21γ χριστιανικη μουσικη

14
21. Εκκλθςιαςτικι τζχνθ Τμνολογία

Transcript of 21γ χριστιανικη μουσικη

  • 1. 21.

2. . : : , , . 3. , , , . , . , , . 4. : 1. 2. 3. 4. 5. (, , ) 5. () . 6. . : 5 .. . . ( 1000 ) ( - ) 7. : : : . 18 24. . 8. , , , * , * * , * * , * . 9. 6 7 .. . . . . . 10. ( ) ( 8 8 . ) ( 9 ) . ( ) . ( ) 11. . . 8 , (, , , ) (. , . , . , . ) 12. . . : REMIFASOLLASIDO