ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.1

of 18 /18
 ΠΛΗ30 ΕΝΟΤΗΤΑ  3: ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Μάθηµα 3.1: Κανονικέ  Εκ άσει ∆ηµήτρης Ψούνης

Embed Size (px)

description

1) Εισαγωγικοί Ορισμοί1.1) Αλφάβητο1.2) Γλώσσα1.3) Πράξεις Γλωσσών2) Κανονικές Γλώσσες2.1) Συντακτικό Κανονικών Εκφράσεων2.2) Παραδείγματα Κανονικών Εκφράσεων2.3) Τυπικός Ορισμός Κανονικής Έκφρασης2.4) Ορισμός Κανονικής Γλώσσας2.5) Θεώρημα: Κάθε Πεπερασμένη Γλώσσα είναι Κανονική

Transcript of ΠΛΗ30 ΜΑΘΗΜΑ 3.1

 • 30 3:

  3.1:

 • .

  .

  1.

  1.

  2.

  2 , 30, 3.1:

  3.

  2.

  1.

  2.

  3.

  4.

  5. :

  .

 • .

  :

  3 , 30, 3.1:

  (-)

 • B. 1. 1.

  4 , 30, 3.1:

  : .

  : ={0,1} ={a,b} ={A,B,,,}

  : .

  , *.

  * Kleene 0

  ={0,1} *={,0,1,00,01,10,11,000,001,010,011,100,101,110,111,}

  : 0

 • B. 1. 2.

  5 , 30, 3.1:

  : *.

  L. ={0,1}:

  L1={ w | w 00}

  .

  1

  L2={ w | w 11} L3={ w | w 01} L4={ w | w 2} L5={ w | w 1} L6={ w | w } L7={ w | w } .

 • B. 1. 3.

  6 , 30, 3.1:

 • B. 2. 1.

  7 , 30, 3.1:

  .

  .

  : L={w{0,1}*|w 1}; 1(0+1)* 1(0+1)*

  .

  1 1. (0+1)* 0 1 ( 0+1) 0 .

  Kleene 0,1,2, : 1 1(0+1)=10 11 1(0+1)(0+1)=100 101 110 111 .

 • B. 2. 1.

  8 , 30, 3.1:

  :

  :

  1. 2. + 3. * Kleene. 0 .4.

  .. 11*+(00)* :

  ( ) ( )

  4. 5.

  ( ) .

  Kleene, +, .

 • B. 2. 2. : {0,1}:

  9 , 30, 3.1:

  L1={ w | w 1 } L2={ w | w 00 } L3={ w | w 01 } L4={ w | w 2 } L5={ w | w 2 } L6={ w | w 2 } L7={ w | w } L8={ w | w } L9={ w | w 00} L10={ w | w 01} L11={ w | w 01} L12={ w | w 0}

 • B. 2. 3.

  .

  :

  10 , 30, 3.1:

  *

  rL

 • B. 2. 4.

  .

  :

  11 , 30, 3.1:

  :

  .

  .

  .

  . (.3) ( 4) Turing ( 5) ( 5)

 • B. 2. 4. : :

  12 , 30, 3.1:

  1. (0+1)*11(0+1)*2. 0(0+1)*103. 00(0+1)*11(0+1)*114. 0(0+1)*0 + 1(0+1)*15. 1(0+1)*0 + 0(0+1)*16. 0*(10*10*)*7. 0(0+1)*+(0+1)*18. 1(00+01+10+11)*9. (0+10*1)*10. 0*(10*10*10*)*

 • B. 2. 5.

  13 , 30, 3.1:

  :

  : +

  :

  L={,0,1,00,01,10,11}

  L :+0+1+00+01+10+11

 • . 1

  14 , 30, 3.1:

  ,*

  1L *2L

 • . 1 :

  L1={w{0,1}*| w 00 10}

  L2={w{0,1}*| w 11, 00 10}

  L ={w{a,b}*| w aabb}

  15 , 30, 3.1:

  L3={w{a,b}*| w aabb}

  L4={w{a,b}*| w a}

  L5={w{a,b}*| w a b}

 • . 2 :

  L1={w{0,1}*| w 01}

  L2={w{0,1}*| w 01}

  L ={w{0,1}*| w 01}

  16 , 30, 3.1:

  L3={w{0,1}*| w 01}

  L4={w{0,1}*| w 01}

  L5={w{0,1}*| w 01}

  L6={w{0,1}*| w 01}

 • . 3 {0,1} :

  1. L = 0*1(0*10*1)*0*

  2. L = 1* + 1*01* + 1*01*01*

  17 , 30, 3.1:

  2. L = 1* + 1*01* + 1*01*01*

  3. L = (0 + 1)* 11 + (0 + 1)* 10 + (0 + 1)* 01 + 0 + 1 +

  4. L = 1(0 + 1)* + 0(0 + 1)*

  5. L = 1*(01*01*01*)*

 • . 41. = {a,b}

  ab ba.

  2. b*a(b*ab*a)*b*.

  3. = {a,b} L={aibi |0 i3}

  18 , 30, 3.1:

  3. = {a,b} L={a b |0 i3}4. = {0,1} L = {(00111)n | n 0} n

  ;

  5. = {a,b} ={(a+b)i |i>2}