55107460 Canon Catre Ingerul Pazitor

Click here to load reader

 • date post

  25-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  72
 • download

  7

Embed Size (px)

Transcript of 55107460 Canon Catre Ingerul Pazitor

CANON CANON CANON CANONDERUG^ ACIUNE c^ atre INGERULP INGERULP INGERULP INGERULP^ ^ ^ ^ AZITOR AZITOR AZITOR AZITOR FacerealuiIoan MonahulCntarea1, glasul al 8-lea: _ Apa trecn d-o ca pe uscati din ru ta teae gip te ni loriz b vit, isra eliteanulstriga: Iz b vi toru lui iDum neze uluinostrus-icntm Pretinen ge rulmeup zi tor te la ud.* _Pre ti nepzitorsufletului meu ifo losi to rul i-al vi e iin drepttor peca re te-ampri mitde la Hristoste la ud,dumne zeies cule n geratotst pni tor. Pretinen ge rulmeup zi tor te la ud. _ Vo indcape oamenismn tuieti,aipustu pren gerip zi tori i ndrep ttoriilu mi naipov ui torica re *ntoatetraducerileromnetiaparestihul:Sfintengere,pzitorulvieiimele,roag-teluiHristosDumnezeu pentrumine,pctosul.;pelngaceststih,pnn1974aparesiacrostihuldinlimbagreac:Pretinengerul meupzitortelaud,lacares-arenunatnrevizuirilemainoialeCeaslovuluisaualeCrilorderugciuniunde apare acest Canon. Am pstrat ns acrostihul pentru c se potrivete mai bine notaiei. 2 pre noilafri ca Tanepov u iesc. Pretinen ge rulmeup zi tor te la ud. Denoapteaceanea grfi indcuprins,iaco perit de n tune ri culpa ti mii lu mineazmcu luminapo c inein drep t torule i pzi to rulmeu. Sla vTatlui i Fiu luiiSfn tuluiDuh. _ Po topcuti nintu nericdegn duriru inoasen tru minese-a dpostesc,i min teadeDumne zeu desprin du-mi ci tuu sucle darpzito rul meu. ia cumi pururea in ve ciive cilorA min. _ Tu eti li nitirea St p na meaia dpos tirea celor prinin pcate mari,a lergctre a Taadpos tire fi indcuprinsdevi fo rula mul te pa timi. 3 Cntareaa 3-a Doamne Ce laCe aif cutce le de deasupracrugu lui ceresci aiziditBise rica,Tu n t re te m n tru dra gos tea Ta margi nea do ririloricredin cioilorn t ri reUnu le deoameni iu bito ru le. Pretinen ge rulmeup zi tor te la ud. _ Fiin din rn i din amestecdepmnteuampen tru a ceas ta depmnt m-am lipitCi o fo lo sito rulmeun drep ttorul ip zito rulmeu n toarcepofta mea ctre ce lece reti. Pretinen ge rulmeup zi tor te la ud. Zi ua inoap tea cu fap te lecelere lete amgescte mh nescite-ntrt darterognu sta depar te cima jut sprea mfacemaidrept. Pretinen ge rulmeup zi tor te la ud. 4 _ Supussnt grijiiimhniriic nepocitine ndreptatpe trec pen tru a ceasta druiete-mi a cum s mpo c iesccu-adev rat iste bucurpeti ne a p rto rul i pzi torulmeu. Sla vTatlui i Fiu luiiSfntuluiDuh. Ce lacevezifaaDom nului Carea de nceruri i _ seui tpe pmnt cu gn duli-lfa cepeeldesecu tre mu r _ preAcelatu roag-L s m mn tuiascsfintengere. ia cumi pururea in ve ciive cilorA min. _ _ n mintecugeti ncuvnt harul lui Dumne zeu amlu at_ cape Stp nul cu nos cn du-L cufap te bunes-L cin stesc iar eu cupa timileharul amo mo rt,pe Stp nul defimnd mmi lu ie te Stp namea. 5 S E D E L N A,S E D E L N A,S E D E L N A,S E D E L N A, glas 2 Podobie: Cel ce Te-ai nlat pe Cruce... Pzi torulsu fle tu lui i altru pului meu, cel a _ lesmi ede la Dum nezeu, dum ne zeies cu le nger ur mnd _luiDum ne zeutreci cuvede rea preasfintetoate greeli le sufletu luimeu ce lui tic losi miz bve tedecursele n e lto rului if milos tivpe Dumne zeul tu turor cas deaier tarelajude ca t. 6 Cntareaa 4-a Tuetivrtutea mea Doam neTuipu tereamea, TuDum neze ul meu, Tubu cu ri ameaCe lace de printe tile snuri _nute-ai des prit ia noas tr sr cieai cer ce ta ___t-open tru aceasta cuproo rocul A va cum i strigie:Sla vpu te rii Tale de oameniiubitoru le. Pretinen ge rulmeup zi tor te la ud. Neaducndu-mi aminteMn tu i toru lede n fri co toarea ju de catlaca revoi sta na intei am s dau rs puns pentrutot lucruli cu vntul nicign dindu mlamoarteaceafr' deves te suntnendreptatdartu ndrep t torulmeupe minenuml sa. Pretinen ge rulmeup zi tor te la ud. Cu dea dinsultoa t ruta teao amplinitdin ti 7 _ ne ree i n-amn cetata te amrpe ti ne ap _ r to rul meuprincuvinte i prinfaptefrdele gedar _ nute m nia ci maia teaptlu mi nn du m n e lepindu m i nt rindum. Pretinen ge rulmeup zi tor te la ud. Urmndnde lung rb d rii Cuvntu luiCa reave nit _ casche me pep ctoilapo cin ia teap t ndrep ta re de bunvo ieinufacesil itu n drep tto rul meupetrecespremine cunde lung rbdarea ta. Sla vTatlui i Fiu luiiSfntuluiDuh. Depar te de Dumnezeup catulm-ale pdat pemine _ robul ne treb nic dar I i susSt pnulmeum-a pri mitcu _ mi los tivi rei m-afcutalSuiar eu lepdnd harul 8 lui tescrbescn cpeti ne al meup zi tordumne ze ies culen ge re. ia cumi pururea in ve ciive cilor A min. Cu ade v ratDom nulS-af cut mp ratcu mpr iece nuca de ipre cumpsalmis tul gr ie tedin tine Mai ca luiDum nezeu S-ambrcatntru prea fru moaspo doa _ bn trupcu ca remoartea luati a surpatmpria + a ces teia. Biserica din Onceti sec. XVII. 9 Cntareaa 5-a _Pentrucem-ai lep datdela faa TaLu min ne apu sim-aaco peritpemi ne ticlo sulntu neri cul _ celstrinci m-ntoar ce Doamnei lalu mina porunci lorTale ci lemelendrepteazlero gu m. Pretinen ge rulmeup zi tor te la ud. Pe tinep zitorc tign dutem preu n vorbitorim preu npetrec torpzindum sfinte ngerecumi ne c lto rind i m pre u n lo cu indicelede mntu _ ire nain tepu ru reapunn du-mine cunosctor fi ind ier ta recum voi a fla. Pretinen ge rulmeup zi tor te la ud. Cumul t n drz nire stndna in tea sca unului A tot st p nito ruluiimpre u ndnu ind lampratul fp 10 _ turiitu a ju ttorulmeuroagte s-mideaierta re de rut i lemele frde numr. Pretinen ge rulmeup zi tor te la ud. Mun cilei chinurile ca remateaptmai nain tevzndu le ide mpietrirea,nebuni a ior bi _ _ rea meaf cn du ise mi l tu te n tris teziisuspinifi ind plinde mh nireitetngu ietiIzbvi torulmeupuru rea. Sla vTatlui i Fiu luiiSfn tuluiDuh.Nicin tr-un ceas nicintr-o cli p sau imai puindecta_ ce ea nute-aml satpe tinepzito rul ifcto rul meude bine demine stebucuri i ste ve se letiis salifiindeupu ru rea stricatcup ca tele. ia cumi pururea in ve ciive cilor A min. 11 _ Pruncnou s-a ar tatCelne cu prins cu minteadin ti nece ea ce eti cu to tulf rpri ha nCelceapus pduri lei _ muniicuhotarCelace su fl rilevntu luile schimb i muli measte leloriro uale num r. Cntareaa 6-a Ru g ciu neameavoivrsactre Dom nul i Lui voispune scrbeleme le cs-aumplutde nevoisufle tul meu ivia ameadeiads-aapropi atci caI ona ie mrog din stri cciuneDumne ze u lescoate m. Pretinen ge rulmeup zi tor te la ud. Pzindum iotindute-mpre jurulmeu ale draci lor por nirin toar cei n vlirileurte nu nce 12 ta pzitorul meupurureadeparte de lami ne s leduci cpeti necaldfo lositorte-amagoni sit. Pretinen ge rulmeup zi tor te la ud. Mirscumptu etiicu bunmi reas mnute scr bi de a mea n tin ciu nep n-n sfr it nuple ca de lamineci p zitors-mi fii pururi nedeprtatc nu se ntineazsoa re lecndpestelocurin tinatetrecelu mi na sa. Pretinen ge rulmeup zi tor te la ud. Pecela ceaco pe ri t-acu a pe ce le mai de dea supra aleSale tu roag-Lfolo sito rul meus-mid_ ruiaschar a iz vorla crimi ca prina ce lea i ni macur indu se, s va dpeDumnezeu Pretinen ge rulmeup zi tor te la ud. 13 Netru pe tecacel ce eticu ratifrmate ri _ estaina in teaCeluicu rat ic tigndndrz nire mult i ctreDnsul a pro pi ere pe Acelaroag-L cu dea din suls druiascmn tu ire sufletuluimeu. Sla vTatlui i Fiu luiiSfn tuluiDuh. nfrunta rea irui nareas a copere a levrj mai lor feentuneca te, ruinatein tina te cndse va des pri detrup sufletulmeusmeritndrep t toru letus-l aco pericu a le ta le lumina tei preasfin tearipi. ia cumi pururea in ve ciive cilor A min. Ceea ceeti maisfn tde ctsfin iingeri imai pre sus de heruvimi i dese rafimi tu min tea mea cea pep mnt t r toa14 remaipre susdepofta ceatru peas c aratoridicnduo de lap mnt c tre dra gos tea ceasfnt idum nezeias c. CONDACULCele de sus cutnd... Slu ji to rul lui Dumnezeu i pzi torulcelprea alesal meupetrecipuruream pre u n cu minepc to sul,iz bvindum detoatfa cerea de ru a di avolilor _ dar ndrep teazmteroglac r rileDumne ze ietisi lin du m lavi a aceane stri ccioas. 15 Cntareaa 7-a _ Ti neriicei ce-au mersdin Iude ea n Ba bi lonoarecnd cucre dina Treimii v pa iacuptoruluiei au clca t-o stri gnd aa:Dumne ze ulprin ilorno tribi ne eti cuvntat Pretinen ge rulmeup zi tor te la ud. _ Muli mi le-ntune ca tealetl ha rilorcelorne vzui ce cadasupramea careca utstrag is rpeas c sufletulmeunu lip sicu sa biaceadefocizgo nin dulecaunpu ternic Aju t torulmeu. Pretinen ge rulmeup zi tor te la ud. _ Cnd vavreasmjudece Ju de c torul iDumnezeulmeu i s m o sn deas cpe mi necel osnditdecon tiin amea tu main na inte de ju decat pe minenum ui 16 ta Ce la ceeti pov uito rulmeu. Pretinen ge rulmeup zi tor te la ud. _ A vn du-mi eutru pulma miar tina ta tirna strmoprin n rudi rea cua cestea lap mntne n cetat cautci d-miajut to rulmeu fr fric s m uiti n sus la frumuseeaceru lui. Pretinen ge rulmeup zi tor te la ud. _ Cel ce etidulce ifrumospl cuti cumin te strluci toare s-mistai nainte luminat ca soa re lecupri vi relin ifa ve seln drept to rulmeucnd m vei lu adepepmnt. Sla vTatlui i Fiu luiiSfn tuluiDuh. _ Pen trumul i mea iubi riideoa meni i milostivi rea 17 mi lei s m a co peripe mi necuaco pe r mn tul a ripi lor ta le cndvoiiei dintrup,pzito rulmeuca s nuvd fe e lece le u r teale draci lor. ia cumi pururea in ve ciive cilor A min. _ Ceeaceetipoartce reasc iudemn tu i re iscarn e le gtoarepe ca re S-apogortDumne zeuiS-a su itomcu n du r rileta lemnvred _ nice teCura t pemi ne robultude mp r iaceruri lor. 18 Cntareaa 8-a Al hal