2.Φάσματα

of 13 /13
Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσ ικός 1 Φάσματα Φάσμα μιας ακτινοβολίας είναι το σύνολο των μονοχρωματικών ακτινοβολιών από τις οποίες αυτή αποτελείται. Κάθε φωτεινή πηγή δίνει το φάσμα της, όταν το φως που εκπέμπει περάσει μέσα από ένα πρίσμα.

Embed Size (px)

Transcript of 2.Φάσματα

Page 1: 2.Φάσματα

Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός 1

Φάσματα

Φάσμα μιας ακτινοβολίας είναι το σύνολο των μονοχρωματικών ακτινοβολιών από τις οποίες αυτή αποτελείται.

Κάθε φωτεινή πηγή δίνει το φάσμα της, όταν το φως που εκπέμπει περάσει μέσα από ένα πρίσμα.

Page 2: 2.Φάσματα

Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός 2

Είδη ατομικών φασμάτων

Φάσματα

Εκπομπής

Απορρόφησης

Συνεχή

Γραμμικά

Page 3: 2.Φάσματα

Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός 3

Συνεχές φάσμα εκπομπής λευκού φωτός

(διάπυρα στερεά και υγρά)

Page 4: 2.Φάσματα

Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός 4

Γραμμικό φάσμα εκπομπής(αέρια και ατμοί)

Η

Hg

Ne

λ(nm)400 500 600 700

Fe

Page 5: 2.Φάσματα

Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός 5

Συνεχές φάσμα απορρόφησης (έγχρωμα διαφανή στερεά και

υγρά)

Συνεχές φάσμα απορρόφησης απλού γυαλιού

Συνεχές φάσμα απορρόφησης κόκκινου γυαλιού

Συνεχές φάσμα λευκού φωτός

Page 6: 2.Φάσματα

Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός 6

Γραμμικό φάσμα απορρόφησης από ατμούς

Υδρογόνου

400 500 600 700

λ(nm)

Η

Γραμμικό φάσμα εκπομπής υδρογόνου

Page 7: 2.Φάσματα

Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός 7

Χαρακτηριστικά των φασμάτων

• Το φάσμα εκπομπής ή απορρόφησης ενός αερίου αποτελείται από ορισμένες φασματικές γραμμές που είναι χαρακτηριστικές του αερίου.

• Κάθε γραμμή αντιστοιχεί σε ορισμένη συχνότητα ( ή μήκος κύματος ).

Page 8: 2.Φάσματα

Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός 8

• Κάθε γραμμή του φάσματος απορρόφησης του αερίου συμπίπτει με μια γραμμή του φάσματος εκπομπής του.

• Κάθε αέριο απορροφά μόνο εκείνες τις ακτινοβολίες που μπορεί να εκπέμπει.

Page 9: 2.Φάσματα

Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός 9

Προβλήματα με το μοντέλο του Rutherford

Page 10: 2.Φάσματα

Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός 10

Σύμφωνα με την Η/Μ θεωρία, αφού το ηλεκτρόνιο επιταχύνεται, εκπέμπει ακτινοβολία, συνεπώς αποβάλλει συνέχεια ενέργεια. Αφού μειώνεται η ενέργεια του ηλεκτρονίου, η ακτίνα της τροχιάς του πρέπει να μειώνεται συνέχεια και τελικά η κίνησή του να είναι σπειροειδής, μέχρι να πέσει πάνω στον πυρήνα.

Page 11: 2.Φάσματα

Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός 11

Έτσι, το άτομο του υδρογόνου έπρεπε να έχει συνεχές φάσμα εκπομπής και όχι γραμμικό, όπως παρατηρούμε στην πράξη.

Page 12: 2.Φάσματα

Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός 12

Page 13: 2.Φάσματα

Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός 13

Φάσμα εκπομπής και απορρόφησης ατμών

Na