24 06 2015

of 16 /16
Ακόμη πιο δύσκολες μέ- ρες έρχονται για τον κλάδο της Υγείας, ο οποίος εξάλλου ήδη διανύει μια από τις χειρότερες περιόδους των τελευταίων ε- τών, με την υποχρηματοδότηση και τις τραγικές ελλείψεις σε έμψυχο δυναμικό, αλλά και μέ- σα να έχουν χτυπήσει «κόκκι- νο»! Η ύφεση που επικρατεί σχε- δόν σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο και τον ευ- αίσθητο τομέα της Υγείας, όπως και της Παιδείας, που ενώ η κα- τάσταση της ελληνικής οικονο- μίας είναι ακόμη ρευστή και α- βέβαιη, λόγω και της συμφω- νίας με τους Ευρωπαίους εταί- ρους που ακόμη δεν έχει οριστι- κοποιηθεί, η Κυ- Μεταξύ… φθοράς και α- φθαρσίας βρίσκονται σήμερα τα οχήματα, ειδικά τα ασθενοφόρα, που έχει στη διάθεσή του το ΕΚΑΒ Ιωαννίνων, προκειμένου να παρεμ- βαίνει εγκαίρως όπου υ- πάρχει ανάγκη, όπως στην περίπτωση γυναί- κας που άνδρες του α- νέσυραν χθες ζωντανή απ’ την Παμβώτιδα! Με το πιο καινούριο να χρονο- λογείται απ’ το… 2008 (!) και τα πε- ρισσότερα να έχουν αγοραστεί το 2004, οι υπάλληλοι του ΕΚΑΒ δί- νουν καθημερινή μάχη για τη συ- ντήρησή τους, ώστε να • Μπορεί, φαινομενικά τουλά- χιστον, η Ελλάδα να γλιτώνει, στο… παραπέντε, από ένα πιστωτι- κό ατύχημα, αφού όλα δείχνουν πως έως το τέλος της εβδομάδας θα επέλθει η πολυπόθητη συμφω- νία μεταξύ Κυβέρνησης και «θε- σμών», ωστόσο μετά την δημοσιο- ποίηση μέρους της ελληνικής πρό- τασης, που φαίνεται ν’ αποτελεί και τη βάση για την συμφωνία, επικρα- τεί έντονος σκεπτικισμός στους φορείς της ελληνικής οικονομίας, για τα δυσβάστακτα Πόρτες… κλειστές βρίσκουν συνήθως όταν ζη- τούν εργασία πρώην εξαρ- τημένα άτομα που κατόρ- θωσαν να ξεφύγουν από τα δίχτυα των ναρκωτικών ου- σιών, του αλκοόλ κ.λ.π.. Ο κοινωνικός αποκλει- σμός συνοδεύει τους περισ- σότερους εφ’ όρου ζωής και εδώ βρίσκεται το μεγάλο «στοίχημα» για την κοινωνία μας. Να φτάσει κάποια στιγ- μή να τους προσφέρει ίσες ευκαι- ρίες, τουλάχιστον στον εργασιακό τομέα, ώστε να μην επιστρέψουν στην εφιάλτη της εξάρτησης! Εξάλλου, τα επιδόματα που παρέ- χει σε κάποιους δεν αποτελούν κοινωνική επανένταξη! Η παραπάνω διαπίστωση απο- τέλεσε το έναυσμα για το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων «Σχε- δία» ώστε να διοργανώσει σήμερα ειδική εκδήλωση στο Iδιοκτησία: Ι. & Ε. KOYTΣOΛIONTOΥ Ο.Ε. Έτος 58ο - Aρ. φύλλου 16.552 Tιμή 0,60 Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015 Γραφεία: Φ. Tζαβέλλα 11 - IΩANNINA 453 33 Tηλ. Kέντρο 26510 25.677, 33.791 - Fax: 26510 30.350 http://www.proinoslogos.gr email:[email protected] ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Τα Κέντρα Υγείας και τα αγροτικά ιατρεία – που πάλι αλλάζουν όνομα (!) - , στενάζουν από ελλείψεις υλικών και προσωπικού, ενώ τα νοσοκομεία βρίσκονται ήδη στο «κόκκινο»... Αντιδρούν οι εργαζόμενοι στην αναδιάρθρωση της ΠΦΥ που προτείνει η Κυβέρνηση 15η σελ. Η ανακοίνωση των βαθμών στις πανελ- λαδικές εξετάσεις χθες, έβαλε τέλος – σε πρώτη φάση στην αγωνία των χιλιάδων υποψη- φίων, που διεκδικούν μια θέση στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ της χώρας. Οριστι- κό τέλος όμως αναμέ- νεται μετά τις 20 Αυ- γούστου, που θα ανα- κοινωθούν οι βάσεις, οι οποίες τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι σε πολλές Σχολές θα πέσουν κατα- κόρυφα. Και στα Γιάννενα χθες η διαδι- κασία κύλησε ομαλά και από νωρίς σχετικά αναρτήθη- Προειδοποίηση για νέα λουκέτα! Αντιδράσεις στην αγορά πυροδοτούν τα νέα μέτρα ΚΕΕΕ: Άγρια φοροεπιδρομή στις επιχειρήσεις • ΕΣΕΕ: Βαρύς ο λογαριασμός για τη μεσαία τάξη • ΟΕΕ: Τιμωρούνται όσοι επιβίωσαν μέσα στην κρίση • ΓΣΕΒΕΕ: Θα κατεδαφιστεί ο παραγωγικός ιστός της χώρας… ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ διεκδικεί η ΚΕΔΕ για τους Δήμους σελ. 16η Αρκετά Γιαννιωτόπουλα πέτυχαν υψηλές επιδόσεις Οι χαμηλές βαθμολογίες ελπίδα για εισαγωγή σε «δημοφιλείς» Σχολές Προσοχή τώρα στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΡΕΠΟΡΤΑΖ Όπως τόνισαν οι Στ. Τζιμογιάννης - Β. Κούτρας… Σκληρό κοινωνικό αποκλεισμό βιώνουν τα απεξαρτημένα άτομα! Ενημέρωση για ευκαιρίες εργασίας θα γίνει σε ημερίδα της «Σχεδίας» ΠΟΕΔΗΝ: Η κρατική χρηματοδότηση θα πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον κατά 2 δισ. ευρώ… Για πρώτη φορά, στα 23 χρόνια της ύπαρξής του, το ΚΕΑΔ έμεινε εκτός παιχνιδιού, στις ε- κλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκη- σης που έγιναν στην Αλβανία την περασμένη Κυριακή. Πάντα, χάρη στην υποστήριξη της «Ομόνοιας» σε Δήμους και Επαρχίες της Ελληνικής Κοινότη- τας, εξέλεγε δικούς του τοπικούς άρχοντες. Ακόμα και σε περιοχές με αλβανικό στοιχείο, εί- 14η σελ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ: Tου Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΗ σελ. 9 15η σελ. PEΠOPTAZ ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ 15η σελ. Συνελήφθη χθες στα Άγναντα Άρτας 46χρονος με δενδρύλλια χασίς σπίτι του και φυτείες σε χωράφι σελ. 16 6η σελ. Απόφαση του ΣτΕ Νόμιμη η κατάσχεση λογαριασμών σε όσους δεν πληρώνουν ΦΠΑ σελ. 16 Με την πρόταση της Κυβέρνησης για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, αντί να ελαφρυνθούν τα Δημόσια Νοσοκομεία, θα επιβαρυν- θούν περαιτέρω, εκτιμά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων… Ασθενοφόρο «έμεινε» χθες στην οδό Φ. Τζαβέλλα Μεταξύ… φθοράς και αφθαρσίας τα οχήματα του ΕΚΑΒ Ιωαννίνων! Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Πρόεδρος Εργαζομένων Ηπείρου - Λευκάδας): Καμιά φορά δε βγαίνουν ούτε οι βάρδιες… • Σώα ανασύρθηκε γυναίκα απ’ την Παμβώτιδα Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις – που ήταν κάποτε η «ραχοκοκαλιά» της οικονομίας - θα πληρώσουν και πάλι ακριβά τα νέα μέτρα της Κυβέρνη- σης, με αποτέλεσμα τα λουκέτα να αυξηθούν κατακόρυφα… Πανωλεθρία στις Αυτοδ. εκλογές της Αλβανίας Γιατί ΚΕΑΔ – ΟΜΟΝΟΙΑ έχασαν την εμπιστοσύνη του Ελληνισμού Η πολυδιάσπαση των υποψηφίων οδήγησε σε απομόνωση Ο Λαρισαίος αμυντικός Νί- κος Καρανίκας θ’ ανήκει στον ΠΑΣ Γιάννινα για τα επόμενα τρία χρόνια, όπως ανακοίνωσε χθες η ΠΑΕ. Ο 23χρονος παίκτης ήταν... υ- πό παρακολούθηση εδώ και καιρό απ’ τους ανθρώπους του «Άγιαξ» ενώ και ο τεχνικός Γιάννης Πετρά- κης έδωσε το «πράσινο φως» για την απόκτησή του 15η σελ. 16η σελ. Λεπτομέρειες στη σελ. 14 Αναμένοντας τις νέες συνεδριάσεις των Ευρωπαϊ- κών Οργάνων και με όσα γίνανε γνωστά μετά την ολο- κλήρωση του Συμβουλίου Κορυφής, μένουμε με την εντύπωση ότι για την χώρα μας δημιουργείται κλίμα βελτιωμένο και μάλλον έχει απομακρυνθεί περίπτωση ρίξεως, έστω και αν από κάποιους επεδιώχθηκε. Παρά αυτά τα θετικά Ερωτήματα και απορίες μετά την κατ’ αρχήν συμφωνία… Γράφει ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜ. ΦΑΡΜΑΚΗΣ 9η σελ. ΕΠΙΚΑΙΡΟ Τα μποστάνια εκείνον τον καιρό στα Γιάννινα αντι- μετώπιζαν πολλές δυσκολίες στην καλλιέργεια των λα- χανικών τους. Πρώτα ήταν οι καιρικές συνθήκες, οι οποίες ήταν πολύ διαφορετικές από σήμερα και ιδιαί- τερα το χειμώνα και την άνοιξη, που οι βροχές, τα χιό- νια, οι βοριάδες, οι αντάρες, οι πάχνες και οι παγωνιές ήταν περισ- σότερες και μεγαλύτερης διάρκειας. Επίσης, πολλές φορές ήταν οι αρρώστιες των λαχανικών, τα σκουλήκια, τα σαλιγκάρια, οι ακρίδες κ.λπ., που έτρωγαν αυτά και τέλος τα πουλιά, που έτρωγαν τους σπόρους ή τα φύλλα τους, μόλις έβγαιναν Οι Γιαννιώτες μποσταντζήδες και η «μάχη» με τα πουλιά... Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΡΑΚΗ 14η σελ. Αναδρομές ΦΩTO «Π.Λ.» Στον ΠΑΣ Γιάννινα για τρία χρόνια ο Καρανίκας Το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων του καλοκαιριού ΑΘΛΗΤΙΚOΣ «Π.Λ.» ΑΝΑΛΥΣΗ του ΒΑΓΓ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ* ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Embed Size (px)

description

newspapers,articles

Transcript of 24 06 2015

 • - , -, , - -!

  - , - , , - - -, - - -, -

  - , ,

  , - - , - -

  !

  - 2008 (!) -

  2004, - - ,

  , -, , , -

  , - -, -

  -, , - ,

  - - - -, ....

  - - . - - ,

  , !, - !

  - -

  I: . & . KOYTOIONTO .. 58 - A. 16.552 T 0,60 24 2015

  : . T 11 - IANNINA 453 33 T. K 26510 25.677, 33.791 - Fax: 26510 30.350 http://www.proinoslogos.gr email:[email protected]

  (!) - , , ...

  15 .

  - , -, . - - 20 -, - , -.

  - -

  !

  : : :

  :

  . 16

  . - .

  !

  : 2 .

  , 23 , , -

  - .

  ,

  -, . , - 14 .

  :

  T . . 9

  15 .

  P E O P T A Z

  15 .

  46

  . 16

  6 .

  . 16

  , , - ,

  .

  !

  . ( - ):

  - -

  ,

  .

  - , .

  23 ... - -

  15 .

  16 . . 14

  - - , , .

  .

  9 .

  - - . , - , , -, , , - . , , , , .., , ,

  ...

  14 .

  TO ..

  O ..

  . *

 • -, - , -, , - - , .

  , - -

  , - . - .

  - , - -.

  . .

  .

  E E KAI AA OY ENIAEPOYN

  . 2 PNO OO 24 2015

  - - , -, 11 .. - - -.

  - - -

  - -

  -. - - - - - - - 100 - .

  - , - , 27, - - .

  , 9.30 .. 1.30 .. -. - .

  , Pierre Cabanes, , / , - , / -. . - Paris X- Nanterre PierreCabanes ,

  - .

  - -

  , 6.30 8 .. - - - - .

  ...

  - - 5 - .

  - - , - , -,

  . . - . - , - . , - , .

  5 .

  : Cultural Diversity, Equity andInclusion: Intercultural Education in 21st century and beyond - - InternationalAssociation for Intercultural Education(IAIE) , 29 3 .

  - Grand Serai Hotel - , 1 3 - . ,, (workshops) -, , - , 29 30 .

  29 3

  -, , 7 .. - - , .

  70 - - , -, 8 .. . - -, - -, -

  . - , 28 - , . -

  7:30 .. .

  .: 6948-532411.

  (8 ..)

  E

  - - - - () . Locatelli, Sor, Paganini Piazzolla.

  . .

  - - -, 8 3 , ., , , -, . , -

  , , . , .

  .

  M - ....., , , , -, - -, - .

  - , , . - , , -. -, - . .

  - - - -

  . . . , - - , . - , . ., . ., - 9 .... - .

  , - , - . . - - - .

  , ,

  - - - , , 7.. . 1 ( -).

  - -

  . -

  - - - - .

  , 7 ..

  6.180 2015 16 , - 30 -, .

  - - 1992-1999.

  -

  . -

  , 31 - .

  - www.oaed.gr , 3 . . , .: 26510 40858.

  A .

  , 29 5.30 .. .... ( - ) 2014 2015

  . -

  . - . .

  (5.30 ..)

  , -, , , - .

  .. - , 27 , 7 .. .

  - , .

  ,

  .. , .. , - 2015 . - . , . . . - ..

  . .

 • PNO OO . 3 24 2015

  ... , ,

  : - ; : .

  ..: - .

  : , - !

  .. -: - - ;

  : , ... .

  ..: , ... !

  .: ! .. ...

  / -: ... -. - - - - -!

  : ;

  : , - ... - , - !

  , 18 - Eurogroup, : ! , , !

  . () : , ...- ! ... .

  , . ..., : ; ; - ;

  . : . ... !

  . , . : , , --! ...

  ... -: ! 2015 : -!

  ... !

  ... ! -. , , - . - - , - .

  , - , - , . . , - , - , , - .

  -

  POKHNIO-APAKHNIO A

  ;

  - -. ; - ; - ; - ; - - . - . ;

  ! -

  HospitalityAwards. A - - - -, itsis Hotels, - Grand Serai! Leading GreekHospitality Developer , (). !

  ..

  !

  - . , ! - , - . , - -

  ..

  22

  - : - -, ! , -, , ,, , -, , -, , , , . . - -

  .

  ...

  .. .

  , -

  - . ! - . , - . . .

  ; -

  ! - , - . , ; - -

  ; ; 25 ! - ; - , - -

  ,

  , . ! . - . - ; ; , -, .

  ! .

  , - - . - , - , , - - . - , -

  - / - - - - - - . , , -; ... , ;

  ..

  !

  ! - - - - - ! - - .

  .. . - , - . .

  ..

  N. Z 5 - 45332 / . 26513-06130 / F. 26513-06130e-mail: [email protected]/www.i-mikropolis.gr

  , , . - . . .-.

  ( )

  . -

  I, 4.: 6972897763

  TO

  ..

  TO

  ..

 • . 4 PNO OO 24 2015

  1

  - - - .

  , -.

  -, , , - ... .

  ... -

  - - , 2015 - , , :

  ,, -. , , - - 15 2016 ... - .

  , , - ,

  .

  ... :

  - . 2461 3 50152, fax2461 3 50142 [email protected]

  - . 2461 3 50229, fax 2461 3 50142 [email protected]

  ... -

  - - , 2014 2015 - - , 31 2015 1 - 2015 - -, 31 - 2015 2015 - , - :

  , .

  -. , - - - . -

  . ,

  - , - 15 2015 ... -.

  - - -, , , - .

  , :

  - , - 100.000

  - , - 80.000

  , 60.000

  -, - ..

  .. -, 45.000

  -.. , 40.000

  , - - .. , 5.500 .

  .. - :

  - - 2 - .. , - 80.000 (-: )

  - - 2015, -

  , 97.354,02 (: . / ', ' ', . / ' ') - .. , 68.000 (: / -

  - -)

  - -, , .. , 50.000 (: )

  - ( ), - 23.000 (: . & ..)

  - .. , 15.000 (: )

  *** , .. -

  , 84.800 , , .. -.

  2015 - EurozoneForecast (EEF) - 1,8% 2016.

  -, - - -.

  - , - - - - .

  2014,

  , -, .

  2015, 1,8% 2016, - - () - (), -.

  2015

  1,8% 2016

  1,8%

  , - -.

  2015 1,8% 2014, 2,7%, 2014 2013, . 2015, - 0,1%, - 2014. , 2014 - 2015, 2013- 2014, 2,4%, 2,2% -. , - - Diesel (8%), (5,5%), -

  (5%), - (5%), (3,7%), (3,7%), (3,6%), (3,2%), (3,2%), (3,1%), (3%), (2,5%), (2,5%), - W.C. (2,4%), (2,4%), (2,4%), - (2,2%) (2,2%). , (3,8%), - (2%), (1,8%) - (1%).

 • PNO OO . 5 24 2015

  81.060 2014 - - -, - .

  - - - - - . - - , -

  , - -.

  - - 31.12.2014

  1.034.685 . 345.942 - - ( ),246.623 (- ), 38.027 ( ),356.498 -, 47.595 . , - :

  67.678 - - 13.382 . - 81.060.

  - - -, , - - , - - - .

  1

  .

  81.000 .. .

  409 - - - - 2015.

  - - - - -2015, - 821 , - 409 .

  - - -

  -.

  , - 2015 -

  , , - - 23 -

  ( - 2015). - , - - , . : - , - .

  821 .

  -

  -

  ( ) , 6 ,

  (. . ).

  26510 44727 email: [email protected]

  - - , - -.

  O - 794,98 , 6,11%.

  - , - 15,66%.

  - 135,097 . .

  2,9 . .

  - 6,40%, - 3,34%.

  - - -

  Alpha Bank (+19,61%), FolliFollie (+16,28%), Jumbo(+14,47%), (+13,21%), Viohalco (+8,98%), (+7,86%), Aegean Airlines(+7,69%), (+7,59%), (+6,62%), (+6,32%) (+6,14%). - , (-1,39%), -

  (+16,15%), (+13,28%), (+10,39%), (+7,18%) (+6,32%).

  88 , 27 15 .

  6,11%

  794,98 .

  - - - (ELA) - 24 - . - .

  ( ) - 1,9 . .

  1 . - ELA. -

  , ELA - - - 88,8 . -.

  - - - - .

  ELA

 • . 6 PNO OO 24 2015

  ... ... ... ... ...

  - - - - -, , 6 .. GrandSerai - .

  , , , , & - , - .

  - .

  , 10.30 ..

  V1 , - - -

  ., ,

  11 .. - ( - ), .

  - - -, 5-8 ...

  (6 ..) Grand Serai

  - - 26 , - .

  , , -, 9 .. 1 .. - , - - . - , - ( -, -, ,), - . , - , ., , , , 9.. 1 .. 6 9 .. - .

  , 6 9..

  ( ) , - . ,

  , (9 ..) -, , CROS-SROADS.

  - , 9 .. 1 .. . - - .

  .

  , -, - - - - . , -, 12 , .

  :

  , - .

  - - , -.

  - , - .

  - -

  -.

  - - .

  - - , , - - .

  - , - -.

  (12 .) .

  54 , , 7.30 .. . - , - , - .

  , 24 1881, , 28 - .

  -, , - , , , .

  8:30 .. -, - .. , 10:30 .. - .

  11:00 .. - .

  - .

  .

  , , - -. -, , , 1.

  , - , -:

  . - (- ) -, .

  , 1 .

  .

  - .

  1

  - - , , 9.. ,

  . - 150 -, - .

  ,

  (1) , :

  (1) , 555/17-6-2015 . - 00000634443. -

  - (45) , 26-6-2015 9-8-2015.

  - , .

  8:30 .. 14:30 .. 2310891-214, 2310 891-212, 2310 891283 fax: 2310 891282.

  , ,, , -, - -.

  , - projects - , - . -

  -.

  * .:2651306130 - (. 5).

  , ,

  - - (...), 6 ,10 . .

  - . ..

  - .

  - -. .:6974-588416 2651 - 008523.

  ...

  T .

  - -

  . -

  , 61 -, -; -, , - -.

  22 . 47,46% 52,51% , - 1200 , - 2885 - .. 2115 - . - .

  -

  -, :

  - , . , - , - -.

  , , , - - .

  , - - - , . , - . - , . , . - . -

  -, - , - . - - , , . , -

  . , -. , , - , - . -

  , - , , , .

  . -. - , -. - -, .. LSI. - , - 52,51% 416 - , .

  -

  : - ( - ) - , - , - . .

  , . , - : , .

  , - , - , - - .

  * . - -, - - , 1994 - -.

  1 .

 • 50 - - - - - . -, , 9.30.., - .

  - , . , - ogdoo.gr. , -

  , - - - -.

  .

  50

  PNO OO . 7 24 2015

  -- - - - - - - , - , !

  - , , 9 .. ,

  . -

  ( . . ) , ( ) 5 .

  , -, , .

  30 , , - - - -!

  -

  - (- 54) -:

  :, , -

  25/6 21:00 ..

  : 26/6 -

  27/6 21:00 . .

  28/6 - 29/6 21:00

  J. Pommerat. 30/6 21:00

  - .

  * - , -, . - 3 . - : 6979-139705.

  , &

  - 2 - . . -

  2o - , , , 8.30 ..

  - -, , , 9 , (), .

  5 . -, .

  ( ) : - , , , , , , , , .

  .

  - -, , , 6.30 .. - . - - .

  .

  , 9 .. , , ONI-RAMA. - LAROYTE, , .

  ONIRAMA

  - - .

  , (21 ), - -: , 9

  .., - -, 19 - . - . , 7.30

  .., - -

  -. - -: . , ,

  6 .., - Ioannina School of Music.

  - -, , 27 9:30 .., ..

  - HumanFeeling : -, , ,, keybords, , -, .

  - .

  .

  -, , , 27, 9.30 .., - ....

  , -, - -.

  (), (), (), - (), - (), (), SteveTesser ().

  13 - 15 . - viva.gr, - Public, Seven spots

  27

  - . ...

  - , , -. , , 9 .. - - .

  ... ... ... ... ...

  7, .. 45500 .: 6944-629422 - 26510-94394

  email: [email protected] www.dbug.gr

  - - - .

  - , , 8.30 .. -, - - , 7.. - , -, 29 , 8.30 .., - - .

  - - - . - -

  - - . , .. 6 , 2 , .

  .

  - - - - - - -.

  - ... , 8 , - - . - : : , --: - - , : . - : -, , , , .

  -

  - 17 , 18 ... , 19 . - viva.gr ( ). - .

  2 4 : , -. .

  29 email 26510-83958. - - . . - .

  * :http://www.ioajazz.gr.

  2 4

  ...

 • . 8 PNO OO 24 2015

  06:00 08:00 08:05 - 09:00 09:05 10:00 10:05 12:00 - 12:30 12:45 - 13:00 15:00 16:00 On 18:00 18:30 18:45 - 19:00 20:00 20:45 20 21:00 22:00 22:15 00:00

  MEGA06:45 Mega 10:00 MEGA 13:10 14:00 15:00 16:20 ' 17:10 - 17:20 17:30 18:40 20:00 - 21:15 11822:20 23:30 Online

  ANT107:00 1 10:00 12:50 13:00 Ant1 news 13:30 TV Quiz14:10 15:15 - 16:20 17:30 1News - 17:45 - 18:45 20:00 Ant1 news21:15 23:15 01:00 European poker tour

  ALPHA06:00 Babalou 07:00 07:30 - 08:00 Happy Day Alpha 10:30 TV Mall11:30 .10 12:30 13:00 16:00 17:40 17:50 19:00 20:00 21:00 21:45 World Party 23:00 10 00:00Checkpoint Alpha

  STAR06:00 06:45 Transfor-mers Prime 07:10 X MEN EVOLUTION07:35 Sylvester and Tweety mysteries 08:00Kuzey Guney -10:00 Live U 13:00 15:45Just cooking 16:15 - 17:00 - live 18:50 19:50 STAR News 21:10Person of Interest The Devil's Share 22:10Lockout 00:15 The mentalist

  06:00 10:00 12:00 14:00 - 15:45 Chef 16:45 17:30 - Eco News - 18:00 620:00 Hot seat 21:00 22:10 22:15 Perception - 2 - .6 Defective 23:15 00:15 NCIS: Los Angeles - 4 .22Raven & the Swans

  ...

  S.O.S. : 100 Y: 199: 191 K. N/ X: 80111

  E : 80444/ N (): 99.111

  E. : 99504-99505E - : 166 () 184 : 7793777B:

  EH: 1050OTE: 13888EYAI: 54500

  EA: 49695 10400HELLAS SERVICE 1057EXPRESS SERVICE 1154. INTERAMERICAN 1168 (24 ) 31600, 6946-333335. () 11888

  HOYMENITA - KEPKYPA 26650 99400

  () 22239 (. 45). 14505E A: 26286: 27442K-K-: 26211 - - 25014 - - & - - - . 41248

  AEGEANAEPOPOMIO: . 26510-23201

  :AHNA - IANNINA

  - 8.50 & 20.15IANNINA - AHNA

  - 10.10 & 21.40

  -: 46.777, 46.778, 46.779

  (ODEON)T. 26510-83105 JURASSIC WORLD SPY

  24

  : 05.03: 19.51 7 .

  : 2015: 6

  .: 26

  : To ,

  : :

  24-6-1812 - .

  24-6-1821 .

  24-6-1949 , - .

  24 1990( )

  . ! .

  26 5 , -. -.

  : . - .

  22 . 1 .

  . . .

  25

  1955. () - (), . .

  ( )

  PNO OOKAHMEPINH OITIKH-OIKONOMIKH EHMEPIA TH HEIPOY

  .T 11-IANNINA 453 33 --: . 2651025677: . 26510 33791 - FAX: 26510 30350 : 1823

  http://www.proinoslogos.gr e-mail: [email protected]

  : . & . ..-: . : : . : . - . - . : . N : - : .

  . A: 24 . 10437 T.: 210-5231636 210-5234647T 0,60 ETHIE YNPOME: I: 150,00 - T, O,

  , K, N. : 180,00 - E: 280,00 6,5%

  EKTYH: TYOEKOTIKH HEIPOY E..E. - I - T.: 2651081750

  :

  . 26510 23333

  24/6/20158.30 2.30 & 5.30 :

  , 27, . 27870

  8.30 9 : , . & . 1, . 77722

  , 7, . 24330 , 5 & , . 34966

  , 84, . 22329 , 37, . 35304

  / . - ., 1, . 38350

  ...

  : - - ( 9 .. 9 ..) -. : , -, , - , , .

  - (-, , , ,) (, ).

  - , , - - , . -

  - - - / : -: - (4 - 18). .

  - - , -:

  , 18.00 01.00: , -, , , ,.

  , 18.00 01.00: ,, , , -, , , ,, .

  , 08.00 15.00: -

  , , , . -, , . -, , .

  (27-06-2015) 08.00 15.00: -, , , , , -, , .

  ..

  - 2015-2016 30 - 9:30 .. - 13:00.., - - , ...... - .

  - - -, - site ...... - .

  - :1. -

  - - .

  2. 2 30 2015 9:30 13:00 .

  :3. --

  - - 20 2015.

  4. -, 23 2015 29 2015.

  5. --

  - - - 20 ( ).

  6. - 18 -.

  7. - 18 30 .

  8. - 2,5 ( - ) -.

  30

  - -

  . 29 . - 11 .. 1.. 7 9 ...

  .... , !

  DANZA ARDIENTE, , !

  , - - , , , - - , - .

  -, - - , - , , . , , , ,, , , , - , - .

  -

  , , , .

  , -!

  , ! !

  , , - , , , , , , , . -, - !

  , , , !

  -...

  DANZA ARDIENTE...

  ... ... ...

  . -, - . 7,1 - : 09:00 13:00 18:00 20:00 .

  , , 7 .. . . . - .

 • --!, ,

  ! 8 . 13. , 21 . -! 21 !

  !.. , -

  ! - ( ) .

  ...

  - . - ... - ... !

  ...

  - . - , -!

  , ! , , -

  , , . - - !

  !.. -

  - ! , ... - !

  ... 25

  ! - -, - .

  ,! . -

  - 17. -. . -

  ...

  E-MAILS... . e-mail -

  . 8. ! .

  !

  , - - .

  ...

  , - - . ,.

  - .

  ...

  , . - ! - ;

  ... -

  -, ! -! - - , on camera . !

  ... -

  -. - . - , - , !

  ... -

  . ... , -

  , . - - - ...

  ... -

  -, face control , -! - ... - ...

  !.. -

  . - , , - . .. ;

  ... - - -

  - , . - !

  ... -

  , - - - , - .

  ...

  2010 - , - . -!

  ...

  -. - - - , . - . , -, .

  ... , -

  , - , . - ... ! , . - ...

  ... -

  . - - , - - , , . .., - , ...

  ...

  . 19 27 , ., , , , - -, ... .

  ... -

  , - , . . , - .

  K :

  [email protected]

  ... -

  ! 97 , ! !

  ... -

  . - . ... - ! - ...

  ... ,

  , - , !

  ; ... -

  ; . - - , .

  ! -

  - . - -, - - . .

  PNO OO . 9 24 2015

  ( ), , ,

  -. :

  , , ; ( ) - , , , ;

  - - - (...), - - - , - ; ;

  - ; , 1980 , , , ; () , 32.000 , , - -.

  , - - ; , , , , , -, ; - ;

  , , - - - ;

  - - ;

  :) , , -

  , , , . - , .

  ) , , : , , .

  ..1: ;

  ..2: 2004; ;

  ..3: - ;

  .

  1 .

  , -

  ;

  .

  N

  Cambridge, M.

  : 9.00-13.30 18.00-20.30 .

  . 5, 1 , . 26510 30003, . 6947 998847

  email: [email protected]

 • . 10 PNO OO 24 2015

  &

  , Master - , , ... - --. LASER. .

  , - -- .. 75, , . 26510-28497- . : 09:00-14:00, 18:00-21:00,www.iasi-ioannina.gr

  . MD, MSc, PhD, , - . Master - . ,

  3 ( ).: 6944-861558, email: [email protected]

  . MD, PhD, FEBVS . 18, 45332, . . . 6987088004

  .

  - ( ) (SPIRALCT) - - CT RIPLEX YO 68 - -, .: 26510-85721, 26510-85731, FAX:26510-85731, e-mail: [email protected] : 8:30-14.30, 17.30-21.00 .

  . - - / rmandTrousseau , . . - - - , & (, , , - , ) Triplex - - VUS. 5 (3 ) - & Fax:26510-22911, : 6972698154 : 9:30-13:30 - .: 18:00-21:00 - -www.charisiadi.gr email: [email protected]

  AANAIO E. BAXOOYO

  EIIKO ATPENTEPOOO: - - 6 - 8.30 - - . 28O 49 IANNINA T..: 26510-76975K: 6932-490211

  . ATPENTEPOOO - / 28 17, 1 , . - 26510-75622, fax: 26510-75633, : 6946-500405, e-mail: [email protected] otenet.gr - 09:00-14:00 18:00-21.00 -. , -

  . ATPENTEPOOO - - - - : 8.30-13.30 17.30-20.30 -. -. . 6, 2 . . 2651073103,. 6974043397, email: [email protected] mail.com

  . ATPENTEPOOO - / - MAYO CLINIC, Rochester, & / Gasthuisberg,, - (EBGH) - - 24 (-- ) (, , ) - - - - (, -, ) : 9-2, - 6-9 , . - 4, 2 , . & : 2651 304733, :6944654048, e-mail: [email protected]

  .

  - () : - : 9.00-1.30,

  : 5.30-8.00.

  .. 16,

  .: 26510-65145 - .: 6972-926687email: [email protected]

  , MD

  : - 9.00 -

  13.30 18.00 - 20.30. . 2, 3 , .: 26510-21448 .: 6976 561804 e-mail:[email protected]

  . 09.00-13.30, 18.00-20.30, -- & -. . 3 & (- ( ) - . .: 26510-20999, .: 6972-856179, e-mail: [email protected]

  . 10.00 - 13.00 () 19.00 - 21.00 (). 5 - .. 26510 74900 . 6945 797908

  . , MD, PhD

  . - .

  - - -

  (, , , ..)

  - - - ( ,

  ..) LAZER LAZER LAZER

  - 09:00-14:00 18:00-21:00 75, - : 2651028497: 6942964111 - www.iasi-ioannina.gr

  -Dr. OYPANIA ZH - TOH

  IAKTP IATPIKH XOH ANMIOY -. . 7, . . T/Fax: 2651 0 32902 - E-mail: [email protected]

  . - - Laser. 27, 1 ,

  . : 26510-77071, : 6947053144email: [email protected]

  Dr. YPIN . PINTZHE - A... : 10:30-12:30 6 - 8:30. I: 28O 49. T. I: 26510-78068 - O:26510-23437

  . . 5, . T./Fax: 26510-33169 . 6944-220873. www.charrychavel.gr, email:[email protected] - -, 9.30-14.00 6.00-8.30. .

  .

  - ... . - - - 53, 45333 , Fax: 26510-26790. . 26510-25006, : 697-2590363 e-mail: [email protected]

  : 6-9 .. - 10 .. - 1.30 .., 6-9 .. 10 .. - 14.. 10 .. - 1.30 .., 6-9 .. - 10 .. - 1.30 .. : 28 36 & . T. I 26510-36060 - :6932 736306

  HMHTPIO KIOPTHE M - /- . K I- T T 6-9 ..X. T 2 (3 ). T. 26510-30265 . 6974-662299

  Dr. - / ( ): --: 9 .. - 3.30 .., -: 9 .. - 2 .., 6 ..- 9 .. - 4 (2 ) ./fax: 26510-65130, .: 6974-890765

  MD, PhD, FRCP - : - - - - : , 4 . -, .: 26510 91233, 26510 46666.: 6951-780072 e-mail: [email protected]

  . .

  . - Bochum .

  . /- . , , Holter , Event Recorder. . . 08:00-14:00 17:00-20:00, 08:00-12:00. . 5 (2 )./Fax 2651022448, . 6949798270

  . ..... 2293. 8:30 -1:30 5:30 - 8:30. . . 8.. : 26510 24040 - .: 6945552278, : 26510 74843

  1, . : 9.00 14.00 18.00 20.00 . . .: 26510-72670, 6972-033960e-mail: [email protected]

  - . - .D. MSC.

  Master of Science -, -, . - - ,

  .. - (HSCCP) - - - -NST - - 5 - 45444 (2 ),./Fax: 26510-38110, .: 6944-147758 e-mail: [email protected] - 08.30-13.30 & 17.30-21.00.T - .

  . M.D. - -NST - Ko : 9.00-13.30 () - 18.00 -20.30 () T - . I: . 2 - 2 . . : 26510-31016 -.: 6945-594292 - : 26510-57706

  Dr. -

  Aarau Schaffhausen, . , . Schaffhausen, E. . 53, 45332 , . 26510-26550 -26790 Fax: 26510-26790, .: 6973-786790

  - .

  5 & ( ).. 26510-20632

  KNTANTINO X. HMO : 08.00 13.00 18.00 20.00 (T ), . A. A 4 ( XATZH), A, I. - . T. 26510-72965 - Fax:26510-72835, .: 6947-937102

  ..28 O 20 - 1 . . -: 26510-70800. : - 08.00 ..- 14.00 .., 18.00-21.00 .. - : 09.00..-14.00 ..

  . . 7, , 1 , ./ fax. 26510-39002, . 6945-375317. : 08:00 14:00 18:00 20:30 ( ). 09:00 11:00

  . 2 & 28 -, 2 . - 08:00 - 14:00 & 18:00 - 20:30, - . 09:00 - 13:00. - & Fax: 26510-70870, : 6942-988549. (, -, , , )

  NIKO . TOMIKOX. T 6.T: I 22.657 O: 74.186YMBEBHMEN ME OA TA TAMEIA

  . - - , . . - . 4 - 1 ( , -, , , ): 7.30 - 13.30 ... - Fax: 26510-32554 - .: 6972-895118

  -

  9 .. - 5 .. - - - 1, (2 .) 45444 -. :26510-76660 .: 6944-769593. : 26510-44921

  .

  Dr. PHOPIO . NAIO

  . - Freiburg Ulm. -, - -- - - -, 6 ..: 2651025486, 2651065238, 6944435777.e-mail: [email protected] gmail.com

  -

  ,HOLTER . - , 9:30 - 13:30 17:30 -20:00. ..... 28O 36 () (1 -), . 26510 39339, .: 6947-819083

  .

  10, 3 , : 09:15 - 13:30 , , , -: 17:30 - 20:30. . :2651-400679, .: 6972-205889

  .

  UniversityHospital Al. Manzoni Lecco Italy - . - 09:00-14:00 17:30-20:30 . 4. ./Fax:2651401131. :6974398839.E-mail:[email protected]

  (Gwent, Oxford) 5 ( ). 9-2, , - : 26513 01654 : 6973 745 742

  .

  28 59, , 1 -. - 08.30 - 13.30 18.00 - 21.00. . . 26510-39222 (-), 6947-271713 ( 24 ). -: www.urology-ioannina.com, E-mail:[email protected]

  ZHKO . IAMH 10-12 - 1 . : : 26510-39210. : 26510-39478. : 6937-222900. - : 9:00-13:30 & 18:00-21:00 -: .

  ANA . : 09:00 - 13:30 17.00 -20.00. : 17.00 - 19.00. 8 (3 ) - .- Fax: 26510-75276 -K. 6934 300303. e-mail: [email protected]

  KIMN TOYKANEH 1 (2 ) 453 32. T. :26510-33326 - K: 6942-056871. T. :26510-44921

  , FEBO, MSc (Fellow of European Board ofOphthalmology) MASTER in Health Care Management(MSc) Moorfields Eye Hospital,, .. 13, 3 , . 26510-30500. : -: 09.00-13.30 & 18.00-21.00. : - ().

  . - :

  : 9.00-13.30 - - - : 18.00 - 20.30. . - 35, 4 . ./Fax: 26511-17377 .: 6973-691311

  . MD, MSc, PhD

  - -

  Master of Science ,

  Staffordshire

  28 25, 45332 - /fax:26510-26122 (2 ) : 6944-730688 : www.pathology-ioannina.com

  I .

  . : 11.. - 1.30 .. - ( ): 6.. - 8 .. : 28 O 49 (1). . : 26510-36039 :6945-399755

  . : : 9:00 .. - 13.30.. : 6 - 8.30 ( - ) -. /: 28 O 32 ( - ). . : 26510-74470,: 6973-691599

  . -

  : - 8.30-13.30 17.30-20.30 (- -). 28 (3

  ) ( ) -. . 2651-30051 . 6944-856594, Fax:26510-30061, email: [email protected]

  . . - , - - -

  . 3 ( ), ..45444, .: 26510-25545, 6976-436489 www.thanospappas.gr [email protected]

  , , , , ,

  - , -, - (.. , , ..) - / - (.. , , - .) -, , , -,

  : . - . ,

  .....

  : 28 25,. T. 2651026590, 2651025029 . 6946615985, 6972034331. E-mail:[email protected],[email protected]

  . - - - - . 26 - . .-: 26510 79966, .: 697 3228391email:[email protected] : 09.00-13.30. 18.00-21.00.

  .

  - . : 09:00 -13:30, 18:00 - 20:30. - . 9. e-mail: [email protected] .: 26510 64777, . 6945 267006

  Dr. A .

  -. : - (9.00 14.00), (6-8 ..) . - 24. . 26510 26006, .: 6932918877.

  . - 28 17 ( ) 1 . -: - , : 9:00-13:30,: 18:00-20:30. . . / Fax: 26510-34001, .: 6932-227776.

  Dr. . 10 . : 26510-67267 FAX: 26510-67665, .: 6932-267273

  e-mail: [email protected]

  ,

  TRIPLEX

  :

  7.30 .. - 9 .. 8 .. - 2 ..

  ..... -

  : 7, .. 45444. 26510-23614, 26510-23615

  - . , . Laser, - - Laser , , - , - . . 1, 1 , . . 26510 70007, .: 6946 981282www.vein.gr - email: [email protected]

 • , , - - , .

  " , - - - [. ]", Dr Yong-SeokJee, Hanseo -.

  Dr Jee 40 - 10 - . , - , - , .

  - International Journal ofClinical Practice Dr Jee, Daily Mail, : " - - - -, ( ), - - , ".

  Dr Jee - - , , -.

  ,

  " "., , , " ";

  !

  - , - .

  -, - - - . - - , - - - .

  - - ' - -. - - , .

  - - , - --- -.

  , - - , -

  -. -, , , , -

  , , .

  - , - , - . - - , - .

  - - , .

  ,

  -, , , - -.

  - - -. - -, - - - , - .

  -, ,

  , - - .

  , , - , .

  * . - -, - - - - , .: 26510-63985.

  *

  .

  -. - . - - - - . . - 18, .: 26510-44838, .: 6909-187262, e-mail: [email protected] yahoo.com

  5 - 5 , ..: 26510-49119 6945-335480

  EPIA MOIPOOYOY- ENTZAPH-. 26, 1 . T. 26510-75487 - IANNINA.

  A - M.Sc. - M.Sc. -

  .. 20-22, , 1 .-Fax: 26510-66003, K.: 6977-708955e-mail: [email protected]

  . - M.Sc. 10-12, 3 , .

  .-Fax: 26510-47763, K.: 6946611554e-mail: [email protected]

  . . - 10 (1 ) .

  26510-27270 email:[email protected] .

  , D, MPH, PhD , /

  . , -, - . 28, 2 . . -: 6944-413495, 2651 305912. email:[email protected]

  - .D.: - 9-13.30 1, -, .. 45444 .-Fax: 26510-

  22322 - .: 6977-579557 e-mail: [email protected] www.psychiatros-ioannina.gr

  . -MSc / 13, 2 , . 26510-25722 : 6973-029901

  -

  AANAIO EYAEOYX . 28 O 45 -T. . 26510-20.258, . 26510-45.006. 9-1 6-8.30 .

  Dr. . - / Charing Cross Hospital -Imperial College . 8, - .: (26510) 73528 - : 6974 -498585 - e-mail: [email protected]

  . . - - . - / Armand - Trous -seau, - -. 9:00-14:00 &17:30-20:30, . - & 2 (2 ), -. & Fax: 2651030006, .: 6944 474555, e-mail: [email protected]

  . 8 : 9.00 -13.00, : 6.00 - 8.00, .: 26510-37747, 6945-296606www.e-kontogiannis.gr

  . . . ... : 9.00-13.30, 18.00-20.30 ( -

  ). . 15 ( ) 3 . ./ax: 26510-38300, .: 6945-773674. e-mail:[email protected]: www.panoukaterina.gr

  Dr . - / -, . ... . 13 - : : 09.00 - 13.30, & 18.00-20.30 : - .-Fax: 26510-25696, 6946-460318 email: [email protected] yahoo.gr.

  - . , MSc, PGDip - (LONDONMETROPOLITAN UNIVER SITY). - - . - . - , . 5, . . 26510-71119.

  - & : -

  - - (, , ) (, , ). . 4, 2 -, . / Fax: 26510-20380, .: 6944-632466 email:[email protected] hotmail.com

  . , M.Sc (Med.Sc) - .Member of Nutrition Society UK. -

  . - . 10.00 17.00. - - 10.00 14.00 18.00 21.00. . 6, . 26510-20210 . 6941-585838. - ,www.diaitologos.gr.

  .

  NUMESI-PARIS 7 - - - . . 2 - - . & Fax: 26510-76211, .: 6984-046488- e-mail: [email protected]

  ENT MAIOY XPITINA . : 26510 63985 - . 6937 814113

  www.ergotherapia-ioannina.gr

  -

  E , . , - 21, . 2651020720, 6944-728974

  , M.S., CCC-SLP / , Master - &

  , , - () (.S.H.A.) & . . . 5, 1 . 26510-32467, : 6978-777297 e-mail:[email protected]

  - -

  , M.Sc, MRCSLT, - , City UniversityLondon ,

  , . 5, , .26510-67320, . 6986180630.

  PECS

  & / -, / - - - . , .6986180630

  -

  - - - - & () & - (, ,

  , - , , - & ). pecs. -

  . -

  - .

  . . . 31, -

  , . 2651301832, . 6955027860-6955869393

  . , SC , MASTER

  - - DOC DECO -MPRESSION : - , , -, , ,, , HILTE RA PIA HILT: HILT( Laser). , 15 . - , : , -, , , - , , , - , , .. (, , , -, ..) /, , -, , CPM .. : 8.30-14.30 : 12 ( - ). .:26510-24111, 6976493035

  O . OOO, Cert. MDT / , - , McKENZIE. - 9-13.30 17.30-21.00 ( ), 28 45, 1 . . 26510-38355 & . 6932-158566 www.mckenziemdt.org

  N :

  - - - - -

  - - - . :, , , Laser, , CPM, POWER PLATE ( ).CBEX (). DEEP OSCI LLATION ( - - ). , -. : 09.00 - 14.30 & 16.30 - 21.00 - . 4 (- ) .: 26510-22338 .: 6945 593717

  /Laser / - PNF - FangoMassage Medical Hot Stone - - - : 8.30 - 14.00 & 17.30 -21.30 64 ( - -) . - Fax: 26510-72120 - . 6947456737

  - . -

  : : - - - - - ( ) - - - - . -: 9-1 5-9. 9, . .: 26510-42288 -email: [email protected]

  ETPO B. KTOYA-. M North Jees Hospital A/: 2 (. ). : - - 9-1 () - 6-9 . - . T. /: 26510-77304, O: 26510-30328, K: 6945-890366

  BA. XATZHEPAIMIHKENTPO YIKOEPAEIA-KINHIOEPAEIA YIKOEPAEYTH . -: 9-1.30, 5.30-9, 5 - -T.: 26510-72220 6937-597332

  , Cert MDT - ( McKENZIE) 9.00-13.00 17.30-21.30 ( ). 5 (3 ) - . .26510-33377, : 6944-467572

  , MSc. / A , -

  , - - - . 28 17, ( , ). .: 6977-257640 26511-17750

  () , M.Sc. -. . 28 19 () (- ) . .: 6938-900415. e-mail:[email protected], www.minabroumou.gr

  PNO OO . 11 24 2015

  () .

  (Triplex) ( ) Holter ( 7 )

  Holter

  : , , : : 9:00-13:30, : 18:00-20:30. : 09:00-13:30.

  : 09:00-16:00 ( ). .

  . 13 (2 ), 45332,

  . : 26510-78440, .: 6947-073635www.kardiologos-ioannina.gr, e-mail: [email protected]

 • . 12 PNO OO 24 2015

  - 413 .. - 0,50.. . 6938-919791 6936-569710. /12761

  1.100 .., -, -. . . 6972-769665./12779

  -: ) 3.800 .. , - 120 . -. . )11 (4.800 .. ) 800 . )4 300 .. . 26510-79450 6972-647712. /13140

  800.. .. . 6977-969782 26510-87311. /13266

  1.700 .. -, , 68 .., - - -. . . 210-6026370 6976 972356. /13462

  - , 449 .. .. 0,6 -. . . 2651047386 . /13565

  36,25% - 8.368 ..: (- -). : 201190701008. .: 26510-45584, .6938-312747. /13573

  - , 4.250 .., (2) 250 .. . . .6946-074054 6945-747532./13576

  - 20 (. -) - 440 .. -. -. . . 27440-24016 6932-300842. /13604

  OYNTAI , -, , , E- I. . . 6944-792801. AK/5962

  - - , 320 .., 400.. 9 2005. - - , - , PVC( ). : - 50 .., 2 -

  ., , , , , -. 1 3 - (27 .., 37 .., 40 ..). 2 - 106 .. . 3 -. . . . 500.000 . . [email protected]E /13259

  : ) , 67 .., -, , - , - & 10 ) 26 .., 1 -, , . . .6947-221309. /13442

  45 .. 65 .., 46, -. ! . .6951-717663 6934-561771./13580

  2 - 99 .. 15. , - -, , -, , . -, ,1.700 -. 120.000 -. . . 6938-438188 26510-22048. /13587

  - , . 2 (-), , 73.., 3.. . . .26510-29301, . 6976-657716 6979-301533. /13590

  ENOIKIAZTA: ) 100 .. 73,2 , , . ) 240 .. 100 .., - , , - 11, -. ) 50 .. . 73. .. 26510-29105, 26510-51629 6946-285823. EN/52

  - 54, - , - , 25 .., , 25 -, 25 , -. . .: 26510-28050, .:6974-718390. /12450

  , 1 -, 4. . .: 6943 -404704, 26510 - 32626, 26510 -27334. /12456

  5 . 4-6, , 1 . 50.. 30 .. . - . . .6944-783076. /12886

  - 20 ( ) 110.. 110 .. , 40 .. . . 6944-297472. /12995

  9 ( ). . .6932-797464. /12999

  . . 6945-897799. /13006

  -, , , - , , ... . . 6948-073022. /13012

  90 ..( ) , 3, 2 WC, , , .. . 26510-63620 6945-489030. /13251

  -, 20, - , -. . . 6936-159006 26510-74458. /13314

  80 .., 40 .. 50 .. -, 54, , , . . . 6974-718390./13487

  , 31.. lux -, , -, . 6944 436233. /13515

  4 -, 3. . .26510-25665 6940-557317./13540

  - : ) 6,5 . )4 - - 19,5 . . . 210-2632469. /13560ENOIKIAZETAI

  90 .. , ,

  - , , 14, SuperMarket OLA

  .. .: 6948-073022

  ,

  ,1282 ..

  . . 6944336762

  ,

  , - , 5,5 - 4,2 3,5 ,

  , - .

  . 26510-25443.

  11 .

  .

  .26510-49787 & 26510-25733

  49, ().

  230 .., 110 .., 84 ..

  ( 424 ..). 90 .. ( ).

  . . 26510-23459 6942-050690

  9,35 . .. - - 95 m, .

  . . 6932-396397

  1) -

  802, , - , , , - .

  2) 3002 - .

  3) 1000 2 , - .

  : 6944-297472

  ,

  .

  . .:26510-44990 & 6982-098958

  105 ..

  .

  . .: 26510-29768,

  6944-298816

  .

  . : 2651025781 6947086762 6944297472

  Fax: 2651076707/: . 7

  email: [email protected] - site: www.newhome.gr

  /,. , . :

  -

  ( - )

  . 4178/13 ---

  -

  ...

  ENOIKIAZETAI 99 .. 2 (. 9),

  , ,

  .

  . .: 26510-257336973-920039

  E (,, ), - laminate .

  - :26510-37415 6977-508049

  .

  4 3 -

  , , , 11.

  . . 6947-902939

  , 40 ,

  .. : 26510-93713

  - - - - .

  [email protected]

  (, , ,

  80).

  . .: 6980-595851

  CHONGOING SHINE,,

  .

  . .: 6980-827316& 26580-22680

  -

  - .

  .:26510-77970 6944840147 (. .)

  .

  email:

  [email protected]

  ..

  . , -, 90 .. 50 .. - -.

  . , 80 .. 40 .. - .

  . - 87 .. - - 125 .. 200 ..

  21 -

  . 26510-755156944-424110

  2 .. . 26510-85318

  6941 633706

 • , 30 .. -, 1 , . . . . 6979300158 -6973288528. /13562

  64 .. (2 , WC - -) , -. , , . .6937392150. /13570

  - - . - . email: [email protected] [email protected] 210-2482467. . . 6973-330271./13584

  : . & ,76 . .. 210-2632469. /13588

  . . . 6932-777955. /13589

  (. 15, .) 67 .., - , , , coplam -

  . . . 6944-331377 26510-20961. /13592

  1 , 85 .. , 10-12 , -, - . .. 6977 068197 - 6946 200643/13596

  studio - - - .. . 6949-738650 6944-332726. ./13599

  : - 33 .., 2 , -, 15. . .6977-634813. /13601

  18 .. -, . 18, 3 -. . . 26510-29257 6946-565285, 7 - 11 .. 5- 9 .. /13602

  - 2 , -, , , 250 . .. 6945-290822. /13606

  , . . . .6979-306737. /13524

  -. . . 6949-519273. /13531

  , . . .6947-446094. /13550

  (, , - .) . 6975-727497./13561

  -. . . 6942-010300./13571

  - 25 - - , - mrmassas. [email protected] . 6977-400011, 6973-307571. /13572

  35 . - . . 6977-079871.. /13574

  - - 27 , - , - . 5. -, bonus. - e-mail:g e r o l y m a t o u @ c h a p t e r 5 . g r ./13577

  , . . . 6939-318611. /13578

  - , . . .26510-37977 6944-442979./13582

  . . 6941-630099. /13583

  . . . . 6945 906841.13585

  . -. . . 6977-958643./13593

  - , 30 . fax:210-9927632. /13597

  , 24. . . 6941-553665./13598

  10 - -, 9:00 - 16:00. - -. . . 6946-118209/13600

  - - - . . . 6945-792871. /13603

  ( - - -, , .) -. . . 6983-478776./13521

  CAFE -BAR LE MONDE. . . 6948-142754. /13557

  : , ;

  ; !. . 6949-310473 282-1503797. /13581

  -, . . .6942-678900. /13594

  . . . 26510-31710 6942-468347. /13605

  - - , , -, - . - . . 6984-111128./13519

  - . . 6974-759754. /13575

  OKTA . . . . .6942-289801 ./13595

  PNO OO . 13 24 2015

  .

  .

  . 6976-076669

  ,

  Roof Garden. 200 .. 250 .. ,

  , , .

  . 6943-145911

  .

  Face lift, , , - - - , -

  , , , ,

  nti-Ageing, Botox, , , Laser, , , , -

  Laser , , ,

  18 ( Grand Serai - ). 26510-46941 - .: 697 7271 288e-mail: [email protected]

  ,

  -

  , . .

  .: 26570 31005-6

  9:00 17:00.

  - .

  .

  .. 38.

  .

  -

  10, 3 , ./Fax: 26510-64141 .: 6974 427559

  Email: [email protected]

  .....

  Kings College Hospital London . - .....

  33, .: 26510-22827, .: 6944-749637

  ( )

  . . . 6955-107010

  28 17 -

  6 . 215 Hotel +

  , - - Piti - Salptrire, .

  ,, .

  16 ( ), . 26510-78009 6974408978

 • , 27 2015, - , 40 , &

  .

  : - , -

  : / - , - , - -, - - . T M A: KOKOPH, . 66, -.: KA 114, . (). . -: 26510-71143, : 6932-777955 6932-506861

  . 14 PNO OO 24 2015

  GrandSerai, -

  - - - .

  M - , - - - , - .. - - - ,

  .

  . -

  - (- 6) 20 , - - - .

  -

  - , - . -, - , - .

  , , Grand Serai, . - - -, - !

  -, - . . - , 13 15, . - , - - -.

  - 15 -, ( 9,6%) , . - , ! 2006 3,7% 20107%. -

  .

  36,9% 15 - - , 11,4%, - -, ! , 2006 -

  43,3%. -

  . 86% 15, (- 20,6%) . - 24,4% 2006.

  , . - .

  2,1% 15 - , - . - - -.

  , - -, - . 15 - - - .

  . - .

  ! 1 .

  , 28 2015, 40 , , -

  .

  : : - - : , , : , , - .

  , 27 2015, - , , ,

  .

  - . : , : & , & - , & , / - . T: KATPAXOYPA, . 9, . 26510-38148. : 6977-430460. Fax: 26510-28836 - I.

  . 75 ( )

  www.marmaragalgos.gr

  -

  .: 26510-35725 & 6973-057750

  , 5 . 1

  - . (www.kemen.gr).

  --KEMEN ,

  ...

  - 1, 2, 3 4 ( www.kemen.gr . 6984-606358 6984-629197). , .. 200 , (. 11) 5 .

  , 28 2015, - () , , &

  : & , & - , & , &

  - T: , 35 ( ) -, .: 26510-33122 .: 6934-200248.

  , 28 2015, 40 , - ,

  : , & ,

  & : , , , - . , 149, , . 26510-76484,.: 6974-336302

  . -

  - , - - , - .

  ' - - -, , , - - . ' ( - ) - .

  ' , , . , - .

  - - , - (- ), - , , - . , , - , .

  , - , - . -

  - , - .

  ., - -, -.

  , , - - - -. - .

  ' - - .. .

  - - -

  , - .

  , -

  - .

  - , - , - , . -

  , - - .

  -, , - -, - .

  - , -

  -, - , . - - - - ' - , - , . - ,

  , , -: ' ' !.

  - , , - .

  1 .

  ...

  T ,

  ...

 • -

  . -

  - , , - , - .

  , - - -, , , . - , - , -!

  ! -

  - - , -, , .

  26% 29% - 100% - , - , , - - - 12% , - - , - -. . , - -, - .

  .

  , , , - - , - , .

  , - , - .

  - 7,9 . , - - - () -.

  - - - , - 35 . .

  - -

  - , 2 , , - .

  , - 7,9 . , , - -, .

  ,

  -, - , - -.

  , , - - , - . .

  !

  , , - , - - -.

  - - , ..

  , - - .

  - - - - - -, . .

  !

  - , -, - , - .

  , , :

  26% 29% 100,000 - 12% - 500,000, - -, -.

  , - ( - , - ), .

  3,9% - - - , -.

  - , , - -. - - .

  - -

  , - .

  -

  - - () - . - (-), - , , - , , , - -, - , , - - , - -!

  , 550 . .

  - , , - - - !

  !,

  , . , ! -, -

  - -, - , ... - . . -

  - - - - . - !

  - 1 . - , - - .

  ,

  - - 1,3 . , - 900 . . 230 . - , .

  , - 2 . ! - - - , -

  , , , -, , - - , - -!

  ,

  , , - , - - .

  12 - 24- - -. - 24 - , , - ( ), , -, .

  , , - - - , - ... -

  5-7 . - - , - .

  ! , -

  - - 2 - , - - - . : - - , - . -, - - , - - , , .

  - 2 - , - - 2015, - , -.

  , -

  , (http://results.it.minedu.gov.gr).

  - , - - .

  -, -( ) - .

  -

  , - - ., , , - - .

  , - , .

  ,

  , - , - , - - 17 - !

  - 50% - 17.000!

  7 -

  - , - , 7 -, http://exams.it.minedu. gov.gr. - , , - , .

  - .

  8 10 - (79,17%) 0 5. 69%.

  - -. 69,97% - 0 10, - 60%.

  - , 54,52% . -. - (49,66%) - .

  -, - . (18-20) 34,93% - -. - -. 1 3 - - .

  1 .

  . - ., !

  Y - -; , , , - - , - !

  ! -

  . - ! , , . , - , - - - !

  - , , - . - - -, - - .

  - - . - 53 - - .

  -

  , .. - . - - 2004

  300.000 . 1997 98, 2008. , - - , .

  11 , - . - - , -, 5 6 - - !

  , 1997, , - - . .

  ! -

  -, , - -, , .

  , - - , .. , - - , ! - - -, .

  !

  1 .

  O K 17 28 - - 3 . - .

  EKATH EIA . . . E ! . . .

  1 .

  PNO OO 24 2015 . 15

  1 .

 • - 33 26, 7 - - , , - - 1 245 ( - ..).

  , - - -, , - 70.8 , (TAZER) .

  -

  , 41 , . 41 , 32, 34 39 , - . -, , .

  42, , 29 , - . -, 29 - Schengen.

  47, , , , , .

  . 16 PNO OO

  O PNO OO ...

  24 2015

  - - () - - - .

  - - - , - 150.000 ..., - - - -

  , - - . -,

  , , , - -, - - - - 50% .

  - 46, - .

  - -, , - 46 - - 18 , 0,7 1,6 .

  , , - , 19,5. , , ,

  0,5 1,5 , - 46.

  - - , - .

  46

  66 -. 66 , . - .

  .. - & - -. - .

  66

  28.053 , - , , 956 -, .

  - 809.018 . 126.916 . , 2015 ( ) 83.685 , 77.188( 92,24%) 6.497 ( 7,76%) .

  956

  2012 - , . - - , - , () - -

  .

  , - , 45,20 . , 2012 (43,3 .), - - .

  45,2 .

  5 . , -, .., - - , - ( ..).

  - . 12 - , . 38 57 - , 33 37 .

  -, - -:

  1.448 , 2.373 ., - 60.967 ., -

  - 11.330 ., - - - , 53.170 , , , 404 , .. , - . - - 4.700.000 .

  ( )

  5 .

  - - , - , .

  , - , - .

  , - -. , -, , .

  - , , - , - , - - . - , - - .

  . , -

  : -

  , -

  , -

  ,

  - ,

  - - , ,

  ,

  - .

  .

  AHTIKA

  . .. 1 17:00 18:00 , 8 24 ().

  1 19:00.

  XTERRA - -

  - .

  - - - , - - - - .

  , ,

  - SprintDistance : 2:03:36, - 2:07:49, 2:40:51, 2:51:26.

  Full Distance

  1500 , 30 , 10 5:28:22.

  ...

  , , 49, - . , - - , , .

  49 -

  . ..

  - (.. ) - , -

  . .. .

  , -.

  - SuperLeague.

  78 - 11 .

  - 25 - .

  - , .

  - , 14 .

  - :

  1966 - - - 30/6/2018.

  -

  : - . -. - - . .

  - , ... -. :

  18/7 (6 ..), -: -.

  23/7 (6 ..), -: -.

  29/7 (6 ..), -: - .

  9/8 (6.45 ..), -: - .

  16/8 (6.45 ..), -: -.

  .

  1 .

  01_1502_160304_0506_07_080910_1112_1314