8224,λυση θεματων χημειασ α λυκειου επαλ,ιεπ,τραπεζα...

of 5 /5
Θέμα 2 ο 2.1. Α) Να ονομαστούν οι παρακάτω χημικές ενώσεις: KNO 3, NaOH, HΒr, ZnCl 2 (μονάδες 6) Β) Να υπολογιστεί ο αριθμός οξείδωσης του χλωρίου στις παρακάτω χημικές ουσίες: HCl, HClO 3 (μονάδες 6) 2.2. Να συμπληρώσετε τις χημικές εξισώσεις (προϊόντα και συντελεστές) των παρακάτω αντιδράσεων, που γίνονται όλες. α) KOH (aq) + HNO 3 (aq) β) Mg(s) + HCl(aq) (μονάδες 8) Να αναφέρετε για ποιο λόγο γίνεται η αντίδραση β. (μονάδες 3) Να χαρακτηρίσετε τις αντιδράσεις α και β ως απλή αντικατάσταση, διπλή αντικατάσταση ή εξουδετέρωση. (μονάδες 2) Θέμα 4 ο Διαθέτουμε υδατικό διάλυμα HNO 3 συγκέντρωσης 4 Μ και όγκου 2 L (διάλυμα Δ1).Να υπολογιστούν: α) Η ποσότητα (mol) του HNO 3 που περιέχεται στο διάλυμα Δ1. (μονάδες 10) β) Η μάζα (σε g) του KOH που απαιτείται για την πλήρη εξουδετέρωση του διαλύματος Δ1. (μονάδες 15) Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες: Αr(H)=1, Αr(O)=16, Αr(K)=39.

Embed Size (px)

Transcript of 8224,λυση θεματων χημειασ α λυκειου επαλ,ιεπ,τραπεζα...

  • 1. 2 2.1. ) : KNO3, NaOH, Hr, ZnCl2 ( 6) ) : HCl, HClO3 ( 6) 2.2. ( ) , . ) KOH (aq) + HNO3(aq) ) Mg(s) + HCl(aq) ( 8) . ( 3) , . ( 2) 4 HNO3 4 2 L ( 1). : ) (mol) HNO3 1. ( 10) ) ( g) KOH 1. ( 15) : r(H)=1, r(O)=16, r(K)=39.

2. . - , 28 2014 2.1. KNO3: NaOH: Hr: ZnCl2 : 2.1. HCl : (.) Cl 1+=0=> =-1 , . Cl=-1 HClO3: (.) Cl 1+-6=0=> =5 , . Cl =5 2 2.1 3. . - , 28 2014 ) KOH (aq) + HNO3(aq) KNO3(aq) + H2O(l) ) Mg(s) + 2HCl(aq) MgCl2(aq) + H2(l) H , . Mg H 88-89 , H H 2.2 4. . - , 28 2014 4.) 117 . C=n/V=> n=C V V1=2L C=4M n=42L=8mol HNO3 1 n=8mol 4.) 123-124 . NO3(aq ) KOH(aq) KOH (aq) + HNO3(aq) KNO3(aq) + H2O(l) - 4 5. . - , 28 2014 mol mol . NO3 n=CV=42L=8moll NO3 KOH (aq) + HNO3(aq) KNO3(aq) + H2O(l) 1mol 1 mol mol 8mol = 8mol KOH KOH n,KOH=m/Mr,KOH=> m= n,KOH Mr,KOH =856=448 g KOH * Mr, KOH =Ar,K+ Ar,H+ Ar ,=39+1+16=56 KOH 448g