4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 28...

download 4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

of 298

 • date post

  30-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  65
 • download

  0

Embed Size (px)

description

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ1. Ενημέρωση Δημάρχου περί καταργήσεων – συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων της πόλη μας. (Ενημέρωση) 132. Συζήτηση και λήψη απόφασης, για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010. (Αναβλήθηκε) 273. Συγχώνευση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Επιχειρήσεων του Δήμου Καισαριανής, με βάση το άρθρο 103 του Ν. 3852/2010 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ”. (αριθ. απόφασης: 55 / 2011) 524. Συγχώνευση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.): “ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ”, “Α’ Κ.Α.Π.Η.” και “Β’ Κ.Α.Π.Η.” σε ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Κοινωνικού Τομέα, με την επωνυμία: “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ»”, βάσει του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 – Πρόγραμμα “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ”. (αριθ. απόφασης: 56 / 2011) 1395. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία: “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ»”. (αριθ. απόφασης: 57 / 2011) 1526. Πρόταση – αίτηση Δημοτικού Συμβουλίου Καισαριανής, για τη διατήρηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία: “ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ)”, ως αυτοτελούς Νομικού Προσώπου του Δήμου (άρθρο 103 παρ. 3. του Ν. 3852/2010). (αριθ. απόφασης: 58 / 2011) 1587. Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καισαριανής (άρθρο 103 Ν. 3852/2010) και σύσταση νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καισαριανής». (Τριακοστό πρώτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης) (αριθ. απόφασης: 77 / 2011 ) 1618. Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καισαριανής (άρθρο 103 Ν. 3852/2010) και σύσταση νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καισαριανής». (Τριακοστό δεύτερο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης) (αριθ. απόφασης: 78 / 2011) 1629. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010. (Έβδομο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης) (αριθ. απόφασης: 59 / 2011) 17310. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. 17/2011 απόφασης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης, που αφορά την υποβολή αιτήματος προς τον Ο.Α.Ε.Δ., προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα για την απασχόληση πέντε (5) ανέργων που βρίσκονται πλησίον της σύνταξης. (Όγδοο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης) (αριθ. απόφασης: 60 / 2011) 18411. Αναπροσαρμογή Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους. (Ένατο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης) (αριθ. απόφασης: 61 / 2011) 20612. Αναπροσαρμογή του συντελεστή επί του φόρου των ηλεκτροδοτούμενων χώρων που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται για κατοικία ή για άσκηση επαγγέλματος, για το έτος 2011. (Δέκατο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης) (αριθ. απόφασης: 62 / 2011) 20613. Έγκριση “Φύλλων Αυτόνομων Οικισμών (Φ.Α.Ο.)”, που θα προσκομίσουν στελέχη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, που έχουν ορισθεί Ανώτεροι Επόπτες και Επόπτες Απογραφών. (Ενδέκατο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης) (αριθ. απόφασης: 63 / 2011) 23314. Καθορισμός τμημάτων οδών, πεζοδρομίων, πλατειών κ.λ.π. κοινόχρηστων χώρων που μπορούν να παραχωρηθούν για χρήση από τους ενδιαφερόμενους καταστηματάρχες, βάσει των διατάξεων του Ν. 1080/80 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα και αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης πεζοδρομίων, οδών πλατειών κ.λ.π. κοινόχρηστων χώρων. (Δωδέκατο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης) (αριθ. απόφασης: 64 / 2011) 23615. Υπερωριακή απασχόληση νόμιμη και καθ’ υπέρβαση προσωπικού Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου Ιδιωτικού Δικαίου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος για το πρώτο Α΄ εξάμηνο του έτους 2011. (Δέκατο τρίτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης) (Αναβλήθηκε) 27016. Εξαίρεση του πενθημέρου σε Υπηρεσίες του Δήμου μας ο.ε. 2011. (Δέκατο τέταρτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης) (Αναβλήθηκε) 27017. Εκταμίευση ποσού από το λογαριασμό 48897495 Εμπορ

Transcript of 4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 28...

:

4 28 2011

4 28 2011

18:30 XE "" :

XE "" : /

XE "" :

/

/

/

: 33 : 18:30 : 22:30

1. 13 . ()

2. 27 , , 77 . 3852/2010. ()

3. 52 , 103 . 3852/2010 . (. : 55 / 2011)

4. 139 (....): , .... .... , : , 103 . 3852/2010 . (. : 56 / 2011)

5. 152 (....) : . (. : 57 / 2011)

6. 158 , (....) : ( ), ( 103 . 3. . 3852/2010). (. : 58 / 2011)

7. 161 ( 103 . 3852/2010) . ( ) (. : 77 / 2011 )

8. 162 ( 103 . 3852/2010) . ( ) (. : 78 / 2011)

9. 173 , 76 . 3852/2010. ( ) (. : 59 / 2011)

10. 184 . 17/2011 , ...., (5) . ( ) (. : 60 / 2011)

11. 206 . ( ) (. : 61 / 2011)

12. 206 , 2011. ( ) (. : 62 / 2011)

13. 233 (...), , . ( ) (. : 63 / 2011)

14. 236 , , ... , . 1080/80 , ... . ( ) (. : 64 / 2011)

15. 270 / 2011. ( ) ()

16. 270 .. 2011. ( ) ()

17. 271 48897495 , , 40. ( ) (. : 65 / 2011)

18. 272 48897495 , , . 58. ( ) (. : 66 / 2011)

19. 274 . ( ) ()

20. 274 . ( ) ()

21. 275 . , . ( ) (. : 67 / 2011)

22. 278 , . ( ) (. : 68 / 2011)

23. 279 , 17 20 , (6) . ( ) (. : 69 / 2011)

24. 281 , 3 9 , . ( ) (. : 70 / 2011)

25. 282 , 16 33 E . ( ) (. : 71 / 2011)

26. 284 , 16 17 , (6) . ( ) (. : 72 / 2011)

27. 285 , : , 7 . ( ) ()

28. 286 . ( ) ()

29. 287 INTERNET BANKING EUROBANK. ( ) (. : 73 / 2011)

30. 288 INTERNET BANKING EUROBANK. ( ) (. : 74 / 2011)

31. 290 . ( ) (. 75 / 2011)

32. 294 , . ( ) (. : 76 / 2011)

33. 296 180,00 (2) 11 , 17 20/3/2011. (. : 79 / 2011)

XE "" : .

28 2011.

, , . . , .

, (2) .

, .

XE "" : , , . . , , . .

, .

XE "" : 12 . : . 116/2010 , . , .

, , 13 14 , 5. , , , , ( ) . .

17 18, . , ..... (2) , .

1 .

XE "" : , .

XE "" : , .

XE "" : , , , . , , 4 .

, , . , (30) , , . , , , .

, , , , ;

XE "" : , .

, , . , .

XE "" : , ,

XE "" : . .

XE "" : ; , !

XE "" : . .

XE "" : , . .

XE "" : , , , , ,

XE "" : , , ; : . .

XE "" : . .

XE "" : ;

XE "" : , .

XE "" : : , ( ), . , . .

, ( ), , , .

XE "" : . .

XE "" : , , . , .

XE "" : . .

XE "" : . . .

, . ,

XE "" : , , .

XE "" : , ;

XE "" : .

XE "" : ;

XE "" : , .

XE "" : , , .

XE "" : , . . .

.

1

. ()

XE "" : : .

(1) . , . , , .

, , 9 , , . , , , , , .

, , , , .

, .

XE "" : . , , . , , .

.

XE "" : , . .

XE "" : . , , , , .

, , , ; , . , . , , .

, , , , , , , , , .

, . ,

XE "" : , . 9 , , , .

XE "" : .

XE "" : . .

.

XE "" : , , . , , .

, . , (3) (4) , . , . , , , , . .

, , , , , . . . , .

, , .

XE "" : . .

XE "" : , , , , , , (2) {1} {2} , , . . , , , .

, , . . .

, . . , , . , . , , , , . , , , ( ) .

( ) XE "" : .

, , . , .

(2) , . , . , , , . .

XE "" : , .

, 7, . , .

, .

XE "" : , , , . , .

, , , . , .

XE "" : .

XE "" : , ;

XE "" : , . .

XE "" : ;

XE "" : : .

XE "" : , . . , . .

XE "" : , . . , .

XE "" : , . , .

, .

XE "" : . , , , , ( ), . , , , . .

XE "" : .

XE "" : , , , . , .

XE "" :

XE "" : .

XE "" : . .

XE "" : , , , .

( ) XE "" : . .

XE "" : .

XE "" : . .

XE "" : , ,

XE "" : . (2) , .

. .

XE "" : . .

XE "" : . , !

XE "" : . . , , , .

XE "" : , , , , , , .

XE "" : , .

XE "" : , . , .

XE "" : , ;

XE "" : . ;

XE "" : , , .

XE "" : , , , . , . . (100) . , .

XE "" : . .

, .

XE "" : , , , .

XE "" : . . . .

XE "" : , .

, , , . , , , , , .

, , , , .

. , . . , . , , . , .

, . & , , . , , .

, , .

XE "" : , , ;

XE "" : .

XE "" : ;

XE "" : , .

XE "" : , ;

, . (2) .

XE "" : . . ,

XE "" : .

XE "" : . , .

XE "" : , , ( ) , .

, , , , , , .

XE "" : . .

( ) XE "" : ; , ; . !

XE "" : , ...

XE "" :

XE "" : ; , , .

XE "" : , .

XE "" : , .

XE "" : .

XE "" : ,

;

XE "" : . . . .

XE "" : .

XE "" : ; .

XE "" : . , . XE "" : , . ;

XE "" : .

XE "" : , , , ( ) 3 , 4 (40,00 ).

XE "" : (5) .

XE "" : !

XE "" : , !

XE "" : ;

XE "" : , : ;

.

XE "" : , , , , (28) , . .

: , , . , .

XE "" : !

XE "" : , ; XE "" : , ,

XE "" : , ;

XE "" : , .

XE "" : .

XE "" : , , .

XE "" : , .

XE "" : , . . (10) , (100.000,00 ), . .

XE "" : ; (100.000,00 ) , (120.000,00 ) .

XE "" : , (10) . XE "" : , , .

XE "" : , (10) ;

XE "" : , .

( )

XE "" : .

XE "" : , (3) , . , .

XE "" : .

, .

XE "" : .

XE "" : 9 07:30 .

XE "" : , , .

XE "" : ;

,

( )

XE "" : ,

XE "" : . .

XE "" : .

XE "" : ,

XE "" : 9 07:30 , . , .

XE "" : , , .

XE "" : , .

: ,

XE "" : , .

XE "" : ,

XE "" : . .

XE "" : , , . .

XE "" : .

XE "" : ! ; !( XE "" : .

XE "" : . .

(

XE "" : . XE "" : , . . .

XE "" : ; ;

(

XE "" : , , .

(

XE "" : , .

XE "" : ; . . ; .

(

XE "" : (6) , . !

(

XE "" : . . XE "" : ;

, .

XE "" : , , . . 2

, , 77 . 3852/2010. ()

XE "" : : , , 77 . 3852/2010.

, site , (10) , , (2/3) , .

, , (4). , . , , ..:

1. ,

2. ,

3.

4. .

. , .

, . (4) .