4. Στο νησί του Ήλιου, στο νησί της Καλυψώς και στο νησί...

8
4. Στο νησί του Ήλιου, στο νησί της Καλυψώς και στο νησί των Φαιάκων

description

Οι περιπέτειες του Οδυσσέα 4. Στο νησί του Ήλιου, στο νησί της Καλυψώς και στο νησί των Φαιάκων

Transcript of 4. Στο νησί του Ήλιου, στο νησί της Καλυψώς και στο νησί...

Page 1: 4. Στο νησί του Ήλιου, στο νησί της Καλυψώς και στο νησί των Φαιάκων

4. Στο νησί του Ήλιου, στο νησί της Καλυψώς και στο νησί των Φαιάκων

Page 2: 4. Στο νησί του Ήλιου, στο νησί της Καλυψώς και στο νησί των Φαιάκων
Page 3: 4. Στο νησί του Ήλιου, στο νησί της Καλυψώς και στο νησί των Φαιάκων
Page 4: 4. Στο νησί του Ήλιου, στο νησί της Καλυψώς και στο νησί των Φαιάκων
Page 5: 4. Στο νησί του Ήλιου, στο νησί της Καλυψώς και στο νησί των Φαιάκων
Page 6: 4. Στο νησί του Ήλιου, στο νησί της Καλυψώς και στο νησί των Φαιάκων
Page 7: 4. Στο νησί του Ήλιου, στο νησί της Καλυψώς και στο νησί των Φαιάκων
Page 8: 4. Στο νησί του Ήλιου, στο νησί της Καλυψώς και στο νησί των Φαιάκων

Για τα παιδιά της Γ΄ τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Βύρωνα

Γιώργος Γιώτης