25 μαρτίου

30

Transcript of 25 μαρτίου

Page 1: 25 μαρτίου
Page 2: 25 μαρτίου

Βυζάντιο Βυζάντιο

Page 3: 25 μαρτίου

Μωάμεθ ο Β΄Μωάμεθ ο Β΄

Page 4: 25 μαρτίου
Page 5: 25 μαρτίου

1453 άλωση της Πόλης1453 άλωση της Πόλης Η αρχή 400 χρόνων σκλαβιάς Η αρχή 400 χρόνων σκλαβιάς

Page 6: 25 μαρτίου
Page 7: 25 μαρτίου
Page 8: 25 μαρτίου
Page 9: 25 μαρτίου

Πολλοί ήταν οι Έλληνες που αντιστάθηκαν στην οθωμανική κυριαρχία. Πολλοί ήταν οι Έλληνες που αντιστάθηκαν στην οθωμανική κυριαρχία. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι ΚλέφτεςΚλέφτες, που ζούσαν , που ζούσαν

συνήθως στα βουνά. Αλλά και οι συνήθως στα βουνά. Αλλά και οι ΑρματολοίΑρματολοί, παρόλο που διορίζονταν , παρόλο που διορίζονταν από τους Τούρκους, συχνά βοηθούσαν τους κλέφτες.από τους Τούρκους, συχνά βοηθούσαν τους κλέφτες.

Page 10: 25 μαρτίου

Το «Κρυφό Σχολειό», πίνακας του Το «Κρυφό Σχολειό», πίνακας του Νικολάου Γύζη, 1886 Νικολάου Γύζη, 1886

Page 11: 25 μαρτίου

Ο Ρήγας Βελεστινλής οραματιζόταν τη συνεργασία των υπόδουλων Ο Ρήγας Βελεστινλής οραματιζόταν τη συνεργασία των υπόδουλων βαλκανικών λαών για την απελευθέρωσή τους από τον οθωμανικό βαλκανικών λαών για την απελευθέρωσή τους από τον οθωμανικό

ζυγό.ζυγό.Ο Κοραής πίστευε ότι για να ελευθερωθεί το ελληνικό έθνος, έπρεπε Ο Κοραής πίστευε ότι για να ελευθερωθεί το ελληνικό έθνος, έπρεπε

πρώτα να φωτιστεί διαμέσου της παιδείας πρώτα να φωτιστεί διαμέσου της παιδείας

Page 12: 25 μαρτίου

Σκοπός της Φιλικής Εταιρίας ήταν η προετοιμασία Σκοπός της Φιλικής Εταιρίας ήταν η προετοιμασία και η οργάνωση του αγώνα για την και η οργάνωση του αγώνα για την

απελευθέρωση. απελευθέρωση.

Page 13: 25 μαρτίου

Ο όρκος των ΦιλικώνΟ όρκος των Φιλικών

Page 14: 25 μαρτίου

Ο Παλαιών Πατρών ΓερμανόςΟ Παλαιών Πατρών Γερμανός

Page 15: 25 μαρτίου
Page 16: 25 μαρτίου

στρατόπεδοστρατόπεδο

Page 17: 25 μαρτίου

Όπλα του 1821Όπλα του 1821

Page 18: 25 μαρτίου
Page 19: 25 μαρτίου

Ο ΚολοκοτρώνηςΟ Κολοκοτρώνης

Page 20: 25 μαρτίου

ΑναγνωσταράςΑναγνωσταράς

Page 21: 25 μαρτίου

Ο ΤζαβέλαςΟ Τζαβέλας

Page 22: 25 μαρτίου
Page 23: 25 μαρτίου
Page 24: 25 μαρτίου

Γυναίκες Ηρωίδες Γυναίκες Ηρωίδες Μαντώ Μαυρογένους Μπουμπουλίνα

Page 25: 25 μαρτίου

ΓΕΩΡΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ

Page 26: 25 μαρτίου

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ

Page 27: 25 μαρτίου

ΒΥΡΩΝ ΜΠΑΥΡΟΝΒΥΡΩΝ ΜΠΑΥΡΟΝ

Page 28: 25 μαρτίου

ΔράμαληςΔράμαληςΙμπραήμ Ιμπραήμ

Page 29: 25 μαρτίου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

Page 30: 25 μαρτίου

Απελευθέρωση Απελευθέρωση