7. κίνημα στο γουδί 1909 βενιζέλος 1910

20
Κίνημα στο Γουδί 1909 Ελευθέριος Βενιζέλος 1910

Transcript of 7. κίνημα στο γουδί 1909 βενιζέλος 1910

Page 1: 7. κίνημα στο γουδί 1909  βενιζέλος 1910

Κίνημαστο Γουδί 1909

ΕλευθέριοςΒενιζέλος1910

Page 2: 7. κίνημα στο γουδί 1909  βενιζέλος 1910

Σοβαρά οικονομικά προβλήματα 1893 : πτώχευση 1898 : Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος Αδυναμία της πολιτικής ηγεσίας να

διαχειριστεί την κατάσταση Πολιτικήαστάθεια 1897Στρατιωτική ήττα του ;Αποτέλεσμα Διάχυτη η δυσαρέσκεια στην

ελληνική κοινωνία

Page 3: 7. κίνημα στο γουδί 1909  βενιζέλος 1910

Μειωνόταν το κύρος των πολιτικών και της μοναρχίας

1909 Μάιος του > ιδρύθηκε ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος

Τι ήταν ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος; = μια οργάνωση κατώτερωναξιωματικών

;Ποια ήταν η στάση του Δυσφορία για τη βασιλική οικογένεια

> λόγω της ευνοιοκρατίας και της κακής κατάστασης στο στρατό

Page 4: 7. κίνημα στο γουδί 1909  βενιζέλος 1910
Page 5: 7. κίνημα στο γουδί 1909  βενιζέλος 1910

Ηπολιτική ηγεσία διαπραγματεύεται με τον Σύνδεσμο

> 1909 : Όμως τον Αύγουστο του επιχειρεί να συλλάβει την ηγεσία του

Νικόλαος Ζορμπάς > επικεφαλής τουΣυνδέσμου

15 1909 Αυγούστου > κίνημα στο Γουδί Ηκυβέρνηση δέχτηκε τους όρους τωνκινηματιών

Page 6: 7. κίνημα στο γουδί 1909  βενιζέλος 1910
Page 7: 7. κίνημα στο γουδί 1909  βενιζέλος 1910

αναδιοργάνωση των ενόπλωνδυνάμεων

απομάκρυνση των πριγκίπων από τον > στρατό ;αποτέλεσμα

μεταρρυθμίσεις :) ,α στη διοίκηση του κράτους) ,β στην οικονομία) ,γ στη δικαιοσύνη) δ στην εκπαίδευση

Page 8: 7. κίνημα στο γουδί 1909  βενιζέλος 1910

;Ποιο σύνθημα κυριαρχεί ΑΝΟΡΘΩΣΗ του κράτους

Στρέφονταν εναντίον ποιου;πράγματος

κατά της συναλλαγής

Ποια η σημασία των παραπάνω για ;την ελληνική κοινωνία

Page 9: 7. κίνημα στο γουδί 1909  βενιζέλος 1910
Page 10: 7. κίνημα στο γουδί 1909  βενιζέλος 1910

Ο λαός της Αθήνας με ένα εντυπωσιακό συλλαλητήριο που οργανώθηκε από τον Στρατιωτικό Σύνδεσμο και διάφορες επαγγελματικέςοργανώσεις

υποστήριξε το κίνημα στο Γουδί

…Σχολιάζουμε την εικόνα

Page 11: 7. κίνημα στο γουδί 1909  βενιζέλος 1910
Page 12: 7. κίνημα στο γουδί 1909  βενιζέλος 1910

δεν επιθυμεί την κατάργηση τηςμοναρχίας

> για να μη διχάσει τον λαό

επιθυμεί την προκήρυξη εκλογών 2 1910εκλογικές αναμετρήσεις το

ίδρυση ΚόμματοςΦιλελευθέρων το οποίο κέρδισε την πλειοψηφία στηΒουλή

Page 13: 7. κίνημα στο γουδί 1909  βενιζέλος 1910
Page 14: 7. κίνημα στο γουδί 1909  βενιζέλος 1910

προστάτευε αποτελεσματικότερα τις ατομικές ελευθερίες

διευκόλυνε τη διανομή των μεγάλων κτημάτων σεακτήμονες

θέσπιζε τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων

απαγόρευε στους στρατιωτικούς και δημοσίους υπαλλήλους να

εκλέγονται βουλευτές καθιέρωνε την υποχρεωτική

δωρεάν εκπαίδευση

Page 15: 7. κίνημα στο γουδί 1909  βενιζέλος 1910
Page 16: 7. κίνημα στο γουδί 1909  βενιζέλος 1910
Page 17: 7. κίνημα στο γουδί 1909  βενιζέλος 1910

αναδιοργάνωσε τις Ένοπλες Δυνάμεις

απόκτησε ισχυρή επιρροή στο στράτευμα

αξιοποίησε όλους τουςαξιωματικούς

επανέφερε στην ηγεσία του στρατού τον διάδοχο

> Κωνσταντίνο;αντιδράσεις

Page 18: 7. κίνημα στο γουδί 1909  βενιζέλος 1910

διάδοχος του θρόνου επικεφαλής των

Ενόπλων Δυνάμεων

Page 19: 7. κίνημα στο γουδί 1909  βενιζέλος 1910

εκτίμηση :Βενιζέλου

η Ελλάδα σύντομα θα έπρεπε να πάρει

μέρος σε πόλεμο για να επιτύχει

τους εθνικούς τηςστόχους

Πώς θα ετοιμαζόταν’ ;γι αυτό

συμβιβαστική στάση απέναντι στη

μοναρχία μέτρα υπέρ τωνασθενέστερων

κοινωνικών τάξεων στρατιωτική

ανασυγκρότηση τηςχώρας

Page 20: 7. κίνημα στο γουδί 1909  βενιζέλος 1910

θρίαμβος του Κόμματος τωνΦιλελευθέρων

ο Βενιζέλος αναγνωριζόταν ως ηγέτης

που μπορούσε να επιλύσει μεγάλα κοινωνικά και

εθνικά ζητήματα ριζική πολιτικήανανέωση > εκλογή

μεγάλου αριθμού νέωνβουλευτών