4η Έκδοση Μάιος - users.sch.gr

Click here to load reader

 • date post

  17-Oct-2021
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 4η Έκδοση Μάιος - users.sch.gr

Πργραμμα Σπουδν Πληροφορικς2
ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3
«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεο 21ου αινα) – Νο Πργραμμα Σπουδν , Οριζντια Πρξη» MIS:
295450 Με συγχρηματοδτηση της Ελλδας και της Ευρωπακς νωσης (Ε. Κ. Τ.)
Το παρν ργο χει παραχθε απ το Παιδαγωγικ Ινστιτοτο στο πλασιο υλοποησης της Πρξης
«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεο 21ου αινα) – Νο πργραμμα σπουδν, στους ξονες Προτεραιτητας
1,2,3, -Οριζντια Πρξη», με κωδικ MIS 295450 και ειδικτερα στο πλασιο του Υποργου 1:
«Εκπνηση Προγραμμτων Σπουδν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης και οδηγν
για τον εκπαιδευτικ «Εργαλεα Διδακτικν Προσεγγσεων».
Επιστημονικ Πεδο: Πληροφορικ Γυμνασου
ξονες μαθησιακν στχων
Θεμελιδεις γνσεις και δεξιτητες ΤΠΕ
Δημιουργικτητα με χρση εργαλεων ΤΠΕ
Αναζητ πληροφορες, επικοινων και συνεργζομαι με ΤΠΕ
Αναζτηση, αξιολγηση και διαχεριση πληροφοριν
Επικοινωνα-συνεργασα
Κριτικ ικαντητα, μοντελοποηση, καινοτομα
Ο ρλος των ΤΠΕ στη σγχρονη εποχ
Ψηφιακ κουλτορα (στσεις, συμπεριφορς, αξες)
Πνακας 2. Δομ Π.Σ. Πληροφορικς Γυμνασου
Θεματικ εντητα Α’ Τξη Β’ Τξη Γ’ Τξη
Βασικς ννοιες ΤΠΕ
εργαστηριακ προσανατολισμ. Βασικς παργοντας εναι η ενεργς συμμετοχ
4
κθε μαθητ, η συνεχς αλληλεπδραση και συνεργασα με τον διδσκοντα και,
κυρως, με τους συμμαθητς του. Το Εργαστριο Πληροφορικς αποτελε για τους
μαθητς χρο μελτης, ρευνας, ενεργητικς συμμετοχς και συνεργασας, στε να
ενθαρρνεται και να ευνοεται η διερευνητικ προσγγιση της γνσης, η
αλληλεπιδραστικ και συνεργατικ μθηση, η αυτενργεια και η δημιουργικτητα.
Για την επτευξη των παραπνω στχων, κθε διδακτικ εντητα περιλαμβνει
δο συνεχμενες διδακτικς ρες στο ωρολγιο πργραμμα, στε να δοθε
επαρκς χρνος, στους μαθητς και στον εκπαιδευτικ, για την υλοποηση
ολοκληρωμνων μαθησιακν δραστηριοττων. τσι, επιμηκνεται ο μαθησιακς
χρνος και οι μαθητς χουν αυξημνες δυναττητες να διερευνσουν, να
πειραματιστον, να συνεργαστον, να σχεδισουν και να αναπτξουν σνθετα-
ολοκληρωμνα ψηφιακ ργα με ποικλα εργαλεα των ΤΠΕ.
Το προτεινμενο πλασιο ανπτυξης των μαθητν στις ΤΠΕ συνσταται σε
τσσερις διαστσεις (συνιστσες) αντστοιχες με τη διρθρωση του Π.Σ.:
Τεχνολογικ: Περιλαμβνει τεχνικς γνσεις για θεμελιδεις ννοιες ΤΠΕ (π.χ.
υλικ, λογισμικ, δκτυα, στοιχεα ψηφιακς τεχνολογας) και ικαντητες χρσης
βασικν περιβαλλντων των ΤΠΕ (επεξεργασα κειμνου, υπολογιστικ φλλα,
λογισμικ παρουσισεων, εννοιολογικ χαρτογρφηση, υπηρεσες Διαδικτου
κ.λπ.).
Γνωστικ: Περιγρφει τις θεμελιδεις δεξιτητες αξιοποησης των ΤΠΕ ως εργαλεα
ρευνας, δημιουργας, επικοινωνας και μθησης στα πλασια λων των
μαθημτων του Προγρμματος Σπουδν αλλ και της καθημερινς σχολικς ζως
των μαθητν.
των τεχνικν και γνωστικν δεξιοττων του πληροφορικο γραμματισμο με στχο
την επλυση προβλημτων. Στο αντατο εππεδο, ο ξονας αυτς καταγρφει
δεξιτητες δημιουργικτητας, καινοτομας και αλλαγς στσεων και κοινωνικν
συμπεριφορν για τις ΤΠΕ.
Κοινωνικς δεξιτητες: Oι μαθητς που εναι καλ εκπαιδευμνοι στις ΤΠΕ θα
πρπει να αναπτξουν επσης εκενες τις κοινωνικς στσεις και δεξιτητες που
διαμορφνουν τη σγχρονη ψηφιακ κουλτορα και την ταυττητα του
ηλεκτρονικο πολτη (e-citizenship). Η δισταση αυτ διατρχει οριζντια λες τις
5
θεματικς εντητες του μαθματος και αφορ σε ζητματα πληροφορικς ηθικς
και δεοντολογας, σε κδικες διαχερισης και αξιοποησης πληροφοριν απ πηγς,
σε ζητματα ηλεκτρονικς ασφλειας, προστασας προσωπικν δεδομνων κ.λπ.).
Η ανπτυξη των μαθητν του Γυμνασου στις ΤΠΕ προτενεται ολοκληρωμνα
και ισρροπα στις παραπνω διαστσεις (Πνακας 1), για κθε εντητα του Π.Σ.
Πληροφορικς. Κεντρικς στχος της διδασκαλας του μαθματος εναι λοι οι
μαθητς να αναπτξουν τις γνσεις και τις ικαντητες χρσης των ΤΠΕ μσα απ
δραστηριτητες που αφορον στην αναζτηση και διαχεριση πληροφοριν, στην
επλυση προβλημτων και στη λψη αποφσεων, στη δημιουργικ κφραση και
στην επικοινωνα. Εξσου σημαντικ εναι, μσα απ κατλληλες χρσεις και
δραστηριτητες βασισμνες σε ΤΠΕ, οι μαθητς να κατανοσουν τα ρια και την
επδραση που χουν οι σγχρονες τεχνολογες στα τομα και στις ομδες, στις
κοιντητες και στην κοινωνα ευρτερα.
Οι δραστηριτητες που υλοποιον οι μαθητς στον υπολογιστ θα πρπει να
εναι κλιμακομενης δυσκολας και να στοχεουν στη συνδυασμνη ανπτυξη
τεχνικν, γνωστικν και κοινωνικν ικανοττων με στχο την επλυση
προβλημτων απ το σχολικ πργραμμα σπουδν και την κοινωνικ ζω των
μαθητν. Για παρδειγμα, για την υλοποηση μιας μαθησιακς δραστηριτητας
μσω του Παγκσμιου Ιστο σχετικ με τα περιβαλλοντικ προβλματα της
περιοχς τους, οι μαθητς θα πρπει να εφαρμσουν και να συνδυσουν τεχνικς
δεξιτητες (π.χ. αποτελεσματικ χρση εργαλεων γενικς χρσης), γνωστικς
δεξιτητες (π.χ. χρση μηχανς αναζτησης, διερενηση, αξιολγηση
πληροφοριν, συνθετικ ικαντητα κ.α.) και μεταγνωστικς ικαντητες (π.χ.
συγκριτικ μελτη και μεταφορ γνσεων απ να χρο προβλημτων σε λλο
αναστοχασμ για τη μεθοδολογα προσγγισης προβλημτων με χρση ΤΠΕ). Κατ
συνπεια, εν οι τεχνικς και οι γνωστικς δεξιτητες συνιστον, κατ’ αρχν,
διακριτς περιοχς γνσεων και δεξιοττων, ο συνδυασμς και η ενσωμτωσ τους
σε να νοηματοδοτομενο πλασιο δραστηριοττων επλυσης προβλημτων
(Σχμα 1) διαμορφνουν προποθσεις πολπλευρης ανπτυξης των μαθητν στις
ΤΠΕ.
Το Νο Πργραμμα Σπουδν δνει ιδιατερη μφαση στη διαμρφωση μαθησιακν
καταστσεων που θα επιτρπουν την ολοκλρωση των γνσεων και την εμβθυνση
6
σε ννοιες των ΤΠΕ, την καλλιργεια μαθησιακν δεξιοττων και ικανοττων
μεθοδολογικο χαρακτρα στις ΤΠΕ και, τελικ, την αυτνομη ανπτυξη λων των
μαθητν. Για το λγο αυτ χει ενταχθε μια σημαντικ εντητα στο Π.Σ., συνολικς
διρκειας 14-16 διδακτικν ωρν, κατ την οποα οι μαθητς υλοποιον
μαθησιακ σχδια εργασας (projects) χρησιμοποιντας ποικλα εργαλεα των ΤΠΕ.
Ενδεικτικ αναφρονται λογισμικ γενικς χρσης, επεξεργασας και ανπτυξης
πολυμσων, εκπαιδευτικ περιβλλοντα προγραμματισμο και ρομποτικς,
εκπαιδευτικ λογισμικ (εννοιολογικ χαρτογρφηση, προσομοισεις κ.λπ.), πηγς
στον Παγκσμιο Ιστ πληροφοριν (ιστοεξερευνσεις), υπηρεσες και εφαρμογς
Web 2.0 (wikis, blogs, ηλεκτρονικς συζητσεις, εργαλεα διαμορασης,
επικοινωνας κ.λπ.).
Μπορομε να διακρνουμε δο τπους σχεδων ρευνας:
Μικρς διρκειας: Σχεδιζονται στε να υλοποιηθον σε δο (2) διδακτικς
εβδομδες. Οι μαθητς μελετον και αποκτον μια ευρτερη εικνα για το υπ
μελτη θμα χρησιμοποιντας εργαλεα των ΤΠΕ.
Μεγλης διρκειας: Τα σχδια ρευνας της μορφς αυτς μπορον να χουν
χρονικ διρκεια μχρι οκτ (8) διδακτικς εβδομδες. Εστιζουν στη
διερενηση και διεπιστημονικ μελτη ενς αντικειμνου εν παρχουν τη
δυναττητα στους μαθητς να εμβαθνουν στην κατανηση και στην εφαρμογ
βασικν εννοιν για την επλυση προβλημτων.
Τεχνολογικς
ξονας
Γνωστικ
7
Οι θεματικς εντητες του Π.Σ. χουν σχεδιαστε με τρπο στε οι μαθησιακο
στχοι να ανταποκρνονται στο βαθμ ετοιμτητας και ανπτυξης των μαθητν.
Δεν εναι μως απαρατητο να διδαχθον σειριακ. Η προτεινμενη κατανομ του
διδακτικο χρνου εναι ενδεικτικ. Ο εκπαιδευτικς θα πρπει να κνει τον
χρονοπρογραμματισμ και το σχεδιασμ της διρθρωσης της λης με βση τα
μαθησιακ χαρακτηριστικ, τα ενδιαφροντα και τις προπρχουσες γνσεις και
εμπειρες των μαθητν της τξης του. Επσης, θα πρπει να χρησιμοποιε τη
σπειροειδ προσγγιση και να επανρχεται, με κθε ευκαιρα και ειδικ στα
πλασια της υλοποησης σχεδων ρευνας, σε βασικς εντητες που απαιτον τη
χρση ποικλων εργαλεων λογισμικο.
Η διδακτικ πορεα θα πρπει να αξιοποιε την μφυτη περιργεια και την
αυτενργεια των μαθητν. Να συνδυζει τη θεωρα µε την πρξη μσα απ μια
ενιαα, συνεχ και δημιουργικ διαδικασα, η οποα θα ενθαρρνει και θα βοηθ
τους μαθητς να συμμετχουν ενεργ, να συνεργζονται μεταξ τους, να
αναπτσσουν πρωτοβουλες, να ανακαλπτουν τη να γνση, να εκφρζονται και
να δημιουργον. Ο εκπαιδευτικς εναι, κατ περπτωση, καθοδηγητς και
συντονιστς των μαθησιακν δραστηριοττων των μαθητν, μεσολαβητς,
συνεργτης και σμβουλος των μαθητν στην πορεα της ανακλυψης, της
δημιουργας, της καλλιργειας δεξιοττων, της ανπτυξης ικανοττων και, τελικ,
της οικοδμησης νων γνσεων.
1.4. Αξιολγηση των μαθητν
Με βση τη φιλοσοφα του Προγρμματος Σπουδν, πως περιγρφηκε
παραπνω, η ουσιαστικ αξιολγηση της ανπτυξης των μαθητν στις ΤΠΕ δεν
μπορε να υλοποιηθε μσω συμβατικν τεστ διαγωνισμτων με χαρτ και μολβι.
Οι διεθνες τσεις στα Π.Σ. δνουν ιδιατερη μφαση σε διαμορφωτικο τπου
αξιολγηση των μαθητν, η οποα βασζεται στην αποτπωση της καθημερινς
εργασας τους στη σχολικ τξη.
Οι μαθητς αξιολογονται στη χρση ποικλων εργαλεων ΤΠΕ με στχο τη
δημιουργα ολοκληρωμνων ψηφιακν ργων και την επλυση των προβλημτων
απ τη σχολικ και κοινωνικ ζω, τα οποα αναθτει ο εκπαιδευτικς. Τα ργα
8
κθε μαθητ αποθηκεονται και διατηρονται σε ηλεκτρονικ φκελο (e-
portfolio), ο οποος τηρεται τοπικ στην ψηφιακ πλατφρμα της τξης.
Ο εκπαιδευτικς αξιοποιε πληροφορες απ ποικλες αναθσεις (ασκσεις,
δραστηριτητες, σχδια ρευνας, ηλεκτρονικ διαγωνσματα στον υπολογιστ), οι
οποες αντανακλον το βαθμ που κθε μαθητς επιτυγχνει τους μαθησιακος
στχους του Π.Σ. της Πληροφορικς. Η συνολικ εργασα κθε μαθητ και τα ργα
που δημιουργε στα πλασια του μαθματος αξιοποιονται α) για τη διαμορφωτικ
αξιολγηση και καθοδγησ του, στε να αναδειχθον οι ενδεχμενες αδυναμες
και να βελτισει τα αποτελσματ του, και β) για τη συνολικ-τελικ αξιολγησ
του στο μθημα της Πληροφορικς.
1.5. Βιβλιογραφα
ACM (2003). A model curriculum for K-12 computer science. Final report of the ACM K-12 Force
Curriculum Committee, NY: ACM.
CEC (2006). Βασικς ικαντητες για τη δια βου μθηση. να Ευρωπακ πλασιο αναφορς. Σσταση
του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβολιου, 30.12.2006, Brussels: Council and the
European Commission.
Jonassen, D. H. (2006). Computers as mind tools for schools. NJ: Prentice Hall.
Katz, I. R. (2005). Beyond technical competence: Literacy in information and communication
technology. Educational Technology Magazine, 45(6), 144-147.
OECD (2000). Literacy in the information age: Final report of the International Adult Literacy Survey.
Paris and Ottawa: Organisation for Economic Co-operation and Development and Statistics
Canada.
PISA/OECD (2005). Are students ready for a technology-rich world? What PISA studies tell us. Paris:
OECD.
Van Weert T. (ed.) (2000). Information and Communication Technology in secondary education. A
Curriculum for schools. Unesco/IFIP.
Κμης, B. (2005). Εισαγωγ στη Διδακτικ της Πληροφορικς, Αθνα: Κλειδριθμος.
Μικρπουλος, Τ. Α. (2006). Ο υπολογιστς ως γνωστικ εργαλεο. Αθνα: Ελληνικ Γρμματα.
Τζιμογιννης, Α. (2007). Το παιδαγωγικ πλασιο αξιοποησης των ΤΠΕ ως εργαλεο ανπτυξης της
κριτικς και δημιουργικς σκψης. Στο Β. Κουλαδς (επιμ.), Σγχρονες διδακτικς προσεγγσεις
για την ανπτυξη κριτικς-δημιουργικς σκψης, 333-354. Αθνα: ΟΕΠΕΚ.
Τζιμογιννης Α. & Σιρεντα Α. (2007). Το Διαδκτυο ως εργαλεο ανπτυξης της κριτικς και
δημιουργικς σκψης. στο Β. Κουλαδς (επιμ.), Σγχρονες διδακτικς προσεγγσεις για την
ανπτυξη κριτικς-δημιουργικς σκψης, 355-374. Αθνα: ΟΕΠΕΚ.
9
Ενδεικτικ κατανομ διδακτικν ωρν
διδασκαλας
Βασικς ννοιες ΤΠΕ
Γνωρζω το Διαδκτυο, επικοινων και συνεργζομαι
12
Προγραμματζω τον υπολογιστ
Υλοποι σχδια ρευνας
Ο μαθητς/τρια πρπει να εναι ικανς/
να αναγνωρζει τις βασικς συνιστσες ενς εκπαιδευτικο περιβλλοντος οπτικο προγραμματισμο
να εκτελε τοιμα προγρμματα που θα του δοθον
να περιγρφει με λεκτικ τρπο απλος αλγορθμους που καλεται να υλοποισει στο περιβλλον οπτικο προγραμματισμο
να διακρνει διφορα γεγοντα (events) στο περιβλλον οπτικο προγραμματισμο
να καθορζει/συντσσει απλς εντολς στο περιβλλον οπτικο προγραμματισμο
να ορζει ενργειες και σενρια που πρπει να εκτελεστον για επιθυμητ γεγοντα
να εξηγε γιατ να αντικεμενο του προγραμματιστικο περιβλλοντος συμπεριφρεται με συγκεκριμνο τρπο
Εισαγωγ στον Προγραμματισμ Υπολογιστν Εκπαιδευτικ περιβλλοντα οπτικο προγραμματισμο Οδηγομενος απ γεγοντα προγραμματισμς Ανπτυξη και εκτλεση απλν εφαρμογν
Βασικς στχος της εντητας αυτς εναι η σταδιακ εξοικεωση των μαθητν με τον προγραμματισμ μσα απ την αξιοποηση διαθσιμων εκπαιδευτικν περιβαλλντων οπτικο προγραμματισμο. Ο εκπαιδευτικς, μσα απ την παρουσαση και συζτηση τοιμων προγραμμτων, προκαλε το ενδιαφρον των μαθητν και διαμορφνει να πλασιο ενεργητικς συμμετοχς. Οι μαθητς εισγονται σε εκπαιδευτικ περιβλλοντα προγραμματισμο και εξοικεινονται με τις βασικς συνιστσες τους μσα απ κατλληλες δραστηριτητες, οι οποες χουν ως στχο τη διερευνητικ προσγγιση της γνσης, την αλληλεπδραση με τον υπολογιστ, τη συνεργασα, την αυτενργεια, τη δημιουργικτητα και την ενεργοποηση της φαντασας των μαθητν. Οι μαθητς εισγονται στην ννοια του αλγορθμου, χοντας ως γενικ προσανατολισμ τη μετβαση απ την ψηφιακ ζωγραφικ στα προγραμματιζμενα πολυμσα. Στχος εναι η δημιουργα μικρν εφαρμογν, στις οποες θα προκαλεται η δρση αντικειμνων στη σκην στο χρο επισκπησης με χρση χειριστηρων (πληκτρολγιο, ποντκι). Ενδεικτικ παραδεγματα ργων εναι ο προγραμματισμς της κνησης ενς αντικειμνου (π.χ. μπλα, ζωκι, αερστατο) στο χρο σε λαβρινθο.
Σχολικ εγχειρδιο Scratch BYOB Microworld pro Starlogo TNG Turtle Art Kodu Storytelling Alice, Mama gameMaker GreenFoot e-toys
11
Ενδεικτικς διδακτικς χρνος: 4 ρες
Ο μαθητς/τρια πρπει να εναι ικανς/
να υλοποιε λειτουργες και σενρια με βση προκαθορισμνα γεγοντα χρησιμοποιντας περιβλλον οπτικο προγραμματισμο
να συσχετζει γεγοντα με τις αντστοιχες εντολς
να επιλγει αντικεμενα απ το προγραμματιστικ περιβλλον και να ορζει τις ιδιτητες και τη συμπεριφορ τους
να αναπτσσει απλς εφαρμογς σε περιβλλον οπτικο προγραμματισμο
να εφαρμζει τεχνικς ελγχου και διρθωσης σφαλμτων στα προγρμματα που δημιουργε
Σνταξη εντολν ελγχου αντικειμνων Προγραμματισμς απλν πολυμεσικν εφαρμογν (πλογηση, αλληλεπδραση) Τεχνικς ελγχου και διρθωσης προγραμμτων
Με την καθοδγηση του εκπαιδευτικο, οι μαθητς συνεργζονται και προγραμματζουν/επεκτενουν απλς εφαρμογς σε εκπαιδευτικ περιβλλον οπτικο προγραμματισμο. Ενδεικτικ παραδεγματα εναι η δημιουργα
πολυμεσικν καρτν με σνθεση στοιχεων που αντιδρον σε ενργειες του χρστη.
απλν ψηφιακν διαδραστικν αφηγσεων ιστοριν που χρησιμοποιον πλασια διαλγου για τους χαρακτρες.
Οι μαθητς παρουσιζουν τα ργα τους στην τξη και ακολουθε συζτηση με στχο τη βελτωσ τους. Ενδεικτικς διδακτικς χρνος: 4 ρες
Σχολικ εγχειρδιο Scratch BYOB Starlogo TNG Turtle Art Kodu Story telling Alice, Mama gameMaker GreenFoot e-toys
12
Προσδοκμενα Μαθησιακ Αποτελσματα
Ο μαθητς/τρια πρπει να εναι ικανς/
να αναλει σνθετες εργασες σε επιμρους απλοστερα ργα
να επιλγει τα κατλληλα εργαλεα ΤΠΕ για την υλοποηση των εργασιν που αναλαμβνει
να χρησιμοποιε αποτελεσματικ ποικλα εργαλεα ΤΠΕ για την ολοκλρωση πληροφοριν διαφορετικν μορφν στα ργα του
να εφαρμζει κριτρια αξιολγησης των πηγν και των πληροφοριν που χρησιμοποιε
να ολοκληρσει τις γνσεις και δεξιτητες που χει αναπτξει απ τις λλες θεματικς εντητες
να εφαρμζει τεχνικς και μεθδους οργνωσης και χρονοπρογραμματισμο των εργασιν που αναλαμβνει
να αναπτσσει ολοκληρωμνα και με αρτιτητα τις σχετικς
Πληροφορικς και ΤΠΕ Μαθματα του Π.Σ. Σχολικ και κοινωνικ ζω Πολυμσα Παρουσισεις
Οι μαθητς/τριες εργζονται σε ομδες και υλοποιον σχδια ρευνας μικρς και μεγλης διρκειας, τα οποα απαιτον τη συλλογ και επεξεργασα πληροφοριν και υλικο, τη χρση ποικλων εργαλεων των ΤΠΕ, ψηφιακν και ντυπων πηγν. Δημιουργον ολοκληρωμνα ργα και τα παρουσιζουν στην τξη. Η θεματολογα των σχεδων εργασας εντσσεται σε να νοηματοδοτομενο πλασιο δραστηριοττων της σχολικς και της κοινωνικς ζως. Προτενεται δε η υλοποηση διαθεματικν εργασιν σε συνεργασα με λλα μαθματα του Προγρμματος Σπουδν (γλσσα, ιστορα, φυσικς επιστμες, περιβλλον, μαθηματικ, κοινωνικς επιστμες κ.λπ.). Ενδεικτικς προτσεις σχεδων ρευνας: 1. Διαγωνισμς ψηφιακς ιστορας κμικ Οι μαθητς/τριες εργζονται σε μικρς ομδες με στχο την ανπτυξη ψηφιακς ιστορας κμικ. Το θμα μπορε να αντληθε απ τα μαθματα του Π.Σ., το διαθεματικ πεδο, τη σχολικ και την κοινωνικ ζω (π.χ. η ανακκλωση, η εξοικονμηση ενργειας, η πλη χωρς αυτοκνητο, τα ανθρπινα δικαιματα, μια ιστορικ επτειος κ.λπ.). Ειδικτερα, με την καθοδγηση του εκπαιδευτικο, οι μαθητς/τριες
σχεδιζουν το σενριο και δημιουργον τους ρωες
συντσσουν διαλγους χρησιμοποιντας λογισμικ
να εφαρμζει κριτρια αξιολγησης και βελτωσης των ργων που δημιουργε
να αξιοποιε προηγομενα ργα και τις γνσεις του για να βελτισει τις δημιουργες του
να παρουσιζει και να επικοινωνε τις ιδες του
να ενισχσει την αυτοεκτμησ του και την εμπιστοσνη στον εαυτ του ως ενεργ υποκεμενο της μθησης
να ακολουθε τους καθιερωμνους καννες δεοντολογας (σεβασμς πνευματικς ιδιοκτησας, αναφορ χρησιμοποιομενων πηγν κλπ.)
να συνεργζεται και να προσφρει τις γνσεις και τις ικαντητς του στην ομδα για την υλοποηση μιας δραστηριτητας-εργασας
Παγκσμιος Ιστς Μηχανς αναζτησης και αξιολγηση πηγν
επεξεργασας κειμνου
αναζητον και αποθηκεουν κατλληλες εικνες απ το
Διαδκτυο
κατλληλο λογισμικ
χρησιμοποιντας κατλληλο λογισμικ (παρουσισεων,
διαμορφνουν και ολοκληρνουν το ψηφιακ τους ργο
2. Ιστοεξερενηση Οι μαθητς/τριες εργζονται σε μικρς ομδες και αναλαμβνουν ρλους-διαθεματικς προσεγγσεις, με στχο να υλοποισουν να σχδιο ρευνας με τη μορφ ιστοεξερενησης (WebQuest). Το θμα διερενησης και μελτης μπορε να αντληθε απ τον Πληροφορικ Γραμματισμ, τα λλα μαθματα του Π.Σ., το διαθεματικ πεδο, τη σχολικ την κοινωνικ ζω. Ενδεικτικ θματα που προτενονται
Περιβαλλοντικς χρτης του νομο μας
Η ιστορα του τπου μας
Υγροβιτοποι της χρας σε κνδυνο
Οι κλιματικς αλλαγς
Ναι στην πυρηνικ ενργεια;
Διατροφικς συνθειες και υγεα
Εργαλεα Web 2.0 Ιστολγια/Wiki Εκπαιδευτικ tutorials Περιβλλοντα οπτικο προγραμματισμο Χροι ανρτησης και διαμορασης ιστοεξερευνσεων http://www.zunal.com http://questgarden.com
Οι μαθητς/τριες αξιοποιον τις προτεινμενες απ τον εκπαιδευτικ (αλλ και λλες) πηγς για να συλλξουν πληροφορες κα&io