8 Μαρτίου 2013: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας ......2...

of 28 /28
1 Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 8 Μαρτίου 2013: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας Γυναίκες και ανισότητες λόγω φύλου στο πλαίσιο της κρίσης Έκτακτη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (έκτακτο EB 371) Κάλυψη: ΕΕ των 27 (25.556 ευρωπαίοι πολίτες) Πληθυσμός: Ευρωπαίοι ηλικίας 15 ετών και άνω Μεθοδολογία: Ενώπιος ενωπίω (CAPI – Προσωπική συνέντευξη με βοήθεια Η/Υ) Επιτόπια έρευνα: 4 – 7 Φεβρουαρίου 2013, από την TNS Οpinion ΕΙΣΑΓΩΓΗ ........................................................................................................................................... 2 1. Αντίληψη των ανισοτήτων μεταξύ των δύο φύλων............................................................5 2. Αντίληψη του αντίκτυπου της κρίσης στις ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων ...................... 8 3. Αντίληψη των συνεπειών της κρίσης στον τομέα της εργασίας ............................................ 11 4. Σε ποιους τομείς πρέπει να δίνεται προτεραιότητα σε περιόδους κρίσης; ........................... 14 5. Υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια στη διαδικασία πρόσληψης αντρών και γυναικών; ............................................................................................................................................ 17 6. Πώς να προωθηθεί η εργασία; ........................................................................................ 23 7. Ποια ανισότητα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως προτεραιότητα για τις επόμενες ευρωεκλογές του 2014;..................................................................................................................... 26 Μονάδα παρακολούθησης της κοινής γνώμης Jacques Nancy +32 2 284 24 85 [email protected] Κοινή μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της TNS Opinion & Social

Embed Size (px)

Transcript of 8 Μαρτίου 2013: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας ......2...

Page 1: 8 Μαρτίου 2013: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας ......2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το θέμα στο οποίο αφιερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

1

Γενική Διεύθυνση ΕπικοινωνίαςΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ

Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013

8 Μαρτίου 2013: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Γυναίκες και ανισότητες λόγω φύλου στο πλαίσιο της κρίσης

Έκτακτη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (έκτακτο EB 371)

Κάλυψη: ΕΕ των 27 (25.556 ευρωπαίοι πολίτες)Πληθυσμός: Ευρωπαίοι ηλικίας 15 ετών και άνωΜεθοδολογία: Ενώπιος ενωπίω (CAPI – Προσωπική συνέντευξη

με βοήθεια Η/Υ)Επιτόπια έρευνα: 4 – 7 Φεβρουαρίου 2013, από την TNS Οpinion

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ...........................................................................................................................................2

1. Αντίληψη των ανισοτήτων μεταξύ των δύο φύλων............................................................5

2. Αντίληψη του αντίκτυπου της κρίσης στις ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων ......................8

3. Αντίληψη των συνεπειών της κρίσης στον τομέα της εργασίας ............................................ 11

4. Σε ποιους τομείς πρέπει να δίνεται προτεραιότητα σε περιόδους κρίσης; ...........................14

5. Υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια στη διαδικασία πρόσληψης αντρών καιγυναικών; ............................................................................................................................................17

6. Πώς να προωθηθεί η εργασία; ........................................................................................23

7. Ποια ανισότητα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως προτεραιότητα για τις επόμενεςευρωεκλογές του 2014;..................................................................................................................... 26

Μονάδα παρακολούθησης της κοινής γνώμηςJacques Nancy +32 2 284 24 [email protected]

Κοινή μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τηςTNS Opinion & Social

Page 2: 8 Μαρτίου 2013: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας ......2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το θέμα στο οποίο αφιερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το θέμα στο οποίο αφιερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Παγκόσμια Ημέρα της

Γυναίκας της 8ης Μαρτίου 2013 είναι η «απάντηση των γυναικών στην κρίση».

Στο πλαίσιο αυτό, το Κοινοβούλιο ζήτησε από την TNS Opinion να διεξαγάγει

έκτακτη τηλεφωνική έρευνα. Η έρευνα διεξήχθη μεταξύ 4ης και 7ης Φεβρουαρίου

2013 στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και ερωτήθηκαν 25.556 ευρωπαίοι πολίτες.

Οι ερωτήσεις είχαν ως επίκεντρο το θέμα «γυναίκες και ανισότητες λόγω φύλου στο

πλαίσιο της κρίσης». Μεταξύ των άλλων θεμάτων που εθίγησαν περιλαμβάνονται τα

εξής: κριτήρια επιλογής στην πρόσληψη και μέτρα προτεραιότητας που θα πρέπει

να υποστηριχθούν ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών του 2014.

Προτού επισημάνουμε τις κύριες τάσεις που εντοπίζει η έρευνα, αξίζει να τονίσουμε

ότι τα έξι πολυπληθέστερα κράτη μέλη ισοδυναμούν με το 70% περίπου του

ενωσιακού μέσου όρου. Κάθε συμπέρασμα θα πρέπει, κατά συνέπεια, να εξετάζεται

στο πλαίσιο όλων των εθνικών αποτελεσμάτων τα οποία παρατίθενται στους πίνακες

της ανά χείρας μελέτης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε ορισμένα θέματα, οι διαφορές μεταξύ γυναικών και

ανδρών και/ή μεταξύ κρατών μελών, είναι ενίοτε σημαντικές.

Page 3: 8 Μαρτίου 2013: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας ......2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το θέμα στο οποίο αφιερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

3

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Οι Ευρωπαίοι κατατάσσουν το μισθολογικό χάσμα (38%) ως τη μεγαλύτερηανισότητα λόγω φύλου, ενώ ακολουθούν με την ίδια κατάταξη η βία κατά τωνγυναικών (34%) και οι μεγαλύτερες δυσκολίες για τις γυναίκες ναεναρμονίσουν την προσωπική και επαγγελματική τους ζωή (34%). Νασημειωθεί ότι οι γυναίκες (37%) αναφέρουν πολύ περισσότερο από τους άνδρες(31%) το ζήτημα αυτό.

Σχεδόν ένας στους τρεις Ευρωπαίους εκτιμά ότι έχει επιδεινωθεί περισσότεροως αποτέλεσμα της κρίσης το μισθολογικό χάσμα (30%) και ότι είναι πιοδύσκολο για τις γυναίκες να εναρμονίσουν την προσωπική και επαγγελματικήτους ζωή (30%).

Στην κατάταξη ακολουθεί η βία κατά των γυναικών (23%), η οποία και πάλιαναφέρεται συχνότερα από τις γυναίκες (26%) απ’ ό, τι από τους άνδρες (21%).

Στην ερώτηση «σε ποιους τομείς είχε η κρίση μεγαλύτερο αντίκτυπο», οιερωτηθέντες απάντησαν:

- στην αργοπορημένη είσοδο των νέων αποφοίτων στην αγορά εργασίας(46%) [αναφέρεται συχνότερα από τις γυναίκες (49%) απ’ ό, τι από τουςάνδρες (42%)]

- στην αύξηση της ανασφαλούς εργασίας (42%)

- στο γεγονός ότι ορισμένα άτομα εργάζονται σε θέσεις εργασίας που δεναντιστοιχούν στο επίπεδο των προσόντων τους (37%).

Δύο στους τρεις Ευρωπαίους (66%) θεωρούν ότι οι θέσεις εργασίας και ηκαταπολέμηση της ανεργίας, ειδικά της ανεργίας των νέων, θα πρέπει νααποτελέσει την πρώτη προτεραιότητα. Οι γυναίκες (72% +12%) συμμερίζονταιπολύ περισσότερο από τους άνδρες (60%) την άποψη αυτή.

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων στα είκοσι επτά κράτη μέλη της ΕΕ είναιανήσυχοι για το θέμα αυτό.

Τα αμέσως υψηλότερα ποσοστά (κατά πολύ χαμηλότερα, ωστόσο) καταγράφηκανγια τις επενδύσεις για την εκπαίδευση και την κατάρτιση (42%) και για έρευνακαι ανάπτυξη (27%).

Αντίληψη του αντίκτυπου της κρίσης στις ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων

Αντίληψη των συνεπειών της κρίσης στον τομέα της εργασίας

Αντίληψη των ανισοτήτων μεταξύ των δύο φύλων

Σε ποιους τομείς πρέπει να δίνεται προτεραιότητα σε περιόδους κρίσης;

Page 4: 8 Μαρτίου 2013: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας ......2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το θέμα στο οποίο αφιερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

4

Οι Ευρωπαίοι ερωτήθηκαν σε ποιες πτυχές δίνει μεγαλύτερη σημασία έναςεργοδότης κατά την πρόσληψη μιας γυναίκας ή ενός άνδρα. Είναι αξιοσημείωτοτο γεγονός ότι τα κριτήρια που επισημαίνονται διαφέρουν ριζικά ανάλογα μετο αν η πρόσληψη αφορά έναν άνδρα ή μια γυναίκα.

- Τα τρία κριτήρια που αναφέρονται με μεγαλύτερη συχνότητα όσον αφοράτην πρόσληψη μιας γυναίκας είναι: το κατά πόσον έχει παιδιά (49%), ηευελιξία από άποψη ωραρίου (35%) και το παρουσιαστικό της (33%).

- Για την πρόσληψη ενός άνδρα, τα τρία προεξάρχοντα κριτήρια είναι ηεπαγγελματική πείρα (40%), το επίπεδο σπουδών (38%) και ηικανότητα μετακίνησης (31%).

Στους ερωτηθέντες τέθηκαν ερωτήσεις σχετικά με περισσότερο αποτελεσματικάμέτρα προκειμένου να εργάζονται ή να παραμένουν στην εργασία. Από τααποτελέσματα προκύπτουν οι εξής προτεραιότητες:

- «προώθηση της τακτικής εκπαίδευσης των ατόμων στη δουλειά» (50%)

- «αύξηση της οικονομικής προσιτότητας των εγκαταστάσεων φροντίδαςπαιδιών» (45%)

- «αύξηση της διαθεσιμότητας των εγκαταστάσεων φροντίδας παιδιών» (44%)

- «υποστήριξη των ανθρώπων που θέλουν να ξεκινήσουν δική τους δουλειά»(42%)

- «διευκόλυνση των ατόμων να εργαστούν στο εξωτερικό» (17%)

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι νεαρές εργαζόμενες γυναίκες (ηλικίας 25-39 ετών)ενδιαφέρονται πρωτίστως για θέματα φροντίδας των παιδιών.

Οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι οι υποψήφιοι στις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογέςτου 2014 θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα:

- στην αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος (21%) [κύριαπροτεραιότητα σε δέκα πέντε κράτη μέλη]

Υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια στη διαδικασία πρόσληψης ανδρών καιγυναικών;

Ποια ανισότητα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως προτεραιότητα για τις επόμενεςευρωεκλογές του 2014;

Πώς να προωθηθεί η εργασία;

Page 5: 8 Μαρτίου 2013: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας ......2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το θέμα στο οποίο αφιερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

5

1. Αντίληψη των ανισοτήτων μεταξύ των δύο φύλων

1. EE27

Page 6: 8 Μαρτίου 2013: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας ......2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το θέμα στο οποίο αφιερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

6

2. Εθνικά αποτελέσματα

Page 7: 8 Μαρτίου 2013: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας ......2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το θέμα στο οποίο αφιερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

7

3. Κοινωνικο-δημογραφικά αποτελέσματα

Page 8: 8 Μαρτίου 2013: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας ......2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το θέμα στο οποίο αφιερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

8

2. Αντίληψη του αντίκτυπου της κρίσης στις ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων

1. EE27

Page 9: 8 Μαρτίου 2013: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας ......2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το θέμα στο οποίο αφιερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

9

2. Εθνικά αποτελέσματα

Page 10: 8 Μαρτίου 2013: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας ......2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το θέμα στο οποίο αφιερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

10

3. Κοινωνικο-δημογραφικά αποτελέσματα

Page 11: 8 Μαρτίου 2013: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας ......2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το θέμα στο οποίο αφιερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

11

3. Αντίληψη των συνεπειών της κρίσης στον τομέα της εργασίας

1. EE27

Page 12: 8 Μαρτίου 2013: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας ......2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το θέμα στο οποίο αφιερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

12

2. Εθνικά αποτελέσματα

Page 13: 8 Μαρτίου 2013: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας ......2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το θέμα στο οποίο αφιερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

13

3. Κοινωνικο-δημογραφικά αποτελέσματα

Page 14: 8 Μαρτίου 2013: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας ......2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το θέμα στο οποίο αφιερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

14

4. Σε ποιους τομείς πρέπει να δίνεται προτεραιότητα σε περιόδους κρίσης;

1. EE27

Page 15: 8 Μαρτίου 2013: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας ......2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το θέμα στο οποίο αφιερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

15

2. Εθνικά αποτελέσματα

Page 16: 8 Μαρτίου 2013: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας ......2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το θέμα στο οποίο αφιερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

16

3. Κοινωνικο-δημογραφικά αποτελέσματα

Page 17: 8 Μαρτίου 2013: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας ......2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το θέμα στο οποίο αφιερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

17

5. Υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια στη διαδικασία πρόσληψης αντρών καιγυναικών;

1. EE27

Page 18: 8 Μαρτίου 2013: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας ......2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το θέμα στο οποίο αφιερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

18

2. Εθνικά αποτελέσματα

Page 19: 8 Μαρτίου 2013: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας ......2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το θέμα στο οποίο αφιερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

19

3. Κοινωνικο-δημογραφικά αποτελέσματα

Page 20: 8 Μαρτίου 2013: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας ......2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το θέμα στο οποίο αφιερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

20

5. Υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια στη διαδικασία πρόσληψης αντρών καιγυναικών;

1. EE27

Page 21: 8 Μαρτίου 2013: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας ......2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το θέμα στο οποίο αφιερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

21

2. Εθνικά αποτελέσματα

Page 22: 8 Μαρτίου 2013: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας ......2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το θέμα στο οποίο αφιερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

22

3. Κοινωνικο-δημογραφικά αποτελέσματα

Page 23: 8 Μαρτίου 2013: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας ......2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το θέμα στο οποίο αφιερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

23

6. Πώς να προωθηθεί η εργασία;

1. EE27

Page 24: 8 Μαρτίου 2013: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας ......2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το θέμα στο οποίο αφιερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

24

2. Εθνικά αποτελέσματα

Page 25: 8 Μαρτίου 2013: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας ......2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το θέμα στο οποίο αφιερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

25

3. Κοινωνικο-δημογραφικά αποτελέσματα

Page 26: 8 Μαρτίου 2013: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας ......2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το θέμα στο οποίο αφιερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

26

7. Ποια ανισότητα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως προτεραιότητα για τιςεπόμενες ευρωεκλογές του 2014;

1. EE27

Page 27: 8 Μαρτίου 2013: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας ......2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το θέμα στο οποίο αφιερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

27

2. Εθνικά αποτελέσματα

Page 28: 8 Μαρτίου 2013: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας ......2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το θέμα στο οποίο αφιερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

28

3. Κοινωνικο-δημογραφικά αποτελέσματα