96 - Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης.

of 51 /51
Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης Γουρζής Στάθης – Φυσικός Συνεργάτης ΕΚΦΕ Λευκάδος 2008 2012 Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών Νυδριού Λευκάδος

Embed Size (px)

Transcript of 96 - Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης.

Page 1: 96 - Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης.

Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης

Γουρζής Στάθης – Φυσικός Συνεργάτης ΕΚΦΕ Λευκάδος 2008 – 2012 Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών Νυδριού Λευκάδος

Page 2: 96 - Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης.
Page 3: 96 - Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης.

Από το σχολικό βιβλίο της Φυσικής Β΄ Λυκείου – Κατεύθυνσης …

Page 4: 96 - Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης.
Page 5: 96 - Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης.
Page 6: 96 - Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης.

Στο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του σχολείου μας …

Page 7: 96 - Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης.
Page 8: 96 - Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης.

… μια βάση στήριξης, μια μικρή μεταλλική ράβδο, σύνδεσμο και λαβίδα …

Page 9: 96 - Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης.

… με τα οποία θα κατασκευάσουμε μια διάταξη για την σταθερή τοποθέτηση των αισθητήρων που θα χρησιμοποιηθούν …

… τον Η/Υ του εργαστηρίου …

Page 10: 96 - Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης.

… και το MultiLog με τους αισθητήρες του μαγνητικού πεδίου και της τάσης, μαζί με έναν μαγνήτη …

Page 11: 96 - Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης.

Κατασκευάζουμε αυτή την πειραματική διάταξη, που θα μας δώσει την δυνατότητα να μελετήσουμε την παραγωγή της εναλλασσόμενης τάσης από τον

κινητήρα του εργαστηρίου…

Page 12: 96 - Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης.

… και ανοίγουμε Το MultiLog …

Page 13: 96 - Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης.

Συνδέω πρώτα τον αισθητήρα

της τάσης …

… και με το « Port »

εμφανίζεται η ονομασία

του …

… ενώ με το « Range », το

εύρος των μετρήσεων που μπορεί να πάρει …

« Voltage » « +- 2,5 Volt »

Page 14: 96 - Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης.

Μετά συνδέω πρώτα τον

αισθητήρα του μαγνητικού πεδίου …

… και πατώντας το « Sensor » …

… εμφανίζεται η ονομασία του …

« Magnet_H »

Page 15: 96 - Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης.

Συνδέουμε τώρα, τον αισθητήρα της τάσης, στα άκρα της διάταξης του

κινητήρα του εργαστηρίου …

Page 16: 96 - Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης.

… και ύστερα συνδέουμε τον αισθητήρα του

μαγνητικού πεδίου, σε μια θέση ώστε να μετρά το

πεδίο γύρω από τον κινητήρα …

Page 17: 96 - Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης.

… εδώ φαίνεται από την άλλη μεριά του

κινητήρα …

Page 18: 96 - Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης.

… και εδώ φαίνεται από την πάνω μεριά

του κινητήρα …

Page 19: 96 - Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης.

Ξεκινάμε το πρόγραμμα DB-Lab 3.2 …

Page 20: 96 - Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης.

… και από το Μενού « Καταγραφέας » επιλέγουμε « Πίνακας Ελέγχου » …

… ενώ από το Μενού « Σημεία » επιλέγουμε « 100 », και από το « Ρυθμός » επιλέγουμε «10 / sec » …

Page 21: 96 - Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης.

Με μερικές δοκιμαστικές περιστροφές του κινητήρα, το πρόγραμμα μας δείχνει την μεταβολή του μαγνητικού πεδίου,

αλλά και τις εναλλαγές της τάσης στα άκρα του …

Page 22: 96 - Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης.

… εδώ σε πλήρη κάλυψη της οθόνης του Η/Υ …

Μαγνητικό πεδίο Τάση

Page 23: 96 - Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης.

… και εδώ σε προβολή από τον projector του εργαστηρίου …

Μαγνητικό πεδίο

Τάση

Page 24: 96 - Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης.

Στη συνέχεια τοποθετούμε έναν μαγνήτη στο επάνω μέρος του κινητήρα …

Page 25: 96 - Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης.

… και περιστρέφουμε τον κινητήρα, όχι απαραίτητα

με μεγάλη γωνιακή ταχύτητα …

Page 26: 96 - Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης.

Η εναλλασσόμενη τάση που παράγεται, καταγράφεται από το πρόγραμμα, καθώς και η μεταβολή του μαγνητικού πεδίου …

Μέγιστη θετική τιμή της παραγόμενης τάσης, περίπου, στα 20 mV …

Page 27: 96 - Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης.

Μαγνητικό πεδίο

Τάση

Μέγιστη θετική τιμή της παραγόμενης τάσης, περίπου, στα 20 mV …

Page 28: 96 - Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης.

… από το Μενού « Σημεία » επιλέγουμε « 500 », και από το « Ρυθμός » επιλέγουμε « 25 / sec » …

Δοκιμάζουμε να αλλάξουμε την ακρίβεια των μετρήσεών μας και …

Page 29: 96 - Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης.

… περιστρέφουμε τώρα τον κινητήρα, με

αρκετά μεγάλη γωνιακή ταχύτητα …

Page 30: 96 - Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης.

Η εναλλασσόμενη τάση που παράγεται, καταγράφεται πάλι από το πρόγραμμα, καθώς και η μεταβολή του μαγνητικού πεδίου,

ενώ παρατηρούμε την αύξηση της μέγιστης θετικής τιμής της παραγόμενης τάσης, από τα 20 mV, που ήταν προηγούμενα, στα 100 mV …

Page 31: 96 - Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης.

Μέγιστη θετική τιμή της παραγόμενης τάσης, περίπου, στα 100 mV …

Τάση Μαγνητικό πεδίο

Page 32: 96 - Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης.

Βγάζουμε τον μαγνήτη από τον κινητήρα,

για να δοκιμάσουμε μια καινούργια πειραματική

διάταξη …

Page 33: 96 - Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης.

Αλλάζουμε την ακρίβεια των μετρήσεών μας και …

… από το Μενού « Σημεία » επιλέγουμε « 100 », και από το « Ρυθμός » επιλέγουμε « 50 / sec » …

Page 34: 96 - Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης.

… και περιστρέφουμε τον κινητήρα, πολύ αργά, με

μικρή γωνιακή ταχύτητα …

Page 35: 96 - Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης.

Το πρόγραμμα καταγράφει τη μεταβολή του μαγνητικού πεδίου …

Page 36: 96 - Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης.

… και μας δείχνει την μεταβολή του πιο καθαρά, αν χρησιμοποιήσουμε αυτές τις τιμές δειγματοληψίας …

Page 37: 96 - Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης.

… από το Μενού « Σημεία » επιλέγουμε πάλι « 500 », και από το « Ρυθμός » επιλέγουμε « 25 / sec » …

Δοκιμάζουμε να αλλάξουμε πάλι την ακρίβεια των μετρήσεών μας και …

Page 38: 96 - Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης.

Τώρα, κρατώντας τον κινητήρα ακίνητο και

ακουμπώντας με το χέρι τον άξονα περιστροφής …

Αισθητήρας μαγνητικού πεδίου

Αισθητήρας τάσης

Page 39: 96 - Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης.

Το πρόγραμμα καταγράφει εναλλασσόμενη τάση, χωρίς την παρουσία του μαγνήτη,

πλάτους, περίπου, 150 mV …

Page 40: 96 - Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης.

… και ένα μαγνητικό πεδίο, που σταθεροποιείται με την πάροδο του χρόνου …

Page 41: 96 - Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης.

Ξανά αλλάζουμε την ακρίβεια των μετρήσεών και …

… από το Μενού « Σημεία » επιλέγουμε « 1000 », και από το « Ρυθμός » επιλέγουμε « 100 / sec » …

Page 42: 96 - Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης.

Τώρα, κρατώντας πάλι τον κινητήρα ακίνητο και

ακουμπώντας με το χέρι τον άξονα περιστροφής …

Page 43: 96 - Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης.

Το πρόγραμμα καταγράφει εναλλασσόμενη τάση, χωρίς την παρουσία του μαγνήτη,

πλάτους, περίπου, 110 mV …

Page 44: 96 - Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης.

V = 110 mV

Page 45: 96 - Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης.

Τώρα, κρατώντας πάλι τον κινητήρα ακίνητο και σταθεροποιώντας τον

άξονα περιστροφής με μια τσιμπίδα …

Page 46: 96 - Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης.

Το πρόγραμμα καταγράφει τώρα εναλλασσόμενη τάση, χωρίς, πάλι, την παρουσία του μαγνήτη,

πλάτους, περίπου, 50 mV …

Page 47: 96 - Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης.

V = 50 mV

Page 48: 96 - Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης.

Τώρα, κρατώντας πάλι τον κινητήρα ακίνητο και σταθεροποιώντας τον

άξονα περιστροφής με μια τσιμπίδα, προσθέτουμε

και τον μαγνήτη …

Page 49: 96 - Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης.

Το πρόγραμμα καταγράφει τώρα εναλλασσόμενη τάση, με την παρουσία του μαγνήτη,

πλάτους, πάλι, περίπου 50 mV …

Page 50: 96 - Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης.

V = 50 mV

Page 51: 96 - Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης.

Τέλος πειράματος …