98. προπαίδεια του 8

of 3 /3
0 x 8 = 0 1 x 8 = 8 2 x 8 = 16 3 x 8 = 24 4 x 8 = 32 Η προπαίδεια του 8 5 x 8 = 40 6 x 8 = 48 7 x 8 = 56 8 x 8 = 64 9 x 8 = 72 10 x 8 = 80 11 x 8 = 88

Embed Size (px)

Transcript of 98. προπαίδεια του 8

1

0 x 8 =0 1 x 8 =8 2 x 8 =16 3 x 8 =24 4 x 8 =32 85 x 8 =40 6 x 8 =48 7 x 8 =56 8 x 8 =64 9 x 8 =72 10 x 8 =80 11 x 8 =88

8162432404856647280