6. zadaci za vje¾bu iz Matematike1 - FSB Online . zadaci za vje¾bu iz Matematike1...

download 6. zadaci za vje¾bu iz Matematike1 - FSB Online . zadaci za vje¾bu iz Matematike1 Trigonometrijske

of 7

 • date post

  19-Jun-2018
 • Category

  Documents

 • view

  259
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of 6. zadaci za vje¾bu iz Matematike1 - FSB Online . zadaci za vje¾bu iz Matematike1...

 • 6. zadaci za vjebu iz Matematike1

  Trigonometrijske i arcus funkcijeEksponencijalne i logaritamske funkcije

  1. Poznavajuci graf funkcije y = sin x skicirati grafove funkcija:

  a) y = 3 sinx2

  b) y =32

  sin 2x

  c) y =12

  sin (3x + ) d) y = 2 sin( x2

  4

  )

  2. Naci najvecu i najmanju vrijednost funkcije na zadanom intervalu:

  a) f (x) = x sin x, x [0, 2

  ] b) f (x) = sin x cos x, x [0, ]

  3. Odrediti pomocu trigonometrijske krunice:

  a) arccos(cos

  (

  4

  ))b) arcsin

  (sin

  (34

  ))

  4. Naci derivacije funkcija:

  a) f (x) =

  arcsin x (arc tg x)2 b) f (x) =

  arc tg x +1

  arcsin x

  5. Pod kojim kutem grafovi funkcija:

  a) y =

  3 sin x3

  b) y = 3 arcsin x3

  sijeku x-os u ishoditu?

  6. Izracunati integrale:

  a) 2/2

  0

  1

  1 x2dx b)

  11

  11 + x2

  dx

  7. Izracunati neprave integrale:

  a)

  11 + x2

  dx b) 1

  0

  1

  1 x2dx

  8. Poznavajuci grafove funkcija y = ex i y = ln x skicirati grafove funkcija:

  a) y = ln(x) b) y = ex c) y = ex 1

  d) y = ln (x + 1) e) y = ln( x

  3

  )f) y = 3 e2x

  9. Ispitati tok i skicirati graf funkcije:

  a) y = x2 ln x b) y = x2ex

 • 10. Primjenom prethodnog logaritmiranja derivirati funkciju:

  a) y =

  x 1

  3

  (x + 2)2

  (x + 3)3b) y =

  (x 2)9(x2 + 1)5 (x 3)3

  c) y = xsin x d) y = (cos x)x

  11. Vrijeme poluraspada radija je T = 1690 godina. Koliko ce ostati od 1 grama radija nakon 10000 godina?

  12. 20% radioaktivnog elementa raspadne se u godinu dana. Koliko je vrijeme poluraspada tog elementa?

  2

 • Rjeenja

  1.

  a)

  b)

  c)

  d)

  2. a) Gm(0, 0), GM(2,

  2 1

  )b) Gm(0,1), GM

  (34,

  2)

  3. a)

  4b)

  4

  4. a) f (x) =1

  2

  arcsin x

  1 x22arc tg x

  1 + x2b) f (x) =

  12 arc tg x (1 + x2)

  1arcsin2 x

  1 x2

  3

 • 5. a)

  6b)

  4

  6. a)

  4b)

  2

  7. a) b)

  2

  8.

  a)

  b)

  4

 • c)

  d)

  e)

  f)

  5

 • 9.

  a) y = x2 ln x

  Podrucje definicije: D = 0, Nul-tocke: y(1) = 0 Granicno ponaanje: lim

  xy = , lim

  x0y = 0

  Rast i pad: y za x 0,

  1

  e

  , y za x

  1

  e,

  Ekstremi: Lm

  ( 1

  e, 1

  2e

  ) Konveksnost i konkavnost: y za x

  0,

  1

  e3

  , y za x

  1

  e3,

  Infleksije: Ti

  ( 1

  e, 3

  2e3)

  Graf:

  b) y = x2ex

  Podrucje definicije: D = , Nul-tocke: y(0) = 0 Granicno ponaanje: lim

  xy =

  Rast i pad: y za x , 0 2,, y za x 0, 2

  Ekstremi: Lm(0, 0), LM(2,

  4e2

  ) Konveksnost i konkavnost: y za x , 2

  2 2+

  2,, , y za x 2

  2, 2+

  2

  Infleksije: T1(2

  2, (2

  2)2 e2+

  2), T2

  (2 +

  2, (2 +

  2)2 e2

  2)

  Graf:

  6

 • 10. a)dydx=

  x 1

  3

  (x + 2)2

  (x + 3)3(

  12(x 1)

  23(x + 2)

  32(x + 3)

  )

  b)dydx=

  (x 2)9(x2 + 1)5 (x 3)3

  (

  9x 2

  5xx2 + 1

  32(x 3)

  )c)

  dydx= xsin x

  (cos x ln x +

  sin xx

  )d)

  dydx= (cos x)x

  (ln cos x x sin x

  cos x

  )

  11. Q(10000) =(12

  )10000/1690 0.017 g

  12. t =ln 0.5ln 0.8

  3.14 godina

  7