ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2.3

of 21 /21
 ΠΛΗ31 ΕΝΟΤΗΤΑ  2: ΓΝΩΣΗ Μάθηµα 2.3:  Ανα ω  έσω αντίκ ουσ  τ  αντί ασ  ∆ηµήτρης Ψούνης

Embed Size (px)

description

1) Ενοποίηση2) Κανόνες Συλλογισμού2.1) Modus Ponens2.2) Καθολική Ειδίκευση2.3) Αναγωγή3) Αναγωγή μέσω αντίκρουσης της αντίφασης3.1) Ορισμός3.2) Παράδειγμα3.3) Αλγόριθμος Αναγωγής μέσω Αντίκρουσης της Αντίφασης3.4) Ευρετικά για την εύρεση της απόδειξης3.5) Εξάγωγη ΑπαντήσεωνΑσκήσεις

Transcript of ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2.3

 • 31 2:

  2.3:

 • .

  .

  1.

  2.

  1. Modus Ponens

  2.

  2 , 31, 2.3:

  3.

  .

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  .

 • .

  (-)

  (-)

  3 , 31, 2.3:

  (-)

 • .

  1. ,

  .

  4 , 31, 2.3:

  1: parent(tom,x) parent(y,bob): bob/x tom/y( )

  4: parent(tom,x) parent(y,z): tom/y x/z( )

  2:

  person(x,date(11,10,1954)) person(tom,date(y,z,w)): tom/x, 11/y, 10/z, 1954/w( )

  3:

  person(tom,date(11,10,1954)) person(x,y): tom/x, date(11,10,1954)/y( )

  : Q(f(x)) Q(x): !!( )

  5: Q(f(x)) Q(y): y/f(x)( )

 • .

  2. ( ),

  ( )

  5 , 31, 2.3:

  Modus Ponens ( )

  : )}()({ xxx )( )( :

  :

  )}()({ xxx )( )(

  )(xx )(

  C~ CB

 • .

  1. .

  6 , 31, 2.3:

  :

  :

  TSSSS n ...321

  TSSSS n ~...321

  ( , )

  TSSSS n ~...321

  :

  ( ) . : .

  .

 • .

  2. :.

  7 , 31, 2.3:

  () :

  .

  .

  ::

  () :

  )]()([.3)](~)([.2

  )]()([.1

  xNxxxxx

  xxx

  )(.3)(.3

  )(~)(~.2)()(~.1

  ba

  yyxx

 • .

  2. :.

  8 , 31, 2.3:

  () :

  :

  )](~)([ xxx

  :

  :

  )()(~.4)(.3)(.3

  )(~)(~.2)()(~.1

  zz

  ba

  yyxx

  )](~)([~ xxx

  )()(~ zz

 • .

  2. :.

  9 , 31, 2.3:

  :

  )(.3)(.3

  )(~)(~.2)()(~.1

  ba

  yyxx

  (3,4)

  (5,1)

  )(.5 /z)(.6 /x

  )()(~.4)(.3

  zz

  b

  (5,1)(6,2)

  (7,3)

  )(.6 /x)(~.7 /y

 • .

  2. :.

  10 , 31, 2.3:

  :

  )(.3 b

  /z

  )()(~.4 zz

  )(.5

  )(.6 /x

  )(~.7 /y

  )()(~.1 xx

  )(~)(~.2 yy

  )(.3 a

  .8

 • . 3. ( ) :

  11 , 31, 2.3:

  1. _=S /* S= */

  2. :

  2.1 _

  2.2

  2.3 _

  ( NP-Complete)

 • . 4.

  :

  : - -.

  - .

  12 , 31, 2.3:

  .

  : ,

  .

  :

  .

 • . 5.

  .

  2 : ( ) .

  13 , 31, 2.3:

  ( OR )

  .

  : . . ,

  .

 • .

  5. :.

  14 , 31, 2.3:

 • .

  5. :.

  15 , 31, 2.3:

 • .

  5. :

  16 , 31, 2.3:

  x1/, x3/

  . ~, . ~ ,

  . ~ . ~

  x2/

  . ~ . ~

  . ~ .

 • .

  5.

  17 , 31, 2.3:

  x1/, x3/

  . ~, , . ~ ,

  x2/

  ". ,

  . ~ , . ~

  . ~ , .

 • 1 :

  .

  ()

  18 , 31, 2.3:

 • () 19 , 31, 2.3:

 • () .20 , 31, 2.3:

 • 2( 2 2.2) .

  21 , 31, 2.3: