ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2.1

of 22 /22
ΠΛΗ31 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΓΝΩΣΗ Μάθηµα 2.1: Κατηγορηµατική Λογική - Εισαγωγή ∆ηµήτρης Ψούνης

Embed Size (px)

description

1) Συντακτικό της Κατηγορηματικής Λογικής1.1) Σταθερές και Μεταβλητές1.2) Συναρτήσεις και Κατηγορήματα1.3) Ατομικές Προτάσεις και Κυριολεκτήματα1.4) Συνθετικά1.5) Ποσοδείκτες1.6) Προτάσεις wff2) Στρατηγικές Σύνταξης2.1) Προτεραιότητα Τελεστών2.2) Εμβέλεια Ποσοδεικτών2.3) Σταθερές2.4) Κατηγορήματα 1 ορίσματος2.5) Κατηγορήματα 2 ορισμάτων2.6) Γενικές Συστάσεις για τη Σύνταξη Προτάσεων2.7) Διπλοί ΠοσοδείκτεςΑσκήσεις

Transcript of ΠΛΗ31 ΜΑΘΗΜΑ 2.1

 • 31 2:

  2.1: - -

 • .

  .

  1. 1.

  2.

  3.

  2 , 31, 2.1: -

  4.

  5.

  6. wff

  2.

  1.

  2.

  3.

  4. 1

  5. 2

  6.

  7.

  .

 • .

  (wff)

  3 , 31, 2.1: -

  (wff)

  (-)

 • . 0.

  4

  : :

  , 31, 2.1: -

  31 : ( Prolog). .

  .

  3 : ( 2.1) (

  2.2)

  ( 2.3)

 • .

  1. 1.

  5

  :

  : tom, 3.14, , ..

  : x,y,z ..

  , 31, 2.1: -

  ,

 • .

  1. 2.

  6

  .

  : fatherof(tom), abs(x) .. true

  false : father(tom,bob), greater(4,5) ..

  , 31, 2.1: -

  .. father/2 father 2. To 2 father

  : , .

  : father(tom,bob), greater(4,5) ..

 • .

  1. 3.

  .

  7

  .

  , 31, 2.1: -

  ~ :

  true false false true

  .

 • .

  1. 4.

  .

  :

  8

  NOT, OR, AND, .

  , 31, 2.1: -

  :

  ~

  T T F T T T T

  T F F T F F F

  F T T T F T F

  F F T F F T T

 • .

  1. 5. (o )

  x .

  (

  9

  :

  x[] x

  , 31, 2.1: -

  ( )

  :

  x

  x

 • .

  1. 5. (o )

  x .

  (

  10

  :

  x[] x

  , 31, 2.1: -

  ( )

  :

  x

  x

 • . 1. 6. wff

  11

  (well formed formula-wff), :

  ( ) : ~(), x[], x[] wff ( )

  , 31, 2.1: -

  : ,,, , wff.

 • . 2. 1.

  :

  ~

  :, ,

  : ,

  12 , 31, 2.1: -

  : ,

 • . 2. 2.

  ( ). ,

  13 , 31, 2.1: -

  :

  .

  .

  :

 • . 2. 3.

  14

  :

  1: .

  , .

  , 31, 2.1: -

  () :

  () :

 • . 2. 4.

  15

  :

  2:

  : () :

  1 .

  , 31, 2.1: -

  () :

  () :

 • . 2. 5.

  16

  :

  3:

  : (1 , 2 ) : 1 2

  1 .

  , 31, 2.1: -

  1 .

  (, 31) : 31

  (, ) :

 • . 2. 6.

  17

  :

  4:

  ,

  .

  , 31, 2.1: -

  :

  ,

  .

 • . 2. 6.

  18 , 31, 2.1: -

 • . 1

  19

  (wff);(1) x ( Student (x) y (Student (y) Loves (x,y) ) )(2) x ( Student (x) y (Student (y) ~ (~ (Loves (x,y) ) ) ) )(3) x ( Student (x) y (Student (y) Loves (x,y) ) )(4) x (Dodecahedron (d) (Dodecahedron (c) (Small (b) Cube (a) ) ) )(5) (Dodecahedron (d) ~Dodecahedron (c) (Small (b) Cube (~a) ) ) )

  , 31, 2.1: -

 • . 2

  20

  :(1) (2) (3)

  , 31, 2.1: -

  /1, /1, /2, /2, /1, /2

 • . 3

  21

  : (x), (x), (x), _ (x, y), _ (x, y). :1. .2. .3. .

  , 31, 2.1: -

 • . 4

  22

  :1: 2: 3: 4: 5:

  , 31, 2.1: -

  56: .

  .

  : /1, /2 __/2