31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας

of 188 /188

description

η Ήπια Τεχνολογία δεν απαιτεί μεγάλη εξειδίκευση. Μπορεί και ο απλός άνθρωπος να την κατέχει, να την ελέγχει, να τη διαχειρίζεται. Είναι η τεχνολογία που εκμεταλλεύεται τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αυτές δηλαδή που δεν στερεύουν ποτέ, όπως η βιοενέργεια, η αιολική ενέργεια, η ενέργεια των κυμάτων, η ηλιακή ενέργεια, οι υδατοπτώσεις, η γαιοθερμία, η ενέργεια των ζώων, της καύσης των ξύλων κλπ. Τέλος, είναι η τεχνολογία που χρησιμοποιεί με εξαιρετική φειδώ και πολύ περίσκεψη τις σύγχρονες μέθοδες, τα σύγχρονα υλικά, τις σύγχρονες ανακαλύψεις, των οποίων η απερίσκεπτη χρήση οδηγεί στην υποδούλωση, την εξάρτηση και τον εξανδραποδισμό μας, ρυπαίνοντας και καταστρέφοντας ό,τι ζωντανό. Σίγουρα η Ήπια Τεχνολογία δεν είναι η πανάκεια που θα δώσει τη λύση στο πρόβλημα του περιβάλλοντος και του πλανήτη μας. Είναι όμως το εργαλείο μιας ανώτερης παγκόσμιας ηθικής που πρέπει το δυνατόν συντομότερα να αντικαταστήσει την επικρατούσα. Γιώργος Βλάσσης

Transcript of 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας

Page 1: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 2: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 3: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 4: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 5: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 6: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 7: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 8: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 9: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 10: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 11: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 12: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 13: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 14: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 15: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 16: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 17: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 18: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 19: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 20: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 21: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 22: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 23: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 24: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 25: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 26: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 27: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 28: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 29: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 30: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 31: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 32: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 33: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 34: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 35: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 36: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 37: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 38: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 39: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 40: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 41: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 42: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 43: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 44: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 45: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 46: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 47: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 48: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 49: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 50: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 51: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 52: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 53: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 54: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 55: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 56: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 57: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 58: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 59: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 60: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 61: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 62: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 63: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 64: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 65: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 66: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 67: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 68: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 69: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 70: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 71: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 72: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 73: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 74: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 75: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 76: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 77: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 78: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 79: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 80: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 81: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 82: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 83: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 84: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 85: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 86: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 87: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 88: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 89: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 90: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 91: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 92: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 93: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 94: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 95: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 96: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 97: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 98: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 99: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 100: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 101: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 102: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 103: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 104: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 105: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 106: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 107: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 108: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 109: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 110: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 111: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 112: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 113: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 114: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 115: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 116: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 117: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 118: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 119: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 120: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 121: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 122: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 123: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 124: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 125: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 126: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 127: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 128: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 129: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 130: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 131: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 132: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 133: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 134: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 135: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 136: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 137: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 138: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 139: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 140: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 141: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 142: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 143: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 144: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 145: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 146: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 147: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 148: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 149: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 150: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 151: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 152: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 153: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 154: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 155: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 156: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 157: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 158: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 159: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 160: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 161: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 162: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 163: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 164: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 165: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 166: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 167: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 168: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 169: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 170: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 171: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 172: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 173: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 174: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 175: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 176: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 177: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 178: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 179: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 180: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 181: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 182: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 183: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 184: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 185: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 186: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 187: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας
Page 188: 31 οικολογικές τριπλές κατασκευές ήπιας τεχνολογίας