206β - Πρωτόκολλα Επικοινωνιών Άσκηση 1.pdf

9
Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας Τμήμα: Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. M. Sc.: Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής 206β - Πρωτόκολλα Επικοινωνιών Εργαστηριακή Άσκηση 1 – Wireshark Lab: Getting Started Όνομα: Καρατζόγλου Αναστάσιος Α.Μ: 38 3/30/2015

Transcript of 206β - Πρωτόκολλα Επικοινωνιών Άσκηση 1.pdf

 • ...

  : ..

  M. Sc.: &

  206 -

  1 Wireshark Lab: Getting Started : .: 38 3/30/2015

 • 1 :

  1. 10 Protocol

  packet-listing Wireshark.

  :

  internet capture

  Wireshark /

  .

  Protocol.

  :

  ARP - Address Resolution Protocol ( )

  RFC 826

  (link layer) (hardware address)

  (network layer).

  IPv4 Ethernet ( RFC 826

  Ethernet (Ethernet Address Resolution Protocol)), ARP

  IP ATM FDDI.

  DNS - Domain Name System ( )

  ,

  IP. DNS

  (server) .

  ,

  , HTTP, FTP, POP, IMAP

  SMTP, (HTTP),

  (FTP), email (POP IMAP).

  HTTP - Hyper Text Transfer Protocol, .

  (server)

  (client).

  IPv6 - Internet Protocol version 6

  Internet (IP),

  . IPv4,

  . IPv6 Internet

 • Engineering Task Force, IETF,

  IPv4.

  TLS - Transport Layer Security

  - (server -client)

  "" .

  TLS Secure Sockets Layer (SSL).

  . TLS

  : TLS Record Protocol TLS Handshake Protocol.

  TCP - Transmission Control Protocol ,

  .

  .

  UDP - User Datagram Protocol,

  .

  , . UDP

  /

  .

  FTP - File Transfer Protocol, ,

  TCP/IP.

  / ,

  - .

  ICMP - Internet Control Message Protocol.

  /

  , .. server.

  To SSDP - Simple Service Discovery Protocol, HTTP.

  ,

  .

  capture

  Wireshark.

 • 2. HTTP GET

  HTTP ; ( ,

  packetlisting , .

  Time , menu Wireshark

  View -> Time Display Format, , Time-of-day.

  :

  http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/INTRO-

  wireshark-file1.html. Wireshark:

  HTTP GET

  HTTP OK :

  HTTP OK-HTTP GET=Delay

  58.814988000 58.670515000 = 0.144473000

 • :

  Time Reference

  Set Time Reference

  Time.

 • 3. gaia.cs.umass.edu (

  www.net.cs.umass.edu); IP ;

  :

  IP (IP address-Internet

  Protocol Address),

  Internet Protocol standard. . IP

  .

  IP gaia.cs.umass.edu :

  128.119.245.12

 • IP Home-Desktop :

  192.168.1.3

  4. persistent non-persistent , ;

  :

  Persistent

  Hyper Transfer Protocol Wireshark Connection: keep-alive\r\n

  HTTP/1.1 Persistent.

 • :

  HTTP/1.0 (Connection) Non-Persistent ,

  " Connection: keep-alive" http

  Request. ,

  Persistent .

  HTTP/1.1 (Connection) Persistent ,

  "Connection: close" HTTP Request.

  .