8ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - blogs.sch.· ̟ρώτη διδακτική...

download 8ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - blogs.sch.· ̟ρώτη διδακτική ενότητα

of 39

 • date post

  29-Aug-2019
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 8ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - blogs.sch.· ̟ρώτη διδακτική...

 • 8ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

  ΤΗΣ ΝΥΦΗΣ ΠΟΥ ΚΑΚΟΠΑΘΗΣΕ ∆ΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΟΥ

  ΣΧ. ΕΤΟΣ : 2012-13

  ΤΑΞΗ Α – ΤΜΗΜΑ 3ο

 • 2

  8o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

  ΤΑΞΗ Α΄ � ΤΜΗΜΑ 3ο ΣΧ. ΕΤΟΣ. 2012-13

  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ : ∆ΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΟΥ

  ΤΗΣ ΝΥΦΗΣ ΠΟΥ ΚΑΚΟΠΑΘΗΣΕ

  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ

  Α. ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΙ:

  1. ΜΠΑΡ∆ΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

  2. ΜΠΙΝΙΕΡΗ ΜΑΡΙΑ

  3. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

  4. ΜΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ

  5. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

  6. ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ

  7. ΚΟΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ

  Β. ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΙ- ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ:

  1. ΜΙΝΤΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗ

  2. ΛΟΖΑΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

  3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  4. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

  5. ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  6. ΜΑΝΙΚΑΣ ΜΕΓΑΚΛΗΣ

  Γ. ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ:

  1. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  2. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  3. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

  ∆. ΕΝ∆ΥΜΑΤΟΛΟΓΟΙ:

  1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  2. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  3. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  4. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΓΑΚΛΗΣ

  ∆Ι∆ΑΣΚΟΥΣΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ: ΕΛΕΝΗ Λ. ΚΟΛΛΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

 • 3

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  ΣΕΛΙ∆ΕΣ

  ΠΡΟΛΟΓΟΣ……………………………………………………………4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ……………………………………………………...............5 ΤΗΣ ΝΥΦΗΣ ΠΟΥ ΚΑΚΟΠΑΘΗΣΕ (∆ηµοτικό τραγούδι)……6-8 ΤΗΣ ΝΥΦΗΣ ΠΟΥ ΚΑΚΟΤΥΧΗΣΕ(∆ηµοτικό τραγούδι)…….9-10 ΕΙΚΟΝΑ ΚΟΠΕΛΑΣ ΠΟΥ ΥΦΑΙΝΕΙ……………………………..11 Α. Χαρά Μ̟αρδάκη, Της νύφης ̟ου κακο̟άθησε……………..12-16 Β. Ανδρέας Κυριακό̟ουλος, Της νύφης ̟ου κακο̟άθησε……17-21 Γ. Μαρία Μ̟ινιέρη, Της νύφης ̟ου κακο̟άθησε………….......22-27 ∆. Ηλίας Κωστό̟ουλος, Της νύφης ̟ου κακο̟άθησε……......28- 34 ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ…………………………………………………...35 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ…………………………………………………… 36-38

 • 4

  ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στο µάθηµα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας συνδέσαµε την ̟ρώτη διδακτική ενότητα µε θέµα «τα φύλα στη Νεοελληνική Λογοτεχνία» µε την τρίτη διδακτική ενότητα, το θέατρο, διασκευάζοντας το δηµοτικό τραγούδι Της νύφης ̟ου κακο̟άθησε, κάτι ̟ου συχνά είχε γίνει στη φάση «µετά την ανάγνωση». Ελ̟ίζοντας να µην «κακο̟άθησε» ̟ερισσότερο η νύφη στα χέρια µας, σας ευχόµαστε «καλή ανάγνωση»!

 • 5

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  Η εργασία αυτή ̟εριλαµβάνει τις ̟ιο ε̟ιτυχηµένες διασκευές , έµµετρες ή σε ̟εζό λόγο, του δηµοτικού τραγουδιού «Της νύφης ̟ου κακο̟άθησε».

  Η ̟ρώτη διασκευή (Χαρά Μ̟αρδάκη) είναι έµµετρη µε σηµεία α̟όδοσης σε ̟εζό λόγο.

  Η δεύτερη ̟ροσ̟άθεια (Ανδρέας Κυριακό̟ουλος) είναι ̟ιο µοντέρνα , θα λέγαµε, αφού έγινε ̟ροσ̟άθεια δηµιουργίας «τηλεο̟τικού» σεναρίου.

  Η τρίτη (Μαρία Μ̟ινιέρη) είναι έµµετρη , ̟αραδοσιακή, α̟οτέλεσµα του συνδυασµού ̟ολλών διαφορετικών δηµοτικών τραγουδιών.

  Η τέταρτη διασκευή, σε ̟εζό λόγο, (Ηλίας Κωστό̟ουλος) έχει µια φρεσκάδα σε αρκετά σηµεία της και είναι εµφανής η ̟ροσ̟άθεια του «σεναριογράφου» να συνθέσει ένα κείµενο «νεανικό», σύγχρονο µε σηµεία ̟ου ̟ροκαλούν γέλιο.

  Οι «σεναριογράφοι» ̟λαισιώθηκαν α̟ό τις εξής οµάδες: τους «σκηνογράφους», τους «ενδυµατολόγους» και τους «µουσικούς ε̟ιµελητές». Τα ̟αιδιά κατέθεσαν την καλλιτεχνική τους ά̟οψη, δηµιουργώντας ελεύθερα και στη συνέχεια η τάξη στην ολοµέλειά της α̟οφάσισε και συνδύασε σενάρια, σκηνικά, κοστούµια και µουσικά κοµµάτια. Το α̟οτέλεσµα ήταν ̟ράγµατι εντυ̟ωσιακό. ∆υστυχώς ο χρόνος δεν έφτασε, ώστε οι ̟ροσ̟άθειες αυτές να ̟άρουν σάρκα και οστά ̟άνω σε µια σκηνή…

  ΕΛΕΝΗ Λ. ΚΟΛΛΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

 • 6

 • 7

 • 1

  1 ΥΠΕΠΘ. ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ, Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Α΄ Τεύχος, Α΄ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΟΕ∆Β, ΑΘΗΝΑ, 2001, ΣΕΛ. 28-30

 • 2

  2 .Ν. Γ. ΠΟΛΙΤΟΥ, ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ, ΑΘΗΝΑ, ΣΕΛ. 121-122

 • 11

 • 12

  Α. ΤΗΣ ΝΥΦΗΣ ΠΟΥ ΚΑΚΟΠΑΘΗΣΕ

  ΣΚΗΝΗ 1

  Αρχοντό̟ουλο

  Πέντε ̟έρδικες ̟ιτούσαν

  και στον κάµ̟ο ‘λο γυρνούσαν,

  για µας τα δυο ρωτούσαν,

  γιατ’ ισένα, γιατ’ ιµένα,

  για τα δικά σου µαύρα µάτια,

  κάνω µαύρα µονο̟άτια.

  θα σι ̟άρω, δε σ’ αφήνω,

  και στην Πόλη θα σι ̟άγω,

  ̟έντε ντούµ̟λες θα σι βάλω

  κι φλουρί θα σ’ αρµατώσω.

  Μάνα

  ∆ε σε θέλει, δε σε ̟αίρνει, κόρη µου, σε κοροδεύει..

  Ελένη Τάξτου µάνα το χωράφι Ταξτου µάνα το αµ̟έλι Τάξτου µάνα τη γιολάδα Για να ̟ιει ο Γιάννης γάλα. Αρχοντό̟ουλο Έβγα ̟εθερά στη σκάλα Με το µέλι µε το γάλα,. Ρίξε, ̟εθερά, το ρύζι, για να σου ριζώσ’ η νύφη Ρίξε, νύφη, την κουλούρα, την ψιλοκοσκινισµένη

 • 13

  Χορός Α΄ΗΜΙΧΌΡΙΟ Εδώ σ’αυτή τη γειτονιά, Εφύτρωσε κεράσι. Τ’αντρόγυνο ̟ου σµίχτηκε, Ν’ασ̟ρίσει να γεράσει. Β΄ΗΜΙΧΟΡΙΟ Άσ̟ρη είσ’µωρ’νύφη Άσ̟ρη είναι κ η φορεσιά σου Κ άσ̟ρα λουλούδια φόρεσαν Τριγύρω στα µαλλιά σου Α΄ΗΜΙΧΟΡΙΟ Χαρά στη µάνα του γαµ̟ρού Στην ̟εθερά της νύφης Που α̟όχτησε καλό ̟αιδί Και ̟ήρε τέτοια νύφη. Β΄ΗΜΙΧΟΡΙΟ Εµείς εδώ δεν ήρθαµε να φάµε και να ̟ιούµε, εµείς τη νύφη ήρθαµε, να βγει να την ιδούµε

  ΣΚΗΝΗ 2 (Η Ελένη κάθεται κλαµένη στο ̟οτάµι, όταν φτάνει το αρχοντό̟ουλο εκεί) Αρχοντό̟ουλο Μωρ’ τι στέκεις µαραµένη Μωρ Ελένη; Αχ, τι στέκεις µωρέ κλαµένη, Μην είν’ α̟ τον αγέρα; Αχ µωρ Ελένη, Μην είν’ α̟’τη δροσιά; Αχ µωρ Ελένη!

 • 14

  Ελένη Μήτε είµαι α̟ τον αγέρα, Μήτε α̟΄’τη δροσιά. Το κακό ̟ου µας έβρει, Σ’ άλλο να έρθεί. ΣΚΗΝΗ 3 (Η Ελένη φεύγει α̟ό τον άντρα της και ̟αίρνει το δρόµο για το ̟ατρικό ̟αραµιλώντας, όταν συναντά τις ̟λύστρες τ