8 ασκήσεις κατανόησης (μιγαδικοί αριθμοί)

of 13 /13
8 ασκήσεις κατανόησης των μιγαδικών αριθμών

description

maths

Transcript of 8 ασκήσεις κατανόησης (μιγαδικοί αριθμοί)

Page 1: 8 ασκήσεις κατανόησης (μιγαδικοί αριθμοί)

8 ασκήσεις κατανόησηςτων μιγαδικών αριθμών

Page 2: 8 ασκήσεις κατανόησης (μιγαδικοί αριθμοί)

1

Page 3: 8 ασκήσεις κατανόησης (μιγαδικοί αριθμοί)
Page 4: 8 ασκήσεις κατανόησης (μιγαδικοί αριθμοί)

2

Page 5: 8 ασκήσεις κατανόησης (μιγαδικοί αριθμοί)
Page 6: 8 ασκήσεις κατανόησης (μιγαδικοί αριθμοί)

3

Page 7: 8 ασκήσεις κατανόησης (μιγαδικοί αριθμοί)
Page 8: 8 ασκήσεις κατανόησης (μιγαδικοί αριθμοί)
Page 9: 8 ασκήσεις κατανόησης (μιγαδικοί αριθμοί)

4

Page 10: 8 ασκήσεις κατανόησης (μιγαδικοί αριθμοί)
Page 11: 8 ασκήσεις κατανόησης (μιγαδικοί αριθμοί)

5

6

Page 12: 8 ασκήσεις κατανόησης (μιγαδικοί αριθμοί)
Page 13: 8 ασκήσεις κατανόησης (μιγαδικοί αριθμοί)

7

8