3η ενότητα

of 60 /60
1 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 3. Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων και του Διαδικτύου Κώστας Ζιώγας, Επιμορφωτής Β’ Επιπέδου [email protected]

Embed Size (px)

description

 

Transcript of 3η ενότητα

Page 1: 3η ενότητα

1

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

3. Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής,

πολυμεσικών εργαλείων και του Διαδικτύου

3. Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής,

πολυμεσικών εργαλείων και του Διαδικτύου

Κώστας Ζιώγας, Επιμορφωτής Β’ Επιπέδου

[email protected]

Page 2: 3η ενότητα

2

3.1 ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΩΣ:3.1 ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΩΣ:

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΜΕΣΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΜΕΣΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΧΩΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΧΩΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΡΓΩΝΕΡΓΩΝ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΜΕΣΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΜΕΣΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΧΩΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΧΩΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΡΓΩΝΕΡΓΩΝ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Page 3: 3η ενότητα

3

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Πλεονεκτήματα του Διαδικτύου για την αναζήτηση πληροφοριών:Πλεονεκτήματα του Διαδικτύου για την αναζήτηση πληροφοριών:Α. Σε επίπεδο πηγών

Πληθώρα πληροφοριών (που περιλαμβάνουν μεγάλο εύρος από media)

Οι μαθητές γίνονται ερευνητές λόγω εύκολης πρόσβασης σε δεδομένα

Οι μηχανές αναζήτησης είναι γρήγορες και αποτελεσματικές

Ευκολία στη χρήση

Α. Σε επίπεδο πηγών

Πληθώρα πληροφοριών (που περιλαμβάνουν μεγάλο εύρος από media)

Οι μαθητές γίνονται ερευνητές λόγω εύκολης πρόσβασης σε δεδομένα

Οι μηχανές αναζήτησης είναι γρήγορες και αποτελεσματικές

Ευκολία στη χρήση

Page 4: 3η ενότητα

4

Πλεονεκτήματα του Διαδικτύου για την αναζήτηση πληροφοριών:Πλεονεκτήματα του Διαδικτύου για την αναζήτηση πληροφοριών:

Β. Σε επίπεδο επικοινωνίας

Δυνατότητα άμεσης σύνδεσης με μέρη και ανθρώπους

Παγκόσμια διάχυση της πληροφορίας

Κίνητρο να μοιραστούν οι μαθητές online τη δουλειά τους με άλλους οπουδήποτε

Β. Σε επίπεδο επικοινωνίας

Δυνατότητα άμεσης σύνδεσης με μέρη και ανθρώπους

Παγκόσμια διάχυση της πληροφορίας

Κίνητρο να μοιραστούν οι μαθητές online τη δουλειά τους με άλλους οπουδήποτε

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Page 5: 3η ενότητα

5

Πλεονεκτήματα του Διαδικτύου για την αναζήτηση πληροφοριών:Πλεονεκτήματα του Διαδικτύου για την αναζήτηση πληροφοριών:Γ. Εξεικόνιση (Visualization) και μοντελοποίηση

Ευκολότερη κατανόηση πληροφοριών που αφορούν πολύπλοκα αντικείμενα με τη χρήση εξεικονιστικών αναπαραστάσεων

Περισσότερος έλεγχος μάθησης από μέρους των μαθητών (εποικοδομισμός) αφού από μόνοι τους ανακαλύπτουν παρά βλέπουν και απομνημονεύουν

Γ. Εξεικόνιση (Visualization) και μοντελοποίηση

Ευκολότερη κατανόηση πληροφοριών που αφορούν πολύπλοκα αντικείμενα με τη χρήση εξεικονιστικών αναπαραστάσεων

Περισσότερος έλεγχος μάθησης από μέρους των μαθητών (εποικοδομισμός) αφού από μόνοι τους ανακαλύπτουν παρά βλέπουν και απομνημονεύουν

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Page 6: 3η ενότητα

6

Επιφυλάξεις σε σχέση με τη χρήση του ΔιαδικτύουΕπιφυλάξεις σε σχέση με τη χρήση του Διαδικτύου

Α. Σε επίπεδο πηγών

Υπάρχει τεράστιος όγκος πληροφορίας για ένα συγκεκριμένο θέμα (Υπερφόρτωση πληροφορίας)

Είναι επιτακτική ανάγκη ποιοτικού ελέγχου στα δεδομένα που βρίσκουν και χρησιμοποιούν οι μαθητές

Πολλές μηχανές αναζήτησης παρουσιάζουν αποτελέσματα μιας αναζήτησης με βάση το ποιος πληρώνει τα περισσότερα

Είναι ανεπαρκής ο χρόνος εκπαίδευσης για να επιτευχθεί μια αποτελεσματική χρήση των μηχανών

Α. Σε επίπεδο πηγών

Υπάρχει τεράστιος όγκος πληροφορίας για ένα συγκεκριμένο θέμα (Υπερφόρτωση πληροφορίας)

Είναι επιτακτική ανάγκη ποιοτικού ελέγχου στα δεδομένα που βρίσκουν και χρησιμοποιούν οι μαθητές

Πολλές μηχανές αναζήτησης παρουσιάζουν αποτελέσματα μιας αναζήτησης με βάση το ποιος πληρώνει τα περισσότερα

Είναι ανεπαρκής ο χρόνος εκπαίδευσης για να επιτευχθεί μια αποτελεσματική χρήση των μηχανών

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Page 7: 3η ενότητα

7

Επιφυλάξεις σε σχέση με τη χρήση του ΔιαδικτύουΕπιφυλάξεις σε σχέση με τη χρήση του Διαδικτύου

Β. Σε επίπεδο επικοινωνίας

Η ταχύτητα επικρατεί της ποιότητας

Ελλοχεύει ο κίνδυνος μεγέθυνσης του χάσματος μεταξύ αυτών που έχουν και αυτών που δεν έχουν πρόσβαση στην πληροφορία

Αναδύονται θέματα πνευματικών δικαιωμάτων (οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι σίγουροι ότι οι μαθητές ακολουθούν και σέβονται σχετικούς κανόνες)

Β. Σε επίπεδο επικοινωνίας

Η ταχύτητα επικρατεί της ποιότητας

Ελλοχεύει ο κίνδυνος μεγέθυνσης του χάσματος μεταξύ αυτών που έχουν και αυτών που δεν έχουν πρόσβαση στην πληροφορία

Αναδύονται θέματα πνευματικών δικαιωμάτων (οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι σίγουροι ότι οι μαθητές ακολουθούν και σέβονται σχετικούς κανόνες)

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Page 8: 3η ενότητα

8

Επιφυλάξεις σε σχέση με τη χρήση του ΔιαδικτύουΕπιφυλάξεις σε σχέση με τη χρήση του Διαδικτύου

Γ. Εξεικόνιση (Visualization) και μοντελοποίηση

Είναι πολύ εύκολο να νομίσεις ότι έχοντας μια επιφανειακή γνώση έχεις πραγματικά καταλάβει

Είναι πολύ εύκολο να παρερμηνεύσεις δεδομένα που βρίσκονται σε μορφή γραφικών

Δημιουργείται μια τάση προς την τακτική «κάνε κλικ και μάντεψε» παρά «σκέψου πρώτα».

Γ. Εξεικόνιση (Visualization) και μοντελοποίηση

Είναι πολύ εύκολο να νομίσεις ότι έχοντας μια επιφανειακή γνώση έχεις πραγματικά καταλάβει

Είναι πολύ εύκολο να παρερμηνεύσεις δεδομένα που βρίσκονται σε μορφή γραφικών

Δημιουργείται μια τάση προς την τακτική «κάνε κλικ και μάντεψε» παρά «σκέψου πρώτα».

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Page 9: 3η ενότητα

9

Αναζήτηση πληροφοριών στο ΔιαδίκτυοΑναζήτηση πληροφοριών στο ΔιαδίκτυοΧρήση Αρχειοκαταλόγων (Directories) ή Πυλών (Portals): Πρόκειται για χρήσιμες σελίδες ταξινομημένες σε μια ιεραρχική δομή βασισμένη σε συγκεκριμένα θέματα (Yahoo, in.gr, dmoz.org, κλπ)

Χρήση Αρχειοκαταλόγων (Directories) ή Πυλών (Portals): Πρόκειται για χρήσιμες σελίδες ταξινομημένες σε μια ιεραρχική δομή βασισμένη σε συγκεκριμένα θέματα (Yahoo, in.gr, dmoz.org, κλπ)

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Page 10: 3η ενότητα

10

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Εκπαιδευτικές Πύλες

Εκπαιδευτική πύλη (portal): μια τοποθεσία στον παγκόσμιο ιστό, η οποία φιλοδοξεί να οδηγήσει το χρήστη-εκπαιδευτικό σε επιλεγμένους δικτυακούς τόπους, ταξινομημένους σε διάφορες κατηγορίες.

Εκτός από την κατευθυνόμενη πρόσβαση, πολλές πύλες, π.χ. www.sch.gr, προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες: μηχανισμούς αναζήτησης, αίθουσες συζητήσεων, λογαριασμούς e-mail και υπηρεσίες ειδήσεων, κ.α.

Εκπαιδευτικές Πύλες

Εκπαιδευτική πύλη (portal): μια τοποθεσία στον παγκόσμιο ιστό, η οποία φιλοδοξεί να οδηγήσει το χρήστη-εκπαιδευτικό σε επιλεγμένους δικτυακούς τόπους, ταξινομημένους σε διάφορες κατηγορίες.

Εκτός από την κατευθυνόμενη πρόσβαση, πολλές πύλες, π.χ. www.sch.gr, προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες: μηχανισμούς αναζήτησης, αίθουσες συζητήσεων, λογαριασμούς e-mail και υπηρεσίες ειδήσεων, κ.α.

Αναζήτηση πληροφοριών στο ΔιαδίκτυοΑναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο

Page 11: 3η ενότητα

11

Χρήση μηχανών αναζήτησης. Θέτεις ένα ερώτημα με λέξεις κλειδιά, η μηχανή το συνταιριάζει με τις εγγραφές που έχει στη βάση δεδομένων της και παρουσιάζει μια λίστα πιθανών κειμένων που ικανοποιούν την απαίτησή σου. (Google, Yahoo, MSN, Lycos, κλπ)

Χρήση μηχανών αναζήτησης. Θέτεις ένα ερώτημα με λέξεις κλειδιά, η μηχανή το συνταιριάζει με τις εγγραφές που έχει στη βάση δεδομένων της και παρουσιάζει μια λίστα πιθανών κειμένων που ικανοποιούν την απαίτησή σου. (Google, Yahoo, MSN, Lycos, κλπ)

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Αναζήτηση πληροφοριών στο ΔιαδίκτυοΑναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο

Page 12: 3η ενότητα

12

Εργαλεία μετα-αναζήτησης. Πρόκειται για ταυτόχρονη πρόσβαση σε πολλαπλές μηχανές αναζήτησης (metacrawler, dogpile, webcrawler,κλπ)

Εργαλεία μετα-αναζήτησης. Πρόκειται για ταυτόχρονη πρόσβαση σε πολλαπλές μηχανές αναζήτησης (metacrawler, dogpile, webcrawler,κλπ)

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Αναζήτηση πληροφοριών στο ΔιαδίκτυοΑναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο

Page 13: 3η ενότητα

13

Τεχνικές αναζήτησης στο ΔιαδίκτυοΤεχνικές αναζήτησης στο Διαδίκτυο

Για το σωστό προσδιορισμό τη αναζητούμενης πληροφορίας (λέξεων-κλειδιών) βοηθούν τα ερωτήματα:

α) ποιος ή τι είναι αυτό(ς) που αναζητώ

β) που βρίσκεται

γ) πότε συνέβη

δ) πως συνέβη

ε) γιατί

Για το σωστό προσδιορισμό τη αναζητούμενης πληροφορίας (λέξεων-κλειδιών) βοηθούν τα ερωτήματα:

α) ποιος ή τι είναι αυτό(ς) που αναζητώ

β) που βρίσκεται

γ) πότε συνέβη

δ) πως συνέβη

ε) γιατί

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Page 14: 3η ενότητα

14

Τεχνικές αναζήτησης στο ΔιαδίκτυοΤεχνικές αναζήτησης στο ΔιαδίκτυοΑναζήτηση με βάση Boolean σύνταξη (χρήση AND, OR, NOT):

Η χρήση του AND σημαίνει: «Θέλω κείμενα που να περιέχουν και τις δυο λέξεις».

Η χρήση του OR δίνει κείμενα που περιλαμβάνουν ή τη μια ή την άλλη λέξη

Η χρήση του ΝΟΤ αποκλείει την εμφάνιση συγκεκριμένων λέξεων στο κείμενο

Αναζήτηση με βάση Boolean σύνταξη (χρήση AND, OR, NOT):

Η χρήση του AND σημαίνει: «Θέλω κείμενα που να περιέχουν και τις δυο λέξεις».

Η χρήση του OR δίνει κείμενα που περιλαμβάνουν ή τη μια ή την άλλη λέξη

Η χρήση του ΝΟΤ αποκλείει την εμφάνιση συγκεκριμένων λέξεων στο κείμενο

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Page 15: 3η ενότητα

15

Τεχνικές αναζήτησης στο ΔιαδίκτυοΤεχνικές αναζήτησης στο Διαδίκτυο

Πάντα οι λέξεις-κλειδιά πρέπει να είναι ουσιαστικά

Χρήση περιορισμένου αριθμού λέξεων-κλειδιών (6 ως 8 το πολύ).

Η έρευνα σε πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση να γίνεται με χρήση φίλτρων (είδος φίλτρου είναι η κατάληξη του URL π.χ.org, edu κλπ)

Πολλές φορές η χρήση συνώνυμων καλύπτει τις απαιτήσεις μιας αναζήτησης

Χρήση φράσεων όπου απαιτείται

Προσοχή στην ορθογραφία

Πάντα οι λέξεις-κλειδιά πρέπει να είναι ουσιαστικά

Χρήση περιορισμένου αριθμού λέξεων-κλειδιών (6 ως 8 το πολύ).

Η έρευνα σε πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση να γίνεται με χρήση φίλτρων (είδος φίλτρου είναι η κατάληξη του URL π.χ.org, edu κλπ)

Πολλές φορές η χρήση συνώνυμων καλύπτει τις απαιτήσεις μιας αναζήτησης

Χρήση φράσεων όπου απαιτείται

Προσοχή στην ορθογραφία

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Page 16: 3η ενότητα

16

Ασύγχρονη επικοινωνία (asynchronous communication) ονομάζεται η επικοινωνία που δεν λαμβάνει χώρα σε πραγματικό χρόνο (μη ταυτόχρονη ) και επιτρέπει στο υποκείμενο να επιλέξει το ίδιο τον χρόνο κατά τον οποίο επιθυμεί να επικοινωνήσει

Η ασύγχρονη επικοινωνία με χρήση των ΤΠΕ περιλαμβάνει ανταλλαγή κειμένων και κάθε είδους ψηφιακών αρχείων

Ασύγχρονη επικοινωνία (asynchronous communication) ονομάζεται η επικοινωνία που δεν λαμβάνει χώρα σε πραγματικό χρόνο (μη ταυτόχρονη ) και επιτρέπει στο υποκείμενο να επιλέξει το ίδιο τον χρόνο κατά τον οποίο επιθυμεί να επικοινωνήσει

Η ασύγχρονη επικοινωνία με χρήση των ΤΠΕ περιλαμβάνει ανταλλαγή κειμένων και κάθε είδους ψηφιακών αρχείων

Το Διαδίκτυο ως μέσο Επικοινωνίας

Το Διαδίκτυο ως μέσο Επικοινωνίας

Ασύγχρονη επικοινωνίαΑσύγχρονη επικοινωνία

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Page 17: 3η ενότητα

17

ένας προς ένα: ανταλλαγή μηνυμάτων (e-mail) μεταξύ δύο ατόμων

ένας προς πολλούς (mailing lists, Discussion Forums ή Discussion groups): Αποστολή μηνύματος στη διεύθυνση μιας ομάδας που διαβάζεται από όλα τα εγγεγραμμένα σ’ αυτή μέλη

ένας προς ένα: ανταλλαγή μηνυμάτων (e-mail) μεταξύ δύο ατόμων

ένας προς πολλούς (mailing lists, Discussion Forums ή Discussion groups): Αποστολή μηνύματος στη διεύθυνση μιας ομάδας που διαβάζεται από όλα τα εγγεγραμμένα σ’ αυτή μέλη

Το Διαδίκτυο ως μέσο Επικοινωνίας

Το Διαδίκτυο ως μέσο Επικοινωνίας

Ασύγχρονη επικοινωνίαΑσύγχρονη επικοινωνία

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Page 18: 3η ενότητα

18

i. Ηλεκτρονικός πίνακας ανακοινώσεων: ψηφιακά αρχεία και

μηνύματα υποβάλλονται σε έναν διαχειριστή του συστήματος,

που ελέγχει τι θα γραφεί στον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοι-

νώσεων και ποιος μπορεί να πάρει τα μηνύματα

ii. Τηλεδιάσκεψη μέσω υπολογιστών: Η διαφορά από τον ηλεκ-

τρονικό πίνακα ανακοινώσεων είναι ότι η εμφάνιση των συμ-

βολών είναι δομημένη έτσι ώστε να διαγράφεται η συζήτηση

γύρω από συγκεκριμένα θέματα ώστε οι συζητήσεις μπορούν

να συνεχισθούν χωρίς να χάνεται η συνοχή

i. Ηλεκτρονικός πίνακας ανακοινώσεων: ψηφιακά αρχεία και

μηνύματα υποβάλλονται σε έναν διαχειριστή του συστήματος,

που ελέγχει τι θα γραφεί στον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοι-

νώσεων και ποιος μπορεί να πάρει τα μηνύματα

ii. Τηλεδιάσκεψη μέσω υπολογιστών: Η διαφορά από τον ηλεκ-

τρονικό πίνακα ανακοινώσεων είναι ότι η εμφάνιση των συμ-

βολών είναι δομημένη έτσι ώστε να διαγράφεται η συζήτηση

γύρω από συγκεκριμένα θέματα ώστε οι συζητήσεις μπορούν

να συνεχισθούν χωρίς να χάνεται η συνοχή

πολλοί προς πολλούς: πολλοί προς πολλούς:

Το Διαδίκτυο ως μέσο Επικοινωνίας

Το Διαδίκτυο ως μέσο Επικοινωνίας

Ασύγχρονη επικοινωνίαΑσύγχρονη επικοινωνία

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Page 19: 3η ενότητα

19

Σύγχρονη επικοινωνία (synchronous communication) είναι η επικοινωνία που διεξάγεται σε πραγματικό χρόνο, όταν δηλαδή δύο ή περισσότερα άτομα επικοινωνούν ταυτόχρονα

Η σύγχρονη επικοινωνία με χρήση των ΤΠΕ περιλαμβάνει επικοινωνία μέσω κειμένου, φωνής, στατικής και δυναμικής εικόνας, παρουσίασης και ανταλλαγής κάθε είδους ψηφιακού υλικού ή και συνδυασμό όλων των παραπάνω

Σύγχρονη επικοινωνία (synchronous communication) είναι η επικοινωνία που διεξάγεται σε πραγματικό χρόνο, όταν δηλαδή δύο ή περισσότερα άτομα επικοινωνούν ταυτόχρονα

Η σύγχρονη επικοινωνία με χρήση των ΤΠΕ περιλαμβάνει επικοινωνία μέσω κειμένου, φωνής, στατικής και δυναμικής εικόνας, παρουσίασης και ανταλλαγής κάθε είδους ψηφιακού υλικού ή και συνδυασμό όλων των παραπάνω

Το Διαδίκτυο ως μέσο Επικοινωνίας

Το Διαδίκτυο ως μέσο Επικοινωνίας

Σύγχρονη επικοινωνίαΣύγχρονη επικοινωνία

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Page 20: 3η ενότητα

20

Συστήματα συνομιλίας (chat systems): γίνεται με on-line μηνύματα κειμένου και η τεχνολογία επιτρέπει σχεδόν ταυτόχρονη απάντηση (επέκταση της συνομιλίας με κείμενο είναι τα πολυχρηστικά περιβάλλοντα MUDs, MOOs, WOOs)

Τηλεδιάσκεψη μέσω φωνής ή video (vocal & video conference): σύνολο υπηρεσιών που υποστηρίζουν σύγχρονη επικοινωνία μέσω φωνής ή video

Συστήματα συνομιλίας (chat systems): γίνεται με on-line μηνύματα κειμένου και η τεχνολογία επιτρέπει σχεδόν ταυτόχρονη απάντηση (επέκταση της συνομιλίας με κείμενο είναι τα πολυχρηστικά περιβάλλοντα MUDs, MOOs, WOOs)

Τηλεδιάσκεψη μέσω φωνής ή video (vocal & video conference): σύνολο υπηρεσιών που υποστηρίζουν σύγχρονη επικοινωνία μέσω φωνής ή video

Το Διαδίκτυο ως μέσο Επικοινωνίας

Το Διαδίκτυο ως μέσο Επικοινωνίας

Σύγχρονη επικοινωνίαΣύγχρονη επικοινωνία

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Page 21: 3η ενότητα

21

Δημοσίευση έργων στο Διαδίκτυο

Δημοσίευση έργων στο Διαδίκτυο

Οι επισκέπτες της σελίδας μπορούν να προσθέτουν σχόλια

στα δημοσιευμένα άρθρα

Οι συγγραφείς του blog μπορούν να επιλέξουν το πώς θα

χειριστούν τα σχόλια

Οι επισκέπτες της σελίδας μπορούν να προσθέτουν σχόλια

στα δημοσιευμένα άρθρα

Οι συγγραφείς του blog μπορούν να επιλέξουν το πώς θα

χειριστούν τα σχόλια

Τελευταίας γενιάς δημοσιευμένες σελίδες στο Διαδίκτυο

Τελευταίας γενιάς δημοσιευμένες σελίδες στο Διαδίκτυο

Blogs (Ιστολόγια): σελίδες στις οποίες κάποιος γράφει περιοδικά για θέματα που τον ενδιαφέρουν

(πχ. http://www.tpe.gr/)

Blogs (Ιστολόγια): σελίδες στις οποίες κάποιος γράφει περιοδικά για θέματα που τον ενδιαφέρουν

(πχ. http://www.tpe.gr/)

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Page 22: 3η ενότητα

22

Δημοσίευση έργων στο Διαδίκτυο

Δημοσίευση έργων στο Διαδίκτυο

Wikis: Πρόκειται για ένα γκρουπ ιστοσελίδων όπου οι χρήστες και όχι μόνο ο δημιουργός επιτρέπεται να προσθέτουν ή να επεξεργάζονται τα σχόλια.

Η πιο φημισμένη είναι η Wikipedia (http://wikipedia.org)

Wikis: Πρόκειται για ένα γκρουπ ιστοσελίδων όπου οι χρήστες και όχι μόνο ο δημιουργός επιτρέπεται να προσθέτουν ή να επεξεργάζονται τα σχόλια.

Η πιο φημισμένη είναι η Wikipedia (http://wikipedia.org)

Τελευταίας γενιάς δημοσιευμένες σελίδες στο Διαδίκτυο

Τελευταίας γενιάς δημοσιευμένες σελίδες στο Διαδίκτυο

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Page 23: 3η ενότητα

23

Webquests: Ολοκληρωμένες δραστηριότητες στις οποίες όλη ή η περισσότερη πληροφορία που θα χρησιμοποιήσουν οι μαθητές θα την κατεβάσουν από το Διαδίκτυο και υπάρχουν ενσωματωμένα σε μια ενιαία συλλογή τα βήματα:

Webquests: Ολοκληρωμένες δραστηριότητες στις οποίες όλη ή η περισσότερη πληροφορία που θα χρησιμοποιήσουν οι μαθητές θα την κατεβάσουν από το Διαδίκτυο και υπάρχουν ενσωματωμένα σε μια ενιαία συλλογή τα βήματα:

Συλλογή πληροφοριών

Διαδικασία

Αξιολόγηση

Συλλογή πληροφοριών

Διαδικασία

Αξιολόγηση

Δημοσίευση έργων στο Διαδίκτυο

Δημοσίευση έργων στο Διαδίκτυο

Τελευταίας γενιάς δημοσιευμένες σελίδες στο Διαδίκτυο

Τελευταίας γενιάς δημοσιευμένες σελίδες στο Διαδίκτυο

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Page 24: 3η ενότητα

24

Δημοσίευση έργων στο Διαδίκτυο

Δημοσίευση έργων στο Διαδίκτυο

E-Portfolio (ηλεκτρονικός χαρτοφύλακας): Ένα σύστημα διαχείρισης πληροφοριών που βασίζεται στον Ιστό Παγκόσμιας Εμβέλειας (Web) και αποτελεί νέα προσέγγιση για την αξιολό- γηση στην τάξη.

Ο μαθητής συλλέγει και οργανώνει ψηφιακά τα αντικείμενα της εργασίας του (έγγραφα, φωτογραφίες, βίντεο, σύνθεση μουσικής, παρουσιάσεις, πειράματα, γραφικά, λύσεις ασκήσεων κλπ)

E-Portfolio (ηλεκτρονικός χαρτοφύλακας): Ένα σύστημα διαχείρισης πληροφοριών που βασίζεται στον Ιστό Παγκόσμιας Εμβέλειας (Web) και αποτελεί νέα προσέγγιση για την αξιολό- γηση στην τάξη.

Ο μαθητής συλλέγει και οργανώνει ψηφιακά τα αντικείμενα της εργασίας του (έγγραφα, φωτογραφίες, βίντεο, σύνθεση μουσικής, παρουσιάσεις, πειράματα, γραφικά, λύσεις ασκήσεων κλπ)

Τελευταίας γενιάς δημοσιευμένες σελίδες στο Διαδίκτυο

Τελευταίας γενιάς δημοσιευμένες σελίδες στο Διαδίκτυο

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Page 25: 3η ενότητα

25

3.2 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝΙΣΤΟΧΩΡΩΝ

ΠΥΛΩΝ

3.2 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝΙΣΤΟΧΩΡΩΝ

ΠΥΛΩΝ

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Page 26: 3η ενότητα

26

Προσωπική σελίδα: χρειάζεται προσοχή όταν δεν υπάρχει η εγγύηση του εκδότη ή του κατόχου του domain για τις πληροφορίες στη σελίδα

Προέλευση πληροφορίας-αρμοδιότητα: τομέας (εκπαιδευτικός, μη κερδοσκοπικός, εμπορικός, κυβερνητικός....) - αρμοδιότητα για πληροφορία σχετική με το θέμα

Στοιχεία Συγγραφέα: όνομα συγγραφέα, οργανισμού, ιδρύματος, e-mail, πληροφορίες επικοινωνίας

Προσωπική σελίδα: χρειάζεται προσοχή όταν δεν υπάρχει η εγγύηση του εκδότη ή του κατόχου του domain για τις πληροφορίες στη σελίδα

Προέλευση πληροφορίας-αρμοδιότητα: τομέας (εκπαιδευτικός, μη κερδοσκοπικός, εμπορικός, κυβερνητικός....) - αρμοδιότητα για πληροφορία σχετική με το θέμα

Στοιχεία Συγγραφέα: όνομα συγγραφέα, οργανισμού, ιδρύματος, e-mail, πληροφορίες επικοινωνίας

Αξιοποίηση και αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών

Αξιοποίηση και αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Page 27: 3η ενότητα

27

Ενημέρωση: Αν ο συγγραφέας συνεχίζει να διατηρεί ενδιαφέρον για τη σελίδα ή την έχει παρατήσει

Τεκμηρίωση πληροφοριών: σύνδεσμοι με πρωτότυπες πηγές-σελίδες, αναφορά σε βιβλία ή περιοδικά κλπ

Αλλοιώσεις: αναφορά σε αρχική πηγή για να διαπιστωθεί ότι η αντιγραφή είναι πλήρης (π.χ. αναδημοσίευση άρθρου έγκριτου περιοδικού)

Ενημέρωση: Αν ο συγγραφέας συνεχίζει να διατηρεί ενδιαφέρον για τη σελίδα ή την έχει παρατήσει

Τεκμηρίωση πληροφοριών: σύνδεσμοι με πρωτότυπες πηγές-σελίδες, αναφορά σε βιβλία ή περιοδικά κλπ

Αλλοιώσεις: αναφορά σε αρχική πηγή για να διαπιστωθεί ότι η αντιγραφή είναι πλήρης (π.χ. αναδημοσίευση άρθρου έγκριτου περιοδικού)

Αξιοποίηση και αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών

Αξιοποίηση και αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Page 28: 3η ενότητα

28

Σύνδεσμοι προς άλλες σελίδες: πρέπει να είναι αντιπροσω- πευτικοί μιας σφαιρικής θεώρησης των πραγμάτων και όχι μονόπλευροι, να μη δείχνουν προκατάληψη

Μετάφραση σε άλλες γλώσσες: κυρίως σελίδες κρατικών οργανισμών που παρέχουν υπηρεσίες

Τροποποίηση εμφάνισης: ανάλυση οθόνης, μέγεθος γραμμα- τοσειράς κλπ

Σύνδεσμοι προς άλλες σελίδες: πρέπει να είναι αντιπροσω- πευτικοί μιας σφαιρικής θεώρησης των πραγμάτων και όχι μονόπλευροι, να μη δείχνουν προκατάληψη

Μετάφραση σε άλλες γλώσσες: κυρίως σελίδες κρατικών οργανισμών που παρέχουν υπηρεσίες

Τροποποίηση εμφάνισης: ανάλυση οθόνης, μέγεθος γραμμα- τοσειράς κλπ

Αξιοποίηση και αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών

Αξιοποίηση και αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Page 29: 3η ενότητα

29

Διαφημίσεις: άμεση ή έμμεση διαφήμιση

Κείμενα: άρτια γλωσσικά (όχι λάθη γραμματικά, συντακτικά, ορθογραφικά)

Περιεχόμενο: σύμφωνο με κοινωνικά και πολιτισμικά πρότυπατης κοινωνίας στης οποίας τα μέλη απευθύνεται

Διαφημίσεις: άμεση ή έμμεση διαφήμιση

Κείμενα: άρτια γλωσσικά (όχι λάθη γραμματικά, συντακτικά, ορθογραφικά)

Περιεχόμενο: σύμφωνο με κοινωνικά και πολιτισμικά πρότυπατης κοινωνίας στης οποίας τα μέλη απευθύνεται

Αξιοποίηση και αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών

Αξιοποίηση και αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Page 30: 3η ενότητα

30

3.3 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ3.3 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Page 31: 3η ενότητα

31

παρέχει πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων που περιέχουν αρχεία ήχου, εικόνων, κειμένων, video, προγράμματα εκπαιδευτικού λογισμικού, κ.λ.π.

παρέχει πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων που περιέχουν αρχεία ήχου, εικόνων, κειμένων, video, προγράμματα εκπαιδευτικού λογισμικού, κ.λ.π.

Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου (e-Learning)

Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου (e-Learning)

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να μάθουν να σχεδιάζουν Ιστοσελίδες που θα αποτελούν εκπαιδευτικά μέσα

Μία σωστά σχεδιασμένη Ιστοσελίδα:

περιέχει προγράμματα για ομαδικές επικοινωνίες με κείμενα, εικόνα, video και audio σε πραγματικό χρόνο (τεχνολογία streaming)

παρέχει εικονικές-δυνητικές τάξεις σε πραγματικό χρόνο, όπου ο καθηγητής επικοινωνεί με μαθητές από πολλές περιοχές

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να μάθουν να σχεδιάζουν Ιστοσελίδες που θα αποτελούν εκπαιδευτικά μέσα

Μία σωστά σχεδιασμένη Ιστοσελίδα:

περιέχει προγράμματα για ομαδικές επικοινωνίες με κείμενα, εικόνα, video και audio σε πραγματικό χρόνο (τεχνολογία streaming)

παρέχει εικονικές-δυνητικές τάξεις σε πραγματικό χρόνο, όπου ο καθηγητής επικοινωνεί με μαθητές από πολλές περιοχές

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Page 32: 3η ενότητα

32

Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου (e-Learning)

Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου (e-Learning)

Ο εκπαιδευτικός πρέπει:

να θέσει αρχικό στόχο το περιεχόμενο και στον σκοπό δημιουργίας της εκπαιδευτικής Ιστοσελίδας (να ετοιμάσει ένα άρτιο περιεχόμενο)

να αφιερώσει λιγότερο χρόνο στην δημιουργία διασκεδαστικών γραφικών ή φόντου (η βελτίωση της εμφάνισης μπορεί να γίνει σε ένα δεύτερο στάδιο)

να επιλέγει αν θα παρουσιάσει πλήρως το περιεχόμενο μαθημάτων σε μορφή κειμένου -εικόνας ή αν θα παρέχει και άλλες πληροφορίες με την μορφή αρχείων animation, video ή audio.

Ο εκπαιδευτικός πρέπει:

να θέσει αρχικό στόχο το περιεχόμενο και στον σκοπό δημιουργίας της εκπαιδευτικής Ιστοσελίδας (να ετοιμάσει ένα άρτιο περιεχόμενο)

να αφιερώσει λιγότερο χρόνο στην δημιουργία διασκεδαστικών γραφικών ή φόντου (η βελτίωση της εμφάνισης μπορεί να γίνει σε ένα δεύτερο στάδιο)

να επιλέγει αν θα παρουσιάσει πλήρως το περιεχόμενο μαθημάτων σε μορφή κειμένου -εικόνας ή αν θα παρέχει και άλλες πληροφορίες με την μορφή αρχείων animation, video ή audio.

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Page 33: 3η ενότητα

33

Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου (e-Learning)

Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου (e-Learning) Δημοφιλέστερα προγράμματα λογισμικού σχεδίασης

Ιστοσελίδων:

To Microsoft FrontPage είναι ένα πρόγραμμα για σχεδίαση Ιστοσελίδων, στο οποίο το υπερκείμο (hypertext) γράφεται όπως σε έναν επεξεργαστή κειμένου Word

Τα Dreamwaver και Flash της macromedia παρέχουν πολλές δυνατότητες για τη δημιουργία Ιστοσελίδων (δεν παρέχονται δωρεάν αλλά υπάρχει μία έκδοση δοκιμής 30 ημερών: http://www.macromedia.com)

Δημοφιλέστερα προγράμματα λογισμικού σχεδίασης Ιστοσελίδων:

To Microsoft FrontPage είναι ένα πρόγραμμα για σχεδίαση Ιστοσελίδων, στο οποίο το υπερκείμο (hypertext) γράφεται όπως σε έναν επεξεργαστή κειμένου Word

Τα Dreamwaver και Flash της macromedia παρέχουν πολλές δυνατότητες για τη δημιουργία Ιστοσελίδων (δεν παρέχονται δωρεάν αλλά υπάρχει μία έκδοση δοκιμής 30 ημερών: http://www.macromedia.com)

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Page 34: 3η ενότητα

34

Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου (e-Learning)

Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου (e-Learning)

Οδηγίες σχεδίασης Ιστοσελίδων:Οδηγίες σχεδίασης Ιστοσελίδων:

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να συμβουλευτεί διάφορους οδηγούς για την δημιουργία Ιστοσελίδων που υπάρχουν στο Internet όπως το Web style Manual

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει μια σταθερή μορφή για κάθε Ιστοσελίδα με βάση τις προτάσεις των οδηγών

Το μήκος κάθε Ιστοσελίδας δεν πρέπει να είναι πολύ μεγάλο

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να συμβουλευτεί διάφορους οδηγούς για την δημιουργία Ιστοσελίδων που υπάρχουν στο Internet όπως το Web style Manual

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει μια σταθερή μορφή για κάθε Ιστοσελίδα με βάση τις προτάσεις των οδηγών

Το μήκος κάθε Ιστοσελίδας δεν πρέπει να είναι πολύ μεγάλο

Page 35: 3η ενότητα

35

Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου (e-Learning)

Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου (e-Learning)

Οδηγίες σχεδίασης Ιστοσελίδων:Οδηγίες σχεδίασης Ιστοσελίδων:

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου Ενδείκνυται να σχεδιάζονται πολλές μικρές

Ιστοσελίδες κάθε μία με ένα μόνο θέμα και να υπάρχουν κατάλογοι που οδηγούν στα θέματα αυτά

Πρέπει να υπάρχει ένας κεντρικός κατάλογος περιεχομένων που να οδηγεί σε πολλές μικρότερες Ιστοσελίδες

Οι δυναμικές συνδέσεις links θα πρέπει κυρίως να αφορούν πληροφορίες που υπάρχουν εσωτερικά στην Ιστοσελίδα

Ενδείκνυται να σχεδιάζονται πολλές μικρές Ιστοσελίδες κάθε μία με ένα μόνο θέμα και να υπάρχουν κατάλογοι που οδηγούν στα θέματα αυτά

Πρέπει να υπάρχει ένας κεντρικός κατάλογος περιεχομένων που να οδηγεί σε πολλές μικρότερες Ιστοσελίδες

Οι δυναμικές συνδέσεις links θα πρέπει κυρίως να αφορούν πληροφορίες που υπάρχουν εσωτερικά στην Ιστοσελίδα

Page 36: 3η ενότητα

36

Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου (e-Learning)

Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου (e-Learning)

Οδηγίες σχεδίασης Ιστοσελίδων:Οδηγίες σχεδίασης Ιστοσελίδων:

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου Τα εξωτερικά links πρέπει να αφορούν μόνο πηγές

πληροφοριών σχετικά με το ίδιο θέμα που είναι χρήσιμες για τους μαθητές.

Τα γραφικά, τα αρχεία video και audio πρέπει να είναι σχετικά μικρού μεγέθους (μικρότερου των 100 Κb) για να μπορεί να τα διαχειριστεί εύκολα ο χρήστης

Οι πληροφορίες στην Ιστοσελίδα πρέπει να ανανεώνονται και να συμπληρώνονται συχνά

Τα εξωτερικά links πρέπει να αφορούν μόνο πηγές πληροφοριών σχετικά με το ίδιο θέμα που είναι χρήσιμες για τους μαθητές.

Τα γραφικά, τα αρχεία video και audio πρέπει να είναι σχετικά μικρού μεγέθους (μικρότερου των 100 Κb) για να μπορεί να τα διαχειριστεί εύκολα ο χρήστης

Οι πληροφορίες στην Ιστοσελίδα πρέπει να ανανεώνονται και να συμπληρώνονται συχνά

Κατά περιόδους πρέπει να ελέγχονται τα εξωτερικά links που οδηγούν σε άλλες περιοχές ώστε να αφαιρεθούν τα links προς διευθύνσεις που έχουν καταργηθεί ή αλλάξει

Κατά περιόδους πρέπει να ελέγχονται τα εξωτερικά links που οδηγούν σε άλλες περιοχές ώστε να αφαιρεθούν τα links προς διευθύνσεις που έχουν καταργηθεί ή αλλάξει

Page 37: 3η ενότητα

37

3.4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ (CMS, LMS)

ΓΝΩΡΙΜΙΑ & ΧΡΗΣΗ

3.4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ (CMS, LMS)

ΓΝΩΡΙΜΙΑ & ΧΡΗΣΗ

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Page 38: 3η ενότητα

38

Τα Συστήματα Διαχείρισης Μαθημάτων (Content Management System, CMS) και τα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (Learning Management System, LMS) είναι εφαρμογές οι οποίες στοχεύουν στη μείωση της προσπάθειας για δημιουργία εκπαιδευτικών εφαρμογών με τη χρήση και αξιοποίηση του παγκόσμιου ιστού και χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση, επιμόρφωση και κατάρτιση μαθητών, σπουδαστών, εργαζομένων

Τα Συστήματα Διαχείρισης Μαθημάτων (Content Management System, CMS) και τα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (Learning Management System, LMS) είναι εφαρμογές οι οποίες στοχεύουν στη μείωση της προσπάθειας για δημιουργία εκπαιδευτικών εφαρμογών με τη χρήση και αξιοποίηση του παγκόσμιου ιστού και χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση, επιμόρφωση και κατάρτιση μαθητών, σπουδαστών, εργαζομένων

Συστήματα Διαχείρισης της Μάθησης (CMS, LMS)Συστήματα Διαχείρισης της Μάθησης (CMS, LMS)

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Page 39: 3η ενότητα

39

Συστήματα Διαχείρισης της Μάθησης (CMS, LMS)Συστήματα Διαχείρισης της Μάθησης (CMS, LMS)

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του ΔιαδικτύουCMS (Content Management System): υποστηρίζει μακροπρόθεσμες συνεδρίες μαθημάτων (εκπαίδευση: μακροπρόθεσμη γνώση)

LMS (Learning Management System): υποστηρίζει σύντομα επιμορφωτικά γεγονότα (επιμόρφωση: γνώση για άμεση εφαρμογή)

Κοινά χαρακτηριστικά:

εγγραφή μαθητών, σπουδαστών

διεξαγωγή συζητήσεων

αποτίμηση της απόδοσης και ενεργοποίησης μαθησιακού υλικού

CMS (Content Management System): υποστηρίζει μακροπρόθεσμες συνεδρίες μαθημάτων (εκπαίδευση: μακροπρόθεσμη γνώση)

LMS (Learning Management System): υποστηρίζει σύντομα επιμορφωτικά γεγονότα (επιμόρφωση: γνώση για άμεση εφαρμογή)

Κοινά χαρακτηριστικά:

εγγραφή μαθητών, σπουδαστών

διεξαγωγή συζητήσεων

αποτίμηση της απόδοσης και ενεργοποίησης μαθησιακού υλικού

Page 40: 3η ενότητα

40

Σύστημα Διαχείρισης Μαθημάτων CMS

Σύστημα Διαχείρισης Μαθημάτων CMS

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Επιτρέπει στο διδάσκοντα να δημιουργήσει ένα δικτυακό μάθημα, όπου μπορούν να ανεβαστούν κείμενα σε συνήθη φορμάτ όπως word, power point κλπ. χωρίς να χρειάζεται να μετατρέπονται σε web format όπως το HTML

Ειδικά χαρακτηριστικά:

Online ανάρτηση υλικού μαθημάτων

Αξιολόγηση σπουδαστή με online κουίζ, τεστ κλπ

Φόρουμ συζητήσεων με την επίβλεψη μιας ομάδας, προκειμένου να ανταλλάσσονται σημειώσεις και να συζητώνται συγκεκριμένα θέματα στο ενδιάμεσο των μαθημάτων.

Επιτρέπει στο διδάσκοντα να δημιουργήσει ένα δικτυακό μάθημα, όπου μπορούν να ανεβαστούν κείμενα σε συνήθη φορμάτ όπως word, power point κλπ. χωρίς να χρειάζεται να μετατρέπονται σε web format όπως το HTML

Ειδικά χαρακτηριστικά:

Online ανάρτηση υλικού μαθημάτων

Αξιολόγηση σπουδαστή με online κουίζ, τεστ κλπ

Φόρουμ συζητήσεων με την επίβλεψη μιας ομάδας, προκειμένου να ανταλλάσσονται σημειώσεις και να συζητώνται συγκεκριμένα θέματα στο ενδιάμεσο των μαθημάτων.

Page 41: 3η ενότητα

41

Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης LMSΣύστημα Διαχείρισης Μάθησης LMS

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

καθιστά διαθέσιμα τα μαθήματα

ελέγχει την καταλληλότητα των σπουδαστών

δημιουργεί υπενθυμίσεις για το πρόγραμμα μαθημάτων

καταγράφει και ανακοινώνει την ολοκλήρωση του μαθήματος

ενημερώνει το σπουδαστή

καθιστά διαθέσιμα τα μαθήματα

ελέγχει την καταλληλότητα των σπουδαστών

δημιουργεί υπενθυμίσεις για το πρόγραμμα μαθημάτων

καταγράφει και ανακοινώνει την ολοκλήρωση του μαθήματος

ενημερώνει το σπουδαστή

Page 42: 3η ενότητα

42

Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης LMSΣύστημα Διαχείρισης Μάθησης LMS

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

παράγει αναφορές για τον αριθμό των σπουδαστών σε κάθε μάθημα

συγκεντρώνει τη βαθμολογία των σπουδαστών στα μαθήματα.

παρακολουθεί τη συμμετοχή στο μάθημα

μεταφέρει πληροφορίες σε άλλα συστήματα

καταρτίζει το προγραμματισμό μαθημάτων

παράγει αναφορές για τον αριθμό των σπουδαστών σε κάθε μάθημα

συγκεντρώνει τη βαθμολογία των σπουδαστών στα μαθήματα.

παρακολουθεί τη συμμετοχή στο μάθημα

μεταφέρει πληροφορίες σε άλλα συστήματα

καταρτίζει το προγραμματισμό μαθημάτων

Page 43: 3η ενότητα

43

Δημοφιλέστερα συστήματα διαχείρισης μάθησης

Δημοφιλέστερα συστήματα διαχείρισης μάθησης

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

BlackBoard http://www.blackboard.com/us/index.Bb

Joomla http://www.joomla.org/

Μoodle http://moodle.org/

E-Class http://eclass.sch.gr

PostNuke http://www.postnuke.com/

Drupal http://drupal.org/

CoMPUs http://compus.uom.gr

BlackBoard http://www.blackboard.com/us/index.Bb

Joomla http://www.joomla.org/

Μoodle http://moodle.org/

E-Class http://eclass.sch.gr

PostNuke http://www.postnuke.com/

Drupal http://drupal.org/

CoMPUs http://compus.uom.gr

Page 44: 3η ενότητα

44

3.5 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΜΕΣΩΝ

3.5 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΜΕΣΩΝ

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Page 45: 3η ενότητα

45

Υπερκείμενα - Υπερμέσα – Πολυμέσα Υπερκείμενα - Υπερμέσα – Πολυμέσα

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Πολυμεσικά στοιχεία (ψηφιακές μορφές πληροφορίας)

κείμενο

στατική εικόνα (ψηφιογραφική: bitmap, διανυσματική: Vector)

κινούμενη εικόνα (animation)

ήχος

βίντεο

Πολυμεσικά στοιχεία (ψηφιακές μορφές πληροφορίας)

κείμενο

στατική εικόνα (ψηφιογραφική: bitmap, διανυσματική: Vector)

κινούμενη εικόνα (animation)

ήχος

βίντεο

Page 46: 3η ενότητα

46

Υπερκείμενα - Υπερμέσα – Πολυμέσα Υπερκείμενα - Υπερμέσα – Πολυμέσα

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Υπερκείμενα (hypertext): Εφαρμογές με σύνολο κειμένων στα οποία υπάρχει δυνατότητα προσπέλασης με μη γραμμικό τρόπο

Υπερμέσα (hypermedia): Εφαρμογές στις οποίες είναι δυνατό να συνυπάρχουν όλα τα είδη πολυμεσικών στοιχείων στα οποία υπάρχει δυνατότητα προσπέλασης με μη γραμμικό τρόπο (γενίκευση ορισμού υπερκειμένου)

Πολυμέσο: εφαρμογή επεξεργασίας ενός πολυμεσικού στοιχείου

Υπερκείμενα (hypertext): Εφαρμογές με σύνολο κειμένων στα οποία υπάρχει δυνατότητα προσπέλασης με μη γραμμικό τρόπο

Υπερμέσα (hypermedia): Εφαρμογές στις οποίες είναι δυνατό να συνυπάρχουν όλα τα είδη πολυμεσικών στοιχείων στα οποία υπάρχει δυνατότητα προσπέλασης με μη γραμμικό τρόπο (γενίκευση ορισμού υπερκειμένου)

Πολυμέσο: εφαρμογή επεξεργασίας ενός πολυμεσικού στοιχείου

** οι όροι πολυμέσα και υπερμέσα σήμερα τείνουν να ταυτιστούν και ο όρος πολυμέσα αντικαθιστά τον όρο υπερμέσα

** οι όροι πολυμέσα και υπερμέσα σήμερα τείνουν να ταυτιστούν και ο όρος πολυμέσα αντικαθιστά τον όρο υπερμέσα

Page 47: 3η ενότητα

47

Υπερκείμενα - Υπερμέσα – Πολυμέσα Υπερκείμενα - Υπερμέσα – Πολυμέσα

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου κόμβοι – σύνδεσμοι - πλοήγηση

κόμβοι (nodes): η ψηφιακή πληροφορία είναι οργανωμένη σε αυτοτελείς ενότητες που καλούνται κόμβοι και συνδέονται μεταξύ τους μέσω των συνδέσμων (links)

σύνδεσμοι (links): ένας σύνδεσμος μπορεί να είναι λέξη (hotword), ένα πλήκτρο (button), ένα γραφικό κ.ά.

πλοήγηση (navigation): η μετάβαση από τον ένα κόμβο στον άλλο (συνήθως με κλικ πάνω στους συνδέσμους)

κόμβοι – σύνδεσμοι - πλοήγηση

κόμβοι (nodes): η ψηφιακή πληροφορία είναι οργανωμένη σε αυτοτελείς ενότητες που καλούνται κόμβοι και συνδέονται μεταξύ τους μέσω των συνδέσμων (links)

σύνδεσμοι (links): ένας σύνδεσμος μπορεί να είναι λέξη (hotword), ένα πλήκτρο (button), ένα γραφικό κ.ά.

πλοήγηση (navigation): η μετάβαση από τον ένα κόμβο στον άλλο (συνήθως με κλικ πάνω στους συνδέσμους)

Page 48: 3η ενότητα

48

Υπερκείμενα - Υπερμέσα – Πολυμέσα Υπερκείμενα - Υπερμέσα – Πολυμέσα Γραμμική πλοήγηση (προηγούμενο-επόμενο)

Γραμμική πλοήγηση (προηγούμενο-επόμενο)

κόμβος1κόμβος1

κόμβος2κόμβος2 κόμβος3κόμβος3

κόμβος4κόμβος4

κόμβος0κόμβος0

σύνδεσμος2

σύνδεσμος2

σύνδεσμος1σύνδεσμος1σύνδεσμος

5σύνδεσμος

5

σύνδεσμος4

σύνδεσμος4

σύνδεσμος3σύνδεσμος3

Page 49: 3η ενότητα

49

Υπερκείμενα - Υπερμέσα – Πολυμέσα Υπερκείμενα - Υπερμέσα – Πολυμέσα

κόμβος0κόμβος0

κόμβος1κόμβος1κόμβος2κόμβος2

κόμβος3κόμβος3 κόμβος4κόμβος4

σύνδεσμος1σύνδεσμος1σύνδεσμος2σύνδεσμος2

σύνδεσμος3σύνδεσμος3 σύνδεσμος4σύνδεσμος4

Μη γραμμική πλοήγηση (κέντρο μπρος-πίσω με κάθε κόμβο)

Μη γραμμική πλοήγηση (κέντρο μπρος-πίσω με κάθε κόμβο)

Page 50: 3η ενότητα

50

Υπερκείμενα - Υπερμέσα – Πολυμέσα Υπερκείμενα - Υπερμέσα – Πολυμέσα Δικτυακή πλοήγηση

(κάθε κόμβος μπρος-πίσω με όλους τους κόμβους)Δικτυακή πλοήγηση

(κάθε κόμβος μπρος-πίσω με όλους τους κόμβους)

σύνδεσμος23σύνδεσμος23

κόμβος0κόμβος0

κόμβος1κόμβος1κόμβος2κόμβος2

κόμβος3κόμβος3 κόμβος4κόμβος4

σύνδεσμος1σύνδεσμος1σύνδεσμος2σύνδεσμος2

σύνδεσμος3σύνδεσμος3 σύνδεσμος4σύνδεσμος4

σύνδεσμος12σύνδεσμος12

σύνδεσμος34σύνδεσμος34

σύνδεσμος14σύνδεσμος14

σύνδεσμος13

σύνδεσμος13

σύνδεσμος24

σύνδεσμος24

Page 51: 3η ενότητα

51

Υπερκείμενα - Υπερμέσα – Πολυμέσα Υπερκείμενα - Υπερμέσα – Πολυμέσα

Μεικτή πλοήγηση Μεικτή πλοήγηση

σύνδεσμος23σύνδεσμος23

κόμβος1κόμβος1κόμβος2κόμβος2

κόμβος0κόμβος0

κόμβος3κόμβος3 κόμβος4κόμβος4

σύνδεσμος1σύνδεσμος1σύνδεσμος2σύνδεσμος2

σύνδεσμος3σύνδεσμος3 σύνδεσμος4σύνδεσμος4

σύνδεσμος34σύνδεσμος34

σύνδεσμος14σύνδεσμος14

σύνδεσμος14

σύνδεσμος14

Page 52: 3η ενότητα

52

Υπερκείμενα - Υπερμέσα – Πολυμέσα Υπερκείμενα - Υπερμέσα – Πολυμέσα

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Ψηφιογραφική ή χαρτογραφική εικόνα

Οι ψηφιογραφικές εικόνες αναπαριστώνται ως ένας δισδιάστατος πίνακας κουκίδων ο οποίος ονομάζεται bitmap (καμβάς), ενώ οι κουκίδες εικονο-στοιχεία ή ψηφίδες (pixels). Κάθε εικονοστοιχείο περιέχει πληροφορίες σχετικά με το χρώμα του. Παραμορφώνονται σε μεγέθυνση, σμίκρυνση, περιστροφή.

Ψηφιογραφική ή χαρτογραφική εικόνα

Οι ψηφιογραφικές εικόνες αναπαριστώνται ως ένας δισδιάστατος πίνακας κουκίδων ο οποίος ονομάζεται bitmap (καμβάς), ενώ οι κουκίδες εικονο-στοιχεία ή ψηφίδες (pixels). Κάθε εικονοστοιχείο περιέχει πληροφορίες σχετικά με το χρώμα του. Παραμορφώνονται σε μεγέθυνση, σμίκρυνση, περιστροφή.

Ψηφιογραφικές Εικόνες

Επέκταση αρχείου

Περιγραφή

BMP Πρότυπο χαρτογραφικών εικόνων

GIFΠρότυπο χαρτογραφικών εικόνων, κατάλληλο για γραφικά σε Έγγραφα στον Παγκόσμιο ιστό

JPG Πρότυπο με δυνατότητα υψηλής συμπίεσης

PSD Αρχεία υποστηριζόμενα από το Adobe Photoshop

TIF Ένα από τα πιο διαδεδομένα πρότυπα

PCT Πρότυπο με ευρεία χρήση στο περιβάλλον Macintosh

Page 53: 3η ενότητα

53

Δανυσματική εικόνα

Οι διανυσματικές εικόνες παράγονται από το συνδυασμό απλών γεωμετρικών μορφών και μπορούν να έχουν σημαντική πολυπλοκότητα.Τα αρχεία τους περιέχουν ένα σύνολο γεωμετρικών αντικειμένων.Έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν μορφή -μεγέθυνση, σμίκρυνση, περι-στροφή με αμελητέες παραμορφώσεις

Δανυσματική εικόνα

Οι διανυσματικές εικόνες παράγονται από το συνδυασμό απλών γεωμετρικών μορφών και μπορούν να έχουν σημαντική πολυπλοκότητα.Τα αρχεία τους περιέχουν ένα σύνολο γεωμετρικών αντικειμένων.Έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν μορφή -μεγέθυνση, σμίκρυνση, περι-στροφή με αμελητέες παραμορφώσεις

Ψηφιογραφικές Εικόνες

Επέκταση αρχείου

Περιγραφή

AI Πρότυπο για τα αρχεία του πακέτου Adobe Illustrator

DXFΜορφοποίηση των σχεδιαστικών πακέτων CAD/CAM, όπως το AutoCAD

CDR Πρότυπο για τα αρχεία του σχεδιαστικού πακέτου CorelDRaw

WMF Μορφή για διανυσματικές εικόνες των Windows

Υπερκείμενα - Υπερμέσα – Πολυμέσα Υπερκείμενα - Υπερμέσα – Πολυμέσα

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Page 54: 3η ενότητα

54

Κινούμενη εικόνα (animation)

Path animation: τεχνική με την οποία ο δημιουργός παράγει το πρώτο σχέδιο, ορίζει για αυτό μια διαδρομή (path) στην οθόνη και το λογισμικό παράγει τις υπόλοιπες θέσεις του (καρέ)

Cel animation: τεχνική στην οποία κατασκευάζονται πολλά σχέδια με το ίδιο υπόβαθρο, διαφέρουν μεταξύ τους σε συγκεκριμένα σημεία και με τη διαδοχική παρουσίαση αυτών των σχεδίων δημιουργείται η ψευδαίσθηση της κίνησης

Κινούμενη εικόνα (animation)

Path animation: τεχνική με την οποία ο δημιουργός παράγει το πρώτο σχέδιο, ορίζει για αυτό μια διαδρομή (path) στην οθόνη και το λογισμικό παράγει τις υπόλοιπες θέσεις του (καρέ)

Cel animation: τεχνική στην οποία κατασκευάζονται πολλά σχέδια με το ίδιο υπόβαθρο, διαφέρουν μεταξύ τους σε συγκεκριμένα σημεία και με τη διαδοχική παρουσίαση αυτών των σχεδίων δημιουργείται η ψευδαίσθηση της κίνησης

Ψηφιογραφικές Εικόνες

Επέκταση αρχείου

Περιγραφή

DIR Αρχεία Macromedia Director

FLI/FLC Αρχεία AnimatorPro

ΜΑΧ Αρχεία 3DStudio Max

GIF Αρχεία CompuServe

DCR Αρχεία της Shockwave

Υπερκείμενα - Υπερμέσα – Πολυμέσα Υπερκείμενα - Υπερμέσα – Πολυμέσα

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Page 55: 3η ενότητα

55

Ψηφιακός Ήχος

Ψηφιοποίηση ήχου: γίνεται από ένα αναλογοψηφιακό μετατροπέα (Analog to Digital Converter-ADC), ενώ η αντίστροφη διαδικασία από τον ψηφιο-αναλογικό μετατροπέα (Digital to Analog Converter-DAC)

Το πρότυπο MIDI: Ορίζει τον τρόπο αποθήκευσης και ανταλλαγήςηχητικών δεδομένων μεταξύ υπολογιστή και μουσικών οργάνων.

Ψηφιακός Ήχος

Ψηφιοποίηση ήχου: γίνεται από ένα αναλογοψηφιακό μετατροπέα (Analog to Digital Converter-ADC), ενώ η αντίστροφη διαδικασία από τον ψηφιο-αναλογικό μετατροπέα (Digital to Analog Converter-DAC)

Το πρότυπο MIDI: Ορίζει τον τρόπο αποθήκευσης και ανταλλαγήςηχητικών δεδομένων μεταξύ υπολογιστή και μουσικών οργάνων.

Τύποι αρχείων ψηφιοποιημένου ήχου

Επέκταση αρχείου

Περιγραφή

AIF/AIFFAudio Interchange File Format. Χρησιμοποιείται από όλες τις γνωστές πλατφόρμες

WAV Το στάνταρντ πρότυπο των Windows

MP3 Πρότυπο αρχείων ήχου με συμπίεση MPEG-1 Layer III

MID Το πρότυπο για μουσικά αρχεία MIDI

RMI Μορφοποίηση για μουσική MIDI

Υπερκείμενα - Υπερμέσα – Πολυμέσα Υπερκείμενα - Υπερμέσα – Πολυμέσα

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Page 56: 3η ενότητα

56

Βίντεο

Βίντεο: μια ακολουθία εικόνων (εικόνα = καρέ ή πλαίσιο (frame)) που προβάλλονται διαδοχικά με κατάλληλο ρυθμό, ώστε να δημιουργείται η εντύπωση της κίνησης. Το βίντεο εκτός από την εικόνα είναι δυνατόν να περιέχει και ήχο

συνεχής κίνηση: απαιτείται συχνότητα προβολής τουλάχιστον 15 καρέ ανά δευτερόλεπτο (frames per second-fps)

Βίντεο

Βίντεο: μια ακολουθία εικόνων (εικόνα = καρέ ή πλαίσιο (frame)) που προβάλλονται διαδοχικά με κατάλληλο ρυθμό, ώστε να δημιουργείται η εντύπωση της κίνησης. Το βίντεο εκτός από την εικόνα είναι δυνατόν να περιέχει και ήχο

συνεχής κίνηση: απαιτείται συχνότητα προβολής τουλάχιστον 15 καρέ ανά δευτερόλεπτο (frames per second-fps)

Τύποι αρχείων ψηφιοποιημένου ήχου

Επέκταση αρχείου

Περιγραφή

AVI Μορφή αρχείου πολυμέσων της Microsoft για ήχο και βίντεο

MOV Μορφή αρχείων της Apple για ήχο, βίντεο ή MIDI

MPG/MPEGΜορφή αρχείου ήχου ή βίντεο σύμφωνη με ένα από τα πρότυπα MPEG

Υπερκείμενα - Υπερμέσα – Πολυμέσα Υπερκείμενα - Υπερμέσα – Πολυμέσα

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Page 57: 3η ενότητα

57

Εργαλεία επεξεργασίας πολυμεσικών στοιχείων

Ψηφιογραφική εικόνα: Adobe Photoshop, Corel PhotoPaint, JASC Paint Shop Pro, Microsoft Image Composer, κ.ά.

Δανυσματική εικόνα: Adobe Illustrator, Macromedia Freehand και CorelDraw, κ.ά.

Κινούμενη εικόνα: Macromedia Director, AnimatorPro, 3D Studio Max

Ψηφιακός ήχος: Adobe Audition, Sound Forge, Goldwave, Cakewalk Pro, Cubase, κ.ά.

Βίντεο: Adobe Premiere Pro, το Ulead MediaStudio και το Αsymetrix Digital Video Producer, Studio10, κ.ά.

Εργαλεία επεξεργασίας πολυμεσικών στοιχείων

Ψηφιογραφική εικόνα: Adobe Photoshop, Corel PhotoPaint, JASC Paint Shop Pro, Microsoft Image Composer, κ.ά.

Δανυσματική εικόνα: Adobe Illustrator, Macromedia Freehand και CorelDraw, κ.ά.

Κινούμενη εικόνα: Macromedia Director, AnimatorPro, 3D Studio Max

Ψηφιακός ήχος: Adobe Audition, Sound Forge, Goldwave, Cakewalk Pro, Cubase, κ.ά.

Βίντεο: Adobe Premiere Pro, το Ulead MediaStudio και το Αsymetrix Digital Video Producer, Studio10, κ.ά.

Υπερκείμενα - Υπερμέσα – Πολυμέσα Υπερκείμενα - Υπερμέσα – Πολυμέσα

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Page 58: 3η ενότητα

58

Εργαλεία συγγραφής πολυμέσων

1. Εργαλεία χρονοδιαδρόμου (timeline), τα οποία περιλαμβάνουν:

τα στοιχεία πολυμέσων (cast) που αντιμετωπίζονται ως «ηθοποιοί»

την οθόνη (stage ή scene) που αντιπροσωπεύει τη «σκηνή»

τον άξονα του χρόνου (score ή timeline) όπου καθορίζεται η χρονική

στιγμή εισόδου κάποιου «ηθοποιού» στη «σκηνή», η «συμπεριφορά»

του, και ο χρόνος εξόδου του από τη σκηνή

Οι μεταβάσεις από σημείο σε σημείο της εφαρμογής γίνονται με

άλματα πάνω στο χρονοδιάδρομο, παρακάμπτοντας την γραμμική

συμπεριφορά του χρόνου.

Εργαλεία συγγραφής πολυμέσων

1. Εργαλεία χρονοδιαδρόμου (timeline), τα οποία περιλαμβάνουν:

τα στοιχεία πολυμέσων (cast) που αντιμετωπίζονται ως «ηθοποιοί»

την οθόνη (stage ή scene) που αντιπροσωπεύει τη «σκηνή»

τον άξονα του χρόνου (score ή timeline) όπου καθορίζεται η χρονική

στιγμή εισόδου κάποιου «ηθοποιού» στη «σκηνή», η «συμπεριφορά»

του, και ο χρόνος εξόδου του από τη σκηνή

Οι μεταβάσεις από σημείο σε σημείο της εφαρμογής γίνονται με

άλματα πάνω στο χρονοδιάδρομο, παρακάμπτοντας την γραμμική

συμπεριφορά του χρόνου.

Κυριότερος εκπρόσωπος ο Director της Macromedia (τα εργαλεία χρονοδιαδρόμου σήμερα κυριαρχούν)

Κυριότερος εκπρόσωπος ο Director της Macromedia (τα εργαλεία χρονοδιαδρόμου σήμερα κυριαρχούν)

Υπερκείμενα - Υπερμέσα – Πολυμέσα Υπερκείμενα - Υπερμέσα – Πολυμέσα

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Page 59: 3η ενότητα

59

Εργαλεία συγγραφής πολυμέσων

2. Εργαλεία σελίδας:

Κάθε οθόνη της εφαρμογής θεωρείται ως μια σελίδα ενός βιβλίου, μέσα στην οποία ενσωματώνονται τα στοιχεία πολυμέσων

Η μετάβαση από οθόνη σε οθόνη αντιστοιχεί στο ξεφύλλισμα ενός βιβλίου, χωρίς βέβαια αυτό να γίνεται απαραίτητα γραμμικά

Ο χρήστης μπορεί να κάνει άλματα και να μεταβαίνει σε διάφορα σημεία της εφαρμογής με τη χρήση κατάλληλα επιλεγμένων συνδέσεων

Εργαλεία συγγραφής πολυμέσων

2. Εργαλεία σελίδας:

Κάθε οθόνη της εφαρμογής θεωρείται ως μια σελίδα ενός βιβλίου, μέσα στην οποία ενσωματώνονται τα στοιχεία πολυμέσων

Η μετάβαση από οθόνη σε οθόνη αντιστοιχεί στο ξεφύλλισμα ενός βιβλίου, χωρίς βέβαια αυτό να γίνεται απαραίτητα γραμμικά

Ο χρήστης μπορεί να κάνει άλματα και να μεταβαίνει σε διάφορα σημεία της εφαρμογής με τη χρήση κατάλληλα επιλεγμένων συνδέσεων

Κυριότερος εκπρόσωπος το Asymetrix Multimedia Toolbook (τα εργαλεία σελίδας σήμερα είναι ξεπερασμένα)

Κυριότερος εκπρόσωπος το Asymetrix Multimedia Toolbook (τα εργαλεία σελίδας σήμερα είναι ξεπερασμένα)

Υπερκείμενα - Υπερμέσα – Πολυμέσα Υπερκείμενα - Υπερμέσα – Πολυμέσα

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Page 60: 3η ενότητα

60

Συνήθεις έννοιες στα πολυμέσα

Διεπαφή, διεπιφάνεια ή διασύνδεση (interface) ονομάζουμε το σύνορο επικοινωνίας μιας οντότητας (πχ το κομμάτι ενός λογισμικού, μια συσκευή υλικού, ένας χρήστης, κ.τ.λ.) με το περιβάλλον της

Διάδραση (interaction): η αμοιβαία δράση (αλληλεπίδραση) μεταξύ δύο ή περισσοτέρων οντοτήτων (άτομα με άτομα, άτομα με Η/Υ κλπ) για την επίτευξη ενός στόχου

Ανάδραση (feedback): η δυνατότητα ενός ατόμου ή μιας εφαρμογής στον Η/Υ να «καθοδηγεί» το άτομο ή το χρήστη της εφαρμογής στο σωστό τρόπο μάθησης μιας έννοιας ή στη σωστή χρήση της εφαρμογής με όσο το δυνατόν προφανείς και ευκολονόητες ενέργειες

Συνήθεις έννοιες στα πολυμέσα

Διεπαφή, διεπιφάνεια ή διασύνδεση (interface) ονομάζουμε το σύνορο επικοινωνίας μιας οντότητας (πχ το κομμάτι ενός λογισμικού, μια συσκευή υλικού, ένας χρήστης, κ.τ.λ.) με το περιβάλλον της

Διάδραση (interaction): η αμοιβαία δράση (αλληλεπίδραση) μεταξύ δύο ή περισσοτέρων οντοτήτων (άτομα με άτομα, άτομα με Η/Υ κλπ) για την επίτευξη ενός στόχου

Ανάδραση (feedback): η δυνατότητα ενός ατόμου ή μιας εφαρμογής στον Η/Υ να «καθοδηγεί» το άτομο ή το χρήστη της εφαρμογής στο σωστό τρόπο μάθησης μιας έννοιας ή στη σωστή χρήση της εφαρμογής με όσο το δυνατόν προφανείς και ευκολονόητες ενέργειες

Υπερκείμενα - Υπερμέσα – Πολυμέσα Υπερκείμενα - Υπερμέσα – Πολυμέσα

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων

και του Διαδικτύου