ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.2

of 23 /23
ΠΛΗ30 ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Μάθηµα 3.2: Ντετερµινιστικά Πεπερασµένα Αυτόµατα ∆ηµήτρης Ψούνης

Embed Size (px)

description

1) Πεπερασμένα Αυτόματα1.1) Λειτουργία και Παραδείγματα1.2) Τρόπος Εκτέλεσης2) Ντετερμινιστικά Πεπερασμένα Αυτόματα2.1) Επεξήγηση Όρων2.2) Ορισμός Κανονικής Γλώσσας2.3) Τυπικός Ορισμός ΝΠΑ3) ΜεθοδολογίαΑσκήσεις

Transcript of ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.2

 • 30 3:

  3.2:

 • .

  .

  1.

  1.

  2.

  2 , 30, 3.2:

  2.

  1.

  2.

  3.

  .

  .

 • .

  :

  3 , 30, 3.2:

  ()

  (-)

 • B. 1. 1.

  4 , 30, 3.2:

  :

  ML L

  .

  *x

  Lx . ...

  L

  .

  ... LLx

 • B. 1. 1.

  5 , 30, 3.2:

  1: L={w | w 00} :

  A B 0 0

  0,11

  :

  010010 101011

  :

  A B

  1

  x

  x

 • B. 1. 1.

  6 , 30, 3.2:

  2: L={w | w 00} :

  A B 0 0

  1

  01

  11

  3: L={w | w 00} :

  A B 0 0

  0,1

  0,1

  1 1

 • B. 1. 2.

  7 , 30, 3.2:

  :

  ( )

  .

  . .

  :

  , ,

  ( ) , ,

  ( )

 • B. 2. 1.

  8 , 30, 3.2:

  : ( ): () .

  , 0 1.

  :

  ( ) ( )

  :

  (...) .

 • B. 2. 2. ()

  9 , 30, 3.2:

  :

  (..) . (...)

  .

  :

  .. / ...

  , , .. .. ( , )

 • B. 2. 3. ()

  10 , 30, 3.2:

  : 5-

  M=(Q,,q0,,F): Q Q

  (.. (q1,)=q2 q1 , q2)

  Qq 0QQ :

  QF

 • B. 1. 3. ()

  11 , 30, 3.2:

  : L={w | w 00} :

  A B 0 0

  0,11

  : M=(Q,,q0, , F) : Q={,,} ={0,1} q0=A :

  F={}

  A B

  1

  0 1

 • B. 2. 4. *

  ,

  * :

  12 , 30, 3.2:

  : =(Q,,q0,,F). * :

  *(q,)=q

  *(q,w)=(*(q,w),) q: , w:

  *: q w

  w

 • B. 1. 4. *

  13 , 30, 3.2:

  : L={w | w 00} :

  A B 0 0

  0,11

  0 1

  *(,100):

  100 .

  A B

  1

  =

  ==

  ==

  ==

  )0,()0),0,((

  )0),0),1,((()0),0),1),,(*(((

  )0),0),1,(*(()0),10,(*(

  )100,(*

 • . 1. 1.

  14 , 30, 3.2:

  :

  011}wwL |}*1,0{{ =

 • . 1. 2.

  15 , 30, 3.2:

  :

  011}wwL |}*1,0{{ =

 • . 1. 3.

  16 , 30, 3.2:

  :

  011}wwL |}*1,0{{ =

 • . 1. 4.

  17 , 30, 3.2:

  :

  2}wwL |}*1,0{{ =

  :

  2}wwL |}*1,0{{ =

  :

  2}wwL |}*1,0{{ =

 • . 1. 5.

  18 , 30, 3.2:

  :

  1}wwL |}*1,0{{ =

  :

  1}wwL |}*1,0{{ =

 • . 1. 6. ()

  19 , 30, 3.2:

  :

  11}wwL |}*1,0{{ =

  :

  11}wwL |}*1,0{{ =

 • . 1. 7.

  20 , 30, 3.2:

  :

  0 }wwL |}*1,0{{ =

 • . 1. 7.

  21 , 30, 3.2:

  :

  0 1}wwL |}*1,0{{ =

 • . 1 ... :

  L1={w{0,1}*| w 1100}

  22 , 30, 3.2:

  L2={w{0,1}*| w 0011}

  L3={w{a,b}*| w 0101}

 • . 2 .. :

  L1=0*1*

  23 , 30, 3.2:

  L2=(1+01)*