252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

of 82 /82
Τεχνικά δεδομένα ERHQ006-008AD EKHBH/X008AA ERHQ011-016AA EKHBH/X016AB EKHWS(U) EKSOL EEDEL08-720 Altherma

Embed Size (px)

Transcript of 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

Page 1: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

Τεχνικά δεδομένα

ERHQ006-008ADEKHBH/X008AAERHQ011-016AAEKHBH/X016ABEKHWS(U)EKSOL

EEDEL08-720

Altherm

a

Page 2: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

Altherma

ERHQ006-008ADEKHBH/X008AAERHQ011-016AAEKHBH/X016ABEKHWS(U)EKSOL

EED

EL08

-720

- 03

/200

8Pr

inte

d in

Bel

gium

by

Goe

kint

Gra

phic

sCo

pyrig

ht ©

Dai

kin

Naamloze Vennootschap

Zandvoordestraat 300

B-8400 Ostend, Belgium

www.daikin.eu

BTW: BE 0412 120 336

RPR Oostende

Το πρότυπo ISO 14001 πιστoπoιεί τηv ύπαρξη εvός απoτελεσματικoύ συστήματoς περιβαλλovτικής διαχείρσης για την προστασία της αvθρώπιvης υγείας και τoυ περιβάλλovτoς από τov πιθαvό αvτίκτυπo τωv δραστηριoτήτωv, τωv πρoϊόvτωv και τωv υπηρεσιώv μας καθώς και για τη διατήρηση και βελτίωση της πoιότητας τoυ περιβάλλovτoς.

Η Daikin Europe N.V. έχει λάβει την έγκριση τoυ LRQA γιατο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας πoυ εφαρμόζει σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001. Το πρότυπo ISO 9001 αφoρά τη διασφάλιση ποιότητας όσov αφoρά τo σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την κατασκευή καθως επίσης και τις υπηρεσίες που σχετίζονται με το προϊόν.Oι μovάδες κλιματιστικώv της Daikin πληρoύv τoυς ευρωπαϊκoύς καvovισμoύς σχετικά με τηv ασφάλεια τωv πρoϊόvτωv.

Η ξεχωριστή θέση της Daikin στον κλάδο των κατασκευαστών κλιματιστικών, συμπιεστών και ψυκτικών συνέβαλε στο ιδιαίτερο ενδιαφέρον της εταιρείας για τα θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος.Εδώ και αρκετά χρόνια, η Daikin έχει θέσει ως στόχο να κατακτήσει την πρώτη θέση στην παροχή προϊόντων που επηρεάζουν ελάχιστα το περιβάλλον.Η πρόκληση αυτή απαιτεί την υιοθέτηση μιας οικολογικής προσέγγισης κατά το σχεδιασμό και την ανάπτυξη μεγάλου εύρους προϊόντων και ένα σύστημα διαχείρισης της ενέργειας που έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση των αποβλήτων.

"Η παρούσα έκδοση έχει συνταχθεί αποκλειστικά ως ενημερωτικό έντυπο και δεν συνιστά επουδενί προσφορά δεσμευτική για την Daikin Europe N.V. Η Daikin Europe N.V. συνέταξε το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης βάσει όλων των πληροφοριών που είχε στη διάθεσή της. Δεν παρέχεται καμία ρητή ή έμμεση εγγύηση σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό του περιεχομένου της παρούσας έκδοσης και των προϊόντων και υπηρεσιών που παρουσιάζονται σε αυτήν. Οι προδιαγραφές και οι τιμές μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Daikin Europe N.V. αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, με την ευρύτερη έννοια του όρου, που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση και/ή ερμηνεία της παρούσας έκδοσης.Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Daikin Europe N.V."

Page 3: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

Τεχνικά δεδομένα

ERHQ006-008ADEKHBH/X008AAERHQ011-016AAEKHBH/X016ABEKHWS(U)EKSOL

EEDEL08-720

Altherm

a

Page 4: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

• • R-410A • ALTHERMA

• Altherma • 4

Alther Alther R-410A

Μόνο θέρμανση

Αντλία θερμότητας

Page 5: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

Τεχνικά δεδομένα

Μέρος 1/3:ERHQ006-008ADEKHBH/X008AA

EEDEL08-720

Altherm

a

Page 6: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr
Page 7: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

• Altherma • Εξωτερικές μονάδες 7

• Εξωτερικές μονάδες • R-410A • ERHQ006-008AD

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝERHQ006-008AD

1 Χαρακτηριστικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2 Τεχνικά χαρακτηριστικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Ονομαστική απόδοση και ονομαστική είσοδος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Τεχνικά χαρακτηριστικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

3 Διαστασιοποιημένο σχέδιο & κέντρο βάρους . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Διαστασιοποιημένο σχέδιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Κέντρο βάρους . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

4 Διάγραμμα σωληνώσεων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

5 Διάγραμμα καλωδίωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Διάγραμμα καλωδίωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

6 Δεδομένα ήχου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Φάσμα ηχητικής πίεσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Page 8: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

• Εξωτερικές μονάδες • R-410A • ERHQ006-008AD

• Altherma • Εξωτερικές μονάδες8

1 Χαρακτηριστικά

11

ÅîùôåñéêÝò ì Altherma ERHQ006-008AD R-410A • Οικονομική εναλλακτική λύση στα ορυκτά καύσιμα

• Χαμηλοί λογαριασμοί κατανάλωσης ενέργειας και χαμηλές εκπομπές CO2

• Εύκολη εγκατάσταση

• Συνολική λύση για άνεση όλο το χρόνο

Page 9: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

• Altherma • Εξωτερικές μονάδες 9

• Εξωτερικές μονάδες • R-410A • ERHQ006-008AD

2 Τεχνικά χαρακτηριστικά

12

2-1 Ονομαστική απόδοση και ονομαστική είσοδος ERHQ006AD ERHQ007AD ERHQ008AD

Εσωτερικές μονάδες EKHBH008AA EKHBH008AA EKHBH008AAΣυνθήκη 1 Απόδοση

θέρμανσηςΕλάχιστη kW 4,36 4,36 4,36Ονομαστική kW 5,75 6,84 8,43Μέγιστη kW 7,45 8,79 9,58

Θέρμανση PI Ονομαστική kW 1,26 1,58 2,08COP Ονομαστική 4,56 4,34 4,05

Συνθήκη 2 Θέρμανση Ελάχιστη kW 3,87 3,87 3,87Ονομαστική kW 5,03 6,10 7,64Μέγιστη kW 6,68 7,98 8,76

Θέρμανση PI Ονομαστική kW 1,58 1,95 2,54COP Ονομαστική 3,18 3,13 3,00

Σημειώσεις Συνθήκη 1: Ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C ( DT = 5°C ) - Θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C ( DT = 5°C )Σημειώσεις Συνθήκη 2: Ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C ) - Θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )

2-1 Ονομαστική απόδοση και ονομαστική είσοδος ERHQ006AD ERHQ007AD ERHQ008AD

Εσωτερικές μονάδες EKHBX008AA EKHBX008AA EKHBX008AAΣυνθήκη 1 Απόδοση

θέρμανσηςΕλάχιστη kW 4,36 4,36 4,36

Ονομαστική kW 5,75 6,84 8,43Μέγιστη kW 7,45 8,79 9,58

Απόδοση ψύξης Ελάχιστη kW 4,82 4,82 4,82Ονομαστική kW 7,20 8,16 8,37Μέγιστη kW 7,20 8,50 8,91

Θέρμανση PI Ονομαστική kW 1,26 1,58 2,08Ψύξη PI Ονομαστική kW 2,27 2,78 2,97COP Ονομαστική 4,56 4,34 4,05EER Ονομαστική 3,17 2,94 2,82

Συνθήκη 2 Θέρμανση Ελάχιστη kW 3,87 3,87 3,87Ονομαστική kW 5,03 6,10 7,64Μέγιστη kW 6,68 7,98 8,76

Ψύξη Ελάχιστη kW 3,67 3,67 3,67Ονομαστική kW 5,12 5,86 6,08Μέγιστη kW 5,12 6,13 7,10

Θέρμανση PI Ονομαστική kW 1,58 1,95 2,54Ψύξη PI Ονομαστική kW 2,16 2,59 2,75COP Ονομαστική 3,18 3,13 3,00EER Ονομαστική 2,37 2,26 2,21

Σημειώσεις Συνθήκη 1: Ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C ( DT = 5°C ) - Θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C ( DT = 5°C )Σημειώσεις Συνθήκη 2: Ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C ) - Θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )

2-2 Τεχνικά χαρακτηριστικά ERHQ006AD ERHQ007AD ERHQ008AD

Περίβλημα Χρώμα ΚρεμΥλικό Έλασμα από γαλβανισμένο χάλυβα με πολυεστερική βαφή

Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 797Πλάτος mm 960Βάθος mm 390

Βάθος Ύψος mm 735Πλάτος mm 825Βάθος mm 300

Βάρος Μονάδα kg 56Συσκευασμένη μονάδα kg 61

Βάθος Υλικό EPSΥλικό ΧαρτόνιΒάρος kg 5

Page 10: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

• Εξωτερικές μονάδες • R-410A • ERHQ006-008AD

• Altherma • Εξωτερικές μονάδες10

2 Τεχνικά χαρακτηριστικά

12

2-2 Τεχνικά χαρακτηριστικά ERHQ006AD ERHQ007AD ERHQ008AD

Εναλλάκτης θερμότητας

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μήκος mm 845Αρ. σειρών 2Βήμα πτερυγίου mm 1,8Αρ. σταδίων 32

Τύπου σωλήνα Hi-Xa(8)Πτερύγιο Τύπος WF Πτερύγιο

Επεξεργασία Αντιδιαβρωτική επεξεργασία(PE)Ανεμιστήρας Τύπος Ελικοειδής

Ποσότητα 1Κινητήρας Ποσότητα 1

Ισχύς W 53Συμπιεστής Ποσότητα 1

Κινητήρας Μοντέλο 2YC63BXD#CΤύπος Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swingΙσχύς μοτέρ W 1.920

Εύρος λειτουργίας

Θέρμανση Ελάχ. °CWB -20Μεγ. °CWB 25

Ψύξη Ελάχ. °CDB 10Μεγ. °CDB 43

Απολυμασμένο νερό

Ελάχ. °CDB -20

Μεγ. °CDB 43Ηχητική στάθμη (Ονομαστική)

Θέρμανση Ηχητική ισχύς dBA 61 61 62Ηχητική πίεση dBA 48 48 49

Ψύξη Ηχητική ισχύς dBA 63 63 63Ηχητική πίεση dBA 48 48 50

Ψυκτικό Τύπος R-410AΒαλβίδα kg 1,7Έλεγχος Θερμοεκτονωτική βαλβίδα(Ηλεκτρονικού τύπου)Αρ. κυκλωμάτων 1

Λάδι ψυκτικού Τύπος FVC50KΣυνδέσεις σωληνώσεων

Υγρού Τύπος Κωνική σύνδεσηΔιάμετρος (OD) mm 6,35

αέριο Τύπος Κωνική σύνδεσηΔιάμετρος (OD) mm 15,9

Έξοδος συμπυκνωμάτων

Ποσότητα 1

Τύπος ΥποδοχήΔιάμετρος (OD) mm 18

Μήκος σωληνώσεων

Ελάχιστη m 3Μέγιστη m 30

Πρόσθετο φορτίο ψυκτικού kg/m 0,02>10mΥψομετρική διαφορά εγκατάστασης

Μέγιστη m 20

Μέθοδος απόψυξης Ανάστροφος κύκλος Έλεγχος απόψυξης Αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας εναλλάκτη θερμότηταςΜέθοδος ελέγχου απόδοσης Με σύστημα InverterΣτάνταρ εξαρτήματα

Εξάρτημα Εγχειρίδιο εγκατάστασηςΠοσότητα 1

Στάνταρ εξαρτήματα

Εξάρτημα Τάπα αποχέτευσηςΠοσότητα 1

Σημειώσεις Βλ. σχέδιο περιοχής λειτουργίας.Σημειώσεις Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε ορισμένη απόσταση από

τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για

περισσότερες πληροφορίες.

Page 11: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

• Altherma • Εξωτερικές μονάδες 11

• Εξωτερικές μονάδες • R-410A • ERHQ006-008AD

2 Τεχνικά χαρακτηριστικά

12

2-3 Ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά ERHQ006AD ERHQ007AD ERHQ008AD

Τροφοδοσία ισχύος

Όνομα V3

Φάση 1~Συχνότητα Hz 50Τάση V 230Εύρος τάσης Ελάχιστη V -10%

Μέγιστη V +10%Ρεύμα Ρεύμα

εκκίνησηςΘέρμανση A 11Ψύξη A 11

Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας

Θέρμανση A 18Ψύξη A 16,25

Ελάχιστη Sscτιμή kVA Εξοπλισμός που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN/IEC 61000-3-12Συνιστώμενες ασφάλειες A 20

Συνδέσεις καλωδιώσεων

Για τροφοδοσία ισχύος

Ποσότητα 3

Για σύνδεση με εσωτερική μονάδα

Ποσότητα 4Παρατήρηση Καλωδίωση γείωσης που συμπεριλαμβάνεται

Page 12: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

• Εξωτερικές μονάδες • R-410A • ERHQ006-008AD

• Altherma • Εξωτερικές μονάδες12

3 Διαστασιοποιημένο σχέδιο & κέντρο βάρους3 - 1 Διαστασιοποιημένο σχέδιο

13

ERHQ006-008 ADμνάδα (mm)

3D060289

Ελάιστς ώρς διέλευσης αέρα

Ύψς τίυ στηνπλευρά εαγωγής αέρα

= αμηλτερς απ1200

Έδς συμπυκνωμάτων(I.D. J 15,9 σωλήνας σύνδεσης)

4-πές για αγκυρ ιδες (M8 ή M10) ∏ινακίδααναγνώρισης Ταινία ακρδεκτών

με ακρδέκτηγείωσης

Είσδςκαλωδιώσεων

Βαλ ίδα διακπήςαερίυ(J15.9 CuT)

Βαλ ίδα διακπήςπαρής υγρύ

(J6.4 CuT)Θύρα σέρ ις

Θερμίστρ εωτερικήςθερμκρασίας αέρα

∏ινακίδα εμπρικύνματς

Στην περίπτωση αφαίρεσης τυκαλύμματς της αλ ίδας

διακπής

Page 13: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

• Altherma • Εξωτερικές μονάδες 13

• Εξωτερικές μονάδες • R-410A • ERHQ006-008AD

3 Διαστασιοποιημένο σχέδιο & κέντρο βάρους3 - 2 Κέντρο βάρους

13

4D042258L

Η θέση της αγκυρ ιδας

ERHQ006-008 AD

Page 14: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

• Εξωτερικές μονάδες • R-410A • ERHQ006-008AD

• Altherma • Εξωτερικές μονάδες14

4 Διάγραμμα σωληνώσεων

14

3D052750B

ERHQ006-008AD

Θερμίστρ εωτερικής θερμκρασίαςαέρα

Εναλλάκτης θερμτητας

Ελικειδής ανεμιστήρας

Τριειδής σωλήνας 2Τριειδής σωλήνας 3

Βαλ ίδα διακπήςπαρής υγρύ

Σωλήνωση ώρυεγκατάστασης

Φίλτρ

Σιγαστήρας

Συμπιεστής

Σιγαστήρας

Ρή ψυκτικύ

Ψύη

Θέρμανση

Θερμίστρσωλήνα

απέτευσης

Θερμίστρεναλλάκτη

θερμτητας

Σιγαστήραςμε φίλτρ

Συσσωρευτής

Μτρκίνητη αλ ίδα

Τετραδική αλ ίδα ,Ν:θέρμανση

Εωτερική μνάδα

Βαλ ίδα διακπήςαερίυ με θυρίδασυντήρησης

Σωλήνωση ώρυεγκατάστασης

Σιγαστήρας μεφίλτρ

Τριειδής σωλήνας 1

Τριειδής σωλήνας 4Φίλτρ

Page 15: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

• Altherma • Εξωτερικές μονάδες 15

• Εξωτερικές μονάδες • R-410A • ERHQ006-008AD

5 Διάγραμμα καλωδίωσης5 - 1 Διάγραμμα καλωδίωσης

15

3D052296E

ERHQ006-008AD

Z1C∼Z7C : Φεριτικς πυρήναςX1M, X2M : ∏λακέτα ακρδεκτώνY1E : ∏ηνί ηλεκτρνικής θερμεκτνωτικής

αλ ίδαςV2, V3, V5, V9, V100 : αρίστρSA2 : Απαγωγς υπερτάσεωνFU1, FU2, FU3: : ΑσφάλειαAC1, AC2U, V, W, X11A, X12AE1, E2HR1, HR2 : Φίσα

Q1L : ∏ρστασία υπερφρτωσηςPM1 : Ηλεκτρνική μνάδα ισύςPCB1,2 : ∏λακέτα τυπωμένυ κυκλώματςY1R : ∏ηνί ηλεκτρ αλ ίδας αντιστρφήςΛαμαρίνα : Σταθερ έλασμα πλακέτας ακρδεκτών

gΚαλωδίωση ώρυεγκατάστασης

Εσωτερικςώρς

Εωτερικς ώρς

(εωτερικς)(Συμπυκνωτήρας )

(εαγωγή)

Τρφδσίαισύς

∏ρς εσωτερικήμνάδα

Λαμαρίνα

MRM10, MRM20MRC/W : Μαγνητικ ρελέR1T∼R3T : ΘερμίστρS2∼S102 : ΦίσαLEDA : Ενδεικτική λυνίαL : ΦάσηN : ,υδέτερSW1 : Διακπτης ε ιασμένης λειτυργίας on/off SW (SW1)SW4 : Τπική Ρύθμιση SW (SW4)M1C : Μτέρ συμπιεστήM1F : Κινητήρας ανεμιστήραL1R : Επαγωγέας

Page 16: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

• Εξωτερικές μονάδες • R-410A • ERHQ006-008AD

• Altherma • Εξωτερικές μονάδες16

6 Δεδομένα ήχου6 - 1 Φάσμα ηχητικής πίεσης

16

3TW57557-2

Στάθμηηητικήςπίεσης

(dB)

Κεντρική συντητα 2ώνης κτά ας (Hz)

ERHQ006AD

Θέρμανση

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1 Τα δεδμένα ισύυν σε συνθήκεςελεύθερυ πεδίυ (μετρύμενα σε ημι -ανηική αίθυσα).

2 dB(A) = A-ηστάθμη (Κλίμακα-A σύμφωνα μετ IEC)

3 Ακυστική πίεση αναφράς 0dB = 20μPa4 Εάν ής μετράται υπ συνθήκες

πραγματικής εγκατάστασης, η μετρύμενητιμή θα είναι υψηλτερη λγω τυ θρύ υτυ περι άλλντς και των ηητικώνανακλάσεων.

Θέση μικρφώνυ

Μικρφων

∏ηνί

3TW57557-2

Στάθμηηητικήςπίεσης

(dB)

Κεντρική συντητα 2ώνης κτά ας (Hz)

ERHQ007AD

Θέρμανση

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1 Τα δεδμένα ισύυν σε συνθήκεςελεύθερυ πεδίυ (μετρύμενα σε ημι -ανηική αίθυσα).

2 dB(A) = A-ηστάθμη (Κλίμακα-A σύμφωνα μετ IEC)

3 Ακυστική πίεση αναφράς 0dB = 20μPa4 Εάν ής μετράται υπ συνθήκες

πραγματικής εγκατάστασης, η μετρύμενητιμή θα είναι υψηλτερη λγω τυ θρύ υτυ περι άλλντς και των ηητικώνανακλάσεων.

Θέση μικρφώνυ

Μικρφων

∏ηνί

3TW57557-2

Στάθμηηητικήςπίεσης

(dB)

Κεντρική συντητα 2ώνης κτά ας (Hz)

ERHQ008AD

Θέρμανση

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1 Τα δεδμένα ισύυν σε συνθήκεςελεύθερυ πεδίυ (μετρύμενα σε ημι -ανηική αίθυσα).

2 dB(A) = A-ηστάθμη (Κλίμακα-A σύμφωνα μετ IEC)

3 Ακυστική πίεση αναφράς 0dB = 20μPa4 Εάν ής μετράται υπ συνθήκες

πραγματικής εγκατάστασης, η μετρύμενητιμή θα είναι υψηλτερη λγω τυ θρύ υτυ περι άλλντς και των ηητικώνανακλάσεων.

Θέση μικρφώνυ

Μικρφων

∏ηνί

3TW57557-1

Στάθμηηητικήςπίεσης

(dB)

Κεντρική συντητα 2ώνης κτά ας (Hz)

ERHQ006AD

Ψύη

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1 Τα δεδμένα ισύυν σε συνθήκεςελεύθερυ πεδίυ (μετρύμενα σε ημι -ανηική αίθυσα).

2 dB(A) = A-ηστάθμη (Κλίμακα-A σύμφωνα μετ IEC)

3 Ακυστική πίεση αναφράς 0dB = 20μPa4 Εάν ής μετράται υπ συνθήκες

πραγματικής εγκατάστασης, η μετρύμενητιμή θα είναι υψηλτερη λγω τυ θρύ υτυ περι άλλντς και των ηητικώνανακλάσεων.

Θέση μικρφώνυ

Μικρφων

∏ηνί

Page 17: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

• Altherma • Εξωτερικές μονάδες 17

• Εξωτερικές μονάδες • R-410A • ERHQ006-008AD

6 Δεδομένα ήχου6 - 1 Φάσμα ηχητικής πίεσης

16

3TW57557-1

Στάθμηηητικήςπίεσης

(dB)

Κεντρική συντητα 2ώνης κτά ας (Hz)

ERHQ007AD

Ψύη

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1 Τα δεδμένα ισύυν σε συνθήκεςελεύθερυ πεδίυ (μετρύμενα σε ημι -ανηική αίθυσα).

2 dB(A) = A-ηστάθμη (Κλίμακα-A σύμφωνα μετ IEC)

3 Ακυστική πίεση αναφράς 0dB = 20μPa4 Εάν ής μετράται υπ συνθήκες

πραγματικής εγκατάστασης, η μετρύμενητιμή θα είναι υψηλτερη λγω τυ θρύ υτυ περι άλλντς και των ηητικώνανακλάσεων.

Θέση μικρφώνυ

Μικρφων

∏ηνί

3TW57557-1

Στάθμηηητικήςπίεσης

(dB)

Κεντρική συντητα 2ώνης κτά ας (Hz)

ERHQ008AD

Ψύη

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1 Τα δεδμένα ισύυν σε συνθήκεςελεύθερυ πεδίυ (μετρύμενα σε ημι -ανηική αίθυσα).

2 dB(A) = A-ηστάθμη (Κλίμακα-A σύμφωνα μετ IEC)

3 Ακυστική πίεση αναφράς 0dB = 20μPa4 Εάν ής μετράται υπ συνθήκες

πραγματικής εγκατάστασης, η μετρύμενητιμή θα είναι υψηλτερη λγω τυ θρύ υτυ περι άλλντς και των ηητικώνανακλάσεων.

Θέση μικρφώνυ

Μικρφων

∏ηνί

Page 18: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr
Page 19: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

• Altherma • Εσωτερικές μονάδες 19

• Εσωτερικές μονάδες • R-410A • EKHBH(X)008AA

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝEKHBH(X)008AA

1 Χαρακτηριστικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2 Τεχνικά χαρακτηριστικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Τεχνικά χαρακτηριστικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

3 Επιλογές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

4 Διαστασιοποιημένο σχέδιο & κέντρο βάρους . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Διαστασιοποιημένο σχέδιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

5 Διάγραμμα σωληνώσεων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

6 Διάγραμμα καλωδίωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Διάγραμμα καλωδίωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Διάγραμμα εξωτερικών συνδέσεων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

7 Εύρος λειτουργίας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

8 Υδραυλικές αποδόσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Πτώση στατικής πίεσης μονάδας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Page 20: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

• Εσωτερικές μονάδες • R-410A • EKHBH(X)008AA

• Altherma • Εσωτερικές μονάδες20

1 Χαρακτηριστικά

11

ÅóùôåñéêÝò ì Altherma EKHBH(X)008AA R-410A • Οικονομική εναλλακτική λύση στα ορυκτά καύσιμα

• Χαμηλοί λογαριασμοί κατανάλωσης ενέργειας και χαμηλές εκπομπές CO2

• Εύκολη εγκατάσταση

• Συνολική λύση για άνεση όλο το χρόνο

Page 21: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

• Altherma • Εσωτερικές μονάδες 21

• Εσωτερικές μονάδες • R-410A • EKHBH(X)008AA

2 Τεχνικά χαρακτηριστικά

12

2-1 Τεχνικά χαρακτηριστικά EKHBH008AA EKHBX008AA

Εξωτερικές μονάδες ERHQ006ADονομαστική είσοδος(Μόνο εσωτερική) W 230Περίβλημα Χρώμα RAL9010

Υλικό Γαλβανισμένος χάλυβας με εποξική πολυεστερική βαφήΔιαστάσεις Βάθος Ύψος mm 1225

Πλάτος mm 660Βάθος mm 610

Μονάδα Ύψος(1) mm 922Πλάτος mm 502Βάθος mm 361

Βάρος Βάρος μηχανήματος kg 50Gross Weight kg 65

Βάθος Υλικό EPSΥλικό ΞύλοΥλικό ΧαρτόνιΥλικό PP (Ιμάντες πρόσδεσης)Βάρος kg 10

Κύρια εξαρτήματα Αντλία Τύπος ΥδρόψυκτηΑρ. ταχυτήτων 3Ονομαστική ESP Μονάδα

Θέρμανση kPa 49 49Ψύξη kPa 51

Ισχύς εισόδου W 130Πλευρά νερού Εναλλάκτης θερμότητας

Τύπος Χαλκοκολλημένη πλάκαΠοσ. 1Όγκος νερού l 0,67Ταχύτητα παροχής νερού Ελάχ. l/Ελάχ. 12Ταχύτητα παροχής νερού No

Θέρμανση (3) l/Ελάχ. 16,5 16,5Ψύξη (2) l/Ελάχ. 14,7

Μονωτικό υλικό Αφρός πολυουρεθάνηςΔοχείο διαστολής

Όγκος l 10Μέγ. πίεση νερού bar 3Προκαταρκτική πίεση bar 1

Φίλτρο νερού Διαμετρικές διατρήσεις mm 1Υλικό Ορείχαλκος

λώματος νερού Διάμετρος συνδέσεων σωληνώσεων (7) in G 1 (Αρσενικό)Σύνδεση in 1-1/4"Βαλβίδα ασφαλείας bar 3Μανόμετρο NeΒαλβίδα αποστράγγισης/βαλβίδα πλήρωσης NeΒαλβίδα διακοπής παροχής NeΒαλβίδα εξαέρωσης NeΣυνολική ποσότητα νερού (6) l 5,5

Κύκλωμα ψυκτικού Διάμετρος πλευράς αερίου mm 15,9Διάμετρος πλευράς υγρού mm 6,35

Ηχητική στάθμη Ηχητική πίεση (4) dBA 28Ηχητική ισχύς (8) dBA 42

Εύρος λειτουργίας Περιβάλλοντος Θέρμανση °C -20~25 -20~25Ψύξη °C 10~43

Πλευρά νερού Θέρμανση (5) °C 15~50 15~50Ψύξη °C 5~22

Εξωτερικές μονάδες ERHQ007ADονομαστική είσοδος(Μόνο εσωτερική) W 230Περίβλημα Χρώμα RAL9010

Υλικό Γαλβανισμένος χάλυβας με εποξική πολυεστερική βαφή

Page 22: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

• Εσωτερικές μονάδες • R-410A • EKHBH(X)008AA

• Altherma • Εσωτερικές μονάδες22

2 Τεχνικά χαρακτηριστικά

12

2-1 Τεχνικά χαρακτηριστικά EKHBH008AA EKHBX008AA

Διαστάσεις Βάθος Ύψος mm 1225Πλάτος mm 660Βάθος mm 610

Μονάδα Ύψος(1) mm 922Πλάτος mm 502Βάθος mm 361

Βάρος Βάρος μηχανήματος kg 50Μικτό βάρος kg 65

Βάθος Υλικό EPSΥλικό ΞύλοΥλικό ΧαρτόνιΥλικό PP (Ιμάντες πρόσδεσης)Βάρος kg 10

Κύρια εξαρτήματα Αντλία Τύπος ΥδρόψυκτηΑρ. ταχύτητας 3Ονομαστική ESP Μονάδα

Θέρμανση kPa 45 45Ψύξη kPa 49

Ισχύς εισόδου W 130Πλευρά νερού Εναλλάκτης θερμότητας

Τύπος Χαλκοκολλημένη πλάκαΠοσ. 1Όγκος νερού l 0,67Ταχύτητα παροχής νερού Ελάχ. l/Ελάχ. 12Ταχύτητα παροχής νερού Nom.

Θέρμανση (3) l/Ελάχ. 19,6 19,6Ψύξη (2) l/Ελάχ. 16,8

Μονωτικό υλικό Αφρός πολυουρεθάνηςΔοχείο διαστολής

Όγκος l 10Μέγ. πίεση νερού bar 3Προκαταρκτική πίεση bar 1

Φίλτρο νερού

Διαμετρικές διατρήσεις mm 1Υλικό Ορείχαλκος

λώματος νερού Διάμετρος συνδέσεων σωληνώσεων (7) in G 1 (Αρσενικό)Σύνδεση in 1-1/4"Βαλβίδα ασφαλείας bar 3Μανόμετρο NeΒαλβίδα αποστράγγισης/βαλβίδα πλήρωσης NeΒαλβίδα διακοπής παροχής NeΒαλβίδα εξαέρωσης NeΣυνολική ποσότητα νερού (6) l 5,5

Κύκλωμα ψυκτικού Διάμετρος πλευράς αερίου mm 15,9Διάμετρος πλευράς υγρού mm 6,35

Ηχητική στάθμη Ηχητική πίεση (4) dBA 28Ηχητική ισχύς (8) dBA 42

Εύρος λειτουργίας Περιβάλλοντος Θέρμανση °C -20~25 -20~25Ψύξη °C 10~43

Πλευρά νερού Θέρμανση (5) °C 15~50 15~50Ψύξη °C 5~22

Εξωτερικές μονάδες ERHQ008ADονομαστική είσοδος (Μόνο εσωτερική) W 230Περίβλημα Χρώμα RAL9010

Υλικό Γαλβανισμένος χάλυβας με εποξική πολυεστερική βαφήΔιαστάσεις Βάθος Ύψος mm 1225

Πλάτος mm 660Βάθος mm 610

Μονάδα Ύψος(1) mm 922Πλάτος mm 502Βάθος mm 361

Page 23: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

• Altherma • Εσωτερικές μονάδες 23

• Εσωτερικές μονάδες • R-410A • EKHBH(X)008AA

2 Τεχνικά χαρακτηριστικά

12

2-1 Τεχνικά χαρακτηριστικά EKHBH008AA EKHBX008AA

Βάρος Βάρος μηχανήματος kg 50Μικτό βάρος kg 65

Βάθος Υλικό EPSΥλικό ΞύλοΥλικό ΧαρτόνιΥλικό PP (Ιμάντες πρόσδεσης)Βάρος kg 10

Κύρια εξαρτήματα Αντλία Τύπος ΥδρόψυκτηΑρ. ταχύτητας 3Ονομαστική ESP Μονάδα

Θέρμανση kPa 38 38Ψύξη kPa 48

Ισχύς εισόδου W 130Πλευρά νερού Εναλλάκτης θερμότητας

Τύπος Χαλκοκολλημένη πλάκαΠοσ. 1Όγκος νερού l 0,67Ταχύτητα παροχής νερού Ελάχ. l/Ελάχ. 12Ταχύτητα παροχής νερού Nom.

Θέρμανση (3) l/Ελάχ. 24,1 24,1Ψύξη (2) l/Ελάχ. 17,4

Μονωτικό υλικό Αφρός πολυουρεθάνηςΔοχείο διαστολής

Όγκος l 10Μέγ. πίεση νερού bar 3Προκαταρκτική πίεση bar 1

Φίλτρο νερού Διαμετρικές διατρήσεις mm 1Υλικό Ορείχαλκος

λώματος νερού Διάμετρος συνδέσεων σωληνώσεων (7) in G 1 (Αρσενικό)Σύνδεση in 1-1/4"Βαλβίδα ασφαλείας bar 3Μανόμετρο NeΒαλβίδα αποστράγγισης/βαλβίδα πλήρωσης NeΒαλβίδα διακοπής παροχής NeΒαλβίδα εξαέρωσης NeΣυνολική ποσότητα νερού (6) l 5,5

Κύκλωμα ψυκτικού Διάμετρος πλευράς αερίου mm 15,9Διάμετρος πλευράς υγρού mm 6,35

Ηχητική στάθμη Ηχητική πίεση (4) dBA 28Ηχητική ισχύς (8) dBA 42

Εύρος λειτουργίας Περιβάλλοντος Θέρμανση °C -20~25 -20~25Ψύξη °C 10~43

Πλευρά νερού Θέρμανση (5) °C 15~50 15~50Ψύξη °C 5~22

Σημειώσεις (1) Πλευρά νερού: Ύψος=936mmΣημειώσεις (2) Tamb 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)Σημειώσεις (3) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)Σημειώσεις (4) Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 μ. από τη μονάδα.

Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Η αναφερόμενη στάθμη ηχητικής πίεσης ισχύει για μεσαία ταχύτητα αντλίας.

Σημειώσεις (5) 15°C-25°C: Η αναφερόμενη στάθμη ηχητικής πίεσης ισχύει για μεσαία ταχύτητα αντλίας..Σημειώσεις (6) Περιλαμβάνει σωλήνωση+PHE+εφεδρικό θερμαντήρα/εξαιρείται το δοχείο διαστολής.Σημειώσεις (7) Η αναφερόμενη τιμή είναι σύνδεση μετά τις σφαιρικές βαλβίδες. Η σύνδεση στη μονάδα

είναι με θηλυκό G1 1/2Σημειώσεις (8) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C), Μεσαία ταχύτητα αντλίας

Page 24: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

• Εσωτερικές μονάδες • R-410A • EKHBH(X)008AA

• Altherma • Εσωτερικές μονάδες24

2 Τεχνικά χαρακτηριστικά

12

2-2 Ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά EKHBH008AA EKHBX008AA

Ηλεκτρικός θερμαντήρας

Τύπος 3V3Τροφοδοσία ισχύος

Φάση 1~Συχνότητα Hz 50Τάση V 230

Ρεύμα ρευμα λειτουργιασ A 13Εύρος τάσης

Ελάχιστη -10%Μέγιστη +10%

Συνδέσεις καλωδιώσεων

Για τροφοδοσία ρεύματος εφεδρικού θερμαντήρα

Ποσότητα καλωδίων 3GΤύπος καλωδίων Επιλέξτε διάμετρο και τύπο σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς.

Ηλεκτρικός θερμαντήρας

Τύπος 6V3Τροφοδοσία ισχύος

Φάση 1~Συχνότητα Hz 50Τάση V 230

Ρεύμα ρευμα λειτουργιασ A 26Εύρος τάσης

Ελάχιστη -10%Μέγιστη +10%

Συνδέσεις καλωδιώσεων

Για τροφοδοσία ρεύματος εφεδρικού θερμαντήρα

Ποσότητα καλωδίων 3GΤύπος καλωδίων Επιλέξτε διάμετρο και τύπο σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς.

Ηλεκτρικός θερμαντήρας

Τύπος 6WNΤροφοδοσία ισχύος

Φάση 3~Συχνότητα Hz 50Τάση V 400

Ρεύμα ρευμα λειτουργιασ A 8,7Εύρος τάσης

Ελάχιστη -10%Μέγιστη +10%

Συνδέσεις καλωδιώσεων

Για τροφοδοσία ρεύματος εφεδρικού θερμαντήρα

Ποσότητα καλωδίων 4GΤύπος καλωδίων Επιλέξτε διάμετρο και τύπο σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς.

Ηλεκτρικός θερμαντήρας

Τύπος 6T1Τροφοδοσία ισχύος

Φάση 3~Συχνότητα Hz 50Τάση V 230

Ρεύμα ρευμα λειτουργιασ A 15,1Εύρος τάσης

Ελάχιστη -10%Μέγιστη +10%

Συνδέσεις καλωδιώσεων

Για τροφοδοσία ρεύματος εφεδρικού θερμαντήρα

Ποσότητα καλωδίων 4GΤύπος καλωδίων Επιλέξτε διάμετρο και τύπο σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς.

Ηλεκτρικός θερμαντήρας

Τύπος 9WNΤροφοδοσία ισχύος

Φάση 3~Συχνότητα Hz 50Τάση V 400

Ρεύμα ρευμα λειτουργιασ A 13Εύρος τάσης

Ελάχιστη -10%

Μέγιστη +10%Συνδέσεις καλωδιώσεων

Για τροφοδοσία ρεύματος εφεδρικού θερμαντήρα

Ποσότητα καλωδίων 4GΤύπος καλωδίων Επιλέξτε διάμετρο και τύπο σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς.

Page 25: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

• Altherma • Εσωτερικές μονάδες 25

• Εσωτερικές μονάδες • R-410A • EKHBH(X)008AA

2 Τεχνικά χαρακτηριστικά

12

2-2 Ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά EKHBH008AA EKHBX008AA

Ηλεκτρικός θερμαντήρας

Τύπος 9T1Τροφοδοσία ισχύος

Φάση 3~Συχνότητα Hz 50Τάση V 230

Ρεύμα ρευμα λειτουργιασ A 22,6Εύρος τάσης

Ελάχιστη -10%Μέγιστη +10%

Συνδέσεις καλωδιώσεων

Για τροφοδοσία ρεύματος εφεδρικού θερμαντήρα

Ποσότητα καλωδίων 4GΤύπος καλωδίων Επιλέξτε διάμετρο και τύπο σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς.

Συνδέσεις καλωδιώσεων

Τύπος σύνδεσης Για σύνδεση τροφοδοσίας ρεύματος προς την Προαιρετική δεξαμενή θερμού ύδατος + Q2LΠοσότητα καλωδίων 3GΤύπος καλωδίων Επιλέξτε διάμετρο και τύπο σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το εύρος τάσης και ρεύματος, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης EKHBH/X008AA*

Τύπος σύνδεσης Για σύνδεση με R5TΠοσότητα καλωδίων Το καλώδιο περιλαμβάνεται στον προαιρετικό εξοπλισμό EKHWS*Τύπος καλωδίων Το καλώδιο περιλαμβάνεται στον προαιρετικό εξοπλισμό EKHWS*Τύπος σύνδεσης Για σύνδεση με A3PΠοσότητα καλωδίων Εξαρτάται από τον τύπο του θερμοστάτη, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης

EKHBH/X008AA*Τύπος καλωδίων Επιλέξτε διάμετρο και τύπο σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς.

Τάση: 230V/Μέγιστη Ρεύμα: 100mA/Ελάχιστη 0,75 mm²Τύπος σύνδεσης Για σύνδεση με M2SΠοσότητα καλωδίων 3GΤύπος καλωδίων Επιλέξτε διάμετρο και τύπο σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς.

Τάση: 230V/Μέγιστη Ρεύμα: 100mA/Ελάχιστη 0,75 mm²Τύπος σύνδεσης Για σύνδεση με M3SΠοσότητα καλωδίων 3G or 4GΤύπος καλωδίων Επιλέξτε διάμετρο και τύπο σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς.

Τάση: 230V/Μέγιστη Ρεύμα: 100mA/Ελάχιστη 0,75 mm²

Page 26: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

• Εσωτερικές μονάδες • R-410A • EKHBH(X)008AA

• Altherma • Εσωτερικές μονάδες26

3 Επιλογές

13

∏ραιρετικς επλισμς εργστασιακής τπθέτησης για EKHB(H/X)008ΑΑ**

Αναφρά ∏εριγραφήΜντέλ μν

θέρμανσης EKHBH008A...Αντιστρέψιμ μντέλ EKHBX008A...

A3V3A3V3

A6V3A6V3

A6V3A6WN

A6T1A6T1

A9WNA9WN

A9T1A9T1

3V3 Εφεδρικς θερμαντήρας 3kW1∼230 V V V ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯

6V3 Εφεδρικς θερμαντήρας 6kW1∼230 V ⎯ ⎯ V V ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯

6W1 Εφεδρικς θερμαντήρας 6kW3∼400 V ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ V V ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯

6T1 Εφεδρικς θερμαντήρας 6kW3∼230 V ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ V V ⎯ ⎯ ⎯ ⎯

9W1 Εφεδρικς θερμαντήρας 9kW3∼400 V ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ V V ⎯ ⎯

9T1 Εφεδρικς θερμαντήρας 9kW3∼230 V ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ V V

∏ίνακας συνδυασμών εωτερικών μνάδων για EKHB(H/X)008AΑ**

ERHQ006ADV3 ERHQ007ADV3 ERHQ008ADV3

EKHBH008AA* Εσωτερική μνάδα μνθέρμανσης V V V

EKHBX008AA* Αναστρέψιμη εσωτερικήμνάδα V V V

Διαθεσιμτητα κιτ για ERHQ006AD*

ERHQ006ADV3 ERHQ007ADV3 ERHQ008ADV3EKBPHT16 Κάτω θερμαντήρας πλάκας (1) V V V

Αναφρά ∏εριγραφήΜντέλ μν

θέρμανσης EKHBH008A...Αντιστρέψιμ μντέλ EKHBX008A...

A3V3A3V3

A6V3A6V3

A6WNA6WN

A6T1A6T1

A9WNA9WN

A9T1A9T1

EKHWS150A3V3 Δεαμενή "εστύ νερύ$ρήσης 150l 1-230V V V V V V (*) V (*) V V V (*) V (*) V V

EKHWS200A3V3 Δεαμενή "εστύ νερύ$ρήσης 200l 1-230V V V V V V (*) V (*) V V V (*) V (*) V V

EKHWS300A3V3 Δεαμενή "εστύ νερύ$ρήσης 300l 1-230V V V V V V (*) V (*) V V V (*) V (*) V V

EKHWS200A3Z2 Δεαμενή "εστύ νερύ$ρήσης 200l 2-400V ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ V V ⎯ ⎯ V V ⎯ ⎯

EKHWS300A3Z2 Δεαμενή "εστύ νερύ$ρήσης 300l 2-400V ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ V V ⎯ ⎯ V V ⎯ ⎯

EKHWSU150A3V3 Δεαμενή "εστύ νερύ$ρήσης 150l 1-230V V V V V V (*) V (*) V V V (*) V (*) V V

EKHWSU200A3V3 Δεαμενή "εστύ νερύ$ρήσης 200l 1-230V V V V V V (*) V (*) V V V (*) V (*) V V

EKHWSU300A3V3 Δεαμενή "εστύ νερύ$ρήσης 300l 1-230V V V V V V (*) V (*) V V V (*) V (*) V V

EKHBDP ∏ραιρετικ κιτ για λειτυργίαψύης $ωρίς υδρατμύς ⎯ V ⎯ V ⎯ V ⎯ V ⎯ V ⎯ V

EKRP1HB Ψηφιακή PCB I/O (2) V V V V V V V V V V V V

(*) Εάν υπάρ$ει διαθέσιμη γραμμή υδετέρυ

Κιτ διαθέσιμ για EKHWS*

Αναφρά ∏εριγραφήEKHWS...EKHWSU...

15A3V3 200A3V3/Z2 300A3V3/Z2150A3V3 200A3V3 300A3V3

EKUHWA ∏ραιρετικ κιτ για UKEKHWSU150-300V3 ⎯ ⎯ ⎯ V V V

EKSOLHWAV1 Ηλιακ κιτ (3) V V V V V V

EKWBSWW150 Επίτι$ στήριγμα για EKSWW150V3 V ⎯ ⎯ V ⎯ ⎯

∏αρατηρήσεις:Δεν είναι εγγυημένι άλλι συνδυασμί απ αυτύς πυ αναφέρνται σ’ αυτή την επιλγή TW.(1)Θερμαντική ταινία η πία μπρεί να τπθετηθεί στην κάτω πλάκα για να εμπδιστεί σ$ηματισμς πάγυ.(2)Κάρτα διευθύνσεων πυ πρσφέρει δύ επιπλέν συνδέσεις εδυ (σηματδσία για τηλε - συναγερμ και ON/OFF εαπστάσεως). Στ EKSOLHWAV1, συμπεριλαμ)άνεται ήδη η ίδια ψηφιακή PCB Ι/+ πως για την EKRP1HB.(3)Τ κιτ πρρί"εται για τπθέτηση στη δεαμενή "εστύ νερύ $ρήσης πυ παρέ$ει σύνδεση σε ηλιακά κάτπτρα για επιπλένθέρμανση νερύ.

3TW57789-2C

Διαθεσιμτητα κιτ για EKHB(H/X)008ΑA*

Page 27: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

• Altherma • Εσωτερικές μονάδες 27

• Εσωτερικές μονάδες • R-410A • EKHBH(X)008AA

4 Διαστασιοποιημένο σχέδιο & κέντρο βάρους4 - 1 Διαστασιοποιημένο σχέδιο

14

3TW57784-1A

EKHBH008AA

Ελά$. 200

Ελά$

.150

(Ανικτ) 553

(Κλειστ) 361

Κέντρ )άρυςj1 Αντλία + διακπτης ρύθμισης τα$ύτηταςj2 Remoconj3 Σύνδεση IN νερύ G 1 1/2 (θηλυκή)j4 Σύνδεση OUT νερύ G 1 1/2 (θηλυκή)j5 Εισαγωγή τρφδσίας ισ$ύoς (+ δεαμενής"εστύ νερύ $ρήσης)

j6 Φίλτρ αέραj7 Δ$εί διαστλής+j7Aρακρ+j7BΈδςσυμπυκνωμάτωνj8 Βαλ)ίδα εκτνωσης αερίυj9 Απ$έτευση εκτνωσης (εύκαμπτς σωλήναςJ20)j10 Μανμετρj11 Φίλτρ νερύj12 Σύνδεση σωλήνα αναρρφησης Jκωνικήσύνδεση 15,9

j13 Σύνδεση σωλήνωσης υγρύ Jκωνικήσύνδεση διαμ. 6,35

j14 Βαλ)ίδες διακπής ρής με )αλ)ίδααπ$έτευσης / πλήρωσης (παρελκμεν πυπαραδίδεται με τη μνάδα)

j15 +πές στερέωσηςj16 Ακρδέκτες κι)ωτίυ διακπτώνj17 Επιλγή ακρδεκτών κι)ωτίυ διακπτώνδεαμενής "εστύ νερύ $ρήσηςj18 Στήριγμα τί$υ

∏ρτασυντήρησης

Ελάιστς ώρς συντήρησης &εαερισμύ

G 1 (Αρσενικ)

Διαστάσεις επίτι$υστηρίγματς

ΣΤΕΡΕΩΣΗ

3TW57784-2A

EKHBX008AA

Ελά$. 200

Ελά$

.150

(Ανικτ) 553

(Κλειστ) 361

∏ρτασυντήρησης

Ελάιστς ώρς συντήρησης &εαερισμύ

G 1 (Αρσενικ)

Διαστάσεις επίτι$υστηρίγματς

ΣΤΕΡΕΩΣΗ

Κέντρ )άρυςj1 Αντλία + διακπτης ρύθμισηςτα$ύτητας

j2 Remoconj3 Σύνδεση IN νερύ G 1 1/2 (θηλυκή)j4 Σύνδεση OUT νερύ G 1 1/2 (θηλυκή)j5 Εισαγωγή τρφδσίας ισ$ύoς (+δεαμενής "εστύ νερύ $ρήσης)

j6 Φίλτρ αέραj7 Δ$εί διαστλής+j7Aρακρ+j7BΈδςσυμπυκνωμάτωνj8 Βαλ)ίδα εκτνωσης αερίυj9 Απ$έτευση εκτνωσης (εύκαμπτςσωλήνας J20)j10 Μανμετρj11 Φίλτρ νερύj12 Σύνδεση σωλήνα αναρρφησηςJκωνική σύνδεση 15,9

j13 Σύνδεση σωλήνωσης υγρύ Jκωνικήσύνδεση διαμ. 6,35

j14 Βαλ)ίδες διακπής ρής με )αλ)ίδααπ$έτευσης / πλήρωσης(παρελκμεν πυ παραδίδεται με τημνάδα)

j15 +πές στερέωσηςj16 Ακρδέκτες κι)ωτίυ διακπτώνj17 Επιλγή ακρδεκτών κι)ωτίυδιακπτών δεαμενής "εστύ νερύ$ρήσηςj ή ί

Page 28: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

• Εσωτερικές μονάδες • R-410A • EKHBH(X)008AA

• Altherma • Εσωτερικές μονάδες28

5 Διάγραμμα σωληνώσεων

15

3TW56715-1

EKHBH(X)008AA

Ψύη (EKHBX)Θέρμανση (EKHBX + EKHBH)

Φίλτρ

∏λευρά ψυκτικύ

Φίλτρ αέρα

Δ$είδιαστλής

Μανμετρ

Βαλ)ίδααπστράγγισης

Έδςσυμπυκνωμάτων

Βαλ)ίδαασφαλείας

Διακπτηςπαρ$ής

Εγκατάσταση επί τπυ

Βαλ)ίδα διακπήςπαρ$ής

Εγκατάσταση επίτπυ

Βαλ)ίδα διακπήςπαρ$ής

Αντλία

Βαλ)ίδααπστράγγισης

ΕατμιστήςΣυμπυκνωτής

∏λευράψυκτικύ

∏λευράνερύ

Είσδςνερύ

Έδςνερύ

Γενική περιγραφή

∏λευρά νερύ

Έδς

Είσδς

O Βαλ)ίδα ελέγ$υ L Κωνική σύνδεση M Βιδωτή σύνδεση N Σύνδεση με φλάντ"α Z Κλλητς σωλήνας PΣωλήνας με σπείρωμα

R4T Θερμίστρ εισαγωγής νερύ

R3T Θερμίστρ πλευράς υγρύ ψυκτικύμέσυ

R2T Θερμίστρ εφεδρικύ θερμαντήρανερύ εαγωγής

R1T Θερμίστρ εναλλάκτη θερμτηταςνερύ εαγωγής

Σώμα ηλεκτρικύθερμαντήρα

∏ραιρετικςεφεδρικςθερμαντήρας

Εωτερικήμνάδα

Έδς ψυκτ.μέσυ

Είσδςψυκτ. μέσυΕίσδς

ψυκτ. μέσυ

Έδς ψυκτ.μέσυ

Page 29: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

• Altherma • Εσωτερικές μονάδες 29

• Εσωτερικές μονάδες • R-410A • EKHBH(X)008AA

6 Διάγραμμα καλωδίωσης6 - 1 Διάγραμμα καλωδίωσης

16

3TW57786-2

EKHBH(X)008AA3V3Εωτερική μνάδα

Τρφδσία ισύς230V 1N∼50Hz

>> Βλ. σημείωση 2 <<

Διασύνδεση$ρήστη

Μν για EKHW*V3∏ραιρετικάεαρτήματα

Θερμστάτης

On/Off

Σημειώσεις:1 Τ παρν διάγραμμα καλωδίωσης ισ$ύει μν για την εσωτερική μνάδα.2 2ρησιμπιείστε μία και μν απκλειστική τρφδσία ρεύματς για εσωτερική μνάδα,

εωτερική μνάδα και επιλγή EKHW3 :Καλωδίωση $ώρυ εγκατάστασης No/No καννικά ανικτή / καννικά κλειστή SPST -

μνπλική μίας κίνησης.4 :∏λακέτα ακρδεκτών :Φίσα :Ακρδέκτης :Γείωση πρστασίας5 Μην $ρησιμπιείτε τη μνάδα )ρα$υκυκλώνντας πιαδήπτε διάταη πρστασίας.6 BLK: Μαύρ / WHT: Λευκ / RED: Κκκιν / BLU: Μπλε / PINK: Ρ" / YLW: Κίτριν

BRN: καφέ / GRY: Γκρι / GRN: ∏ράσιν / ORG: ∏ρτκαλί / VIO: Μ)7 Για EKHWSU*V3, συμ)υλευτείτε τ εγ$ειρίδι επιλγών.8 Η επιλγή PCB λειτυργεί με εωτερικ τρφδτικ 230V AC.9 Για EKSOLHWAV1,συμ)υλευτείτε τ εγ$ειρίδι επιλγών.

Καλωδίωση $ώρυεγκατάστασης

Συνδεσμλγίαανάλγα με τμντέλ

2ρώμα καλωδίυ

Βλ. σημείωση 7Για EKHWSU*V3∏ραιρετικάεαρτήματα

Βαλ)ίδα NO

Βαλ)ίδα NC

θέρμανσηψύη

230V AC

παρ$ή απ

PCB

Μν για τηνεπιλγή EKSWW

Μν γιαEKHW ∏ραιρετικάεαρτήματα

Μν για EKSOLHWAV1

∏ραιρετικά εαρτήματα Δεαμενή"εστύ νερύ

$ρήσης

Ασφάλεια επιλγήςηλεκτρικύ θερμαντήραF1B 20A

EKHW απαρτίαασφάλειας

F2B 20A

Δεαμενή "εστύ

νερύ $ρήσης

X1M-X4M : ΚλεμσειρέςV2S : ∏ρστασία κατά τυ σπινθηρισμύ 2V1S : ∏ρστασία κατά τυ σπινθηρισμύ 1FU1 : Ασφάλεια 3.15A T 250VFU2 : Ασφάλεια 5A T 250VFuS, FuR : Ασφάλεια 5A 250V για PCB ηλιακύ/τηλε -

συναγερμύQ1DI : ∏ρστασία διαρρής πρς τη γηQ2L : Θερμική πρστασία ενισ$υτικύ

θερμαντήραςQ1L : Θερμική πρστασία εφεδρικύ

θερμαντήραςS1S : Ρελέ ηλιακύ αντλιστάσιυSS1 : Διακπτης Dip (μικρδιακπτης)TR1 : Μετασ$ηματιστής 24V της PCBR5T : Θερμίστρ "εστύ νερύ $ρήσηςR4T : Θερμίστρ εισαγωγής νερύR3T : Θερμίστρ πλευράς υγρύ ψυκτικύ

μέσυR2T : Θερμίστρ εφεδρικύ θερμαντήρα

νερύ εαγωγήςR1T : Θερμίστρ εναλλάκτη θερμτητας

νερύ εαγωγήςS1L : Διακπτης παρ$ήςE4H : Ενισ$υτικς θερμαντήραςE1H : Στι$εί εφεδρικύ θερμαντήρα 1M3S : Τριδική )αλ)ίδα: επιδαπέδια

θέρμανση/"εστ νερ $ρήσηςM2S : Δίδς )αλ)ίδα πργράμματς ψύηςM1P : ΑντλίαPHC1 : Κύκλωμα εισδυ AplocouplerK5M : Αυτματς διακπτης για απσύνδεση

λων των πλων τυ εφεδρικύθερμαντήρα

K7M : Ρελέ αντλίας ηλιακύK3M : Επαφέας ενισ$υτικύ θερμαντήραK1M : Επαφέας εφεδρικύ θερμαντήρα Βήμα

1F2B : Ασφάλεια ενισ$υτικύ θερμαντήραF1B : Ασφάλεια εφεδρικύ θερμαντήραF1T : Θερμική ασφάλεια Εφεδρικς

θερμαντήραςA4P : PCB ηλιακύ συστήματς / τηλε -

συναγερμύA3P : Θερμστάτης (κύκλωμα ισ$ύoς PC)A2P : Διασύνδεση $ρήστη PCBA1P : Κύρια πλακέτα (PCB)

Βλ. σημείωση 7Για EKHWSU*V3∏ραιρετικάεαρτήματα

Σύνδεση αντλίαςηλιακύ συστήματς

Μν για EKRP1HB∏ραιρετικάεαρτήματα

Έδςσυναγερμύ

Έδς

on/o

ffμνάδας

Είσδςηλιακύ

στι$είυ

Τύπςελατηρίυεπαναφράς

Τύπς3-σύρματς(SPST)

Μν για EKHW*V3∏ραιρετικάεαρτήματα

Βλ. σημείωση 9

Καλωδίωση $ώρυεγκατάστασης

PCB

Βλ. σημείωση 8

Μν για EKHW*V3 ∏ραιρετικά

εαρτήματα

∏ραιρετικάεαρτήματα

3TW57786-3

EKHBH(X)008AA6V3Εωτερική μνάδαΤρφδσία ισύς

230V 1N∼50Hz

>> Βλ. σημείωση 2 <<

Διασύνδεση$ρήστη

Μν για EKHW*V3∏ραιρετικάεαρτήματα

Θερμστάτης

On/Off

∏ραιρετικάεαρτήματα

Καλωδίωση $ώρυεγκατάστασης

Συνδεσμλγίαανάλγα με τμντέλ

2ρώμα καλωδίυ

Βλ. σημείωση 7Για EKHWSU*V3∏ραιρετικάεαρτήματα

Βαλ)ίδα NO

Βαλ)ίδα NC

θέρμανσηψύη

230V AC

παρ$ή απ PCB

Μν για τηνεπιλγή EKSWW

Μν γιαEKHW ∏ραιρετικάεαρτήματα

Μν για EKSOLHWAV1∏ραιρετικά εαρτήματα

Δεαμενή "εστύ

νερύ $ρήσης

Ασφάλεια επιλγήςηλεκτρικύ θερμαντήραF1B 32A

EKHW απαρτίαασφάλειας

F2B 20A

Δεαμενή "εστύνερύ $ρήσης

Βλ. σημείωση 7Για EKHWSU*V3 ∏ραιρετικάεαρτήματα

Σύνδεση αντλίας

ηλιακύ συστήματς

Μν για EKRP1HB∏ραιρετικάεαρτήματα

Έδςσυναγερμύ

Έδς

on/o

ffμνάδας

Είσδςηλιακύ

στι$είυ

Τύπςελατηρίυεπαναφράς

Τύπς3-σύρματς(SPST)

Μν για EKHW*V3∏ραιρετικάεαρτήματα

Βλ. σημείωση 9

Καλωδίωση $ώρυεγκατάστασης

PCB

Βλ. σημείωση 8

Σημειώσεις:1 Τ παρν διάγραμμα καλωδίωσης ισ$ύει μν για την εσωτερική μνάδα.2 2ρησιμπιείστε μία και μν απκλειστική τρφδσία ρεύματς για εσωτερική

μνάδα, εωτερική μνάδα και επιλγή EKHW3 :Καλωδίωση $ώρυ εγκατάστασης No/No καννικά ανικτή / καννικά κλειστή SPST

- μνπλική μίας κίνησης.4 :∏λακέτα ακρδεκτών :Φίσα :Ακρδέκτης :Γείωση πρστασίας5 Μην $ρησιμπιείτε τη μνάδα )ρα$υκυκλώνντας πιαδήπτε διάταη πρστασίας.6 BLK: Μαύρ / WHT: Λευκ / RED: Κκκιν / BLU: Μπλε / PINK: Ρ" / YLW: Κίτριν

BRN: καφέ / GRY: Γκρι / GRN: ∏ράσιν / ORG: ∏ρτκαλί / VIO: Μ)7 Για EKHWSU*V3, συμ)υλευτείτε τ εγ$ειρίδι επιλγών.8 Η επιλγή PCB λειτυργεί με εωτερικ τρφδτικ 230V AC.9 Για EKSOLHWAV1, συμ)υλευτείτε τ εγ$ειρίδι επιλγών.

X1M-X4M : ΚλεμσειρέςV2S : ∏ρστασία κατά τυ σπινθηρισμύ 2V1S : ∏ρστασία κατά τυ σπινθηρισμύ 1FU1 : Ασφάλεια 3.15A T 250VFU2 : Ασφάλεια 5A T 250VFuS, FuR : Ασφάλεια 5A 250V για PCB

ηλιακύ/τηλε - συναγερμύQ1DI : ∏ρστασία διαρρής πρς τη γηQ2L : Θερμική πρστασία ενισ$υτικύ

θερμαντήραςQ1L : Θερμική πρστασία εφεδρικύ

θερμαντήραςS1S : Ρελέ ηλιακύ αντλιστάσιυSS1 : Διακπτης Dip (μικρδιακπτης)TR1 : Μετασ$ηματιστής 24V της PCBR5T : Θερμίστρ "εστύ νερύ $ρήσηςR4T : Θερμίστρ εισαγωγής νερύR3T : Θερμίστρ πλευράς υγρύ ψυκτικύ

μέσυR2T : Θερμίστρ εφεδρικύ θερμαντήρα

νερύ εαγωγήςR1T : Θερμίστρ εναλλάκτη θερμτητας

νερύ εαγωγήςS1L : Διακπτης παρ$ήςE4H : Ενισ$υτικς θερμαντήραςE1H : Στι$εί εφεδρικύ θερμαντήρα 1M3S : Τριδική )αλ)ίδα: επιδαπέδια

θέρμανση/"εστ νερ $ρήσηςM2S : Δίδς )αλ)ίδα πργράμματς ψύηςM1P : ΑντλίαPHC1 : Κύκλωμα εισδυ AplocouplerK5M : Αυτματς διακπτης για

απσύνδεση λων των πλων τυεφεδρικύ θερμαντήρα

K7M : Ρελέ αντλίας ηλιακύK4M : ΑντλίαΡελέK3M : Επαφέας ενισ$υτικύ θερμαντήραK1M : Επαφέας εφεδρικύ θερμαντήρα

Βήμα 1F2B : Ασφάλεια ενισ$υτικύ θερμαντήραF1B : Ασφάλεια εφεδρικύ θερμαντήραF1T : Θερμική ασφάλεια Εφεδρικς

θερμαντήραςA4P : PCB ηλιακύ συστήματς / τηλε -

συναγερμύA3P : Θερμστάτης (κύκλωμα ισ$ύoς PC)A2P : Διασύνδεση $ρήστη PCBA1P : Κύρια πλακέτα (PCB)

Μν γιαEKHW*V3 ∏ραιρετικάεαρτήματα

Page 30: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

• Εσωτερικές μονάδες • R-410A • EKHBH(X)008AA

• Altherma • Εσωτερικές μονάδες30

6 Διάγραμμα καλωδίωσης6 - 1 Διάγραμμα καλωδίωσης

16

3TW57786-4

EKHBH(X)008AA6WN/9WNΕωτερική μνάδα

Τρφδσία ισύς3(/N)-400(/230V) 50Hz

>> Βλ. σημείωση 2 <<

Διασύνδεση$ρήστη

Μν για EKHW*V3∏ραιρετικάεαρτήματα

Θερμστάτης

On/Off

∏ραιρετικάεαρτήματα

Καλωδίωση $ώρυεγκατάστασης

Συνδεσμλγίαανάλγα με τμντέλ

2ρώμα καλωδίυ

Βλ. σημείωση 7Για EKHWSU*V3∏ραιρετικάεαρτήματα

Βαλ)ίδα NO

Βαλ)ίδα NC

θέρμανσηψύη

230V AC

παρ$ή απ PCB

Μν για τηνεπιλγή EKSWW

Μν για EKHW∏ραιρετικάεαρτήματα

Μν για EKSOLHWAV1∏ραιρετικάεαρτήματα

Δεαμενή "εστύ

νερύ $ρήσης

Δεαμενή "εστύνερύ $ρήσης

Βλ. σημείωση 7

Για EKHWSU*V3

∏ραιρετικά εαρτήματα

Σύνδεση αντλίαςηλιακύ συστήματς

Μν για EKRP1HB∏ραιρετικάεαρτήματα

Έδςσυναγερμύ

Έδς

on/o

ffμνάδας

Είσδςηλιακύ

στι$είυ

Τύπς 3-σύρματς

(SPST)

Τύπς

ελατηρίυ

επαναφράςΜν γιαEKHW*V3

∏ραιρετικάεαρτήματα

Βλ. σημείωση 9

Καλωδίωση $ώρυεγκατάστασης

PCB

Βλ. σημείωση 8

Δεαμενή "εστύ

νερύ $ρήσης

Μν γιαEKHW*Z2∏ραιρετικάεαρτήματα

Ασφάλεια επιλγήςηλεκτρικύ θερμαντήρα

Μντέλ 6WN 9WNF1B 16A 20A

EKHW απαρτίαασφάλειας

F2B 20A

Μν γιαEKHW*Z2

∏ραιρετικάεαρτήματα

Δεαμενή "εστύνερύ $ρήσης

Σημειώσεις:1 Τ παρν διάγραμμα καλωδίωσης ισ$ύει μν για την εσωτερική μνάδα.2 2ρησιμπιείστε μία και μν απκλειστική τρφδσία ρεύματς για εσωτερική μνάδα,

εωτερική μνάδα και επιλγή EKHW3 :Καλωδίωση $ώρυ εγκατάστασης No/No καννικά ανικτή / καννικά κλειστή SPST -

μνπλική μίας κίνησης.4 :∏λακέτα ακρδεκτών :Φίσα :Ακρδέκτης :Γείωση πρστασίας5 Μην $ρησιμπιείτε τη μνάδα )ρα$υκυκλώνντας πιαδήπτε διάταη πρστασίας.6 BLK: Μαύρ / WHT: Λευκ / RED: Κκκιν / BLU: Μπλε / PINK: Ρ" / YLW: Κίτριν

BRN: καφέ / GRY: Γκρι / GRN: ∏ράσιν / ORG: ∏ρτκαλί / VIO: Μ)7 Για EKHWSU*V3, συμ)υλευτείτε τ εγ$ειρίδι επιλγών.8 Η επιλγή PCB λειτυργεί με εωτερικ τρφδτικ 230V AC.9 Για EKSOLHWAV1, συμ)υλευτείτε τ εγ$ειρίδι επιλγών.

X1M-X4M : ΚλεμσειρέςV2S : ∏ρστασία κατά τυ σπινθηρισμύ 2V1S : ∏ρστασία κατά τυ σπινθηρισμύ 1FU1 : Ασφάλεια 3.15A T 250VFU2 : Ασφάλεια 5A T 250VFuS, FuR : Ασφάλεια 5A 250V για PCB

ηλιακύ/τηλε - συναγερμύQ1DI : ∏ρστασία διαρρής πρς τη γηQ2L : Θερμική πρστασία ενισ$υτικύ

θερμαντήραςQ1L/Q3L : Θερμική πρστασία εφεδρικύ

θερμαντήραςS1S : Ρελέ ηλιακύ αντλιστάσιυSS1 : Διακπτης Dip (μικρδιακπτης)TR1 : Μετασ$ηματιστής 24V της PCBR5T : Θερμίστρ "εστύ νερύ $ρήσηςR4T : Θερμίστρ εισαγωγής νερύR3T : Θερμίστρ πλευράς υγρύ ψυκτικύ

μέσυR2T : Θερμίστρ εφεδρικύ θερμαντήρα

νερύ εαγωγήςR1T : Θερμίστρ εναλλάκτη θερμτητας

νερύ εαγωγήςS1L : Διακπτης παρ$ήςE4H : Ενισ$υτικς θερμαντήραςE1H-E3H : Στι$εί εφεδρικύ θερμαντήρα 1-3M3S : Τριδική )αλ)ίδα: επιδαπέδια

θέρμανση/"εστ νερ $ρήσηςM2S : Δίδς )αλ)ίδα πργράμματς

ψύηςM1P : ΑντλίαPHC1 : Κύκλωμα εισδυ AplocouplerK5M : Αυτματς διακπτης για

απσύνδεση λων των πλων τυεφεδρικύ θερμαντήρα

K7M : Ρελέ αντλίας ηλιακύK3M : Επαφέας ενισ$υτικύ θερμαντήραK1M/K2M : Επαφέας εφεδρικύ θερμαντήρα

Βήμα 1/2F2B : Ασφάλεια ενισ$υτικύ θερμαντήραF1B : Ασφάλεια εφεδρικύ θερμαντήραF1T : Θερμική ασφάλεια Εφεδρικς

θερμαντήραςA4P : PCB ηλιακύ συστήματς / τηλε -

συναγερμύA3P : Θερμστάτης (κύκλωμα ισ$ύoς PC)A2P : Διασύνδεση $ρήστη PCBA1P : Κύρια πλακέτα (PCB)

Μν για

EKHW*V3 ∏ραιρετικά

εαρτήματα

3TW57786-6

EKHBH(X)008AA6T1/9T1Εωτερική μνάδα

Τρφδσία ισύς3-230V 50Hz

>> Βλ. σημείωση 2 <<

Διασύνδεση$ρήστη

Μν για EKHW*V3∏ραιρετικάεαρτήματα

Θερμστάτης

On/Off

∏ραιρετικάεαρτήματα

Καλωδίωση $ώρυεγκατάστασης

Συνδεσμλγίαανάλγα με τμντέλ

Βλ. σημείωση 7Για EKHWSU*V3∏ραιρετικάεαρτήματα

Βαλ)ίδα NO

Βαλ)ίδα NC

θέρμανσηψύη

230V AC

παρ$ή απ

PCB

Μν για τηνεπιλγή EKSWW

Μν για EKHW∏ραιρετικάεαρτήματα

Μν γιαEKSOLHWAV1∏ραιρετικάεαρτήματα

Δεαμενή "εστύ

νερύ $ρήσης

Δεαμενή "εστύνερύ $ρήσης

Βλ. σημείωση 7Για EKHWSU*V3∏ραιρετικάεαρτήματα

Σύνδεση αντλίαςηλιακύ συστήματς

Μν για EKRP1HB∏ραιρετικάεαρτήματα

Έδςσυναγερμύ

Έδς

on/o

ffμνάδας

Είσδςηλιακύ

στι$είυ

Τύπς3-σύρματς(SPST)

Τύπςελατηρίυεπαναφράς

Μν για EKHW*V3∏ραιρετικάεαρτήματα

Βλ. σημείωση 9

Καλωδίωση $ώρυεγκατάστασης

PCB

Βλ. σημείωση 8

X1M-X4M : ΚλεμσειρέςV2S : ∏ρστασία κατά τυ σπινθηρισμύ 2V1S : ∏ρστασία κατά τυ σπινθηρισμύ 1FU1 : Ασφάλεια 3.15A T 250VFU2 : Ασφάλεια 5A T 250VFuS, FuR : Ασφάλεια 5A 250V για PCB ηλιακύ/τηλε -

συναγερμύQ1DI : ∏ρστασία διαρρής πρς τη γηQ2L/Q3L : Θερμική πρστασία ενισ$υτικύ

θερμαντήραςQ1L : Θερμική πρστασία εφεδρικύ

θερμαντήραςS1S : Ρελέ ηλιακύ αντλιστάσιυSS1 : Διακπτης Dip (μικρδιακπτης)R5T : Θερμίστρ "εστύ νερύ $ρήσηςR4T : Θερμίστρ εισαγωγής νερύR3T : Θερμίστρ πλευράς υγρύ ψυκτικύ

μέσυR2T : Θερμίστρ εφεδρικύ θερμαντήρα

νερύ εαγωγήςR1T : Θερμίστρ εναλλάκτη θερμτητας

νερύ εαγωγήςS1L : Διακπτης παρ$ήςE4H : Ενισ$υτικς θερμαντήραςE1H-E3H : Στι$εί εφεδρικύ θερμαντήρα 1M3S : Τριδική )αλ)ίδα: επιδαπέδια

θέρμανση/"εστ νερ $ρήσηςM2S : Δίδς )αλ)ίδα πργράμματς ψύηςM1P : ΑντλίαPHC1 : Κύκλωμα εισδυ AplocouplerK5M : Αυτματς διακπτης για απσύνδεση

λων των πλων τυ εφεδρικύθερμαντήρα

K7M : Ρελέ αντλίας ηλιακύK3M : Επαφέας ενισ$υτικύ θερμαντήραK1M/K2M : Επαφέας εφεδρικύ θερμαντήρα Βήμα 1F2B : Ασφάλεια ενισ$υτικύ θερμαντήραF1B : Ασφάλεια εφεδρικύ θερμαντήραF1T : Θερμική ασφάλεια Εφεδρικς

θερμαντήραςA4P : PCB ηλιακύ συστήματς / τηλε -

συναγερμύA3P : Θερμστάτης (κύκλωμα ισ$ύoς PC)A2P : Διασύνδεση $ρήστη PCBA1P : Κύρια πλακέτα (PCB)

Σημειώσεις:1 Τ παρν διάγραμμα καλωδίωσης ισ$ύει μν για την εσωτερική μνάδα.2 2ρησιμπιείστε μία και μν απκλειστική τρφδσία ρεύματς για εσωτερική μνάδα,

εωτερική μνάδα και επιλγή EKHW3 :Καλωδίωση $ώρυ εγκατάστασης No/No καννικά ανικτή / καννικά κλειστή SPST -

μνπλική μίας κίνησης.4 :∏λακέτα ακρδεκτών :Φίσα :Ακρδέκτης :Γείωση πρστασίας5 Μην $ρησιμπιείτε τη μνάδα )ρα$υκυκλώνντας πιαδήπτε διάταη πρστασίας.6 BLK: Μαύρ / WHT: Λευκ / RED: Κκκιν / BLU: Μπλε / PINK: Ρ" / YLW: Κίτριν

BRN: καφέ / GRY: Γκρι / GRN: ∏ράσιν / ORG: ∏ρτκαλί / VIO: Μ)7 Για EKHWSU*V3, συμ)υλευτείτε τ εγ$ειρίδι επιλγών.8 Η επιλγή PCB λειτυργεί με εωτερικ τρφδτικ 230V AC.9 Για EKSOLHWAV1, συμ)υλευτείτε τ εγ$ειρίδι επιλγών.

∏ραιρετικάεαρτήματα

Καλωδίωση $ώρυεγκατάστασης

Συνδεσμλγίαανάλγα με τμντέλ

2ρώμακαλωδίυΚαλωδίωση $ώρυ

εγκατάστασης

PCB

Μν γιαEKHW*V3 ∏ραιρετικάεαρτήματα

Ασφάλεια επιλγήςηλεκτρικύ θερμαντήρα

Μντέλ 6T1 9T1F1B 20A 32A

EKSWW απαρτίαασφάλειας

F2B 20A

Page 31: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

• Altherma • Εσωτερικές μονάδες 31

• Εσωτερικές μονάδες • R-410A • EKHBH(X)008AA

6 Διάγραμμα καλωδίωσης6 - 2 Διάγραμμα εξωτερικών συνδέσεων

16

3TW56719-6A

∏ραιρετικά εαρτήματα

Εωτερική μνάδα

Τρφδσία ρεύματς εφεδρικύ θερμαντήρα (3/6/9kW): 400V ή 230V +γείωση

Βαλ)ίδα NO :

Βαλ)ίδα NC :

Τρφδσία ρεύματς ενισ$υτικύ θερμαντήρα (3kW): 400V ή 230V+ γείωση

∏ραιρετική τρφδσίαρεύματς

X1M:7-8-Γείωση

X1M:L-N-Γείωση Για περισστερες λεπτμέρειεςπαρακαλύμε ελέγτε τδιάγραμμα συνδεσμλγίας τηςμνάδας

4 πυρήνας

Βασικά μέρη

Απ τ εμπρι

A3P (πραιρετική)4 πυρήνας

Εσωτερική μνάδα

X2M:1-2-3-Γείωση

Δεαμενή καθαρύνερύ

R5T - Θερμκρασίανερύ θερμίστρ

230V ή 400V

2 πυρήνας

Σήμα

Τρφδσία ρεύματςενισ$υτικύθερμαντήρα

Τρφδσία ισύς

M2S (EKHBX Μνάδες)για πργραμμα ψύης

Θερμστάτης δωματίυ

Διασύνδεση$ρήστη

X1M:9-10-11-Γείωση

Q2L - Ενισ$υτικςθερμαντήρας Clixon

5 πυρήνας

4πυρήνας

3πυρήνας

M3S (ταν τπθετείται τ EKSWW )επιλγή "εστύ νερύ-θέρμανσης

θερμτητας

2 πυρήνας

2 πυρήνας

Δίδη 'αλ'ίδα

Τρίδη 'αλ'ίδα

ΚαλώδιθερμίστρΣημείωση: ελά$.απσταση μέ$ρι τκαλώδι ρεύματς= 3 εκ.

3 πυρήναςΤρφδσία ρεύματς μνάδας: 230V +γείωση

Δίδη )αλ)ίδα

Q3L - Q1TClixon

ΘερμστάτηςΔίδη )αλ)ίδα

2 πυρήνας

Μν για EKSWWU*V3

EKHBH(X)008AA

Page 32: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

• Εσωτερικές μονάδες • R-410A • EKHBH(X)008AA

• Altherma • Εσωτερικές μονάδες32

7 Εύρος λειτουργίας

17

4TW57553-1A

Λειτυργίαψύης

Εωτερική θερμκρ. (°CDB)

Θερμκρασία διαφεύγντς νερύ εατμιστή(°C)

Θερμκρασία νερύ εδυ απ συμπυκνωτή(°C)

Λειτυργίαθέρμανσης

Εωτερική θερμκρ. (°CDB)

: Λειτυργία ενισ$υτικύθερμαντήρα μν

Εωτερική θερμκρ. (°CDB)

Θέσηλειτυργίαςκαθαρτητας

Θερμκρασία δεαμενής νερύκαθαρτιτητας (°C)

: Μνάδες με πραιρετικεφεδρικ θερμαντήρα

: Μνάδες με πραιρετικεφεδρικ θερμαντήρα ήλειτυργία ενισ$υτικύθερμαντήρα μν

50

EKHBH(X)008AA

ERHQ006-008AD

Page 33: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

• Altherma • Εσωτερικές μονάδες 33

• Εσωτερικές μονάδες • R-410A • EKHBH(X)008AA

8 Υδραυλικές αποδόσεις8 - 1 Πτώση στατικής πίεσης μονάδας

18

4TW57789-1

ESP

[kPa

]

∏ρειδπίηση:1.Η επιλγή παρ$ής εκτς των καμπυλώνμπρεί να πρκαλέσει )λά)η στη μνάδα ήδυσλειτυργία της.Βλ επίσης ελά$ιστη καιμέγιστη επιτρεπμενη παρ$ή νερύ στιςτε$νικές πρδιαγραφές.2. Η πιτητα τυ νερύ πρέπει να είναισύμφωνη με την δηγία EN Ε+Κ 98/83 E+Κ.

∏αρή (l/min)

III: Υψηλή τα$ύτηταII: μεσαία τα$ύτηταI: 2αμηλή τα$ύτητα

ESP: Εωτερική στατική πίεση∏αρ$ή: παρ$ή νερύ διαμέσυ της μνάδας

EKHBH(X)008AA

Page 34: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr
Page 35: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

Τεχνικά δεδομένα

Μέρος 2/3:ERHQ011-016AAEKHBH/X016AB

EEDEL08-720

Altherm

a

Page 36: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr
Page 37: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

• Altherma • Εξωτερικές μονάδες 37

• Εξωτερικές μονάδες • R-410A • ERHQ011-016AA

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝERHQ011-016AA

1 Χαρακτηριστικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

2 Τεχνικά χαρακτηριστικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Ονομαστική απόδοση και ονομαστική είσοδος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Τεχνικά χαρακτηριστικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

3 Πίνακες απόδοσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42Πίνακες απόδοσης θέρμανσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42Πίνακες απόδοσης ψύξης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

4 Διαστασιοποιημένο σχέδιο & κέντρο βάρους . . . . . . . . . . . . . . . . . 44Διαστασιοποιημένο σχέδιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

5 Διάγραμμα σωληνώσεων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

6 Δεδομένα ήχου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46Φάσμα ηχητικής πίεσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Page 38: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

• Εξωτερικές μονάδες • R-410A • ERHQ011-016AA

• Altherma • Εξωτερικές μονάδες38

1 Χαρακτηριστικά

21

ÅîùôåñéêÝò ì Altherma ERHQ011-016AA R-410A • Οικονομική εναλλακτική λύση στα ορυκτά καύσιμα

• Χαμηλοί λογαριασμοί κατανάλωσης ενέργειας και χαμηλές εκπομπές CO2

• Εύκολη εγκατάσταση

• Συνολική λύση για άνεση όλο το χρόνο

Page 39: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

• Altherma • Εξωτερικές μονάδες 39

• Εξωτερικές μονάδες • R-410A • ERHQ011-016AA

2 Τεχνικά χαρακτηριστικά

22

2-1 Ονομαστική απόδοση και ονομαστική είσοδος

ERHQ011AA ERHQ014AA ERHQ016AA ERHQ011AA ERHQ014AA ERHQ016AA

Για συνδυασμό εσωτερικών μονάδων + εξωτερικών μονάδων

Εσωτερικές μονάδες EKHBH016AA EKHBH016AA EKHBH016AA EKHBX016AA EKHBX016AA EKHBX016AA

Συνθήκη 1 Απόδοση θέρμανσης

Ονομαστική kW 11,2 14,0 16,0 11,2 14,0 16,0

Απόδοση ψύξης

Ονομαστική kW 13,9 17,3 17,8

Θέρμανση PI Ονομαστική kW 2,46 3,17 3,83 2,46 3,17 3,83Ψύξη PI Ονομαστική kW 3,79 5,78 6,77COP Ονομαστική 4,55 4,42 4,18 4,55 4,42 4,18EER Ονομαστική 3,67 2,99 2,63

ονομαστικη αποδοση

Απόδοση θέρμανσης

Ονομαστική kW 10,3 13,1 15,2 10,3 13,1 15,2

Απόδοση ψύξης

Ονομαστική kW 10,0 12,5 13,1

Θέρμανση PI Ονομαστική kW 3,06 3,88 4,66 3,06 3,88 4,66Ψύξη PI Ονομαστική kW 3,60 5,29 5,95COP Ονομαστική 3,37 3,38 3,26 3,37 3,38 3,26EER Ονομαστική 2,78 2,36 2,20

Για συνδυασμό εσωτερικών μονάδων + εξωτερικών μονάδων

Σημειώσεις Συνθήκη 1: Ψύξη Ta 35°C - LWE 18°C - Θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C ( DT = 5°C )Συνθήκη 2: Ψύξη Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C ) - Θέρμανση Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( DT = 5°C )

2-2 Τεχνικά χαρακτηριστικάERHQ011AA ERHQ014AA ERHQ016AA ERHQ011AA ERHQ014AA ERHQ016AA

Περίβλημα Χρώμα ΚρεμΥλικό Βαμμένο έλασμα από γαλβανισμένο χάλυβα

Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 1170 1170 1170 1170 1170 1170Πλάτος mm 900 900 900 900 900 900Βάθος mm 320 320 320 320 320 320

Βάθος Ύψος mm 1349 1349 1349 1349 1349 1349Πλάτος mm 980 980 980 980 980 980Βάθος mm 420 420 420 420 420 420

Βάρος Μονάδα kg 103 103 103 103 103 103Συσκευασμένη μονάδα kg 114 114 114 114 114 114

Βάθος Υλικό EPSΧαρτόνιΞύλο

PP (Ιμάντες πρόσδεσης)Βάρος kg 11 11 11 11 11 11

Εναλλάκτης θερμότητας

Διαστάσεις Μήκος mm 857 857 857 857 857 857Αρ. σειρών 2 2 2 2 2 2Βήμα πτερυγίου

mm 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Αρ. βημάτων 6 6 6 6 6 6Εμβαδόν πρόσοψης

m² 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98

Αρ. σταδίων 52 52 52 52 52 52Τύπου σωλήνα Hi-XSS(8)Πτερύγιο Τύπος WF Πτερύγιο

Επεξεργασία Αντιδιαβρωτική επεξεργασία(PE)Ανεμιστήρας Τύπος Ελικοειδής

Ποσότητα 2 2 2 2 2 2

Page 40: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

• Εξωτερικές μονάδες • R-410A • ERHQ011-016AA

• Altherma • Εξωτερικές μονάδες40

2 Τεχνικά χαρακτηριστικά

22

Ταχύτητα ροής αέρα (ονομαστική στα 230V)

Θέρμανση υψηλή m³/Ελάχ.

90 90 90 90 90 90

Ψύξη υψηλή m³/Ελάχ.

96 100 97

Ανεμιστήρας Discharge direction ΟριζόντιοΚινητήρας Ποσότητα 2 2 2 2 2 2

Μοντέλο Κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες Ισχύς W 70 70 70 70 70 70

Κινητήρας Ταχύτητα (Ονομαστική)

απόδοσης 8 8 8 8 8 8Θέρμανση rpm 760 760 760 760 760 760Ψύξη rpm 800 850 830

Ανεμιστήρας Κινητήρας Ισχύς W 70 70 70 70 70 70Μετάδοση κίνησης Άμεσης οδήγησης

Συμπιεστής Ποσότητα 1 1 1 1 1 1Κινητήρας Μοντέλο JT100G-VD

Τύπος Ερμητικά κλειστός, σπειροειδής συμπιεστήςΙσχύς μοτέρ

W 2200 2200 2200 2200 2200 2200

Μέθοδος εκκίνησης Με inverterΘερμαντήρας στροφαλοθαλάμου

W 33 33 33 33 33 33

Εύρος λειτουργίας

Θέρμανση Ελάχ. °CWB -20 -20 -20 -20 -20 -20Μεγ. °CWB 35 35 35 35 35 35

Ψύξη Ελάχ. °CDB 10 10 10Μεγ. °CDB 46 46 46

Απολυμασμένο νερό

Ελάχ. °CDB -20 -20 -20 -20 -20 -20Μεγ. °CDB 43 43 43 43 43 43

Ηχητική στάθμη (Ονομαστική)

Θέρμανση Ηχητική ισχύς

dBA 64 64 66

Ηχητική πίεση

dBA 49 51 53 49 51 53

Ψύξη Ηχητική ισχύς

dBA 64 66 69

Ηχητική πίεση

dBA 50 52 54

Ηχητική στάθμη (Night quiet)

Θέρμανση Ηχητική πίεση

dBA 42 42 43 42 42 43

Ψύξη Ηχητική πίεση

dBA 45 45 46

Ψυκτικό Τύπος R-410AΒαλβίδα kg 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7Έλεγχος Θερμοεκτονωτική βαλβίδα (Ηλεκτρονικού τύπου)Αρ. κυκλωμάτων 1 1 1 1 1 1

Λάδι ψυκτικού Τύπος Daphne FVC68DΌγκος φορτίου l 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

2-2 Τεχνικά χαρακτηριστικάERHQ011AA ERHQ014AA ERHQ016AA ERHQ011AA ERHQ014AA ERHQ016AA

Page 41: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

• Altherma • Εξωτερικές μονάδες 41

• Εξωτερικές μονάδες • R-410A • ERHQ011-016AA

2 Τεχνικά χαρακτηριστικά

22

Συνδέσεις σωληνώσεων

Υγρού (OD) Ποσότητα 1 1 1 1 1 1Τύπος Κωνική σύνδεσηΔιάμετρος (OD)

mm 9,52

αέριο Ποσότητα 1 1 1 1 1 1Τύπος Κωνική σύνδεσηΔιάμετρος (OD)

mm 15,9

Έξοδος συμπυκνωμάτων

Ποσότητα 3 3 3 3 3 3Τύπος ΟπήΔιάμετρος (OD)

mm 26 26 26 26 26 26

Μήκος σωληνώσεων

Ελάχιστη m 5 5 5 5 5 5Μέγιστη m 75 75 75 75 75 75ισοδύναμο m 95 95 95 95 95 95Χωρίς φορτίο m 30 30 30 30 30 30

Πρόσθετο φορτίο ψυκτικού kg/m Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης εξωτερικής μονάδας 4PW37976-1BΥψομετρική διαφορά εγκατάστασης

Μέγιστη m 30 30 30 30 30 30

Θερμομόνωση Σωληνώσεις υγρού και σωληνώσεις αερίουΜέθοδος απόψυξης Εξισορρόπηση πίεσηςΈλεγχος απόψυξης Αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας εναλλάκτη θερμότηταςΜέθοδος ελέγχου απόδοσης Με σύστημα InverterΕξαρτήματα ασφαλείας Θερμική προστασία κινητήρα ανεμιστήρα

ΑσφάλειαΔιακόπτης υψηλής πίεσης

Στάνταρ εξαρτήματα

Εξάρτημα Ταινίες στερέωσης «tie wrap»Ποσότητα 2 2 2 2 2 2Εξάρτημα Εγχειρίδιο εγκατάστασηςΠοσότητα 1 1 1 1 1 1

Σημειώσεις Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε ορισμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Συμβουλευθείτε το σχέδιο ηχητικού φάσματος για

περισσότερες πληροφορίες.Μέχρι τα 3m με επαναφόρτιση της εξωτερικής μονάδας. Συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας.

2-3 Ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικάERHQ011AA ERHQ014AA ERHQ016AA ERHQ011AA ERHQ014AA ERHQ016AA

Τροφοδοσία ισχύος

Όνομα V3Φάση 1~Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50Τάση V 230 230 230 230 230 230Εύρος τάσης Ελάχιστη V -10%

Μέγιστη V +10%Ρεύμα Μέγιστο ρεύμα

λειτουργίαςΨύξη A 22,8 27,4 31,9

Συνιστώμενες ασφάλειες A 32 32 32 32 32 32Συνδέσεις καλωδιώσεων

Για τροφοδοσία ισχύος

Παρατήρηση Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης εξωτερικής μονάδας 4PW37976-1B

Για σύνδεση με εσωτερική μονάδα

Παρατήρηση Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης εξωτερικής μονάδας 4PW37976-1B

Είσοδος τροφοδοσίας ισχύος Εξωτερική μονάδα μόνο

2-2 Τεχνικά χαρακτηριστικάERHQ011AA ERHQ014AA ERHQ016AA ERHQ011AA ERHQ014AA ERHQ016AA

Page 42: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

• Εξωτερικές μονάδες • R-410A • ERHQ011-016AA

• Altherma • Εξωτερικές μονάδες42

3 Πίνακες απόδοσης3 - 1 Πίνακες απόδοσης θέρμανσης

23

-

CC

, E

uro

ven

t 6

/C/0

03

-20

06

[kW

]

CC

, E

uro

ve

nt

6/C

/003

-200

6 [

kW

]

PI

[kW

],

Euro

ve

nt 6

/C/0

03-2

006

[kW

]

LW

E:

(°C

]

LW

C [°C

]

Tam

b [

°C

] R

H=

85

%

1.

Eu

rove

nt

6/C

/00

3-2

00

6

D1

= 3

-8°C

2.

Eu

rove

nt

6/C

/00

3-2

00

6

D1

= 3

-8°C

3.

.

Eu

rove

nt

6/C

/00

3-2

00

6

=9

0W

(1

45

11

)

-

3TW

5775

2-1

ERH

Q

Page 43: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

• Altherma • Εξωτερικές μονάδες 43

• Εξωτερικές μονάδες • R-410A • ERHQ011-016AA

3 Πίνακες απόδοσης3 - 2 Πίνακες απόδοσης ψύξης

23

CC

, E

uro

ven

t 6

/C/0

03

-20

06

[kW

]

CC

, E

uro

ve

nt 6/C

/00

3-2

00

6 [kW

]

PI

[kW

],

Euro

ve

nt 6

/C/0

03-2

006

[kW

]

LW

E:

(°C

]

LW

C [°C

]

Tam

b [

°C

] R

H=

85

%

1.

Eu

rove

nt

6/C

/00

3-2

00

6

D1

= 3

-8°C

2.

Eu

rove

nt

6/C

/00

3-2

00

6

D1

= 3

-8°C

3.

.

Eu

rove

nt

6/C

/00

3-2

00

6

=9

0W

(1

45

11

)

3TW

5775

2-1

ERH

Q

Page 44: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

• Εξωτερικές μονάδες • R-410A • ERHQ011-016AA

• Altherma • Εξωτερικές μονάδες44

4 Διαστασιοποιημένο σχέδιο & κέντρο βάρους4 - 1 Διαστασιοποιημένο σχέδιο

24

ERH

Q01

1-01

6AA

1ψ1

5.9

2ψ9

.5

3 (

)

4 (

)

5 6 (

ψ34)

7 (

ψ27)

8

3TW

5776

4-1

4-M

12

Page 45: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

• Altherma • Εξωτερικές μονάδες 45

• Εξωτερικές μονάδες • R-410A • ERHQ011-016AA

5 Διάγραμμα σωληνώσεων

25

ERH

Q01

1-01

6AA

3T

W57765-1

5/1

6’

o9.5

C 1

220T

-0

o15.9

C 1

220T

-0

( 5

/16’

)

EK

HB

0

16

..

.

Page 46: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

• Εξωτερικές μονάδες • R-410A • ERHQ011-016AA

• Altherma • Εξωτερικές μονάδες46

6 Δεδομένα ήχου6 - 1 Φάσμα ηχητικής πίεσης

26

ERHQ011-016AA

(dB

)

(Hz) (Hz) (Hz)

ERHQ011AAV3 ERHQ014AAV3 ERHQ016AAV3

3TW57767-2A

1 ( - ).

2 dBA = A- ( -A IEC)

3 0dB = 20 a.

4 ,

. ( )

(dB

)

(dB

)

ERHQ011-016AA

(dB

)

(Hz) (Hz) (Hz)

ERHQ011AAV3 ERHQ014AAV3 ERHQ016AAV3

3TW57767-1A

1 ( - ).

2 dBA = A- ( -A IEC)

3 0dB = 20 a.

4 ,

. ( )

(dB

)

(dB

)

Page 47: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

• Altherma • Εξωτερικές μονάδες 47

• Εξωτερικές μονάδες • R-410A • ERHQ011-016AA

6 Δεδομένα ήχου6 - 1 Φάσμα ηχητικής πίεσης

26

ERHQ011-016AA

(dB

)

(Hz) (Hz) (Hz)

ERHQ011AAV3 ERHQ014AAV3 ERHQ016AAV3

3TW57767-4

1 ( - ).

2 dBA = A- ( -A IEC)

3 0dB = 20 a.

4 ,

. ( )

(dB

)

(dB

)

ERHQ011-016AA

(dB

)

(Hz) (Hz) (Hz)

ERHQ011AAV3 ERHQ014AAV3 ERHQ016AAV3

3TW57767-3

1 ( - ).

2 dBA = A- ( -A IEC)

3 0dB = 20 a.

4 ,

. ( )

(dB

)

(dB

)

Page 48: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr
Page 49: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

• Altherma • Εσωτερικές μονάδες 49

• Εσωτερικές μονάδες • R-410A • EKHBH(X)016AB

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝEKHBH(X)016AB

1 Χαρακτηριστικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

2 Τεχνικά χαρακτηριστικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Τεχνικά χαρακτηριστικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

3 Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

4 Διαστασιοποιημένο σχέδιο & κέντρο βάρους . . . . . . . . . . . . . . . . . 57Διαστασιοποιημένο σχέδιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

5 Διάγραμμα σωληνώσεων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

6 Διάγραμμα καλωδίωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59Διάγραμμα καλωδίωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59External connection diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

7 Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62Option necessity instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

8 Εύρος λειτουργίας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

9 Hydraulic performance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64Static pressure drop unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Page 50: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

• Εσωτερικές μονάδες • R-410A • EKHBH(X)016AB

• Altherma • Εσωτερικές μονάδες50

1 Χαρακτηριστικά

21

ÅóùôåñéêÝò ì Altherma EKHBH(X)016AB R-410A • Οικονομική εναλλακτική λύση στα ορυκτά καύσιμα

• Χαμηλοί λογαριασμοί κατανάλωσης ενέργειας και χαμηλές εκπομπές CO2

• Εύκολη εγκατάσταση

• Συνολική λύση για άνεση όλο το χρόνο

Page 51: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

• Altherma • Εσωτερικές μονάδες 51

• Εσωτερικές μονάδες • R-410A • EKHBH(X)016AB

2 Τεχνικά χαρακτηριστικά

22

2-1 Τεχνικά χαρακτηριστικά EKHBH016AB EKHBX016AB

Εξωτερικές μονάδες ERHQ011AAV3ονομαστική είσοδος(Μόνο εσωτερική) W 230Περίβλημα Χρώμα RAL9010

Υλικό Γαλβανισμένος χάλυβας με εποξική πολυεστερική βαφήΔιαστάσεις Βάθος Ύψος mm 1225

Πλάτος mm 660Βάθος mm 610

Μονάδα Ύψος (1) mm 922Πλάτος mm 502Βάθος mm 361

Βάρος Βάρος μηχανήματος kg 55Μικτό βάρος kg 65

Βάθος Υλικό EPSΥλικό ΞύλοΥλικό ΧαρτόνιΥλικό PP (Ιμάντες πρόσδεσης)Βάρος kg 10

Κύρια εξαρτήματα

Αντλία Τύπος ΥδρόψυκτηΑρ. ταχύτητας 2Ονομαστική ESP Μονάδα

Θέρμανση kPa 52,5Ψύξη kPa 55,9

Ισχύς εισόδου W 210Πλευρά νερού Heat ex-changer

Τύπος Χαλκοκολλημένη πλάκαΠοσ. 1Όγκος νερού l 1,01Ταχύτητα παροχής νερού Ελάχ.

l/Ελάχ. 16

Ταχύτητα παροχής νερού Nom.

Θέρμανση (3) l/Ελάχ. 32,1Ψύξη (2) l/Ελάχ. 28,7

Ταχύτητα παροχής νερού Ελάχ.

l/Ελάχ. 58

Μονωτικό υλικό Αφρός πολυουρεθάνηςΔοχείο διαστολής

Όγκος l 10Μέγ. πίεση νερού bar 3Προκαταρκτική πίεση bar 1

Φίλτρο νερού Διαμετρικές διατρήσεις mm 1Υλικό Ορείχαλκος

λώματος νερού

Διάμετρος συνδέσεων σωληνώσεων in 1-1/4'' MBSPΣύνδεση in 1-1/4''Βαλβίδα ασφαλείας bar 3Μανόμετρο NeΒαλβίδα αποστράγγισης/βαλβίδα πλήρωσης NeΒαλβίδα διακοπής παροχής NeΒαλβίδα εξαέρωσης NeΣυνολική ποσότητα νερού (6) l 5,5

Κύκλωμα ψυκτικού

Διάμετρος πλευράς αερίου mm 15,9Διάμετρος πλευράς υγρού mm 9,52

Ηχητική στάθμη

Ηχητική πίεση (5) dBA 28

Εύρος λειτουργίας

Περιβάλλοντος

Θέρμανση °C -20~35

Ψύξη °C 10~46Πλευρά νερού Θέρμανση (5) °C 15~55

Ψύξη °C 5~22Εξωτερικές μονάδες ERHQ014AAV3ονομαστική είσοδος(Μόνο εσωτερική) W 230Περίβλημα Χρώμα RAL9010

Υλικό Γαλβανισμένος χάλυβας με εποξική πολυεστερική βαφή

Page 52: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

• Εσωτερικές μονάδες • R-410A • EKHBH(X)016AB

• Altherma • Εσωτερικές μονάδες52

2 Τεχνικά χαρακτηριστικά

22

2-1 Τεχνικά χαρακτηριστικά EKHBH016AB EKHBX016AB

Διαστάσεις Βάθος Ύψος mm 1225Πλάτος mm 660Βάθος mm 610

Μονάδα Ύψος (1) mm 922Πλάτος mm 502Βάθος mm 361

Βάρος Βάρος μηχανήματος kg 55Μικτό βάρος kg 65

Βάθος Υλικό EPSΥλικό ΞύλοΥλικό ΧαρτόνιΥλικό PP (Ιμάντες πρόσδεσης)Βάρος kg 10

Κύρια εξαρτήματα

Αντλία Τύπος ΥδρόψυκτηΑρ. ταχύτητας 2Ονομαστική ESP Μονάδα

Θέρμανση kPa 43,5Ψύξη kPa 49,1

Ισχύς εισόδου W 210Πλευρά νερού Εναλλάκτης θερμότητας

Τύπος Χαλκοκολλημένη πλάκαΠοσ. 1Όγκος νερού l 1,01Ταχύτητα παροχής νερού Ελάχ. l/Ελάχ. 16Ταχύτητα παροχής νερού Nom.

Θέρμανση (3) l/Ελάχ. 40,1Ψύξη (2) l/Ελάχ. 35,8

Ταχύτητα παροχής νερού Max.

l/Ελάχ. 58

Μονωτικό υλικό Αφρός πολυουρεθάνηςΔοχείο διαστολής

Όγκος l 10Μέγ. πίεση νερού bar 3Προκαταρκτική πίεση bar 1

Φίλτρο νερού Διαμετρικές διατρήσεις mm 1Υλικό Ορείχαλκος

λώματος νερού

Διάμετρος συνδέσεων σωληνώσεων in 1-1/4'' MBSPΣύνδεση in 1-1/4''Βαλβίδα ασφαλείας bar 3Μανόμετρο NeΒαλβίδα αποστράγγισης/βαλβίδα πλήρωσης NeΒαλβίδα διακοπής παροχής NeΒαλβίδα εξαέρωσης NeΣυνολική ποσότητα νερού (6) l 5,5

Κύκλωμα ψυκτικού

Διάμετρος πλευράς αερίου mm 15,9Διάμετρος πλευράς υγρού mm 9,52

Ηχητική στάθμη

Ηχητική πίεση (5) dBA 28

Εύρος λειτουργίας

Περιβάλλοντος

Θέρμανση °C -20~35Ψύξη °C 10~46

Πλευρά νερού Θέρμανση (5) °C 15~55Ψύξη °C 5~22

Εξωτερικές μονάδες ERHQ016AAV3ονομαστική είσοδος(Μόνο εσωτερική) W 230Περίβλημα Χρώμα RAL9010

Υλικό Γαλβανισμένος χάλυβας με εποξική πολυεστερική βαφήΔιαστάσεις Βάθος Ύψος mm 1225

Πλάτος mm 660Βάθος mm 610

Μονάδα Ύψος (1) mm 922Πλάτος mm 502Βάθος mm 361

Page 53: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

• Altherma • Εσωτερικές μονάδες 53

• Εσωτερικές μονάδες • R-410A • EKHBH(X)016AB

2 Τεχνικά χαρακτηριστικά

22

2-1 Τεχνικά χαρακτηριστικά EKHBH016AB EKHBX016AB

Βάρος Βάρος μηχανήματος kg 55Μικτό βάρος kg 65

Βάθος Υλικό EPSΥλικό ΞύλοΥλικό ΧαρτόνιΥλικό PP (Ιμάντες πρόσδεσης)Βάρος kg 10

Κύρια εξαρτήματα

Αντλία Τύπος ΥδρόψυκτηΑρ. ταχύτητας 2Ονομαστική ESP Μονάδα

Θέρμανση kPa 35,0Ψύξη kPa 46,8

Ισχύς εισόδου W 210Πλευρά νερού Εναλλάκτης θερμότητας

Τύπος Χαλκοκολλημένη πλάκαΠοσ. 1Όγκος νερού l 1,01Ταχύτητα παροχής νερού Ελάχ.

l/Ελάχ. 16

Ταχύτητα παροχής νερού Nom.

Θέρμανση (3) l/Ελάχ. 45,9Ψύξη (2) l/Ελάχ. 37,6

Ταχύτητα παροχής νερού Max.

l/Ελάχ. 58

Μονωτικό υλικό Αφρός πολυουρεθάνηςΔοχείο διαστολής

Όγκος l 10Μέγ. πίεση νερού bar 3Προκαταρκτική πίεση bar 1

Φίλτρο νερού Διαμετρικές διατρήσεις mm 1Υλικό Ορείχαλκος

λώματος νερού

Διάμετρος συνδέσεων σωληνώσεων in 1-1/4'' MBSPΣύνδεση in 1-1/4''Βαλβίδα ασφαλείας bar 3Μανόμετρο NeΒαλβίδα αποστράγγισης/βαλβίδα πλήρωσης NeΒαλβίδα διακοπής παροχής NeΒαλβίδα εξαέρωσης NeΣυνολική ποσότητα νερού (6) l 5,5

Κύκλωμα ψυκτικού

Διάμετρος πλευράς αερίου mm 15,9Διάμετρος πλευράς υγρού mm 9,52

Ηχητική στάθμη

Ηχητική πίεση (5) dBA 28

Εύρος λειτουργίας

Περιβάλλοντος

Θέρμανση °C -20~35Ψύξη °C 10~46

Πλευρά νερού

Θέρμανση (5) °C 15~55

Ψύξη °C 5~22Σημειώσεις (1) Πλευρά νερού: Ύψος=936mmΣημειώσεις (2) Tamb 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)Σημειώσεις (3) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)Σημειώσεις (4) Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε απόσταση 1 μ. από τη μονάδα. Είναι μία σχετική

τιμή που εξαρτάται από την απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον. Η αναφερόμενη στάθμη ηχητικής πίεσης ισχύει για μεσαία ταχύτητα αντλίας.

Σημειώσεις (5) 15°C-25°C: Η αναφερόμενη στάθμη ηχητικής πίεσης ισχύει για μεσαία ταχύτητα αντλίας.Σημειώσεις (6) Περιλαμβάνει σωλήνωση+PHE+εφεδρικό θερμαντήρα/εξαιρείται το δοχείο διαστολής.

Page 54: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

• Εσωτερικές μονάδες • R-410A • EKHBH(X)016AB

• Altherma • Εσωτερικές μονάδες54

2 Τεχνικά χαρακτηριστικά

22

2-2 Ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά EKHBH016AB EKHBX016AB

Ηλεκτρικός θερμαντήρας

Τύπος 3V3Τροφοδοσία ισχύος

Φάση 1~Συχνότητα Hz 50Τάση V 230

Ρεύμα ρευμα λειτουργιασ A 13Εύρος τάσης

Ελάχιστη -10%Μέγιστη +10%

Συνδέσεις καλωδιώσεων

Για τροφοδοσία ρεύματος εφεδρικού θερμαντήρα

Ποσότητα καλωδίων 3GΤύπος καλωδίων Επιλέξτε διάμετρο και τύπο σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς.

Ηλεκτρικός θερμαντήρας

Τύπος 6V3Τροφοδοσία ισχύος

Φάση 1~Συχνότητα Hz 50Τάση V 230

Ρεύμα ρευμα λειτουργιασ A 26Εύρος τάσης

Ελάχιστη -10%Μέγιστη +10%

Συνδέσεις καλωδιώσεων

Για τροφοδοσία ρεύματος εφεδρικού θερμαντήρα

Ποσότητα καλωδίων 3GΤύπος καλωδίων Επιλέξτε διάμετρο και τύπο σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς.

Ηλεκτρικός θερμαντήρας

Τύπος 6WNΤροφοδοσία ισχύος

Φάση 3~Συχνότητα Hz 50Τάση V 400

Ρεύμα ρευμα λειτουργιασ A 8,7Εύρος τάσης

Ελάχιστη -10%Μέγιστη +10%

Συνδέσεις καλωδιώσεων

Για τροφοδοσία ρεύματος εφεδρικού θερμαντήρα

Ποσότητα καλωδίων 4GΤύπος καλωδίων Επιλέξτε διάμετρο και τύπο σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς.

Ηλεκτρικός θερμαντήρας

Τύπος 6T1Τροφοδοσία ισχύος

Φάση 3~Συχνότητα Hz 50Τάση V 230

Ρεύμα ρευμα λειτουργιασ A 15,1Εύρος τάσης

Ελάχιστη -10%Μέγιστη +10%

Συνδέσεις καλωδιώσεων

Για τροφοδοσία ρεύματος εφεδρικού θερμαντήρα

Ποσότητα καλωδίων 4GΤύπος καλωδίων Επιλέξτε διάμετρο και τύπο σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς.

Ηλεκτρικός θερμαντήρας

Τύπος 9WNΤροφοδοσία ισχύος

Φάση 3~Συχνότητα Hz 50Τάση V 400

Ρεύμα ρευμα λειτουργιασ A 13Εύρος τάσης

Ελάχιστη -10%Μέγιστη +10%

Συνδέσεις καλωδιώσεων

Για τροφοδοσία ρεύματος εφεδρικού θερμαντήρα

Ποσότητα καλωδίων 4GΤύπος καλωδίων Επιλέξτε διάμετρο και τύπο σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς.

Page 55: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

• Altherma • Εσωτερικές μονάδες 55

• Εσωτερικές μονάδες • R-410A • EKHBH(X)016AB

2 Τεχνικά χαρακτηριστικά

22

2-2 Ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά EKHBH016AB EKHBX016AB

Ηλεκτρικός θερμαντήρας

Τύπος 9T1Τροφοδοσία ισχύος

Φάση 3~Συχνότητα Hz 50Τάση V 230

Ρεύμα ρευμα λειτουργιασ A 22,6Εύρος τάσης

Ελάχιστη -10%Μέγιστη +10%

Συνδέσεις καλωδιώσεων

Για τροφοδοσία ρεύματος εφεδρικού θερμαντήρα

Ποσότητα καλωδίων 4GΤύπος καλωδίων Επιλέξτε διάμετρο και τύπο σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς.

Συνδέσεις καλωδιώσεων

Τύπος σύνδεσης Για σύνδεση τροφοδοσίας ρεύματος προς την Προαιρετική δεξαμενή θερμού ύδατος + Q2LΠοσότητα καλωδίων 3GΤύπος καλωδίων Επιλέξτε διάμετρο και τύπο σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το εύρος τάσης και ρεύματος, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης EKHBH/X016AB*

Τύπος σύνδεσης Για σύνδεση με R5TΠοσότητα καλωδίων Το καλώδιο περιλαμβάνεται στον προαιρετικό εξοπλισμό EKHWS*Τύπος καλωδίων Το καλώδιο περιλαμβάνεται στον προαιρετικό εξοπλισμό EKHWS*Τύπος σύνδεσης Για σύνδεση με A3PΠοσότητα καλωδίων Εξαρτάται από τον τύπο του θερμοστάτη, συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης EKHBH/X016AB*Τύπος καλωδίων Επιλέξτε διάμετρο και τύπο σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς.

Τάση: 230V/Μέγιστη Ρεύμα: 100mA/Ελάχιστη 0,75 mm²Τύπος σύνδεσης Για σύνδεση με M2SΠοσότητα καλωδίων 3GΤύπος καλωδίων Επιλέξτε διάμετρο και τύπο σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς.

Τάση: 230V/Μέγιστη Ρεύμα: 100mA/Ελάχιστη 0,75 mm²Τύπος σύνδεσης Για σύνδεση με M3SΠοσότητα καλωδίων 3G or 4GΤύπος καλωδίων Επιλέξτε διάμετρο και τύπο σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς.

Τάση: 230V/Μέγιστη Ρεύμα: 100mA/Ελάχιστη 0,75 mm²

Page 56: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

• Εσωτερικές μονάδες • R-410A • EKHBH(X)016AB

• Altherma • Εσωτερικές μονάδες56

3 Επιλογές

23

∏ραιρετικς επλισμς εργστασιακής τπθέτησης για EKHB(H/X)016AB**

Αναφρά ∏εριγραφήΜντέλ μν

θέρμανσης EKHBH016A...Αντιστρέψιμ μντέλ EKHBX016A...

B3V3B3V3

B6V3B6V3

B6V3B6WN

B6T1B6T1

B9WNB9WN

B9T1B9T1

3V3 Εφεδρικς θερμαντήρας 3kW1∼230 V V V ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯

6V3 Εφεδρικς θερμαντήρας 6kW1∼230 V ⎯ ⎯ V V ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯

6W1 Εφεδρικς θερμαντήρας 6kW3∼400 V ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ V V ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯

6T1 Εφεδρικς θερμαντήρας 6kW3∼230 V ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ V V ⎯ ⎯ ⎯ ⎯

9W1 Εφεδρικς θερμαντήρας 9kW3∼400 V ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ V V ⎯ ⎯

9T1 Εφεδρικς θερμαντήρας 9kW3∼230 V ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ V V

∏ίνακας συνδυασμών εωτερικών μνάδων για EKHB(H/X)016AB**

ERHQ011AAV3 ERHQ014AAV3 ERHQ016AAV3

EKHBH016AB* Εσωτερική μνάδα μνθέρμανσης V V V

EKHBX016AB* Αναστρέψιμη εσωτερικήμνάδα V V V

Διαθεσιμτητα κιτ για ERHQ011-016AA**

ERHQ011AAV3 ERHQ014AAV3 ERHQ016AAV3EKBPHT16 Κάτω θερμαντήρας πλάκας (1) V V V

Διαθεσιμτητα κιτ για EKHB(H/X)016AB*

Αναφρά ∏εριγραφήΜντέλ μν

θέρμανσης EKHBH016A...Αντιστρέψιμ μντέλ EKHBX016A...

B3V3B3V3

B6V3B6V3

B6WNB6WN

B6T1B6T1

B9WNB9WN

B9T1B9T1

EKHWS150A3V3 Δεαμενή "εστύ νερύ$ρήσης 150l 1-230V V V V V V (*) V (*) V V V (*) V (*) V V

EKHWS200A3V3 Δεαμενή "εστύ νερύ$ρήσης 200l 1-230V V V V V V (*) V (*) V V V (*) V (*) V V

EKHWS300A3V3 Δεαμενή "εστύ νερύ$ρήσης 300l 1-230V V V V V V (*) V (*) V V V (*) V (*) V V

EKHWS200A3Z2 Δεαμενή "εστύ νερύ$ρήσης 200l 2-400V ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ V V ⎯ ⎯ V V ⎯ ⎯

EKHWS300A3Z2 Δεαμενή "εστύ νερύ$ρήσης 300l 2-400V ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ V V ⎯ ⎯ V V ⎯ ⎯

EKHWSU150A3V3 Δεαμενή "εστύ νερύ$ρήσης 150l 1-230V V V V V V (*) V (*) V V V (*) V (*) V V

EKHWSU200A3V3 Δεαμενή "εστύ νερύ$ρήσης 200l 1-230V V V V V V (*) V (*) V V V (*) V (*) V V

EKHWSU300A3V3 Δεαμενή "εστύ νερύ$ρήσης 300l 1-230V V V V V V (*) V (*) V V V (*) V (*) V V

EKHBDP ∏ραιρετικ κιτ για λειτυργίαψύης $ωρίς υδρατμύς ⎯ V ⎯ V ⎯ V ⎯ V ⎯ V ⎯ V

EKRP1HB Ψηφιακή PCB I/O (2) V V V V V V V V V V V V

(*) Εάν υπάρ$ει διαθέσιμη γραμμή υδετέρυ

Κιτ διαθέσιμ για EKHWS*

Αναφρά ∏εριγραφήEKHWS...EKHWSU...

15A3V3 200A3V3/Z2 300A3V3/Z2150A3V3 200A3V3 300A3V3

EKUHWA ∏ραιρετικ κιτ για UKEKHWSU150-300V3 ⎯ ⎯ ⎯ V V V

EKSOLHWAV1 Ηλιακ κιτ (3) V V V V V V

EKWBSWW150 Επίτι$ στήριγμα για EKSWW150V3 V ⎯ ⎯ V ⎯ ⎯

∏αρατηρήσεις:Δεν είναι εγγυημένι άλλι συνδυασμί(1)Θερμαντική ταινία η πία μπρεί να τπθετηθεί στην κάτω πλάκα για να εμπδιστεί σ$ηματισμς πάγυ.(2)Κάρτα διευθύνσεων πυ πρσφέρει δύ επιπλέν συνδέσεις εδυ (σηματδσία για τηλε - συναγερμ και ON/OFF εαπστάσεως). Στ EKSOLHWAV1, συμπεριλαμ)άνεται ήδη η ίδια ψηφιακή PCB Ι/+ πως για την EKRP1HB.(3)Τ κιτ πρρί"εται για τπθέτηση στη δεαμενή "εστύ νερύ $ρήσης πυ παρέ$ει σύνδεση σε ηλιακά κάτπτρα για επιπλένθέρμανση νερύ.

3TW57819-2

Page 57: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

• Altherma • Εσωτερικές μονάδες 57

• Εσωτερικές μονάδες • R-410A • EKHBH(X)016AB

4 Διαστασιοποιημένο σχέδιο & κέντρο βάρους4 - 1 Διαστασιοποιημένο σχέδιο

24

3TW57754-1A

EKHBH016AB

Ελά$. 200

Ελά$

.150

(Ανικτ) 553

(Κλειστ) 361

Κέντρ )άρυςj1 Αντλία + διακπτης ρύθμισης τα$ύτηταςj2 Remoconj3 Σύνδεση ΕΙΣ+Δ+Υ νερύ: 1 1/4’’ M BSPj4 Σύνδεση Ε.+Δ+Υ νερύ: 1 1/4’’ M BSPj5 Εισαγωγή τρφδσίας ισ$ύoς (+ δεαμενής"εστύ νερύ)

j6 Φίλτρ αέραj7 Δ$εί διαστλής+j7Aρακρ+j7BΈδςσυμπυκνωμάτωνj8 Βαλ)ίδα εκτνωσης αερίυj9 Απ$έτευση εκτνωσης (εύκαμπτςσωλήνας J20)j10 Μανμετρj11 Φίλτρ νερύj12 Σύνδεση σωλήνα αναρρφησης Jκωνικήσύνδεση 15,9

j13 Σύνδεση σωλήνωσης υγρύ Jκωνικήσύνδεση διαμ. 9,52

j14 Βαλ)ίδες διακπής ρής με )αλ)ίδααπ$έτευσης / πλήρωσης (παρελκμεν πυπαραδίδεται με τη μνάδα)

j15 +πές στερέωσηςj16 Ακρδέκτες κι)ωτίυ διακπτώνj17 Επιλγή ακρδεκτών κι)ωτίυ διακπής"εστύ νερύ καθαριτηταςj18 Στήριγμα τί$υ

∏ρτασυντήρησης

Ελάιστς ώρς συντήρησης &εαερισμύ

1-1/4″Αρσενικ BSP

Διαστάσεις επίτι$υστηρίγματς

ΣΤΕΡΕΩΣΗ

ΚάτψηAΆλατα 1/5

3TW57754-2A

EKHBX016AB

Ελά$. 200

Ελά$

.150

(Ανικτ) 553

(Κλειστ) 361

Κέντρ )άρυςj1 Αντλία + διακπτης ρύθμισης τα$ύτηταςj2 Remoconj3 Σύνδεση ΕΙΣ+Δ+Υ νερύ: 1 1/4’’ M BSPj4 Σύνδεση Ε.+Δ+Υ νερύ: 1 1/4’’ M BSPj5 Εισαγωγή τρφδσίας ισ$ύoς (+δεαμενής "εστύ νερύ)

j6 Φίλτρ αέραj7 Δ$εί διαστλής+j7Aρακρ+j7BΈδςσυμπυκνωμάτωνj8 Βαλ)ίδα εκτνωσης αερίυj9 Απ$έτευση εκτνωσης (εύκαμπτςσωλήνας J20)j10 Μανμετρj11 Φίλτρ νερύj12 Σύνδεση σωλήνα αναρρφησης Jκωνικήσύνδεση 15,9

j13 Σύνδεση σωλήνωσης υγρύ Jκωνικήσύνδεση διαμ. 9,52

j14 Βαλ)ίδες διακπής ρής με )αλ)ίδααπ$έτευσης / πλήρωσης (παρελκμενπυ παραδίδεται με τη μνάδα)

j15 +πές στερέωσηςj16 Ακρδέκτες κι)ωτίυ διακπτώνj17 Επιλγή ακρδεκτών κι)ωτίυ διακπής"εστύ νερύ καθαριτηταςj18 Στήριγμα τί$υ

∏ρτασυντήρησης

Ελάιστς ώρς συντήρησης &εαερισμύ

1-1/4″Αρσενικ BSP

Διαστάσεις επίτι$υστηρίγματς

ΣΤΕΡΕΩΣΗ

ΚάτψηAΆλατα 1/5

Διαστάσεις επίτι$υστηρίγματς Άλατα 1/5

Page 58: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

• Εσωτερικές μονάδες • R-410A • EKHBH(X)016AB

• Altherma • Εσωτερικές μονάδες58

5 Διάγραμμα σωληνώσεων

25

EKHBH(X)016AB

3TW57755-1

. . .

R1TR2T

/

(EKHBX)

(EKHBX + EKHBH)

R3T

R4T

/

R4TR3TR2TR1T

Page 59: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

• Altherma • Εσωτερικές μονάδες 59

• Εσωτερικές μονάδες • R-410A • EKHBH(X)016AB

6 Διάγραμμα καλωδίωσης6 - 1 Διάγραμμα καλωδίωσης

26

3TW57816-2

EKHBH(X)016AB3V3Εωτερική μνάδαΤρφδσία ισύς

230V 1N∼50Hz

>> Βλ. σημείωση 2 <<

Διασύνδεση$ρήστη

Μν για EKHW*V3∏ραιρετικάεαρτήματα

Θερμστάτης

On/Off

∏ραιρετικάεαρτήματα

Καλωδίωση $ώρυεγκατάστασης

Συνδεσμλγίαανάλγα με τμντέλ

5ρώμα καλωδίυ

Βλ. σημείωση 7Για EKHWSU*V3∏ραιρετικάεαρτήματα

Βαλ)ίδα NO

Βαλ)ίδα NC

θέρμανση

ψύη

230V AC

παρ$ή απ PCB

Μν για την επιλγήEKSWW

Μν γιαEKHW ∏ραιρετικάεαρτήματα

Μν για EKSOLHWAV1

∏ραιρετικά εαρτήματα Δεαμενή

"εστύ νερύ

$ρήσης

Ασφάλεια επιλγήςηλεκτρικύ θερμαντήραF1B 20A

EKHW απαρτίαασφάλειας

F2B 20A

Δεαμενή "εστύ

νερύ $ρήσης

Βλ. σημείωση 7Για EKHWSU*V3∏ραιρετικάεαρτήματα

Σύνδεση αντλίας

ηλιακύ συστήματς

Μν για EKRP1HB∏ραιρετικάεαρτήματα

Έδςσυναγερμύ

Έδς

on/o

ffμνάδας

Είσδςηλιακύ

στι$είυ

Τύπςελατηρίυεπαναφράς

Τύπς3-σύρματς(SPST)

Μν για EKHW*V3∏ραιρετικά εαρτήματα

Βλ. σημείωση 9

Καλωδίωση $ώρυεγκατάστασης

PCB

Βλ. σημείωση 8

Σημειώσεις:1 Τ παρν διάγραμμα καλωδίωσης ισ$ύει μν για την εσωτερική μνάδα.

2 5ρησιμπιείστε μία και μν απκλειστική τρφδσία ρεύματς για εσωτερική μνάδα, εωτερική μνάδα και επιλγή EKHW3 :Καλωδίωση $ώρυ εγκατάστασης No/No καννικά ανικτή / καννικά κλειστή SPST - μνπλική μίας κίνησης.4 :∏λακέτα ακρδεκτών :Φίσα :Ακρδέκτης :Γείωση πρστασίας5 Μην $ρησιμπιείτε τη μνάδα )ρα$υκυκλώνντας πιαδήπτε διάταη πρστασίας.6 BLK: Μαύρ / WHT: Λευκ / RED: Κκκιν / BLU: Μπλε / PINK: Ρ" / YLW: Κίτριν / BRN: καφέ / GRY: Γκρι / GRN: ∏ράσιν / ORG:

∏ρτκαλί / VIO: Μ)7 Για EKHWSU*V3, συμ)υλευτείτε τ εγ$ειρίδι επιλγών.8 Η επιλγή PCB λειτυργεί με εωτερικ τρφδτικ 230V AC.9 Για EKSOLHWAV1, συμ)υλευτείτε τ εγ$ειρίδι επιλγών.

X1M-X4M : ΚλεμσειρέςV2S : ∏ρστασία κατά τυ σπινθηρισμύ 2V1S : ∏ρστασία κατά τυ σπινθηρισμύ 1FU1 : Ασφάλεια 3.15A T 250VFU2 : Ασφάλεια 5A T 250VFuS, FuR : Ασφάλεια 5A 250V για PCB

ηλιακύ/τηλε - συναγερμύQ1DI : ∏ρστασία διαρρής πρς τη γηQ2L : Θερμική πρστασία ενισ$υτικύ

θερμαντήραςQ1L : Θερμική πρστασία εφεδρικύ

θερμαντήραςS1S : Ρελέ ηλιακύ αντλιστάσιυSS1 : Διακπτης Dip (μικρδιακπτης)TR1 : Μετασ$ηματιστής 24V της PCBR5T : Θερμίστρ "εστύ νερύ $ρήσηςR4T : Θερμίστρ εισαγωγής νερύR3T : Θερμίστρ πλευράς υγρύ ψυκτικύ

μέσυR2T : Θερμίστρ εφεδρικύ θερμαντήρα

νερύ εαγωγήςR1T : Θερμίστρ εναλλάκτη θερμτητας

νερύ εαγωγήςS1L : Διακπτης παρ$ήςE4H : Ενισ$υτικς θερμαντήραςE1H : Στι$εί εφεδρικύ θερμαντήρα 1M3S : Τριδική )αλ)ίδα: επιδαπέδια

θέρμανση/"εστ νερ $ρήσηςM2S : Δίδς )αλ)ίδα πργράμματς ψύηςM1P : ΑντλίαPHC1 : Κύκλωμα εισδυ AplocouplerK5M : Αυτματς διακπτης για απσύνδεση

λων των πλων τυ εφεδρικύθερμαντήρα

K7M : Ρελέ αντλίας ηλιακύK4M : ΑντλίαΡελέK3M : Επαφέας ενισ$υτικύ θερμαντήραK1M : Επαφέας εφεδρικύ θερμαντήρα Βήμα

1F2B : Ασφάλεια ενισ$υτικύ θερμαντήραF1B : Ασφάλεια εφεδρικύ θερμαντήραF1T : Θερμική ασφάλεια Εφεδρικς

θερμαντήραςA4P : PCB ηλιακύ συστήματς / τηλε -

συναγερμύA3P : Θερμστάτης (κύκλωμα ισ$ύoς PC)A2P : Διασύνδεση $ρήστη PCBA1P : Κύρια πλακέτα (PCB)

Μν γιαEKHW*V3 ∏ραιρετικάεαρτήματα

3TW57816-3

EKHBH(X)016AB6V3Εωτερική μνάδα

Τρφδσία ισύς230V 1N∼50Hz

>> Βλ. σημείωση 2 <<

Διασύνδεση$ρήστη

Μν για EKHW*V3∏ραιρετικάεαρτήματα

Θερμστάτης

On/Off

∏ραιρετικάεαρτήματα

Καλωδίωση $ώρυεγκατάστασης

Συνδεσμλγίαανάλγα με τμντέλ

5ρώμα καλωδίυ

Βλ. σημείωση 7Για EKHWSU*V3∏ραιρετικάεαρτήματα

Βαλ)ίδα NO

Βαλ)ίδα NC

θέρμανση

ψύη

230V AC

παρ$ή απ PCB

Μν για τηνεπιλγή EKSWW

Μν για EKHW∏ραιρετικάεαρτήματα

Μν για EKSOLHWAV1∏ραιρετικά εαρτήματα Δεαμενή

"εστύ νερύ$ρήσης

Ασφάλεια επιλγήςηλεκτρικύ θερμαντήραF1B 32A

EKHW απαρτίαασφάλειας

F2B 20A

Δεαμενή "εστύνερύ $ρήσης

Βλ. σημείωση 7Για EKHWSU*V3 ∏ραιρετικάεαρτήματα

Σύνδεση αντλίαςηλιακύ συστήματς

Μν για EKRP1HB∏ραιρετικάεαρτήματα

Έδςσυναγερμύ

Έδς

on/o

ffμνάδας

Είσδςηλιακύ

στι$είυ

Τύπςελατηρίυεπαναφράς

Τύπς3-σύρματς(SPST)

Μν για EKHW*V3∏ραιρετικάεαρτήματα

Βλ. σημείωση 9

Καλωδίωση $ώρυεγκατάστασης

PCB

Βλ. σημείωση 8

Σημειώσεις:1 Τ παρν διάγραμμα καλωδίωσης ισ$ύει μν για την εσωτερική μνάδα.2 5ρησιμπιείστε μία και μν απκλειστική τρφδσία ρεύματς για εσωτερική

μνάδα, εωτερική μνάδα και επιλγή EKHW3 :Καλωδίωση $ώρυ εγκατάστασης No/No καννικά ανικτή / καννικά

κλειστή SPST - μνπλική μίας κίνησης.4 :∏λακέτα ακρδεκτών :Φίσα :Ακρδέκτης :Γείωση πρστασίας5 Μην $ρησιμπιείτε τη μνάδα )ρα$υκυκλώνντας πιαδήπτε διάταη

πρστασίας.6 BLK: Μαύρ / WHT: Λευκ / RED: Κκκιν / BLU: Μπλε / PINK: Ρ" / YLW: Κίτριν

BRN: καφέ / GRY: Γκρι / GRN: ∏ράσιν / ORG: ∏ρτκαλί / VIO: Μ)7 Για EKHWSU*V3, συμ)υλευτείτε τ εγ$ειρίδι επιλγών.8 Η επιλγή PCB λειτυργεί με εωτερικ τρφδτικ 230V AC.9 Για EKSOLHWAV1, συμ)υλευτείτε τ εγ$ειρίδι επιλγών.

F2B : Ασφάλεια ενισ$υτικύ θερμαντήραF1B : Ασφάλεια εφεδρικύ θερμαντήραF1T : Θερμική ασφάλεια Εφεδρικς

θερμαντήραςA4P : PCB ηλιακύ συστήματς / τηλε -

συναγερμύA3P : Θερμστάτης (κύκλωμα ισ$ύoς PC)A2P : Διασύνδεση $ρήστη PCBA1P : Κύρια πλακέτα (PCB)

X1M-X4M : ΚλεμσειρέςV2S : ∏ρστασία κατά τυ σπινθηρισμύ 2V1S : ∏ρστασία κατά τυ σπινθηρισμύ 1FU1 : Ασφάλεια 3.15A T 250VFU2 : Ασφάλεια 5A T 250VFuS, FuR : Ασφάλεια 5A 250V για PCB

ηλιακύ/τηλε - συναγερμύQ1DI : ∏ρστασία διαρρής πρς τη γηQ2L : Θερμική πρστασία ενισ$υτικύ

θερμαντήραςQ1L : Θερμική πρστασία εφεδρικύ

θερμαντήραςS1S : Ρελέ ηλιακύ αντλιστάσιυSS1 : Διακπτης Dip (μικρδιακπτης)TR1 : Μετασ$ηματιστής 24V της PCBR5T : Θερμίστρ "εστύ νερύ $ρήσηςR4T : Θερμίστρ εισαγωγής νερύR3T : Θερμίστρ πλευράς υγρύ ψυκτικύ

μέσυR2T : Θερμίστρ εφεδρικύ θερμαντήρα

νερύ εαγωγήςR1T : Θερμίστρ εναλλάκτη θερμτητας

νερύ εαγωγήςS1L : Διακπτης παρ$ήςE4H : Ενισ$υτικς θερμαντήραςE1H-E2H : Στι$εί εφεδρικύ θερμαντήρα 1-2M3S : Τριδική )αλ)ίδα: επιδαπέδια

θέρμανση/"εστ νερ $ρήσηςM2S : Δίδς )αλ)ίδα πργράμματς

ψύηςM1P : ΑντλίαPHC1 : Κύκλωμα εισδυ AplocouplerK5M : Αυτματς διακπτης για

απσύνδεση λων των πλων τυεφεδρικύ θερμαντήρα

K7M : Ρελέ αντλίας ηλιακύK3M : Επαφέας ενισ$υτικύ θερμαντήραK1M/K2M : Επαφέας εφεδρικύ θερμαντήρα

Βήμα 1/2

Μν γιαEKHW*V3 ∏ραιρετικάεαρτήματα

Page 60: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

• Εσωτερικές μονάδες • R-410A • EKHBH(X)016AB

• Altherma • Εσωτερικές μονάδες60

6 Διάγραμμα καλωδίωσης6 - 1 Διάγραμμα καλωδίωσης

26

3TW57816-6

EKHBH(X)016AB6T1/9T1Εωτερική μνάδαΤρφδσία ισύς

3-230V 50Hz>> Βλ. σημείωση 2 <<

Διασύνδεση$ρήστη

Μν για EKHW*V3∏ραιρετικάεαρτήματα

Θερμστάτης

On/Off

∏ραιρετικάεαρτήματα

Καλωδίωση $ώρυεγκατάστασης

Συνδεσμλγίαανάλγα με τμντέλ

5ρώμα καλωδίυ

Βλ. σημείωση 7Για EKHWSU*V3∏ραιρετικάεαρτήματα

Βαλ)ίδα NO

Βαλ)ίδα NC

θέρμανσηψύη

230V AC

παρ$ή απ PCB

Μν για τηνεπιλγή EKSWW

Μν για EKHW∏ραιρετικάεαρτήματα

Μν γιαEKSOLHWAV1∏ραιρετικάεαρτήματα Δεαμενή "εστύ

νερύ $ρήσης

Ασφάλεια επιλγήςηλεκτρικύ θερμαντήρα

Μντέλ 6T1 9T1F1B 20A 32A

EKSWW απαρτίαασφάλειας

F2B 20A

Δεαμενή "εστύνερύ $ρήσης

Βλ. σημείωση 7Για EKHWSU*V3∏ραιρετικάεαρτήματα

Σύνδεση αντλίας

ηλιακύ

συστήματς

Μν για EKRP1HB∏ραιρετικάεαρτήματα

Έδςσυναγερμύ

Έδς

on/o

ffμνάδας

Είσδςηλιακύ

στι$είυ

Τύπς3-σύρματς(SPST)

Τύπςελατηρίυεπαναφράς Μν για EKHW*V3

∏ραιρετικάεαρτήματα

Βλ. σημείωση 9

Καλωδίωση $ώρυεγκατάστασης

PCB

Βλ. σημείωση 8

Σημειώσεις:1 Τ παρν διάγραμμα καλωδίωσης ισ$ύει μν για την εσωτερική μνάδα.2 5ρησιμπιείστε μία και μν απκλειστική τρφδσία ρεύματς για εσωτερική

μνάδα, εωτερική μνάδα και επιλγή EKHW3 :Καλωδίωση $ώρυ εγκατάστασης No/No καννικά ανικτή / καννικά

κλειστή SPST - μνπλική μίας κίνησης.4 :∏λακέτα ακρδεκτών :Φίσα :Ακρδέκτης :Γείωση πρστασίας5 Μην $ρησιμπιείτε τη μνάδα )ρα$υκυκλώνντας πιαδήπτε διάταη

πρστασίας.6 BLK: Μαύρ / WHT: Λευκ / RED: Κκκιν / BLU: Μπλε / PINK: Ρ" / YLW: Κίτριν

BRN: καφέ / GRY: Γκρι / GRN: ∏ράσιν / ORG: ∏ρτκαλί / VIO: Μ)7 Για EKHWSU*V3, συμ)υλευτείτε τ εγ$ειρίδι επιλγών.8 Η επιλγή PCB λειτυργεί με εωτερικ τρφδτικ 230V AC.9 Για EKSOLHWAV1, συμ)υλευτείτε τ εγ$ειρίδι επιλγών.

Μν για EKHW*V3 ∏ραιρετικά

εαρτήματα

X1M-X4M : ΚλεμσειρέςV2S : ∏ρστασία κατά τυ σπινθηρισμύ 2V1S : ∏ρστασία κατά τυ σπινθηρισμύ 1FU1 : Ασφάλεια 3.15A T 250VFU2 : Ασφάλεια 5A T 250VFuS, FuR : Ασφάλεια 5A 250V για PCB ηλιακύ/τηλε -

συναγερμύQ1DI : ∏ρστασία διαρρής πρς τη γηQ2L/Q3L : Θερμική πρστασία ενισ$υτικύ

θερμαντήραςQ1L : Θερμική πρστασία εφεδρικύ θερμαντήραςS1S : Ρελέ ηλιακύ αντλιστάσιυSS1 : Διακπτης Dip (μικρδιακπτης)R5T : Θερμίστρ "εστύ νερύ $ρήσηςR4T : Θερμίστρ εισαγωγής νερύR3T : Θερμίστρ πλευράς υγρύ ψυκτικύ μέσυR2T : Θερμίστρ εφεδρικύ θερμαντήρα νερύ

εαγωγήςR1T : Θερμίστρ εναλλάκτη θερμτητας νερύ

εαγωγήςS1L : Διακπτης παρ$ήςE4H : Ενισ$υτικς θερμαντήραςE1H-E3H : Στι$εί εφεδρικύ θερμαντήρα 1M3S : Τριδική )αλ)ίδα: επιδαπέδια

θέρμανση/"εστ νερ $ρήσηςM2S : Δίδς )αλ)ίδα πργράμματς ψύηςM1P : ΑντλίαPHC1 : Κύκλωμα εισδυ AplocouplerK5M : Αυτματς διακπτης για απσύνδεση λων

των πλων τυ εφεδρικύ θερμαντήραK7M : Ρελέ αντλίας ηλιακύK3M : Επαφέας ενισ$υτικύ θερμαντήραK1M/K2M : Επαφέας εφεδρικύ θερμαντήρα Βήμα 1F2B : Ασφάλεια ενισ$υτικύ θερμαντήραF1B : Ασφάλεια εφεδρικύ θερμαντήραF1T : Θερμική ασφάλεια Εφεδρικς θερμαντήραςA4P : PCB ηλιακύ συστήματς / τηλε -

συναγερμύA3P : Θερμστάτης (κύκλωμα ισ$ύoς PC)A2P : Διασύνδεση $ρήστη PCBA1P : Κύρια πλακέτα (PCB)

3TW57816-4

EKHBH(X)016AB6WN/9WNΕωτερική μνάδαΤρφδσία ισύς

3(/N)-400(/230V) 50Hz

>> Βλ. σημείωση 2 <<

Διασύνδεση$ρήστη

Μν για EKHW*V3∏ραιρετικάεαρτήματα

Θερμστάτης

On/Off

∏ραιρετικάεαρτήματα

Καλωδίωση $ώρυεγκατάστασης

Συνδεσμλγίαανάλγα με τμντέλ

5ρώμα καλωδίυ

Βλ. σημείωση 7Για EKHWSU*V3∏ραιρετικάεαρτήματα

Βαλ)ίδα NO

Βαλ)ίδα NC

θέρμανση

ψύη230V AC

παρ$ή απ PCB

Μν για τηνεπιλγή EKSWW

Μν για EKHW∏ραιρετικάεαρτήματα

Μν για EKSOLHWAV1

∏ραιρετικά εαρτήματα Δεαμενή "εστύ

νερύ $ρήσης

Δεαμενή "εστύ

νερύ $ρήσης

Βλ. σημείωση 7Για EKHWSU*V3 ∏ραιρετικάεαρτήματα

Σύνδεση αντλίαςηλιακύ συστήματς

Μν για EKRP1HB∏ραιρετικάεαρτήματα

Έδςσυναγερμύ

Έδς

on/o

ffμνάδας

Είσδςηλιακύ

στι$είυ

Τύπς3-σύρματς(SPST)

Τύπςελατηρίυεπαναφράς Μν για EKHW*V3

∏ραιρετικάεαρτήματα

Βλ. σημείωση 9

Καλωδίωση $ώρυεγκατάστασης

PCB

Βλ. σημείωση 8

Δεαμενή "εστύ

νερύ $ρήσης

Μν γιαEKHW*Z2∏ραιρετικάεαρτήματα

Ασφάλεια επιλγήςηλεκτρικύ θερμαντήρα

Μντέλ 6WN 9WNF1B 16A 20A

EKHW απαρτίαασφάλειας

F2B 20A

Μν γιαEKHW*Z2

∏ραιρετικάεαρτήματα

Δεαμενή "εστύ

νερύ $ρήσης

Σημειώσεις:1 Τ παρν διάγραμμα καλωδίωσης ισ$ύει μν για την εσωτερική μνάδα.2 5ρησιμπιείστε μία και μν απκλειστική τρφδσία ρεύματς για εσωτερική μνάδα,

εωτερική μνάδα και επιλγή EKHW3 :Καλωδίωση $ώρυ εγκατάστασης No/No καννικά ανικτή / καννικά κλειστή SPST -

μνπλική μίας κίνησης.4 :∏λακέτα ακρδεκτών :Φίσα :Ακρδέκτης :Γείωση πρστασίας5 Μην $ρησιμπιείτε τη μνάδα )ρα$υκυκλώνντας πιαδήπτε διάταη πρστασίας.6 BLK: Μαύρ / WHT: Λευκ / RED: Κκκιν / BLU: Μπλε / PINK: Ρ" / YLW: Κίτριν

BRN: καφέ / GRY: Γκρι / GRN: ∏ράσιν / ORG: ∏ρτκαλί / VIO: Μ)7 Για EKHWSU*V3, συμ)υλευτείτε τ εγ$ειρίδι επιλγών.8 Η επιλγή PCB λειτυργεί με εωτερικ τρφδτικ 230V AC.9 Για EKSOLHWAV1, συμ)υλευτείτε τ εγ$ειρίδι επιλγών.CB

Μν γιαEKHW*V3 ∏ραιρετικάεαρτήματα

X1M-X4M : ΚλεμσειρέςV2S : ∏ρστασία κατά τυ σπινθηρισμύ 2V1S : ∏ρστασία κατά τυ σπινθηρισμύ 1FU1 : Ασφάλεια 3.15A T 250VFU2 : Ασφάλεια 5A T 250VFuS, FuR : Ασφάλεια 5A 250V για PCB

ηλιακύ/τηλε - συναγερμύQ1DI : ∏ρστασία διαρρής πρς τη γηQ2L : Θερμική πρστασία ενισ$υτικύ

θερμαντήραςQ1L/Q3L : Θερμική πρστασία εφεδρικύ

θερμαντήραςS1S : Ρελέ ηλιακύ αντλιστάσιυSS1 : Διακπτης Dip (μικρδιακπτης)TR1 : Μετασ$ηματιστής 24V της PCBR5T : Θερμίστρ "εστύ νερύ $ρήσηςR4T : Θερμίστρ εισαγωγής νερύR3T : Θερμίστρ πλευράς υγρύ ψυκτικύ

μέσυR2T : Θερμίστρ εφεδρικύ θερμαντήρα

νερύ εαγωγήςR1T : Θερμίστρ εναλλάκτη θερμτητας

νερύ εαγωγήςS1L : Διακπτης παρ$ήςE4H : Ενισ$υτικς θερμαντήραςE1H-E3H : Στι$εί εφεδρικύ θερμαντήρα 1-3M3S : Τριδική )αλ)ίδα: επιδαπέδια

θέρμανση/"εστ νερ $ρήσηςM2S : Δίδς )αλ)ίδα πργράμματς

ψύηςM1P : ΑντλίαPHC1 : Κύκλωμα εισδυ AplocouplerK5M : Αυτματς διακπτης για

απσύνδεση λων των πλων τυεφεδρικύ θερμαντήρα

K7M : Ρελέ αντλίας ηλιακύK3M : Επαφέας ενισ$υτικύ θερμαντήραK1M/K2M : Επαφέας εφεδρικύ θερμαντήρα

Βήμα 1/2F2B : Ασφάλεια ενισ$υτικύ θερμαντήραF1B : Ασφάλεια εφεδρικύ θερμαντήραF1T : Θερμική ασφάλεια Εφεδρικς

θερμαντήραςA4P : PCB ηλιακύ συστήματς / τηλε -

συναγερμύA3P : Θερμστάτης (κύκλωμα ισ$ύoς PC)A2P : Διασύνδεση $ρήστη PCBA1P : Κύρια πλακέτα (PCB)

Page 61: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

• Altherma • Εσωτερικές μονάδες 61

• Εσωτερικές μονάδες • R-410A • EKHBH(X)016AB

6 Διάγραμμα καλωδίωσης6 - 2 Διάγραμμα εξωτερικών συνδέσεων

26

3TW57786-7

∏ραιρετικά εαρτήματα

Εωτερική μνάδα

Τρφδσία ρεύματς εφεδρικύ θερμαντήρα (3/6/9kW): 400V ή 230V +γείωση

Βαλ)ίδα NO :

Βαλ)ίδα NC :

Τρφδσία ρεύματς ενισ$υτικύ θερμαντήρα (3kW): 400V ή 230V + γείωση

∏ραιρετική τρφδσία ρεύματς

X1M:7-8-Γείωση

X1M:L-N-Γείωση

Για περισστερες λεπτμέρειεςπαρακαλύμε ελέγτε τδιάγραμμα συνδεσμλγίας τηςμνάδας

4 πυρήνας<10m: 4Gx1.5>10m: 4Gx2.5

Βασικά μέρη

Απ τ εμπρι

4 πυρήνας

Εσωτερική μνάδα

X1M:1-2-3-Γείωση

Δεαμενή καθαρύ νερύ

R5T - Θερμκρασίανερύ θερμίστρ

2 πυρήνας

Σήμα

Τρφδσία ρεύματς

ενισ$υτικύ θερμαντήρα

Τρφδσία ισύς

M2S (EKHBX Μνάδες)για πργραμμα ψύης

Θερμστάτης δωματίυ

Διασύνδεση$ρήστη

Q2L - Ενισ$υτικςθερμαντήρας Clixon

5 πυρήνας

4πυρήνας

3πυρήνας

Επιλγή M3S ( ταν έ$ει τπθετηθεί EKHW )

υγιεινής-επιδαπέδιας θέρμανσης

2 πυρήνας

2 πυρήνας

Δίδη #αλ#ίδα

Τρίδη #αλ#ίδα

Σημείωση: ελά$. απσταση μέ$ρι τ καλώδι ρεύματς =3 εκ.

3 πυρήναςΤρφδσία ρεύματς μνάδας: 230V +γείωση

Δίδη )αλ)ίδα

Q3L0,3L δευτερεύν clixon

2 πυρήνας

Μν για EKHWSU*V3

2 πυρήνας

2 πυρήνας

2 πυρήνας

2 πυρήναςX1M:1-2-3-Γείωση

X1M:L1-L2-L3-N-Γείωση

X3M:L-N-Γείωση

X4M:1-2-Γείωση

Μν για EKSOLHWAV1

Μν για EKBPHT16

Έδς συναγερμύ

Έδς on/off μνάδας

Είσδς ηλιακύστι$είυ

Μν για EKRP1HB & EKSOLHWAV1

Q3L0,3L δευτερεύν clixon

Ηλιακή αντλία

Επιλγή θερμαντήρα κάτω

ελάσματς

Ελατήριεπαναφράς

Διάγραμμα συνδεσμλγίας Altherma

Page 62: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

• Εσωτερικές μονάδες • R-410A • EKHBH(X)016AB

• Altherma • Εσωτερικές μονάδες62

7 Εγκατάσταση7 - 1 Οδηγία αναγκαίας επιλογής

27

EKHBDP

1. .

2. ,

.

(°C

)

[°C]

25°C

40%.

= 22°C

40% 60% 80%

(°C

)

4TW57759-3

Page 63: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

• Altherma • Εσωτερικές μονάδες 63

• Εσωτερικές μονάδες • R-410A • EKHBH(X)016AB

8 Εύρος λειτουργίας

28

. (°CDB)

. (°CDB)

(°C) (°C)

4TW57753-1A

EKHBH(X)016AB

ERHQ011-016AA

.

(°CDB)

(°C)

4TW57753-1A

EKHW

Page 64: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

• Εσωτερικές μονάδες • R-410A • EKHBH(X)016AB

• Altherma • Εσωτερικές μονάδες64

9 Υδραυλικές αποδόσεις9 - 1 Πτώση στατικής πίεσης μονάδας

29

EKHBH(X)016

l

ll

ESP:

:

:

1.

.

.

2.

98/83 . .

ES

P [kP

a]

[l/min]

4TW57759-1

Page 65: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

Τεχνικά δεδομένα

Μέρος 3/3:EKHWS(U)

EKSOL

EEDEL08-720

Altherm

a

Page 66: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr
Page 67: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

• Altherma • Υγιεινό ζεστό νερό 67

• Υγιεινό ζεστό νερό • ΥΓΙΕΙΝά ΖΕΣΤά ΝΕΡά • EKHWS

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝEKHWS

1 Χαρακτηριστικά. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68

2 Τεχνικά χαρακτηριστικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69

Τεχνικά χαρακτηριστικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

3 Πίνακες απόδοσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70

Πίνακες απόδοσης θέρμανσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70

4 Διαστασιοποιημένο σχέδιο & κέντρο βάρους. . . . . .71

Διαστασιοποιημένο σχέδιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71

5 Διάγραμμα σωληνώσεων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72

6 Διάγραμμα καλωδίωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

Διάγραμμα καλωδίωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

7 Εύρος λειτουργίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74

Page 68: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

• Υγιεινό ζεστό νερό • ΥΓΙΕΙΝά ΖΕΣΤά ΝΕΡά • EKHWS

11

• Altherma • Υγιεινό ζεστό νερό68

1 Χαρακτηριστικά

Υγιεινό ζεσ Alther EKHWS Υγιειν

Page 69: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

3

12

• Altherma • Υγιεινό ζεστό νερό 69

• Υγιεινό ζεστό νερό • ΥΓΙΕΙΝά ΖΕΣΤά ΝΕΡά • EKHWS

2 Τεχνικά χαρακτηριστικά

2-1 ΤΕχΝΙΚά χΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚάEKHWS150A

3V3EKHWS200A

3V3EKHWS300A

3V3EKHWS200A

3Z2EKHWS300A

3Z2EKHWSU150

A3V3EKHWSU200

A3V3EKHWSU300

A3V3

Περίβλημα Χρώμα Ουδέτερο λευκόΥλικό Μαλακός χάλυβας με εποξεική επικάλυψη

Διαστάσεις Παρέμβυσμα Ύψος mm 950 1.200 1.650 1.200 1.650 1.040 1.280 1.735Πλάτος mm 600 600 600 600 600 600 600 600Βάθος mm 600 600 600 600 600 600 600 600

Μονάδα Ύψος mm 900 1.150 1.600 1.150 1.600 1.015 1.265 1.715Πλάτος mm 580 580 580 580 580 580 580 580Βάθος mm 580 580 580 580 580 580 580 580

Βάρος Βάρος kg 37 45 59 45 59 38 46 60Μικτό βάρος kg 40 49 64 49 64 41 50 65

Συσκευασία Υλικό EPSΜαλακό χαρτόνι

Βάρος kg 3 4 5 4 5 3 4 5Κύρια εξαρτήματα

Δοχείο Όγκος νερού

l 150 200 300 200 300 150 200 285

Υλικό Ανοξείδωτος χάλυβας (DIN 1,4521)Μέγιστη θερμοκρασία

ΧC 85 85 85 85 85 85 85 85

Μέγιστη πίεση νερού

bar 10 10 10 10 10 10 10 10

Δοχείο Μόνωση Υλικό Αφρός πολυουρεθάνηςΕλάχιστη πυκνότητα

mm 40 40 40 40 40 40 40 40

Κύρια εξαρτήματα

Εναλλάκτης θερμότητας

Ποσότητα 1 1 1 1 1 1 1 1Υλικό Χάλυβας Duplex LDX 2101

Ενισχυτικός θερμαντήρας

Ποσότητα 1 1 1 1 1 1 1 1Χωρητικότητα

kW 3 3 3 3 3 3 3 3

Αισθητήρας θερμοκρασίας

Μήκος καλωδίου m 12 12 12 12 12 12 12 12

Συνδέσεις σωλήνωσης

Διάμετρος εισόδου νερού H/E in 3/4’’ FBSPΔιάμετρος εξόδου νερού H/E in 3/4’’ FBSPΔιάμετρος εισόδου κρύου νερού

in 3/4’’ FBSP

Διάμετρος εξόδου ζεστού νερού

in 3/4’’ FBSP

2-2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚά χΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚά

EKHWS150A3V3

EKHWS200A3V3

EKHWS300A3V3

EKHWS200A3Z2

EKHWS300A3Z2

EKHWSU150A3V3

EKHWSU200A3V3

EKHWSU300A3V3

Μονάδα Τροφοδοσία ισχύος

Φάση 1~ 1~ 1~ 2~ 2~ 1~ 1~ 1~Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50Τάση V 230 230 230 400 400 230 230 230

Ονομαστικό διαρρέον ρεύμα

A 13 13 13 7.5 7.5 13 13 13

Ηλεκτρική ασφάλεια

Μέγεθος A 20 20 20 20 20 20 20 20Φάση 1~ 1~ 1~ 2~ 2~ 1~ 1~ 1~

Page 70: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

• Υγιεινό ζεστό νερό • ΥΓΙΕΙΝά ΖΕΣΤά ΝΕΡά • EKHWS

13

• Altherma • Υγιεινό ζεστό νερό70

3 Πίνακες απόδοσης3 - 1 Πίνακες απόδοσης θέρμανσης

4TW57839-1

Τ σύστημα ψύης/θέρμανσης ALTHERMA by Daikin σε συνδυασμ με την πραιρετική δεαμενή εστύ νερύ ρήσης πρσφέρυν εστ νερ γιαικιακή ρήση.Τα παραπάνω δεδμένα επιτρέπυν τη σωστή επιλγή τυ μεγέθυς της δεαμενής εστύ νερύ ρήσης για πλέν άνετη λειτυργία καιαπδτικτητα.

(1) ωρητικτητα εστύ νερύ καθαριτητας:

Η πστητα τυ διαθέσιμυ εστύ νερύ για ικιακή ρήση καθαριτητας εαρτάται απ τις διαστάσεις της δεαμενής νερύ καθαριτητας, τ σημείρύθμισης θερμκρασίας νερύ καθαριτητας και τη διακύμανση της θερμκρασίας μέσα στη δεαμενή.Κατά συνέπεια ρίεται η ισδύναμη ωρητικτητα εστύ νερύ (EHWV).

ρισμς:EHWV = η διαθέσιμη πστητα εστύ νερύ για ικιακή ρήση καθαριτητας σε θερμκρασία 40°C.

"ι 40°C θεωρύνται απδεκτή θερμκρασία εστύ νερύ καθαριτητας.

Δεαμενή Θερμ. σημείυ ρύθμισης(°C) EHWV (l) Μρφή ρήσης

∏εριρισμένη Μέτρια Υψηλή

150L55 110 - - -65 150 + - -75 175 ++ + -

200L55 160 + - -65 200 ++ + -75 240 ++ ++ -

300L55 295 ++ ++ -65 385 ++ ++ +75 435 ++ ++ ++

Βαθμίδα ++ Υπερ(λική διαθεσιμτητα εστύ νερύ καθαριτητας.+ Επαρκής διαθεσιμτητα εστύ νερύ καθαριτητας.- Μπρεί να σημειωθεί πρσωρινή έλλειψη εστύ νερύ καθαριτητας.

Μρφή ρήσης ∏εριρισμένη Ημερήσια ήτηση μέρι 220 λ -> τυπική περίπτωση ρήσης για 2 άτμα.Μέτρια Ημερήσια ήτηση μέρι 325 λ -> τυπική περίπτωση ρήσης για 3 με 4 άτμα.Υψηλή Ημερήσια ήτηση μέρι 550 λ -> περίπτωση ρήσης για 4 με 6 άτμα.

(2) ρνς ανδυ θερμκρασίας:

ρισμς:*ρνς ανδυ θερμκρασίας " απαιτύμενς ρνς για την επαναθέρμανση της δεαμενής νερύ ρήσης στυς 55°C μετά την κατανάλωση

ρισμένης πστητας εστύ νερύ στυς 40°C.σημείωση: η αλλαγή των επί τπυ ρυθμίσεων ( (λ. εγειρίδι εγκατάστασης) μπρεί να επηρεάσει τ ρν ανδυθερμκρασίας.

Δεαμενή Θερμ. σημείυ ρύθμισης(°C)

ρνς αναθέρμανσηςγια 150 λ (λυτρ)

ρνς αναθέρμανσηςγια 50 λ (ντυς)

150L 55 60 45200L 55 60 40300L 55 50 30

Συνθήκες δκιμών: Ta = 7°CDB / 6°CWB, Troom = 20°C, Tstart = 10°C, τύπς εωτερικής μνάδας: ERYQ007

(3) Απδση παραγωγής εστύ νερύ καθαριτητας:

Στ σύστημα ALTHERMA της Daikin, τσ τ σύστημα ψύης/θέρμανσης σ και ενισυτικς ηλεκτρικς θερμαντήρας παρέυν την απαιτύμενηενέργεια παραγωγής εστύ νερύ καθαριτητας.-σ υψηλτερ είναι τ τμήμα της ενέργειας πυ παρέεται απ τ σύστημα ψύης/θέρμανσης, τσ πι ενεργειακά απδτικ γίνεται τ σύστημα.Η ταπείνωση της θερμκρασίας σημείυ ρύθμισης αυάνει τ μέρς της ενέργειας πυ παρέει τ σύστημα ψύης/θέρμανσης και κατά συνέπεια τηναπδτικτητα τυ συστήματς.

ρισμς:Τμήμα ψύης/θέρμανσης Τ πσστ ενέργειας πυ παρέεται απ τ σύστημα ψύης/θέρμανσης στις συνλικές ενεργειακές ανάγκες εστύ

νερύ καθαριτητας.

Τμήμαψύ#ης

/θέρμανσης

Θερμ. σημείυ ρύθμισης (°C)

Συνθήκες: ∏ραγματικές συνθήκες ∏ρσμίωση ημερήσιας ρήσης με (άση ′μέση′ μρφή κατανάλωσης.Εωτερική θερμκρασία 7°CDB / 6°CWBΘερμκρασία δωματίυ 20°CDBΤύπς εωτερικής μνάδας ERYQ007Τύπς δεαμενής 200lΡυθμίσεις κατά την εγκατάσταση ∏ρεπιλεγμένες επί τπυ ρυθμίσεις ( (λ. εγειρίδι εγκατάστασης).

Page 71: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

3

14

• Altherma • Υγιεινό ζεστό νερό 71

• Υγιεινό ζεστό νερό • ΥΓΙΕΙΝά ΖΕΣΤά ΝΕΡά • EKHWS

4 Διαστασιοποιημένο σχέδιο & κέντρο βάρους4 - 1 Διαστασιοποιημένο σχέδιο

EKHWSU Κιτ συνδέσεων νερύ

j9 Βαλ(ίδα μείωσης πίεσης 22MM-22MMj10 Βαλ(ίδα εκτνωσης διαστλής 22MM-22MMj11 Ταύ (πρς tundish) 15MM-15MM-1/2’’ θηλ. BSPj12 Tundish 22MM-15MMj13 Ταύ (πρς δεί διαστλής) 22MM-22MM-22MMj14 Αντάπτρας (δεί διαστλής) 22MM-3/4’’ θηλ. BSPj15 Δεί διαστλής θηλυκ BSPj16 Βαλ(ίδα απστράγγισης 22MM-3/4’’ αρσ. BSPj17 Ηλεκτρμαγνητική (αλ(ίδα 3/4’’ θηλ. BSP-3/4’’ αρσ. BSP

Συνδέσεις νερύ

j1 IN νερύ (ψυρύ) 22MMj2 OUT νερύ (εστύ) 3/4’’ θηλ. BSPj3 ∏αρή απ EKHB(H/X)* 3/4’’ θηλ. BSPj4 Επιστρφή πρς EKHB(H/X)* 3/4’’ θηλ. BSPj5 Βαλ(ίδα εκτνωσης θερμκρασίας 15MMj6 Σύνδεση θερμίστρj7 Σύνδεση θερμίστρ (Βλ. EKSOLHWAV1) 1/2’’ θηλ. BSPj8 "πή επανακυκλφρίας 3/4’’ θηλ. BSP

Άλλ

j18 Κι(ώτι διακπτώνj19 Θερμική πρστασία 1+Θερμστάτηςj20 Είσδς καλωδίων ρεύματς, (ηθητικύ θερμαντήρα,

θερμικής πρστασίαςj21 Είσδς καλωδίυ ρεύματς ηλεκτρ(αλ(ίδαςj22 Είσδς καλωδίυ ηλεκτρ(αλ(ίδαςj23 Τυφλ + 2 πλαστικά (ιδωτά πώματα για τη μειωτήρι (αλ(ίδα

πίεσηςj24 Θερμική πρστασία 2+Θερμστάτηςj25 Είσδς καλωδίυ (πρς EKSOLHWAV1)j26 Είσδς καλωδίυ απ EKHB(H/X)* ( (λ. EKSOLHWAV1)

Τυπική εγκατάσταση κιτ EKUHWA

Απαιτύμενς ώρς για συντήρηση

3TW57834-2

Μντέλ H1 H2 H3 H4EKHWSU150A3V3 900 1015 255 130EKHWSU200A3V3 1150 1265 410 200EKHWSU300A3V3 1600 1715 410 200

3TW57834-1

EKHWSj1 Θηλυκ εισαγ. παρής νερύ 3/4’’BSPj2 Θηλυκ εαγ. παρής νερύ 3/4’’BSPj3 Σύνδεση θερμίστρj4 Θηλυκ παρής (απ EKHB(H/X)*) 3/4’’BSPj5 Θηλυκ επιστρφής (πρς EKHB(H/X)*)

3/4’’BSPj6 Κι(ώτι διακπτώνj7 Θερμική πρστασίαj8 Ανδιj9 Είσδς καλωδίων ρεύματς, (ηθητικύθερμαντήρα και καλωδίυ θερμικήςπρστασίαςj10 Θηλυκς σύνδεσμς επανακυκλφρίας3/4’’BSPj11 Είσδς καλωδίυ απ EKHB(H/X)* ( (λ.EKSOLHWAV1)j12 Είσδς καλωδίυ (πρς EKSOLHWAV1)j13 Σύνδεση θερμίστρ (Βλ. EKSOLHWAV1)

Απαιτύμενς ώρς γύρω απτη μνάδα

Page 72: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

• Υγιεινό ζεστό νερό • ΥΓΙΕΙΝά ΖΕΣΤά ΝΕΡά • EKHWS

15

• Altherma • Υγιεινό ζεστό νερό72

5 Διάγραμμα σωληνώσεων

EKHWSU

Ρή νερύ

3TW57835-1

RST Θερμίστρ εστύνερύ ρήσης

Y1S Ηλεκτρμαγνητική(αλ(ίδα

M3SΤριδικήμηανκίνητη

(αλ(ίδα

Εωτερικςώρς

Εσωτερικςώρς

Επί τπυεγκατάσταση

(παραδίδεται με τηνεσωτερική μνάδα)

Βαλ(ίδα διακπήςπαρής

Απ τ εμπριΤριδική μηανκίνητη

(αλ(ίδα

Φρτί

Επιλγή δεαμενής εστύ νερύρήσης

IN παρής νερύδικτύυ

Επιλγή δεαμενής εστύνερύ ρήσης

Επιστρφήνερύ

OUT παρής νερύ

Επιστρφήνερύ

Ρήνερύ

Βαλ(ίδα εκτνωσης

διαστλής

Tundish

Βαλ(ίδααπστράγγισης

Ταυ

Δεί διαστλής

Ταυ

Μειωτήρις (αλ(ίδαπίεσης με

ενσωματωμένφίλτρ γραμμής

(αλ(ίδαςαντεπιστρφής

*Επί τπυ εγκατάσταση, παραδίδεταιμε τ κιτ EKUHWA

Βαλ(ίδα διακπήςπαρής

Δίδς ηλεκτρ(αλ(ίδα

Βαλ(ίδαελέγυ

Κωνική σύνδεση Βιδωτή σύνδεση Σύνδεση μεφλάντα Κλλητς σωλήνας Σωλήνας με

σπείρωμα

Page 73: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

3

16

• Altherma • Υγιεινό ζεστό νερό 73

• Υγιεινό ζεστό νερό • ΥΓΙΕΙΝά ΖΕΣΤά ΝΕΡά • EKHWS

6 Διάγραμμα καλωδίωσης6 - 1 Διάγραμμα καλωδίωσης

3TW57836-1

EKHWSU

E4H : Ενισυτικς θερμαντήραςF2B : Ασφάλεια ενισυτικύ θερμαντήραF2U : Ασφάλεια 5A/250VK3M : Επαφέας ενισυτικύ θερμαντήραL : ΓραμμήN : "υδέτερQ2T : Thermostat

Δεαμενή εστύ νερύ ρήσηςQ2L : ∏ρστασία θερμστάτη δεαμενής εστύ

νερύ ρήσηςQ3L Θερμική πρστασία

Ενισυτικς θερμαντήραςX2M∼X4M :ΚλεμσειράX5M1∼X7M :ΚλεμσειράY1S :Ηλεκτρμαγνητική (αλ(ίδα

Notes:1 Αυτ τ διάγραμμα συνδεσμλγίας ισύει για την επιλγή EKHWSU2 :Καλωδίωση ώρυ εγκατάστασης

:Καλωδίωση ώρυ εγκατάστασης:*ρώμα καλωδίυ: ∏λακέτα ακρδεκτών:Γείωση πρστασίας

3 BLK=Μαύρ RED=Κκκιν BLU=Μπλε WHT=Λευκ PNK=Ρ YLW=ΚίτρινBRN=καφέ GRY=Γκρι GNR=∏ράσιν ORG=∏ρτκαλί VIO=Μ(

4 ∏αρακαλύμε συμ(υλευθείτε τ εγειρίδι της επιλγής EKHWSU**0A3V3 γιαπερισστερες λεπτμέρειες για την εγκατάσταση.

EKHB/X*Κι(ώτι διακπτών

EKHWSU**0A3V3Δεαμενή νερύΚυτί διακπτών

Page 74: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

• Υγιεινό ζεστό νερό • ΥΓΙΕΙΝά ΖΕΣΤά ΝΕΡά • EKHWS

17

• Altherma • Υγιεινό ζεστό νερό74

7 Εύρος λειτουργίας

.

(°CDB)

(°C)

4TW57753-1A

EKHW

Page 75: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

• Altherma • Ηλιαό κιτ 75

• Ηλιαό κιτ • ΗΛΙΑά ΚΙΤ • EKSOLHWAV1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝEKSOLHWAV1

1 Χαρακτηριστικά. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76

2 Τεχνικά χαρακτηριστικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

Τεχνικά χαρακτηριστικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

3 Διαστασιοποιημένο σχέδιο & κέντρο βάρους. . . . . .78

Διαστασιοποιημένο σχέδιο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78

4 Διάγραμμα σωληνώσεων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80

5 Διάγραμμα καλωδίωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81

Διάγραμμα καλωδίωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81

Page 76: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

• Ηλιαό κιτ • ΗΛΙΑά ΚΙΤ • EKSOLHWAV1

11

• Altherma • Ηλιαό κιτ76

1 Χαρακτηριστικά

Ηλιαό κιτ Alther EKSOLHW Ηλιαό

Page 77: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

3

12

• Altherma • Ηλιαό κιτ 77

• Ηλιαό κιτ • ΗΛΙΑά ΚΙΤ • EKSOLHWAV1

2 Τεχνικά χαρακτηριστικά

2-1 ΤΕχΝΙΚά χΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚά EKSOLHWAV1

Διαστάσεις Παρέμβυσμα Ύψος mm 795Πλάτος mm 340Βάθος mm 295

Μονάδα Ύψος mm 770Πλάτος mm 305Βάθος mm 270

Βάρος Βάρος kg 8Μικτό βάρος kg 9

Συσκευασία Υλικό ΧαρτόνιΒάρος kg 1

Εναλλάκτης θερμότητας

Τύπος Χαλκοκολλημένη πλάκαΠτώση πίεσης Ηλιακή

πλευρά kPa 21,5

Μέγιστη θερμοκρασία εισόδου

Ηλιακή πλευρά

ΧC 110

Απόδοση W 1.400Λογαριθμικός μέσος όρος διαφοράς θερμοκρασίας (LMTD)

K 5

Αντλία Τύπος ΥδρόψυκτηΑρ. ταχυτήτων 3Είσοδος τροφοδοσίας ισχύος

W 46

Ηχητικό Ηχητική πίεση dBA 27Κύκλωμα νερού

Διάμετρος συνδέσεων σωλήνωσης

in 3/4" FBSP

Υλικό μόνωσης EPPΘερμοκρασία περιβάλλοντος

Μέγιστο ΧC 35Ελάχιστο ΧC 1

2-2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚά χΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚά EKSOLHWAV1

Μονάδα Τροφοδοσία ισχύος

Φάση 1~Συχνότητα Hz 50Τάση V 220-240

Εύρος τάσης Ελάχιστο -10%Μέγιστο +10%

Είσοδος τροφοδοσίας ισχύος Εσωτερική μονάδα

Page 78: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

• Ηλιαό κιτ • ΗΛΙΑά ΚΙΤ • EKSOLHWAV1

13

• Altherma • Ηλιαό κιτ78

3 Διαστασιοποιημένο σχέδιο & κέντρο βάρους3 - 1 Διαστασιοποιημένο σχέδιο

3TW57844-2

Εαρτήματαj1 Αντλία + διακπτης ρύθμισης ταύτηταςj2 Εναλλάκτης θερμτηταςj3 ∏ερίλημα EPPj4 Βαλίδες αντεπιστρφής

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣj5 Σύνδεση εισδυ απ ηλιακ αντλιστάσι 3/4″F BSPj6 Σύνδεση επιστρφής πρς ηλιακ αντλιστάσι 3/4″F BSPj7 Σύνδεση εισδυ απ εσωτερική μνάδα Altherma 3/4″F BSPj8 Σύνδεση επιστρφή πρς εσωτερική μνάδα Altherma 3/4″F BSPj9 EKSOLHWAV1 σύνδεση επιστρφής πρς τν εναλλάκτη θερμτητας δεαμενής $εστύ νερύ ρήσης 3/4″F BSP

j9a 200-300lΔεαμενή j9b 150lΔεαμενήj10 EKSOLHWAV1 σύνδεση εισδυ απ τν εναλλάκτη θερμτητας δεαμενής $εστύ νερύ ρήσης 3/4″F BSPΚιώτι διακπτών δεαμενής $εστύ νερύ ρήσηςj11 Είσδς καλωδίυ (εσωτερική μνάδα Altherma)j12 Είσδς καλωδίυ (καλώδι αντλίας)

∏αρελκμενα (παραδίδνται με τ EKSOLHWAV1) Τύπς σύνδεσηςj13 Υπδή θερμίστρ (θερμίστρ ηλιακύ αντλιστασίυ) (εσωτερική διάμετρς

6.1mm)j14 Αντάπτρας 3/4″M BSP-3/4″M BSPj15 Αντάπτρας (Απ τ εμπρι) 3/4″F BSP-3/4″M BSP

EKSOLHWAV1 + EKHWS200-300*

(ώρς σέρις

Άλατα: 1/20

Ελάιστς ώρς συντήρησης & εαερισμύ

Λεπτμέρεια 2Άλατα: 1/4

EKSOLHWAV1 + EKHWS150*

Λεπτμέρεια 2Λεπτμέρεια 1

ΜντέλH1EKHWSU150* 430EKHWSU200* 400EKHWSU300* 400

EKUHWAΚιτj16 Ηλεκτρμαγνητική αλίδα 3/4″F BSP-3/4″F BSPj17 Αντάπτρας 3/4″M Ηλεκτρμαγνητική αλίδα3/4″FBSP

Page 79: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

3

13

• Altherma • Ηλιαό κιτ 79

• Ηλιαό κιτ • ΗΛΙΑά ΚΙΤ • EKSOLHWAV1

3 Διαστασιοποιημένο σχέδιο & κέντρο βάρους3 - 1 Διαστασιοποιημένο σχέδιο

3TW57844-1

Εαρτήματα

j1 Αντλία + διακπτης ρύθμισης ταύτηταςj2 Εναλλάκτης θερμτηταςj3 ∏ερίλημα EPPj4 Βαλίδες αντεπιστρφής

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣj5 Σύνδεση εισδυ απ ηλιακ αντλιστάσι 3/4″F BSPj6 Σύνδεση επιστρφής πρς ηλιακ αντλιστάσι 3/4″F BSPj7 Σύνδεση εισδυ απ εσωτερική μνάδα Altherma 3/4″F BSPj8 Σύνδεση επιστρφή πρς εσωτερική μνάδα Altherma 3/4″F BSPj9 EKSOLHWAV1 σύνδεση επιστρφής πρς τν εναλλάκτη θερμτητας δεαμενής $εστύ νερύ

ρήσης 3/4″F BSPj9a 200-300lΔεαμενή j9b 150lΔεαμενή

j10 EKSOLHWAV1 σύνδεση εισδυ απ τν εναλλάκτη θερμτητας δεαμενής $εστύ νερύρήσης 3/4″F BSP

Κιώτι διακπτών δεαμενής $εστύ νερύ ρήσηςj11 Είσδς καλωδίυ (εσωτερική μνάδα Altherma)j12 Είσδς καλωδίυ (καλώδι αντλίας)

∏αρελκμενα (παραδίδνται με τ EKSOLHWAV1) Τύπς σύνδεσηςj13 Υπδή θερμίστρ (θερμίστρ ηλιακύ αντλιστασίυ) (εσωτερική διάμετρς 6.1mm)j14 Αντάπτρας 3/4″M BSP-3/4″M BSPj15 Αντάπτρας 3/4″F BSP-3/4″M BSPj16 Αντάπτρας 3/4″M BSP-3/4″M BSP

EKSOLHWAV1 + EKHWS200-300*

(ώρς σέρις

Άλατα: 1/20

Ελάιστς ώρς συντήρησης & εαερισμύΛεπτμέρεια 1Άλατα: 1/4

EKSOLHWAV1 + EKHWS150*

Λεπτμέρεια 1 Λεπτμέρεια 1

Page 80: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

• Ηλιαό κιτ • ΗΛΙΑά ΚΙΤ • EKSOLHWAV1

14

• Altherma • Ηλιαό κιτ80

4 Διάγραμμα σωληνώσεων

EKSOLHWAV1

Μέσ πρς ηλιακ συλλέκτη

3TW57845-1

Y1S Ηλεκτρμαγνητικήαλίδα

M3SΤριδικήμηανκίνητη

αλίδα

Εωτερικςώρς

Εσωτερικςώρς

Επί τπυ εγκατάσταση(παραδίδεται με τηνεσωτερική μνάδα)

Βαλίδα διακπήςπαρής

Απ τ εμπριΤριδική μηανκίνητη

αλίδα

Φρτί

Επιλγή δεαμενής

$εστύ νερύ ρήσης

Νερ πρςδεαμενή

Νερ απδεαμενή

Νερ απ εσωτερική

Μέσ απ ηλιακ συλλέκτη

Μέσ πρς ηλιακ συλλέκτη

Νερ πρς εσωτερικήΕπιλγήηλιακύ

κιτ

Ηλιακ

αντλιστάσι

Απ τεμπρι

Απ τ εμπριΗλιακςσυλλέκτης

Λεπτμέρεια 1Νερ απ εσωτερική

Μέσ απ ηλιακ συλλέκτη

Νερ πρς εσωτερικήΒαλίδα

αντεπιστρφής

Αντλία

Βαλίδααντεπιστρφής

Εναλλάκτηςθερμτηταςπλάκας

Νερ απδεαμενή

Νερ πρςδεαμενή

Για EKHW(S/E)*

Δίδς ηλεκτραλίδα *

Μν για EKHWSU*

Λεπτμέρεια 1

* ∏αραδίδεται με τ κιτ EKUHWA

Βαλίδα διακπήςπαρής

Γενική περιγραφή

Βαλίδαελέγυ

Κωνική σύνδεση Βιδωτή σύνδεση Σύνδεση μεφλάντ$α Κλλητς σωλήνας Σωλήνας με σπείρωμα

Page 81: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

3

15

• Altherma • Ηλιαό κιτ 81

• Ηλιαό κιτ • ΗΛΙΑά ΚΙΤ • EKSOLHWAV1

5 Διάγραμμα καλωδίωσης5 - 1 Διάγραμμα καλωδίωσης

3TW57846-1

EKSOLHWAV1 - EKHWS*V3

E4H : Ενισυτικς θερμαντήραςF2B : Ασφάλεια ενισυτικύ θερμαντήραF2U : Ασφάλεια 5A/250VK3M : Επαφέας ενισυτικύ θερμαντήραL : ΓραμμήN : 1υδέτερQ2T : ∏ρστασία θερμστάτη 1 δεαμενής $εστύ νερύ ρήσηςQ2L :Θερμική πρστασίαQ3L :Θερμική πρστασία 2

Ενισυτικς θερμαντήραςQ3T : ∏ρστασία θερμστάτη 2 δεαμενής $εστύ νερύ ρήσηςX2M∼X4M :ΚλεμσειράX5M1∼X7M :ΚλεμσειράY1S :Ηλεκτρμαγνητική αλίδα

Notes:1 :Καλωδίωση ώρυ εγκατάστασης

:Καλωδίωση ώρυ εγκατάστασης:(ρώμα καλωδίυ: ∏λακέτα ακρδεκτών:Γείωση πρστασίας

2 BLK=Μαύρ RED=Κκκιν BLU=Μπλε WHT=Λευκ PNK=Ρ$ YLW=ΚίτρινBRN=καφέ GRY=Γκρι GNR=∏ράσιν ORG=∏ρτκαλί VIO=Μ

3 Για περισστερες λεπτμέρειες εγκατάστασης παρακαλύμε συμυλευθείτε ταντίστι εγειρίδι εγκατάστασης.

EKHB/X*Κιώτι διακπτών

EKHB/X*Κιώτι διακπτών

EKHWS*V3Κιώτι διακπτών

Ηλιακή αντλία

3TW57846-1

EKSOLHWAV1 - EKHWS*Z2

E4H : Ενισυτικς θερμαντήραςF2B : Ασφάλεια ενισυτικύ θερμαντήραF2U : Ασφάλεια 5A/250VK3M : Επαφέας ενισυτικύ θερμαντήραL : ΓραμμήN : 1υδέτερQ2T : ∏ρστασία θερμστάτη 1 δεαμενής $εστύ νερύ ρήσηςQ2L :Θερμική πρστασίαQ3L :Θερμική πρστασία 2

Ενισυτικς θερμαντήραςQ3T : ∏ρστασία θερμστάτη 2 δεαμενής $εστύ νερύ ρήσηςX2M∼X4M :ΚλεμσειράX5M1∼X7M :ΚλεμσειράY1S :Ηλεκτρμαγνητική αλίδα

Notes:1 :Καλωδίωση ώρυ εγκατάστασης

:Καλωδίωση ώρυ εγκατάστασης:(ρώμα καλωδίυ: ∏λακέτα ακρδεκτών:Γείωση πρστασίας

2 BLK=Μαύρ RED=Κκκιν BLU=Μπλε WHT=Λευκ PNK=Ρ$ YLW=ΚίτρινBRN=καφέ GRY=Γκρι GNR=∏ράσιν ORG=∏ρτκαλί VIO=Μ

3 Για περισστερες λεπτμέρειες εγκατάστασης παρακαλύμε συμυλευθείτε ταντίστι εγειρίδι εγκατάστασης.

EKHB/X*Κιώτι διακπτών

EKHB/X*Κιώτι διακπτών

EKHWS*Z2Κιώτι διακπτών

Ηλιακή αντλία

Page 82: 252Altherma Split Texnika Dedomena Gr

• Ηλιαό κιτ • ΗΛΙΑά ΚΙΤ • EKSOLHWAV1

15

• Altherma • Ηλιαό κιτ82

5 Διάγραμμα καλωδίωσης5 - 1 Διάγραμμα καλωδίωσης

3TW57846-1

EKSOLHWAV1 - EKHWSU

E4H : Ενισυτικς θερμαντήραςF2B : Ασφάλεια ενισυτικύ θερμαντήραF2U : Ασφάλεια 5A/250VK3M : Επαφέας ενισυτικύ θερμαντήραL : ΓραμμήN : 1υδέτερQ2T : ∏ρστασία θερμστάτη 1 δεαμενής $εστύ νερύ ρήσηςQ2L :Θερμική πρστασίαQ3L :Θερμική πρστασία 2

Ενισυτικς θερμαντήραςQ3T : ∏ρστασία θερμστάτη 2 δεαμενής $εστύ νερύ ρήσηςX2M∼X4M :ΚλεμσειράX5M1∼X7M :ΚλεμσειράY1S :Ηλεκτρμαγνητική αλίδα

Notes:1 :Καλωδίωση ώρυ εγκατάστασης

:Καλωδίωση ώρυ εγκατάστασης:(ρώμα καλωδίυ: ∏λακέτα ακρδεκτών:Γείωση πρστασίας

2 BLK=Μαύρ RED=Κκκιν BLU=Μπλε WHT=Λευκ PNK=Ρ$ YLW=ΚίτρινBRN=καφέ GRY=Γκρι GNR=∏ράσιν ORG=∏ρτκαλί VIO=Μ

3 Για περισστερες λεπτμέρειες εγκατάστασης παρακαλύμε συμυλευθείτε ταντίστι εγειρίδι εγκατάστασης.

EKHB/X*Κιώτι διακπτών

EKUHWA

EKHB/X*Κιώτι διακπτών

EKHWS*V3Κιώτι διακπτών

EKSOLHWAV1