7 • ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ ΟΣΕ Ν & Έρευνας, στα …...ιστορικών και...

Click here to load reader

 • date post

  10-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  7
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 7 • ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ ΟΣΕ Ν & Έρευνας, στα …...ιστορικών και...

 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚ∅ΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣΙ∅ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

  ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ

  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: Νικ. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013Τηλ.: 2810 391097 • Fax: 2810 391085

  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ & BΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ

  ΑΘΗΝΑ: Θουκυδίδου 4,10556Τηλ.: 210 3849020 • Fax: 210 3301583

  Το βιβλιοπωλείο των Πανεπιστηµιακών Εκδόσεων Κρήτης στην οδό Θουκυδίδου 4, στην Πλάκα, βρίσκεται πολύ κοντά στους σταθµούς Σύνταγµα και Μοναστηράκι. Λειτουργεί ∆ευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 µε 17:00.

  /CreteUniversityPress

  @CreteUniPress

  [email protected]

  www.cup.gr

  Το βιβλιοπωλείο στο Ηράκλειο βρίσκεται µέσα στο κτιριακό συγκρότηµα του Ιδρύµατος Τεχνολογίας & Έρευνας, στα Βασιλικά Βουτών. Λειτουργεί ∆ευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:30 µε 17:30.

  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣΕΚΔΟΣΕΩΝ

  ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ

  Φ Θ Ι Ν Ο Π Ω Ρ Ο - Χ Ε Ι Μ Ω Ν Α Σ 2 0 1 8

  Στο εξώφυλλο: Αmanita muscaria, σκίτσο του Ιάκωβου Ουρανού για το βιβλίο Οι εξαρτήσεις.

 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Οι Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης είναι µη κερδοσκοπικός, αυτόνο-µος και αυτοχρηµατοδοτούµενος εκδοτικός οργανισµός. Εκδίδουν βι-βλία για τον φοιτητή, τον επιστήµονα και τον µορφωµένο πολίτη, δρα-στηριοποιούµενες στους χώρους των θετικών, των ανθρωπιστικών, των ιστορικών και κοινωνικών επιστηµών, καθώς και των τεχνών. Επιπλέον, παρέχουν δωρεάν διαδικτυακή εκπαίδευση µέσω του προγράµµατος Mathesis και διοργανώνουν εκδηλώσεις πάνω σε θέµατα ακαδηµαϊκού και γενικότερου κοινωνικού ενδιαφέροντος.

  Κύριοι στόχοι τους είναι η ενίσχυση της πανεπιστηµιακής διδασκαλίας µε προσεκτικά επιλεγµένα συγγράµµατα, η εκδοτική στήριξη της πρω-τότυπης επιστηµονικής έρευνας και η έκδοση υψηλού επιπέδου βιβλίων για το ευρύ µορφωµένο κοινό πάνω σε σηµαντικά για την εποχή µας θέµατα. Θεµελιώδεις αξίες τους είναι ο συντονισµός µε τα διεθνή πρότυπα ποιότητας, η εξωστρέφεια και η διαφύλαξη της πνευµατικής τους αυτονοµίας.

  Ιδρύθηκαν µε µια αρχική δωρεά της Παγκρητικής Ενώσεως Αµερικής το 1984 και λειτουργούν ως ανεξάρτητη δοµή στο πλαίσιο του Ιδρύµατος Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ).

  Η έδρα τους είναι στο Ηράκλειο της Κρήτης. Από το 2007, τα γραφεία τους στεγάζονται στο κτιριακό συγκρότηµα του Ιδρύµατος Τεχνολογίας & Έρευνας, στα Βασιλικά Βουτών. Εκτός από τα γραφεία και το studio του Mathesis, στον χώρο λειτουργεί βιβλιοπωλείο.

  Το υποκατάστηµα Αθηνών, µετά από 30 σχεδόν χρόνια στα Εξάρχεια ―πρώτα στην οδό Μάνης κι έπειτα στην οδό Κλεισόβης― στεγάζεται από το 2015 σε ένα κτίριο των αρχών του 20ού αιώνα, στην οδό Θου-κυδίδου 4 στην Πλάκα, όπου λειτουργούν βιβλιοπωλείο, τα γραφεία του εκδοτικού, του εµπορικού τµήµατος και του τµήµατος επικοινωνίας, καθώς και studio του Mathesis. Στους εσωτερικούς χώρους και στην αυλή, διοργανώνονται εκδηλώσεις και φιλοξενούνται σεµινάρια και workshops.

  Τα βιβλία των ΠΕΚ µπορεί να τα βρει κανείς σε όλα τα ενηµερωµένα βιβλιοπωλεία της χώρας, ή να τα παραγγείλει από την ιστοσελί-δα www.cup.gr όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για το καθένα από αυτά ή και συµπληρωµατικό υλικό. Για το πρόγραµµα µαθηµάτων του Mathesis, δείτε την ιστοσελίδα mathesis.cup.gr

 • πρόσφατες εκδόσε ι ς

  ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . 8

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

  ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ . . . . . . . . . . . . . . . 9

  ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ . . . . . . . . . 10

  ΦΥΣΙΚΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

  ΒΙΟΛΟΓΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  ΧΗΜΕΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

  ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ . . . . . . . 12

  ΕΚΛΑΪΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ . . . . . . . 13

  ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ . . . . . . . . . . 16

  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ . . . . . . . . 16

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ . . . . . . . . . . 17

  ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ

  & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

  IΣΤΟΡΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . 21

  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . 22

  ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ. . . . . . . . . . . . . . 22

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . 22

  ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ . . . . . . . . . . . . . . 22

  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . 23

  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

  ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ . . . . . . . . . . . 24

  ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ & ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ . 24

  ΘΕΩΡΙΑ & ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

  ΘΕΩΡΙΑ & ΚΡΙΤΙΚΗ . . . . . . . . . . . . . 26

  ΠΑΛΑΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ. . . 27

  ΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ . . . 27

  ΤΕΧΝΕΣ

  IΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ. . . . . . . . . . . . 28

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ . . . . . . . . . . . . . . 29

  IΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ . . . . . . . . . . . 29

  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ . . . . . . . . 30

  ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ . . . . . . . . . . . . . . . . 30

  ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ . . . . . . . . . . . 31

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚ∅ΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣΙ ∆ Ρ Υ Μ Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ & Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

  ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ∅ΙΑ∅ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

  Ι∅ΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣSTAVROS NIARCHOS FOUNDATION

  ΜΕ ∆ΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΟ

  . . . . . . . . . . . . . . . 32

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  Απόδοση στα ελληνικά: Γιώργος Μαραγκός

  R. PAUL THOMSON - ROSS E. G. UPSHUR

  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ | Φιλοσοφία της επιστήµης 7 8 9 6 0 5 2 4 5 1 6 09

  oι εξαρτήσειςαίτια, μηχανισμοί, εκδηλώσεις, αντιμετώπιση

  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΘωμάς Παπαρρηγόπουλος

  Χριστίνα Δάλλα

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ | ιατρική & κοινωνία

  OΙ ΕΞ

  ΑΡΤ

  ΉΣΕ

  ΙΣΘ. ΠΑΠ

  ΑΡΡΗ

  ΓΟΠΟΥΛ

  ΟΣ, Χ

  Ρ. Δ

  ΑΛΛΑ

  (επ

  ιμ.)

  Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η χρήση ψυχοτρόπων ου σιών ευθύνεται για 450.000 θανάτους ετησίως και η επιβλαβής χρήση αλκοόλ για 3,3 εκατομμύρια θανάτους, ενώ συνδέεται με τουλάχιστον 60 διαφορε-τικές ασθένειες και επιπλέον επιβαρύνει την υγεία και την καθημερινότητα των ανθρώπων στο περιβάλλον του εξαρτημένου ατόμου. Αυτές είναι δύο χαρακτηριστικές όψεις του φαινομένου των εξαρτήσεων, το οποίο παραμένει διαχρονικά επίκαιρο και χαρακτηρίζεται από διαρκείς μεταμορφώσεις και νέες προκλήσεις. Κι αυτό, γιατί η εξάρτηση είναι στενά συνυφασμένη με την ίδια τη φύση του ανθρώπου, ο οποίος επιδιώκει την ευχαρίστηση, την ηδο-νή και την ανταμοιβή, αλλά εγκλωβίζεται στην καταναγκαστική αναζήτησή τους χάνοντας συχνά τον έλεγχο της συμπεριφοράς του και την ικανότητα διαχείρισης της προσωπικής του ζωής. Και βέβαια, αυτό δεν αφορά μόνο τις εξαρτήσεις από εθιστικές ψυχοδραστικές ουσίες, αλλά και τους συμπερι-φορικούς εθισμούς, οι οποίοι αγγίζουν πολλές πτυχές της ανθρώπινης ζωής: τη χρήση του διαδικτύου, τα τυχερά παιχνίδια, τη διατροφή, τη σεξουαλική δραστηριότητα ή τη σωματική άσκηση.

  Σήμερα, η επιστημονική κοινότητα θεωρεί ότι η εξάρτηση είναι μια χρόνια νόσος του εγκεφάλου την οποία καθορίζουν περιβαλλοντικοί, φαρμακολο-γικοί και γενετικοί-βιολογικοί παράγοντες. Αυτή την αντίληψη έχουν υιο-θετήσει και οι ειδικευμένοι επιστήμονες που υπογράφουν το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας. Εκθέτουν τις τρέχουσες επιστημονικές απόψεις για τις ουσιοεξαρτήσεις, αποφεύγοντας κάθε δαιμονοποίηση, και σκιαγραφούν με εύληπτο, συνοπτικό αλλά και ολοκληρωμένο τρόπο τις βασικές γνώσεις και τα κύρια σημεία του πεδίου της «εξαρτησιολογίας». Το βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές (ιατρικής, φαρμακευτικής, βιολογίας, νοσηλευτικής, ψυχολογίας, νευροεπιστημών και όχι μόνο), σε επαγγελματίες του χώρου της υγείας, αλ-λά και στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό που θέλει να ενημερωθεί υπεύθυνα για το συγκεκριμένο θέμα.

  Γράφουν οι: Σωτήρης Αθανασέλης, Κατερίνα Αντωνίου, Στυλιανή Βλάχου, Χρι στί-να Δάλλα, Φωτεινή Δελή, Γιάννης Διακογιάννης, Αθανάσιος Δουζένης, Ευάγγελος Καφετζόπουλος, Νικόλαος Κόκρας, Μένη Μαλλιώρη, Μάριος Μαρσέλος, Ελευθέριος Μέλλος, Γεώργιος Παναγής, Παναγιώτης Παναγιωτίδης, Γεώργιος Παπαδόπουλος, Θωμάς Παπαρρηγόπουλος, Αλεξία-Βικτώρια Πολυσίδη, Βαλέρια Πομίνι, Ναυσικά Πούλια, Μανίνα Τερζίδου, Δόμνα Τσακλακίδου

  Ο Θωμάς Παπαρρηγόπουλος είναι Καθηγητής Ψυχιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστη μίου Αθηνών και ασχολείται κυρίως με τις εξαρτήσεις, την υπνολογία και τη νευροψυχιατρική. Κλινικά και ερευνητικά δραστηριοποιείται ως υπεύθυνος στους αντίστοιχους τομείς στο πλαίσιο της Α΄ Πανε-πιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής του Αιγινήτειου Νοσοκομείου. Στα πεδία των ενδιαφερόντων του έχει πάρα πολλές διεθνείς και ελληνικές δημοσιεύσεις.

  Η Χριστίνα Δάλλα είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Ψυχοφαρμακολογίας- Φαρμακολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η έρευνά της εστιάζεται στις διαφορές του φύλου σε προκλινικά μοντέλα νευροψυχιατρικών δια-ταραχών. Έχει τιμηθεί με το βρα βείο L’Oréal-Unesco για νέες ερευνήτριες και με με το βραβείο του European College of Neuropsychopharmacology. Είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας για τις Νευροεπιστήμες και, ως μέλος της DANA Alliance for the Brain, δραστηριοποιείται ενεργά στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα νευροεπιστημών και φαρμακολογίας.

  ΠΕΚ

  ΙΤΕISBN 967-960-524-527-6

  Η σειρά ΙΑΤΡΙΚΉ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ φιλοδοξεί να αποτελέσει δίαυλο επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης ανάμεσα στην ιατρική ως επιστήμη και ως κλινική πράξη, και στην ευρύτερη κοινωνία την οποία αυτή καλείται να υπηρετήσει, θίγοντας θέματα όπως οι ουσιοεξαρτήσεις, η τρίτη ηλικία, το φύλο, οι αλλεργίες, το αλτσχάιμερ, αλλά και ο σχετικός αντίκτυπος της επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου. Τα βιβλία της απευθύνονται σε γιατρούς, φοιτητές, επαγγελματίες στον τομέα της υγείας, καθώς και σε κάθε πολίτη που είτε προβληματίζεται για τα θέματα αυτά είτε έρχεται αντιμέτωπος με προβλήματα υγείας σε προσωπικό, οικογενειακό ή κοινωνικό επίπεδο.

  Ετοιμάζονται:

  MAREK GLEZERMAN ΙΑΤΡΙΚΉ ΚΑΙ ΦΥΛΟΔιαφορική κλινική διάγνωση και θεραπεία με βάση το φύλο

  Α. ΓΕΡΜΕΝΗΣ & Γ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ (επιμ.) ΙΑΤΡΙΚΉ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣΗ ιατρική έρχεται αντιμέτωπη με ένα νέο παράδειγμα

 • πρόσφατες εκδόσε ι ς Νέες , επ ικα ιροπο ιηµένες µε ταφράσε ι ς των π ιο έ γκυρων πανεπ ισ τηµ ιακών

  συγ γραµµάτων της δ ι εθ νούς β ιβλ ιογραφίας

  Τα πιο έγκυρα και διεθνώς αναγνωρισµένα

  πανεπιστηµιακά συγγράµµατα έχουν τεθεί στη

  διάθεση του έλληνα πανεπιστηµιακού δασκάλου και

  φοιτητή, σε νέες µεταφράσεις των πιο πρόσφατων

  ξενόγλωσσων εκδόσεων. Τη φετεινή ακαδηµαϊκή

  χρονιά 2018-2019 κυκλοφορούν

  ✓ ο Απειροστικός Λογισµός του Thomas (µετάφραση

  της 14ης διεθνούς έκδοσης),

  ✓ η Βιολογία των Μικροοργανισµών του Brock

  (µετάφραση της 14ης διεθνούς έκδοσης),

  ενώ τα δύο τελευταία χρόνια κυκλοφόρησαν

  ✓ η Οργανική Χηµεία του McMurry (µετάφραση της

  9ης διεθνούς έκδοσης),

  ✓ η Βιοχηµεία του Stryer (µετάφραση της 7ης διε-

  θνούς έκδοσης),

  ✓ η Φυσικοχηµεία του Atkins (µετάφραση της 9ης

  διεθνούς έκδοσης και ετοιµάζεται ήδη η µετάφρα-

  ση της 11ης έκδοσης),

  ✓ η Εισαγωγή στους Αλγορίθµους των Cormen et al.

  (µετάφραση της 3ης διεθνούς έκδοσης).

  Νέα συγγράµµατα έχουν προστεθεί στη σειρά της

  Επιστήµης των Υπολογιστών όπως

  ✓ η Σχεδίαση και κατασκευή µεταγλωττιστών των

  Cooper & Torczon,

  ✓ η Ψηφιακή Σχεδίαση των Daily & Harting, και

  ✓ η Python – Εισαγωγή στους Υπολογιστές των

  Αβούρη κ.ά. έγχρωµη, σε 4η επαυξηµένη έκδοση,

  ενώ στη Βιολογία ετοιµάζεται

  ✓ η Αναπτυξιακή Βιολογία των Gilber & Barresi.

  JOH

  N M

  cMU

  RR

  ργ

  αν

  ι κή

  χη

  με

  ί α

  ΙΤΕ

  ΠΕΚ

  Μετάφραση της 9ης αμερικανικής έκδοσης

  Γ. Βαρβούνης, Α. Βροντελή, Α. Δέτση, Α. Ζωγράφος, Η. Κακουλίδης,

  Χ. Κατερινόπουλος, Β. Νικολαΐδου, Θ. Πρεβεδώρος, Β. Σαρλή, Σ. Χαρουτουνιάν

  Επιστηµονική επιµέλειαΙουλία Σμόνου, Μανώλης Στρατάκης

  ΧΗΜΕ Ι Α

  Οργανική χημεία

  J O H N M c M U R RY

  Η Οργανική χημεία του John McMurry θεωρείται παγκοσμίως το πιο αξιόπι-στο και εύχρηστο εγχειρίδιο διδασκαλίας της οργανικής χημείας σε τριτο-

  βάθμιο επίπεδο. Καθιερωμένο εδώ και δεκαετίες, έχει μεταφραστεί σε πολλές

  γλώσσες, φέρνοντας σε ουσιαστική επαφή με την οργανική χημεία τουλάχιστον

  1.000.000 φοιτητές σε όλο τον κόσμο. Η έκδοσή του στα ελληνικά, πριν από 20

  χρόνια περίπου, γνώρισε εντυπωσιακή υποδοχή από την ακαδημαϊκή μας κοι-

  νότητα – διδάσκοντες και φοιτητές. Η 9η αμερικανική έκδοση, μετάφραση της

  οποίας είναι η 2η ελληνική, διατηρεί αναλλοίωτες τις αρετές των προηγούμενων

  εκδόσεων: σφαιρική κάλυψη των θεμάτων, σαφήνεια, επιστημονική εγκυρότητα

  και το φημισμένο στυλ γραφής του ίδιου του McMurry. Ωστόσο, η νέα έκδοση

  είναι ακόμα καλύτερη. Έχει πολύ περισσότερα προβλήματα και ασκήσεις, και-

  νοτόμους μηχανισμούς ανασκόπησης και ελέγχου εμπέδωσης της ύλης, ενώ

  είναι πλήρως ενημερωμένη σε πεδία αιχμής όπως η φασματοσκοπία πυρηνικού

  μαγνητικού συντονισμού. Η Οργανική χημεία του McMurry παραμένει –και στην

  τελευταία έκδοσή της– το πρότυπο με το οποίο καλούνται να «αναμετρηθούν»

  όλα τα άλλα συγγράμματα του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου.

  ISBN 978-960-524-491-0

  Ο John E. McMurry είναι Ομότιμος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Cornell των ΗΠΑ, μέ-

  λος της Αμερικανικής Ένωσης για την Πρόοδο της Επιστήμης και Εταίρος του Ιδρύματος

  Alfred P. Sloan. Έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία (Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας, Alexander

  von Humboldt, και Max Planck για την έρευνα), ενώ τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε

  12 γλώσσες. Επινόησε την περίφημη αντίδραση McMurry, που χρησιμοποιείται ευρέως για

  την εργαστηριακή παρασκευή οργανικών μορίων και φαρμάκων.

  ΒΙΟ

  ΧΗ

  ΜΕ

  ΙΑ

  BER

  G -

  TY

  MO

  CZ

  KO

  - G

  AT

  TO

  - S

  TR

  YER

  ISBN 978-960-5

  24-495-8

  Π Α Ν ΕΠ Ι Σ Τ Η

  Μ Ι Α ΚΕ Σ Ε Κ

  Δ Ο Σ ΕΙ Σ Κ Ρ

  Η Τ Η Σ

  J. M. BERG � J.

  L. TYMOCZKO

  � G. J. GATTO

  � L. STRYER

  Bιοχημεία

  Απόδοση στα ελλην

  ικά

  Αλέξης Αλετράς, Δ

  ιονύσης Δραΐνας,

  Ηλίας Κούβελας

  , Αικατερίνη Κωνσ

  ταντίνου,

  Γεώργιος Κ. Παπα

  δόπουλος, Μαριλ

  ένα Παπαϊωάννου

  , Ευστάθιος Χατζ

  ηλουκάς

  Επιστηµονική επιµ

  έλεια

  Αζαρίας Καραµαν

  λίδης, Γεώργιος K

  . Παπαδόπουλος

  Μετάφραση της 8η

  ς αμερικανικής έκδ

  οσης

  ΠΕΚ

  ΙΤΕ

  Η Φυσικο

  χημεία του A

  tkins αποτελ

  εί ίσως το π

  ιο καταξιωμ

  ένο διεθνώς

  προπτυ-

  χιακό σύγγρ

  αμμα στο α

  ντικείμενό το

  υ. Η συγγρα

  φική ομάδα

  προσπαθεί σ

  υ-

  νεχώς να αν

  ανεώνει το π

  εριεχόμενο τ

  ου βιβλίου, α

  κολουθώντα

  ς την πρόοδ

  ο της

  επιστήμης, με

  την ενσωμάτ

  ωση σε αυτό

  πολλών σύγχ

  ρονων εφαρ

  μογών των α

  ρχών

  της φυσικοχη

  μείας. Η νέα

  μετάφραση

  στα ελληνικά

  (από την 9η

  αγγλική έκδ

  οση)

  συντονίζετα

  ι με αυτήν τη

  ν προσπάθε

  ια, σε τούτη

  την επίτομη

  , έγχρωμη έ

  κδοση.

  Το εύρος τη

  ς ύλης που κ

  αλύπτεται σ

  το βιβλίο είν

  αι πολύ μεγά

  λο. Στο πρώ

  το

  μέρος παρο

  υσιάζονται ο

  ι έννοιες της

  θερμοδυναμ

  ικής και οι ε

  φαρμογές το

  υς, με-

  λετώνται οι

  μεταπτώσεις

  φάσης και η

  χημική ισορ

  ροπία και γί

  νεται αναφορ

  ά στην

  ηλεκτροχημε

  ία. Στο δεύτε

  ρο και μεγα

  λύτερο μέρο

  ς αναπτύσσο

  νται οι αρχέ

  ς και

  οι βασικές έ

  ννοιες της κ

  βαντικής μηχ

  ανικής, με εφ

  αρμογή των

  οποίων στη

  συνέ-

  χεια μελετάτ

  αι η δομή τω

  ν ατόμων κα

  ι των μορίω

  ν. Οι γνώσεις

  αυτές, αλλά

  και η

  μελέτη της σ

  υμμετρίας τ

  ων μορίων, σ

  υνδυάζονται

  για την ερμη

  νεία των ατο

  μικών

  και μοριακώ

  ν φασμάτων

  σε τρία κεφ

  άλαια αφιερ

  ωμένα στη

  φασματοσκο

  πία. Η

  παρουσίαση

  της στατιστ

  ικής θερμοδ

  υναμικής συ

  νδέει το δε

  ύτερο μέρο

  ς με τις

  έννοιες της

  θερμοδυναμ

  ικής που ανα

  πτύχθηκαν σ

  το πρώτο. Τ

  έλος, μελετώ

  νται οι

  ιδιότητες τω

  ν μακρομορί

  ων και των σ

  τερεών. Στο

  τρίτο μέρος

  αναπτύσσετ

  αι η κι-

  νητική θεωρ

  ία των αερίω

  ν και μελετώ

  νται τα φαινό

  μενα μεταφο

  ράς. Στη συν

  έχεια,

  ορίζεται η τα

  χύτητα αντίδ

  ρασης και γί

  νεται μια εκτε

  νής μελέτη τ

  ων μηχανισμώ

  ν και

  της δυναμική

  ς απλών, αλλά

  και σύνθετω

  ν χημικών αν

  τιδράσεων, εν

  ώ στο τελευ

  ταίο

  κεφάλαιο εξ

  ηγείται η δρ

  άση των κατα

  λυτών.

  Οι συγγραφ

  είς έχουν δ

  ώσει μεγάλο

  βάρος στη

  βελτίωση το

  υ τρόπου με

  τον

  οποίο η δομ

  ή του ίδιου τ

  ου βιβλίου β

  οηθά στη με

  λέτη του. Στη

  ν αρχή κάθε

  ενότη-

  τας υπάρχει

  μια σύνοψη

  των κύριων σ

  ημείων που α

  ναπτύσσοντ

  αι σε αυτήν, κ

  αι στο

  τέλος κάθε κ

  εφαλαίου μια

  σύνοψη των

  κύριων εξισώ

  σεων. Όπου

  είναι απαρα

  ίτητο,

  έχει προστε

  θεί στο τέλο

  ς του κεφαλ

  αίου ένα μαθ

  ηματικό συμ

  πλήρωμα, στ

  ο οποίο

  παρουσιάζον

  ται συνοπτικ

  ά οι έννοιες τ

  ων μαθηματικ

  ών που πρέπ

  ει να γνωρίζε

  ι κα-

  νείς για την

  πλήρη καταν

  όηση της αν

  τίστοιχης ύλ

  ης. Πολλά συ

  μβουλευτικά

  σχόλια

  έχουν προσ

  τεθεί στη ρ

  οή του κειμ

  ένου, καθώς

  επίσης και π

  ολλά σύντομ

  α παρα-

  δείγματα εφα

  ρμογής των

  τύπων.

  Η παρουσίασ

  η των εννοιώ

  ν εξακολουθ

  εί να γίνεται

  με τρόπο απ

  λό, χωρίς όμ

  ως

  να παραβλέπ

  εται η επιστ

  ημονική αυστ

  ηρότητα, όπ

  ου αυτή είνα

  ι αναγκαία. Τ

  α πολυ-

  άριθμα παρα

  δείγματα, οι

  λυμένες ασκή

  σεις καθώς

  και η πλούσ

  ια συλλογή ά

  λυτων

  ασκήσεων κ

  αι προβλημά

  των βοηθού

  ν σε αυτή

  την κατεύθυ

  νση. Πολλά

  από τα

  άλυτα προβ

  λήματα που

  έχουν προ

  στεθεί αντλ

  ούν δεδομέ

  να από απο

  τελέσματα

  πραγματικών

  πειραμάτων

  που έχουν δ

  ημοσιευθεί

  σε επιστημο

  νικά περιοδι

  κά, δίνο-

  ντας έτσι στ

  ον αναγνώστ

  η την ευκαιρ

  ία να αντιληφ

  θεί την άμεσ

  η σχέση που

  έχει

  πάντα στις φ

  υσικές επιστ

  ήμες η θεωρ

  ία με το πείρ

  αμα. Τέλος, ο

  ι συγγραφεί

  ς έχουν

  προσπαθήσε

  ι να αναδείξ

  ουν τη διαθε

  ματικότητα τ

  ης φυσικοχη

  μείας, προσθ

  έτο-

  ντας ενότητε

  ς που καταδ

  εικνύουν την

  επίδρασή τ

  ης σε άλλες

  επιστήμες, ό

  πως η

  βιολογία, η ε

  πιστήμη περι

  βάλλοντος, η

  επιστήμη υλ

  ικών κ.λπ.

  Η έντυπη έκ

  δοση συνοδ

  εύεται από η

  λεκτρονικό σ

  υμπλήρωμα

  –ελεύθερα δι

  α-

  θέσιμο από τ

  ην ιστοσελίδ

  α του βιβλίο

  υ στο www.

  cup.gr– με δ

  ιαδραστικές ε

  φαρ-

  μογές (apple

  ts), διαδραστ

  ικά σχήματα

  και άλλο βο

  ηθητικό υλικ

  ό.

  ISBN 978-96

  0-524-431-6

  PETE

  R AT

  KIN

  S ■

  JU

  LIO

  DE

  PAU

  LAΦ

  υσ

  ικο

  χη

  με

  ία

  ΦΥ ΣΙ Κ Η

  ■ ΧΗ Μ Ε

  Ι Α

  PETER ATK

  INS ■ JULIO

  DE PAULAΦυσ

  ικοχημεία

  Προσαρμογή

  - επιμέλεια

  αναθεωρημέ

  νης έκδοσης

  Γιάννης Κωτ

  σόπουλος

  AT KI N S

  78 9 60 5 2

  4 4 316

  9

  KE

  ITH

  D. C

  OO

  PE

  RLI

  ND

  A T

  OR

  CZ

  ON

  Σχεδ

  ίασ

  η κα

  ι κατ

  ασκε

  υή μ

  εταγ

  λωττ

  ιστώ

  ν

  ΠΕΚ

  ΙΤΕ

  ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

  Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Α Κ Ε Σ Ε Κ ΔΟΣ Ε Ι Σ Κ Ρ Η Τ Η Σ

  Α υτή η πλήρως αναθεωρημένη δεύτερη έκδοση του Σχεδίαση και κατασκευή

  μεταγλωττιστών περιλαμβάνει εκτενή ενημέρωση σε τεχνικό επίπεδο και νέα

  ύλη η οποία καλύπτει τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία των μεταγλωττι-

  στών. Χάρις στην αναλυτική πραγμάτευση της ύλης, ο αναγνώστης μαθαίνει σημα-

  ντικές τεχνικές για την κατασκευή ενός σύγχρονου μεταγλωττιστή. Οι κορυφαίοι

  καθηγητές και ερευνητές Keith Cooper και Linda Torczon συνδυάζουν βασικές

  αρχές με ρεαλιστικές πρακτικές που αντλούν από την εμπειρία τους στην κα-

  τασκευή μεταγλωττιστών τελευταίας τεχνολογίας. Με τον τρόπο αυτό βοηθούν

  τον αναγνώστη να κατανοήσει πλήρως σημαντικές τεχνικές όπως η μεταγλώττιση

  προστακτικών και αντικειμενοστρεφών γλωσσών, η κατασκευή μορφών στατικής

  μοναδικής τιμοδοσίας, ο χρονοπρογραμματισμός οδηγιών και η γραφοχρωματική

  εκχώρηση καταχωρητών.✓ Εκτενής ανάλυση αλγορίθμων και τεχνικών που χρησιμοποιούνται στο μπρο-

  στινό άκρο ενός σύγχρονου μεταγλωττιστή

  ✓ Εστίαση στη βελτιστοποίηση κώδικα και στην παραγωγή κώδικα, τις βασικές

  περιοχές της σύγχρονης έρευνας και ανάπτυξης

  ✓ Επιμελημένη παρουσίαση, που περιλαμβάνει επισκόπηση εννοιών για κάθε

  κεφάλαιο, σύνοψη και ερωτήσεις επανάληψης στις διάφορες ενότητες, και

  έμφαση στους ορισμούς νέων όρων

  ✓ Παραδείγματα από διάφορες γλώσσες προγραμματισμού, όπως η Java, η C, η

  C++ και η FORTRAN

  ISBN 978-960-524-519-17 8 9 6 0 5 2 4 5 1 9 1

  9

  ΜετάφρασηΑλέξανδρος ΧορταράςΕπιστηµονική επιµέλειαΓεώργιος Μανής, Νικόλαος Παπασπύρου, Αντώνιος Σαββίδης

  Σχεδίασηκαι κατασκευή μεταγλωττιστών

  KEITH D. COOPER, LINDA TORCZON

 • επιλογή από τις πρόσφατες εκδόσεις

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΚΔΟΚ ΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ, ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

  ΑΓΓΕΛΑ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΑΓΓΕΛΑ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΑΓΓΕΛΑ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΈρως νάρκισσος, έρως θείος: Έρως νάρκισσος, έρως θείος: Έρως νάρκισσος, έρως θείος:

  όψεις του έρωτα στο έργο του Παπαδιαµάντηόψεις του έρωτα στο έργο του Παπαδιαµάντηόψεις του έρωτα στο έργο του Παπαδιαµάντη

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

  ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΕΡΩΤΙΚΑ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚPΗΤΗΣEκδόσεις Φιλοσοφικής Σχολης Πανεπιστημιου Κρητης

  Μεθοδολογικά ζητήματα στις Κλασικές Σπουδές Παλαιά προβλήματα και νέες προκλήσεις

  Επιμέλεια: Μελίνα Ταμιωλάκη

  Σ το κλασικό πλέον αυτό έργο, ο αιγυπτιολόγος Jan Assmann αναπτύσ-σει ένα σύνθετο θεωρητικό μοντέλο για να ερμηνεύσει τους μηχανι-σμούς συγκρότησης και συντήρησης της πολιτισμικής μνήμης αλλά και την καθοριστική της σημασία στους πρώιμους ανώτερους πολιτισμούς. Με αφετηρία τη λησμονημένη θεωρία του Maurice Halbwachs, ο Assmann εστιάζει όχι μόνο στον χαρακτήρα και το περιεχόμενο της συλλογικής μνή-μης ως κοινωνικής κατασκευής αλλά κυρίως στις στρατηγικές ενεργοποίη-σής της και στην ιδιαίτερη τεχνολογική υφή των μέσων επικοινωνίας, με τη βοήθεια των οποίων αυτή διατηρείται ζωντανή και μεταδίδεται.

  Το νέο αυτό ερμηνευτικό πλαίσιο αναλύεται στο πρώτο, θεωρητικό, μέρος του βιβλίου με βάση το τρίπτυχο ανάμνηση, γραφή και συλλογική ταυτότητα. Το δεύτερο μέρος του βιβλίου είναι αφιερωμένο σε τέσσερεις περιπτωσιολο-γικές μελέτες από την Αίγυπτο, το Ισραήλ, τη Μεσοποταμία και την Ελλάδα, στις οποίες ο συγγραφέας αναλύει τον ρόλο της γραφής –και, ιδιαίτερα, των κανονικών κειμένων– για την καλλιέργεια ενός αποθέματος συλλογικής γνώ-σης το οποίο λειτουργεί ως θεμέλιο της ταυτοτικής συνείδησης μιας ομάδας.

  Αμέσως μετά την πρώτη του έκδοση, το μεγαλόπνοο αυτό έργο μεταφρά-στηκε σε πολλές γλώσσες ασκώντας βαθιά επίδραση στον χώρο των ανθρω-πιστικών επιστημών.

  JAN ASSMANN

  Στη μακρόχρονη ακαδημαϊκή του καριέρα ως τακτικός καθηγητής Αιγυπτιολογίας στο Πανεπι-στήμιο της Χαϊδελβέργης, ο Jan Assmann μελέτησε συστηματικά διάφορες πτυχές της αρχαίας αιγυ-πτιακής θρησκείας, ιστορίας και λογοτεχνίας. Μετά από μια σειρά θεμελιωδών συμβολών στον χώρο του γνωστικού του αντικειμένου, καταπιάστηκε με καίρια ζητήματα της θρησκειολογίας και της ιστο-ρίας των πολιτισμών διευρύνοντας εντυπωσιακά το φάσμα των επιστημονικών του ενδιαφερόντων. Έχει δημοσιεύσει πλήθος μονογραφίες που δι-ακρίνονται από έναν μεστό επστημονικό λόγο, αναλυτική οξυδέρκεια και εξαιρετική συνθετική ικανότητα. Μεταξύ των έργων του, πολλά από τα οποία έχουν μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες, ξεχωρίζουν τα ακόλουθα: Egyptian Solar Religion (1995), Moses the Egyptian: The Memory of Egypt in Western Monotheism (1997), The Search for God in Ancient Egypt (2001), The Mind of Egypt: History and Meaning in the Time of the Pharaohs (2002), Death And Salvation in Ancient Egypt (2006), Of God and Gods: Egypt, Israel, and the Rise of Monotheism (2008), The Mosaic Distinction or The Price of Monotheism (2009).

  ΕΙΚΌΝΑ ΕΞΩΦΎΛΛΌΎ

  Ό αιγυπτιακός θεός της γραφής Θωτ. Ναός της Άθωρ στα Δένδερα, 1ος αι. π.Χ. (Φωτογραφία: Paul Smit).

  ISBN 978-960-524-485-9Π.Ε.Κ.

  Ι .Τ.Ε.

  JAN ASSMANN

  Η πολιτισμική μνήμη

  JAN

  ASS

  MA

  NN

  Η π

  ολιτι

  σμικ

  ή μν

  ήμη

  Μετάφραση - Επιστημονική επιμέλεια

  Διαμαντής Παναγιωτόπουλος

  Πρόλογος

  Άγγελος Χανιώτης

  Γραφή, ανάμνηση και πολιτική ταυτότητα στους πρώιμους ανώτερους πολιτισμούς

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΌΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Στο βιβλίο επιχειρείται μια θεώρηση της ελλαδικής λογοτεχνίας των Ρομαντικών χρόνων· ένα πανόραμα που περιλαμβάνει και τα έργα (ποίη ση, πεζογραφία, θέατρο), και –όσο γίνεται– τους αναγνώστες τους. Η αφήγηση ακολουθεί πιστά τη ροή του ιστορικού χρό-νου· η λογοτεχνική παραγωγή εξετάζεται ανά έτος (ενίοτε ανά διετία) σύμφωνα με τη σειρά που εκδίδεται. Επικεντρώνεται κυρίως στην ελλαδική, κι όχι γενικότερα στην ελλη-νική λογοτεχνία, αφήνει δηλαδή έξω από το πεδίο τα Επτάνησα και σε μεγάλο βαθμό τη λιγοστή –για όλη την πεντηκονταετία περίπου– παραγωγή της Πόλης, της Σμύρνης και των παροικιών: όλα αυτά τα έργα ελάχιστα ή και καθόλου δεν διαβάστηκαν από το ελλαδικό κοινό πριν το 1880 ούτε επηρέασαν τους συγγραφείς είτε τους αναγνώστες – η συνεξέ-τασή τους θα παραγνώριζε αυτό το γεγονός, και θα δημιουργούσε μια πλασματική ιδέα.

  Περισσότερο μια ιστορική αφήγηση που πλησιάζει κάπως το δοκίμιο παρά ένα τυπικό εγχειρίδιο, το βιβλίο επιλέγει να ρίξει φως σε ζητήματα που είχαν μείνει στο περιθώριο, να σχολιάσει περισσότερο όσα η διερεύνησή τους μας προσφέρει μια συνολικότερη θέαση της ρομαντικής εποχής. Έτσι, πλάι στη ελληνική παραγωγή, συνυπολογίζονται και οι μεταφράσεις της ευρωπαϊκής πεζογραφίας, καθώς και ο πνευματικός (εν μέρει και ο κοινωνικός ή πολιτικός) περίγυρος: τα περιοδικά, οι εφημερίδες, η κριτική σκέψη, τα σημαντικά ιστορικά έργα, αλλά και οι τρόποι διάδοσης των εντύπων. Μολονότι ξέρουμε ελάχιστα για το πόσοι διάβαζαν και τί διαβαζόταν, ο συγγραφέας προσπαθεί, με βάση τις προσιτές πηγές, να αναδείξει, όσο γίνεται, και το αναγνωστικό τοπίο.

  ISBN 978-960-524-506-1Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Α Κ Ε Σ Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ Κ Ρ Η Τ Η Σ Εξώφυλλο: Αλέκος Βλ. Λεβίδης

  ΠΕΚ

  ITE

  Αλέξης Πολίτης

  Η ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ1830 - 1880

  ποίησηπεζογραφίαθέατροπνευματική κίνησηαναγνώστες

  Αλέ

  ξης

  Πο

  λίτη

  ςΗ

  ΡΟ

  ΜΑ

  ΝΤ

  ΙΚΗ

  ΛΟ

  ΓΟΤ

  ΕΧ

  ΝΙΑ

  Σ

  ΤΟ

  ΕΘ

  ΝΙΚ

  Ο Κ

  ΡΑΤ

  ΟΣ

  1830

  - 188

  0

  Ο Αλέξης Πολίτης γεννήθηκε το 1945 στην Αθήνα. Σπούδασε νεοελληνική φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Université Paris IV (Sorbonne). Από το 1976 έως το 1989 εργάσθηκε στο Κέντρο Νεο- ελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, και από το 1989 έως το 2012 στη Φι-λοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολο γίας του Πανε-πιστημίου Κρήτης. Τώρα είναι ομότιμος καθη-γητής της ίδιας Σχολής.

  Αυτοτελείς εργασίες του (επιλογή): Το δη μοτικό τραγούδι. Κλέφτικα, Αθήνα 1973, 31985· Η ανα-κάλυψη των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών, Αθήνα 1984, 21999· Ρομαντικά χρόνια Ιδεολογίες και νοοτροπίες στην Ελλάδα του 1830-1880, Αθήνα 1993, 32003· Claude Fauriel, Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια, Α΄-Β΄, Ηράκλειο 1999, 32000· Το μυθο-λογικό κενό, Αθήνα 2000· Εγχειρίδιο του Νεοελλη-νιστή. Βιβλιογρα φίες, λεξικά, εγχειρίδια, κατάλογοι, ευρετήρια, χρονολόγια, κ.ά. (με τη συνεργασία του Τριαντάφυλλου Σκλαβενίτη και της Μαρίας Μαθιoυδάκη), Ηράκλειο 2002, 22005· Αποτυπώ-ματα του χρόνου, Αθήνα 2006· Το δημοτικό τρα-γούδι, Ηράκλειο 2010· Στρατηγού Μακρυγιάννη Απομνημονεύματα, Α΄-Γ΄, Αθήνα 2011 (επιμέλεια· με τη συνεργασία της Γεωργίας Παπαγεωργίου).

  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

  Έφη ΑβδελάΔημήτρης ΑρβανιτάκηςΕλίζα Άννα Δελβερούδη Ευγένιος Δ. ΜατθιόπουλοςΣωκράτης Πετμεζάς Τάσος Σακελλαρόπουλος

  Ξαφνιαζόμαστε τα τελευταία χρόνια όποτε συνειδητοποιούμε την απήχηση που εξακολουθούν να έχουν σε ολοένα και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες οι φυλετικές θεωρίες και οι ρατσιστικές αντιλήψεις. Οι ιδέες που ταξινομούν τις ανθρώπινες ομάδες σε φυλές σύμφωνα με τα εξωτερικά τους φυσικά χαρα-κτηριστικά, και τις ιεραρχούν ανάγοντας τα χαρακτηριστικά αυτά σε διανοητική ικανότητα, πολιτισμικό επίπεδο και κοινωνική οργάνωση, είναι προϊόν του ευρω-παϊκού Δια φωτισμού και της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας. Στη Δύση, επί έναν περίπου αιώνα, αποτέλεσαν απολύτως αποδεκτές και έγκυρες επιστημονικές θέ-σεις με τεράστια απήχηση στο ευρύ κοινό και τροφοδότησαν κρατικές πολιτικές για τη βελτίωση της φυλετικής ποιότητας σε πολλές χώρες, πριν γνωρίσουν τη διεθνή απόρριψη μετά τη σύνδεσή τους με τα εγκλήματα του ναζισμού κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

  Τα κείμενα του τόμου συνιστούν μια πρώτη προσπάθεια να μελετηθεί η διάχυση των φυλετικών θεωριών στην Ελλάδα και τα πολλαπλά νοήματα που παίρνει στον χρόνο η έννοια της φυλής: Ιχνηλατούν εξίσου τις διαδρομές μέσα από τις οποίες διαδόθηκαν οι φυλετικές θεωρίες όσο και τις προσαρμογές τους στα ελληνικά ζητούμενα, από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα· δείχνουν πώς οι φυλετικές θεωρίες επέδρασαν στη διαμόρφωση νέων εξειδικεύσεων στο ελληνικό πανεπιστήμιο, τροφοδότησαν επιστημονικές και επαγγελματικές αντι-παραθέσεις και στήριξαν επιστημονικές προτάσεις για την υιοθέτηση ευγονικών πολιτικών· διερευνούν πώς ενσωματώνονται φυλετικές θεωρίες ή εκλαϊκευτικές εκδοχές τους σε πολιτικές ιδεολογίες κατά το πρώτο μισό του 20ού αιώνα και πώς χρησιμοποιούνται στην προώθηση εθνικών πολιτικών· ανιχνεύουν επίσης στοιχεία της διάχυσης των φυλετικών θεωριών σε λογοτεχνικά κείμενα ή σε κριτικούς, ιστορικούς και θεωρητικούς της τέχνης· τέλος, εξετάζουν επιβιώσεις των φυλετικών θεωριών σε σημερινές εκδοχές της διαπλοκής του εθνικισμού με τον ρατσισμό και τον αντισημιτισμό, όπως αποτυπώνονται στον νομικό, επιστη-μονικό, λαϊκιστικό ή θρησκευτικό λόγο.

  ΦΥ

  ΛΕ

  ΤΙΚ

  ΕΣ

  ΘΕ

  ΩΡ

  ΙΕΣ

  ΣΤ

  ΗΝ

  ΕΛ

  ΛΑ

  ΔΑ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚ ΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ & ΕΚ ΔΟΣΕΙΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

  Εξώφυλλο: Αλέκος Βλ. Λεβίδης

  I.T.E.

  Π.Ε.Κ.

  ISBN 978-960-524-489-7

  Φυλετικές θεωρίες στην Ελλάδα

  ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

  ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19ο ΚΑΙ 20ό ΑΙΩΝΑ

  Μακέτα εξωφύλλου: Ντίνα Γκαντή

  Ο όρος «ρωµαίικος συβολισµός» επινοήθηκε από τον πολυσυζητηµένο γλωσσικό αναµορφωτή Γιάννη Ψυχάρη στο γύρισµα του 19ου προς τον 20ό αιώνα, προκειµένου να δοθεί όνοµα στο ορµητικό ρεύµα της εποχής για τη διασταύρωση εγχώριων λαϊκών παραδοσιακών στοιχείων και ευ-ρωπαϊκών πρωτοποριακών αναζητήσεων κατά τη διαµόρφωση της εθνικής ταυτότητας των Νεοελλήνων. Η παρούσα µελέτη επιχειρεί να παρακολου-θήσει την ανάπτυξη ακριβώς της τάσης αυτής, όπως διαγράφεται επίµο-να µέσα στον αποκαλυπτικό καθρέφτη του θεάτρου, από την εποχή της πρώτης αφύπνισης των σχετικών ανησυχιών, στα χρόνια του ∆ιαφωτισµού, ως τη µεταπολεµική και µετεµφυλιακή περίοδο της επίσηµης ένταξης της χώρας στους θεσµούς µιας επιφυλακτικά ενοποιηµένης Ευρώπης. Οι εξε-λίξεις, όλο αυτό το διάστηµα, εµφανίζονται καταιγιστικές, καθώς η ντόπια συνείδηση αγωνίζεται να συµβιβάσει µια σειρά από αλληλοαναιρούµενες έννοιες: την προδιαφωτισµική της παράδοση µε τον αστικό εκσυγχρονι-σµό, το ροµαντισµό µε τον κλασικισµό, τον εθνικισµό µε τον κοσµοπολιτι-σµό. Καθώς προσπαθεί να συνδέσει το δηµοτικό «κλέφτικο» τραγούδι µε τη σύγχρονη παραλογοτεχνία ληστρικών µυθιστορηµάτων. Οι συγκρού-σεις και τα σχετικά αδιέξοδα γίνονται ίσως καλύτερα αντιληπτά στην πε-ρίπτωση του Καραγκιόζη, που από παραδοσιακό θέατρο λαϊκού προφορι-κού αυτοσχεδιασµού κατάληξε σε βιοµηχανία παραγωγής τυποποιηµένων φυλλαδίων, έντυπων ψυχαγωγικών αναγνωσµάτων για τις περιορισµένης εγγραµµατοσύνης µικροαστικές µάζες.

  ISBN XXX XXXX XXXXX XX

  ΘΟ

  ∆Ω

  ΡΟΣ

  ΧΑ

  ΤΖ

  ΗΠ

  ΑΝ

  ΤΑ

  ΖΗ

  Σ

  ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EK∆OΣEIΣ KPHTHΣ

  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

  ∆ιασταύρωση εγχώριας λαϊκής παράδοσηςκαι ευρωπαϊκής πρωτοπορίας στο νεοελληνικό θέατρο

  ήΘέατρο και εθνική ταυτότητα στην Ελλάδα

  ΘΟ∆ΩΡΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗΣ

  ITE

  ΠEKΙSBN 978-960-524-XXX-X

  Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΈΝΑΝ ΛΟΓΟΤΈΧΝΗ δεν μπορεί να είναι απλώς μια λίστα με άρθρα και μελέτες και γι’ αυτόν τον λόγο δεν αφορά μόνο όποιον επιθυμεί να διερευνήσει περαιτέρω το έργο του. Έίναι, επι-πλέον, μια παρουσίαση των δημοσιευμάτων με τέτοιον τρόπο, ώστε ο αναγνώστης της να μπορεί να αντιληφθεί ποια ήταν η αντιμετώπιση του συγγραφέα όσο ζούσε, ποια η πρόσληψη του έργου του πριν και μετά τον θάνατό του, ποια έργα προκάλεσαν αντιδράσεις, πώς εκτιμήθηκε η δράση αλλά και η σκέψη του, ποια βιβλία που αναφέρονταν σ’ αυτόν κίνησαν το ευρύτερο ενδιαφέρον κ.λπ.

  Το παρόν πόνημα καλύπτει όλα τα δημοσιεύματα που αναφέρονται στον Νίκο Καζαντζάκη, αλλά όχι την εργογραφία του ίδιου του συγγραφέα και στοχαστή. Περιέχει 6.350 λήμματα και εκτείνεται από το 1906 έως και το 2012. Σ’ αυτήν έχουν συμπεριληφθεί και όσες βιβλιογραφίες έχουν δημοσιευτεί ώς τώρα για τον κρητικό λογοτέχνη, με κυριότερες αυτές των Γιώργου Κατσίμπαλη και Peter Bien. Στην ανά χείρας βιβλιογραφία, τόσο ο φιλέρευνος φιλόλογος και μελετητής του έργου του Ν. Καζαντζά-κη όσο και ο απλός αναγνώστης θα βρουν άρθρα, κριτικές βιβλίου και θεάτρου, μελέτες για το συνολικό έργο και για τα επιμέρους κείμενά του, ειδήσεις για τη ζωή και τον θάνατό του, ποιήματα εμπνευσμένα από αυ-τόν, αφιερώματα σε περιοδικά και εφημερίδες, μονογραφίες για τη φι-λοσοφική και λογοτεχνική του πορεία, σύμμεικτους τόμους με πολυπρι-σματικές αναλύσεις, επαινετικά και επικριτικά κείμενα για τη μορφή του. Η κατάρτιση του βιβλιογραφικού αυτού σώματος βασίστηκε –όσο αυτό ήταν δυνατόν– στην έρευνα όλης της ελληνόγλωσσης κριτικογραφίας και βιβλιογραφίας και ταυτόχρονα επεκτάθηκε σε άρθρα και τόμους, που δημοσιεύτηκαν στην αγγλική, ισπανική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ρωσική, ουκρανική, βουλγαρική, ρουμανική, σερβοκροατική, ουγγρική και αραβική γλώσσα.

  Γιώργος Ν. ΠεραντωνάκηςΠαναγιώτα Μ. Χατζηγεωργίου

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑγια τον

  ΝΙΚΟ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ( 1906 -2012 )

  Γ. Ν

  . Περ

  αντω

  νάκη

  ς - Π

  . Μ. Χ

  ατζη

  γεω

  ργίο

  υ

  ΒΙΒ

  ΛΙΟΓ

  ΡΑΦ

  ΙΑ Γ

  ΙΑ Τ

  ΟΝ Ν

  ΙΚΟ

  ΚΑΖΑ

  ΝΤΖ

  ΑΚΗ

  1906

  -201

  2

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚPΗΤΗΣΘεωρία και κριτική της λογοτεχνίας

 • επιλογή από τις πρόσφατες εκδόσεις

  ΔΙΚΑΙΟ KAI

  ΔΙΚΑΝΙΚΗΚΡΙΣΗ

  pantone 635

  ΠΑΥΛΟΣ ΣΟΥΡΛΑΣ

  ΔΙΚΑΙΟ KAI

  ΔΙΚΑΝΙΚΗΚΡΙΣΗ

  µια φιλοσοφική αναθεώρησητης µεθοδολογίας του δικαίου

  MAT T R I D L E Y

  Ο Ρ Θ Ο Λ Ο Γ Ι Κ ΗΑ Ι Σ Ι Ο Δ Ο Ξ Ι Α

  π ώ ς α ν α δ ύ ε τ α ι ε ξ ε λ ι κ τ ι κ ά η ε υ η μ ε ρ ί αΜετάφραση: Έλσα Βιδάλη

  Επιµέλεια: Γιάννης Παπαδόγγονας

  MAΤΤ R

  IDLEY

  • ΟΡ

  ΘΟΛΟ

  ΓΙΚΗ Α

  ΙΣΙΟΔ

  ΟΞΙΑ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣSCI-CLOPEDIA

  1. LEONARD MLODINOW

  ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΘΥΣΜΕΝΟΥπώς η τυχαιότητα κυβερνά τη ζωή µας

  2. MAΤΤ RIDLEΥ

  ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑπώς αναδύεται εξελικτικά η ευηµερία

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ S C I - C L O P E D I A

  ΠΑΝΕΠ ΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕ ΙΣ ΚΡΗΤΗΣ V U L G A T A

  Ρ Ε Ϋ Τ Ζ Α Γ Ι Α Ο Υ O Ρ Ν Τ Α Ν Α

  η σ υ ν α ρ π α σ τ ι κ ή α ν α ζ ή τ η σ ηενός φευγαλέου σωµατ ιδ ίου

  ξ ε κ λ ε ι δ ώ ν ε ι τ α µ υ σ τ ι κ άτου σύµπαντος

  απόδοση στα ελληνικά:

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆ΡΕΠΑΝΙΩΤΗΣ

  επίµετρο:

  ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΣ (CNRS)

  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ

  ΠΡΟΛΟΓΟΣ

  ΠΡΟΚΟΠIOΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

  pantone 7409 black red 032

  Γιατί δεν είµαστε σκλάβοι των γονιδίων µας και σε τι διαφέρουµε απ’ τους χιµπατζήδες; Τι είναι η επιγενετική και γιατί η τρυφερό-τητα κατά τον θηλασµό καθορίζει πώς θα συµπεριφέρεται το νεογέννητο ποντικάκι σε όλη τη µετέπειτα ζωή του; Πώς µετατρέ-πεται σε αχαλίνωτο ∆ον Ζουάν ένας µονογαµικός αρουραίος και πώς επηρεάζουν τη συµπεριφορά µας ουσίες όπως η ντοπαµίνη, η σεροτονίνη ή η κοκαΐνη; Γιατί στον πόλεµο κατά των µικροβίων χαµένοι θα είµαστε πάντα εµείς; Σε τι παραπέµπουν οι «πρωτόγο-νοι» µονοκύτταροι οργανισµοί που δραστηριοποιούνται σε νερά που κοχλάζουν; Τι πληροφορίες µας δίνουν για τη ζωή σε άλλους πλανήτες οι διαστηµοσυσκευές που έχουµε στείλει;

  Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας αναζητά τις απαντήσεις σε όλα τα παραπάνω ερωτήµατα και σε πολλά ακόµη. Κάθε ένα από τα 19 µικρά δοκίµιά του είναι σαν ένα παραµύθι, όπως γράφει στον πρόλογο ο νοµπελίστας Rolf Zinkernagel. Με ύφος αφηγηµατικό −συχνά σε πρώτο πρόσωπο− και διάθεση στοχαστική, ενίοτε ποιη-τική, µας µεταφέρει σ' έναν κήπο γεµάτο θαύµατα, τον αόρατο κήπο της µοριακής και κυτταρικής βιολογίας, της βιοχηµείας και της γενετικής – τον κήπο της αυτογνωσίας µας.

  Αυτό είναι το δεύτερο βιβλίο του Gottfried Schatz στα ελληνικά. Όπως και το πρώτο, Πέρα απ’ τα γονίδια (Πανεπιστηµιακές Εκδό-σεις Κρήτης 2011), περιλαµβάνει µια σειρά άρθρων-δοκιµίων που δηµοσιεύτηκαν για πρώτη φορά στην έγκυρη ελβετική εφηµερίδα Neue Zürcher Zeitung.

  ∆ιακεκριµένος επιστήµονας και διεθνώς κατα-

  ξιωµένος στον χώρο της έρευνας, ο οµότιµος

  καθηγητής βιοχηµείας Gottfried Schatz

  (1936-2015) δίδαξε σε πολλά ανώτατα ιδρύ-

  µατα, ανάµεσά τους στο Πανεπιστήµιο Cornell

  των ΗΠΑ, στο Πανεπιστήµιο της Βιέννης και

  στο περίφηµο Biozentrum του Πανεπιστηµίου

  της Βασιλείας (Ελβετία), του οποίου διετέ-

  λεσε διευθυντής επί σειρά ετών. Υπήρξε ένας

  από τους ερευνητές που ανακάλυψαν το µιτο-

  χονδριακό DΝΑ και τιµήθηκε µε πολλά βραβεία

  για την προσφορά του στην έρευνα και την

  επιστήµη.

  Μέλος σε διάφορες Ακαδηµίες Επιστηµών (ΗΠΑ,

  Σουηδία, Αυστρία, Γερµανία, Ολλανδία) και

  σύµβουλος πολλών επιστηµονικών ιδρυµά-

  των, διετέλεσε γενικός γραµµατέας του Ευρω-

  παϊκού Οργανισµού Μοριακής Βιολογίας (ΕΜΒΟ)

  και πρόεδρος του Ελβετικού Συµβουλίου Επι-

  στήµης και Τεχνολογίας.

  Η τέχνη είχε στη ζωή του εξίσου σηµαντική

  θέση. Μέχρι τον θάνατό του έγραφε άρθρα και

  βιβλία επιστηµονικής εκλαΐκευσης, ενώ συµ-

  µετείχε ως βιολονίστας σε ορχήστρες κλασι-

  κού ρεπερτορίου µαζί µε τη δανέζα σύζυγό

  του, Merete.

  978-960-524-511-5

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

  ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΒΑΛΟΥ-BILL

  GΟTTFRIED SCHATZGΟT

  TFRI

  ED S

  CHAT

  Z

  pantone 322 pantone 7486 pantone 564

  ISBN 978-960-524-498-9

  ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

  pantone 468 pantone 175

  µετάφραση από τα γαλλικάΝατάσα Παπαδοπούλου

  Ελληνικά έθνηκατά την Εποχή

  του ΧαλκούΕλ

  ληνι

  κά έθνη

  κατά

  την

  Επο

  χήτο

  υ Χ

  αλκο

  ύ ’

  Μ. Β

  . ΣΑ

  ΚΕΛ

  ΛΑ

  ΡΙΟ

  Υ

  ΠΕΚ

  ΙΤΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται είκοσι πέντε ελληνικά έθνη που διαµορφώθηκαν στον ελλαδικό χώρο ανάµεσα στην άφιξη των Πρωτοελλήνων (πριν από το 1900 π.Χ.) και στο τέλος της Εποχής του Χαλκού (περ. 1100 π.Χ.) και µαρτυρούνται πρώτη φορά από τον Όµηρο στον «Κατάλογο των πλοίων» της Ιλιάδας: Άβαντες, Αθαµάνες, Αινιάνες, Αιολείς, Αιτωλοί, Αρκάδες, Αχαιοί, Βοιωτοί, Γραικοί, Δόλοπες, Δωριείς, Έλληνες, Επειοί, Θεσσαλοί, Ίωνες, Κεφαλλήνες, Λαπίθες, Λοκροί, Μάγνητες, Μινύες, Μυρµιδόνες, Περαιβοί, Φθίοι, Φλεγύες και Φωκείς. Τα είκοσι πέντε αυτά έθνη µελετώνται εδώ ως αυτοτελείς οντότητες αλλά και ως µέρος µιας ευρύτερης οντότητας, αυτής που κατά την ιστορική εποχή ανταποκρίνεται στο όνοµα Έλληνες και που στα οµηρικά έπη αναφέρεται µε τρία εναλλασσόµενα ονόµατα: Αχαιοί, Δαναοί, Αργειοι.

  Ο συγγραφέας επιχειρεί να εντοπίσει και να τεκµηριώσει την ύπαρξη των ελληνικών αυτών εθνων µε βάση τα γραπτά και πολιτισµικά τους ίχνη, καθώς και δεδοµένα ιστορικά, γλωσσολογικά, ονοµατολογικά, µυθολογικά και αρχαιολογικά, καταγρά-φοντας συστηµατικά τις κατευθύνσεις των διαδροµών που ακολούθησαν, τον ρυθµό των µετακινήσεων ή των κατακτήσεών τους, το εύρος των κινήσεών τους από πλευράς χώρου και χρόνου, καθώς και τον βαθµό της γεωγραφικής τους διασποράς ή της διάσπασής τους.

  Η µελέτη εδράζεται σε δύο βασικές υποθέσεις της έρευνας: Πρώτον, ότι µετά την εγκατάσταση των πρώτων Ελλήνων στον ελλαδικό χώρο διαµορφώθηκαν και τα πρώτα έθνη, µε ταυτοποιηµένα εγγενή πολιτισµικά χαρακτηριστικά (εθνικό όνοµα, θεότητες, ήρωες, διαλέκτους, ανθρωπωνύµια και τοπωνύµια, µηνολόγια, ονόµατα φυλών). Και δεύτερον, ότι το κάθε έθνος συνιστά ήδη από την Εποχή του Χαλκού µια αυτόνοµη δοµηµένη οντότητα, µια πολιτική κοινωνία συγκροτηµένη από οµάδες µε κοινά πολιτισµικά στοιχεία.

  Ένα κλασικό έργο της ιστορίας των ιδεών, καρπός πολύµοχθης έρευνας, υποµονής και εξαιρετικής φροντίδας, πολύτιµο για όσους ενδιαφέρονται και µελετούν την εικόνα του παρελθόντος του ελληνικού κόσµου. Ένα υπόδειγµα διεπιστηµονικής έρευνας και σύνθεσης και, ταυτόχρονα, µία από τις λίγες σηµαίνουσες ελληνικές συµβολές στη διεθνή µελέτη του ινδοευρωπαϊκού προβλήµατος.

  ’’

  ’ ~

  ’ ~

 • Σ Τ Ο « Ν Ο Τ Ι Ο Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ι Ο Τ ΟΥ ΡΑ Ϊ Χ »

  Ο απολογιστικός φάκελος του γερµανικού οικονοµικού επιτελείου για την Ελλάδα της Κατοχής, 1941-1944

  [υπό έκδοση, Οκτώβριος - Νοέµβριος 2018]

  Επιµέλεια - Ιστορική εισαγωγή - Σχόλια: Βασίλης Γ. ΜανουσάκηςΜετάφραση εγγράφων: Μυρτώ Χρονάκη

  Πρόκειται για τέσσερις υπηρεσιακές εκθέσεις της κατοχι-

  κής περιόδου οι οποίες συντάχθηκαν από τους επικεφαλής

  του γερµανικού οικονοµικού µηχανισµού στην Ελλάδα (στο

  «Νότιο προπύργιο του Ράιχ», όπως την ονοµάζει ένας από

  αυτούς) και παραδόθηκαν στα γερµανικά υπουργεία εξωτερικών και οικονοµικών µετά

  το τέλος της Κατοχής. Τις εκθέσεις συνοδεύει ένα άρθρο για τη νοµισµατική πολιτική της

  Γερµανίας στην Ελλάδα, το οποίο είχε δηµοσιεύσει ένας από τους συντάκτες τους κατά τη

  διάρκεια της Κατοχής (1943).

  Η πρόσφατη ανάδυση στο προσκήνιο ζητηµάτων όπως το κατοχικό δάνειο και οι πο-

  λεµικές αποζηµιώσεις προσδίδει ακόµα µεγαλύτερο ενδιαφέρον στις εν λόγω εκθέσεις,

  οι οποίες, παρά τις αδυναµίες τους και τις αποσιωπήσεις τους, παρέχουν ιδιαίτερα ενδια-

  φέρουσες –κάποιες φορές και εµπιστευτικές– πληροφορίες, αφού δεν προορίζονταν για το

  ευρύ κοινό. Έτσι, ο αναγνώστης θα βρει σε αυτές πληθώρα πληροφοριών για τους γερµανι-

  κούς υπολογισµούς της περιόδου σχετικά µε το καταναγκαστικό δάνειο που οι κατακτητές

  πήραν από την Ελλάδα και το συνεπαγόµενο γερµανικό χρέος· για τα νοµίσµατα κατοχής

  και για την ελάχιστα γνωστή στην Ελλάδα παράταση της κυκλοφορίας τους µετά το καλο-

  καίρι του 1941· για την προσπάθεια βελτίωσης των δηµοσίων εσόδων µε µέτρα όπως η

  αναδιάρθρωση της φορολογίας· για την επιχείρηση παράτασης της ζωής της δραχµής µέσω

  των πωλήσεων χρυσού· για την αντιµετώπιση από τις γερµανικές αρχές του επισιτιστικού ζη-

  τήµατος του ελληνικού πληθυσµού.

  Η εκτενής ιστορική εισαγωγή που προηγείται των εκθέσεων παρέχει πλούσιες πληρο-

  φορίες για τη γενικότερη οικονοµική πολιτική της ναζιστικής Γερµανίας και εξηγεί το ρόλο

  που είχε η Ελλάδα στα οικονοµικο-πολιτικά σχέδια για µια γερµανοκρατούµενη Ευρώπη.

  Επιπλέον, στην εισαγωγή και στα πολυάριθµα σχόλια αντιµετωπίζονται οι αδυναµίες και

  παραλείψεις –κάποιες φορές σκόπιµες– των εγγράφων, συµβάλλοντας έτσι στην καλύτερη

  κατανόηση της πραγµατικής τους σηµασίας. Το βιβλίο θα βοηθήσει τον αναγνώστη να απο-

  κτήσει µια συνολική εικόνα των οικονοµικών ζητηµάτων της Κατοχής και των συνεπειών τους

  (πληθωρισµός, λεηλασία, πείνα, κατοχικό δάνειο κ.λπ.).

 • Τ Ι ΜΟΚ ΑΤΑ ΛΟΓ ΟΣΦΘΙΝΟΠΩΡΟ - ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2018

  Mε ❖ σηµειώνονται οι πιο πρόσφατες εκδόσεις και µε ❖ οι εκδόσεις που ετοιµάζονται

  Οι αναγραφόµενες τιµές λιανικής περιλαµβάνουν ΦΠΑ (6% για τα βιβλία και 24% για τις µουσικές εκδόσεις)

  Τα βιβλία που πρωτοκυκλοφόρησαν µετά τις 14/6/2018 υπόκεινται στον Ν. 4549/2018 περί ενιαίας τιµής βιβλίου

  (µέγιστη έκπτωση 10%).

 • 8

  ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Στη σειρά αυτή προτείνουµε καταξ ιωµένα, ευσύνοπτα και προσιτά βιβλία γ ια τον µέσο έλληνα αναγ νώστη, πάνω σε θέµατα που έµµεσα ή άµεσα κυριαρχούν στις συζητήσεις µας, τόσο τ ις δη -µόσιες όσο και τ ις ιδιωτικές.

  ΚΟΕΝ ΤΖΕΡΑΛΝΤ ΑΛΛΑΝ❖Αν θέλεις την ισότητα, γιατί είσαι τόσο πλούσιος; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18€ ΚΑΫΚ ΠΙΕΡ - ΖΙΛΜΠΕΡΜΠΕΡΓΚ ΑΝΤΡΕ ❖Από την εργασία στην ανεργία και πάλι πίσω. ∆ηµιουργία και καταστρο φή θέσεων απασχόλησης σε µια οικονοµία που αναπτύσσεται . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 € ΓΚΟΛΝΤΙΝ ΙΑΝ - ΚΑΜΕΡΟΝ ΤΖΕΦΡΥ - ΜΠΑΛΑΡΑΤΖΑΝ ΜΙΡΑ❖Αυτοί δεν είναι σαν εµάς. Το παρελθόν και το µέλλον της µετανάστευσης . .15€ ΣΤΡΕΓΕΡ ΤΖΟΖΕΦ Ρ.❖Γιατί γεννήθηκε το κράτος. Εξουσία, ιδεολογία και θεσµοί

  στην αυγή της νεότερης Ευρώπης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9€ ΖΥΛΛΙΕΝ ΦΡΑΝΣΟΥΑ❖Εγκώµιο της απραξίας. Η αποτελεσµατικότητα στην κινεζική σκέψη . . . . . . . . . . . .8€ ΓΚΑΟΥΑΝΤΕ ΑΤΟΥΛ ❖Εµείς οι θνητοί. Τα όρια της ιατρικής και τι έχει πράγµατι σηµασία

  όταν το τέλος πλησιάζει . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18€ ΧΙΡΣΜΑΝ Ο. ΑΛΜΠΕΡΤ❖Η αντιδραστική ρητορική. Αντίστροφο αποτέλεσµα, µαταιότητα,

  διακινδύνευση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16€ ΧΙΛ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ❖Η εξωτερική πολιτική τον 21ο αιώνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20€ ΟΣΝΟΣ ΕΒΑΝ❖Η εποχή της φιλοδοξίας. Τα παιχνίδια της τύχης, της αλήθειας και της πίστης,

  σε µια Κίνα που αλλάζει ταχύτατα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (υπό έκδοση) 18€ ΜΙΚΛΕΘΟΥΕΪΤ ΤΖΩΝ - ΓΟΥΛΝΤΡΙΤΖ ΑΝΤΡΙΑΝ❖Η εταιρεία. Σύντοµη ιστορία µιας ιδέας που άλλαξε τον κόσµο . . . . . . . . . . . . . . . .12€ ΜΠΑΣΤΙΑ ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ❖Η σπασµένη τζαµαρία. Η πολιτική οικονοµία σε 12 + 1 παραµύθια . . . . . . . . . . . 10€ ΛΩ ΡΑΝΤΑΛ ΝΤ.❖Ιστορία της τροµοκρατίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (υπό έκδοση) 18€ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ ΦΟΙΒΟΣ❖Μίλα µου για γλώσσα. Μικρή εισαγωγή στη γλωσσολογία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12€ ΕΛΙΑΣ ΝΟΡΜΠΕΡΤ❖Ναζισµός και γερµανικός χαρακτήρας. ∆οκίµιο πάνω

  στην κατάρρευση του πολιτισµού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16€ ΤΖΕΦΡΥ ΠΑΡΚΕΡ & ΜΠΡΕΝΤΑ ΠΑΡΚΕΡ❖Οι Πέρσες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15€ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ❖Ο στεναγµός των πενήτων. ∆οκίµια για τον Παπαδιαµάντη . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14€ ΓΚΟΣ ΕΝΤΜΟΥΝΤ❖Πατέρας και γιος. Σπουδή πάνω σε δύο ιδιοσυγκρασίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15€ ΕΡΝΣΤ ΓΚΕΡΧΑΡΝΤ❖Σκέψου σαν φιλόσοφος. Εισαγωγή στη φιλοσοφία σε 7 ηµέρες . . . . . . . . . . . . . . .15€ ΚΟΚΑ ΓΙΥΡΓΚΕΝ❖Σύντοµη ιστορία του καπιταλισµού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (υπό έκδοση) 14€ ΜΠΕΡΜΑΝ ΣΕΡΙ❖Το πρωτείο της πολιτικής. Η σοσιαλδηµοκρατία και η Ευρώπη

  του 20ού αιώνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15€ ΧΙΛΣΟΝ ΜΑΙΡΗ❖Το σκανδιναβικό µοντέλο. Aποτελεσµατικότητα, αλληλεγγύη,

  συναίνεση και θεσµικός πειραµατισµός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12€ ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ❖Το φάντασµα της Όπερας. Η επιστήµη στον πολιτισµό µας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10€ ΒΕΜΠΕΡ ΜΑΞ❖Tο χρηµατιστήριο. Γιατί υπάρχει, πώς λειτουργεί, ποιον εξυπηρετεί . . . . . . . . . . . 10€

  ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΘΝΗ

  ΤΟΤΟΤ ΙΑΤΟΥΛ ΓΚΑΟΥΑΝΤΕ

  τα όρια τη

  ς ιατρικής

  και τι έχε

  ι πράγµατι

  σηµασία ό

  ταν το τέλο

  ς πλησιάζε

  ι

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ

  ΜΙΑΚΕΣ ΕΚ∆

  ΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤ

  ΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙ

  ΚΕΣ

  µετάφραση

  Λύο Καλο

  βυρνάς

  PANTONE 57

  93 BLACK

  PANTONE 74

  99

  Η ΑΝΤΙΔΡΑΡΑΡ ΣΤΙΚΗΡΗΤΟΡΙΚΗ

  ΑΛΜΠΕΡΤ Ο. ΧΙΡΣΜΑΝ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

  PANTONE 7417

  PANTONE 458

  BLACK

  αντίστροφο αποτέλεσµα, µατaιότητα, διακινδύνευση

  µετάφραση Κώστας Σπαθαράκης

  µετάφραση

  Θάνος Σαµα

  ρτζής

  ΦΡΑΝΣΟΥΑ Ζ

  ΥΛΛΙΕΝ

  EΓΚΩ

  ΜΙΟ

  ΤΗΣ

  ΑΠΡ

  ΑΞΙΑ

  Σ

  ΦΡΑ

  ΝΣΟΥ

  Α ΖΥ

  ΛΛΙΕ

  Ν

  Ο François

  Jullien (

  1951) σπού

  δασε

  φιλοσοφία

  στην École

  Normale S

  upérieure

  του Παρισι

  ού και σιν

  ολογία στα

  πανεπιστήµ

  ια του Πεκ

  ίνου και τ

  ης

  Σαγκάης. ∆

  ιδάσκει στ

  ο Πανεπιστ

  ήµιο Paris

  VII-Denis

  Diderot. Μ

  ε το έργο

  του,

  και χάρη σ

  τη διπλή ι

  διότητα το

  υ

  φιλόσοφου

  και του σι

  νολόγου, ε

  πιχειρεί

  τη συστηµα

  τική αντιπ

  αραβολή ευ

  ρωπαϊκής

  και κινεζικ

  ής σκέψης.

  Μέχρι σήµ

  ερα,

  τα βιβλία

  του έχουν

  µεταφραστε

  ί σε

  είκοσι γλώ

  σσες.

  Σηµαντικότ

  ερα έργα τ

  ου: Procès

  ou

  création (

  1989)· La p

  ropension

  des

  choses (19

  92)· Figur

  es de l'imm

  anence

  (1993)· Fo

  nder la mo

  rale (1995

  )· Traité

  de l'effica

  cité (1997

  )· L'ombre

  au

  tableau (2

  004). Στα

  ελληνικά κ

  υκλοφορεί

  το Από την

  Ελλάδα στ

  ην Κίνα (Ε

  ξάντας

  2002).

  ΠΑΝ

  ΕΠΙΣ

  ΤΗΜΙΑ

  ΚΕΣ

  ΕΚ∆Ο

  ΣΕΙΣ

  ΚΡΗ

  ΤΗΣ ΠΡΟΟ

  ΠΤΙΚΕΣ

  η αποτελεσ

  µατικότητα

  στην κινε

  ζική σκέψη

  EΓΚΩΜΙΟ ΤΗΣ

  ΑΠΡΑΞΙΑΣ

  Ο ευρωπαίο

  ς άνθρωπο

  ς της πράξ

  ης λέει: γι

  α να είµαι

  αποτελεσµα

  τικός, πρέ

  πει να θέσ

  ω έναν ξεκ

  άθαρο στόχ

  ο και να

  αναζητήσω

  τα µέσα πο

  υ θα οδηγή

  σουν στην

  πραγµατοπο

  ίησή του

  µε τον πιο

  άµεσο τρό

  πο.

  Στην κινεζ

  ική σκέψη

  ―όπως την

  παρουσιάζ

  ει εδώ ο Φ

  ρανσουά

  Ζυλλιέν, έ

  νας από το

  υς διαπρεπ

  έστερους σ

  ινολόγους

  της

  εποχής µας

  ― η αποτε

  λεσµατικότ

  ητα νοείτα

  ι διαφορετ

  ικά.

  Ο κινέζος

  στρατηγός

  δεν θέτει

  στόχους ού

  τε καταστρ

  ώνει

  σχέδια. Αυ

  τό που κάν

  ει είναι ν

  α προσπαθε

  ί να ανιχνε

  ύσει και

  να εκµεταλ

  λευτεί την

  εσωτερική

  δυναµική

  της κατάστ

  ασης· να

  συντονιστε

  ί µε τη φυ

  σική πορεί

  α των πραγ

  µάτων, ώστ

  ε να

  κάνει τις σ

  υνθήκες να

  δουλέψουν

  για λογαρι

  ασµό του.

  Σύµφωνα µε

  την κινεζικ

  ή αντίληψη

  , τότε δρα

  κανείς µε

  αληθινή απ

  οτελεσµατι

  κότητα, ότ

  αν απλώς υ

  ποβοηθά αυ

  τό που

  θα συµβεί

  ούτως ή άλ

  λως. Όταν

  το αποτέλε

  σµα της δρ

  άσης του

  προκύπτει

  αβίαστα, α

  νεπαίσθητα

  , σαν από

  µόνο του.

  ∆ιότι το µ

  έγιστο κατ

  όρθωµα εί

  ναι να ενε

  ργήσεις έτ

  σι ώστε να

  φαίνεται π

  ως ο καθέν

  ας θα µπορ

  ούσε να κα

  ταφέρει αυ

  τό που

  εσύ πέτυχε

  ς. Χωρίς α

  ντίσταση,

  χωρίς κίνδ

  υνο, χωρίς

  κόπο.

  4

  78 9 60 5 2

  4 3 92 0

  9

  ISBN 978-9

  60-524-392

  -0

  ΠΑΝ

  ΕΠΙΣ

  ΤΗΜΙΑ

  ΚΕΣ

  ΕΚ∆Ο

  ΣΕΙΣ

  ΚΡΗ

  ΤΗΣ ΠΡΟΟ

  ΠΤΙΚΕΣ

  µετάφραση Eλένη Αστερίου

  ΙΑΝ ΓΚΟΛΝΤΙΝ, ΤΖΕΦΡΥ ΚΑΜΕΡΟΝ & ΜΙΡΑ ΜΠΑΛΑΡΑΤΖΑΝ

  Το παρελθόν και το µέλλον της µετανάστευσης

  AYAYA TOTOT I ΔΕΝ ΕΙΝΑΙΣΑΣΑΣ Ν ΕΜΑΣ

  Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

  ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΧΙΛ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

  επιστηµονική επιµέλεια: Γιώργος Ευαγγελόπουλος

  ΟΙ ΠΕΡΣΕΣΤΖΕΦΡΥ

  ΠΑΡΚΕΡ &

  ΜΠΡΕΝΤΑ

  ΠΑΡΚΕΡ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ

  ΜΙΑΚΕΣ ΕΚ

  ∆ΟΣΕΙΣ ΚΡ

  ΗΤΗΣΠΡΟΟ

  ΠΤΙΚΕΣ

  aπό την Πε

  ρσέπολη στ

  ην Τεχεράνη

 • 9

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ THOMAS G.B. - HASS J. - HEIL CH. - WEIR M.D.❖THOMAS Aπειροστικός Λογισµός (µτφρ. 14ης αµερικανικής έκδοσης) . . . . .110€

  AΚΡΙΒΗΣ Γ. - ∆ΟΥΓΑΛΗΣ Β.❖Αριθµητικές µέθοδοι για Συνήθεις ∆ιαφορικές Εξισώσεις . . . . . . . . . . . . . 25€

  ΠΑΜΦΙΛΟΣ ΠΑΡΙΣ❖Γεωµετρικόν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60€

  STRANG GILBERT❖Γραµµική Άλγεβρα και εφαρµογές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .