κεφ.29 h επέμβαση των μεγάλων δυνάμεων

20
Η επέμβαση των Μεγάλων δυνάμεων Κεφάλαιο 29 ο Η παρουσίαση διαμορφώθηκε από τον Πέτρο Σαμούχο.

Transcript of κεφ.29 h επέμβαση των μεγάλων δυνάμεων

Page 1: κεφ.29 h επέμβαση των μεγάλων δυνάμεων

Η επέμβαση των Μεγάλων δυνάμεων

Κεφάλαιο 29ο

Η παρουσίαση διαμορφώθηκε από τον Πέτρο Σαμούχο.

Page 2: κεφ.29 h επέμβαση των μεγάλων δυνάμεων

Η κυριαρχία του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο και του Κιουταχή στη Στερεά είχε φέρει σε πολύ δύσκολη θέση τους Έλληνες.

Page 3: κεφ.29 h επέμβαση των μεγάλων δυνάμεων

Ο σουλτάνος, μετά τις επιτυχίες του τουρκοαιγυπτιακού στρατού, είχε γίνει αδιάλλακτος και δεν συζητούσε τη λύση

του ελληνικού ζητήματος.

Page 4: κεφ.29 h επέμβαση των μεγάλων δυνάμεων

Οι Μεγάλες δυνάμεις της εποχής άρχισαν να

επεμβαίνουν στα εσωτερικά ζητήματα

των Ελλήνων.

Page 5: κεφ.29 h επέμβαση των μεγάλων δυνάμεων

Στην Ελλάδα δημιουργήθηκαν τρία

κόμματα, που πήραν το όνομά τους από τη χώρα

που συμπαθούσαν οι οπαδοί τους.

(αγγλικό, γαλλικό, ρωσικό)

Page 6: κεφ.29 h επέμβαση των μεγάλων δυνάμεων

Τα κόμματα διαίρεσαν τους Έλληνες και ήταν ένας λόγος της μεταξύ τους ασυνεννοησίας.

Page 7: κεφ.29 h επέμβαση των μεγάλων δυνάμεων

Η Εθνοσυνέλευση που Η Εθνοσυνέλευση που έγινε στην Τροιζήνα έγινε στην Τροιζήνα

(1827)(1827) ψήφισε νέο ψήφισε νέο σύνταγμα και εξέλεξε σύνταγμα και εξέλεξε κυβερνήτη της χώρας κυβερνήτη της χώρας

για 7 χρόνια τον για 7 χρόνια τον Ιωάννη Καποδίστρια. Ιωάννη Καποδίστρια.

Page 8: κεφ.29 h επέμβαση των μεγάλων δυνάμεων

Την ίδια χρονιά οι Μεγάλες δυνάμεις υπέγραψαν την

Ιουλιανή συνθήκη.

Page 9: κεφ.29 h επέμβαση των μεγάλων δυνάμεων

Με τη συνθήκη καλούσαν τις δύο

μεριές να πάψουν τις εχθροπραξίες και να

αρχίσουν τις διαπραγματεύσεις για

την ειρήνευση.

Page 10: κεφ.29 h επέμβαση των μεγάλων δυνάμεων

Το πιο σημαντικό Το πιο σημαντικό στοιχείο της συνθήκης στοιχείο της συνθήκης ήταν το άρθρο που ήταν το άρθρο που

μιλούσε για μιλούσε για εξαναγκασμό σε εξαναγκασμό σε

ειρήνευση της χώρας ειρήνευση της χώρας εκείνης που θα εκείνης που θα απέρριπτε την απέρριπτε την

Ιουλιανή συνθήκη.Ιουλιανή συνθήκη.

Page 11: κεφ.29 h επέμβαση των μεγάλων δυνάμεων
Page 12: κεφ.29 h επέμβαση των μεγάλων δυνάμεων

Οι στόλοι της Αγγλίας, Οι στόλοι της Αγγλίας, της Γαλλίας και της της Γαλλίας και της

Ρωσίας με αρχηγούς τους Ρωσίας με αρχηγούς τους Κόδριγκτον, Δεριγνί και Κόδριγκτον, Δεριγνί και Χέυδεν κατέπλευσαν στην Χέυδεν κατέπλευσαν στην Πύλο, για να εφαρμόσουν Πύλο, για να εφαρμόσουν

τις αποφάσεις των τις αποφάσεις των Μεγάλων δυνάμεων.Μεγάλων δυνάμεων.

Page 13: κεφ.29 h επέμβαση των μεγάλων δυνάμεων

Ο Ιμπραήμ, δε Ο Ιμπραήμ, δε συμμορφώθηκε και συμμορφώθηκε και

βύθισε τη βάρκα που βύθισε τη βάρκα που μετέφερε τον μετέφερε τον

εκπρόσωπο των τριών εκπρόσωπο των τριών συμμάχων.συμμάχων.

Page 14: κεφ.29 h επέμβαση των μεγάλων δυνάμεων

Στη ναυμαχία που Στη ναυμαχία που ακολούθησε ο ακολούθησε ο

τουρκοαιγυπτιακός τουρκοαιγυπτιακός στόλος καταστράφηκε.στόλος καταστράφηκε.

Page 15: κεφ.29 h επέμβαση των μεγάλων δυνάμεων
Page 16: κεφ.29 h επέμβαση των μεγάλων δυνάμεων

Η ναυμαχία του Η ναυμαχία του Ναβαρίνου Ναβαρίνου

οδήγησε στην οδήγησε στην απελευθέρωση της απελευθέρωση της

Ελλάδας.Ελλάδας.

Page 17: κεφ.29 h επέμβαση των μεγάλων δυνάμεων

Παρά την καταστροφή του Παρά την καταστροφή του στόλου του, ο σουλτάνος στόλου του, ο σουλτάνος παρέμενε ανυποχώρητος.παρέμενε ανυποχώρητος.

Απαιτούσε μάλιστα Απαιτούσε μάλιστα αποζημίωση από τις τρεις αποζημίωση από τις τρεις δυνάμεις και στράφηκε δυνάμεις και στράφηκε

εναντίον των Ευρωπαίων εναντίον των Ευρωπαίων της Πόλης.της Πόλης.

Page 18: κεφ.29 h επέμβαση των μεγάλων δυνάμεων

Η στάση της Τουρκίας Η στάση της Τουρκίας είχε ως αποτέλεσμα να είχε ως αποτέλεσμα να οδηγηθεί το ελληνικό οδηγηθεί το ελληνικό

ζήτημα γρηγορότερα στη ζήτημα γρηγορότερα στη λύση του.λύση του.

Page 19: κεφ.29 h επέμβαση των μεγάλων δυνάμεων
Page 20: κεφ.29 h επέμβαση των μεγάλων δυνάμεων