4. νεοι στο ρυθμο της παραθρησκειας

12
ΒΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Β΄ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Δ.Ε. 4 ΝΕΟΙ ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

Transcript of 4. νεοι στο ρυθμο της παραθρησκειας

Page 1: 4. νεοι στο ρυθμο της παραθρησκειας

ΒΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Β΄ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ

Δ.Ε. 4 ΝΕΟΙ ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

Page 2: 4. νεοι στο ρυθμο της παραθρησκειας

ΒΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Β΄ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ

Δ.Ε. 4 ΝΕΟΙ ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

Παραθρησκεία είναι η προσπάθεια κάποιων ομάδων ανθρώπων να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι το Θεό μπορεί ο άνθρωπος να τον αναζητήσει με έναν αλλιώτικο τρόπο από εκείνον που μέχρι σήμερα δίδασκαν οι γνωστές θρησκείες.

Α. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ

Page 3: 4. νεοι στο ρυθμο της παραθρησκειας

ΒΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Β΄ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ

Δ.Ε. 4 ΝΕΟΙ ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

Για την κατανόηση του Θεού χρησιμοποιούν αποκρυφιστικές μεθόδους όπως:

• διδασκαλίες – σύνθεση δοξασιών αρχαίων θρησκειών• τελετές μύησης• αστρολογικές προβλέψεις• μαγεία • περιθωριακά στοιχεία που υπάρχουν στο χώρο της

θρησκείας

Α. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ

Page 4: 4. νεοι στο ρυθμο της παραθρησκειας

ΒΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Β΄ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ

Δ.Ε. 4 ΝΕΟΙ ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

«θρησκείες των νέων»: Ο όρος χρησιμοποιείται επειδή οι ομάδες των μυημένων αποτελούνται κυρίως από νεαρά άτομα.Τα άτομα αυτά έχουν έντονο μεταφυσικό προβληματισμό, συνδυασμένο με αστάθεια και έλλειψη εμπιστοσύνης που δημιουργούν μια τάση συνεχούς αναζήτησης.

Α. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ

Page 5: 4. νεοι στο ρυθμο της παραθρησκειας

ΒΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Β΄ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ

Δ.Ε. 4 ΝΕΟΙ ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

Στην τάση αυτή ανταποκρίνονται διάφοροι «πνευματικοί δάσκαλοι» που προτείνουν καινούργια θρησκευτικά σχήματα και υπόσχονται μια αφηρημένη – ιδιαίτερα μαγευτική λύτρωση.

Α. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ

Page 6: 4. νεοι στο ρυθμο της παραθρησκειας

ΒΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Β΄ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ

Δ.Ε. 4 ΝΕΟΙ ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

Η θεωρία (θεμέλιο της παραθρησκείας) εκφράζεται με:• αρχαίες μυστηριακές διδασκαλίες• διδασκαλίες από τα ασιατικά θρησκεύματα• μεσαιωνικές δυτικές διδασκαλίες• θεοσοφία• αστρολογία• μαγεία.

B . ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

Page 7: 4. νεοι στο ρυθμο της παραθρησκειας

ΒΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Β΄ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ

Δ.Ε. 4 ΝΕΟΙ ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

• Χρησιμοποίηση ψυχολογικών μεθόδων για την προσκόλληση των νέων σε πνευματικούς δασκάλους της οργάνωσης.•Προπαγανδιστικά φυλλάδια •Οργάνωση και συναντήσεις ομάδων , με πρόσχημα τη λύση οικογενειακών και προσωπικών προβλημάτων.•Παραθρησκευτικοί κύκλοι απευθύνονται και σε καλλιεργημένους ανθρώπους καλώντας τους σε συναντήσεις και διαλέξεις κατευθύνοντας τη ζωή των ανθρώπων με βάση τη μυστική φιλοσοφία , η οποία γίνεται αυτόματα τρόπος ζωής.

B . ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

Page 8: 4. νεοι στο ρυθμο της παραθρησκειας

ΒΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Β΄ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ

Δ.Ε. 4 ΝΕΟΙ ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

Οι άνθρωποι της παραθρησκείας στοχεύουν να δημιουργήσουν ένα αίσθημα αμφιβολίας ως προς αυτό που πίστευε μέχρι τώρα ο κάθε νέος που πλησιάζουν.

• Αμφισβήτηση προς την πατρική και παραδοσιακή θρησκεία• Αμφιβολία για την ορθότητα των επιλογών του• Τροφοδοσία με δικές τους θεωρίες • Με μεθοδικό τρόπο τον πείθουν για τη γαλήνη που μπορεί

να βρει στις ομάδες τους

Γ. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΓΟΗΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

Page 9: 4. νεοι στο ρυθμο της παραθρησκειας

ΒΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Β΄ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ

Δ.Ε. 4 ΝΕΟΙ ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

Τα στελέχη των παραθρησκευτικών οργανώσεων ασκούν τέτοια επιρροή στις συνειδήσεις των οπαδών τους ώστε οι τελευταίοι:

• Μεταβάλλονται σε άβουλα όργανα της καθοδήγησής τους• Δεν φέρουν αντιρρήσεις στις διδασκαλίες τους• Πείθονται εύκολα• Φανατίζονται υπέρ των ιδεών των αρχηγών τους• Απομακρύνονται από το οικογενειακό περιβάλλον• Μισούν την πατρική τους θρησκεία• Παρουσιάζουν συμπτώματα νοσηρής εσωστρέφειας

Δ. ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Page 10: 4. νεοι στο ρυθμο της παραθρησκειας

ΒΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Β΄ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ

Δ.Ε. 4 ΝΕΟΙ ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

Δ. ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Η παραθρησκεία αφαιρεί ουσιαστικά την προσωπική ελευθερία στον άνθρωπο που την αποδέχεται.

Page 11: 4. νεοι στο ρυθμο της παραθρησκειας

ΒΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Β΄ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ

Δ.Ε. 4 ΝΕΟΙ ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

Δ. ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ •Ο Χριστός αγωνίστηκε για την προσωπική ελευθερία του ανθρώπου.•Ελευθέρωσε τον άνθρωπο από τη μιζέρια και τελικά από το θάνατο.

Page 12: 4. νεοι στο ρυθμο της παραθρησκειας

ΒΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Β΄ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ

Δ.Ε. 4 ΝΕΟΙ ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

Δ. ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ •Ο Χριστός αγωνίστηκε για την προσωπική ελευθερία του ανθρώπου.•Ελευθέρωσε τον άνθρωπο από τη μιζέρια και τελικά από το θάνατο. •Η διδασκαλία του Χριστού ελευθερώνει τον άνθρωπο και τον κάνει κύριο της ζωής του και ελεύθερο πρόσωπο χωρίς εξαρτήσεις.