3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

download 3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

of 244

 • date post

  30-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  87
 • download

  0

Embed Size (px)

description

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ1. Έκδοση ψηφίσματος για τρομοκρατικές ενέργειες Δημαρχείου. (Ψήφισμα) 152. Έκδοση ψηφίσματος κατά της αύξησης των εισιτηρίων και της διάλυσης των δημόσιων συγκοινωνιών. (Ψήφισμα) 233. Ενημέρωση Συλλόγου Εκπαιδευτικών για ένταξη σε νέο Δημοτικό Συμβούλιο το ζήτημα του νέου Σχολείου. (Ενημέρωση) 314. Ενημέρωση κατοίκων πάρκου Ανδρέα Δημητρίου για δικαστική διαδικασία και συμμετοχή του Δήμου μας. (Ενημέρωση) 35ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό Ορκωτών Λογιστών για το διαχειριστικό έλεγχο της Κοινωφελούς Επιχείρησης των οικονομικών χρήσεων 2009 – 2010. (αριθ. απόφασης: 13 / 2011) 482. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποζημίωση Προέδρου ή Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καισαριανής. (αριθ. απόφασης: 14 / 2011) 923. Ορισμός εκπροσώπου εργαζομένων στο Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καισαριανής. (αριθ. απόφασης: 15 / 2011) 1064. Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου μας για το Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (Σ.Π.Α.Υ.). (αριθ. απόφασης: 16 / 2011) 1395. Συγκρότηση ΣΤΟ Πολιτικής Προστασίας. (αριθ. απόφασης: 17 / 2011) 1476. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας στην Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας. (αριθ. απόφασης: 18 / 2011) 1527. Χορήγηση δικαιώματος υπογραφής επιταγών εξόφλησης χρηματικών ενταλμάτων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του Δήμου μας. (αριθ. απόφασης: 19 / 2011) 1558. Συγκρότηση 3/μελούς Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Αποτελέσματος για το έτος 2011 με τους αναπληρωτές τους, σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (αριθ. απόφασης: 20 / 2011) 1629. Συγκρότηση 3μελούς Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών που διεξάγονται με πρόχειρο διαγωνισμό για το έτος 2011 με τους αναπληρωτές τους, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (αριθ. απόφασης: 21 / 2011) 16410. Συγκρότηση 3/μελούς Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών με απευθείας ανάθεση για το έτος 2011 με τους αναπληρωτές τους, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 2 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (αριθ. απόφασης: 22 / 2011) 16511. Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, ως μέλος της Επιτροπής Παραλαβής Εργασίας και Μίσθωσης, μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) άνευ Φ.Π.Α. (αριθ. απόφασης: 23 / 2011) 16712. Συγκρότηση 3/μελούς Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους για μέλη της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., που αφορούν καύσιμα – λιπαντικά – ανταλλακτικά, για το έτος 2011. (αριθ. απόφασης: 24 / 2011) 16813. Συγκρότηση 3/μελούς Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους για μέλη της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού, για το έτος 2011, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (αριθ. απόφασης: 25 / 2011) 17014. Συγκρότηση 3/μελούς Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους για μέλη της Επιτροπής Παραλαβής Μηχανολογικού Εξοπλισμού για το έτος 2011, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (αριθ. απόφασης: 26 / 2011) 17215. Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για μέλος της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών Υλικών (Π.Δ. 28/80). (αριθ. απόφασης: 27 / 2011) 17716. Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη διενέργεια ελέγχου στα στοιχεία των Επιχειρήσεων για την επιβολή του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και των ακαθάριστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λ.π. (αριθ. απόφασης: 28 / 2011) 17917. Ορισμός Επιτροπής Καταστροφής Άχρηστου Υλικού. (αριθ. απόφασης: 29 / 2011) 18018. Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση Επιτροπών επίλυσης με συμβιβασμό φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2011. (αριθ. απόφασης: 30 / 2011) 18119. Ορισμός Οργάνου, αποτελούμενου από πέντε (5) Δημοτικούς Συμβούλους, κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2307/95, αρμοδίου για την εκτέλεση διοικητικών πράξεων και το κλείσιμο των άνευ αδείας λειτουργούντων καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Transcript of 3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011

:

31 2011

3 1 2011 , 20:00

XE "" : XE "" : / XE "" :

/

/

/

: 04 : 42 : 20:00 : 01:00

1. 15 . ()

2. 23 . ()

3. 31 . ()

4. 35 . ()

1. 48 2009 2010. (. : 13 / 2011)

2. 92 .. . (. : 14 / 2011)

3. 106 .. . (. : 15 / 2011)

4. 139 (....). (. : 16 / 2011)

5. 147 . (. : 17 / 2011)

6. 152 . (. : 18 / 2011)

7. 155 . (. : 19 / 2011)

8. 162 3/ 2011 , 38 ...... (. : 20 / 2011)

9. 164 3 2011 , 28 ...... (. : 21 / 2011)

10. 165 3/ 2011 , 28 . 2 ...... (. : 22 / 2011)

11. 167 (1) , , (20.000,00 ) ... (. : 23 / 2011)

12. 168 3/ ......, , 2011. (. : 24 / 2011)

13. 170 3/ , 2011, 28 ...... (. : 25 / 2011)

14. 172 3/ 2011, 28 ...... (. : 26 / 2011)

15. 177 (1) (.. 28/80). (. : 27 / 2011)

16. 179 (1) , ... (. : 28 / 2011)

17. 180 . (. : 29 / 2011)

18. 181 (1) 2011. (. : 30 / 2011)

19. 182 , (5) , 11 . 2307/95, . (. : 31 / 2011)

20. 185 , . (. : 32 / 2011)

21. 187 (......) . (. : 33 / 2011)

22. 188 (3) ( ) . (. : 34 / 2011)

23. 190 : .. (. : 35 / 2011)

24. 192 (2) : 2011. (. : 36 / 2011)

25. 195 3/ : . (. : 37 / 2011)

26. 196 . (. : 38 / 2011)

27. 204 3/ ( 17 . 1 ). (. : 39 / 2011)

28. 206 ( 41 . 1249/82) . (. : 40 / 2011)

29. 209 3/ . (. : 41 / 2011)

30. 211 3/ , . (. : 42 / 2011)

31. 213 . (. : 43 / 2011)

32. 216 . . (. : 44 / 2011)

33. 221 , . (. : 45 / 2011)

34. 223 . (. : 46 / 2011)

35. 225 (6) . (. : 47 / 2011)

36. 227 (6) . (. : 48 / 2011)

37. 228 . (. : 49 / 2011)

38. 230 . (. : 50 / 2011)

39. 231 48897495 , .., . (. : 51 / 2011)

40. 233 48897495 , .., . (. : 52 / 2011)

41. 234 . NIKOLIN HAXHIAS . (. : 53 / 2011)

42. 236 . . (. : 54 / 2011)

XE "" : .

1 2011, .

, .

XE "" : , & , , , , .

, , .

. ..: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

. , .

XE "" : . , . .

, .

XE "" : , 11:30 . , , .

, (30) , , . . , . , , . , , , , .

. , .

.

11:30.

XE "" : ;

XE "" : .

XE "" : , ;

XE "" : , , ,

Super Market, , , , . : , . . , , !... , , .

XE "" : , . .

XE "" : , . , . , , .

, , , , .

, . , , .

XE "" : , .

XE "" : , .

XE "" : , . .

XE "" : .

XE "" : , .

XE "" : . . , , .

XE "" : , : .

XE "" : .

XE "" : ;

XE "" : . .

XE "" : . , , . , . . . . , : . .

( . ), .

XE "" : , . . , .

, .

XE "" : , . .

XE "" : ; .

XE "" : , , . , .

XE "" : !

XE "" : .

1 :

. ()

XE "" : : .

, . , .

, , , , , . .

XE "" : .

XE "" : , . . . .

XE "" : . .

XE "" : . , .

, , .

XE "" : ;

XE "" : .

XE "" :

XE "" : .

XE "" : ,

XE "" : .

XE "" : ; , .

, , .

28 2011 .

:

. . , .

, .

, .

, , , .

. ;

, .

XE "" : ( ), , .

. . ;

XE "" : .

XE "" : , , , . . . , , , . , , .

, , , . , .

, , . , , , , , , , .

, , , . , .

, , : ( ) , . , , . , , .

XE "" : , . .

. . , . . XE "" : , .

XE "" : .

XE "" : , .

XE "" : , , . , , , ( MARFIN ), . , , , . , , . , , , .

, , , , .

, , . , .

, . , . , , . , , , , , , , .

. , , . , . . , , . ( ), , , .

XE "" : , .

, .

XE "" : , .

, , . , , , , . , , , . , .

. . , , . , , . . , . , , , .

, , , .

.

XE "" : , .

XE "" : , . , , . , , , .

, , , . . , , . , ( ), . , , .

XE "" : , . .

. ,

, ;

XE "" : . .

XE "" : .

. , ; ;

.

XE "" : , , .

XE "" : . .

XE "" : .

. .

XE "" : , . , .

.

, , .

2 :

. ()

XE "" : : .

.

, , .

( )

XE "" : , .

, . : , . .

, , .

, , . , , , , .

, , , , , , (1,00 ) (1,40 ), .

; , 40%; ; , . , .

, , , , , . , , , , , , , : , , , , . , , 1 7 .

. , .

, ; XE "" : .

. , : . .

, , , . . , . . , , .

, . , , , ( 1 7 ), , , , 40%.

, .

XE "" : , ;

, .

XE "" : , , . , , .

, . , . .

, , , . , , , , , , . , . , .

, , . , . , , , , .

, , , . , , , .

XE "" : , . .

, , .

, .

XE "" : : . , .

, , , , . , . . . . .

, , , , , . , . , . .

, , . , (30) , .

XE "" : . .

XE "" : , . . , , , .

. , .

, , . , , . . .

XE "" : , . .

. .

XE "" : , . , , .

, . . , : , . , , , ( ) , , (3) . , . .

, ;

XE "" : , , .

XE "" : .

. .

XE "" : . , .

XE "" : . .

. .

XE "" : , . , (4) , . . . (5) . , . .

3 :

. ()

XE "" : : .

. . . . XE "" : . , . : .

. . e-mail. , , , . , , , , , .

, , : , , , , , , . , . , . , . , .

, , , . , . , , , .

, ( ), , , , . , . , . , , , .

, , 3 6 . , . . , . . .

. , .

.

XE "" : .

XE "" : /, .

XE "" : , .

, . , .

XE "" : . .

XE "" : . . . .

XE "" : , 25 .

XE "" : ;

XE "" : .

, , . . , .

.

XE "" : .

. , . , . . , .

XE "" : , .

XE "" : .

. .

4 :

. ()

XE "" : : .

, , , , .

, , .

.

XE "" : .

: , (2) , (2) ( ) . . 9 .

( ), , 1968. 78 , .

, . , , . (15) (1) , . ... . , , , , .

, .

XE "" : . , . . . . .

XE "" : , , .

XE "" : , .

. , .

XE "" : , . . . , .

, , .

XE "" : . XE "" : . , .

XE "" : .

XE "" : .

. , , , . ( ) , . , .

, , , , . (12) (12) . . , .

, .

. ( . . ) , , .

, , , , . , , ( ) . .

(1) , . . . , ( , ) . ( , , , ), , . , . (15) , , . . , , , .

, , , : , , {1.000,00 ) {1} . .

; ; .

, , ; , ; . .

, : , , . , , ( ) .

, . . , . , , . , . . , , , . , .

, . , . .

, . .

XE "" : .

XE "" : , . .

: . .

XE "" : . . , .

, , , , , . , , .

XE "" : ;

; XE "" : . .

XE "" : . (19) . .

XE "" : . , .

;

XE "" : .

XE "" : .

XE "" : . .

XE "" : , .

XE "" : , . , , . . , , . .

. . , . . , , . . , .

, : , , , , .

, , , , . . , . , , . . XE "" : .

XE "" : ;

XE "" : . .

XE "" : . ;

XE "" : . .

XE "" : , , .

XE "" : . . .

XE "" : ; , . .

XE "" : (1) .

XE "" : . . . .

XE "" : , ;

XE "" :

XE "" : , .

XE "" : . .

XE "" : . . 07:30 ..

XE "" : .

XE "" : .

XE "" : .

XE "" : . .

XE "" : .

. . . , .

, . . . . . .

, . , , ( ) , . .

. . , , . , . , . , . , , .

, , , .

XE "" : , . .

. .

XE "" : , , , . . .

, . , , , . ; , , , ( ) . .

, , , ( ), , ; , ; ( . ), .

, , . , . (30) , .

, , . , .

XE "" : . . .

XE "" : . ( ) .

XE "" : .

XE "" : , , . XE "" : . .

XE "" : , . , : , . , . ; : .

XE "" : , . .

, .

XE "" : . .

. , . , . , . . , . , , .

XE "" : , .

. .

;

XE "" : , . , , . , , .

XE "" : ;

, , .

.

XE "" : ;

XE "" : ( ), , , , .

, , . , , ,

XE "" : . .

.

XE "" : .

( )

XE "" : , . , .

XE "" : , . .

XE "" : .

XE "" : .

.

1 . , , .

1

2009 2010. (. : 13 / 2011)

XE "" : : 2009 - 2010.

. , . .

, .

XE "" : ,

261 . 3463.2006, , 2009 2010 .

.. 2011 . . , , , .. 2009 2010.

.

XE "" : , ;

XE "" : .

XE "" : .

, . XE "" : : , , (2) . : , , , .

. , , , , , .

. , . : , , .

, . 10 , , , .

, . . . , , . , , . , .

(2) . , , , . , . , . , , , .

. , . , .

.

XE "" : , . , ;

XE "" : , . . . .

XE "" : , , . , , .

, , , . , , , . , .

: ; ; ; ; ; , , , ;

. , , , . . ; . , ; .

, , : , , , , , , , ; ; , . ; , , .

2010, , . (2) (3) . . , . (2) .

; ; , . , , , .

, , . . . . . . , . , , .

XE "" : , . .

;

XE "" : , . .

XE "" : , ; XE "" : , . . .

XE "" : .

;

XE "" : , .

;

. .

XE "" : , , , , , . . , : . , . . ; , .

, 08 09, . , ; ; , , . , , , .

. , : .. . : , . . . .... , ... 10; . ; . : ;. . , , . , , .

, . , , , . , . ( , ), , , . , , . , ; . . .

XE "" : , . , .

XE "" : , , . . , , , . , . XE "" : , . .

, . , .

XE "" : . . , , . , , .

, . , . , . , . , . .

; , ; ; , , ; . , , . , , , .

, , ; , , . , , ; . . , . , , , .

XE "" : , , . , ,

, , . .

XE "" : , ( ) .

, , . , . , . , 10, , , , (3) (4) (5) (6) . . .

, ( . . , . , . , . . , . , , , . . . . :

XE "" : , . .

XE "" : . .

XE "" : . . .

XE "" : . . , . , , : , , .

, . , , . , , . ( , ), , . , , , ( , , ), , , , . , , ; , , . , . , , . : . , , ; ( , ) , . , , . , .

. , : . , . , ( ), . . .

.

XE "" : , . .

. . .

XE "" : , .

XE "" : , ;

, .

XE "" : , , ; , . .

, , .

XE "" : , . .

. .

XE "" : , .

, , . ( ), , , (2) , .

, 10 ; , .

XE "" : , , .

XE "" : , .

09 10, , , .

(. , ), , . , , , . , , . , (567.500,00 ) .

; . , . , .

, , .. .., . , , . . , . , . , .

, . . . , ( , ), . . ,

( ) XE "" : , . .

. XE "" : .

, . , , . .

XE "" : , . .

. , (3) . , . ,

XE "" : , .

XE "" : , . . .

XE "" : . , . .

.

, .

XE "" : , , .

XE "" : .

XE "" : .

XE "" : , .

XE "" : .

: : , . , . , . . .

: , ( . , ), .

: . , . (800,00 ) . , , . , , . , . , . , .

XE "" : , . .

XE "" : . .

XE "" : , .

. . .

XE "" : .

XE "" : .

XE "" : . , , .

, .

XE "" : , . .

XE "" : . , . , . , , , ,

XE "" :

XE "" : . . . .

XE "" : , , . XE "" : .

XE "" : ;

XE "" : , , . , .

, , , (1) , . , : , , , .

; (, , ). . . 24 . , . (4) , (2) . , (3.600,00 ) . . , , (22) , . , (14) .

XE "" : , . ;

XE "" : , . . .

XE "" : ; ; XE "" : , . .

XE "" : ;

XE "" : , , .

XE "" : . , . .

XE "" : . , .

XE "" : (22) (52)

XE "" : , .

XE "" : , . . .

XE "" : .

XE "" : , .

XE "" : .

, , . , . , . . , .

: , , ; . 2007 (100.000,00 ) . . . . , (15,00 ) . (100) (130) . , ;

,

( ) XE "" : , ; , . ; !

XE "" : . .

XE "" : .

XE "" : , , .

XE "" : , , ..

XE "" : 2006 2007, (11.000,00 ).

XE "" : !

XE "" : , . . .

XE "" : , ;

XE "" : .

XE "" : 2006, 2007 (11.000,00 ) 2 , (8.500,00 ). 2007 2008, , 1, 2 . (22.000,00 ).

XE "" : ,

XE "" : .

XE "" : , ..

XE "" : .

, ;

XE "" : , .

XE "" : , . .

. . , . , .

XE "" : . .

XE "" : 2008 2009, . 2009 2010, 1 (7.434,00 ) , . 2 (6.500,00 ), .

, . ... , . . (50) , .

XE "" : , . .

XE "" : , .

XE "" : . .

XE "" : .

XE "" : .

XE "" : , .

XE "" : , . .

XE "" : ;

XE "" : (1) , , 40%. 15%.

, . .

( ) XE "" : 50% , (1.000) . , .

XE "" : .

XE "" : . .

XE "" : , . . .

XE "" : . ;

XE "" : , .

XE "" : , . .

XE "" : , , .

XE "" : .

XE "" : . , .

XE "" : . . ,

XE "" : , .

XE "" : , . .

XE "" : , . .

XE "" : . , ;

XE "" : . .

XE "" : , . XE "" : . , .

XE "" : .

XE "" : . .

XE "" : . .

XE "" : ;

XE "" : .

XE "" : . , . .

XE "" : , . .

XE "" : . . , .

. .

XE "" : , , .

, , . . , , 2006. , , , . , , . 2006, . 2006 , , 93. , .

. , . . , .

, . , . , . , .

XE "" : , , , .

XE "" : , . , , .

, , . . , ( , ) , . . .

(25) ( , {25} , {50} ), . , (14) . . . (14) , . 8 , .

; . 2008, 2009 2010, .

. .

, . , (10) . . . . (1,000,00 ) . . . . .

. . , (2.500.000,00 ). 30% , , , , .

, (2.500.000,00 ), ; . . , , (16) ;

, . , , .

XE "" : , .

XE "" : .

XE "" : , .

XE "" : , .

XE "" : .

, . . . , .

, . . !

XE "" : ,

XE "" : , .

, . .

XE "" : . ,

XE "" : , . .

XE "" : . XE "" : .

XE "" : , .

; , . , . . ,

XE "" : , . . .

XE "" : , . .

, . . . .

XE "" : .

, . . . :

1. : ; .

XE "" : .

XE "" : ;

XE "" : , .

XE "" : .

XE "" : . . , , . .

XE "" : , .

XE "" : .

XE "" : .

:

XE "" : , .

XE "" : , . . .

XE "" : , .

XE "" : . . , , .

XE "" : . .

XE "" : , , .

, .

XE "" :

XE "" : .

XE "" : ; , ;

XE "" : , .

XE "" : ; , ;

XE "" : . .

XE "" : , . , ( ) , . ; . .

XE "" : , . .

XE "" : .

XE "" : , . .

XE "" : , . ;

XE "" : . . , . .

. , .

XE "" : , .

: , . , . , . XE "" : , . . .

.

. . , . XE "" : , . , , , , , . , , , , .

, . : . .

XE "" : .

. .

XE "" : , .

. . , , . , .

XE "" : .

XE "" : . . . , . , . , . , . . .

, , . , . , , . . , . . XE "" : , , , . . . , . . .

, , .

XE "" : , . , . , .

, . . . , .

. . , , . , , , , , . , , (9) (20) ; , ; , (1) , ;

, , , .

.

XE "" : , . .

. .

XE "" : .

, , , , , , . , .

, , ( ) , . , , , . , . .

, , . .

. , , . , , ( . ) , , .

, , . (2) , . , . . .

, , . . .

. , . , . , , , , ( . , ) , .

. , . , , , . . .

28.12.2010 . , 31.12.2010. , , : 01.01.2011 . , . ; , . ; .

XE "" : , .

XE "" : ;

XE "" : , .

XE "" : . .: , , , , .

XE "" : , . . . , . , , , , , . , , . .

. . , , , , . , . . . , . , , . .

, , . XE "" : , . .

, .

XE "" : , (1) , . . , , , . , . , .

, .. . , . . .

XE "" : 2006.

XE "" : . .

, .., (7) . , (7) ..

, , . , , . , . , , .

, , ( ) . , , . , . , .., ( ) , . , . . , . , , .. (11) , , , , .

, . , . , (16) (17) . , . .

( ) , , .

( ), . , , , .

XE "" : .

. , . . .

. .

XE "" : .

.

, . . , , . .

. 31.12.2010 . , , . , .

. , ..., ..., ..., , (465.000,00 ), (50.000,00 ) (60.000,00 ) , . XE "" : . .

XE "" : , .

XE "" : . .

XE "" : 2011 . 2007, 2008, 2009.

XE "" : ,

XE "" : . .

XE "" : . .

XE "" : .

1. , . , ..... . , , . .....

2. , , (, , ). , , .

, , , . . , , , . , , . , . , , . , , . , .

, . , . , . , .

XE "" : , . .

, .

XE "" : , , , ( ) , .

( ) . , , , . . . , . .

( ) , , , , , , , , . . . ( : . ), . .

, ; , . , , , .

. , , . . . , . , . . .

.

XE "" : , . .

, .

, .

XE "" : .

XE "" : , .

XE "" : , , . , , , , . .

, . , , . , , , . , .

, , , , . ,

XE "" : , .

XE "" : .

XE "" : . .

XE "" : . , , .

.

XE "" : 1 : 2009 2010.

, ;

1 .

. 13 3 , 01.02.2011

:

1. 2009 2010 ....., . 1 261 . 3463/2006 ( 114 /8-6-2006) :

, . . .

2. .. ..... 2009 2010 (2.860,00 ) ... .

.

2 . 2

.. . (. : 14 / 2011)

XE "" : : .. .

, ;

XE "" : ,

:

1. . 213/4094/31.10.2010 .. .....

2. . 5631/29-1-2007 ( 103 . ) , , & & , .

3. . 3463/2006 255 ( 114 . ), , , , . 4. , .. .

..: /, , , , . , .. , , & , . 2 136 & , . 2 4 , .. . , .

XE "" : ;

;

. .

XE "" : (1) , , , , . , . , . .

, , , , .

XE "" : .

XE "" : .

. , , , , . , . .

, ( ). , , , . , , .

, , , . , . ( ), . , . . . , .

, , . .

XE "" : , . .

..: .

XE "" : . .

XE "" : , . . , .

XE "" : .

, , ( ) . , . . .

. : , . , . .

, .

XE "" : , .

, .

XE "" : : , , , , , , . , . , . .

, . , , . , , ( ) .

, , 255 . 5 , , . , , . . , .

, . . , , .

XE "" : . .

XE "" : , , . , . . .

, ( ), , , , .

XE "" : , . .

. . XE "" : , . , .

, , .

, . , , , , , , .

, , , . , .

XE "" : .

XE "" : ; .

, . , , , , , . , , .

, , . , , , , , .

, , . , .

. .

XE "" : , .

. .

XE "" : , .

. . . , .

. , , . , . , , .

.

XE "" : . .

XE "" : , , .

XE "" : , .

XE "" : , .

, , . , , . , , ( , , , ), . . . , ( ) , , . .

, . , , , . . , .

XE "" : .

XE "" : .

( ), . , , .

, . ; . ... ; ; , ,

, . ; , .

XE "" : . .

XE "" : .

XE "" : .

XE "" : . . , .

XE "" : , ;

, , ; .

XE "" : , .

.

XE "" : , , , , . . . .

XE "" : , .

, .

XE "" : . , . . . , . , . , . .

, , . , ; . . . , . , . .

, . . , . , , (1.750.000,00 ). , , , . .

, , ; , . . .

, . . . ; . ,

XE "" : , . , .

XE "" : , . , , . , , .

, , , . , .

XE "" : .

XE "" : , .

XE "" : . .

XE "" : . .

XE "" : , .

XE "" : 2 : .. .

, , .

XE "" : , .

XE "" : .

XE "" : .

XE "" : , ;

XE "" : . .

XE "" : . .

XE "" : , . , .. .

;

, ..: , , , , , , , , , . , 2 .

. 14 3 , 01.02.2011

:

.. , & . 2 136 , . 2 4 .

.. . . 4/20.1.2011 .. . 3

.. . (. : 15 / 2011)

XE "" : : .. .

. .

XE "" : ,

255 . 3463/2006 , 6 . 5 ( 589/07.04.2008) .. (1) , (20) , (1) , .

, , , 2011 , . , .

, , .

XE "" : ;

XE "" : .

XE "" : ;

XE "" : .

. . ,

XE "" : , .

XE "" : , . ;

XE "" : , . .

XE "" : , . .

XE "" : .. , , . , . , (1) .

8, 4, , , , . , . , , .

.

XE "" : , .

XE "" : , , . , .

XE "" : , . , .

XE "" : , 1 , .

, , , , . , (20) (17), , , . , , , , ..

, . , (12) (13) , . , , . , . , : (20) , . , , . , . . , , , , . , .

XE "" : , .

. , .

XE "" : .

, , . , . .

. , , . , , . , , , .

, . , .... , . , . . , , ... . , , . , , .

, . , , , . , ,

XE "" : . .

XE "" : .

XE "" : , . .

XE "" : .

. .

XE "" : , . .

XE "" : , ( . ) , . . , , , : . .

, , : , . . , . . , . .

, : , . (22) (15) (18), , . . , , , , . , , . .

.

XE "" : , . .

. .

XE "" : ; , (1) (2) . ; . , . ; ; ; ;

XE "" : ... .

XE "" : . , . , , . , . ( ), , . . , . , . .

, , , . , , .

, . . , . , .

; , . , . ( , ) , . . , , .

XE "" : , .

. .

XE "" : , ( ) , . : . . : . . , , . , .

, , , , , .

, , . , , . , . .

, (12) , . (4) (12) . , , . , , , . , NEAR EAST, . , , . , , (3) , . . , ( ), .

, , . , , . , , , . , . , . , , . , , . , , , , , . , .

XE "" : , . .

XE "" : . .

XE "" : , , . . , , . , . : .

. . , , . , , ( , ) : , .

, : . . . , , .

, . , . , . , . , . , ( , ) . .

XE "" : , .

. .

XE "" : ; .

XE "" : , . . .

, . , . , .

XE "" : , . , , . , . , , . , : .

, , , ;

, , . . , . , .

, : , , , , , , , , . , . . , .

. , , . . ,

; ; , , . , , . . , .

XE "" : .

XE "" : !

, . . . . , : , .

, , ......, , . : . : , , ......, : .

, . XE "" : ;

XE "" : . , .

XE "" :

XE "" : , , .

XE "" : , .

( ) XE "" :

XE "" : , .

XE "" : , .

XE "" : . , , , , ,

( ) XE "" : . . ; . . .

XE "" : , .

XE "" : , .( ) XE "" : . .

XE "" : : (8) , (8) , .

; , . , , (8) . , 8 , , , .

, , , , , . , , , , , . . . , 8, , .

, . , . . , . ; ; ;

, . . , , , . , . (20) , : , .

.

XE "" : , .

(4) .

..: , , . (2) , , . . , .

, . XE "" : , , , .

. . , .

XE "" : ;

. , .

XE "" : , . . .

XE "" : .

XE "" : .

XE "" : , .

, , , . , . , , , , . , .. , . .

, , ...

XE "" : . . ;

XE "" : . .

XE "" : . .

XE "" : , .

XE "" : , . , . . , , , , , , ( ), ....., . , .

XE "" : , . .

XE "" : , ;

XE "" : . .

XE "" : , .

XE "" : . , .

, , , , .

. (4) , (4) , . , , , .

; , , . , , . . , , , , , , , .

, , , ( ) .

, , . , .

XE "" : , . .

, .

XE "" : , . , , . , , , .

, , 2003 , . , . . ( ). , , , . . , .

XE "" : ;

. .

XE "" : , . .

XE "" : . . , .

XE "" : , . , .

. , ( , ), . . , , . , .

, , . , , ( ), . . , , .

. , , . . . , , , ( ) .

, , , . , . , , . . , , , . .

. . . , . , . . , , , , . , .

, , , . , , , . , . , .

, , , . . , , . . , . . . , , . .

; 1 , . ... ,

XE "" : , .

XE "" : . , .

.

XE "" : , . .

.

XE "" : , . , , .

XE "" : . .

XE "" : , .

XE "" : . . .

XE "" : ; . XE "" : . . .

XE "" : 20 18 2003.

, .

;

: .

: , , ( {3} ).

, , , , ( ), .

XE "" : , .

XE "" : , .

XE "" : , ; . ,

XE "" : . , .

XE "" : , . . , . . .

XE "" : , .

, .

XE "" : .

, , , , . . , , .

, , . , .

. . , . , . , . . . . , .

, . , . .

, , . , . , . , , . .

XE "" : .

XE "" : . .

. . , , .

, , . . .

, , , .

.

XE "" : 3 .

, .

XE "" : . , . .

XE "" : : , . ;

XE "" : , . , .

XE "" : , . , XE "" : ,

XE "" : . , , .

XE "" : , . .

XE "" : , ;

XE "" : (10) , (1) (5). . , (10) . , .

XE "" : , ;

XE "" : . . . . .

XE "" : , . .

, , ;

XE "" : .

XE "" : .

XE "" : , ; , : , ;

XE "" : , , .

. , .

XE "" : ! , ! !

XE "" : . , ;

XE "" : ( ;) .

XE "" : .

XE "" : .

, . ,

XE "" : , . .

XE "" : . .

, , ;

( ) XE "" : , . , . , .

( ) XE "" : . , . XE "" : , . .

, . , . , , . . , . , . . XE "" : , .

XE "" : ;

XE "" : .

XE "" : . .

XE "" : .

XE "" : , ;

XE "" : .

, . , , . , . .

XE "" : , . .

, 3 : .. .

;

;

XE "" : , ;

XE "" : , , , : . : , . . : , , , , .

XE "" : . .

, .

XE "" : , , . .

, , , , , 8. , , . .

XE "" : . , .

. XE "" : , . , , ; .

XE "" : : . , , . .

XE "" : . ;

XE "" : .

XE "" : . , .

XE "" : . .

XE "" : , (2) .

XE "" : . .

XE "" : , . ;

XE "" :

XE "" : .

XE "" : . . . .

XE "" : . .

XE "" : . .

.

XE "" : , , , , . . .

XE "" : , . .

XE "" : . , . . , .

, . .

XE "" : , ;

, .

, ; . . , .

XE "" : .

XE "" : . . .

XE "" : . . , . . ; . . . , .

3 .

. 15 3 , 01.02.2011

:

.. , , 255 . 3463/2006, , 6 . 5 ( 589/2008). 4

(....). (. : 16 / 2011)

XE "" : : (....).

:

. 116/91 . 3382/13.2.92 , .

. 3 4 246 ... (2) .

...., . . /.

XE "" : . ;

XE "" : . , , . . , .

XE "" : ;

XE "" : , ....;

XE "" : .

XE "" : . .

( ) XE "" : , XE "" : , . .

XE "" : ;

XE "" : , .

( ) XE "" : .

XE "" : (1) , . (2) , , .

XE "" : . .

, . 4 : (....).

. . . . . .

XE "" : .

, . , . ... ( ) .

(2). (1) . (2), ....

XE "" : ;

, .

XE "" : , .... .... , ,

. . , . ....

, . . , , , , , .

, 2007, . , ( ), . . . , .

. , , ( ) . .

XE "" : , . .

;

.

XE "" : , . , , . , ...., . , , , . .

, ...., , , . 2000 natura, . , . , , .

. , , .

. , . , , , . ( ) .

, , , . , , , : , . , , , , , 1 . , , , , , .

. .

XE "" : , .

, , .

XE "" : . , . .... . , .

, . , . , , .... , , . , , , . , .

, , , . , , , .... , , ....

XE "" : , . .

, ;

XE "" : .

XE "" : .

XE "" : , .... , . . , . , . , .

, . , , . .

, , - , , . , , , . . , .

XE "" : , . .

, ;

XE "" : .

XE "" : . .

XE "" : .

. , .

. ; , , , .... . . . , (2) . , .

XE "" : . , .

XE "" : , . , .... XE "" : 4 : (....).

. ;

XE "" : . .

XE "" : .. / ;

; . ;

: .

XE "" : . .

4 .

. 16 3 , 01.02.2011

:

.. /, . 5

. (. : 17 / 2011)

XE "" : : .

: 13 . 3013/2002, , .

, , , , .

. 3 , , , (), :

, .

(2) ( ).

.

.

.

/ . . 3 . 3013/2002 , , . 3852/2010 .

(2) . . .

. .

, .

XE "" : . .

XE "" : .

XE "" : . . , . . , , , , . .

. , , , , .

, ; , . , , , . , , . ( ) .

. , , . , . , .

, , , , . XE "" : , . .

5

XE "" : .

XE "" : , . . .

XE "" : . .

;

( ) XE "" : , , . .

;

. .

: ;

XE "" : .

XE "" : .

, 5 .

. 17 3 , 01.02.2011

:

, 13 . 3013/2002, , . . 3 , , (), :

, .

, /.

(.. ).

.

.

.

/ . 6

. (. : 18 / 2011)

XE "" : : .

:

1985 . 1987 .

, , 7 .

, , .

1988 (3) (1) , , .

, (, , , ...) ( ...).

. 2004 .

, , , . .

.

(1) . . .

XE "" : .

...., . . . .

XE "" : . .

XE "" : , . .

XE "" : 6 : .

. ;

, 6 .

. 18 3 , 01.02.2011

:

. . 7

. (. : 19 / 2011)

XE "" : : .

:

68/2010 :

1) , 1/, .2) , 1/, . :1) , 1/.2) , 1/. :

1. , 1/, .2. , 1/. :

1. , 1/.2. , 1 /.

, , , , . .

;

XE "" : . . , . .

XE "" : .

XE "" : .

XE "" : , . , , . , , .

; ! , ,

XE "" : , , . . , .

XE "" : ; .

XE "" : . .

XE "" : . .

XE "" : , . . ,

XE "" : !

( ) XE "" : .

XE "" : . , , , . , .

XE "" : . . .

XE "" : ;

XE "" : , . .

XE "" : , . .

XE "" : , .

XE "" : ;

XE "" : ; , , . .

XE "" : . , , , . , .

XE "" : .

, .

XE "" :

XE "" : . .

( ) XE "" : , . !

XE "" : , .

, : . , . ; ; .

, , . .

XE "" : , ;

XE "" : .

XE "" : ; .

XE "" : , .

, .

, ; ; , .

XE "" : , .

XE "" : .

XE "" :

XE "" : . . .

XE "" : , .( ) XE "" : ; .

, , . , . , . . . , .

XE "" : .

XE "" : , . , , . , , .

XE "" : , ;

XE "" : ; , , ; . ; ; , . ;

XE "" : . .

, ,

XE "" : , : ;

XE "" : . . ;

XE "" : . , .

XE "" : ;

XE "" : . . : ;

XE "" : . , . , . . , . , , . .

XE "" : . , .

.

XE "" : ;

XE "" : .

XE "" : , .

. . 7 .

. 19 3 , 01.02.2011

:

, . , , : :

1. , 1/, .2. , 1/.

1. , 1 /.

8

3/ 2011 , 38 ...... (. : 20 / 2011)

XE "" : : 3/ 2011 , 38 .......

, 2011 (3) , 38 ......

.. , , .. , / 2011.

.

, . . . . ,

..: , .. , / .

8 .

. 20 3 , 01.02.2011

:

.. , , .. , / 2011 . 9

3 2011 , 28 ...... (. : 21 / 2011)

XE "" : : 3 2011 , 28 .......

2011 , (3) , 28 ......

.. , 2011 .. , / . . . /.

. 9 .

. 21 3 , 01.02.2011

:

.. , 2011 .. , / . . . / . 10

3/ 2011 , 28 . 2 ...... (. : 22 / 2011)

XE "" : : 3/ 2011 , 28 . 2 ....... 2011 (3) , 28 . 2 ......

.. /, , .. , , 2011.

. . .

. 10 .

. 22 3 , 01.02.2011

:

.. /, , .. , 2011. . . . 11

(1) , , (20.000,00 ) ... (. : 23 / 2011)

XE "" : : (1) , , (20.000,00 ) .... 20.000,00 ... (1) , .. 28/80 .

. .

. .

; , ;

XE "" : .

XE "" : . . . .

11 .

. 23 3 , 01.02.2011

:

20.000,00 ... . /, . . 12

3/ ......, , 2011. (. : 24 / 2011)

XE "" : : 3/ ......, , 2011. 46 ..... 3 ...... , , .

1) ,2) ,3)

1)

2)

3)

. 12 .

. 24 3 , 01.02.2011

:

...... 2011 :

1.

2.

3.

1.

2.

3.

. / . . 13

3/ , 2011, 28 ...... (. : 25 / 2011)

XE "" : : 3/ , 2011, 28 ....... : 2011 (3) 28 ......

: , .. , .

. 13 .

. 25 3 , 01.02.2011

:

: 2011 28 ...... .. , .. , .

14

3/ 2011, 28 ...... (. : 26 / 2011)

XE "" : : 3 2011, 28 ......

2011 (3) , 28 ......

.. , / .. , 2011.

. /, . .

. 14 .

. 26 3 , 01.02.2011

:

.. , / .. , 2011. . / . . XE "" : , ;

XE "" : . ,

XE "" : ;

XE "" : , , .

XE "" : .

XE "" : ;

. ,

( )

XE "" : , ;

XE "" : . , .

XE "" : ; , .

, .

XE "" : , . , ;

XE "" : .

XE "" : ; ;

XE "" : .

XE "" : .

XE "" : .

XE "" : , ,

( ) XE "" : , .

. , , . . . , . .

XE "" :

XE "" : . , .

XE "" : , . .

XE "" : . .

XE "" : ;

XE "" : , . , . , , . . , .

, . ,

XE "" : , . , . XE "" : , ; . . ;

XE "" :

XE "" : .

XE "" : , .

XE "" : . .

XE "" : ;

XE "" : .

XE "" : .

XE "" : . .

XE "" :

XE "" : , (15) (20) . .

XE "" : .

XE "" : , .

XE "" : . .

XE "" : .

XE "" : , , .

XE "" :

XE "" : , . , , . , , , . .

XE "" : , . XE "" : . .

: . ;

XE "" : , .

15

(1) (.. 28/80). (. : 27 / 2011)

XE "" : : (1) (.. 28/80).

, .. 28/80, 2011. (1) (1) .

. . .

.

. .

, ;

: .

XE "" : ;

, (1) .

XE "" : . . .

XE "" : . .

15 .

. 27 3 , 01.02.2011

:

2011 ( .. 28/80), . . . 16

(1) , ... (. : 28 / 2011)

XE "" : : (1) , ....

. .

(1) .

16 .

. 28 3 , 01.02.2011

:

(1) , ... 17

. (. : 29 / 2011)

XE "" : : .

, ( ) .

186 . 5 3463/2006 (2) . , ( ) ( ) . , .

.

(2) , , . (1) .

;

; . ;

XE "" : ; ;

.

17 .

. 29 3 , 01.02.2011

:

( ) .. , . . 18

(1) 2011. (. : 30 / 2011)

XE "" : : (1) 2011.

(1) , . / (1) , .

(2) , .

18 .

. 30 3 , 01.02.2011

:

(1) 2011. 19

, (5) , 11 . 2307/95, . (. : 31 / 2011)

XE "" : : , (5) , 11 . 2307/95, . :

11 . 2307/95 . 4 .. 2520/1940 , , , , 159 161 .. 141/1991 ( 58 . ).

, .

XE "" : , (5) . , . XE "" : . .

XE "" : . .

XE "" : . , , . . .

19 .

. 31 3 , 01.02.2011

:

, (5) , , 11 . 2307/95 . 4 . .. , , ( ).

20

, . (. : 32 / 2011)

XE "" : : , .

:

. 94/92 .. .

.

.

(5) , . XE "" : . , . , . , , . . .

XE "" : 20 .

. 32 3 , 01.02.2011

:

..:

- ( ),- ( ),- ( ),- ( ),- ( ), (2) , .

, . 21

(......) . (. : 33 / 2011)

XE "" : : (......) .

(1) (2011 2014).

, .: ......;

XE "" : .

XE "" : 21 .

. 33 3 , 01.02.2011

:

. . 22

(3) ( ) . (. : 34 / 2011)

XE "" : : (3) ( ) . :

. 101/1997 .. .

( ) .

.

. , , , . / (2) .

XE "" : . .

XE "" : . . .

XE "" : . XE "" : . , .

XE "" : . .

22 .

. 34 3 , 01.02.2011

:

. / .. ( ..), , , , .

, (2) (3) , . .

. 23

: .. (. : 35 / 2011)

XE "" : : : ... :

. 40/96 : : ...

, .

.

. .

23 .

. 35 3 , 01.02.2011

:

: .. . /, . 24

(2) : 2011. (. : 36 / 2011)

XE "" : : (2) : 2011.

, 67 .. 28/80, , ... 2011. (2) .

..:

1. XE "" /

2. .

..:1.

2. XE "" .

.

. .

(1) , . ;

XE "" :

XE "" : . ;

XE "" : .

XE "" : ; XE "" : , . .

XE "" : .

XE "" : . , , . . ;

XE "" : , ;

XE "" : , .

XE "" : , . .

24 .

. 36 3 , 01.02.2011

:

..:1. /

2.

, , ... 2011 67 28/80 ..

1.

2. XE ""

.

XE "" : , . .

12 : 3/ ......, , 2011 24 : (2) : - 2011.

XE "" : . (2) .

XE "" : .

25

3/ : . (. : 37 / 2011)

XE "" : : 3/ : .

(3) , 28 . 1 & 2 ...... ( 185 ).

.. , . .

. XE "" : , ;. XE "" : . .

25 .

. 37 3 , 01.02.2011

:

.. , . , . .

XE "" : , . 26

. (. : 38 / 2011)

XE "" : : . :

.

, , . , , , , . .. .

.

(5) (2) , .

XE "" : , ;

XE "" : .

XE "" : ,

XE "" : . .

XE "" : , .

XE "" : .

XE "" : .

XE "" : ; , ;

XE "" : .

XE "" :

XE "" : 5 .

XE "" : .

XE "" : . (2) .

XE "" : . , , , . , . . .

XE "" : .

XE "" : , .

XE "" : . , .

XE "" : . , .

XE "" : 20, , , , . (3) , . , . XE "" : .

, (4) , . , , (10) , . , (4) , , , (1) , . , .

, ;

XE "" : , .

, . , .

XE "" : .

XE "" : . .

XE "" : . . .

XE "" : , , : ; , . , .

, . , ( ), . , , . XE "" : .

XE "" : , .

, . , , ; , . : , . , , .

XE "" : , . .

XE "" : , .

XE "" : , , .

XE "" : , . .

XE "" : .

XE "" : . .

XE "" : , , , , , . . .

XE "" : , .

XE "" : .

, , .

XE "" : , .

XE "" : . , (20) (30) ; .

. , -, , , . , .

. , . , . , , , . .

, , , .

XE "" : . .

XE "" : , . .

XE "" : . XE "" : , . . , , .

XE "" : 5/ .

, ;

XE "" : 5/, ; . . . . , .

XE "" : (2) .

XE "" : . . , .

, . , ; . ;

. , . . .

XE "" : 26 .

. 38 3 , 01.02.2011

:

.

:

1. ( ),2. ( ),3. ( ),4. ( ),5. ( )., (2) .

.. . 27

3/ ( 17 . 1 ). (. : 39 / 2011)

XE "" : : 3/ ( 17 . 1 ). :

17 . 1 :

17 . 1

. 1: , (, , , , , , , , ...) . , : ) 4,00 ) 4,00 ) 8,00 ) 2,00 ) 6,00 ) 1,00 ) 1,00 ) 1,00 ) 18,00 . : (2) ( ).

.

. . . XE "" : ( ) , .

XE "" : .

XE "" : ;

XE "" : . .

XE "" : 27 .

. 39 3 , 01.02.2011

:

, ( 17 . 1 ) :

1. / ( )

2. ( )

, , 17 . 1 . 28

( 41 . 1249/82) . (. : 40 / 2011)

XE "" : : ( 41 . 1249/82) . :

186 . 5 ... , , , .

. .

(2) , 186 . 5 ...

:

1. XE ""

2. XE "" . XE "" : . .

XE "" : ;

XE "" : , .

XE "" : . . .

XE "" : , .

XE "" : . .

XE "" : , , .

XE "" : . .

XE "" : . . .

: . , . . .

XE "" : 28 .

. 40 3 , 01.02.2011

:

:

1.

2. ( 186 . 5 ..). XE "" .

, . XE "" : . .

29

3/ . (. : 41 / 2011)

XE "" : : 3/ . :

. 184/2007 , .

.. 270/81 ( 184/2007 ) :

1. ( ),2. ( ),3. ( ),4. ( ),5. ( ), . . .

XE "" : (5);

XE "" : (5). . . , .

29 .

. 41 3 , 01.02.2011

:

:

1. ( ),2. ( ),3. ( ),4. ( ),5. ( ). 30

3/ , . (. : 42 / 2011)

XE "" : : 3/ , .

, (3) .

30 .

. 42 3 , 01.02.2011

:1. EUROBANK ( 246), .

2. EUROBANK . , / . , .. , .

3. , , , , , , . 22, .. 115 24, ... 006709231 ... , . .

4. . 31

. (. : 43 / 2011)

XE "" : : .

:

3170/2003 7 . 7 , . .

. .

, , ... 7 . 3170/2003 , , , , ...

, , , . : , .

(3) . (3) (1) .

.

, ;

XE "" : . .

XE "" : , . , !

XE "" : ;

XE "" : .

XE "" : . . , . .

XE "" : , .

31 .

. 43 3 , 01.02.2011

:

, :

) :

1.-

) :

2.-

3.-

4-

) :

5-

6-

7-

.

XE "" : , .

XE "" : ;

XE "" : .

.

XE "" : .

XE "" : , . . .

. . . , , , , .

XE "" : ;

32

. . (. : 44 / 2011)

XE "" : : . . :

. . 514/18-1-2011, . , 50% . 9-19- 27/12/2006.

:

27/12/2009

27/12/2010 = = 6 29 = 174,00 6 58 = 348,00 522,00 .

20% (522,00 ). . , . , .

XE "" : , ;

XE "" : . .

. , . ,

XE "" : . , ( . . . ) , ; .

XE "" : . , , . , .

, .

XE "" : , , . , .

XE "" : 80%.

XE "" : . 80%...

XE "" : . ,

XE "" : , . , ; , .

XE "" : , .

XE "" : .

XE "" : , . , . , ,

, . .

XE "" : .

XE "" : , .

, .

( ) XE "" : , . , .

(5) ! , .

XE "" : . ;

XE "" : .

XE "" : . : , , . , : . , . ( {3} {4} {5} ) .

. . .

XE "" : , , . , ;

XE "" : , , .

XE "" : .

XE "" : .

XE "" : . , , , .

XE "" : 32 .

. 44 3 , 01.02.2011

:

. 20% 522,00 , 9-19- 27/12/2006.

. 417,60 . 33

, . (. : 45 / 2011)

XE "" : : , . :

. . 14430/9-12-2010 , 22-21- 29/7/2004.

29/7/2007, , (6) , 29/7/07-28/1/08 174,00 .

:

29/1/08 - 28/7/08 = . . = 6 58,00 = 348,00 .

29/7/08 - 28/7/09 = . = 12 80,00 = 960,00 29/7/09 - 28/7/10 = . = 12 112,00 = 1.344,00 29/7/10 - 28/1/11 = . = 12 112,00 + 50% = 2.016,00 28/1/2008 4.668,00 27-1-2011. .

, . (4.668,00 ). 60% 40% (12) .

, .

33 .

. 45 3 , 01.02.2011

:

4.668,00 , 22-21- 29/7/2004

:

- 60%

- 12

( ) . XE "" : . (500,00 )

XE "" : . .

XE "" : . , . 34

. (. : 46 / 2011)

XE "" : : . , :

, :

8-8-1951 -24-167 .

12/4/2010 .

, 316/2004 8 9 , (3) , .

12/4/2010 , .

, .

.

. . , .

XE "" : , , . 10. .

34 .

. 46 3 , 01.02.2011

:

, -24-167 8-8-1951 .

, 316/2004 8 9 , (3) , .

12/4/2010 , . 35, 36, 37, 38 . .

35

(6) . (. : 47 / 2011)

XE "" : : (6) . :

. 14838/21.12.2010 , . 5 47-10- (6) .

20/11/2006. 19/11/2010 (348,00 ).

24 (1) .

: 20/11/2010 19/5/2011.

XE "" : . XE "" : . .

35 .

. 47 3 , 01.02.2011

:

, 47-10-, (6) 20/11/2010 19/5/2011 . 36

(6) . (. : 48 / 2011)

XE "" : : (6) . :

. 449/17.1.2011 , . 1, , 8-7- .

3/2/2007. 2/2/2011 (522,00 ).

24 (1) .

: 3/2/2011 2/8/2011.

36 .

. 48 3 , 01.02.2011

:

(8) 8-7- (6) 3/2/2011 2/8/2011 . 37

. (. : 49 / 2011)

XE "" : : . :

. 14765/20.12.2010 , . 5 .

12/5/2006. 11/5/2010 (612,00 ).

24 (1) .

: 12/5/2010 11/5/2011.

37 .

. 49 3 , 01.02.2011

:

6-6- 12/5/2010 11/5/2011 . 38

. (. : 50 / 2011)

XE "" : : . :

. 41/4.1.2011 , . 62 .

15/1/2007. 14/1/2011 (522,00 ).

24 (1) .

: 15/1/2011 14/1/2012.

38 .

. 50 3 , 01.02.2011

:

14-30- 15/1/2011 14/1/2012 . 39

48897495 , .., . (. : 51 / 2011)

XE " ()" : : 48897495 , .., .

:

. 53/16.1.2003 .. , ...

. 51/4.1.2011 , .

(250,00 ) .

.

.

39 .

. 51 3 , 01.02.2011

:

(250,00 ) 48897495 , , , . 39. 40

48897495 , .., . (. : 52 / 2011)

XE "" : : 48897495 , .., .

:

. 53/16.1.2003 .. , ...

. 723/24.1.2011 , .

(200,00 ) .

.

. 40 .

. 52 3 , 01.02.2011

:

(200,00 ) 48897495 , , . 143. 41 42 .

41

. NIKOLIN HAXHIAS . (. : 53 / 2011)

XE "" : : . NIKOLIN HAXHIAS . . . 11788/4.10.2010 . NIKOLIN HAXHIAJ . 18 .

. XE "" :

( ) XE "" : .

XE "" : , , ;

, ; ;

XE "" : . .

XE "" : ;

XE "" : , ;

XE "" : .

( ) XE "" : ; . .

XE "" : !

XE "" : .

XE "" : , , . .

( ) XE "" : . , .

: 41 . . 53 3 , 01.02.2011

:

. NIKOLIN HAXHIAJ, ( ) 18, . 42

. . (. : 54 / 2011)

XE "" : : . . . . 11213/20.9.2010 . . ( ).

. 42 . . 54 3 , 01.02.2011

:

. , ( ) . , . XE "" : , , ; .

. . , . . . .

XE "" : , .

;

XE "" : .

XE "" : . .

XE "" : ,

XE "" : ;

XE "" : . .

XE "" : . .

XE "" : , .

XE "" : ;

XE "" : ; . .

XE "" : , . .

XE "" : , ,

XE "" : . . .

XE "" : , . , .

XE "" : , , . . , , , 04:00 .. , .

XE "" : , 04:00; 06:00.

XE "" : 08:00 . .

XE "" : .

( ) XE "" : 08:00 .

XE "" : 04:00 , , .

XE "" : 06:00 , .

XE "" : 06:00 , .

( ) XE "" : 07:00 .

XE "" : .

XE "" : . . , . , . .

XE "" : ;

, . , . , . , . , , , .

XE "" : .

XE "" : . , , .

XE "" : .

. , ; . . , , . ,

XE "" : , 08:00 .

XE "" : .

XE "" : , 1 ;

XE "" : , .

XE "" : ,

( ) XE "" : . . . ....

, ;

XE "" : ;

, , , .

, .... (1) . , (1) , .

XE "" : .

XE "" : . , , . .

XE "" : , , ,

XE "" : , , (1)

XE "" : .

XE "" : .

XE "" : .

XE "" : ;

XE "" : .

XE "" : (1) . . . . .

XE "" : , .

XE "" : .

, . .

XE "" : , .

XE "" : , .

, , (1) .

XE "" : . 08:00 , 02:00 .. . .

;

XE "" : , .

. , .

. . , .

, (1) , .

XE "" : .

XE "" : . .

XE "" : , . (1) , , , .

XE "" : ;

XE "" : ,

XE "" : 22.1.2011 .

XE "" : , , , . , . , , (1) .

, , ,

( ) XE "" : , .

XE "" : ;

XE "" : .

XE "" : ;

XE "" : . ;

( ) XE "" : .

XE ""

XE "" XE ""

/

XE ""

XE ""

XE "" XE ""

XE "" XE ""

XE ""

/ XE ""

/

/

XE ""

XE ""

XE ""

XE ""

XE "" XE ""

XE ""

XE ""

3, 12, 16, 30, 31, 41, 42, 43, 46, 90, 91, 101, 102, 103, 126, 130, 131, 132, 133, 134, 156, 157, 158, 159, 176, 178, 183, 184, 185, 193, 198, 199, 200, 201, 202, 205, 207, 216, 219, 235, 239, 240, 243, 245

3, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 115, 117, 119, 120, 122, 123, 125, 128, 129, 130, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 161, 162, 164, 165, 167, 168, 170, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 223, 225, 226, 227, 228, 230, 233, 234, 235, 236, 238, 240, 241, 244, 245

3, 11, 13, 14, 19, 21, 29, 40, 41, 53, 55, 75, 95, 107, 132, 136, 137, 138, 140, 167, 175, 176, 193, 194, 195, 198, 201, 202, 210, 216, 219, 220, 223, 224, 226, 235, 238, 239, 240, 243, 244, 245

41, 43, 235

41, 42, 43, 47, 48

37

86, 87, 100, 192

82

77

200, 201, 245

22, 28, 44, 55, 59, 69, 71, 78, 96, 104, 117, 120, 159, 160, 176, 189, 193, 197, 200, 207, 216, 237, 238, 239, 240, 242, 247

31, 43, 46, 47, 56, 57, 61, 88, 98, 111, 113, 126, 128, 129, 130, 134, 144, 157, 158, 159, 160, 177, 181, 193, 198, 199, 200, 202, 205, 214, 217, 218, 220, 223, 235, 239, 245

32, 34, 35

246

45, 46, 68, 69, 124, 132, 141, 198, 199, 200, 207, 218, 247

14, 133, 134, 158, 198, 245, 246

35, 41

79, 246

49, 51, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 93, 100, 106, 107, 112, 122, 134, 207, 208, 246

43, 120, 122, 140, 174, 241, 242, 243, 244, 245

80

82, 83, 84, 108, 122, 123, 124, 137

16, 34, 59, 60, 61, 65, 66, 67, 68, 73, 104, 132, 133, 140, 159, 174, 175, 193, 197, 198, 202, 239, 241, 242

101

15, 75, 90, 101, 109, 111, 115, 118, 119, 120, 125, 126, 128, 129

100, 141, 149, 150, 247

19, 23, 27, 37, 48, 62, 63, 90, 91, 94, 103, 112, 130, 133, 138, 151, 173, 175, 176, 184, 189, 207, 208, 216, 239, 242, 247

87, 136, 137, 146, 173, 194

12, 16, 98, 137, 140, 146, 150, 159, 175, 235

14, 18, 23, 26, 31, 43, 49, 51, 53, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 97, 116, 134, 135, 137, 141, 149, 157, 176, 187, 189, 193, 219, 220, 236, 237, 238

63, 64, 65, 67, 68, 69, 76, 133, 138, 140, 143, 146, 149, 154, 156, 157, 158, 159, 161, 174, 176, 214, 215, 247

16, 40, 42, 46, 53, 63, 69, 70, 71, 75, 76, 84, 99, 104, 107, 117, 118, 119, 120, 123, 131, 132, 133, 135, 145, 146, 147, 154, 156, 160, 161, 174, 175, 176, 196, 198, 202, 238, 240, 241, 242, 243, 245

14, 193, 194, 246

19, 207, 239, 240

2011 2014

3

01 02 2011

250249