8ης 6 2017 Κέρκυρα) - ionio.gr ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Καθηγητής...

of 12 /12
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 8 ης Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, ακαδημαϊκού έτους 2016 – 2017, που έγινε στην Κέρκυρα τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 11.30 –15.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος (Παλαιό Φρούριο – Κέρκυρα) ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Χαράλαμπος Βασιλειάδης, Καθηγητής 2. Ευστάθιος Μακρής, Αναπληρωτής Καθηγητής (Πρόεδρος) 3. Αναστασία Σιώψη, Καθηγήτρια 4. Δήμος Δημητριάδης, Καθηγητής 5. Παναγιώτης Βλαγκόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής 6. Σπύρος Γκενς Γκικόντι, Αναπληρωτής Καθηγητής 7. Ανδρέας Μνιέστρης, Αναπληρωτής Καθηγητής 8. Ζωή Διονυσίου, Επίκουρη Καθηγήτρια 9. Αικατερίνη Μιχοπούλου, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια 10. Αθηνά Φυτίκα, Eπίκουρη Καθηγήτρια 11. Ιωάννα Ετμεκτσόγλου, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια 12. Κωνσταντίνος Καρδάμης, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής 13. Θεόδωρος Λώτης, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής 14. Γεώργιος Κοντραφούρης, Λέκτορας 15. Δήμητρα Τρυπάνη, Λέκτορας 16. Μαρία Ασλανίδη, Μέλος Ε.ΔΙ.Π. 17. Αικατερίνη Μπούζη, Εκπρόσωπος των ΕΤΕΠ ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Χαράλαμπος Ξανθουδάκης, Καθηγητής 2. Ιωσήφ Παπαδάτος, Καθηγητής 3. Μιλτιάδης Λογιάδης, Καθηγητής 4. Δημήτριος Γιαννέλος, Καθηγητής 5. Μιράντα Καλδή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 6. Ανδρέας Γεωργοτάς, Αναπληρωτής Καθηγητής 7. Ελένη Μουζάλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 8. Νικόλαος Τσούχλος, Αναπληρωτής Καθηγητής 9. Ιωάννης Τουλής, Αναπληρωτής Καθηγητής 10. Ρία Γεωργιάδου, Εκπρόσωπος των ΕΕΠ Εκκρεμεί ο ορισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 4076/2012 εκπροσώπου των προπτυχιακών φοιτητών. Υπεύθυνη για την επιμέλεια των πρακτικών είναι η Προϊσταμένη Γραμματείας του Τμήματος, Δημητρούλα Κούρκουλου. Αφού διαπιστώθηκε ότι έχει αποσταλεί νόμιμα, η υπ΄ αριθμό πρωτοκόλλου ΤΜΣ/92/ 3-2- 2017 πρόσκληση τoυ Προέδρου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου Αναπληρωτή Καθηγητή Ευστάθιου Μακρή προς τα μέλη της Συνέλευσης Τμήματος. και διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης: Επικαιροποίηση μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών για την συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων και Εισηγητικών Επιτροπών για την εκλογή μελών ΔΕΠ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών.

Embed Size (px)

Transcript of 8ης 6 2017 Κέρκυρα) - ionio.gr ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Καθηγητής...

 • ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

  της 8ης

  Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Μουσικών Σπουδών

  του Ιονίου Πανεπιστημίου, ακαδημαϊκού έτους 2016 – 2017,

  που έγινε στην Κέρκυρα τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 11.30 –15.00

  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος (Παλαιό Φρούριο – Κέρκυρα)

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

  1. Χαράλαμπος Βασιλειάδης, Καθηγητής 2. Ευστάθιος Μακρής, Αναπληρωτής Καθηγητής (Πρόεδρος) 3. Αναστασία Σιώψη, Καθηγήτρια 4. Δήμος Δημητριάδης, Καθηγητής 5. Παναγιώτης Βλαγκόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής 6. Σπύρος Γκενς Γκικόντι, Αναπληρωτής Καθηγητής 7. Ανδρέας Μνιέστρης, Αναπληρωτής Καθηγητής 8. Ζωή Διονυσίου, Επίκουρη Καθηγήτρια 9. Αικατερίνη Μιχοπούλου, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια 10. Αθηνά Φυτίκα, Eπίκουρη Καθηγήτρια 11. Ιωάννα Ετμεκτσόγλου, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια 12. Κωνσταντίνος Καρδάμης, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής 13. Θεόδωρος Λώτης, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής

  14. Γεώργιος Κοντραφούρης, Λέκτορας 15. Δήμητρα Τρυπάνη, Λέκτορας 16. Μαρία Ασλανίδη, Μέλος Ε.ΔΙ.Π. 17. Αικατερίνη Μπούζη, Εκπρόσωπος των ΕΤΕΠ

  ΑΠΟΝΤΕΣ:

  1. Χαράλαμπος Ξανθουδάκης, Καθηγητής 2. Ιωσήφ Παπαδάτος, Καθηγητής 3. Μιλτιάδης Λογιάδης, Καθηγητής 4. Δημήτριος Γιαννέλος, Καθηγητής 5. Μιράντα Καλδή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 6. Ανδρέας Γεωργοτάς, Αναπληρωτής Καθηγητής 7. Ελένη Μουζάλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 8. Νικόλαος Τσούχλος, Αναπληρωτής Καθηγητής 9. Ιωάννης Τουλής, Αναπληρωτής Καθηγητής 10. Ρία Γεωργιάδου, Εκπρόσωπος των ΕΕΠ

  Εκκρεμεί ο ορισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν.

  4076/2012 εκπροσώπου των προπτυχιακών φοιτητών.

  Υπεύθυνη για την επιμέλεια των πρακτικών είναι η Προϊσταμένη Γραμματείας του Τμήματος, Δημητρούλα Κούρκουλου.

  Αφού διαπιστώθηκε ότι έχει αποσταλεί νόμιμα, η υπ΄ αριθμό πρωτοκόλλου ΤΜΣ/92/ 3-2-

  2017 πρόσκληση τoυ Προέδρου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου

  Πανεπιστημίου Αναπληρωτή Καθηγητή Ευστάθιου Μακρή προς τα μέλη της Συνέλευσης

  Τμήματος. και διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με

  το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

  Επικαιροποίηση μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών για την συγκρότηση

  Εκλεκτορικών Σωμάτων και Εισηγητικών Επιτροπών για την εκλογή μελών ΔΕΠ

  του Τμήματος Μουσικών Σπουδών.

 • ΘΕΜΑ 1ο

  Επικαιροποίηση μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών για την συγκρότηση

  Εκλεκτορικών Σωμάτων και Εισηγητικών Επιτροπών για την εκλογή μελών ΔΕΠ

  του Τμήματος Μουσικών Σπουδών.

  Εισηγούμενος το θέμα ο Πρόεδρος του Τμήματος Αναπληρωτής Καθηγητής Ευστάθιος

  Μακρής ενημερώνει το Σώμα ότι, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ.122.1/6/14241/Ζ2

  (ΦΕΚ 225/31-1-2017), α) Διαδικασία συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι.,

  ρύθμιση θεμάτων εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης

  και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των

  διαδικασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου

  19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει, και του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 (Α΄ 129).

  β) Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών

  εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης

  των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων

  εσωτερικών και εξωτερικών μελών, καλεί τη Συνέλευση του Τμήματος να εγκρίνει τα

  Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών Μελών και εφόσον εγκριθούν θα διαβιβασθούν στην

  Κοσμητεία της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών και κατόπιν θα

  διαβιβασθούν στη Σύγκλητο προκειμένου να λάβουν τελική έγκριση και να αναρτηθούν στο

  πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.

  Η Συνέλευση του Τμήματος, ύστερα από διαλογική συζήτηση κατέληξε

  ομόφωνα στην παρακάτω απόφαση :

  ΑΠΟΦΑΣΗ

  Η Συνέλευση του Τμήματος, έχοντας υπόψη την Υπουργική Απόφαση

  Φ.122.1/6/14241/Ζ2 (ΦΕΚ 225/31-1-2017), εισηγείται στην Κοσμητεία της Σχολής

  Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών την κατάρτιση Μητρώων εσωτερικών και

  εξωτερικών μελών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών ως εξής:

  ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΝΙΟΥ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

  ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟΣ

  ΦΕΚ

  ΑΡΙΘΜΟΣ

  ΑΠΕΛΛΑ

  ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Καθηγητής ΠΙΑΝΟ ΚΑΙ ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑ 123/3-2-2014/

  τ.ΝΠΔΔ

  12369

  ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Καθηγητής ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ

  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

  316/6-4-2016/

  τ.Γ

  4577

  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΟΣ Καθηγητής ΣΑΞΟΦΩΝΟ ΚΑΙ ΤΖΑΖ 616/1-7-2016/

  τ.Γ

  4797

  ΛΟΓΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Καθηγητής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ 36/17-2-2003/

  τ.ΝΠΔΔ

  13821

  ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΙΩΣΗΦ Καθηγητής ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 352/12-5-2009/

  τ.Γ

  10158

  ΣΙΩΨΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Καθηγητής ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 534/22-5-2013/

  τ.Γ

  18142

  ΒΛΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ

  ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

  ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

  255/18-3-2016/

  τ. Γ

  1719403

 • ΓΕΩΡΓΟΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΓΧΟΡΔΩΝ

  ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΑ

  271/7-3-2012/

  τ.Γ

  688

  ΓΚΙΚΟΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΓΚΕΝΤΣ Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΒΙΟΛΙ 431/16-5-2016/

  τ.Γ

  1697161

  ΚΑΛΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-

  ΜΙΡΑΝΤΑ

  Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ

  203/26-8-2003/

  τ.ΝΠΔΔ

  13864

  ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 916/5-4-2016/

  τ.Β

  6257

  ΜΝΙΕΣΤΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 740/17-8-2010/

  τ.Γ

  1592

  ΜΟΥΖΑΛΑ ΕΛΕΝΗ Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  ΠΙΑΝΟ 72/29-1-2008/

  τ.Γ

  6365

  ΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΑ

  ΝΤΑ ΓΚΑΜΠΑ

  406/9-5-2016/

  τ.Γ

  1544022

  ΤΣΟΥΧΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ 1415/6-12-2013/

  τ.Γ

  256263

  ΕΤΜΕΚΤΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Μόν. Επίκουρος

  Καθηγητής

  ΜΟΥΣΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 632/20-77-2010/

  τ.Γ

  1742406

  ΛΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μόν. Επίκουρος

  Καθηγητής

  ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ

  ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

  ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  504/3-06-2016/

  τ.Γ

  1742414

  ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Μόν. Επίκουρος

  Καθηγητής

  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ

  ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΤΣΕΜΠΑΛΟ

  943/29-9-2010/

  τ.Γ

  1742410

  ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

  ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ

  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ /

  ΧΩΡΑ

  ΑΡΙΘΜΟΣ

  ΑΠΕΛΛΑ

  ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

  Αναπλ. Καθηγητής ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ 60/22-1-2014/ τ.Γ 52509

  ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ

  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΑΘΗΝΩΝ

  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Καθηγητής ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ

  ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ

  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

  353/12-5-2009/ τ.Γ 4222

  ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Καθηγητής ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

  316/14-3-2008/ τ.Γ 1600

  ΒΑΜΒΑΚΙΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

  ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

  Καθηγητής ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ

  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

  173/10-3-2015/ τ.Γ 9212

  ΒΙΒΙΛΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ

  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΑΘΗΝΩΝ

  ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καθηγητής ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑ-

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ

  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ

  ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ

  ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ

  ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

  102/31-1-2013/ τ.Γ 9947

  ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ

  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΑΘΗΝΩΝ

  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Καθηγητής ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

  942/7-9-2012/ τ.Γ 5863

 • ΓΟΥΛΑΚΗ-ΒΟΥΤΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

  ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καθηγητής

  ΜΟΥΣΙΚΗ

  ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ

  173/3-11-1999/

  τ.ΝΠΔΔ

  21136

  ΓΡΑΜΜΑΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ

  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΑΘΗΝΩΝ

  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Καθηγητής ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ

  ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ

  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

  43/9-3-1995/ τ.ΝΠΔΔ 19418

  ΓΡΟΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Καθηγητής ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕ

  ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  647/4-7-2012/ τ.Γ 8524

  ΔΗΜΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ITHACA COLLEGE Καθηγητής

  MUSIC -

  PERFORMANCE

  STUDIES

  (ΜΟΥΣΙΚΗ - ΤΜΗΜΑ

  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ)

  PIANO &

  COLLABORATIVE

  STUDIES

  (ΣΟΛΟ ΠΙΑΝΟ ΚΑΙ

  ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ)

  ΗΠΑ 47365

  ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟ

  Σ

  ΦΩΤΙΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ

  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΑΘΗΝΩΝ

  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Καθηγητής ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ

  ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ

  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ-

  ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ

  242/23-10-2002/

  τ.ΝΠΔΔ

  6857

  ΖΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ

  ΕΙΚΟΝΑΣ

  Καθηγητής

  ΜΟΥΣΙΚΗ

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  1750/24-12-2014/ τ.Γ 9180

  ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

  ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

  ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

  ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

  Καθηγητής ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

  ΑΠΟ ΤΟΝ 19Ο ΑΙΩΝΑ

  ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

  468/16-07-2007/ τ.Γ 61270

  ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ

  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΑΘΗΝΩΝ

  ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καθηγητής

  ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ

  ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

  (ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ

  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ

  ΜΟΥΣΙΚΗΣ)

  67/31-1-2007/ τ.Γ 16684

  ΚΑΚΑΝΑ ΔΟΜΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

  ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Καθηγητής ΘΕΩΡΙΑ

  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  541/6-6-2008/ τ.Γ

  ΚΑΚΙΣΗ-

  ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

  ΜΑΡΙΑ-ΛΟΥΙΖΑ ΕΘΝΙΚΟ KAI

  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΑΘΗΝΩΝ

  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Καθηγητής ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ:

  ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

  ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

  13/20-1-2006/ τ.Γ 12675

  ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ BERKLEE COLLEGE OF

  MUSIC

  Καθηγητής MUSIC COMPOSITION ΗΠΑ 1670552

  ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ ΑΡΗΣ LAKEHEAD UNIVERSITY

  Καθηγητής MUSIC Καναδάς 1710593

  ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καθηγητής ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ

  ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (19ΟΣ -

  20ΟΣ ΑΙ.): ΠΟΛΙΤΙΚΗ,

  ΘΕΣΜΟΙ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

  213/13-3-2015/ τ.Γ 10666

  ΚΑΤΣΙΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ

  ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ

  ΝΕΩΤΕΡΟΥ

  ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

  Διευθυντής

  Ερευνών

  ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΙΣΤΟΡΙΑ

  309843

  ΚΟΛΙΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ

  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΑΘΗΝΩΝ

  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Καθηγητής ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΒΙΟΣ

  ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

  302/29-12-2000/

  τ.ΝΠΔΔ

  11538

  ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

  ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καθηγητής

  ΜΟΥΣΙΚΗ

  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

  1292/18-12-2015/ τ.Γ 12416

  ΛΑΠΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

  ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καθηγητής ΣΥΝΘΕΣΗ 937/22-7-2014/ τ.Γ 14084

  ΛΕΡΧ-

  ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ

  ΙΡΜΓΚΑΡΤ-

  ΚΑΤΑΡΙΝΑ

  ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ

  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΑΘΗΝΩΝ

  ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καθηγητής

  ΙΣΤΟΡΙΚΗ

  ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ

  (ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ

  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

  ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ

  ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ)

  662/13-7-2016/ τ.Γ 12567

 • ΛΙΑΒΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ

  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΑΘΗΝΩΝ

  ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καθηγητής

  ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ 1062/4-11-2010/ τ.Γ 12703

  ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΜΥΝΣΤΕΡ

  Καθηγητής ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

  ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

  ΣΠΟΥΔΕΣ

  Γερμανία 47465

  ΜΑΛΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ

  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΑΘΗΝΩΝ

  ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καθηγητής

  ΙΣΤΟΡΙΚΗ

  ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ

  (ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ

  ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ)

  102/31-1-2013/ τ. Γ 15241

  ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

  ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

  ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Καθηγητής ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 80/20-2-2015/ τ.Γ 16587

  ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ

  ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

  Καθηγητής

  ΔΗΜΩΔΗΣ -

  ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ

  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ -

  ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ

  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

  196/11-11-1997/

  τ.ΝΠΔΔ

  9533

  ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΣ ΠΛΑΤΩΝ-ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ

  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΑΘΗΝΩΝ

  ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καθηγητής ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑ -

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ

  ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ 20ΟΥ

  ΑΙΩΝΑ

  67/31-1-2007/ τ.Γ 16776

  ΜΗΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ LMU MÜNCHEN Καθηγητής ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

  ΣΠΟΥΔΕΣ

  Γερμανία 42065

  ΜΟΥΡΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

  ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

  Καθηγητής ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΙΣΤΟΡΙΑ

  929/15-11-2007/ τ.Γ 14257

  ΜΟΥΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΠΑΤΡΩΝ

  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

  Καθηγητής ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ

  ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΧΟΥ

  554/12-6-2008/ τ.Γ 14265

  ΜΠΟΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ UNIVERSITE CHARLES

  DE GAULLE - LILLE 3

  Καθηγητής ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

  ΣΠΟΥΔΕΣ

  ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ

  ΣΠΟΥΔΕΣ

  Γαλλία 44518

  ΝΑΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

  ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

  ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Καθηγητής ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 374/22-4-2008/ τ.Γ 15284

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ

  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΑΘΗΝΩΝ

  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Καθηγητής ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ

  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

  181/15-2-2012/ τ.Γ 1753

  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ

  ΙΣΤΟΡΙΑΣ

  Καθηγητής ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΙΣΤΟΡΙΑ

  122/8-7-1998/

  τ.ΝΠΔΔ

  19096

  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ

  ΤΕΧΝΗΣ

  Καθηγητής ΠΟΙΗΤΙΚΗ (ΤΕΧΝΗ

  ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ -

  ΜΕΛΟΠΟΙΪΑ - ΠΟΙΗΣΗ

  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ

  ΜΟΥΣΙΚΗ)

  1068/12-12-2011/ τ.Γ 15653

  ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ

  ΟΥ

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Καθηγητής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

  ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

  1512/5-11-2014/ τ.Γ 8373

  ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ-

  ΜΑΤΣΚΕ

  ΧΑΝΣ-ΟΥΒΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ

  ΤΕΧΝΗΣ

  Καθηγητής ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

  ΕΚΤΕΛΕΣΗ – ΠΙΑΝΟ

  258/24-10-2001/

  τ.ΝΠΔΔ

  20402

  ΠΑΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ

  ΤΕΧΝΗΣ

  Καθηγητής ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

  ΕΚΤΕΛΕΣΗ –

  ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ

  813/1-8-2013/ τ.Γ 5261

  ΠΑΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ

  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΑΘΗΝΩΝ

  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Καθηγητής ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (19ΟΣ–

  20ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ)

  936/15-11-2007/ τ.Γ 21175

  ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ

  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΑΘΗΝΩΝ

  ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καθηγητής ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑ-

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ

  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ

  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

  ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕ

  ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ

  ΣΤΟΝ 19Ο ΑΙΩΝΑ

  489/14-5-2013/ τ.Γ 12251

 • ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ

  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

  Καθηγητής ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ

  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΑ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ

  ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

  910/31-8-2012/ τ.Γ 11979

  ΠΙΕΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΚΥΠΡΟΥ

  Καθηγητής ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ, ΘΕΑΤΡΟ

  Κύπρος 35966

  ΠΟΥΡΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Καθηγητής ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ:

  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-

  ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

  ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ,

  ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ

  ΚΑΙ ΗΘΙΚΗΣ

  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

  ΑΓΩΓΗΣ

  763/14-8-2008/ τ.Γ 16994

  ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

  ΚΑΛΛΙΟΠΗ

  ΕΘΝΙΚΟ KAI

  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΑΘΗΝΩΝ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ KAI

  ΜΜΕ

  Καθηγητής

  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ,

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

  62/27-2-2004/

  τ.ΝΠΔΔ

  3092

  ΣΑΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Καθηγητής ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΙΣΤΟΡΙΑ: ΣΧΕΣΗ

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ

  ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ

  ΠΡΩΤΟ ΑΙΩΝΑ ΤΗΣ

  ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ

  307/10-4-2008/ τ.Γ 5370

  ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

  ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καθηγητής ΣΥΝΘΕΣΗ 846/24-10-2007/ τ.Γ 3566

  ΣΑΡΑΝΤΗ

  ΕΛΕΝΗ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  ΙΣΤΟΡΙΑΣ,

  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

  ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ

  ΑΓΑΘΩΝ

  Καθηγητής

  ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

  ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ

  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

  116/29-12-2008/ τ.Γ 9090

  ΣΟΛΩΜΟΣ ΜΑΚΗΣ

  (ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ)

  UNIVERSITE PARIS 8

  EMDCM

  Καθηγητής ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ Γαλλία 298892

  ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ-

  ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ

  ΧΡΥΣΟΘΕΜΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ

  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΑΘΗΝΩΝ

  ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καθηγητής ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑ -

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ

  ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

  ΘΕΑΤΡΟΥ

  929/18-11-2009/ τ.Γ 6700

  ΤΑΜΠΑΚΗ ΑΝΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ

  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΑΘΗΝΩΝ

  ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καθηγητής ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑ-

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ

  ΘΕΑΤΡΟΥ (ΜΕ

  ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ

  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

  ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ) ΜΕ

  ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ

  ΣΤΟ 18Ο ΚΑΙ 19Ο

  ΑΙΩΝΑ

  292/7-12-2004/

  τ.ΝΠΔΔ

  2301

  ΤΣΕΤΣΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ

  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΑΘΗΝΩΝ

  ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καθηγητής

  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΗΣ

  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

  ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  980/2-10-2015/ τ.Γ 14544

  ΤΣΟΠΕΛΑ ΒΙΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ

  ΤΕΧΝΗΣ

  Καθηγητής ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

  ΕΚΤΕΛΕΣΗ – ΠΙΑΝΟ

  151/11-7-2001/

  τ.ΝΠΔΔ

  20179

  ΧΑΛΔΑΙΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ

  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΑΘΗΝΩΝ

  ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Καθηγητής

  ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ

  ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ

  662/13-7-2016/ τ.Γ 2589

  ΧΑΝΔΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ

  ΤΕΧΝΗΣ

  Καθηγητής ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

  ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΒΙΟΛΙ

  236/1-3-2012/ τ.Γ 4320

  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

  ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

  ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Καθηγητής ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 467/7-6-2010/ τ.Γ 16309

  ΧΑΤΖΗΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

  Καθηγητής ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

  ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

  798/25-6-2014/ τ.Γ 12563

  ABELS BIRGIT GEORG AUGUST

  UNIVERSITY

  GÖTTINGEN

  Καθηγητής CULTURAL

  MUSICOLOGY

  Γερμανία 246396

 • BADER ROLF UNIVERSITY OF

  HAMBURG

  INSTITUTE OF

  SYSTEMATIC

  MUSICOLOGY

  Καθηγητής SYSTEMATIC

  MUSICOLOGY

  Γερμανία 1224957

  BARRETT MARGARET SYLVIA SCHOOL OF MUSIC, THE

  UNIVERSITY OF

  QUEENSLAND

  Καθηγητής MUSIC EDUCATION Αυστραλία 52248

  CAMPBELL GRIFFIN LOUISIANA STATE

  UNIVERSITY SCHOOL OF

  MUSIC

  Καθηγητής SAXOPHONE

  PERFORMANCE

  ΗΠΑ 33152

  COTTRELL STEPHEN CITY UNIVERSITY

  LONDON

  Καθηγητής MUSIC,

  ETHNOMUSICOLOGY,

  CREATIVE

  INDUSTRIES

  Ηνωμένο Βασίλειο 143103

  COWAN JANE UNIVERSITY OF SUSSEX DEPARTMENT OF

  ANTHROPOLOGY,

  GLOBAL STUDIES

  Καθηγητής SOCIAL

  ANTHROPOLOGY,

  ETHNOMUSICOLOGY

  Ηνωμένο Βασίλειο 41521

  DEMOS NICKITAS GEORGIA STATE

  UNIVERSITY

  Καθηγητής MUSIC COMPOSITION ΗΠΑ 1729207

  EEROLA TUOMAS DURHAM UNIVERSITY Καθηγητής MUSIC COGNITION

  Ηνωμένο Βασίλειο 1222983

  ELEFTHERIOTIS DIMITRIS UNIVERSITY OF

  GLASGOW

  Καθηγητής FILM AND TELEVISION

  STUDIES

  Ηνωμένο Βασίλειο 56273

  FERM CECILIA LULEÅ UNIVERSITY OF

  TECHNOLOGY

  DEPARTMENT OF ART,

  COMMUNICATION

  AND EDUCATION

  Καθηγητής MUSIC EDUCATION Σουηδία 246298

  FRESIS ERICH UNIVERSITÄT DER

  KÜNSTE BERLIN

  Καθηγητής

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ

  ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ

  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ

  ΜΟΥΣΙΚΗ

  ΜΟΥΣΙΚΗ

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

  ΟΠΕΡΑ

  ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ

  ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΕΣ

  ΤΕΧΝΕΣ

  Γερμανία 54479

  HARKOV STEFAN UNIVERSITY OF SHUMEN Καθηγητής

  HISTORICAL

  MUSICOLOGY

  Βουλγαρία 44687

  HONOUR ERIC UNIVERSITY OF

  CENTRAL MISSOURI

  Καθηγητής

  MUSIC 51095

  JAEGER RALF MARTIN WESTFÄLISCHE

  WILHELMS-

  UNIVERSITÄT MÜNSTER

  INSTITUT FÜR

  MUSIKWISSENSCHAFT

  Καθηγητής

  ETHNOMUSICOLOGY /

  EUROPEAN MUSIC

  HISTORY

  Γερμανία 213155

  KERCHNER JODY OBERLIN COLLEGE

  CONSERVATORY OF

  MUSIC

  Καθηγητής MUSIC EDUCATION ΗΠΑ 246556

  MAJER-BOBETKO SANJA CROATIAN ACADEMY OF

  SCIENCES AND ARTS

  DEPARTMENT FOR

  HISTORY OF

  CROATIAN MUSIC

  Διευθυντής

  Ερευνών

  HISTORICAL

  MUSICOLOGY

  Κροατία 41759

  MOODY IVAN UNIVERSITY OF

  EASTERN FINLAND

  Καθηγητής

  CHURCH MUSIC Φινλανδία 213142

  NAVEDA LUIZ MINAS GERAIS STATE

  UNIVERSITY

  Καθηγητής

  MUSICOLOGY,

  RESEARCH METHODS

  IN ART

  Βραζιλία 1224864

  NELSON PETER UNIVERSITY OF

  EDINBURGH

  Καθηγητής

  MUSIC AND

  TECHNOLOGY

  Ηνωμένο Βασίλειο 213131

  PETER PETER WEBSTER UNIVERSITY OF

  SOUTHERN CALIFORNIA

  Καθηγητής

  MUSIC ΗΠΑ 246583

 • PETRALIA NUNZIO MARIA

  DANIELE

  ISTITUTO SUPERIORE DI

  STUDI MUSICALI "V.

  BELLINI" DI CATANIA

  Καθηγητής

  PIANO Ιταλία 63056

  RESTANI DONATELLA UNIVERSITY OF

  BOLOGNA

  DEPT. OF CULTURAL

  HERITAGE

  Καθηγητής

  HISTORY OF MUSIC

  AND MUSICOLOGY, I

  TEACH: MUSIC

  ARCHAEOLOGY /

  ARCHAEOMUSICOLOG

  Y; MUSIC THEORY

  Ιταλία 278548

  SANDU DEDIU VALENTINA NATIONAL UNIVERSITY

  OF MUSIC BUCHAREST

  Καθηγητής

  MUSIC HISTORY Ρουμανία 42559

  SCHLOSS ANDREW UNIVERSITY OF

  VICTORIA

  Καθηγητής

  ELECTROACOUSTIC

  MUSIC

  Καναδάς 54305

  SEYMOUR PETER UNIVERSITY OF YORK Καθηγητής

  MUSIC Ηνωμένο Βασίλειο 1187572

  STOKES MARTIN KING'S COLLEGE,

  LONDON

  Καθηγητής ETHNOMUSICOLOGY Ηνωμένο Βασίλειο 32739

  VAKEVA LAURI SIBELIUS ACADEMY Καθηγητής MUSIC EDUCATION Φινλανδία 55745

  WELCH GRAHAM

  FREDERICK

  INSTITUTE OF

  EDUCATION,

  UNIVERSITY OF LONDON

  Καθηγητής EDUCATION, MUSIC

  EDUCATION

  Ηνωμένο Βασίλειο 72689

  WESTERLUND HEIDI UNIVERSITY OF THE

  ARTS HELSINKI

  Καθηγητής

  MUSIC EDUCATION Φινλανδία 314899

  WOODFORD PAUL UNIVERSITY OF

  WESTERN ONTARIO

  Καθηγητής

  MUSIC EDUCATION Καναδάς 248353

  YOUNKER BETTY ANNE UNIVERSITY OF

  WESTERN ONTARIO

  DON WRIGHT

  FACULTY OF MUSIC

  Καθηγητής

  MUSIC EDUCATION Καναδάς 249616

  ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΑΝΤΟΥΑΝΕΤΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

  885/11-7-2014/ τ.Γ 301460

  ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΜΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ

  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΑΘΗΝΩΝ

  ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ

  ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

  ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ

  ΟΠΕΡΑ

  186/23-3-2011/ τ.Γ 13841

  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ

  Υ

  ΧΡΙΣΤΙΝΑ-

  ΕΞΑΚΟΥΣΤΗ

  ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ

  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΑΘΗΝΩΝ

  ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  ΜΟΥΣΙΚΗ

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  980/2-10-2015/ τ.Γ 1194701

  ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ

  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

  ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

  Κύριος Ερευνητής ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ-ΜΟΥΣΙΚΗ

  ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

  58420

  ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ

  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΑΘΗΝΩΝ

  ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

  ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΕΣ

  ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣΤΗΣ

  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

  ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

  662/13-7-2016/ τ.Γ 1688810

  ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ

  ΤΕΧΝΗΣ

  Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

  ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΚΡΟΥΣΤΑ

  688/18-7-2016/ τ.Γ 1529616

  ΒΡΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ

  ΤΕΧΝΗΣ

  Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ

  541/12-6-2015/ τ.Γ 623673

  ΓΑΡΔΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ

  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΑΘΗΝΩΝ

  ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

  Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΙΣΤΟΡΙΑ (ΑΠΟ ΤΟ 1830

  ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ

  ΤΟΥ 20ΟΥ ΑΙΩΝΑ)

  823/16-8-2012/ τ.Γ 11079

 • ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ

  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΑΘΗΝΩΝ

  ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑ-

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ

  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

  ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ

  ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ

  ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΩΝ

  ΑΘΗΝΩΝ 19ΟΣ- ΑΡΧΕΣ

  20ΟΥ ΑΙΩΝΑ

  890/11-7-2014/ τ.Γ 232037

  ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΤΑΣΟΥΛΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ

  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΑΘΗΝΩΝ

  ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  ΜΟΥΣΙΚΗ

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

  825/17-8-2015/ τ.Γ 846094

  ΓΕΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΚΥΠΡΟΥ

  Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΙΣΤΟΡΙΑ

  Κύπρος 48587

  ΓΛΥΤΖΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

  ΘΕΑΤΡΟΥ Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑ-

  ΙΣΤΟΡΙΑ

  ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ

  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

  ΘΕΑΤΡΟΥ

  1066/12-12-2011/ τ.Γ 8134

  ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ

  ΕΙΡΗΝΗ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

  658/29-5-2014/ τ.Γ 9247

  ΖΑΡΡΑ ΙΛΙΑΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΠΑΤΡΩΝ

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

  ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

  ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

  Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

  ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ

  ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

  927/26-8-2013/ τ.Γ 52478

  ΖΕΡΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ

  ΤΕΧΝΗΣ

  Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΤΗΣ

  ΜΟΥΣΙΚΗΣ - ΜΟΥΣΙΚΗ

  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

  979/2-9-2013/ τ.Γ 46750

  ΘΑΝΑΣΑΣ

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ KAI

  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

  Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ

  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

  395/31-4-2011/ τ.Γ 114569

  ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ

  ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΙΣΤΟΡΙΑ

  718/4-8-2008/ τ.Γ 21231

  ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

  ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  ΙΣΤΟΡΙΚΗ

  ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ

  1062/4-11-2010/ τ.Γ 10306

  ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ-

  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

  ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  ΜΟΥΣΙΚΗ

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  747/13-6-2014/ τ.Γ 343922

  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  ΜΟΥΣΙΚΗ

  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

  93/30-1-2013/

  τ.ΝΠΔΔ

  15834

  ΚΑΡΑΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΑΙΓΑΙΟΥ

  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

  ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ

  ΙΣΤΟΡΙΑΣ

  Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΙΣΤΟΡΙΑ, 19ΟΣ-20ΟΣ

  ΑΙΩΝΑΣ

  596/25-8-2011/ τ.Γ 18231

  ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ UNIVERSITY OF

  OKLAHOMA

  Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  MUSIC TECHNOLOGY

  & COMPOSITION,

  ELECTROACOUSTIC

  COMPOSITION

  ΗΠΑ 399748

  ΚΟΚΟΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ UNIVERSITY OF NORTH

  TEXAS

  Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  ELECTROACOUSTIC

  COMPOSITION,

  ACOUSTIC

  COMPOSITION

  ΗΠΑ 1114386

  ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ

  ΤΕΧΝΗΣ

  Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  ΣΥΝΘΕΣΗ 1147/11-11-2015/ τ.Γ 1515150

  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΠΑΤΡΩΝ

  ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ

  ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ

  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

  649/21-6-2013/ τ.Γ 52523

  ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

  ΣΥΝΘΕΣΗ

  539/25-4-2014/ τ.Γ 145355

  ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΝΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  ΙΣΤΟΡΙΑΣ,

  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ

  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

  ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

  Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΙΣΤΟΡΙΑ

  922/3-10-2008/ τ.Γ 1378

 • ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

  ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

  Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ

  ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

  153/6-2-2014/ τ.Γ 69259

  ΜΟΥΡΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΠΑΤΡΩΝ

  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ

  ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ

  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

  Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

  ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ

  317/19-5-2011/ τ.Γ 14261

  ΜΠΑΛΑΓΕΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ

  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΑΘΗΝΩΝ

  ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ

  ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ

  765/3-8-2015/ τ.Γ 784866

  ΜΠΑΛΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 40/25-2-2005/

  τ.ΝΠΔΔ

  2687

  ΜΠΑΜΙΧΑΣ ΠΥΡΡΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ

  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΑΘΗΝΩΝ

  ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  ΙΣΤΟΡΙΚΗ

  ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ

  740/28-7-2015/ τ.Γ 1180357

  ΜΥΡΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΚΥΠΡΟΥ / EUROPEAN

  UNIVERSITY CYPRUS

  Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  ΜΟΥΣΙΚΗ

  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ,

  ΣΑΞΟΦΩΝΟ,

  ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ

  ΣΥΝΟΛΑ

  Κύπρος 34302

  ΝΙΚΑ-ΣΑΜΨΩΝ ΕΥΑΝΘΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

  ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  ΙΣΤΟΡΙΚΗ

  ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ

  737/7-8-2008/ τ.Γ 6380

  ΝΙΚΗΦΟΡΩΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ A.M. GORKY INSTITUTE

  OF WORLD LITERATURE

  Κύριος Ερευνητής BYZANTINE STUDIES,

  BYZANTINE AND

  SLAVIC

  HYMNOGRAPHY,

  LITURGY OF

  JERUSALEM AND

  CONSTANTINOPLE,

  MANUSCRIPT

  STUDIES, ST.

  CATHERINE'S

  MONASTERY,

  LITURGICAL BOOKS

  Ρωσία 96936

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

  ΣΤΑΥΡΟΥ

  ΝΑΤΑΣΑ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

  Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  ΜΟΥΣΙΚΗ

  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ,

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ

  ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  Κύπρος 45740

  ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟ &

  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΑΘΗΝΩΝ

  ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

  ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

  Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  ΙΤΑΛΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ

  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

  429/16-4-2013/ τ.Γ 8327

  ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ

  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΑΘΗΝΩΝ

  ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ

  ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  1664/11-12-2014/ τ.Γ 1152032

  ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ BOWLING GREEN STATE

  UNIVERSITY

  Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  MUSICOLOGY ΗΠΑ 252907

  ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ

  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΑΘΗΝΩΝ

  ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ-

  ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΗΣ

  ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

  730/24-7-2015/ τ.Γ 1180419

  ΠΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ-

  ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ

  ΤΕΧΝΗΣ

  Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

  – ΕΚΤΕΛΕΣΗ

  ΨΑΛΤΙΚΗΣ

  319/6-4-2016/ τ.Γ 1515154

  ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ

  ΤΕΧΝΗΣ

  Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

  ΕΚΤΕΛΕΣΗ –

  ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ

  541/12-6-2015/ τ.Γ 623670

  ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

  ΕΡΕΥΝΩΝ

  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

  ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

  Κύριος Ερευνητής ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ

  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ

  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

  30350

  ΣΙΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ INSTITUTE FOR

  SYSTEMS AND

  COMPUTER

  ENGINEERING,

  TECHNOLOGY AND

  SCIENCE (INESC TEC)

  Κύριος Ερευνητής DIGITAL MEDIA -

  SOUND AND MUSIC

  COMPUTING

  Πορτογαλία 1493147

 • ΣΤΑΜΟΥ ΛΕΛΟΥΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ

  ΤΕΧΝΗΣ

  Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ

  ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  1196/8-11-2012/ τ.Γ 12821

  ΤΣΕΝΤΣ ΚΑΤΡΙΝ-ΑΝΝΕΤΤΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ

  ΤΕΧΝΗΣ

  Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

  ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΦΛΑΟΥΤΟ

  1651/9-12-2014/ τ.Γ 366631

  ΤΣΟΥΓΚΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

  ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ

  ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ

  1274/14-12-2016/ τ.Γ 2063404

  ΦΙΤΣΙΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ

  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΑΘΗΝΩΝ

  ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ

  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

  ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  202/22-2-2013/ τ.Γ 6926

  ΦΛΩΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ

  ΕΙΚΟΝΑΣ

  Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ -

  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΗΧΟΥ ΚΑΙ

  ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ

  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  107/24-02-2015/ τ.Γ 577644

  ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

  ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΟΜΠΟΕ

  979/2-9-2013/ τ.Γ 43357

  ΧΑΨΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ

  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΑΘΗΝΩΝ

  ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ 730/24-7-2015/ τ.Γ 1085430

  ΧΝΑΡΑΚΗ

  ΜΑΡΙΑ

  DREXEL UNIVERSITY

  Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  ETHNOMUSICOLOGY/F

  OLKLORE/CULTURAL

  ANTHROPOLOGY

  ΗΠΑ 56492

  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ

  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΑΘΗΝΩΝ

  ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  ΜΟΥΣΙΚΗ

  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ ΚΑΙ

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

  661/12-7-2012/ τ.Γ 17822

  ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ UNIVERSITE PARIS-

  SORBONNE

  INSTITUT DE

  RECHERCHE EN

  MUSICOLOGIE

  (IREMUS - CNRS UMR

  8223)

  Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  MUSIC AND

  MUSICOLOGY

  Γαλλία 44436

  CONSTANTINOU STAVROULA UNIVERSITY OF CYPRUS Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  BYZANTINE

  PHILOLOGY

  Κύπρος 41704

  CUSTODERO LORI TEACHERS COLLEGE,

  COLUMBIA UNIVERSITY

  Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  MUSIC EDUCATION ΗΠΑ 1754795

  GEORGIEVA STEFANKA TRAKIA UNIVERSITY FACULTY OF

  EDUCATION, STARA

  ZAGORA

  Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  HISTORY OF MUSIC Βουλγαρία 45510

  GOUZOUASIS

  PETER

  THE UNIVERSITY OF

  BRITISH COLUMBIA

  Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  CURRICULUM &

  PEDAGOGY; MUSIC

  EDUCATION, ARTS

  EDUCATION

  Καναδάς 72824

  LIPPE CORT UNIVERSITY OF

  BUFFALO

  Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  MUSIC ΗΠΑ 214033

  MACRI GABRIELLA ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

  ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

  ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

  Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  "ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ

  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ" ME

  ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

  ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ

  ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

  ΙΤΑΛΙΚΗΣ

  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

  1246/31-12-2010/ τ.Γ 12909

  MAESTRE ESTEBAN McGILL UNIVERSITY Κύριος Ερευνητής SIGNAL PROCESSING

  ACOUSTICS

  COMPUTER MUSIC

  SOUND

  ANALYSIS/SYNTHESIS

  Καναδάς 1222644

  MUNIZ JORGE INDIANA UNIVERSITY

  SOUTH BEND

  Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  MUSIC COMPOSITION

  (WITH TENURE)

  ΗΠΑ 44953

  NYMOEN KRISTIAN UNIVERSITY OF OSLO Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  MUSIC TECHNOLOGY,

  MUSIC COGNITION

  Νορβηγία 1232437

 • REFSUM ALEXANDER UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF

  MUSICOLOGY

  Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  MUSICOLOGY, MUSIC

  TECHNOLOGY, MUSIC

  COGNITION

  Νορβηγία 1220819

  O’NEILL SUSAN SIMON FRASER

  UNIVERSITY

  Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  MUSIC AND ARTS

  EDUCATION, YOUTH

  DEVELOPMENT

  Καναδάς 72809

  STEINHEUER JOACHIM UNIVERSITY OF

  HEIDELBERG

  Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  MUSICOLOGY Γερμανία 253030

  TILLEY JANETTE LEHMAN COLLEGE AND

  THE GRADUATE

  CENTER, CITY

  UNIVERSITY OF NEW

  YORK

  Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  MUSICOLOGY ΗΠΑ 259095

  TROELSGAARD CHRISTIAN UNIVERSITY OF

  COPENHAGEN

  Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  BYZANTINE MUSIC

  AND LITERATURE,

  ANCIENT AND

  MEDIEVAL

  CIVILISATION,

  CODICOLOGY /

  PALEOGRAPHY

  Δανία 215179

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

  ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μόν. Επίκουρος

  Καθηγητής

  ΙΣΤΟΡΙΚΗ

  ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ ΜΕ

  ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ

  ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

  54/21-1-2014/ τ.Γ Εκκρεμεί

  ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΑΙΓΑΙΟΥ

  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

  ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ

  ΙΣΤΟΡΙΑΣ

  Μόν. Επίκουρος

  Καθηγητής

  ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ

  ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

  ΧΟΡΟΥ

  1102/3-12-2008/ τ.Γ 1640284

  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

  ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μόν. Επίκουρος

  Καθηγητής

  ΣΥΝΘΕΣΗ 644/17-8-2007/ τ.Γ 1639614

  ΠΑΠΑΔΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

  ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μόν. Επίκουρος

  Καθηγητής

  ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ

  ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  294/2-5-2007/ τ.Γ Εκκρεμεί

  ΠΑΣΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

  ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μόν. Επίκουρος

  Καθηγητής

  ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ

  ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ

  ΨΥΧΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΑΙ

  ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

  ΣΗΜΑΤΟΣ

  1181/23-11-2016/ τ.Γ 1897341

  ΠΕΤΡΙΝ ΙΓΚΟΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μόν. Επίκουρος

  Καθηγητής

  ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

  ΕΚΤΕΛΕΣΗ-ΠΙΑΝΟ

  440/5-7-2007/ τ.Γ 1641415

  ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μόν. Επίκουρος

  Καθηγητής

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ

  ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  416/22-6-2011/ τ.Γ Εκκρεμεί

  ΣΕΡΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ

  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΑΘΗΝΩΝ

  ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μόν. Επίκουρος

  Καθηγητής

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

  ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ

  ΣΥΝΟΛΩΝ

  489/14-5-2013/ τ.Γ 1636623

  ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ

  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  ΑΘΗΝΩΝ

  ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μόν. Επίκουρος

  Καθηγητής

  ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΜΟΥΣΙΚΗ

  235/30-3-2009/ τ.Γ 1636506

  Ακριβές απόσπασμα

  Κέρκυρα 6 Φεβρουαρίου 2017

  Η Γραμματέας του Τμήματος Ο Πρόεδρος του Τμήματος

  Δημητρούλα Κούρκουλου Αναπληρωτής Καθηγητής Ευστάθιος Μακρής