λυκος5

of 4 /4

Click here to load reader

Embed Size (px)

Transcript of λυκος5

Page 1: λυκος5

ΛΥΚΟΣ

Σοφία + Ελισάβετ+ Eύα

Page 2: λυκος5

ΛΥΚΟΣ Ο λύκος τρέχει

πολύ γρήγορα 45 χιλιόμετρα

την ώρα. Ένας λύκος μπορεί

να ακούσει το ουρλιαχτό ενός άλλου λύκου.

Ζει σε αγέλες για καλύτερα αποτελέσματα στο κυνήγι.

Page 3: λυκος5

Ο λύκος εξαφανίστηκε από την

Πελοπόννησο στο τέλος της δεκαετίας του 30.

Στην Ελλάδα σήμερα υπολογίζεται ότι ζουν 700 λύκοι σε όλο σχεδόν το ηπειρωτικό ανάγλυφο της χώρας, βόρεια της Βοιωτίας.

ΕΛΛΑΔΑ

Page 4: λυκος5

ΑΠΕΙΛΕΣ

Οι παγάνες και τα δηλητηριασμένα δολώματα συνεχίζουν να αποτελούν ευρύτατα διαδεδομένες πρακτικές θανάτωσης λύκων αν και ο νόμος, ήδη από το 1991, απαγορεύει αυστηρά τη χρήση .