8ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας, 2019 · 2019-12-11 · 8ο Συνέδριο...

of 30 /30
8 ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας, 2019

Embed Size (px)

Transcript of 8ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας, 2019 · 2019-12-11 · 8ο Συνέδριο...

Page 1: 8ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας, 2019 · 2019-12-11 · 8ο Συνέδριο ... ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ οίνου, μελιού,

8ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας, 2019

Page 2: 8ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας, 2019 · 2019-12-11 · 8ο Συνέδριο ... ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ οίνου, μελιού,

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ

οίνου, μελιού, κάνναβης

Αθανάσιος Τσαυτάρης

Page 3: 8ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας, 2019 · 2019-12-11 · 8ο Συνέδριο ... ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ οίνου, μελιού,

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΟΙ ΜΥΚΗΤΕΣ;;; Μύκητες

Βακτήρια Ιοί

Page 4: 8ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας, 2019 · 2019-12-11 · 8ο Συνέδριο ... ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ οίνου, μελιού,

Προβιοτικοί Μύκητες

Page 5: 8ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας, 2019 · 2019-12-11 · 8ο Συνέδριο ... ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ οίνου, μελιού,

Προβιοτικοί Μύκητες

Page 6: 8ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας, 2019 · 2019-12-11 · 8ο Συνέδριο ... ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ οίνου, μελιού,

Προβιοτικός μύκητας της ΕΡΓΟΤΙΑΣΗΣ

Ergot από το γαλλ. “argot”= το νύχι του κόκκορα

Page 7: 8ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας, 2019 · 2019-12-11 · 8ο Συνέδριο ... ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ οίνου, μελιού,

ΕΡΓΟΤΙΑΣΗ και λυσεργικό οξύ

Page 8: 8ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας, 2019 · 2019-12-11 · 8ο Συνέδριο ... ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ οίνου, μελιού,
Page 9: 8ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας, 2019 · 2019-12-11 · 8ο Συνέδριο ... ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ οίνου, μελιού,

ΕΛΕΥΣIΝΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ;;;

Page 10: 8ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας, 2019 · 2019-12-11 · 8ο Συνέδριο ... ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ οίνου, μελιού,

Οίνοι και… Ξύδια

Page 11: 8ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας, 2019 · 2019-12-11 · 8ο Συνέδριο ... ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ οίνου, μελιού,

Προβιοτικοί Μύκητες

Κρασιά

Ξύδια

Page 12: 8ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας, 2019 · 2019-12-11 · 8ο Συνέδριο ... ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ οίνου, μελιού,

Προϊόντα Μέλισσας Μέλι και…Βασιλικός Πολτός

Page 13: 8ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας, 2019 · 2019-12-11 · 8ο Συνέδριο ... ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ οίνου, μελιού,

Cooney et al. J Nutr 132:2393S (2002)

Maternal Supplements with zinc methionine betaine choline, folate B12

High risk cancer, diabetes, obesity & reduced lifespan

Lower risk of cancer, diabetes, obesity and prolonged life

LTR Hypomethylated LTR Hypermethylated When to Intervene??

Βασιλικός Πολτός (Royal jelly)

Page 14: 8ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας, 2019 · 2019-12-11 · 8ο Συνέδριο ... ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ οίνου, μελιού,

Γενετική Επιγενετική Κληρονομήσιμη αλλαγή χαρακτήρων που δεν περιλαμβάνει αλλαγή στην αλληλουχία του DNA

Κληρονομήσιμη αλλαγή χαρακτήρων που περιλαμβάνει αλλαγή στην αλληλουχία του DNA

M M M

M M M

M

M

M

M M

M M

ΚΑΛΟΣ

ΚΑΚΟΣ

ΠΑΝΩΡΑΙΑ

ΩΡΑΙΑ

Καλός Κάλος

Page 15: 8ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας, 2019 · 2019-12-11 · 8ο Συνέδριο ... ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ οίνου, μελιού,

Small Seed Large Seed

Γονική αποτύπωση

Page 16: 8ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας, 2019 · 2019-12-11 · 8ο Συνέδριο ... ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ οίνου, μελιού,

CH3

Φολικό οξύ

Page 17: 8ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας, 2019 · 2019-12-11 · 8ο Συνέδριο ... ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ οίνου, μελιού,

CH3

Φολικό οξύ σε τρόφιμα ζωϊκής προέλευσης

Page 18: 8ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας, 2019 · 2019-12-11 · 8ο Συνέδριο ... ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ οίνου, μελιού,

CH3

Φολικό οξύ σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης

Page 19: 8ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας, 2019 · 2019-12-11 · 8ο Συνέδριο ... ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ οίνου, μελιού,

Caste Differentiation in Bees Royal Jelly

worker Queen

Page 20: 8ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας, 2019 · 2019-12-11 · 8ο Συνέδριο ... ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ οίνου, μελιού,

Carbohydrate

Lipid

Protein

Water

Royal Jelly

miRNAs

Page 21: 8ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας, 2019 · 2019-12-11 · 8ο Συνέδριο ... ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ οίνου, μελιού,

miRNAs common in ROYAL JELLY, HUMAN, MILK

miR-let7 miR-34 miR-375 miR-1 miR-185

Target important genes expressed in human skin and other human tissues Eg. immune response genes oncogenes membrane genes transcription factors metabolic genes signaling genes (kinases)

Page 22: 8ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας, 2019 · 2019-12-11 · 8ο Συνέδριο ... ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ οίνου, μελιού,

Συμπέρασμα: Για πρώτη φορά βλέπουμε

πλέον τα τρόφιμα και ως πηγή πληροφοριών

Page 23: 8ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας, 2019 · 2019-12-11 · 8ο Συνέδριο ... ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ οίνου, μελιού,

Κάνναβις

Page 24: 8ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας, 2019 · 2019-12-11 · 8ο Συνέδριο ... ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ οίνου, μελιού,

Οι τέσσερις περίοδοι στη Βελτίωση των Φυτὠν Συμβατική Βελτίωση Μοριακή Βελτίωση Γενετική Μηχανική Επαναστοιχειοθέτησ

Νέα

ποι

κιλί

α

15 χρόνια επιλογής 4 χρόνια επιλογής

Αποκοπή και μεταφορά 1-2 έτη

Λ

Λ Λ

Κ

Επαναστοιχειοθέτηση του Κ με το Λ 3 μήνες

Page 25: 8ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας, 2019 · 2019-12-11 · 8ο Συνέδριο ... ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ οίνου, μελιού,

Genome Editing

Επαναδιατύπωση ή επαναστοιχειοθέτηση

Σημερινή βελτιωμένη αλλά ευαίσθητη στην ασθένεια ποικιλία

ATATGCAATTCAGCATCCGAC ATATGCAATTCCGCATCCGAC

Άγρια ποικιλία ανθεκτική στην ασθένεια

Page 26: 8ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας, 2019 · 2019-12-11 · 8ο Συνέδριο ... ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ οίνου, μελιού,

Επαναδιατύπωση ή επαναστοιχειοθέτηση

1. ZFN (Zinc-Finger Nuclease) 2. TALEN (Transcription activator-like effector nuclease) 3. CRISPR/Cas9

Page 27: 8ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας, 2019 · 2019-12-11 · 8ο Συνέδριο ... ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ οίνου, μελιού,

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ

Αναγνώριση του DNA

Κοπή του DNA

Α. Δάκτυλοι ψευδαργύρου 1 δ→ 3 νουκλ

FokI (διμερής ενδονουκλεάση)

Β. Πεπτίδιο 1 πεπτ → 1 νουκλ

FokI (διμερής ενδονουκλεάση)

C. gRNA

Cas9 ενδονουκλεάση βακτηριακής προέλευσης

Page 28: 8ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας, 2019 · 2019-12-11 · 8ο Συνέδριο ... ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ οίνου, μελιού,

Φαρμακευτική ουσία

Ναρκωτική ουσία

Page 29: 8ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας, 2019 · 2019-12-11 · 8ο Συνέδριο ... ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ οίνου, μελιού,

Φαρμακευτική ουσία

Ναρκωτική ουσία

Page 30: 8ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας, 2019 · 2019-12-11 · 8ο Συνέδριο ... ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ οίνου, μελιού,