3η ώρα ο παυλος στην αθηνα

of 13 /13
Θεματική 2. Η συνάντηση του Χριστιανισμού με τον Ελληνισμό 3 η ώρα: α. Ο Παύλος στην Αθήνα (κειμενική προσέγγιση)
 • Upload

  -
 • Category

  Education

 • view

  1.993
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of 3η ώρα ο παυλος στην αθηνα

Page 1: 3η ώρα ο παυλος στην αθηνα

Θεματική 2.Η συνάντηση του Χριστιανισμού με τον

Ελληνισμό

3η ώρα: α. Ο Παύλος στην Αθήνα(κειμενική προσέγγιση)

Page 2: 3η ώρα ο παυλος στην αθηνα

Τι θα μάθουμε σήμερα;

Μαθαίνω για την επίσκεψη και ομιλία του Αποστόλου Παύλου στην Αθήνα μέσα από την πηγή της

Κείμενο από την Καινή Διαθήκη Πρ,17,16-34

Πως βρίσκω στην Καινή Διαθήκη αυτό που ψάχνω;

Πρώτη προσέγγιση του θέματος «Ο Απόστολος Παύλος στην Αθήνα»

Page 4: 3η ώρα ο παυλος στην αθηνα

Η ομιλία του Παύλου στην Αθήνα Πρ, 17,16-31• Καινή Διαθήκη

• Βιβλίο πράξεις των

Αποστόλων

• Κεφάλαιο 17

• στίχοι 16-34

• http://www.myriobiblos.gr/bible/nt2/default.asp

Page 5: 3η ώρα ο παυλος στην αθηνα
Page 6: 3η ώρα ο παυλος στην αθηνα

Ο Παύλος στην Αθήνα συνάντηση με φιλοσόφους

16 Ἐνῷ ὁ Παῦλος τοὺς ἐπερίμενε εἰς τὰς Ἀθήνας, τὸ πνεῦμά του ἐξεγείρετο, ἐπειδὴ ἔβλεπε τὴν πόλιν νὰ εἶναι γεμάτη ἀπὸ εἴδωλα.

17 Συζητοῦσε λοιπὸν εἰς τὴν συναγωγὴν μὲ τοὺς Ἰουδαίους καὶ τοὺς θεοσεβεῖς καί, καθημερινῶς εἰς τὴν ἀγοράν, μὲ ἐκείνους ποὺ τυχὸν εὑρίσκοντο ἐκεῖ.

18 Μερικοὶ ἀπὸ τοὺς Ἐπικουρείους καὶ τοὺς Στωϊκοὺς φιλοσόφους ἦλθαν εἰς ἐπαφὴν μαζί του καὶ μερικοὶ ἔλεγαν, «Τί ἆραγε θέλει νὰ πῇ αὐτὸς ὁ φλύαρος;». Ἄλλοι ἔλεγαν, «Φαίνεται νὰ εἶναι κῆρυξ ξένων θεῶν». Διότι ἐκήρυττε εἰς αὐτοὺς τὸ χαρμόσυνον ἄγγελμα τοῦ Ἰησοῦ καὶ τῆς ἀναστάσεως. 19 Τὸν ἐπῆραν λοιπὸν καὶ τὸν ἔφεραν εἰς τὸν Ἄρειον Πάγον καὶ τοῦ εἶπαν, «Μποροῦμε νὰ μάθωμε ποιά εἶναι ἡ καινούργια αὐτὴ διδασκαλία διὰ τὴν ὁποῖαν μιλᾶς; 20 Κάτι περίεργα πράγματα φέρεις εἰς τὴν ἀκοήν μας καὶ θέλομε νὰ μάθωμε τί ἆραγε εἶναι αὐτά». 21 Ὅλοι οἱ ξένοι ποὺ ἔμεναν ἐκεῖ, δὲν εἶχαν διαθέσιμον χρόνον διὰ τίποτε ἄλλο παρὰ διὰ νὰ λέγουν καὶ νὰ ἀκούουν κάτι νεώτερον.

Page 7: 3η ώρα ο παυλος στην αθηνα

22 Τότε ὁ Παῦλος ἐστάθηκε εἰς τὸ μέσον τοῦ Ἀρείου Πάγου καὶ εἶπε, «Ἄνδρες Ἀθηναῖοι, βλέπω ὅτι εἶσθε ἀπὸ πάσης ἀπόψεως πολὺ θρῆσκοι.

23 Διότι καθὼς περνοῦσα καὶ ἐκύτταζα τὰ ἱερά σας, εὑρῆκα καὶ ἕνα βωμόν, εἰς τὸν ὁποῖον ὑπῆρχε ἐπιγραφὴ, «Εἰς τὸν ἄγνωστον Θεόν». Αὐτὸν λοιπὸν ποὺ λατρεύετε, χωρὶς νὰ τὸν ξέρετε, αὐτὸς ἐγὼ σᾶς κηρύττω.

24 Ὁ Θεὸς ποὺ ἐδημιούργησε τὸν κόσμον καὶ ὅλα ὅσα εἶναι εἰς τὸν κόσμον, καὶ ὁ ὁποῖος εἶναι Κύριος οὐρανοῦ καὶ γῆς, δὲν κατοικεῖ σὲ ναοὺς κατασκευασμένους ἀπὸ χέρια ἀνθρώπων,

25 οὔτε ἐξυπηρετεῖται ἀπὸ χέρια ἀνθρώπων σὰν νὰ εἶχε ἀνάγκην ἀπὸ κάτι, αὐτὸς ποὺ δίνει εἰς ὅλους ζωὴν καὶ πνοὴν καὶ γενικῶς ὅλα.

Ο Παύλος στον Άρειο Πάγο – αρχή ομιλίας

Page 8: 3η ώρα ο παυλος στην αθηνα

Η ομιλία του Παύλου26 Ἐδημιούργησε ὁλόκληρον τὸ ἀνθρώπινον γένος ἀπὸ ἕνα αἷμα διὰ νὰ κατοικῇ εἰς ὅλην τὴν γῆν, ἀφοῦ ὥρισε ὡρισμένας ἀποχὰς καὶ τὰ ὁρόσημα τῆς κατοικίας των,

27 διὰ νὰ ζητοῦν τὸν Κύριον μήπως τὸν ψηλαφήσουν καὶ τὸν βροῦν, ἂν καὶ δὲν εἶναι μακρυὰ ἀπὸ καθένα ἀπὸ μᾶς.

28 Διότι μέσα σ’ αὐτὸν ζοῦμε καὶ κινούμεθα καὶ ὑπάρχομεν, καθὼς καὶ μερικοὶ ἐκ τῶν ποιητῶν σας ἔχουν πῆ, «Εἴμεθα καὶ γένος του».

29 Ἀφοῦ λοιπὸν εἴμεθα γένος τοῦ Θεοῦ, δὲν πρέπει νὰ νομίζωμεν ὅτι ἡ θεότης μοιάζει μὲ χρυσὸν ἢ ἄργυρον ἤ λίθον, σκαλιστὸν ἔργον τέχνης καὶ ἀνθρώπινης συλλήψεως.

30 Τοὺς χρόνους ἐκείνους τῆς ἀγνοίας παρέβλεψε ὁ Θεὸς καὶ τώρα παραγγέλει εἰς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους παντοῦ νὰ μετανοήσουν,

31 διότι ὥρισε ἡμέραν, κατὰ τὴν ὁποίαν μέλλει νὰ κρίνῃ τὴν οἰκουμένην μὲ δικαιοσύνην δι’ ἀνδρός, τὸν ὁποῖον ὥρισε. Περὶ τούτου ἔδωκε εἰς ὅλους βεβαίωσιν ἀναστήσας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν».

Page 9: 3η ώρα ο παυλος στην αθηνα

Πώς αντέδρασαν άραγε, οι Αθηναίοι ακούγοντας για ανάσταση νεκρών;

Page 10: 3η ώρα ο παυλος στην αθηνα

32 Όταν άκουσαν ανάσταση νεκρών, άλλοι χλεύαζαν κι άλλοι του είπαν: «Θα σε ακούσουμε και πάλι για το ζήτημα αυτό».

33 Τότε ο Παύλος έφυγε από ανάμεσά τους.

34 Μερικοί όμως άντρες συνδέθηκαν μαζί του και πίστεψαν στον Xριστό, ανάμεσα στους οποίους και ο Διονύσιος ο Aρεοπαγίτης, καθώς και μια γυναίκα που ονομαζόταν Δάμαρις, και άλλοι επίσης μαζί μ’ αυτούς.»

Η αντίδραση των Αθηναίων -αποτέλεσμα

Page 11: 3η ώρα ο παυλος στην αθηνα

Εργασία στην τάξη

1.Πού συνέβη; 2.Πότε; 3.Ποιο ήταν το πρόβλημα; 4.Ποιοι συμμετείχαν; 5.Γιατί (για ποιους λόγους) υπήρχε το πρόβλημα; 6.Πώς (και αν) ξεπεράστηκε; 7.Πώς επηρέασε την πορεία της ιστορίας του

ελληνισμού και του χριστιανισμού;

Page 12: 3η ώρα ο παυλος στην αθηνα
Page 13: 3η ώρα ο παυλος στην αθηνα

Εργασία στο σπίτι1. Για ποιους λόγους προσκάλεσαν οι Αθηναίοι τον Παύλο να

τους μιλήσει;2. Τι θα γινόταν αν οι Αθηναίοι δεν προσκαλούσαν τον Παύλο να

μιλήσει στον Άρειο Πάγο ή αν αυτός αρνούνταν;3. Ποια θα ήταν η διαφορά στο κήρυγμα του Παύλου, εάν δεν

γνώριζε την παράδοση και τον πολιτισμό των Αθηναίων;4. Για ποιο σκοπό αναφέρθηκε ο Παύλος στον βωμό προς τον

Άγνωστο Θεό;5. Αν υποθέσουμε ότι δεν υπήρχε η αρχαία αγορά και ο Άρειος

Πάγος, τι θα άλλαζε στην ιστορία;6. Τι θα άλλαζε αν ο Παύλος δεν «συζητούσε με εκείνους που

συναντούσε στην αγορά», και δεν «έβλεπε», δεν «περπατούσε», δεν «παρατηρούσε με προσοχή τους ιερούς τόπους» των Αθηναίων;;