5DIMMATH 1 xroma1 φορά το 500, 3 φορές το 250, 1 φορά το 125 και µία...

of 30 /30
2 Εκπαιδευτικός Οργανισμός Ν. Ξυδάς ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Υ Υ Υ π π π ε ε ε ν ν ν θ θ θ ύ ύ ύ μ μ μ ι ι ι σ σ σ η η η Τ Τ Τ ά ά ά ξ ξ ξ η η η ς ς ς ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Στο κεφάλαιο αυτό, θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε τους εξής στόχους: Να θυμηθείς πώς αντι μετωπίζουμε προβλήματα της καθημερινής μας ζωής με τη βοήθεια των Μαθηματικών. Να θυμηθείς πώς κάνουμε υπολογισμούς με αριθμούς μέχρι το 100.000.

Embed Size (px)

Transcript of 5DIMMATH 1 xroma1 φορά το 500, 3 φορές το 250, 1 φορά το 125 και µία...

Page 1: 5DIMMATH 1 xroma1 φορά το 500, 3 φορές το 250, 1 φορά το 125 και µία φορά εκτός στόχου (500 + 750 + 125 – 50 = 1.325) Επιπλέον ερωτήσεις

2 Εκπαιδευτικός Οργανισµός Ν. Ξυδάς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

ΥΥΥπππεεενννθθθύύύµµµ ιιισσσηηη ∆∆∆ ’’’ ΤΤΤάάάξξξηηηςςς

ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

Στο κεφάλαιο αυτό, θα προσπαθήσουµε να επιτύχουµε τους εξής στόχους:

♦ Να θυµηθείς πώς αντιµετωπίζουµε προβλήµατα της καθηµερινής µας

ζωής µε τη βοήθεια των Μαθηµατικών.

♦ Να θυµηθείς πώς κάνουµε υπολογισµούς µε αριθµούς µέχρι το 100.000.

Page 2: 5DIMMATH 1 xroma1 φορά το 500, 3 φορές το 250, 1 φορά το 125 και µία φορά εκτός στόχου (500 + 750 + 125 – 50 = 1.325) Επιπλέον ερωτήσεις

Εκπαιδευτικός Οργανισµός Ν. Ξυδάς 3

∆∆ρραασσττηηρριιόόττηητταα -- ΑΑνναακκάάλλυυψψηη

Η Νεφέλη, ο Γιάννης, ο Οδυσσέας, η Θεοδώρα, ο Γιώργος και ο Μίλτος πήγαν στην ίδια κατασκήνωση το καλοκαίρι. Όλοι ασχολήθηκαν µε αθλήµατα.

Αν ο αγώνας µπάσκετ άρχισε πριν από ένα

τέταρτο και η συνολική του διάρκεια είναι

µία ώρα, τι ώρα θα τελειώσει;

- Τι ώρα είναι τώρα;

- Είναι “δώδεκα ακριβώς”. Το ρολόι πάνω

από τη µπασκέτα δείχνει 12:00.

- Πότε άρχισε ο αγώνας;

- Άρχισε πριν ένα τέταρτο, δηλαδή στις “δώδεκα παρά τέταρτο”, ή (όπως έδειχνε το

ρολόι) 11.45, “έντεκα και σαράντα πέντε”.

- Πόσο διαρκεί ο αγώνας;

- ∆ιαρκεί µία ώρα από τη στιγµή που θα αρχίσει.

- Τι ώρα θα τελειώσει λοιπόν;

- Θα τελειώσει µία ώρα µετά από τις 11:45, δηλαδή στις 12:45 (“µία παρά τέταρτο”).

Σκέφτοµαι

Page 3: 5DIMMATH 1 xroma1 φορά το 500, 3 φορές το 250, 1 φορά το 125 και µία φορά εκτός στόχου (500 + 750 + 125 – 50 = 1.325) Επιπλέον ερωτήσεις

4 Εκπαιδευτικός Οργανισµός Ν. Ξυδάς

Ο αγώνας µπάσκετ θα τελειώσει στη µία παρά τέταρτο ή 12:45.

Στον αγώνα παίζει το 1/10 των αγοριών της κατασκήνωσης.

Πόσα µπορεί να είναι όλα τα αγόρια; Βάζω και εξηγώ στην τάξη πώς σκέφτηκα.

10

100

1.0

Απαντώ

ΘΥΜΑΜΑΙ

11:20 έντεκα και είκοσι

12:15 δώδεκα και δεκαπέντε ή δώδεκα και τέταρτο

2:30 δύο και τριάντα ή δύο και µισή

4:50 τέσσερις και πενήντα ή πέντε παρά δέκα

8:35 οκτώ και τριανταπέντε ή εννέα παρά εικοσιπέντε

Page 4: 5DIMMATH 1 xroma1 φορά το 500, 3 φορές το 250, 1 φορά το 125 και µία φορά εκτός στόχου (500 + 750 + 125 – 50 = 1.325) Επιπλέον ερωτήσεις

Εκπαιδευτικός Οργανισµός Ν. Ξυδάς 5

- Πόσα αγόρια παίζουν µπάσκετ;

- Παίζουν 10 αγόρια, όπως φαίνεται και στην εικόνα.

- Τι σηµαίνει ότι αυτά τα αγόρια είναι το 1/10 (ένα δέκατο) των αγοριών της κατασκήνωσης;

- Αυτό σηµαίνει ότι από τα 10 αγόρια της κατασκήνωσης, παίζει µπάσκετ το 1.

Αν λοιπόν έπαιζαν µπάσκετ 2 αγόρια, τα αγόρια της κατασκήνωσης θα ήταν 20.

Αν έπαιζαν 3, τα αγόρια της κατασκήνωσης θα ήταν 30, κ.λ.π.

- Τώρα που παίζουν µπάσκετ 10 αγόρια, πόσα είναι τα παιδιά της κατασκήνωσης;

- Τα αγόρια της κατασκήνωσης θα είναι 10 · 10 = 100.

-

Όλα τα αγόρια της κατασκήνωσης είναι 100. Βάζω λοιπόν το στο 100:

10

100

1.000

Σκέφτοµαι

Απαντώ

Page 5: 5DIMMATH 1 xroma1 φορά το 500, 3 φορές το 250, 1 φορά το 125 και µία φορά εκτός στόχου (500 + 750 + 125 – 50 = 1.325) Επιπλέον ερωτήσεις

6 Εκπαιδευτικός Οργανισµός Ν. Ξυδάς

Κάθε παιδί ρίχνει 6 βέλη. Προσοχή! Αν το βέλος βγει εκτός στόχου, αφαιρούνται 50

βαθµοί!

• Ποιες µπορεί να ήταν οι βολές που έριξε ο Μίλτος;

Επιπλέον ερωτήσεις

- Αν τα παιδιά της εικόνας ήταν το 12

(ένα δεύτερο) των αγοριών της κατασκήνωσης,

πόσα θα ήταν όλα τα αγόρια;

- Θα ήταν 2 · 10 = 20 αγόρια συνολικά.

- Κι αν ήταν το 13

(ένα τρίτο) των αγοριών της κατασκήνωσης;

- Τότε, όλα τα αγόρια της κατασκήνωσης θα ήταν: 3 · 10 = 30.

Page 6: 5DIMMATH 1 xroma1 φορά το 500, 3 φορές το 250, 1 φορά το 125 και µία φορά εκτός στόχου (500 + 750 + 125 – 50 = 1.325) Επιπλέον ερωτήσεις

Εκπαιδευτικός Οργανισµός Ν. Ξυδάς 7

- Πόσους βαθµούς πέτυχε ο Μίλτος;

- Πέτυχε 1.200 βαθµούς.

- Πόσα βέλη ρίχνει κάθε παιδί;

- Ρίχνει 6 βέλη.

- Πόσα βέλη του Μίλτου βγήκαν εκτός στόχου;

- Εκτός στόχου βγήκαν 2 βέλη.

- Πόσα βέλη του Μίλτου πέτυχαν το στόχο τους;

- Αφού ήταν 6 όλα τα βέλη και τα 2 βέλη βγήκαν εκτός στόχου συµπεραίνουµε ότι 4

βέλη βρήκαν το στόχο τους (Από τα 6 βέλη αφαιρούµε 2 βέλη και µένουν 4 βέλη).

- Τι σηµαίνει αυτό;

- Αυτό σηµαίνει ότι έχασε 100 βαθµούς από τις δύο χαµένες βολές. Ξέρω ότι η µία

χαµένη βολή είναι 50 βαθµοί και ψάχνω τις 2 χαµένες βολές. Άρα κάνω

πολλαπλασιασµό και βρίσκω 2 · 50 = 100.

--- Πόσους βαθµούς έχει µαζέψει από τις 4 επιτυχηµένες βολές του;

--- Έχει µαζέψει 1.300 βαθµούς (1.200 βαθµούς που έχει και 100 βαθµούς που του

αφαιρέθηκαν από τις δύο χαµένες βολές).

- Ποιες µπορεί να ήταν οι βολές που έριξε ο Μίλτος;

- Οι βολές που έριξε ο Μίλτος ήταν τέτοιες ώστε το άθροισµα των βαθµών από τα 4 βέλη

να είναι ίσο µε 1.300. Οπότε αφαιρώντας τους 100 βαθµούς ποινής (2 βέλη εκτός

στόχου) βρίσκουµε 1.200.

Σκέφτοµαι

Page 7: 5DIMMATH 1 xroma1 φορά το 500, 3 φορές το 250, 1 φορά το 125 και µία φορά εκτός στόχου (500 + 750 + 125 – 50 = 1.325) Επιπλέον ερωτήσεις

8 Εκπαιδευτικός Οργανισµός Ν. Ξυδάς

Ο Μίλτος θα µπορούσε να είχε ρίξει τις εξής βολές (µέχρι τους 1.300 βαθµούς):

2 φορές το 500, 1 φορά το 250, 1 φορά το 50.

(500 + 500 + 250 + 50 = 1.300)

• Αν η Νεφέλη συγκέντρωσε περισσότερους βαθµούς από το Γιώργο και το Μίλτο,

ποιες µπορεί να ήταν οι βολές της;

- Πόσους βαθµούς πέτυχε ο Μίλτος;

- Πέτυχε 1.200 βαθµούς.

- Πόσους βαθµούς πέτυχε ο Γιώργος;

- Πέτυχε 1.200 βαθµούς.

- Πόσους βαθµούς πέτυχε η Νεφέλη;

- ∆εν ξέρουµε. Ξέρουµε όµως ότι η Νεφέλη πέτυχε περισσότερους βαθµούς από τον

Μίλτο και τον Γιώργο, άρα πέτυχε περισσότερους από 1.200 βαθµούς.

- Εποµένως, πώς θα βρούµε έναν τρόπο για να δούµε ποιες µπορεί να ήταν οι βολές της Νεφέλης;

Απαντώ

Σκέφτοµαι

Page 8: 5DIMMATH 1 xroma1 φορά το 500, 3 φορές το 250, 1 φορά το 125 και µία φορά εκτός στόχου (500 + 750 + 125 – 50 = 1.325) Επιπλέον ερωτήσεις

Εκπαιδευτικός Οργανισµός Ν. Ξυδάς 9

- Ένας έξυπνος τρόπος είναι να δούµε τις βολές του Γιώργου και του Μίλτου και να

υποθέσουµε ότι η Νεφέλη έριξε καλύτερα κάποια ή κάποιες από τις βολές που έριξαν

αυτοί (προφανώς κάποια βολή τους µε λιγότερους από 500 βαθµούς). Ένας άλλος

τρόπος είναι να υποθέσουµε ότι η Νεφέλη είχε λιγότερες βολές εκτός στόχου από τα

αγόρια.

Η Νεφέλη θα µπορούσε να είχε ρίξει τις εξής βολές (σε σχέση µε το Γιώργο):

1 φορά το 500, 2 φορές το 250, 3 φορές το 125: (500 + 500 + 375 = 1.375).

1 φορά το 500, 3 φορές το 250, 2 φορές το 125: (500 + 750 + 250 = 1.500).

2 φορές το 500, 2 φορές το 250, 2 φορές το 125: (1000 + 500 + 250 = 1.750)

2 φορές το 500, 2 φορές το 250, 1 φορά το 125 και µία φορά εκτός στόχου:

(1000 + 500 + 125 – 50 = 1.575)

1 φορά το 500, 3 φορές το 250, 1 φορά το 125 και µία φορά εκτός στόχου:

(500 + 750 + 125 – 50 = 1.325)

2 φορές το 500, 3 φορές το 250 και 1 φορά εκτός στόχου: (1.000 + 750 – 50 = 1.700)

Η Νεφέλη θα µπορούσε να είχε ρίξει τις εξής βολές (σε

σχέση µε το Μίλτο):

2 φορές το 500, 2 φορές το 250, 1 φορά το 125, 1 φορά το

50 (1.000 + 500 + 125 + 50 = 1.675).

2 φορές το 500, 2 φορές το 250, 1 φορά το 125 και 1 φορά

εκτός στόχου (1.000 + 500 + 125 - 50 = 1.575).

2 φορές το 500, 2 φορές το 250, 1 φορά το 50 και 1 φορά εκτός στόχου (1.000 + 500

+ 50 – 50 = 1.500).

Απαντώ

Page 9: 5DIMMATH 1 xroma1 φορά το 500, 3 φορές το 250, 1 φορά το 125 και µία φορά εκτός στόχου (500 + 750 + 125 – 50 = 1.325) Επιπλέον ερωτήσεις

10 Εκπαιδευτικός Οργανισµός Ν. Ξυδάς

1 φορά το 500, 3 φορές το 250, 1 φορά το 125 και µία φορά εκτός στόχου (500 + 750

+ 125 – 50 = 1.325)

Επιπλέον ερωτήσεις

- Ποια είναι η µεγαλύτερη βαθµολογία που µπορεί να επιτύχει ένας παίκτης;

- Αν και οι 6 βολές επιτύχουν στο κέντρο του στόχου τότε ο παίκτης θα πάρει 3.000βαθµούς (ξέρω τους βαθµούς για τη µία βολή στο κέντρο και ψάχνω για τις 6

βολές άρα κάνω πολλαπλασιασµό 6 · 500 = 3.000)

- Είναι δυνατόν ένας παίκτης να έχει βαθµολογία 0 βαθµούς;

- Βεβαίως και είναι. Για παράδειγµα µπορεί να έριξε τρεις φορές το 50 και τρεις φορές

εκτός στόχου. Έτσι πήρε 3 · 50 = 150 βαθµούς και έχασε άλλους 3 · 50 = 150. Άρα

τελικά έχει 0 βαθµούς.

Page 10: 5DIMMATH 1 xroma1 φορά το 500, 3 φορές το 250, 1 φορά το 125 και µία φορά εκτός στόχου (500 + 750 + 125 – 50 = 1.325) Επιπλέον ερωτήσεις

Εκπαιδευτικός Οργανισµός Ν. Ξυδάς 11

Εργασίες

ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ 11ηη

Φτιάχνουµε στόχους µε άδεια κουτιά. Αν χρειαστήκαµε 6 κουτιά

για να στήσουµε 3 σειρές, πόσα κουτιά θα χρειαστούµε για να

στήσουµε µια παρόµοια πυραµίδα µε 5 σειρές;……….

Πόσα κουτιά θα χρειαστούµε για να στήσουµε µια παρόµοια

πυραµίδα µε 9 σειρές;……

Εξηγώ στην τάξη πώς σκέφτηκα.

- Πόσα κουτιά έχει η 1η γραµµή;

- Η 1η γραµµή έχει 1 κουτί.

- Πόσα κουτιά έχει η 2η γραµµή;

- Η 2η γραµµή έχει 2 κουτί.

- Πόσα κουτιά έχει η 3η γραµµή;

- Η 1η γραµµή έχει 3 κουτί.

- Άρα, πόσα κουτιά θα έχει η 5η γραµµή;

Σκέφτοµαι

Page 11: 5DIMMATH 1 xroma1 φορά το 500, 3 φορές το 250, 1 φορά το 125 και µία φορά εκτός στόχου (500 + 750 + 125 – 50 = 1.325) Επιπλέον ερωτήσεις

12 Εκπαιδευτικός Οργανισµός Ν. Ξυδάς

- Η 5η γραµµή θα έχει 5 κουτιά.

- Πόσα κουτιά θα έχει η 9η γραµµή;

- Η 9η γραµµή θα έχει 9 κουτιά.

Αυτό που βρήκαµε φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα.

Γραµµή Κουτιά

1η 1

2η 2

3η 3

4η 4

5η 5

6η 6

7η 7

8η 8

9η 9

- Πόσα κουτιά χρειαζόµαστε για να φτιάξουµε 2 γραµµές;

- Προσθέτουµε τα κουτιά της 1ης και της 2ης γραµµής και βρίσκουµε ότι χρειαζόµαστε 3 κουτιά.

- Πόσα κουτιά χρειαζόµαστε για να φτιάξουµε 3 γραµµές;

- Προσθέτουµε τα κουτιά της 1ης της 2ης και της 3ης γραµµής και βρίσκουµε ότι

χρειαζόµαστε 6 κουτιά.

Ακολουθώντας αυτή την λογική µπορούµε να φτιάξουµε έναν πίνακα όπου

βλέπουµε πόσα κουτάκια έχει κάθε γραµµή και πόσα κουτάκια συνολικά

χρειαζόµαστε για να φτιάξουµε τόσες γραµµές.

Page 12: 5DIMMATH 1 xroma1 φορά το 500, 3 φορές το 250, 1 φορά το 125 και µία φορά εκτός στόχου (500 + 750 + 125 – 50 = 1.325) Επιπλέον ερωτήσεις

Εκπαιδευτικός Οργανισµός Ν. Ξυδάς 13

Γραµµή Κουτιά Συνολικά

1η 1 1

2η 2 3

3η 3 6

4η 4 10

5η 5 15

6η 6 21

7η 7 28

8η 8 36

9η 9 45

Για να φτιάξουµε µια πυραµίδα µε 5 σειρές θα χρειαστούµε 15 κουτιά.

Για να φτιάξουµε µια πυραµίδα µε 9 σειρές θα χρειαστούµε 45 κουτιά.

Απαντώ

Page 13: 5DIMMATH 1 xroma1 φορά το 500, 3 φορές το 250, 1 φορά το 125 και µία φορά εκτός στόχου (500 + 750 + 125 – 50 = 1.325) Επιπλέον ερωτήσεις

14 Εκπαιδευτικός Οργανισµός Ν. Ξυδάς

ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ 22ηη

Φτιάχνουµε µε το χάρακα ένα ορθογώνιο παραλληλόγραµµο µε εµβαδόν:

• 12 τετραγωνάκια

• 10 τετραγωνάκια

• 7 τετραγωνάκια

Συζητάµε στην τάξη τις λύσεις που δώσαµε.

- Τι είναι το παραλληλόγραµµο;

- Παραλληλόγραµµο είναι ένα σχήµα µε τέσσερις

πλευρές (τετράπλευρο), που έχει τις απέναντι πλευρές του παράλληλες.

- Πότε λέµε ότι ένα παραλληλόγραµµο είναι ορθογώνιο παραλληλόγραµµο;

- Ένα παραλληλόγραµµο το ονοµάζουµε ορθογώνιο

παραλληλόγραµµο, όταν έχει τις γωνίες του ορθές.

Σκέφτοµαι

Page 14: 5DIMMATH 1 xroma1 φορά το 500, 3 φορές το 250, 1 φορά το 125 και µία φορά εκτός στόχου (500 + 750 + 125 – 50 = 1.325) Επιπλέον ερωτήσεις

Εκπαιδευτικός Οργανισµός Ν. Ξυδάς 15

- Τι σηµαίνει ότι το ορθογώνιο παραλληλόγραµµο έχει εµβαδόν 12 τετραγωνάκια;

- Σηµαίνει ότι θα καλύπτει 12 τετραγωνάκια. Με άλλα λόγια το ορθογώνιο

παραλληλόγραµµο θα περιέχει 12 τετραγωνάκια.

- Ποιες είναι οι µονάδες µέτρησης του εµβαδού;

- Υπάρχουν πολλές µονάδες µέτρησης. Εµείς χρησιµοποιούµε τα τ.µ. (τετραγωνικά

µέτρα) και τα τ.εκ. (τετραγωνικά εκατοστά). Έτσι αν το ένα τετραγωνάκι έχει εµβαδόν

1 τ.εκ. τότε τα 12 τετραγωνάκια έχουν εµβαδόν 12 τ.εκ.

- Ξέρουµε κάποιο τρόπο για να υπολογίζουµε το εµβαδόν του ορθογωνίου παραλληλογράµµου;

- Ναι, έχουµε µάθει στην ∆’ ∆ηµοτικού ότι για να υπολογίσουµε τον εµβαδόν ενός ορθογωνίου παραλληλογράµµου πολλαπλασιάζουµε το µήκος µε το πλάτος του.

Απαντώ

Page 15: 5DIMMATH 1 xroma1 φορά το 500, 3 φορές το 250, 1 φορά το 125 και µία φορά εκτός στόχου (500 + 750 + 125 – 50 = 1.325) Επιπλέον ερωτήσεις

16 Εκπαιδευτικός Οργανισµός Ν. Ξυδάς

ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ 33ηη

Προτείνουµε µερικούς εξαψήφιους αριθµούς που µπορούµε να φτιάξουµε µε τον

υπολογιστή τσέπης (κοµπιουτεράκι), πατώντας τα πλήκτρα 3, 5, 5, 7, 9, 1.

Γράφουµε 5 από αυτούς και τους διατάσσουµε από το µικρότερο στο µεγαλύτερο:

. . . . . . . . < . . . . . . . < . . . . . . < . . . . . . . < . . . . . . .

- Τι σηµαίνει εξαψήφιος αριθµός;

- Εξαψήφιος αριθµός είναι ένας αριθµός που έχει έξι ψηφία.

- Μπορείς να µου δώσεις ένα παράδειγµα;

- Βεβαίως, ένας εξαψήφιος αριθµός είναι ο 132.496. Ο αριθµός αυτός έχει τα ψηφία 1, 3,

2, 4, 9, 6.

- Μπορώ να προτείνω αυτό τον αριθµό ως απάντηση στην εργασία µου;

- Όχι, γιατί ο αριθµός αυτός περιέχει τα ψηφία 2, 4, 6 που δεν επιτρέπεται να τα

χρησιµοποιήσουµε (δεν επιτρέπεται να πατήσουµε τα αντίστοιχα πλήκτρα).

- Αλλά ποια πλήκτρα επιτρέπεται να χρησιµοποιήσουµε;

- Μόνο τα πλήκτρα 1, 3, 5, 5, 7, 9.

- Αφού γράψω τους 5 αριθµούς πώς θα τους διατάξω από τον µικρότερο στο µεγαλύτερο;

- Αφού και οι 5 αριθµοί είναι εξαψήφιοι άρα µικρότερος θα είναι αυτός που θα έχει µικρότερο το ψηφίο των εκατοντάδων χιλιάδων.

- Αν και οι δύο αριθµοί έχουν ίδιο το ψηφίο των εκατοντάδων χιλιάδων τότε τι κάνω;

Σκέφτοµαι

Page 16: 5DIMMATH 1 xroma1 φορά το 500, 3 φορές το 250, 1 φορά το 125 και µία φορά εκτός στόχου (500 + 750 + 125 – 50 = 1.325) Επιπλέον ερωτήσεις

Εκπαιδευτικός Οργανισµός Ν. Ξυδάς 17

- Αν οι δύο αριθµοί έχουν ίδιο το ψηφίο των εκατοντάδων χιλιάδων τότε µικρότερος είναι αυτός που έχει µικρότερο το ψηφίο των δεκάδων χιλιάδων. Αν και αυτά τα ψηφία είναι ίσα τότε συγκρίνουµε τα ψηφία των χιλιάδων κ.τ.λ.

Οι 5 εξαψήφιοι αριθµοί είναι:

355.791, 553.719, 735.915, 159.537, 753.951

Οι αριθµοί αυτοί σε διάταξη από τον µιρότερο προς τον µεγαλύτερο είναι:

159.537 < 355.791 < 553.719 < 735.915 < 753.951.

Απαντώ

Page 17: 5DIMMATH 1 xroma1 φορά το 500, 3 φορές το 250, 1 φορά το 125 και µία φορά εκτός στόχου (500 + 750 + 125 – 50 = 1.325) Επιπλέον ερωτήσεις

18 Εκπαιδευτικός Οργανισµός Ν. Ξυδάς

ΤΕΤΡΑ∆ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κεφάλαιο 1

Άσκηση α.

Ποια από τα παρακάτω σχήµατα έχουν ίσο εµβαδόν;

Σκέφτοµαι

- Πότε δύο σχήµατα έχουν ίσο εµβαδόν;

- Όταν καταλαµβάνουν τον ίδιο χώρο, δηλαδή όταν

καλύπτουν τα ίδια τετράγωνα.

- Στο σχήµα µου βλέπω κάποια σχήµατα να µην καταλαµβάνουν όλο το τετράγωνο. Τι θα κάνω µε αυτά τα κοµµάτια;

- Πράγµατι, τα σχήµατα α, β, γ αποτελούνται από τρίγωνα

- Ποιο είναι το εµβαδόν κάθε τριγώνου;

- Μπορούµε να παρατηρήσουµε ότι κάθε τετράγωνο

αποτελείται από 2 τρίγωνα. Άρα το εµβαδόν ενός τετραγώνου είναι ίσο µε το εµβαδόν δύο τριγώνων.

Απαντώ

Τα σχήµατα α, β, δ.

Page 18: 5DIMMATH 1 xroma1 φορά το 500, 3 φορές το 250, 1 φορά το 125 και µία φορά εκτός στόχου (500 + 750 + 125 – 50 = 1.325) Επιπλέον ερωτήσεις

Εκπαιδευτικός Οργανισµός Ν. Ξυδάς 19

Σχεδιάζουµε έναν ή περισσότερους άξονες συµµετρίας σε όποια από τα παραπάνω

σχήµατα είναι δυνατόν.

Ο άξονας συµµετρίας είναι µία γραµµή. Αν διπλώσουµε το χαρτί µας κατά µήκος αυτής της γραµµής τότε παρατηρούµε ότι το σχήµα µας χωρίστηκε στη µέση. Και ακόµα περισσότερο τα δύο κοµµάτια στα οποία χωρίστηκε το σχήµα µας είναι ολόιδια.

Άσκηση β.

Βρίσκω το λάθος και εξηγώ προφορικά γιατί δεν είναι λογικό να ισχύει το αποτέλεσµα

στις παρακάτω πράξεις. Εκτιµώ αρχικά και στη συνέχεια υπολογίζω µε ακρίβεια το

σωστό αποτέλεσµα:

3. 5 0 1 + 3. 5 0 1 8. 0 0 2

Page 19: 5DIMMATH 1 xroma1 φορά το 500, 3 φορές το 250, 1 φορά το 125 και µία φορά εκτός στόχου (500 + 750 + 125 – 50 = 1.325) Επιπλέον ερωτήσεις

20 Εκπαιδευτικός Οργανισµός Ν. Ξυδάς

13.057 – 30,31 = 10.026

Σκέφτοµαι

- Πού είναι το λάθος;

- Το λάθος είναι ότι δεν αφαιρέσαµε τις µονάδες από τις

µονάδες, τις δεκάδες από τις δεκάδες κ.λ.π.

- Γιατί δεν είναι λογικό το αποτέλεσµα;

- Ο δεύτερος αριθµός δεν έχει ούτε δεκάδες χιλιάδες,

ούτε χιλιάδες. Άρα το αποτέλεσµα δεν µπορεί να είναι

περίπου 10.000 αλλά περίπου 13.000.

Απαντώ

13.057 – 30,31 = 13.026,69

3 x 820 = 24.060

Σκέφτοµαι

- Γιατί δεν είναι λογικό το αποτέλεσµα;

- Ξέρουµε ότι 3 φορές το 8 µας κάνει 24. Οµοίως, 3 φορές το 80

µας κάνει 240. Άρα 3 φορές το 800 κάνει 2.400. Εποµένως,

περιµένουµε το αποτέλεσµα του πολλαπλασιασµού να είναι

περίπου 2.400 και όχι 24.000.

Απαντώ

3 x 820 = 2.460

Σκέφτοµαι

- Πού είναι το λάθος;

- Το λάθος είναι στη πρόσθεση των χιλιάδων. Τρία και τρία

κάνει έξι και ένα το κρατούµενο από την πρόσθεση των

εκατοντάδων µας κάνει 7 και όχι 8.

- Γιατί δεν είναι λογικό το αποτέλεσµα;

- Όπως το διπλάσιο του 3,5 είναι το 7, έτσι και το διπλάσιο του

3.500 είναι το 7.000 και όχι το 8.000. Άρα το αποτέλεσµα που

περιµένουµε είναι περίπου 7.000.

Απαντώ

3. 5 0 1 + 3. 5 0 1 7. 0 0 2

Page 20: 5DIMMATH 1 xroma1 φορά το 500, 3 φορές το 250, 1 φορά το 125 και µία φορά εκτός στόχου (500 + 750 + 125 – 50 = 1.325) Επιπλέον ερωτήσεις

Εκπαιδευτικός Οργανισµός Ν. Ξυδάς 21

Άσκηση γ.

∆ιατάσσω τους αριθµούς από το µικρότερο στο µεγαλύτερο.

150.199 149.800 150.203

. . . . . . < . . . . . . < . . . . . . .

Σκέφτοµαι

- Έχουν όλοι οι αριθµοί ίδιο αριθµό ψηφίων;

- Ναι, είναι όλοι εξαψήφιοι.

- Έχουν όλοι το πρώτο τους ψηφίο ίδιο. Μήπως είναι ίσοι;

- Όχι, γιατί έχουν διαφορετικό το δεύτερο ψηφίο τους.

Αφού έχουν το πρώτο τους ψηφίο ίσο µικρότερος θα

είναι αυτός που έχει το µικρότερο δεύτερο ψηφίο (των

δεκάδων χιλιάδων)

- Κι αν οι αριθµοί έχουν ίδιο και το δεύτερο ψηφίο τους;

- Τότε συγκρίνουµε το τρίτο ψηφίο τους (των χιλιάδων).

Αν και αυτά είναι ίσα τότε συγκρίνουµε το τέταρτο

κ.λ.π. έως ότου να βρούµε ψηφία διαφορετικά. Ο

αριθµός που έχει το µικρότερο ψηφίο θα είναι ο

µικρότερος.

Απαντώ

149.800 < 150.199 < 150.203

Ποιο ζευγάρι από αυτούς τους αριθµούς έχει άθροισµα που βρίσκεται πιο κοντά στο

300.000;

Εκτιµώ: . . . . . . . . . . Βρίσκω µε ακρίβεια µε το κοµπιουτεράκι: . . . . . .

Page 21: 5DIMMATH 1 xroma1 φορά το 500, 3 φορές το 250, 1 φορά το 125 και µία φορά εκτός στόχου (500 + 750 + 125 – 50 = 1.325) Επιπλέον ερωτήσεις

22 Εκπαιδευτικός Οργανισµός Ν. Ξυδάς

Σκέφτοµαι

- Σε ποιον αριθµό πρέπει να τους στρογγυλοποιήσουµε ώστε να ελέγξουµε ποιοι από αυτούς δίνουν άθροισµα πιο κοντά στο 300.000.

- Αν τους στρογγυλοποιήσουµε στις χιλιάδες τότε και οι

τρεις αριθµοί θα γίνουν 150.000. Αν τους

στρογγυλοποιήσουµε στις εκατοντάδες οι αριθµοί θα

γίνουν 150.200, 149.800 και 150.200.

- Μπορείς να αποφασίσεις ποιον από τον πρώτο (150.199) ή τον τρίτο αριθµό (150.203) πρέπει να διαλέξω για να τον προσθέσω στο δεύτερο (149.800);

- Ναι, µάλλον τον πρώτο γιατί αυτός απέχει µόλις 1 από

τον στρογγυλοποιηµένο (150.200 – 150.199 = 1) ενώ ο

δεύτερος απέχει 3 (150.203 – 150.000 = 3)

Εκτιµώ

149.800 και 150.199

Βρίσκω µε ακρίβεια

µε το κοµπιουτεράκι

149.800 + 150.199 = 299.999

149.800 + 150.203 = 300.003

150.199 + 150.203 = 300.402

∆είχνω στην αριθµογραµµή το άθροισµα που βρίσκεται πιο κοντά στο 300 χιλιάδες.

Σκέφτοµαι

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν πατάµε τα πλήκτρα στον υπολογιστή τσέπης (κοµπιουτεράκι), δεν πατάµε τις τελείες.

Page 22: 5DIMMATH 1 xroma1 φορά το 500, 3 φορές το 250, 1 φορά το 125 και µία φορά εκτός στόχου (500 + 750 + 125 – 50 = 1.325) Επιπλέον ερωτήσεις

Εκπαιδευτικός Οργανισµός Ν. Ξυδάς 23

- Τι είναι η αριθµογραµµή;

- Η αριθµογραµµή είναι µία γραµµή. Πάνω σ’ αυτή τη γραµµή είναι τοποθετηµένοι όλοι οι

αριθµοί.

- Πώς είναι τοποθετηµένοι οι αριθµοί πάνω σ’ αυτή την αριθµογραµµή;

- Είναι τοποθετηµένοι έτσι ώστε, προς τα αριστερά να βρίσκονται οι µικρότεροι αριθµοί και

προς τα δεξιά οι µεγαλύτεροι. Έτσι το 2 είναι δεξιά από το 1 ενώ το 7 είναι αριστερά από

το 8. Ακόµη όσο πιο µικρή είναι η διαφορά δύο αριθµών, τόσο µικρότερη είναι η απόστασή

τους πάνω σ’ αυτή την αριθµογραµµή.

Άσκηση δ.

Έδωσα 50 ευρώ. Πήρα ρέστα 2 ευρώ και

50 λεπτά. Τι µπορεί να αγόρασα; Ελέγχω

µε εποπτικό υλικό.

Απαντώ

Σκέφτοµαι

Page 23: 5DIMMATH 1 xroma1 φορά το 500, 3 φορές το 250, 1 φορά το 125 και µία φορά εκτός στόχου (500 + 750 + 125 – 50 = 1.325) Επιπλέον ερωτήσεις

24 Εκπαιδευτικός Οργανισµός Ν. Ξυδάς

- Πόσα χρήµατα έδωσα;

- Έδωσα 50 ευρώ.

- Αφού πήρα ρέστα 2 ευρώ και 50 λεπτά, πόσα χρήµατα ξόδεψα;

- Αφαιρώ από τα 50 ευρώ τα 2 ευρώ και 50 λεπτά και βρίσκω ότι ξόδεψα 47 ευρώ και 50 λεπτά.

- Υπάρχει κάποιος τρόπος για να βρούµε τι αγοράσαµε;

- Ο µόνος τρόπος είναι να κάνουµε δοκιµές.

- Κάποιος άλλος µπορεί να αγοράσει διαφορετικά πράγµατα µε τα ίδια χρήµατα;

- Βεβαίως και µπορεί. Το πρόβληµά µας έχει περισσότερες από µία λύσεις.

Πιθανές λύσεις είναι οι ακόλουθες:

2 φορές από 15 , 1 φορά 12,50 , 1 φορά 5 (30 + 12,50 + 5 = 47,50)

7 φορές το 5 , 1 φορά το 12,50 (35 + 12,50)

3 φορές το 12,50 , 2 φορές το 5 (37,50 + 10 = 47,50)

Άσκηση ε.

Βοηθώ τη Θεοδώρα να συµπληρώσει το

µαγικό τετράγωνο:

Απαντώ

Σκέφτοµαι

Page 24: 5DIMMATH 1 xroma1 φορά το 500, 3 φορές το 250, 1 φορά το 125 και µία φορά εκτός στόχου (500 + 750 + 125 – 50 = 1.325) Επιπλέον ερωτήσεις

Εκπαιδευτικός Οργανισµός Ν. Ξυδάς 25

- Με ποιον τρόπο θα συµπληρώσω το διπλανό µαγικό πίνακα;

- Στα άδεια κουτάκια θα τοποθετήσουµε αριθµούς µε τέτοιο τρόπο, ώστε το άθροισµα των τεσσάρων αριθµών οριζόντια, κάθετα και διαγώνια να είναι το ίδιο.

- Τι σηµαίνει οριζόντια, κάθετα και διαγώνια;

- Για παράδειγµα µία οριζόντια γραµµή είναι η γραµµή στην οποία ανήκουν οι αριθµοί 500,

1.000 και 200. Μία κάθετη γραµµή είναι η στήλη στην οποία ανήκουν οι αριθµοί 100,

1.200, 500. Μία διαγώνιος είναι η πλάγια γραµµή στην οποία ανήκουν οι αριθµοί 100, 500,

200, 1.300.

- Πόσο είναι το άθροισµα των αριθµών διαγώνια;

- Είναι: 100 + 500 + 200 + 1.300 = 2.100.

Άρα το άθροισµα κάθε γραµµής, στήλης και διαγωνίου πρέπει να είναι ίσο µε 2.100.

- Υπάρχει κάποια γραµµή ή στήλη στην οποία να λείπει ένας µόνο αριθµός;

- Ναι, στην 1η γραµµή λείπει ένας αριθµός.

Οι 3 αριθµοί έχουν άθροισµα 100 + 1.400 + 400 = 1.900. Άρα αφαιρώ από το 2.100 το

1.900 και βρίσκω ότι λείπει ο αριθµός 200.

Αν εργαστούµε έτσι σε όλες τις γραµµές και στήλες, το τετράγωνο θα γίνει:

100 200 1400 400

1200 500 400 0

500 1000 200 400

300 400 100 1300

Μπορούµε να κατασκευάσουµε κι εµείς ένα µαγικό τετράγωνο; ∆οκιµάζουµε πρώτα µε

ένα τετράγωνο 3 x 3.

Φτιάχνοντας ένα τετράγωνο 3 x 3

Page 25: 5DIMMATH 1 xroma1 φορά το 500, 3 φορές το 250, 1 φορά το 125 και µία φορά εκτός στόχου (500 + 750 + 125 – 50 = 1.325) Επιπλέον ερωτήσεις

26 Εκπαιδευτικός Οργανισµός Ν. Ξυδάς

Θα προσπαθήσουµε να τοποθετήσουµε τους αριθµούς από το 1 έως το 9 χρησιµοποιώντας µία φορά τον καθένα.

- Ποιο είναι το άθροισµα όλων των αριθµών από το 1 έως το 9;

- 1 +2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9 = 45

- Όλοι οι αριθµοί θα µπουν στις 3 γραµµές. Άρα η κάθε γραµµή τι άθροισµα πρέπει να έχει:

- Ξέρω τις 3 γραµµές και θέλω να βρω τη 1. Άρα θα κάνω διαίρεση. 45 : 3 = 15.

- Μπορούµε να βρούµε όλες τις τριάδες αριθµών που να δίνουν άθροισµα 15.

Βέβαια! Θα είναι:

1 + 5 + 9 1 + 6 + 8 2 + 4 + 9

2 + 5 + 8 2 + 6 + 7 3 + 4 + 8

3 + 5 + 7 4 + 5 + 6

Από τα παραπάνω βλέπουµε ότι ο αριθµός 5 εµφανίζεται 4 φορές άρα θα είναι ο αριθµός

του κεντρικού τετραγώνου και οι αριθµοί 2, 4, 6, 8 εµφανίζονται 3 φορές άρα πρέπει να

τοποθετηθούν στα τέσσερα γωνιακά τετράγωνα.

2 9 4

7 5 3

6 1 8

Page 26: 5DIMMATH 1 xroma1 φορά το 500, 3 φορές το 250, 1 φορά το 125 και µία φορά εκτός στόχου (500 + 750 + 125 – 50 = 1.325) Επιπλέον ερωτήσεις

Εκπαιδευτικός Οργανισµός Ν. Ξυδάς 27

Φτιάχνοντας ένα τετράγωνο 4 x 4

Σκέφτοµαι

- Μπορούµε να φτιάξουµε ένα νέο µαγικό τετράγωνο βασισµένοι σε ένα που ήδη έχουµε;

- Βέβαια, αυτός είναι ο πιο εύκολος τρόπος.

Αρκεί να πολλαπλασιάσουµε όλους τους

αριθµούς µε τον ίδιο αριθµό.

Απαντώ

Πολλαπλασιάζω όλους τους αριθµούς µε το

10 και έχω

1000 2000 14000 4000

12000 5000 4000 0

5000 10000 2000 4000

3000 4000 1000 13000

Page 27: 5DIMMATH 1 xroma1 φορά το 500, 3 φορές το 250, 1 φορά το 125 και µία φορά εκτός στόχου (500 + 750 + 125 – 50 = 1.325) Επιπλέον ερωτήσεις

28 Εκπαιδευτικός Οργανισµός Ν. Ξυδάς

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

Κεφάλαιο 1

Άσκηση 1η

Έδωσα 100 ευρώ. Πήρα ρέστα 9 ευρώ και 50 λεπτά. Τι µπορεί να αγόρασα;

- Πόσα χρήµατα έχω;

- Έχω 100 ευρώ.

- Αφού πήρα ρέστα 9 ευρώ και 50 λεπτά άρα πόσα χρήµατα ξόδεψα;

- Αφαιρώ από τα 100 ευρώ τα 9 ευρώ και 50 λεπτά και βρίσκω ότι ξόδεψα 90 ευρώ και 50 λεπτά.

Πιθανές λύσεις είναι οι ακόλουθες:

5 φορές από 15 , 1 φορά 10,50 , 1 φορά 5 (75 + 10,50 + 5 = 90,50)

4 φορές το 15, 1 φορά το 10,50 , 4 φορές το 5 (60 + 10,50 + 20 = 90,50)

3 φορές το 15, 1 φορά το 10,50 , 7 φορές το 5 (45 + 10,50 + 35 = 90,50)

Σκέφτοµαι

Απαντώ

Page 28: 5DIMMATH 1 xroma1 φορά το 500, 3 φορές το 250, 1 φορά το 125 και µία φορά εκτός στόχου (500 + 750 + 125 – 50 = 1.325) Επιπλέον ερωτήσεις

Εκπαιδευτικός Οργανισµός Ν. Ξυδάς 29

Άσκηση 2η

Σχηµάτισε πέντε 6ψήφιους αριθµούς µε τα ψηφία 1, 3, 7, 6, 4.

377.431, 731.446, 143.173, 476.111, 331.647

∆ιάταξε τους αριθµούς κατά αύξουσα σειρά (δηλαδή από τον µικρότερο προς τον

µεγαλύτερο).

. . . . . . < . . . . . . < . . . . . . . < . . . . . . < . . . . . . .

Σκέφτοµαι

- Έχουν όλοι οι αριθµοί ίδιο αριθµό ψηφίων;

- Ναι, είναι όλοι εξαψήφιοι.

- Έχουν όλοι το πρώτο τους ψηφίο ίδιο;

- Όχι, άρα µικρότερος θα είναι αυτός που έχει το

µικρότερο πρώτο ψηφίο (των εκατοντάδων χιλιάδων).

- Κι αν οι αριθµοί έχουν ίδιο το πρώτο ψηφίο τους;

- Τότε συγκρίνουµε το δεύτερο ψηφίο τους (των δεκάδων

χιλιάδων). Αν και αυτά είναι ίσα τότε συγκρίνουµε το

τρίτο κ.λ.π. έως ότου να βρούµε ψηφία διαφορετικά. Ο

αριθµός που έχει το µικρότερο ψηφίο θα είναι ο

µικρότερος.

Απαντώ

143.173 < 331.647 < 377.431

< 476.111 < 731.446

Τοποθέτησε τους αριθµούς πάνω σε µία αριθµογραµµή.

Page 29: 5DIMMATH 1 xroma1 φορά το 500, 3 φορές το 250, 1 φορά το 125 και µία φορά εκτός στόχου (500 + 750 + 125 – 50 = 1.325) Επιπλέον ερωτήσεις

30 Εκπαιδευτικός Οργανισµός Ν. Ξυδάς

- Πώς θα βάλω τους αριθµούς πάνω στην αριθµογραµµή;

- Θα βάλω αριστερά τον µικρότερο και όσο πηγαίνω προς τα δεξιά θα βάζω πάντα τον

αµέσως µεγαλύτερο.

- Οι αποστάσεις ανάµεσα στους αριθµούς θα είναι ίσες µεταξύ τους;

- Όχι. Πρέπει οι αριθµοί που έχουν µεγαλύτερη διαφορά να απέχουν περισσότερο στην

αριθµογραµµή. Οµοίως, οι αριθµοί που έχουν µικρότερη διαφορά πρέπει να βρίσκονται πιο

κοντά.

Άσκηση 3η

Φτιάξε ένα 4 x 4 µαγικό τετράγωνο ακολουθώντας τις οδηγίες:

Σκέφτοµαι

Απαντώ

Page 30: 5DIMMATH 1 xroma1 φορά το 500, 3 φορές το 250, 1 φορά το 125 και µία φορά εκτός στόχου (500 + 750 + 125 – 50 = 1.325) Επιπλέον ερωτήσεις

Εκπαιδευτικός Οργανισµός Ν. Ξυδάς 31

• Τοποθετούµε τους αριθµούς από το 1

έως το 16 ξεκινώντας από τα

αριστερά κάθε γραµµής.

• Γράφουµε µόνο τους αριθµούς που ανήκουν στις δύο

διαγωνίους του τετραγώνου.

• Γράφουµε τους αριθµούς από το 16 προς το 1 γράφοντας

στα κενά τους αριθµούς που δεν έχουµε χρησιµοποιήσει

(π.χ. το 16 το έχουµε χρησιµοποιήσει άρα θα αρχίσουµε

από το 15).

• Κάνουµε επαλήθευση και βρίσκουµε ότι το άθροισµα κάθε

γραµµής, κάθε στήλης και κάθε διαγωνίου είναι ίσο µε 34.

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

1 15 14 4

12 6 7 9

8 10 11 5

13 3 2 16

1 4

6 7

10 11

13 16