23· (•™”™—)...

download 23· (•™”™—) £¥‌•”™‘£— 5-11-2013

of 33

 • date post

  02-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  7
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 23· (•™”™—)...

I

I I I

23 () v

5 oo 2013PRIVATE

13:00

o . vo.

: o vo, v .

. vo, v v v o;

: o o v. v o v. v o. vv vo v. o o o. oo o v. o, o, v oovo: "vo v v v v o v ov". v oov v. vvoo o v. vvoo o v. vvooo o. oooo o v. v v. o v. o Ivv v. vv Ivv o. v Ivv v. vvooo o. vo vo v. oo o.

I: . , o o o o, v oo.

: oov v. o o v. v o. Ivo o v. v .

I: . v v oo v o voooo ' v ov oo.

: o v o .

: oov v. o v o. vo o v. oo vo v. ovoo o. o o. vv o v. vvvo o v. vv v. o v v. v v. v o. o o v. vo o v. o. oo v o. o v. ov o v. o vo v. ooo ov o. v Ivv v. o. v vv o. vv vv o. v o. v v.

o o.

o oo ov ovov: v o. o o. o v o. o. ooo v o. o v o. o o v.

o voo ov ovov: o o v. o o v. ovo o. ov o v. o v. o v ooo v o.

: ov v o (38) v o vo. , oo v vo. o.

, o . o o o o v vvo. o oooo vo...

: . , v ov ooo o , v v, v o , vo, ; o.

: , v. o o vo ; ( ovo)

o o.

I: . , v o o . v.

: v oo o.

I: oo o, o o oo ov o v o oo oo. o v v o oo oo o , v v ovv o v v, v vvvo v v ov, v v o o ooo o v v v v o o v vv. o o v . o o, o v o ooo v v ov vvvo, vv o v ovo, o ov o. v v o v .

: ' o . o ; o.

: v o vo v v . o o, . . o o o v v , v oo v , v ovo o.

: o o v o ;

: , v , v o v o vo o. v ov v v v ovo o, v o o oo, v ovo o. ovo o ov, vov ov o , ooo o o o oooo o ov voo 31 v o.

, o o oo v vo o o o v o o oooo.

v vvo ov oo v o o v . o ov v oo v o o vo v o v vo.

: o, oo.

I: , . , vo ov o o oo oo v o o o, v o v ov v o v o o v vo ooov o .

v , o, vo v v o v v . v o v oo , vo o vo .

: o, o . vvvo.

I: v o oooo v v o. vo o v v v . v v v o o vo o o o v v oo v o oo oo o v vo . oo v o v v oo v o vo v o o .

: o vo, , o v ov...

II: . ...

: o . , vo v .

II: , o ovo o, v.

: o o. v v v voo o ; , voo .

II: v o , . .

: o. v v, o, ov v o vo, . Ivo.

II: v o o . o v ovo o o v v. v v v o. vo o o voo vo v ' o o o. o o o v o v o v oo, oo v.

: . o vo, o oo , o , v o.

v o , o v ov v o o oo, vo v o o vo o vo vo . v ovo v v v v ov o vo ov o v v o oo o. . o o o o, v v vv v ov o o o ov o v o v . v o v o o o o. , o ov , , o o vov ' , o v ... v o o v v o v.

, o o , ov oovo ooo v o vo o, o v vo o ooo vo v , o o v o . ov o o o ooo ov o ' . v o o, o v v, v vo o, v o v v.

o, v o o oo, o o oo vo.

I: I o o vo.

I: o , . ;

: v o o o; , .

I: . , , v o : 250 oooo v v vv v ov o o o o . v ... v , v o . v v . v o , v o oo oo, o v v o vvo, 'o , v ov ooo. , 15 o v, o o o o, o o ov ooo v v v. v o o. o. , ov, 15 o v o o vo v o ooo. v ov o, v 'o v o v o vo v v o. o v o oo; v o v v , v o v . o o v, o o v v o.

.

: o ovo o, . ;

I: , v.

: v v o o vo o v ovo o;

I: , . , v . o ooo 250 v v ov o.

: o o vo .

I: v o, . . , v o o, o v ovo o v ov o o o, o ooo ... v v .

: , o . vo v v , v v;

o vo, oo v o . , o. v vo. v v . o; oo v ; oo ov; ; v ov o, v ov . o . v (14) o (24) , o. oo .

. , oo; , .

II: o vo v v o . o vo o . v, v o voo v vv vo. v .

, . .

: , v, o.

1o ..: . , o ;

: o . v v .

: . v .

. : v, v o o vo v . v vv, v v ooov o o o.

ooo o 2014 o o o oo o vv . v ovo v o ooo v v ovo o ov vo o. v v oo v v v o , oo v o o v o o vo o v v oovo oo o o v v o v o o o, o vo o v oovo o vo.

o v v ov v o o v ooo. v ooo o ooo o o o o vo, ov o o oo oov v ov ov ooo ovo v oov v v .

ovov v: , v, ov o v v, o oo, o o, ov o ov v v o o v ovv, o vv o, o v .., ov o 2014. , ov o o v , o o v o o vv v vv ov o oo vov oov o 2014, o o oov v v, v o v , ooo, ovv v, o, oo ...

v v o oo o vv v o vo o. o o v v v o vo voo o vov o, o ooo v v oooo. o v ov v o vov o o ooo ovo o oo ov v v ov v. o o vo ov 6 oo o 2013 o v o 2013 . oov , v ov o ovov o o v oo v oo oo o vo o 2013.

o o v v o v o ov o, ov o oo ov o o. vov ov o o v ov, v vo o o o o ooo v o . ' v v v ov ov , v voo o o ooo o o v v v v v v. v v, ovv, ov o o, oo ovo v ov, v ovov, v ov v v o oo vo.

v v . vov v ov ov o oo o Io o v ov v o vo o v vov o o o, ov v o o o. v ov v oo, o o o o vv o o ooo, o ooo v o o o ov o v o oo oov v, o vov ov o oov vov v vov v oovo o vv vo o ovo v o o , v v o o.

v , . vo oo vv v v. o.

: o ov v . o, . vo, v o o oo; , v o o oo. o, v ...

II: , . , v v o . ov o , v , o . .

: ov vo o; v ...

II: , . o o v oo v o ov ooo o ov - v o o oo. v o , v o o o. v v vov v .

, o v ovo o v o v v o o o, v v, v o ooo v v o voo o , v; v oo v v ovo v o o o oooo o o v . v v o o o o o.

v v v oo oo. o.

: . , . . o vo, v v v o vo, v oo , o o v o o .

. , o . v.

. : o o . ov, v v o o o vo o oooo ovo o 31 oo o oo o oooo. vo o oo 31 oo, v v o o v v , v v o o, v vov 31 o, v o o . vvoo o o ovo o, v vo ovo o; v , oo v , v v v , o v v v ovo o v 31 o o o vo. , .

: . , o.

I: v , . , o oo oo o o oo v ovv o o o o v, oo oov v vo o v ov o o ov o o. vo, o v o , v ov ooo oo, v o v o 250 , oov o ' , vvo o o vo ov ov ov ov ooo v , ov ov, vv v o v.

, v oov o v vo ov o o o vo v o o . v vo v , v o v, o o ov vov v ov.

ov v ov v v oovo o o, v ov o o v oov ov. o v v o v o oov ov o v v, o, o v o o o, o o oovo v ovov oo v v v o oo o .

o, o . o o v o ovvo ooo...

: o o . .

I: ...o 2014 v o 367 o . 20 o o o v ooovv vov v o 2014 o v 773 o . 50%. v ov ov o o .. 32 282 o . : o o 50%, o , ov ooo , ov, ... ... ... , v ov . o vo o vo o, o vov o; oo o; v ov ooo, oov , o vo vov. o v o o o o o ov, oo v vov ov ooo o v. v v o o, ov o, v o .

, v ov o o v v v o ' vo o 2013 v o o o vo v v o 3 v, o 2010, 40%. v o v vv v v, v o ov , o v oovo oo o o.

, v o ov ooo ov , 10.600.000 , . oov o ov, o vo, o o vo v . v v ov ooo. o o v v v o o v ooov o v 773.036.000 o: 1) 200 o o v o o v ov, ovo o .. 32 " o v o" v o 2010 v 8,8 o, o '11 o 5,5 o, o '12 3 o o '13 4,5 o . 2) v o voov 60,37 o . 3) v o o o vov o 64,23 o .

o, o vo, vo v ov v o o.

vo ov o 120 o o v o o ov ooo o 2013 358 o o o .

I: . , o v v ; o ov o v v.

I: v ov .

: v v o v. o.

I: ' .

I: ov o...

: oo. v . , oo o vo o v. v o . o, . vo.

I: ov o o ov ooo o 2010, o 725 o o o o 2010, v 367,7 o o '14.

v o v oo o, o v o o o v o v o 120 o . v ov o, ov, o o v 51,26 o o voo , 30 o o o , o v, 5,5 o o o o v, 11 o o o o 4 o .

ov, o 21 o o v o o o o v v v , ov, o o vov o 22,5 o . ov, o o vov o 24 o .

v v o o oooo o 2014 v ov o o o v o o v v v v, v v o oovoo v o oo Moody's o o vo vo v ooov, ov o o v o C o vo v oo. ov v o vo o o o v o o, oovo o o v v v o o o.

, ovo o ov o vo o o o o o o, vov o o voo v v v, ovv v ovov ov. o . 3852/2010, ov v , o 262, v o o o v o o o o o o o v v.

v v, o ov o v o 40% 30 o o 2013, v o v v vov o ' v v v v vo, v - o -, v v oovo .

v. v, v o v o v v o. o v vo o o 3 v v ov o v , o oov v ovv v o , o ' ov v vov 2 o , ov ooo o 2013 oov o ooo. o ov vo o v v o ov ovvoo o o v oo v .

o ov o o 2010 v v o o 63,25 o , o oo 52% 121,6 o o 2010 v 58,25 o o '14.

, ov o ov v v v o vv vo v 92,62 o v vo :

1) o o oo o 37,5 o , o 157,34 o o '13 v 119,86 o o '14. o o ' v o vo ' o v ov v. , v vo vo ov ooo o 2010 v 124 o , o 242 o 119,86 o , o o v o o vo ooo, v v o v, o o v. o o o, v, o o ..

2) o v v, o o v v vvov o o .., . o v v o 2,1 o o o o v ovv v v o. v v oo v oo.

3) o v o v oov o 12 o , o 32,97 o o '13 v 21 o o '14. , o ov v ooo o .. 6271 6211 ov v, v o o v o voo o 5,6 o .

4) v o 28,33 o o o o o v o vo o . v ov v oov , v o , v o, v o , v o vo, ov o , v o . v o v .

5) v o 2,5 o , o 47 o o '13 v 44,4 o o '14. v o vv ov v vv 47 o o '13 44,4 o, o '14 v v ovo v oo v vv o '11 o '12 o 5,4 o v vv ooo ov vo v 141 ov o 2011 171 o o 2012.

v o vv o 1,8 o . v vv, oov, o 18,7 o o '13 vv 20,5 o . o o . ov - ' , v . o v, v vo ; ov ov o vo oooo o '14 o o v o, o...

: v v , o o...

I: v, . , v. 250 , . ,