6. Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του

download 6. Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του

If you can't read please download the document

description

Σημειώσεις για το μάθημα της ιστορίας της β' Γυμνασίου

Transcript of 6. Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του

  • 1. O 2

2. 6 7 . :, , : 2 3. 2 4. 2 5. 2 6. (627) (626) , 2 7. ( ) /, ( ) , , ( )2 8. 2 9. , , . [...] [ ] [...]. [ ][...]. , . [...]: . , [...]. [...]. , , [...]. . ., , 7 2 10. . 14252 11. 2 12. ( 7 .) : 2 13. 650 ..2 14. 1. , () , (;)2. ( ) ( ;)2 15. , ; [610-641] , . , , , [...]. () . . , , . A. Pertusi, 1952, 60.2 16. ( ) 7 . ; , 7 9 . . . ' (17-2-687) (. ) (. /) (. ) ( ) - , ( , ) , , (. ) , (. ) Septensiani (. Septem/Ceuta ) [ ] [...].R. Riedinger (.), Acta conciliorum oecomenicorum 2, 2, 2: Concilium universaleconstantinopolitanum tertium, 1992, 886-8872 17. 2 18. http://www.fhw.gr/chronos/09/gr/p/610/main/p3a.html: http://www.fhw.gr/chronos/09/gr/p/610/main/p3b.html: http://el.wikipedia.org/wiki/ : , , Walter Kaegi http://byzantinhistory.blogspot.com/2011/02/610717.html ... 2