72ο Νηπιαγωγείο Αθηνών_Η χρωματιστή πόλη

8
Η Χρωµατιστή Πόλη Μια ιστορία που δηµιούργησαν οι µικροί µαθητές του Ολοήµερου τµήµατος του 72 ου Νηπιαγωγείου Αθηνών Οκτώβριος 2013

Transcript of 72ο Νηπιαγωγείο Αθηνών_Η χρωματιστή πόλη

Page 1: 72ο Νηπιαγωγείο Αθηνών_Η χρωματιστή πόλη

Η Χρωµατιστή Πόλη

Μια ιστορία που δηµιούργησαν οι µικροί µαθητές του Ολοήµερουτµήµατος του 72ου Νηπιαγωγείου Αθηνών

Οκτώβριος 2013

Page 2: 72ο Νηπιαγωγείο Αθηνών_Η χρωματιστή πόλη

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν δύο παιδάκια που έπαιζαν

βόλεϊ. Ήταν φθινόπωρο γιατί το δέντρο είχε πολύ λίγαφύλλα, αλλά ζούσαν σε µία αχρωµάτιστη πόλη.

Page 3: 72ο Νηπιαγωγείο Αθηνών_Η χρωματιστή πόλη

Σε µία άλλη χρωµατιστή πόλη ζούσε µία µάγισσα, ψηλά σταβουνά, όπου τα σύννεφα ήταν παρδαλά και εκεί που

πετούσε ψηλά είδε µία άχρωµη πόλη.

Page 4: 72ο Νηπιαγωγείο Αθηνών_Η χρωματιστή πόλη

Η µάγισσα φύσηξε τα παρδαλά σύννεφα και τα σύννεφα

έριξαν χρωµατιστή βροχή.

Page 5: 72ο Νηπιαγωγείο Αθηνών_Η χρωματιστή πόλη

…και σιγά σιγά η άχρωµη πόλη άρχισε να µεταµφιέζεται σεκανονική πόλη, όπως η δικιά µας.

Page 6: 72ο Νηπιαγωγείο Αθηνών_Η χρωματιστή πόλη

Τα παιδάκια χάρηκαν, πήραν τους φίλους τους και άρχισαντο παιχνίδι. Έκαναν γέλια και χαρές.

Page 7: 72ο Νηπιαγωγείο Αθηνών_Η χρωματιστή πόλη

…κι έζησαν αυτοί καλά…….

Page 8: 72ο Νηπιαγωγείο Αθηνών_Η χρωματιστή πόλη

…..κι εµείς καλύτερα!!