35 - Ανίχνευση Ιόντων Cl, Br, J

of 14 /14
Ανίχνευση Ιόντων Cl, Br, J Γουρζής Στάθης – Φυσικός Συνεργάτης ΕΚΦΕ Λευκάδος 2008 2011 Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών 2 ου Λυκείου Λευκάδος

Embed Size (px)

description

Ανίχνευση Ιόντων Cl, Br, J Γουρζής Στάθης – Φυσικός Συνεργάτης ΕΚΦΕ Λευκάδος 2008 – 2011 Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών 2 ου Λυκείου Λευκάδος … από τον εργαστηριακό οδηγό Χημείας Γ΄ Γυμνασίου – σελ. 58 KBr KJ H 2 O NaCl 3. Υδροβολέα 4. Ποτήρι ζέσης 2. Πλαστικό κουτάλι Θα χρησιμοποιήσουμε ακόμα τον μαγνητικό αναδευτήρα και ένα μαγνήτη … … και το ζυγό ακριβείας … … από τον εργαστηριακό οδηγό Χημείας Γ΄ Γυμνασίου – σελ. 59 NaCl KJ Κάνουμε την ίδια διαδικασία και για τα άλλα δύο διαλύματα …

Transcript of 35 - Ανίχνευση Ιόντων Cl, Br, J

Page 1: 35 - Ανίχνευση Ιόντων Cl, Br, J

Ανίχνευση Ιόντων Cl, Br, J

Γουρζής Στάθης – Φυσικός Συνεργάτης ΕΚΦΕ Λευκάδος 2008 – 2011 Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών 2ου Λυκείου Λευκάδος

Page 2: 35 - Ανίχνευση Ιόντων Cl, Br, J

… από τον εργαστηριακό οδηγό Χημείας Γ΄ Γυμνασίου – σελ. 58

Page 3: 35 - Ανίχνευση Ιόντων Cl, Br, J

NaCl KBr KJ H2O

Page 4: 35 - Ανίχνευση Ιόντων Cl, Br, J
Page 5: 35 - Ανίχνευση Ιόντων Cl, Br, J

Θα χρησιμοποιήσουμε για την

παρασκευή των διαλυμάτων :

1. Γυάλινη ράβδο

2. Πλαστικό κουτάλι

3. Υδροβολέα

4. Ποτήρι ζέσης

Page 6: 35 - Ανίχνευση Ιόντων Cl, Br, J

Θα χρησιμοποιήσουμε ακόμα τον μαγνητικό αναδευτήρα και ένα μαγνήτη …

… και το ζυγό ακριβείας …

Page 7: 35 - Ανίχνευση Ιόντων Cl, Br, J

… από τον εργαστηριακό οδηγό Χημείας Γ΄ Γυμνασίου – σελ. 59 NaCl

Page 8: 35 - Ανίχνευση Ιόντων Cl, Br, J
Page 9: 35 - Ανίχνευση Ιόντων Cl, Br, J
Page 10: 35 - Ανίχνευση Ιόντων Cl, Br, J

Κάνουμε την ίδια διαδικασία και για τα άλλα δύο διαλύματα …

KBr

KJ

Page 11: 35 - Ανίχνευση Ιόντων Cl, Br, J

NaCl KJ KBr AgNO3

H2O

Page 12: 35 - Ανίχνευση Ιόντων Cl, Br, J

KJ KBr NaCl

Μοιράζουμε τα διαλύματα στους δοκιμαστικούς σωλήνες …

Page 13: 35 - Ανίχνευση Ιόντων Cl, Br, J
Page 14: 35 - Ανίχνευση Ιόντων Cl, Br, J

Τέλος ανίχνευσης …