98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

of 101 /101
Γραφικές Παραστάσεις Τάσης από Αμοιβαία Επαγωγή με το MultiLog Γουρζής Στάθης – Φυσικός, Συνεργάτης ΕΚΦΕ Λευκάδος 2008 2012 Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών Νυδριού Λευκάδος

Embed Size (px)

Transcript of 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

Page 1: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

Γραφικές Παραστάσεις Τάσης από Αμοιβαία Επαγωγή με το MultiLog

Γουρζής Στάθης – Φυσικός, Συνεργάτης ΕΚΦΕ Λευκάδος 2008 – 2012 Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών Νυδριού Λευκάδος

Page 2: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

Από το σχολικό βιβλίο της Φυσικής Β΄ Λυκείου

Κατεύθυνσης …

Page 3: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.
Page 4: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.
Page 5: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.
Page 6: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

Στο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του σχολείου μας, για να μελετήσουμε το φαινόμενο της αμοιβαίας επαγωγής, θα χρησιμοποιήσουμε …

Page 7: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

Τον Η/Υ του εργαστηρίου …

… το MultiLog …

… και το πρόγραμμα DB-Lab 3.2 …

Page 8: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

… με τους δύο αισθητήρες της τάσης και του μαγνητικού πεδίου …

Τάση - 25 έως + 25 Volt

Τάση - 2,5 έως + 2,5 Volt

Page 9: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

… πηγή συνεχούς ρεύματος, πολύμετρο και αυτόματο διακόπτη …

Page 10: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

Πηνία, των 300, 600, 1200 και 24.000 σπειρών …

Ν = 300

Ν = 300

Ν = 600

Ν = 1200

Ν = 24.000

Page 11: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

… καθώς και μερικά όργανα, όπως τα δύο αυτά ξύλινα κουτιά και μια διάταξη στήριξης, για την καλύτερη τοποθέτηση

των αισθητήρων του MultiLog …

Page 12: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

Ξεκινάμε το MultiLog …

Page 13: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

… και συνδέουμε τον πρώτο αισθητήρα της τάσης …

Page 14: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

… επαληθεύω την αναγνώρισή του

από το MultiLog …

« Port » « Range »

Page 15: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

… και συνδέω τον δεύτερο αισθητήρα της τάσης …

Page 16: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

… επαληθεύω και αυτό τον αισθητήρα

από το MultiLog …

« Port » « Range »

Page 17: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

… τέλος, συνδέω τον τρίτο αισθητήρα

του μαγνητικού πεδίου …

Page 18: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

… και επαληθεύω και αυτό τον αισθητήρα …

« Port » « Range »

Page 19: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

… κατασκευάζουμε μια διάταξη για την σταθερή τοποθέτηση

του αισθητήρα του μαγνητικού πεδίου …

… με την βάση στήριξης, την μικρή μεταλλική ράβδο,

το σύνδεσμο και την λαβίδα …

Page 20: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

Τοποθετούμε τα δύο πηνία, των Ν = 300 σπειρών, στα ξύλινα κουτιά, ώστε να βρίσκονται σε κάποιο ύψος …

πηνίο 2

Πηνίο 1 Πηνίο 2

Page 21: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

… και τον αισθητήρα του μαγνητικού πεδίου, ανάμεσα από τα δύο πηνία …

2

1

Page 22: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

Συνδέουμε τον πρώτο αισθητήρα της τάσης με το πηνίο 2, αυτό στο οποίο

θα μετρήσουμε την επαγωγική τάση …

2

1

Τάση -2,5 έως + 2,5 Volt

Page 23: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

… και τον δεύτερο αισθητήρα της τάσης , με το πηνίο 1, αυτό στο οποίο

θα αλλάζουμε την τιμή του ρεύματος, για να δημιουργήσουμε την επαγωγική τάση …

1

2

Τάση -25 έως + 25 Volt

Page 24: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

Συνδέουμε το πολύμετρο με την πηγή του συνεχούς ρεύματος, για να επαληθεύουμε την παροχή της τάσης,

σε περίπτωση σφάλματος του οργάνου που έχει η πηγή …

Page 25: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

Ανοίγουμε το πολύμετρο και ρυθμίζουμε την ένδειξη να μετρά μέχρι 20 Volt, όσα και η πηγή του συνεχούς ρεύματος …

Page 26: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

Ανοίγουμε την πηγή του συνεχούς ρεύματος, και ελέγχουμε για τυχόν μεγάλες διαρροές …

Εδώ δεν διαπιστώνουμε τίποτε αξιοσημείωτο …

Page 27: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

Συνδέουμε με την πηγή και το πηνίο 1, τον αυτόματο διακόπτη,

ώστε να δίνουμε ρεύμα στο κύκλωμα ελεγχόμενα, ενώ αυξομειώνουμε την τάση,

άλλως, έπρεπε να ανοιγοκλείνουμε τον διακόπτη της πηγής …

2

1

Page 28: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

Ξεκινάμε το πρόγραμμα DB-Lab 3.2 …

Page 29: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

… και από το Μενού « Καταγραφέας », επιλέγουμε « Πίνακας Ελέγχου » …

… ενώ από το Μενού « Σημεία » επιλέγουμε « 500 », και από το « Ρυθμός » επιλέγουμε « 100 / sec » …

Page 30: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

Συνδέουμε πρώτα τα δύο πηνία των Ν = 300 σπειρών, σε επαγωγική σύζευξη …

Ν = 300

Ν = 300

Page 31: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

Έχουμε πραγματοποιήσει την πειραματική μας διάταξη και είμαστε έτοιμοι να πάρουμε μετρήσεις …

Page 32: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

Πρέπει, όμως, να σιγουρευτούμε ότι όλα πάνε καλά, δηλαδή ότι όλα λειτουργούν όπως πρέπει και οι μετρήσεις μας

είναι διακριτές, δηλαδή αναγνώσιμες και επεξεργάσιμες. Για αυτό και κάνουμε μια μικρή δοκιμή, θέτοντας την τάση της πηγής στα 2 Volt,

και πατώντας πρώτα την εκκίνηση του MultiLog και μετά τον διακόπτη, στιγμιαία, τέσσερεις φορές …

MultiLog

Page 33: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

Το πρόγραμμα DB-Lab 3.2 καταγράφει σωστά τις αλλαγές, στις δύο τάσεις που μετράμε και στο μαγνητικό πεδίο …

… και μεγαλώνοντας τα αποτελέσματα σε όλη την οθόνη …

Επαγωγική Τάση Κόκκινη Γραμμή

Τάση πηγής

Μπλε Γραμμή

Μαγνητικό Πεδίο Πράσινη Γραμμή

Page 34: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

… είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε …

Επαγωγική Τάση Κόκκινη Γραμμή

Τάση πηγής

Μπλε Γραμμή

Μαγνητικό Πεδίο Πράσινη Γραμμή

Page 35: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

Για καλύτερη αντίληψη των μεταβολών που θα παρατηρήσουμε, προβάλουμε με τον projector στον πίνακα του εργαστηρίου …

Επαγωγική Τάση Κόκκινη Γραμμή

Τάση πηγής

Μπλε Γραμμή

Μαγνητικό Πεδίο Πράσινη Γραμμή

Page 36: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

Θα χρησιμοποιήσουμε τα ζεύγη των πηνίων σε επαγωγική σύζευξη και θα παρατηρήσουμε τις μεταβολές στα μεγέθη που μετράμε,

σε τέσσερεις τιμές της τάσης, στα 5, 10, 15 και 20 Volt, ( DC ), συνεχούς ρεύματος, που παίρνουμε από την πηγή …

Page 37: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

Ξεκινάμε το MultiLog και πατάμε τον διακόπτη τρεις φορές,

ενώ έχουμε ρυθμίσει την τάση στα 5 Volt …

Page 38: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

… και από το Μενού « Προβολή », επιλέγουμε « Κύλιση Γραφήματος » …

… και τοποθετούμε, με τον δείκτη του ποντικιού,

τους δείκτες του προγράμματος …

Page 39: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

… πάλι από το Μενού « Προβολή », επιλέγουμε « Μεγέθυνση » …

Έτσι παρατηρούμε καλύτερα τις μεταβολές :

Τάση πηγής Μπλε Γραμμή

Επαγωγική Τάση Κόκκινη Γραμμή

Μαγνητικό Πεδίο Πράσινη Γραμμή

Page 40: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

Συνεχίζουμε τις μετρήσεις μας, ενώ τώρα έχουμε ρυθμίσει την τάση στα 10 Volt …

Page 41: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

Παρατηρούμε, σε μεγέθυνση, την επαγόμενη τάση, που διαρκεί όσο και η μεταβολή της τάσης στο πηνίο 1 …

Τάση πηγής

Μαγνητικό Πεδίο

Page 42: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

Ρυθμίζουμε την τάση στα 15 Volt και …

Page 43: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

Χρησιμοποιούμε, πάλι, την μεγέθυνση …

Page 44: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

… και πάλι με την μεγέθυνση, παίρνουμε αυτή την εικόνα,

που δείχνει, με μεγάλη ακρίβεια, την δημιουργία και την διάρκεια

της επαγόμενης τάσης, όσο δηλαδή μεταβάλλεται και η τάση στο πηνίο 1 …

Page 45: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

Βάζουμε, τώρα, την τάση στα 20 Volt και …

Page 46: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

Κάνουμε μεγέθυνση …

Page 47: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

… και με την τρίτη μεγέθυνση …

… όπου, με μεγάλη ακρίβεια, παρατηρούμε την δημιουργία

και την διάρκεια της επαγόμενης τάσης,

όσο δηλαδή μεταβάλλεται και η τάση στο πηνίο 1 …

Επαγωγική Τάση Κόκκινη Γραμμή

Τάση πηγής

Μπλε Γραμμή

Μαγνητικό Πεδίο Πράσινη Γραμμή

Page 48: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

Μπορούμε, βέβαια, να έχουμε και μια εποπτική εικόνα των αποτελεσμάτων μας …

Page 49: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

Τάση στο πηνίο 1

( σε Volt )

Μέγιστη τιμή επαγόμενης τάσης

στο πηνίο 2 ( σε mVolt )

( κατά απόλυτη τιμή )

0 0

5 90

10 70

15 70

20 130

Τάση στο πηνίο 1 ( σε Volt )

Μεταβολή μαγνητικού πεδίου

(σε mTesla ) ( κατά απόλυτη τιμή )

0 0

5 600

10 350

15 250

20 325

Αρχική τιμή μαγνητικού πεδίου

( σε mTesla )

Τελική τιμή μαγνητικού

πεδίου ( σε mTesla )

475 -125

475 125

475 225

475 150

Page 50: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

0, 0

5, 90

10, 70 15, 70

20, 130

0

20

40

60

80

100

120

140

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Μέγ

ιστη

τιμ

ή

επ

αγό

μεν

ης

τάσ

ης

(

σε

mV

olt

)

Τάση στο πηνίο 1 ( σε Volt )

Μεταβολή της επαγόμενης τάσης ( κατά απόλυτη τιμή )

0, 0

5, 600

10, 350

15, 250

20, 325

0

100

200

300

400

500

600

700

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Μετ

αβ

ολή

μ

αγν

ητι

κού

πεδ

ίου

(

σε

mTe

sla

)

Τάση στο πηνίο 1 ( σε Volt )

Μεταβολή του μαγνητικού πεδίου ( κατά απόλυτη τιμή )

Page 51: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

Συνδέουμε, τώρα, τα δύο πηνία, των Ν = 300 σπειρών και των Ν = 600 σπειρών,

σε επαγωγική σύζευξη …

Ν = 300

Ν = 600 2 1

Page 52: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

Ξεκινάμε, πάλι, το MultiLog και πατάμε τον διακόπτη τέσσερεις φορές, ενώ έχουμε ρυθμίσει την τάση στα 5 Volt …

Page 53: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

… με την τρίτη μεγέθυνση …

…παρατηρούμε με μεγάλη ακρίβεια,

την δημιουργία και την διάρκεια της επαγόμενης τάσης,

όσο δηλαδή μεταβάλλεται και η τάση στο πηνίο 1 …

Επαγωγική Τάση Κόκκινη Γραμμή

Τάση πηγής

Μπλε Γραμμή

Μαγνητικό Πεδίο Πράσινη Γραμμή

Page 54: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

Ρυθμίζουμε την τάση στα 10 Volt …

Page 55: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

… και χρησιμοποιώντας τρεις φορές την μεγέθυνση …

Page 56: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

…παρατηρούμε την δημιουργία και την διάρκεια

της επαγόμενης τάσης, όσο δηλαδή μεταβάλλεται

και η τάση στο πηνίο 1, και στο κλείσιμο και στο άνοιγμα του διακόπτη …

Επαγωγική Τάση Κόκκινη Γραμμή

Τάση πηγής

Μπλε Γραμμή

Μαγνητικό Πεδίο Πράσινη Γραμμή

Page 57: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

Συνεχίζουμε, με την τάση στα 15 Volt …

Page 58: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

… και χρησιμοποιώντας πάλι τρεις φορές την μεγέθυνση …

Επαγωγική Τάση Κόκκινη Γραμμή

Τάση πηγής

Μπλε Γραμμή

Μαγνητικό Πεδίο Πράσινη Γραμμή

Η διάρκεια της επαγόμενης τάσης, είναι ίση

με την μεταβολή της τάσης στο πηνίο 1 …

Page 59: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

Βάζουμε την τάση στα 20 Volt …

Page 60: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

… πατάμε δύο φορές μεγέθυνση …

Page 61: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

… και με την τρίτη μεγέθυνση …

Η διάρκεια της επαγόμενης τάσης, είναι ίση

με την μεταβολή της τάσης στο πηνίο 1 …

Επαγωγική Τάση Κόκκινη Γραμμή

Τάση πηγής

Μπλε Γραμμή

Μαγνητικό Πεδίο Πράσινη Γραμμή

Page 62: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

… και εδώ, όλες οι γραφικές παραστάσεις, για τυχόν συγκρίσεις και περαιτέρω μελέτη …

Page 63: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

Τάση στο πηνίο 1 ( σε Volt )

Μέγιστη τιμή της επαγόμενης τάσης

στο πηνίο 2 ( σε mVolt )

( κατά απόλυτη τιμή )

0 0

5 40

10 60

15 90

20 110

Τάση στο πηνίο 1 ( σε Volt )

Μεταβολή μαγνητικού πεδίου

( σε mTesla ) κατά απόλυτη τιμή

0 0

5 725

10 1325

15 975

20 1450

Αρχική τιμή μαγνητικού

πεδίου ( σε mTesla )

Τελική τιμή μαγνητικού πεδίου

( σε mTesla )

475 -250

475 -850

475 -500

475 -750

Page 64: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

0, 0 5, 40

10, 60 15, 90

20, 110

0

20

40

60

80

100

120

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Μέγ

ιστη

τιμ

ή

επ

αγό

μεν

ης

τάσ

ης

(

σε

mV

olt

)

Τάση στο πηνίο 1 ( σε V )

Μεταβολή της επαγόμενης τάσης ( κατά απόλυτη τιμή )

0, 0

5, 725

10, 1325

15, 975

20, 1450

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Μετ

αβ

ολή

μ

αγν

ητι

κού

πεδ

ίου

(

σε

mTe

sla

)

Τάση στο πηνίο 1 ( σε Volt )

Μεταβολή μαγνητικού πεδίου ( κατά απόλυτη τιμή )

Page 65: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

Συνδέουμε, τώρα, τα δύο πηνία, των Ν = 300 σπειρών και των Ν = 1200 σπειρών,

σε επαγωγική σύζευξη …

2

1

Ν = 300

Ν = 1200

Page 66: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

Ξεκινάμε, πάλι, το MultiLog και πατάμε τον διακόπτη τέσσερεις φορές, ενώ έχουμε ρυθμίσει την τάση στα 5 Volt …

Page 67: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

… πατάμε δύο φορές μεγέθυνση …

Page 68: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

… και με την τρίτη μεγέθυνση …

Επαγωγική Τάση Κόκκινη Γραμμή

Τάση πηγής

Μπλε Γραμμή

Μαγνητικό Πεδίο Πράσινη Γραμμή

Η διάρκεια της επαγόμενης τάσης, είναι ίση

με την μεταβολή της τάσης στο πηνίο 1,

και στο άνοιγμα και στο κλείσιμο του διακόπτη …

Page 69: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

Βάζουμε την τάση στα 10 Volt …

Page 70: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

… πατάμε δύο φορές μεγέθυνση …

Μεταβολή της τάσης στο πηνίο 1, και στο άνοιγμα και στο κλείσιμο του διακόπτη …

Page 71: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

… και με την τρίτη μεγέθυνση … Η διάρκεια της επαγόμενης τάσης, είναι ίση

με την μεταβολή της τάσης στο πηνίο 1,

και στο άνοιγμα και στο κλείσιμο του διακόπτη …

Επαγωγική Τάση Κόκκινη Γραμμή

Τάση πηγής

Μπλε Γραμμή

Μαγνητικό Πεδίο Πράσινη Γραμμή

Page 72: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

Συνεχίζουμε, με την τάση στα 15 Volt …

Page 73: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

… πατάμε δύο φορές μεγέθυνση …

Page 74: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

… και με την τρίτη μεγέθυνση … Παρατηρούμε την διάρκεια της επαγόμενης τάσης,

που είναι ίση με την μεταβολή

της τάσης στο πηνίο 1 …

Επαγωγική Τάση Κόκκινη Γραμμή

Τάση πηγής

Μπλε Γραμμή

Μαγνητικό Πεδίο Πράσινη Γραμμή

Page 75: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

Βάζουμε την τάση στα 20 Volt …

Page 76: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

… πατάμε δύο φορές μεγέθυνση …

Page 77: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

… και με την τρίτη μεγέθυνση …

Επαγωγική Τάση Κόκκινη Γραμμή

Τάση πηγής

Μπλε Γραμμή

Μαγνητικό Πεδίο Πράσινη Γραμμή

Παρατηρούμε, πάλι, την διάρκεια της επαγόμενης τάσης,

που είναι ίση με την μεταβολή

της τάσης στο πηνίο 1 …

Page 78: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

… και εδώ, όλες οι γραφικές παραστάσεις, πάλι μαζί …

Page 79: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

Τάση στο πηνίο 1 ( σε Volt )

Μέγιστη τιμή της επαγόμενης τάσης στο

πηνίο 2 ( σε mVolt )

( κατά απόλυτη τιμή )

0 0

5 2,2

10 2,3

15 2,5

20 2,5

Τάση στο πηνίο 1

( σε Volt )

Μεταβολή μαγνητικού πεδίου

( σε mTesla ) (κατά απόλυτη τιμή)

0 0

5 225

10 200

15 250

20 275

Αρχική τιμή μαγνητικού

πεδίου ( σε mTesla )

Τελική τιμή μαγνητικού

πεδίου ( σε mTesla )

475 250 475 675

475 725 475 750

Page 80: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

0, 0

5, 50 10, 100

15, 150 20, 250

0

50

100

150

200

250

300

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Μετ

αβ

ολή

μ

αγν

ητι

κού

πεδ

ίου

(

σε

mTe

sla

)

Τάση στο πηνίο 1 ( σε Volt )

Μεταβολή του μαγνητικού πεδίου ( κατά απόλυτη τιμή )

0, 0 5, 65

10, 240

15, 240

20, 60

0

50

100

150

200

250

300

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Μέγ

ιστη

τιμ

ή

επα

γόμ

ενη

ς τά

ση

ς

( m

Vo

lt )

Τάση στο πηνίο 1 ( σε Volt )

Μεταβολή της επαγωγικής τάσης ( κατά απόλυτη τιμή )

Page 81: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

Επειδή η σύνδεση των δύο πηνίων, των Ν = 300 σπειρών και των Ν = 24.000 σπειρών,

σε επαγωγική σύζευξη, δεν έδωσε διακριτά αποτελέσματα …

Ν = 300

2

1

Page 82: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

Τα συνδέουμε, λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, όπου το πηνίο 2 είναι των Ν = 24.000 σπειρών

και το πηνίο 1 είναι των Ν = 300 σπειρών …

2 1

Ν = 300

Page 83: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

Ξεκινάμε το MultiLog και πατάμε τον διακόπτη τέσσερεις φορές, ενώ έχουμε ρυθμίσει την τάση στα 5 Volt …

Page 84: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

… πατάμε μεγέθυνση …

Page 85: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

… και με την τρίτη μεγέθυνση … Παρατηρούμε την διάρκεια της επαγόμενης τάσης,

που είναι ίση με την μεταβολή

της τάσης στο πηνίο 1 …

Επαγωγική Τάση Κόκκινη Γραμμή

Τάση πηγής

Μπλε Γραμμή

Μαγνητικό Πεδίο Πράσινη Γραμμή

Page 86: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

Βάζουμε την τάση στα 10 Volt …

Page 87: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

… πατάμε μεγέθυνση …

Επαγωγική Τάση Κόκκινη Γραμμή

Τάση πηγής

Μπλε Γραμμή

Μαγνητικό Πεδίο Πράσινη Γραμμή

Page 88: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

… και με την τρίτη μεγέθυνση … Η διάρκεια της επαγόμενης τάσης, είναι ίση

με την μεταβολή της τάσης στο πηνίο 1 …

Επαγωγική Τάση Κόκκινη Γραμμή

Τάση πηγής

Μπλε Γραμμή

Μαγνητικό Πεδίο Πράσινη Γραμμή

Page 89: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

Βάζουμε την τάση στα 15 Volt …

Page 90: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

… πατάμε μεγέθυνση …

Επαγωγική Τάση Κόκκινη Γραμμή

Τάση πηγής

Μπλε Γραμμή

Μαγνητικό Πεδίο Πράσινη Γραμμή

Page 91: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

… και με την τρίτη μεγέθυνση …

Επαγωγική Τάση Κόκκινη Γραμμή

Τάση πηγής

Μπλε Γραμμή

Μαγνητικό Πεδίο Πράσινη Γραμμή

Η διάρκεια της επαγόμενης τάσης, είναι ίση

με την μεταβολή της τάσης στο πηνίο 1 …

Page 92: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

Βάζουμε την τάση στα 20 Volt …

Page 93: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

Επαγωγική Τάση Κόκκινη Γραμμή

Τάση πηγής

Μπλε Γραμμή

Μαγνητικό Πεδίο Πράσινη Γραμμή

… πατάμε μεγέθυνση …

Page 94: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

… με την δεύτερη μεγέθυνση … Παρατηρούμε με ακρίβεια,

την διάρκεια της επαγόμενης τάσης που είναι ίση

με την μεταβολή της τάσης στο πηνίο 1 …

Επαγωγική Τάση Κόκκινη Γραμμή

Τάση πηγής

Μπλε Γραμμή

Μαγνητικό Πεδίο Πράσινη Γραμμή

Page 95: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

… και με την τρίτη μεγέθυνση …

Παρατηρούμε με ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια, την διάρκεια της επαγόμενης τάσης

που είναι ίση με την μεταβολή της τάσης στο πηνίο 1 …

Επαγωγική Τάση Κόκκινη Γραμμή

Τάση πηγής

Μπλε Γραμμή

Μαγνητικό Πεδίο Πράσινη Γραμμή

Page 96: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

… και εδώ, όλες οι γραφικές παραστάσεις …

Page 97: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

Τάση στο πηνίο 1 ( σε Volt )

Μέγιστη τιμή της επαγόμενης τάσης

στο πηνίο 2 ( σε mVolt )

0 0

5 2,2

10 2,3

15 2,5

20 2,5

Τάση στο πηνίο 1 ( σε Volt )

Μεταβολή μαγνητικού πεδίου

( σε mTesla ) κατά απόλυτη τιμή

0 0

5 225

10 200

15 250

20 275

Αρχική τιμή μαγνητικού

πεδίου ( σε mTesla )

Τελική τιμή μαγνητικού

πεδίου ( σε mTesla )

475 250

475 675

475 725

475 750

Page 98: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

0, 0

5, 2,2

10, 2,3

15, 2,5

20, 2,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Μέγ

ιστη

τιμ

ή

επα

γόμ

ενη

ς τά

ση

ς

( σ

ε m

Vo

lt )

Τάση στο πηνίο 1 ( σε Volt )

Μεταβολή της επαγωγικής τάσης ( κατά απόλυτη τιμή )

0, 0

5, 225

10, 200

15, 250 20, 275

0

50

100

150

200

250

300

350

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Μετ

αβ

ολή

μ

αγν

ητι

κού

πεδ

ίου

(

σε

mTe

sla

)

Τάση στο πηνίο 1 ( σε Volt )

Μεταβολή του μαγνητικού πεδίου ( κατά απόλυτη τιμή )

Page 99: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

… ενώ εδώ, μπορούμε να έχουμε όλες τις γραφικές παραστάσεις , από όλα τα ζεύγη των πηνίων που χρησιμοποιήσαμε,

στην οθόνη του PC …

Page 100: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

… και στον προβολέα του εργαστηρίου …

Page 101: 98 - Αμοιβαία επαγωγή,( DC ), με το MultiLog.

Τέλος πειράματος …