2.1-2.3 Κοινωνικές ομάδες

download 2.1-2.3 Κοινωνικές ομάδες

If you can't read please download the document

Embed Size (px)

Transcript of 2.1-2.3 Κοινωνικές ομάδες

  • 1. 3 ( ) 3 ( ) 2.1 ( ) 2.2 2.3

2. 2.1.12.1.1 3. 2.1.12.1.1 - ( , .. ) - ( , .. , ) - ( , .. ) - ( , .. ) 4. : , (.. , ) : (.. ) = 5. : : / (.. . : ) : : (.. , ) = 6. - : , , (.. ) - : , (.. ) 7. : (: ) : (: ) (.. ) 8. : : ( , , , , , , .) 9. : ( , , .) 10. 2.2 2.2 -- ... ... - ... ... 11. ) (.. ) ) (.. , ) ) (.. ) ) (.. ) 2.2 2.2 -- 12. 2.3 2.3 ... - ... ... 13. : ) (.. ) ) (.. ) ) (.. ) 2.3 2.3