24 02 2016

of 12 /12
Εκρηκτικές διαστάσεις λαμβάνει πλέον το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα, καθώς η κατάσταση δείχνει να βγαίνει ε- κτός ελέγχου. Το ουσιαστικό κλείσιμο των συνόρων προς Βορρά και οι συνεχιζόμενες, κατά χιλιάδες, νέες αφίξεις προσφύγων προκαλούν περαι- τέρω ασφυξία και η Κυβέρνηση αναζητά επειγόντως τρόπους και χώρους για να στεγάσει τους πρόσφυγες. Ενδεικτικό της πορείας που έχει λάβει το προσφυγικό- που δυστυχώς διογκώθηκε από τα παιδαριώδη λάθη της Κυβέρνη- σης ΣΥΡΙΖΑ που έγιναν κυρίως το πρώτο εξάμηνο από την ανά- ληψη της εξουσίας- είναι η χθε- σινή κοινή δήλωση που εξέδω- σαν ο αρμόδιος επίτροπος, Δη- μήτρης Αβραμόπουλος και ο Ολλανδός υπουργός Μετανά- στευσης, Κλάας Ντάικχοφ, στην οποία εκφράζουν την ανησυχία τους για την ανθρω- Iδιοκτησία: Ι. & Ε. KOYTΣOΛIONTOΥ Ο.Ε. Έτος 59ο - Aρ. φύλλου 16.718 Tιμή 0,60 Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016 Γραφεία: Φ. Tζαβέλλα 11 - IΩANNINA 453 33 Tηλ. Kέντρο 26510 25.677, 33.791 - Fax: 26510 30.350 http://www.proinoslogos.gr email:[email protected] ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Σε κατάσταση εκτάκτου α- νάγκης βρίσκεται η Κυβέρνηση τις τελευταίες ώρες, αφού έχει να διαχειριστεί πολλά και κρίσιμα ζη- τήματα, που αναζητούν επειγό- ντως λύσεις! Σα να μην έφτανε η προσφυγι- κή κρίση, οι κυβερνώντες βρίσκο- νται αντιμέτωποι με το μέτωπο των αγροτών, το οποίο φαίνεται ότι σκληραίνει επικίνδυνα. Τα αποτελέ- σματα της συνάντησης με τον Αλ. Τσίπρα, από τους περισσότερους αγρότες κρίνονται αρνητικά, κάτι που σημαίνει ότι η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων είναι μάλλον μονό- δρομος! Την ίδια ώρα η κυβερνητική εκ- πρόσωπος χθες, κατά την ενημέ- ρωση των πολιτικών συντακτών, χαρακτήρισε «αδικαιολόγητη» την σκλήρυνση της στάσης τους και τόνισε πως η Κυβέρ- Χθες το απόγευ- μα σε εντρικό ξενοδο- χείο της Αθήνας τα Γιάννενα πέρασαν το πρώτο επίσημο «τεστ» για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευ- ρώπης 2021, με την πα- ρουσίαση του φακέλου της υπο- ψηφιότητάς τους σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμπειρογνωμόνων. Κι ενώ τα αποτελέσματα της πρώτης αυτής αξιολόγησης αναμέ- νονται εναγωνίως την ερχόμενη Παρασκευή, οπότε Εξαιρεί μόνο τα… κακοποιά στοιχεία, για τα οποία ζητά αυστηρούς ελέγχους στα σύνορα Εξετάζεται λειτουργία Κέντρου και στην Ήπειρο (μάλλον Φιλιππιάδα) όπως ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Χώρα «τράνζιτ» για μετάβαση Συρίων προς την Ευρώπη 11η σελ. ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΡΕΠΟΡΤΑΖ Κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι αγρότες, με αποκλεισμούς δρόμων και άλλες μορφές διαμαρτυρίας… 11η σελ. Ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύ- θυνση της προστα- σίας του περιβάλλο- ντος και ιδιαίτερα του υδάτινου οικοσυστή- ματος, με σημείο αιχ- μής την τάφρο Λαψί- στας και τον ποταμό Καλαμά κάνει ο Δήμος Ζίτσας. Με απόφαση του Συντονιστικού του Ορ- γάνου, αρμόδιου για θέματα Περιβάλλο- ντος, πρόκειται να υπο- γραφεί σύμβαση με το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Πανεπιστη- μίου Ιωαννίνων ώστε ανά διαστή- ματα να γίνονται έλεγχοι για να διαπιστώνεται η κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα νερά της τά- φρου αλλά και του Την Παρασκευή το αποτέλεσμα της προεπιλογής «Αντίστροφη μέτρηση» για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα Επιστολές στήριξης από Ισραηλιτικό Συμβούλιο και ξένους σπουδαστές Πανεπ. Ιωαννίνων Η εικόνα μιας… βομβαρδισμένης πό- λης έρχεται για πολ- λοστή φορά στην ε- πικαιρότητα, με α- φορμή το κακό χάλι που έχουν οι περισ- σότεροι δρόμοι των Ιωαννίνων. Λακκού- βες, παντού, σε κά- ποια σημεία είναι ιδι- αίτερα επικίνδυνες, ενώ σπασμένες πλά- κες από πεζοδρόμια και πεζοδρόμους… περιμένουν υπομονετικά κάποιος να τις αντικαταστήσει! Κι εκεί που πρόχειρα μπαλώ- νουν μια (μετά από συνεχείς οχλή- σεις κατοίκων και ΜΜΕ) με την πρώτη βροχή, ξανα- Στα 15 δισ. ευρώ έχουν ε- κτοξευθεί σήμερα οι οφειλές προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, ό- πως προκύπτει από τα τελευταία στοιχεία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, ενώ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015 το τρέ- χον υπόλοιπο ανερχόταν στο πο- σό των 14.891.161.014 ευρώ. Σύμφωνα με τα Με τη σύμφωνη γνώμη και της αντιπολίτευσης Τα νερά τάφρου Λαψίστας - Καλαμά στο… μικροσκόπιο του Δήμου Ζίτσας Θα γίνουν αναλύσεις από το Εργαστήριο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Τις κλείνουν πρόχειρα και ξανανοίγουν Οι λακκούβες… σήμα κατατεθέν για την πόλη των Ιωαννίνων! Σχόλια και φωτογραφίες από τους «Σκεπτόμενους Πολίτες» Με επ’ αόριστον αποκλεισμούς απαντούν στην Κυβέρνηση Δεν κάνουν πίσω οι αγρότες εντείνοντας τον αγώνα τους! Χθες αγροτοκτηνοτρόφοι κατέλαβαν την ΔΕΗ στην Άρτα ΑΛΒΑΝΙΑ: ΦΕΡΤΕ ΕΔΩ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ! Συνεχίζεται η πτωτική πορεία των τιμών στα οικοδομικά υλικά σελ. 6η Συνελήφθη 33χρονος στην Ηγουμενίτσα Της έκλεψε την πιστωτική και ψώνιζε ανενόχλητος στη σελιδα 12 12η σελ. 11η σελ. 11η σελ. Με Νόμο θα τελείται θρησκευτική κηδεία για όσους αποτεφρωθούν! • Στη σελίδα 2 ΟΑΕΕ: Μέχρι 29/2 η καταβολή δόσεων για ρυθμίσεις οφειλών σελ. 12 ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΡΕΠΟΡΤΑΖ 11η σελ. Δεκαέξι Κατηχητικά Σχο- λεία λειτουργούν, υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στις ισά- ριθμες Εκκλησίες του Λεκανοπε- δίου Ιωαννίνων, τα οποία παρακο- λουθούν πολλές δεκάδες παιδιών αμφότερων των φύλων! Συγκεκριμένα, Κατηχητικά λει- τουργούν στις Ενορίες Λειτουργούν 16 στα Γιάννενα Εκατοντάδες παιδιά σήμερα στα Κατηχητικά της Μητρόπολης! Η ιστορική διαδρομή και η διδασκαλία τους 4η σελ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ: Tου Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΗ σελ. 7 Στη Βουλή τα στοιχεία για οφειλές σε ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΚΕΑΟ Ξεπέρασαν τα 15 δισ. ευρώ τα χρέη προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία Ποινική δίωξη ασκείται για οφειλές άνω των 30.000 Ο λαός, όταν θέλει να περιγράψει την οδυνηρή κα- τάσταση και την απέλπιδα προσπάθεια κάποιου δυ- στυχούς ανθρώπου, λέει πως «ο πνιγμένος από τα μαλ- λιά του πιάνεται». Αυτή η λαϊκή ρήση έχει απόλυτη εφαρμογή στην απόφαση της Κυβέρνησης να λύσει το πρόβλημα των τηλεοπτικών σταθμών. Αποφάσισε, και μάλιστα εκτάκτως, να κλείσει τα κανάλια εθνικής εμβέλειας και αναθέτει στον Υπουργό Επικρατείας εν λευκώ να διαχειριστεί τον διαγωνισμό για αδειοδότη- Δεν μας φταίει η τηλεόραση! Γράφει ο ΧΑΡΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ, πρ. Δημοτικός Σύμβουλος Ιωαννίνων 7η σελ. Δ ιαπιστώσεις... Στο έμπα του Κάστρου μας, δεξιά της κεντρικής πύλης, υπάρχει το από ετών ανεγερθέν εικόνισμα του Αγ. Γεωργίου, με όλα τα συμπαρομαρτούντα για την α- φή κεριών. Ως εδώ, ουδέν το μεμπτόν. Πλην, όμως, στο ίδιο σημείο, συμπεριλαμβάνεται και μια εντοιχισμένη πλάκα, που πληροφορεί τον ανύποπτο περαστικό, πως εκεί απεγχονίσθη ο Άγιος Γεώργιος ο εξ Ιωαννίνων. Τούτο, κατά την ταπεινή μου γνώμη, κρίνεται πέρα Πού απαγχονίστηκε τελικά o Αγ. Γεώργιος ο εξ Ιωαννίνων! Tου ΦΩΚΙΩΝΑ ΚΑΨΑΛΗ 4η σελ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ PEΠOPTAZ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΣΕΤΣΗ PEΠOPTAZ ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ Συνάντηση με τον Τρυφ. Αλεξιάδη είχαν οικονομολόγοι - φοροτεχνικοί Αυστηρούς ελέγχους στις συνοριακές διαβάσεις ζητά η Αλβανία για να αποτραπεί η είσοδος στο έδαφός της κακοποιών στοιχείων, αλλά και… λαθρομεταναστών!

Embed Size (px)

description

newspapers,articles

Transcript of 24 02 2016

 • , - . ,

  , - .

  -

  - - - - - , - -, , -

  I: . & . KOYTOIONTO .. 59 - A. 16.718 T 0,60 24 2016

  : . T 11 - IANNINA 453 33 T. K 26510 25.677, 33.791 - Fax: 26510 30.350 http://www.proinoslogos.gr email:[email protected]

  - , -, - !

  - , - , . - .

  , , -!

  - , - ,

  -

  - - - 2021, -

  - .

  - ,

  , ( )

  11 .

  ,

  11 .

  - - - -, - - .

  -, -, -

  - - -

  .

  - - -, - - . -, , - - , - !

  - ( - ) , -

  15 . - , - , 2015 - -

  14.891.161.014 .

  -

  !

  !

  : !

  . 6

  33

  12 12 .

  11 .

  11 .

  !

  2

  : 29/2

  . 12

  11 .

  - , , -

  - , -

  !, -

  16

  !

  4 .

  :

  T . . 7

  -

  15 .

  30.000

  , - - , - . . , , -

  !

  ,.

  7 .

  ...

  , , . , - . , . , , , , , .

  , ,

  o. !

  T

  4 .

  P E O P T A Z

  P E O P T A Z

  . -

  ,

  !

 • 21 2016, - 21, - - , .

  , - .

  , , . - -: , -

  . - . , - . -

  , - , . ,, - . .

  !

  - , Spider Goodys - - - - :

  - , - - - . , - - GOODYs SPIDER , - - .

  -

  . , , -, , - .

  - - - -, - .

  SpiderGoodys

  E E KAI AA OY ENIAEPOYN

  . 2 PNO OO 24 2016

  KOINNIKA

  - - , - - -, - - - .

  , - , , , , - .

  - - - ,

  - -.

  - - - - - .

  - Zeqir Alizoti Edi Kojani - - - - -, -, -.

  - , 29 - 8 ... -

  , 8.30 .., (- Albanian Radio-Television, 2015, 50), - . .

  16 . : 11 .. 1 .. 6-9 ..

  .

  - - - - .

  - - , - - , -

  . , - .

  - , 26 -, - .

  , - - (...) . , , - ... .

  - 02(), 03 (),04.01 () 04.02().

  - - 2015-2016.

  , -, - www.minedu.gov.gr.

  1 - - () , .

  1 , 2010 - 2

  , - . - - , - - , - - - .

  .

  3 - - -, - - - -. - - .

  - -, - , -, 5 8:15 ..: - , -, -, , -

  , , , , , , , , - , , - , , , , - , , , , / ,, -, , ,, : - , --: - .

  3 .

  - - - , 27 - 1973 - .

  13.00 . .: 6976-690833.

  A

  - - (1876 .) - - , 28 -. - - - .: , -: .

  -, 7 .. parking -

  . -

  , 7 9 .., . - .: 26510 - 22138.

  , 28 - 7.30 .., . , : , , . Locatelli, Pagani-ni, Sor, Call Piazzolla. .

  , 7.30 ..

  & . .: 11

  -, 13 2016, 10.30 .., .

  ( ), - 20 2016, :

  1. 2015.2. 2016.3. .

  2015 - 2016.

  23-2-2016 :

  :

  oo 1369 .., .1250/82, / , , - , , - , .

  - - 7 .., - 49, - .

  ..

  , (Alice in denStdten, , 1974, 110) , . , 28 -

  8.30 .., - .

  : , , .

  -

  /

  : ( , OCT )

  ( - )

  : (, OCT )

  LASERS: 10,

  :, , : 6.00 - 8.00 ..

  . : 2651-0-67656, .: 6976817311email: [email protected]

 • PNO OO . 3 24 2016

  ... ! -

  , , , - ! - , ... ! , ... , ... - . -, , ... . !

  , - 84, - , ... - ... ... -, - ! ... ( - , - ) . -... , ... , , - ... , - !

  , - .

  , - - .

  - , - . - ... , - .

  , - , - , .

  !.. , ,

  ... . , . , , ... . ... , ! ... ... !

  , , - , - ... - - ... -, , - . , - ..., ! - - , , ... ! , -, !

  ... - : ( , . -). ! : . , ! . -.

  -

  POKHNIO-APAKHNIO A

  !

  - - - - - ! , - - - . , - , , . ! ,

  ..

  -

  , . , - - - ! , ()! , -, , - . !..

  ..

  ,

  , - . - - - , - - - , - - -, , -, , , , - .

  M.H.

  ; -

  ! - - - ; - - ; ; - - . - . ; ! ;

  .

  ...

  .. .

  ; 2015 -

  2 -; - - -; , -; , 2015 - , - , - ;

  -

  2015 - ; - - - - - - ; - 3 ; , 2015 ; - ;

  ! , !

  ; 2 , , - ; - - -; 2015 - , , - , - ; 3 . -

  -

  ; . , ! - , -. - - . -

  - - - - - - -! - -

  -, 11 ! . , - - . -

  ..

  !

  -

  . - -

  . 21 1913 ! - . ! - . - !

  1 . . ( )

  :

  . 26510 94800 - 94555

  , ,,

  /

  ( )

  ( ) ,

  . 8 , .

  . 6932-231135

 • - - - , , - 8 .. - -. - 35 , - , , -

  , -, - .

  10 , : 10:00 - 14:00, 18:00 20:00 10:00 - 14:00.

  . 4 PNO OO 24 2016

  PNO OOKAHMEPINH OITIKH-OIKONOMIKH EHMEPIA TH HEIPOY

  .T 11-IANNINA 453 33 --: . 2651025677: . 26510 33791 - FAX: 26510 30350 : 1823

  http://www.proinoslogos.gr e-mail: [email protected]

  : . & . ..-: . : : . : . - . - . : . N : - : .

  . A: 24 . 10437 T.: 210-5231636 210-5234647T 0,60 ETHIE YNPOME: I: 150,00 - T, O,

  , K, N. : 180,00 - E: 280,00 6%

  EKTYH: TYOEKOTIKH HEIPOY E..E. - I - T.: 2651081750

  :

  . 26510 23333

  24/2/20168.30 2 & 5.30 :

  /, 34, . 205678.30 9 :

  - , 26, . 45900 , 40, . 28505

  , . 5, . 2651400832 , 28 24, . 27678

  , 84, . 22329 , . 37, . 35304

  , . 12, . 66909/ . - ., . 1, . 38350

  / . - ., 7, . 24330

  ...

  - . -, , 8.30 .. (. 18).

  -, - - .. -.

  - , -, 19.00 -.

  - , - .

  - .

  .

  -

  , 2 .. - . .

  ... ... ...

  - - - , -, 8.30 .., - -.

  , - , , , -

  (- , ) - , . , - - ( ).

  .

  . A

  -. ,

  , , - -, -, - -, , , . - - (- - ). - ; -, , - ;

  - - - - - - ; - , - .

  -

  , , -, .

  , .

  , - , , - , - . , - -.

  , , -

  , - -; - ;, -, - ; -, , - ;

  , , - ! - -.

  o. !

  1 .

  , , . - . . .-.

  ( )

  . -

  I, 4.: 6972897763

  .

  - - 1986, 30 . , -

  , .. , -, , .

  , - .

  - - , - .

  , , , , , .

  - .

  1986

  - - - . , 27 .

  - (- ), , -

  . . 9.. .

  : - - 6979-630034 - 6945-777139.

  - - ,, - - - www.communityforkids.gr 26 28 .

  -, - , .

  * .: 26510 71150 (- 34).

  - (

  ), -, -, , - , . , . (-), (), (), (), (), / - (), (), - (), - () - ().

  , , -

  , , , , -, , , .

  - , , , -, , - .

  -

  . . ().

  . :

  . . -

  (, , , ,, , ).

  , . (, , ..).

  . (-):

  - ( ).

  . -

  . .. , -

  .

  : : -

  , , -.

  : -, . , , -.

  : - .., , , - ..

  :

  , , -, 25 -

  , ,, ..

  - .

  .

  - , -.

  1590 - - . -, .

  (1958-1967) - . - .

  . ( - ) -, .

  , - . - (1968-1994) , . (-), - .

  - , - .

  !

  1 .

  - , . -, .

  .

  . , - , - .

 • - -.

  - - , - ( 9 ) 3 2 , - -.

  - ( - 7 3 ) - 26513-61310, 26513-61334 - www.ioannina.gr.

  PNO OO . 5 24 2016

  , - 103 , -, , .

  - -, , -: , - , - -, (10.15 .) - -, . 11.00 ..

  . , - - .

  ... , -

  - , , - 7 .., . - -, , . -.

  . -

  , 6 .. ( 6, ).

  , .

  , -, 3 .. , , 12 ., - , .

  -

  , , 7.30 .. -.

  ... ... ...

  - - , , , 4 .

  . - 11 .. -1 .. 6 - 9 .. -.

  Du Lac , 6 ... .

  -

  - , , 7 .. "" ( 8).

  , , 5 .. 8 .. -.

  .........

  Doors . Troublemakers

  Doors - Troublemakers -, 8.30 .. - . . live - -, Jim Morrison Doors, - , dvd ! , -. , - 10.30 .., Oliver Stone TheDoors. .

  String Demons

  - - String Demons ,27 , 8.30 ... - -

  Heavy Metal / Rock. , , Iron Maiden, Queen, Vivaldi, , - , - - . 5 .

  , - -, , 8 .. - . .

  ...

  - , - , 10 .. - (8 . - ).

  - - . , - - . , - ., -, , -

  - . . -.

  - - , - .

  , 10 ..

  , , 8 .. 6 .., - - .

  - , .... - , , 12 -.

  ....

  - - - -. - - .

  , , - , - .

  - - , - . - , - - , - , -, - , . -.

  : -, - -

  : , Promovideo: Andy Dhima, : - . .

  K , -

  , 27 28 - - .

  B - - .

  - : -, , - , -, .

  - - - 60 - , . , 27 , 28 . .

  - .

  , .

  9.15 .. 2 -.

  60

  - RicardoTalesnik - - ( 31) -, 14. -, 21.10.

  - , - , - -, . - , - -, - -

  : -

  . : . : -

  . : , , , , -.

  5 . .: 6946131950.

  Ric. Talesnik

 • -, , , 490 -. , Eurobank, , Jumbo.

  O - 493,97 , 1,23%.

  - 494,48 - (+1,33%) 480,17 (-1,60%).

  35,852 . , - - 62.605.320 .

  -

  1,65%, 1,0%.

  -, -

  - (+11,57% 0,135 ), Eurobank(+5,56%

  0,437 ), (+5,00% 1,26 ), - (+3,61% 0,172 ), Jumbo (+3,13% 10,20 ), Lamda Development (+3,13% 3,63 ). , - - (-3,15% 4,31), Aegean Airlines (-2,28% 6,43 ), Alpha Bank (-1,52% 1,30 ), (-1,19% 10,77 ) (-0,61% 6,48 ).

  , (+3,18%)

  (+3,01%), - (-1,90%) - (-1,39%).

  48 ,54 20 -.

  . 6 PNO OO 24 2016

  - 2,3% - - , - , .

  -Diesel (12%), - (7,1%), (6,5%), (4,4%), - , , - (3,5%), (3,4%), (3,2%), (3,2%), - (3,1%), - (2,9%), - (2,9%), (2,9%), (2,7%),

  - , (2,7%), (2,7%), W.C. (2,7%), - (2,4%), (2,3%), , , (2,2%), - (2,1%), - (2%) (1,9%).

  ,

  - 2,3% 2016 2015, - 2% 2015 2014. - 2016

  2015 0,3%, 0,3% 2015 2014.

  2,3%

  H , - , , - , , :

  , - , , .

  - , -

  - - - - .

  .. . .

  - 3% .

  - :

  1) - 29.2.2016( 22.2.2016, ).

  2) 3% - ,

  - .3) - - 3%

  .

  stress tests

  53

  (European Banking Authority, EBA) (stress

  tests) , - ., , EBA - , , - - . - 2016 53 -

  , , , -

  39 . ,

  ,

  -

  .

  () - . -, - .

  - , - .

  - , .

  - , - , , -, - , - .

  1

  1,23%

  493,97 .

  -

  .

  , .

  11 2016 10.00 .. 11.00 .. . - 18 2016 10.00 -11.00 .. .

  - , - , 5.000,00 .

  24-2-2016 - , . 26510-38060 - (17.00 - 21.00), 20,00 , .

  , - , . . 6948-059828

  , 19 2016 :

  :

  , , . -, , - - , .

  -, , - , , .

  - , 2015, 26 , 12 .

  26 . - -, . - - , - . , 26 . - .

  - - , - - .

  : 26 . 1 .

  - - . - - , - - , - .

  - , , , . - , , - - .

 • PNO OO . 7 24 2016

  ... -

  -, - Google . blog, - - , -!

  ... -

  - - . , -, , .

  !

  , - . . - - -. , - . , - ...

  !..

  , - . , - sites , , -.

  ... -

  - , - , -. -. , .

  !

  - . Google ! - left.gr - . - , !

  ... .. -

  ! , ! FB - - ... - - .

  ! -

  .., - , . - - - -, ...

  ... -

  . , .

  10 , - - - , . -. - -.

  ...,

  .. . - , - . - - , , , - .. - .

  ... . -

  , , , -, -, , - .. - .

  ... /

  -

  .. -. - , -, !

  !

  - .., -

  ! 2012 . - - - ... , - !

  ! -

  - - . ....

  ...

  , - . ! - - .. - . - . - !

  ... -

  - ! - -. -

  , !

  !

  - . - , , . - - -.

  ...

  - - ! - - . - ! - ...

  K :

  [email protected]

  . ...

  .. , . .. . ( -), - (- - ) . ..

  ... .

  , . , - ( ); . . - .., . , .

  ... .. -

  , . - ! ...

  ... ..

  , . - !

  ... -

  - , - . , . , ! - . - - , , ... !

  - .

  - - - , . - - . , - - - - . - . .

  , - , - - -. : - - - - - ; - , - ; - - . , - . -;

  - - - . - - ;

  , Media - - - . -, - , - . - - .

  : 10, 36, 61, 10, 29, 25. - .

  - - : ..., , . ,, , - - - ;

  - . -

  . -. - . ... - 3% .

  - - - -, - . -, - , , , - -. , .

  , : ... 1974 81. - -. , , ;

  !

  , .

  - -

  ...

  1 .

 • &

  , Master - , , ... - --. LASER. .

  , - -- .. 75, , . 26510-28497- . : 09:00-14:00, 18:00-21:00,www.iasi-ioannina.gr

  . MD, MSc, PhD, , - . Master - . ,

  3 ( ).: 6944-861558, email: [email protected]

  . , MD, PhD, FEBVS 18, 45332,

  . : 698 7088004www.matsagkas.gr

  .

  - ( ) (SPIRALCT) - - CT RIPLEX YO 68 - -, .: 26510-85721, 26510-85731, FAX:26510-85731, e-mail: [email protected] : 8:30-14.30, 17.30-21.00 .

  . -

  / - rmand Trousseau ,. . - - , & (, , -, , ) Triplex - VUS. 5 (3 ) - & Fax: 26510-22911,: 6972698154 : 9:30-13:30 - .: 18:00-21:00 - -www.charisiadi.gr email: [email protected]

  AANAIO E. BAXOOYO

  EIIKO ATPENTEPOOO: - - 6 - 8.30 - . 28 O 49IANNINA T..: 26510-76975 K: 6932-490211

  . ATPENTEPOOO - /

  28 17, 1 , . - 26510-75622, fax: 26510-75633, : 6946-500405, e-mail: [email protected] otenet.gr 09:00-14:00 18:00-21.00 . - ,

  . ATPENTEPOOO - - : 8.30-13.30 17.30-20.30 . . . 6, 2 . . 2651073103, . 6974043397,email: [email protected] mail.com

  . ATPENTEPOOO - / MAYO CLINIC,Rochester, & /Gasthuisberg, , - - (EBGH) - 24 (- -) (, - , ) - - - - (, - , ) -: 9-2, 6-9 , . 4, 2 -, . & : 2651 304733, :6944654048, e-mail: [email protected]

  .

  - () : - : 9.00-1.30,

  : 5.30-8.00.

  .. 16,

  .: 26510-65145 - .: 6972-926687email: [email protected]

  .

  10.00 - 13.00 () 19.00 - 21.00 (). 5 - -. . 26510 74900 . 6945 797908

  . , MD, PhD

  . - .

  - - -

  (, , , - ..)

  - - - ( -

  , ..) LASER LASER LASER - 09:00-14:00 18:00-21:00

  75, - : 2651028497: 6942964111 - www.gkgeorgiou.gr

  - .

  - - Laser

  . 27, 1 , . : 26510-77071, : 6947053144email: [email protected]

  Dr. YPIN . PINTZHE - A... : 10:30-12:30 6 - 8:30. I-: 28 O 49. T. I:26510-78068 - O: 26510-23437

  . . 5, . T./Fax: 26510-33169 . 6944-220873.www.charrychavel.gr, email:[email protected] - -, 9.30-14.00 6.00-8.30. - .

  .

  - .... - 53, 45333 , Fax:26510-26790. . 26510-25006, : 697-2590363 e-mail: [email protected]

  : 6-9 .. 10 .. - 1.30 .., 6-9 .. 10 .. - 14 .. 10 .. - 1.30 ..,6-9 .. 10 .. - 1.30 .. -: 28 36 & . T. I- 26510-36060 - : 6932 736306

  HMHTPIO KIOPTHE M - /- . K I- T T 6-9 ..X. T 2 (3 ). T. 26510-30265 . 6974-662299

  Dr. - / ( ): --: 9 .. - 3.30 .., -: 9 .. - 2 .., 6 ..- 9 .. - 4 (2 ) ./fax: 26510-65130, .: 6974-890765

  . .

  . - Bochum . -

  . /- . , ,Holter , Event Recorder.. . 08:00-14:00 17:00-20:00, 08:00-12:00. . 5 (2 )./Fax 2651022448, . 6949798270

  . . 8:30 -1:30 5:30 - 8:30. . . 8.. : 26510 24040 - .: 6945552278, : 26510 74843

  1, . : - 9.00 14.00 18.00 20.00 . -. .: 26510-72670, 6972-033960e-mail: [email protected]

  - . - .D. MSC.

  Master of Science -, / , . -.- -, .. -

  (HSCCP) - - - - - -NST - 5 - 45444 (2 ), ./Fax:26510-38110, .: 6944-147758 e-mail:[email protected] yahoo.com. - 08.30-13.30 & 17.30-21.00. T - - .

  . M.D. - --NST - Ko : 9.00-13.30 () - 18.00- 20.30 () T - . I: . - 2 - 2 . . : 26510-31016 - .: 6945-594292 - : 26510-57706

  Dr. -

  Aarau Schaffhausen, -. , . Schaffhausen,E. . 53, 45332 , . 26510-26550 - 26790 Fax: 26510-26790, .:6973-786790

  - .

  5 & ( ).. 26510-20632

  KNTANTINO X. HMO : 08.00 13.00 18.00 20.00 (T ), . A. A 4 ( XATZH), A, I. - . T. 26510-72965 - Fax:26510-72835, .: 6947-937102

  ..28 O 20 - 1 . . -: 26510-70800. : - 08.00 ..- 14.00 .., 18.00-21.00 .. - : 09.00..-14.00 ..

  . . 7, , 1 , . /fax. 26510-39002, . 6945-375317. -: 08:00 - 14:00 18:00 20:30 ( ). 09:00 11:00

  . 2 & 28 -, 2 . - 08:00-14:00 & 18:00-20:30, . 09:00-13:00.. & Fax: 26510-70870, : 6942-988549. (,, , , )

  NIKO . TOMIKOX. T 6.T: I 22.657 O: 74.186YMBEBHMEN ME OA TA TAMEIA

  . - - , . . -

  . 4 - 1 ( , ,, , ) : 7.30 - 13.30.. . - Fax: 26510-32554 - .: 6972-895118

  -

  9 .. - 5 .. - - - 1, (2 .) 45444 -. :26510-76660 .: 6944-769593. : 26510-44921

  Dr. PHOPIO . NAIO . - . . - - Freiburg Ulm . - -, - -- - - -, 6 ..: 2651025486, 2651065238, 6944435777.e-mail: [email protected] gmail.com

  -

  ,HOLTER . , 9:30 - 13:30 17:30 - 20:00.28 O 36 () (1 -), . 26510 39339, .: 6947-819083

  .

  10, 3 , : 09:15 - 13:30 , , , -: 17:30 - 20:30. . : 2651-400679, .: 6972-205889

  .

  UniversityHospital Al. Manzoni Lecco Italy . 09:00-14:00 17:30-20:30 - . - 4. . /Fax:2651401131. :6974398839. E-mail:[email protected]

  .

  28 59, , 1 -. 08.30 - 14.30. 17.30 - 20.00. , .. 26510-39222 (), 6947-271713 (- 24 ).: www.urology-ioannina.com,E-mail: [email protected]

  ZHKO . IAMH 10-12 - 1 . : :26510-39210. : 26510-39478. : 6937-222900. : 9:00-13:30& 18:00-21:00 - : -.

  KIMN TOYKANEH 1 (2 ) 453 32.T. : 26510-33326 -K: 6942-056871.T. : 26510-44921

  , FEBO, MSc - (Fellowof European Board of Ophthalmology) MASTER in Health Care Management (MSc) Moorfields Eye Hospital,, .

  . 13, 3 , . 26510-30500. : --: 09.00-13.30 & 18.00-21.00. : (-).

  . - :

  : 9.00-13.30 - - - : 18.00 - 20.30.. 35, 4 ../Fax: 26511-17377 .: 6973-691311

  . -

  . 16, 1 , ,, : 2651032835, : 6972429276 : 08:3013:30 18:0021:00 . -.

  . MD, MSc, PhD

  - -

  Master of Science ,

  Staffordshire

  28 25, 45332 - /fax:26510-26122 (2 ) : 6944-730688: www.pathology-ioannina.com

  I .

  . : 11.. - 1.30 .. - ( ): 6.. - 8 .. : 28 O 49 (1). . : 26510-36039 :6945-399755

  . : : 9:00 .. - 13.30.. : 6 - 8.30 ( - ) -. /: 28 O 32 ( ). . : 26510-74470, : 6973-691599

  . -

  : - 8.30-13.30 17.30-20.30 (- -). 28 (3

  ) ( ) -. . 2651-30051 . 6944-856594, Fax:26510-30061, email: [email protected]

  . . - , - - . 3 ( ),

  .. 45444, .: 26510-25545, 6976-436489 www.thanospappas.gr [email protected]

  , , , , ,

  - , -, - - (.. , , ..)-- / - (.. , , - .)-- - -, , -, ,

  : . - . ,

  .....

  : 28 25,. T. 2651026590, 2651025029 . 6946615985, 6972034331. E-mail:[email protected],[email protected]

  . , MD

  Akademikliniken , & -, & , - (Botox / / Peeling / ), - ( & (-) & ), - & 1, , 2 , .: 694 827 8810 - 2651607063

  . - - - . 26 - . .-: 26510 79966, .: 697 3228391email:[email protected] : 09.00-13.30. 18.00-21.00.

  .

  - . : 09:00 -13:30, 18:00 - 20:30. - . 9. e-mail: [email protected] .: 26510 64777, . 6945 267006

  Dr. A .

  . : - (9.00 14.00), (6-8 ..) . 24. . 2651026006, .: 6932918877.

  . - 28 17 ( ) 1 . -: - , : 9:00-13:30,: 18:00-20:30. . . / Fax: 26510-34001, .: 6932-227776.

  Dr. . 10 . : 26510-67267 FAX: 26510-67665, .: 6932-267273

  e-mail: [email protected]

  ,

  TRIPLEX

  :

  7.30 .. - 9 .. 8 .. - 2 ..

  ..... -

  : 7, .. 45444. 26510-23614, 26510-23615

  - . , . Laser, - - Laser , , - , - . . 1, 1 , . . 26510 70007, .: 6946 981282www.vein.gr - email: [email protected]

  . 8 PNO OO 24 2016

 • .

  -. - . - - - . . 18,.: 26510-44838, .: 6909-187262, e-mail: evlavre [email protected] yahoo.com

  5 - 5 ,

  ..: 26510-49119 6945-335480

  EPIA MOIPOOYOY- ENTZAPH-

  . 26, 1 . T. 26510-75487 - IANNINA.

  . - M.Sc. . 10-12, 3 , .

  .-Fax: 26510-47763, K.: 6946611554e-mail: [email protected]

  . . - 10 (1 )

  . 26510-27270 email:[email protected] com .

  - .D.: - 9-13.30. -

  1, , .. 45444 .-Fax: 26510-22322 - .: 6977-579557 e-mail: [email protected] gmail.com www.psychiatros-ioannina.gr

  . -MSc / 13, 2 , . 26510-25722 : 6973-029901

  -

  . - (, - ) : 9 - 13.00 & : 6 -20.30. 28 21 - 1 -. . : 75532, :20577 - : 6932-521398

  EYA . () : 10 & 1 .: 26510-49006 - .: 6936349006Email: [email protected] - www.egolas.grfacebook: Evangelos Golas, .

  AANAIO EYAEOYX . 28 O45 - T. . 26510-20.258, . 26510-45.006. 9-1 6-8.30 .

  . . - - . / Armand - Trous seau, - - . 9:00-14:00 & 17:30-20:30, -. & 2 (2 ), -. & Fax: 2651030006, .: 6944 474555, e-mail: [email protected]

  . 8 : 9.00 - 13.00, : 6.00 -8.00, .: 26510-37747, 6945-296606 www.e-kontogiannis.gr

  Dr . - /, . ... . 13 - - : : 09.00 - 13.30, &18.00-20.30 : .-Fax: 26510-25696, 6946-460318 email: [email protected] yahoo.gr.

  .

  N

  Cambridge, M.

  : 9.00-13.30 18.00-20.30 .

  . 5, 1 , . 26510 30003, . 6947 998847

  email: [email protected]

  . , D.D.S., M.Sc. -

  ()

  3 / ()

  . 41, 45332, . 26510 30082, . 6972 864000

  .

  Face lift, , , - - - , -

  , , , ,

  nti-Ageing, Botox, , , Laser, , , , -

  Laser , , ,

  18 ( Grand Serai - ). 26510-46941 - .: 697 7271 288e-mail: [email protected]

  .

  -

  10, 3 , ./Fax: 26510-64141 .: 6974 427559

  Email: [email protected]

  .....

  Kings College Hospital London . - .....

  33, .: 26510-22827, .: 6944-749637

  -

  8 (), , ./Fax: 26510 64616 - .: 6944 235232

  email: [email protected]

  , - - Piti - Salptrire, .

  ,, .

  16 ( ), . 26510-78009 6974408978

  -

  - & . - :

  - - (, , -) (, , ). . 4, 2 , - . / Fax: 26510-20380, .: 6944-632466 email: [email protected] hotmail.com

  . NUMESI-

  PARIS 7 - - . . 2 - - . & Fax: 26510-76211, .: 6984-046488 - e-mail:[email protected]

  ENT MAIOY XPITINA . . :26510 63985 - . 6937 814113 - www.ergotherapia-ioannina.gr

  , M.S., CCC-SLP / , Master - & , , - - () (.S.H.A.) & - - . . . - 5, 1 . 26510-32467, : 6978-777297 e-mail: [email protected]

  - -

  , M.Sc, MRCSLT, - , City University London - , , -

  . 5, , . 26510-67320, . 6986180630.

  PECS. -

  & - / -, / - - . , .6986180630

  -

  - - - - - & - () & (-, , ,

  - , , & ). pecs. - . - . -. . . 31, -, . 2651301832, . 6955027860-6955869393

  - , , , , .

  . 5 & 2 - 3 ( ) - . . : 2651-400623 : 6945369593 email: [email protected]

  . , SC , MASTER

  - DOC DECO MPRESSION : , , - , , - , , , HILTE RA PIA HILT: HILT( Laser). - , - 15 -. - , : , , -, , ,, , -, , .. - (, , , , - ..) /, ,, , CPM .. - : 8.30-14.30 : - 12 ( )..:26510-24111, 6976493035

  ETPO B. KTOYA-. M North Jees Hospital A/: 2 (. ). : - 9-1 () - 6-9 . - . T. /: 26510-77304, O-: 26510-30328, K: 6945-890366

  O . OOO, Cert. MDT / , - , McKENZIE. - 9-13.30 17.30-21.00 ( ), 28 - 45, 1 . . 26510-38355 & . 6932-158566 www.mckenziemdt.org

  N : - - -

  - - - - - - - - . : , -, , Laser, , CPM, POWERPLATE ( ). CBEX ().DEEP OSCI LLATION ( - - ). , . - : 09.00 - 14.30 & 16.30 - 21.00 - . 4( ) .: 26510-22338 .: 6945 593717

  / Laser / - PNF - Fango Massage Medical HotStone - :8.30 - 14.00 & 17.30 - 21.30 64 ( - ) . - Fax: 26510-72120 - . 6947456737

  - Sd.D.Osteopath . , -

  , , ( ). - ( - ). 9:30-14:00 &18:00-21:00, . 9, -. .: 26510-42288 - email: [email protected]

  () , M.Sc. . . 28 19 () () . .: 6938-900415. e-mail: [email protected], www.minabroumou.gr

  () .

  (Triplex) ( ) Holter ( 7 ) Holter

  .

  : , , : : 9:00-13:30, : 18:00-20:30. : 09:00-13:30.

  : 09:00-16:00 ( ). .

  . 13 (2 ), 45332, . : 2651078440, .: 6947073635

  www.kardiologos-ioannina.gr, e-mail: [email protected]

  PNO OO . 9 24 2016

 • :) 3.800 .. -, - 120 . . . ) 11 (4.800 .. )800 . - ) 4 - - 300 . . . 26510-79450 6972-647712. /13140

  800 .. . .. 6977-969782 26510-87311./13266

  -: 224 .. - ,.. 0.8, .. 0.6, , -, , 30 . 60.000 . . . 6976-869319. /13751

  - . 2 (), - , 73 .. -. . . 26510-29301, 6976-657716 6979-301533. /13712

  - -, 82 .. 1.. 6931234932. /13731

  ENOIKIAZTA: ) 100.. 73, 2 -, , . ) 240 .. 100.., , , 11, . ) 50 .. . 73. .26510-29105, 26510-51629 6946-285823. EN/52

  54, - , , 25 .., , 25 ,25 , .. .: 26510-28050, .: 6974-718390. /12450

  80 .., 40 .. 50 .. , 54, - , -, .. . 6974-718390. /13487

  . . 6932-777955./13589

  studio -, .. . 6949-738650 6944-332726. ./13599

  130 .., - -. . .: 26510-92971, .:6946-719293. /13649

  - , , 3, 4, 5, 12 , . - . . . 6973-288528, 6959-662814, 26650-93491 26510-79450. /13674

  ( . -) / 100 .., - ( .., -, ..). . .: 6944-727305, (11.00-13.00 16.00 21.00). /13698

  94 .. 47 .., . 40. . . 6973-212258 6978-624188. /13713

  30 .. , - . -. . . 26510-79450, 6979-300158 6973-288528. /13733

  140 .. - 22, , WC, , - , ., 330 - -. . . 6934-905748, 6938-075609 6977-749960. /13741

  -, 64 ., -, , , , , - - , - -. 300 . .: 26510-20174. /13744

  56 .. . - 50, , -, , . . . 26510-39289, 26510-75205 6978-354288. /13754

  : ) , 2 , . (-). ) . . . 6983-193595./13756

  -, 57 .., 1 , , , -, 6 . - 250 . . . 26510-21555. /13757

  55 .. , S/M , , - . .. . 6939-510116 6931-196137. /13759

  , - . .. 38. /13711

  - - . , -, ,, . - .6997-424531, . . /13723

  . , . .. 004916096230484. /13742

  - - ( 2.000..), ( 1. 14 .) , - . . .6976-432343. /13747

  5 - , - ,: ) - 5 -, -, ) - 5 , - . email:[email protected] /13749

  ) -JCB - -- ) - -. email [email protected] FAX210-8829575 . 210-8216133 6946-502814. /13752

  - . - email [email protected] FAX 210-8829575 . 210-8216133 6946-502810. /13753

  - 24 -. .: 6941-624531. /13755

  beauty for you - (manicure - pedicure - -) . .. 26510-37977. /13758

  - -, 20 35 -

  , - /. - . - [email protected]/13760

  - - 10.000 2.000.000, 100.000 , - - , -, , , - ,, - -, . 210-3646223, Fax 211-8501464, www.abcfinancialgroup.gr,[email protected]/13659

  - , .. . 6949-667735, 10.00 18.00. /13679

  - ( 80, 40,, , ). . .6980-595851. /13737

  , , , . -. . . 6909-970703./13701

  , (-), - . -. . .: 6942-916287. /13725

  - - -, - ( 4 ). . . 6984-705979. /13726

  BMW 1.600 c.c., 1991, . -. . . 6976-856353./13718

  , 28 2016, , 40 ,

  / -

  : - : & , , - , , - - - . T M A: KOKOPH, . 66, -.: KA 114, . (). . -: 26510-71143, : 6932-777955 6932-506861

  , 28 2016, 40 , , ,, , &

  : : & , & -, & : , , - - - , . 3, , . / fax: 26510-74020,.: 6944-132231

  ENOIKIAZETAI 1 , 75 ..,

  , .

  40,

  .

  . .: 26510 23606

  .6944 788066

  () ()

  -

  ( ) 5 -

  , -. 130 .., - 40 .., 40 .., 1 40 .. , -

  .

  . .: 26510-28035

  6975-563616

  -

  , , . 22 ,

  . .

  .: 6949-476606

  ..

  . , -, 90 .. 50 .. - -.

  . , 80 .. 40 .. - .

  . - 87 .. - - 125 .. 200 ..

  21 -

  . 26510-755156944-424110

  E - (-, , -), - laminate - .

  - :26510-37415 6977-508049

  .

  ENOIKIAZETAI

  . .

  . .: 26510-33108

  6939-882491

  .

  .. 6976-076669

  , - -

  . .

  . 6971-808501

  .

  e-mail:[email protected] :

  26570 31005-6.

  .. ....

  ..

  .

  : -

  . . -

  . Microsoft office. / .

  e-mail:

  [email protected]

  (3) (2) - - -

  ( computer

  ).

  1 - . . 26510-47771.: 694-662-3985

  181 ..,

  2 , ,

  .

  . .: 6947-902939

  23 () - : 26510-40035, 26513-02709 & 6957-219975

  www.oikiafrontida.gr

  . .... -

  :1. -

  ..

  2. -

  - :

  .. , .. 45 500

  : . .: 26510 22200 - : 26510 20769Email: [email protected]

  . 10 PNO OO 24 2016

 • EIA . . . E ! . . .

  -

  !

  : - - -, , - . - - - , - - . -, - 5-6 - - . - - , - - - . - , - , -.

  - - - . , - - - , - -, - - - . , - , - - , , - - .

  , , , - ! -

  , - - -. - , - . , - - - , - ( ) - !

  , - -, - - ( - ), - , - .

  - - . - , , , -, , , -, .

  - . - , , - , - , - - -

  .

  - -

  - - , - , .

  N -, - - - ( ), - .

  - - - , , , -.

  - . - -, - .

  - - , - - - -, - - . . - . - -, - .., -.

  : ! 1 .

  , - - .

  - , - - - -.

  -

  - - 2021 - . . - , - - - .

  - , - - , - . , - - - . - , ,, , -.

  12 -

  - -

  (, , , -, ...) - 2021.

  , , , -, - .

  - - , , - - - . , -, - o - - -, - .

  , - - , , , - .

  - -

  - - . - 2016, - 2021. , . - 1.5. !

  14 , , -, , , , , , , , , -, .

  1 .

  -

  - - , - , .

  -

  -, , - - .

  - -, .

  , , - - .., - . , - - -, ' .

  -. , , .

  ' - , . - , .

  '

  .. -, - - - .. . .

  . , .

  , .

  , - -

  .

  , . - , , - -, - - -

  .

  - - , , , - - .

  , - , - . -, - , -, - -, -, - , - 27% .

  - - - - , - TAXIS, - .

  !

  1 .

  -

  , - -.

  - (ioannina2013.blogspot.gr)

  (-) -, - - - . !

  !..

  - :

  ; .

  .

  ( ) - -- - -

  , - .

  - . - (.. -, ) ( ;), - , -

  -

  (). 2016;

  -, ,

  . - ;

  ... - - - ; - ;

  !

  1 .

  PNO OO 24 2016 . 11

  o , 27 2016, , - , -

  : : , / : T: , 6, . . 26510-29000, .:6942270545, 6934-709821

  , , - -.

  -

  - - - , - -.

  .. , - , - -. - - - -.

  , -

  - - , - - - - -, - .

  - - - - , - - - - , -.

  -

  O K , 10 16 4 .

 • . 12 PNO OO

  O PNO OO ...

  24 2016

  , - - .. , . , - .

  : - , , .. - , - - 3 -

  . , - . . .

  , - .. ( ..), , - - - . - , - .. . .

  ..

  - , - .

  . , , - , - - .

  , . - .

  O AA - -

  - -.

  , . - . - - -.

  - , , .

  - - - , .

  , . -

  .

  -. 129- 24.

  , 101 - -, - , , 363 -

  .

  , (11) , - , .

  129

  : 43 , -

  - - 43 -.

  37 , - . 37 , , .

  AHTIKA

  - -. - - 100 50 200

  . .

  - - - - - - -

  .

  , - 23, 30, 36, - 41, - 44, 45. , 8 .

  - 3, - 29,

  35. 5 . 10, 59, 67. - 9 .

  , - 60, - 73 14 .

  .

  - - - - .

  -

  - .

  -

  -. 12:00.

  .

  . , -, -, . , - -.

  .

  , -

  - - , - .

  1.500 33 - - 28 -, - .

  - - - - - 33 , - - -, 28 PIN, 04 12-01-2016 1.503 . - .

  -

  , -, , -:

  , . -

  () - , .

  . -

  .

  PIN . , - - , . . -

  - ...

  . - .

  33

  18,3 . - - - - (). - - - - - -, 2010-2014.

  -

  2010 31 - 2014 -18.310.331,08 -

  - - - -

  - .

  - - - .

  29 -, .

  , 29/02/2016, :

  . 4152/2013, . 4321/2015. -

  -, 1.2.2016, -

  . -

  , -, -

  -.

  - 26.2.2016.

  : 29

  , , - , , - , , - - (-) , .

  . , - , - , : -

  2015;

  - ; -

  , - ;

  " " ;

  .

  , - - - . - - , ' -.

  - -, -

  , -

  dealmaker - In free press

  Free Money .

  ( - ) left.gr google... !

  , - .

  -

  - - 1 -. 1.468 - -, - . , protothema.gr, 1.468 381 , - -.

  1.000.000 - 9, - 53.355.161

  66 - 799.151.193.

  - 1.000.000 - - 1.393, - 4.957.804.012 .

  (1/11/2015) , - - -.

  30.000 , - .

  15 .

  1 .

  01_1102_120304_0506_0708_0910