90 Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικα ΕΠΑΛ Mathematica

of 44/44
ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 Σε ένα δείγμα παρατηρήσεων με μέση τιμή , οι τέσσερις παρατηρήσεις είναι οι και . Ε1. Να αποδείξετε ότι η παρατήρηση που λείπει είναι ο αριθμός Ε2. Να βρείτε την επικρατούσα τιμή του δείγματος. Ε3. Να αποδείξετε ότι το δείγμα έχει τυπική απόκλιση . Ε4. Να εξετάσετε εάν το δείγμα είναι ομοιογενές. ΘΕΜΑ 2 ΘΕΜΑ 2 Ο βαθμός πρόσβασης του απολυτηρίου μαθητών της Γ΄λυκείου αναγράψεται στον παρακάτω ελλιπή πίνακα. Αν το κέντρο κλάσης και , τότε: Ε1. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα Ε2. Να βρεθεί η μέση τιμή Ε3. Το πλήθος των μαθητών που πήραν τουλάχιστον Ε4. Το ποσοστό των μαθητών που είχαν βαθμό μικρότερο από ΘΕΜΑ 3 ΘΕΜΑ 3 Δίνονται οι παρατηρήσεις με μέση τιμή 1
 • date post

  16-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  1

Embed Size (px)

description

h

Transcript of 90 Επαναληπτικές Ασκήσεις Μαθηματικα ΕΠΑΛ Mathematica

1

, .

1.

2. .

3. .

4. .

2

. , :1.

2.

3.

4.

3

1.

2. , .

3. .

4. , . 4

:

1. .

2. ,

3. () , . 5

, ( ) .

1. :

2. .

3. . 6

, . , .

1. , .

, , 2. , ;

7

1.

2.

3.

4.

5.

6. .

8

.

1. 2. 3. 4.

5.

9

. , :

1. .

:

2. . 3. . 4. 5.

10

( )

1.

2.

3.

4.

5.

11

,

1. , : . , . , . .

2. . 12

.

1.

, :

2.

3.

4. ,

13

, . : 1. .

2.

3. , .

4.

5. .

6. .

7. , :

oi , .

14

( ) . 5 .

1.

2.

3. .

4. . 15

.

1.

2.

3.

4. .

16

.

1.

2.

3. 4. ,

. 17

.

1. .

2. .

:

,

,

.

3. , , , . 18

:

O .

.

.

.

,

1. , .

2. .

3. . 19

( ) :

1.

2.

3.

4. ;

5. , ;

20

.

1. .

2. .

3. , , . ; 21

:

1.

2.

3.

22

:

23

:

24

1.

2.

3.

4.

25

1. ,

2.

3.

4.

26

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

27

1. 2.

3.

4.

28

:

1.

2.

3.

29

1.

2.

3.

4. ,

30

:

.:

1.

2.

3.

31

1. :

) ) )

)

)

)

)

)

2.

3.

4.

32

1.

2.

3.

4. ,

33

. 1. .2. .

3. .

4. , .

5. ,

34

.

1.

2.

3. .

:

4.

5.

35

.

1. .2. .

3. .

4. .

5. , . 36

1.

2.

3. (2) ,

37

1.

2.

3.

38

1.

2.

3.

4.

39

1.

2.

3.

4. ,

40

1.

41

:1.

2.

3.

4.

42

1.

2.

3.

4.

43

1.

2.

3.

44

1. ,

2. N .

3.

45

1. .

2.

3. , .

4. ,

46

1. ,

2. , .

3. ,

4. , o

47

.

1. N

2. ,

3. .

4.

48

:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

49

. , :1.

2. ,

3.

50

1. .

2. .

3.

4.

51

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

52

.

1.

2.

3.

4.

53

1.

2.

3.

54

1.

2.

3.

4.

5.

55

.

1.

2.

3.

4.

56

1.

2.

3.

4.

57

. . ,

1.

2. ,

58

1. , .

2. , .

3. , .

59

,

1. ,

2.

3. .

60

1.

2.

3.

61

1. .

2.

3. ,

4. , .5. ,

62

,

1. , .

2. ,

63

:

1. .

2. . 64

, .

1. .

2.

3.

4.

65

1. ,

2.

66

, .

1.

2.

3.

4.

67

1.

2.

3.

4. . 68

.

1. ,

2.

3. , , , . , .

4.

69

, .

1. , .

2. .

3.

4. , . 70

. :

1.

2.

3.

4.

5.

71

1.

2.

3.

4.

5.

72

1.

2.

3.

4.

5.

73

1.

2.

3.

4.

5.

74

1.

2.

3.

4.

75

1.

2.

3.

76

1.

2.

3.

4.

5.

77

, .

1.

2.

3.

4.

78

1.

2.

3.

4.

5.

79

1.

2.

, .

3.

80

1. 2.

3.

4.

5.

6.

7.

81

1. ,

2.

3.

82

1. , 2. ,

3. , , .

83

1.

2.

3.

4.

84

, :

1.

2.

3.

4.

85

, :

1.

2.

3.

86

, :

1.

2.

3.

4.

87

:

1.

2.

88

:

1.

2.

89

. :

1.

2. ,

3.

4.

5. , , 6.

90

1.

2.

3. ,

4.

16

1

_1397165471.unknown

_1397165599.unknown

_1397165728.unknown

_1397165793.unknown

_1397165857.unknown

_1397165889.unknown

_1397165922.unknown

_1397165938.unknown

_1397165946.unknown

_1397165954.unknown

_1397165958.unknown

_1397165960.unknown

_1397165962.unknown

_1397165963.unknown

_1397165964.unknown

_1397165961.unknown

_1397165959.unknown

_1397165956.unknown

_1397165957.unknown

_1397165955.unknown

_1397165950.unknown

_1397165952.unknown

_1397165953.unknown

_1397165951.unknown

_1397165948.unknown

_1397165949.unknown

_1397165947.unknown

_1397165942.unknown

_1397165944.unknown

_1397165945.unknown

_1397165943.unknown

_1397165940.unknown

_1397165941.unknown

_1397165939.unknown

_1397165930.unknown

_1397165934.unknown

_1397165936.unknown

_1397165937.unknown

_1397165935.unknown

_1397165932.unknown

_1397165933.unknown

_1397165931.unknown

_1397165926.unknown

_1397165928.unknown

_1397165929.unknown

_1397165927.unknown

_1397165924.unknown

_1397165925.unknown

_1397165923.unknown

_1397165906.unknown

_1397165914.unknown

_1397165918.unknown

_1397165920.unknown

_1397165921.unknown

_1397165919.unknown

_1397165916.unknown

_1397165917.unknown

_1397165915.unknown

_1397165910.unknown

_1397165912.unknown

_1397165913.unknown

_1397165911.unknown

_1397165908.unknown

_1397165909.unknown

_1397165907.unknown

_1397165898.unknown

_1397165902.unknown

_1397165904.unknown

_1397165905.unknown

_1397165903.unknown

_1397165900.unknown

_1397165901.unknown

_1397165899.unknown

_1397165894.unknown

_1397165896.unknown

_1397165897.unknown

_1397165895.unknown

_1397165891.unknown

_1397165893.unknown

_1397165890.unknown

_1397165873.unknown

_1397165881.unknown

_1397165885.unknown

_1397165887.unknown

_1397165888.unknown

_1397165886.unknown

_1397165883.unknown

_1397165884.unknown

_1397165882.unknown

_1397165877.unknown

_1397165879.unknown

_1397165880.unknown

_1397165878.unknown

_1397165875.unknown

_1397165876.unknown

_1397165874.unknown

_1397165865.unknown

_1397165869.unknown

_1397165871.unknown

_1397165872.unknown

_1397165870.unknown

_1397165867.unknown

_1397165868.unknown

_1397165866.unknown

_1397165861.unknown

_1397165863.unknown

_1397165864.unknown

_1397165862.unknown

_1397165859.unknown

_1397165860.unknown

_1397165858.unknown

_1397165825.unknown

_1397165841.unknown

_1397165849.unknown

_1397165853.unknown

_1397165855.unknown

_1397165856.unknown

_1397165854.unknown

_1397165851.unknown

_1397165852.unknown

_1397165850.unknown

_1397165845.unknown

_1397165847.unknown

_1397165848.unknown

_1397165846.unknown

_1397165843.unknown

_1397165844.unknown

_1397165842.unknown

_1397165833.unknown

_1397165837.unknown

_1397165839.unknown

_1397165840.unknown

_1397165838.unknown

_1397165835.unknown

_1397165836.unknown

_1397165834.unknown

_1397165829.unknown

_1397165831.unknown

_1397165832.unknown

_1397165830.unknown

_1397165827.unknown

_1397165828.unknown

_1397165826.unknown

_1397165809.unknown

_1397165817.unknown

_1397165821.unknown

_1397165823.unknown

_1397165824.unknown

_1397165822.unknown

_1397165819.unknown

_1397165820.unknown

_1397165818.unknown

_1397165813.unknown

_1397165815.unknown

_1397165816.unknown

_1397165814.unknown

_1397165811.unknown

_1397165812.unknown

_1397165810.unknown

_1397165801.unknown

_1397165805.unknown

_1397165807.unknown

_1397165808.unknown

_1397165806.unknown

_1397165803.unknown

_1397165804.unknown

_1397165802.unknown

_1397165797.unknown

_1397165799.unknown

_1397165800.unknown

_1397165798.unknown

_1397165795.unknown

_1397165796.unknown

_1397165794.unknown

_1397165761.unknown

_1397165777.unknown

_1397165785.unknown

_1397165789.unknown

_1397165791.unknown

_1397165792.unknown

_1397165790.unknown

_1397165787.unknown

_1397165788.unknown

_1397165786.unknown

_1397165781.unknown

_1397165783.unknown

_1397165784.unknown

_1397165782.unknown

_1397165779.unknown

_1397165780.unknown

_1397165778.unknown

_1397165769.unknown

_1397165773.unknown

_1397165775.unknown

_1397165776.unknown

_1397165774.unknown

_1397165771.unknown

_1397165772.unknown

_1397165770.unknown

_1397165765.unknown

_1397165767.unknown

_1397165768.unknown

_1397165766.unknown

_1397165763.unknown

_1397165764.unknown

_1397165762.unknown

_1397165744.unknown

_1397165753.unknown

_1397165757.unknown

_1397165759.unknown

_1397165760.unknown

_1397165758.unknown

_1397165755.unknown

_1397165756.unknown

_1397165754.unknown

_1397165748.unknown

_1397165750.unknown

_1397165751.unknown

_1397165749.unknown

_1397165746.unknown

_1397165747.unknown

_1397165745.unknown

_1397165736.unknown

_1397165740.unknown

_1397165742.unknown

_1397165743.unknown

_1397165741.unknown

_1397165738.unknown

_1397165739.unknown

_1397165737.unknown

_1397165732.unknown

_1397165734.unknown

_1397165735.unknown

_1397165733.unknown

_1397165730.unknown

_1397165731.unknown

_1397165729.unknown

_1397165664.unknown

_1397165696.unknown

_1397165712.unknown

_1397165720.unknown

_1397165724.unknown

_1397165726.unknown

_1397165727.unknown

_1397165725.unknown

_1397165722.unknown

_1397165723.unknown

_1397165721.unknown

_1397165716.unknown

_1397165718.unknown

_1397165719.unknown

_1397165717.unknown

_1397165714.unknown

_1397165715.unknown

_1397165713.unknown

_1397165704.unknown

_1397165708.unknown

_1397165710.unknown

_1397165711.unknown

_1397165709.unknown

_1397165706.unknown

_1397165707.unknown

_1397165705.unknown

_1397165700.unknown

_1397165702.unknown

_1397165703.unknown

_1397165701.unknown

_1397165698.unknown

_1397165699.unknown

_1397165697.unknown

_1397165680.unknown

_1397165688.unknown

_1397165692.unknown

_1397165694.unknown

_1397165695.unknown

_1397165693.unknown

_1397165690.unknown

_1397165691.unknown

_1397165689.unknown

_1397165684.unknown

_1397165686.unknown

_1397165687.unknown

_1397165685.unknown

_1397165682.unknown

_1397165683.unknown

_1397165681.unknown

_1397165672.unknown

_1397165676.unknown

_1397165678.unknown

_1397165679.unknown

_1397165677.unknown

_1397165674.unknown

_1397165675.unknown

_1397165673.unknown

_1397165668.unknown

_1397165670.unknown

_1397165671.unknown

_1397165669.unknown

_1397165666.unknown

_1397165667.unknown

_1397165665.unknown

_1397165632.unknown

_1397165648.unknown

_1397165656.unknown

_1397165660.unknown

_1397165662.unknown

_1397165663.unknown

_1397165661.unknown

_1397165658.unknown

_1397165659.unknown

_1397165657.unknown

_1397165652.unknown

_1397165654.unknown

_1397165655.unknown

_1397165653.unknown

_1397165650.unknown

_1397165651.unknown

_1397165649.unknown

_1397165640.unknown

_1397165644.unknown

_1397165646.unknown

_1397165647.unknown

_1397165645.unknown

_1397165642.unknown

_1397165643.unknown

_1397165641.unknown

_1397165636.unknown

_1397165638.unknown

_1397165639.unknown

_1397165637.unknown

_1397165634.unknown

_1397165635.unknown

_1397165633.unknown

_1397165616.unknown

_1397165624.unknown

_1397165628.unknown

_1397165630.unknown

_1397165631.unknown

_1397165629.unknown

_1397165626.unknown

_1397165627.unknown

_1397165625.unknown

_1397165620.unknown

_1397165622.unknown

_1397165623.unknown

_1397165621.unknown

_1397165618.unknown

_1397165619.unknown

_1397165617.unknown

_1397165608.unknown

_1397165612.unknown

_1397165614.unknown

_1397165615.unknown

_1397165613.unknown

_1397165610.unknown

_1397165611.unknown

_1397165609.unknown

_1397165604.unknown

_1397165606.unknown

_1397165607.unknown

_1397165605.unknown

_1397165601.unknown

_1397165602.unknown

_1397165600.unknown

_1397165535.unknown

_1397165567.unknown

_1397165583.unknown

_1397165591.unknown

_1397165595.unknown

_1397165597.unknown

_1397165598.unknown

_1397165596.unknown

_1397165593.unknown

_1397165594.unknown

_1397165592.unknown

_1397165587.unknown

_1397165589.unknown

_1397165590.unknown

_1397165588.unknown

_1397165585.unknown

_1397165586.unknown

_1397165584.unknown

_1397165575.unknown

_1397165579.unknown

_1397165581.unknown

_1397165582.unknown

_1397165580.unknown

_1397165577.unknown

_1397165578.unknown

_1397165576.unknown

_1397165571.unknown

_1397165573.unknown

_1397165574.unknown

_1397165572.unknown

_1397165569.unknown

_1397165570.unknown

_1397165568.unknown

_1397165551.unknown

_1397165559.unknown

_1397165563.unknown

_1397165565.unknown

_1397165566.unknown

_1397165564.unknown

_1397165561.unknown

_1397165562.unknown

_1397165560.unknown

_1397165555.unknown

_1397165557.unknown

_1397165558.unknown

_1397165556.unknown

_1397165553.unknown

_1397165554.unknown

_1397165552.unknown

_1397165543.unknown

_1397165547.unknown

_1397165549.unknown

_1397165550.unknown

_1397165548.unknown

_1397165545.unknown

_1397165546.unknown

_1397165544.unknown

_1397165539.unknown

_1397165541.unknown

_1397165542.unknown

_1397165540.unknown

_1397165537.unknown

_1397165538.unknown

_1397165536.unknown

_1397165503.unknown

_1397165519.unknown

_1397165527.unknown

_1397165531.unknown

_1397165533.unknown

_1397165534.unknown

_1397165532.unknown

_1397165529.unknown

_1397165530.unknown

_1397165528.unknown

_1397165523.unknown

_1397165525.unknown

_1397165526.unknown

_1397165524.unknown

_1397165521.unknown

_1397165522.unknown

_1397165520.unknown

_1397165511.unknown

_1397165515.unknown

_1397165517.unknown

_1397165518.unknown

_1397165516.unknown

_1397165513.unknown

_1397165514.unknown

_1397165512.unknown

_1397165507.unknown

_1397165509.unknown

_1397165510.unknown

_1397165508.unknown

_1397165505.unknown

_1397165506.unknown

_1397165504.unknown

_1397165487.unknown

_1397165495.unknown

_1397165499.unknown

_1397165501.unknown

_1397165502.unknown

_1397165500.unknown

_1397165497.unknown

_1397165498.unknown

_1397165496.unknown

_1397165491.unknown

_1397165493.unknown

_1397165494.unknown

_1397165492.unknown

_1397165489.unknown

_1397165490.unknown

_1397165488.unknown

_1397165479.unknown

_1397165483.unknown

_1397165485.unknown

_1397165486.unknown

_1397165484.unknown

_1397165481.unknown

_1397165482.unknown

_1397165480.unknown

_1397165475.unknown

_1397165477.unknown

_1397165478.unknown

_1397165476.unknown

_1397165473.unknown

_1397165474.unknown

_1397165472.unknown

_1397165342.unknown

_1397165406.unknown

_1397165438.unknown

_1397165455.unknown

_1397165463.unknown

_1397165467.unknown

_1397165469.unknown

_1397165470.unknown

_1397165468.unknown

_1397165465.unknown

_1397165466.unknown

_1397165464.unknown

_1397165459.unknown

_1397165461.unknown

_1397165462.unknown

_1397165460.unknown

_1397165457.unknown

_1397165458.unknown

_1397165456.unknown

_1397165446.unknown

_1397165451.unknown

_1397165453.unknown

_1397165454.unknown

_1397165452.unknown

_1397165448.unknown

_1397165449.unknown

_1397165447.unknown

_1397165442.unknown

_1397165444.unknown

_1397165445.unknown

_1397165443.unknown

_1397165440.unknown

_1397165441.unknown

_1397165439.unknown

_1397165422.unknown

_1397165430.unknown

_1397165434.unknown

_1397165436.unknown

_1397165437.unknown

_1397165435.unknown

_1397165432.unknown

_1397165433.unknown

_1397165431.unknown

_1397165426.unknown

_1397165428.unknown

_1397165429.unknown

_1397165427.unknown

_1397165424.unknown

_1397165425.unknown

_1397165423.unknown

_1397165414.unknown

_1397165418.unknown

_1397165420.unknown

_1397165421.unknown

_1397165419.unknown

_1397165416.unknown

_1397165417.unknown

_1397165415.unknown

_1397165410.unknown

_1397165412.unknown

_1397165413.unknown

_1397165411.unknown

_1397165408.unknown

_1397165409.unknown

_1397165407.unknown

_1397165374.unknown

_1397165390.unknown

_1397165398.unknown

_1397165402.unknown

_1397165404.unknown

_1397165405.unknown

_1397165403.unknown

_1397165400.unknown

_1397165401.unknown

_1397165399.unknown

_1397165394.unknown

_1397165396.unknown

_1397165397.unknown

_1397165395.unknown

_1397165392.unknown

_1397165393.unknown

_1397165391.unknown

_1397165382.unknown

_1397165386.unknown

_1397165388.unknown

_1397165389.unknown

_1397165387.unknown

_1397165384.unknown

_1397165385.unknown

_1397165383.unknown

_1397165378.unknown

_1397165380.unknown

_1397165381.unknown

_1397165379.unknown

_1397165376.unknown

_1397165377.unknown

_1397165375.unknown

_1397165358.unknown

_1397165366.unknown

_1397165370.unknown

_1397165372.unknown

_1397165373.unknown

_1397165371.unknown

_1397165368.unknown

_1397165369.unknown

_1397165367.unknown

_1397165362.unknown

_1397165364.unknown

_1397165365.unknown

_1397165363.unknown

_1397165360.unknown

_1397165361.unknown

_1397165359.unknown

_1397165350.unknown

_1397165354.unknown

_1397165356.unknown

_1397165357.unknown

_1397165355.unknown

_1397165352.unknown

_1397165353.unknown

_1397165351.unknown

_1397165346.unknown

_1397165348.unknown

_1397165349.unknown

_1397165347.unknown

_1397165344.unknown

_1397165345.unknown

_1397165343.unknown

_1397165277.unknown

_1397165310.unknown

_1397165326.unknown

_1397165334.unknown

_1397165338.unknown

_1397165340.unknown

_1397165341.unknown

_1397165339.unknown

_1397165336.unknown

_1397165337.unknown

_1397165335.unknown

_1397165330.unknown

_1397165332.unknown

_1397165333.unknown

_1397165331.unknown

_1397165328.unknown

_1397165329.unknown

_1397165327.unknown

_1397165318.unknown

_1397165322.unknown

_1397165324.unknown

_1397165325.unknown

_1397165323.unknown

_1397165320.unknown

_1397165321.unknown

_1397165319.unknown

_1397165314.unknown

_1397165316.unknown

_1397165317.unknown

_1397165315.unknown

_1397165312.unknown

_1397165313.unknown

_1397165311.unknown

_1397165294.unknown

_1397165302.unknown

_1397165306.unknown

_1397165308.unknown

_1397165309.unknown

_1397165307.unknown

_1397165304.unknown

_1397165305.unknown

_1397165303.unknown

_1397165298.unknown

_1397165300.unknown

_1397165301.unknown

_1397165299.unknown

_1397165296.unknown

_1397165297.unknown

_1397165295.unknown

_1397165285.unknown

_1397165290.unknown

_1397165292.unknown

_1397165293.unknown

_1397165291.unknown

_1397165288.unknown

_1397165289.unknown

_1397165287.unknown

_1397165281.unknown

_1397165283.unknown

_1397165284.unknown

_1397165282.unknown

_1397165279.unknown

_1397165280.unknown

_1397165278.unknown

_1397165245.unknown

_1397165261.unknown

_1397165269.unknown

_1397165273.unknown

_1397165275.unknown

_1397165276.unknown

_1397165274.unknown

_1397165271.unknown

_1397165272.unknown

_1397165270.unknown

_1397165265.unknown

_1397165267.unknown

_1397165268.unknown

_1397165266.unknown

_1397165263.unknown

_1397165264.unknown

_1397165262.unknown

_1397165253.unknown

_1397165257.unknown

_1397165259.unknown

_1397165260.unknown

_1397165258.unknown

_1397165255.unknown

_1397165256.unknown

_1397165254.unknown

_1397165249.unknown

_1397165251.unknown

_1397165252.unknown

_1397165250.unknown

_1397165247.unknown

_1397165248.unknown

_1397165246.unknown

_1397165229.unknown

_1397165237.unknown

_1397165241.unknown

_1397165243.unknown

_1397165244.unknown

_1397165242.unknown

_1397165239.unknown

_1397165240.unknown

_1397165238.unknown

_1397165233.unknown

_1397165235.unknown

_1397165236.unknown

_1397165234.unknown

_1397165231.unknown

_1397165232.unknown

_1397165230.unknown

_1397165221.unknown

_1397165225.unknown

_1397165227.unknown

_1397165228.unknown

_1397165226.unknown

_1397165223.unknown

_1397165224.unknown

_1397165222.unknown

_1397165217.unknown

_1397165219.unknown

_1397165220.unknown

_1397165218.unknown

_1397165215.unknown

_1397165216.unknown

_1397165214.unknown