo.gr

Χάρτης Πρόσβασης/Αccessibility Map

Metropolitan Expo

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ∆ΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

HOSTED INTERNATIONALBUYERS PROGRAMFOR MORE INFOCONTACT PROMPTLYTHE ORGANIZERS

Page 8: ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ | SPECIAL PRESENTATION 1˜ · ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΑΣΗ follow the signs to technical base ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΣΤΑΣΗ

FoodrinkWorldWF D

02-04ΟΚΤΩΒΡΙΟΥOCTOBER2020ΘΕΜΕΛΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ | ΤΗE MEDICAL BASIS20

ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ | RESEARCH & DEVELOPMENT ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ & ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ / WATER & WASTE PROCESSING

ΣΤΗΡΙΞΗ / SUPPORT

ΦΟΡΕΙΣ / ASSOCIATIONS

XOΡΗΓΟΙ ΕΝΤΥΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / PRINT COMMUNICATION SPONSORS

XOΡΗΓΟΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / INTERNET COMMUNICATION SPONSORS

ΚΛΑ∆ΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / BRANCH COMMUNICATION SPONSOR

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ / PARALLEL EXHIBITIONS