· 2020. 2. 27. · Σ ) Σ ) ) Σ ) Α Σ ) Υ ) Υ Υ ) (1) (2) (3) (4 ή 5) (6) (7) (8) (9)...

of 54 /54
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (σε μήνες) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ (αριθμ. τέκνων) ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ή ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αριθμ. τέκνων) ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (αριθμ. ανήλικων τέκνων) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αριθμ. τέκνων) ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες) ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (Ποσοστό Αναπηρίας) ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ (Ποσοστό Αναπηρίας) (1) (2) (3) (4 ή 5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1 ΞΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τ105404 Οχι Οχι 1 10 0 0 3 3 0 0 7,68 60 0 0 650 0 0 120 110 0 0 307,20 420 0 0 Οχι 1 Οχι 1.607,20 1 2 ΦΟΥΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ534333 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 0 0 0 7,46 60 0 0 800 0 0 0 0 0 0 298,40 420 0 0 Οχι 1 Οχι 1.518,40 2 3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΒ660256 Οχι Οχι 1 11 0 0 0 0 0 0 7,39 50 0 0 725 0 0 0 0 0 0 295,60 350 0 0 Οχι 1 Οχι 1.370,60 3 5 ΚΑΙΛΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ657255 Οχι Οχι 1 9 0 0 0 0 0 0 6,74 60 0 0 575 0 0 0 0 0 0 269,60 420 0 0 Οχι 1 Οχι 1.264,60 4 6 ΖΩΡΖΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ρ009510 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 0 0 0 7,18 22 0 0 800 0 0 0 0 0 0 287,20 154 0 0 Οχι 1 Οχι 1.241,20 5 4 ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΑΕ619768 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 2 0 0 5,97 20 0 0 800 0 0 0 60 0 0 238,80 140 0 0 Οχι 1 Οχι 1.238,80 6 8 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΕ012706 Οχι Οχι 1 8 0 0 0 2 0 0 6,30 60 0 0 500 0 0 0 60 0 0 252,00 420 0 0 Οχι 1 Οχι 1.232,00 7 ΓΚΑΤΖΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΖ322062 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 0 0 0 6,72 13 0 0 800 0 0 0 0 0 0 268,80 91 0 0 Οχι 1 Οχι 1.159,80 8 9 ΜΟΥΓΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΑ361943 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 0 0 0 7,74 5 0 0 800 0 0 0 0 0 0 309,60 35 0 0 Οχι 1 Οχι 1.144,60 9 10 ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΡΟΖΑΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΚ545574 Οχι Οχι 1 7 0 3 0 0 0 0 6,66 10 0 96 425 0 150 0 0 0 0 266,40 70 0 192 Οχι 1 Οχι 1.103,40 10 7 ΔΑΡΜΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΕ030486 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 0 0 0 6,78 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 271,20 0 0 0 Οχι 1 Οχι 1.071,20 11 11 ΜΑΛΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Χ779765 Οχι Οχι 1 11 0 0 0 0 0 0 7,21 0 0 0 725 0 0 0 0 0 0 288,40 0 0 0 Οχι 1 Οχι 1.013,40 12 12 ΞΥΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Χ718809 Οχι Οχι 1 10 0 0 0 0 0 0 6,97 0 0 0 650 0 0 0 0 0 0 278,80 0 0 0 Οχι 1 Οχι 928,80 13 13 ΣΙΕΤΤΟΥ ΑΝΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΒ036204 Οχι Οχι 1 8 0 0 0 0 0 0 5,95 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 238,00 0 0 0 Οχι 1 Οχι 738,00 14 14 ΤΖΙΤΖΙΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΑΒ240133 Οχι Οχι 1 7 0 0 0 0 0 0 6,89 0 0 0 425 0 0 0 0 0 0 275,60 0 0 0 Οχι 1 Οχι 700,60 15 15 ΣΑΜΠΑΧ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ ΛΕΩΝ ΑΝ517688 Οχι Οχι 1 6 0 0 0 0 0 0 6,21 13 0 0 350 0 0 0 0 0 0 248,40 91 0 0 Οχι 1 Οχι 689,40 16 19 ΝΤΑΒΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΕ239590 Οχι Οχι 1 0 0 5 0 0 0 0 7,56 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 302,40 0 0 0 Οχι 1 Οχι 552,40 17 20 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒ502107 Οχι Οχι 1 0 0 0 0 0 0 0 5,97 6 70 0 0 0 0 0 0 0 0 238,80 42 210 0 Οχι 1 Οχι 490,80 18 21 ΔΗΜΟΛΙΟΥ ΖΩΗ-ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ161086 Οχι Οχι 1 0 0 0 0 2 0 0 6,11 25 0 0 0 0 0 0 60 0 0 244,40 175 0 0 Οχι 1 Οχι 479,40 19 24 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΖ109638 Οχι Οχι 1 0 0 0 0 0 0 0 8,60 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 344,00 21 0 0 Οχι 1 Οχι 365,00 20 Σειρά Κατάταξης sort ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (4 ή 5) Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟΤ. ΜΟΝΑΔΕΣ (10) ΜΟΝΑΔΕΣ (9) Ανακοίνωση : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ (1) ΜΟΝΑΔΕΣ (2) ΜΟΝΑΔΕΣ (3) ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 106 ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1Α/2019 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ Ειδικότητα : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ. : ΜΟΝΑΔΕΣ (11) ΜΟΝΑΔΕΣ (12) Φορέας : ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Υπηρεσία : Ν.Π.Δ.Δ. Έδρα Υπηρεσίας : ΑΘΗΝΑ Διάρκεια Σύμβασης : 8ΜΗΝΗ - ΑΣΕΠ ΜΟΝΑΔΕΣ (7) ΜΟΝΑΔΕΣ (8) ΜΟΝΑΔΕΣ (6) ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισμένου χρόνου 1 από 12

Embed Size (px)

Transcript of  · 2020. 2. 27. · Σ ) Σ ) ) Σ ) Α Σ ) Υ ) Υ Υ ) (1) (2) (3) (4 ή 5) (6) (7) (8) (9)...

 • ΧΡ

  ΟΝ

  ΟΣ

  ΑΝ

  ΕΡ

  ΓΙΑ

  Σ

  (σε μ

  ήν

  ες)

  ΠΟ

  ΛΥ

  ΤΕ

  ΚΝ

  ΟΣ

  (αρ

  ιθμ

  . τέ

  κν

  ων

  )

  ΤΕ

  ΚΝ

  Ο Π

  ΟΛ

  ΥΤ

  ΕΚ

  ΝΗ

  Σ

  ΟΙΚ

  ΟΓ

  ΕΝ

  ΕΙΑ

  Σ (α

  ρ. τέ

  κν

  ων

  )

  ΤΡ

  ΙΤΕ

  ΚΝ

  ΟΣ

  ή Τ

  ΕΚ

  ΝΟ

  ΤΡ

  ΙΤΕ

  ΚΝ

  ΗΣ

  ΟΙΚ

  ΟΓ

  ΕΝ

  ΕΙΑ

  Σ

  (αρ

  ιθμ

  . τέ

  κν

  ων

  )

  ΑΝ

  ΗΛ

  ΙΚΑ

  ΤΕ

  ΚΝ

  Α

  (αρ

  ιθμ

  . α

  νή

  λικ

  ων

  τέκ

  νω

  ν)

  ΓΟ

  ΝΕ

  ΑΣ

  ΜΟ

  ΝΟ

  ΓΟ

  ΝΕ

  ΙΚΗ

  Σ

  ΟΙΚ

  ΟΓ

  ΕΝ

  ΕΙΑ

  Σ

  (αρ

  ιθμ

  . τέ

  κν

  ων

  )

  ΤΕ

  ΚΝ

  Ο Μ

  ΟΝ

  ΟΓ

  ΟΝ

  ΕΙΚ

  ΗΣ

  ΟΙΚ

  ΟΓ

  ΕΝ

  ΕΙΑ

  Σ (α

  ρ. τέ

  κν

  ων

  )

  ΒΑ

  ΘΜ

  ΟΣ

  ΒΑ

  ΣΙΚ

  ΟΥ

  ΤΙΤ

  ΛΟ

  Υ

  ΕΜ

  ΠΕ

  ΙΡΙΑ

  ε μ

  ήν

  ες)

  ΑΝ

  ΑΠ

  ΗΡ

  ΙΑ Υ

  ΠΟ

  ΨΗ

  ΦΙΟ

  Υ

  οσ

  οσ

  τό Α

  να

  πη

  ρία

  ς)

  ΑΝ

  ΑΠ

  ΗΡ

  ΙΑ Γ

  ΟΝ

  ΕΑ

  , Τ

  ΕΚ

  ΝΟ

  Υ

  οσ

  οσ

  τό Α

  να

  πη

  ρία

  ς)

  (1) (2) (3) (4 ή

  5)(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

  1ΞΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τ105404 Οχι Οχι 1 10 0 0 3 3 0 0 7,68 60 0 0

  650 0 0 120 110 0 0 307,20 420 0 0 Οχι 1 Οχι 1.607,20 1

  2ΦΟΥΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ534333 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 0 0 0 7,46 60 0 0

  800 0 0 0 0 0 0 298,40 420 0 0 Οχι 1 Οχι 1.518,40 2

  3ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΒ660256 Οχι Οχι 1 11 0 0 0 0 0 0 7,39 50 0 0

  725 0 0 0 0 0 0 295,60 350 0 0 Οχι 1 Οχι 1.370,60 3

  5ΚΑΙΛΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ657255 Οχι Οχι 1 9 0 0 0 0 0 0 6,74 60 0 0

  575 0 0 0 0 0 0 269,60 420 0 0 Οχι 1 Οχι 1.264,60 4

  6ΖΩΡΖΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ρ009510 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 0 0 0 7,18 22 0 0

  800 0 0 0 0 0 0 287,20 154 0 0 Οχι 1 Οχι 1.241,20 5

  4ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΑΕ619768 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 2 0 0 5,97 20 0 0

  800 0 0 0 60 0 0 238,80 140 0 0 Οχι 1 Οχι 1.238,80 6

  8ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΕ012706 Οχι Οχι 1 8 0 0 0 2 0 0 6,30 60 0 0

  500 0 0 0 60 0 0 252,00 420 0 0 Οχι 1 Οχι 1.232,00 7

  ΓΚΑΤΖΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΖ322062 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 0 0 0 6,72 13 0 0800 0 0 0 0 0 0 268,80 91 0 0 Οχι 1 Οχι 1.159,80 8

  9ΜΟΥΓΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΑ361943 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 0 0 0 7,74 5 0 0

  800 0 0 0 0 0 0 309,60 35 0 0 Οχι 1 Οχι 1.144,60 9

  10ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΡΟΖΑΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΚ545574 Οχι Οχι 1 7 0 3 0 0 0 0 6,66 10 0 96

  425 0 150 0 0 0 0 266,40 70 0 192 Οχι 1 Οχι 1.103,40 10

  7ΔΑΡΜΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΕ030486 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 0 0 0 6,78 0 0 0

  800 0 0 0 0 0 0 271,20 0 0 0 Οχι 1 Οχι 1.071,20 11

  11ΜΑΛΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Χ779765 Οχι Οχι 1 11 0 0 0 0 0 0 7,21 0 0 0

  725 0 0 0 0 0 0 288,40 0 0 0 Οχι 1 Οχι 1.013,40 12

  12ΞΥΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Χ718809 Οχι Οχι 1 10 0 0 0 0 0 0 6,97 0 0 0

  650 0 0 0 0 0 0 278,80 0 0 0 Οχι 1 Οχι 928,80 13

  13ΣΙΕΤΤΟΥ ΑΝΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΒ036204 Οχι Οχι 1 8 0 0 0 0 0 0 5,95 0 0 0

  500 0 0 0 0 0 0 238,00 0 0 0 Οχι 1 Οχι 738,00 14

  14ΤΖΙΤΖΙΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΑΒ240133 Οχι Οχι 1 7 0 0 0 0 0 0 6,89 0 0 0

  425 0 0 0 0 0 0 275,60 0 0 0 Οχι 1 Οχι 700,60 15

  15ΣΑΜΠΑΧ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ ΛΕΩΝ ΑΝ517688 Οχι Οχι 1 6 0 0 0 0 0 0 6,21 13 0 0

  350 0 0 0 0 0 0 248,40 91 0 0 Οχι 1 Οχι 689,40 16

  19ΝΤΑΒΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΕ239590 Οχι Οχι 1 0 0 5 0 0 0 0 7,56 0 0 0

  0 0 250 0 0 0 0 302,40 0 0 0 Οχι 1 Οχι 552,40 17

  20ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒ502107 Οχι Οχι 1 0 0 0 0 0 0 0 5,97 6 70 0

  0 0 0 0 0 0 0 238,80 42 210 0 Οχι 1 Οχι 490,80 18

  21ΔΗΜΟΛΙΟΥ ΖΩΗ-ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ161086 Οχι Οχι 1 0 0 0 0 2 0 0 6,11 25 0 0

  0 0 0 0 60 0 0 244,40 175 0 0 Οχι 1 Οχι 479,40 19

  24ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΖ109638 Οχι Οχι 1 0 0 0 0 0 0 0 8,60 3 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 344,00 21 0 0 Οχι 1 Οχι 365,00 20

  Σει

  ρά

  Κα

  τάτα

  ξης

  so

  rt Ε

  ΝΤ

  ΟΠ

  ΙΟΤ

  ΗΤ

  Α

  so

  rt Κ

  ΩΛ

  ΥΜ

  Α 8

  ΜΗ

  ΝΗ

  Σ Α

  ΠΑ

  ΣΧ

  ΟΛ

  ΗΣ

  ΗΣ

  so

  rt Σ

  ΥΝ

  ΟΛ

  Ο Μ

  ΟΝ

  ΑΔ

  ΩΝ

  so

  rt Κ

  ΥΡ

  ΙΟΣ

  η Ε

  ΠΙΚ

  ΟΥ

  ΡΙΚ

  ΟΣ

  ΠΙΝ

  ΑΚ

  ΑΣ

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (4

  ή 5

  )

  Α.Μ

  .

  ΕΠ

  ΩΝ

  ΥΜ

  Ο

  ΟΝ

  ΟΜ

  Α

  ΟΝ

  ΟΜ

  Α Π

  ΑΤ

  ΡΟ

  Σ

  ΚΥ

  ΡΙΑ

  ΠΡ

  ΟΣ

  ΟΝ

  ΤΑ

  (1)

  / Σ

  ΕΙΡ

  Α Ε

  ΠΙΚ

  ΟΥ

  ΡΙΑ

  Σ

  ΕΝ

  ΤΟ

  ΠΙΟ

  ΤΗ

  ΤΑ

  ΑΡ

  ΙΘΜ

  .

  ΤΑ

  ΥΤ

  ΟΤ

  .

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (10

  )

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (9

  )

  Ανακοίνωση :

  ΚΡΙΤΗΡΙΑ

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (1)

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (2)

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (3

  )

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 106

  ΚΩ

  ΛΥ

  ΜΑ

  ΗΝ

  ΗΣ

  ΑΠ

  ΑΣ

  ΧΟ

  ΛΗ

  ΣΗ

  Σ

  1Α/2019

  ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ

  Ειδικότητα : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ. :

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (11

  )

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (12

  )

  Φορέας : ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

  Υπηρεσία : Ν.Π.Δ.Δ.

  Έδρα Υπηρεσίας : ΑΘΗΝΑ

  Διάρκεια Σύμβασης : 8ΜΗΝΗ - ΑΣΕΠ

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (7

  )

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (8

  )

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (6

  )

  ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισμένου χρόνου 1 από 12

  ΑΔΑ: 60ΖΛ469ΗΔΞ-ΟΘΙ

 • ΧΡ

  ΟΝ

  ΟΣ

  ΑΝ

  ΕΡ

  ΓΙΑ

  Σ

  (σε μ

  ήν

  ες)

  ΠΟ

  ΛΥ

  ΤΕ

  ΚΝ

  ΟΣ

  (αρ

  ιθμ

  . τέ

  κν

  ων

  )

  ΤΕ

  ΚΝ

  Ο Π

  ΟΛ

  ΥΤ

  ΕΚ

  ΝΗ

  Σ

  ΟΙΚ

  ΟΓ

  ΕΝ

  ΕΙΑ

  Σ (α

  ρ. τέ

  κν

  ων

  )

  ΤΡ

  ΙΤΕ

  ΚΝ

  ΟΣ

  ή Τ

  ΕΚ

  ΝΟ

  ΤΡ

  ΙΤΕ

  ΚΝ

  ΗΣ

  ΟΙΚ

  ΟΓ

  ΕΝ

  ΕΙΑ

  Σ

  (αρ

  ιθμ

  . τέ

  κν

  ων

  )

  ΑΝ

  ΗΛ

  ΙΚΑ

  ΤΕ

  ΚΝ

  Α

  (αρ

  ιθμ

  . α

  νή

  λικ

  ων

  τέκ

  νω

  ν)

  ΓΟ

  ΝΕ

  ΑΣ

  ΜΟ

  ΝΟ

  ΓΟ

  ΝΕ

  ΙΚΗ

  Σ

  ΟΙΚ

  ΟΓ

  ΕΝ

  ΕΙΑ

  Σ

  (αρ

  ιθμ

  . τέ

  κν

  ων

  )

  ΤΕ

  ΚΝ

  Ο Μ

  ΟΝ

  ΟΓ

  ΟΝ

  ΕΙΚ

  ΗΣ

  ΟΙΚ

  ΟΓ

  ΕΝ

  ΕΙΑ

  Σ (α

  ρ. τέ

  κν

  ων

  )

  ΒΑ

  ΘΜ

  ΟΣ

  ΒΑ

  ΣΙΚ

  ΟΥ

  ΤΙΤ

  ΛΟ

  Υ

  ΕΜ

  ΠΕ

  ΙΡΙΑ

  ε μ

  ήν

  ες)

  ΑΝ

  ΑΠ

  ΗΡ

  ΙΑ Υ

  ΠΟ

  ΨΗ

  ΦΙΟ

  Υ

  οσ

  οσ

  τό Α

  να

  πη

  ρία

  ς)

  ΑΝ

  ΑΠ

  ΗΡ

  ΙΑ Γ

  ΟΝ

  ΕΑ

  , Τ

  ΕΚ

  ΝΟ

  Υ

  οσ

  οσ

  τό Α

  να

  πη

  ρία

  ς)

  (1) (2) (3) (4 ή

  5)(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

  Σει

  ρά

  Κα

  τάτα

  ξης

  so

  rt Ε

  ΝΤ

  ΟΠ

  ΙΟΤ

  ΗΤ

  Α

  so

  rt Κ

  ΩΛ

  ΥΜ

  Α 8

  ΜΗ

  ΝΗ

  Σ Α

  ΠΑ

  ΣΧ

  ΟΛ

  ΗΣ

  ΗΣ

  so

  rt Σ

  ΥΝ

  ΟΛ

  Ο Μ

  ΟΝ

  ΑΔ

  ΩΝ

  so

  rt Κ

  ΥΡ

  ΙΟΣ

  η Ε

  ΠΙΚ

  ΟΥ

  ΡΙΚ

  ΟΣ

  ΠΙΝ

  ΑΚ

  ΑΣ

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (4

  ή 5

  )

  Α.Μ

  .

  ΕΠ

  ΩΝ

  ΥΜ

  Ο

  ΟΝ

  ΟΜ

  Α

  ΟΝ

  ΟΜ

  Α Π

  ΑΤ

  ΡΟ

  Σ

  ΚΥ

  ΡΙΑ

  ΠΡ

  ΟΣ

  ΟΝ

  ΤΑ

  (1)

  / Σ

  ΕΙΡ

  Α Ε

  ΠΙΚ

  ΟΥ

  ΡΙΑ

  Σ

  ΕΝ

  ΤΟ

  ΠΙΟ

  ΤΗ

  ΤΑ

  ΑΡ

  ΙΘΜ

  .

  ΤΑ

  ΥΤ

  ΟΤ

  .

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (10

  )

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (9

  )

  Ανακοίνωση :

  ΚΡΙΤΗΡΙΑ

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (1)

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (2)

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (3

  )

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 106

  ΚΩ

  ΛΥ

  ΜΑ

  ΗΝ

  ΗΣ

  ΑΠ

  ΑΣ

  ΧΟ

  ΛΗ

  ΣΗ

  Σ

  1Α/2019

  ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ

  Ειδικότητα : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ. :

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (11

  )

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (12

  )

  Φορέας : ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

  Υπηρεσία : Ν.Π.Δ.Δ.

  Έδρα Υπηρεσίας : ΑΘΗΝΑ

  Διάρκεια Σύμβασης : 8ΜΗΝΗ - ΑΣΕΠ

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (7

  )

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (8

  )

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (6

  )

  25ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΙ846619 Οχι Οχι 1 0 0 0 0 0 0 0 6,39 14 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 255,60 98 0 0 Οχι 1 Οχι 353,60 21

  26ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΑΑ105325 Οχι Οχι 1 0 0 0 0 0 0 0 6,92 8 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 276,80 56 0 0 Οχι 1 Οχι 332,80 22

  27ΔΕΣΙΝΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΑ038421 Οχι Οχι 1 0 0 0 0 0 0 0 8,26 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 330,40 0 0 0 Οχι 1 Οχι 330,40 23

  28ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΒ064345 Οχι Οχι 1 0 0 0 0 0 0 0 7,40 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 296,00 0 0 0 Οχι 1 Οχι 296,00 24

  29ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΒ220474 Οχι Οχι 1 0 0 0 0 0 0 0 7,38 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 295,20 0 0 0 Οχι 1 Οχι 295,20 25

  30ΜΟΥΧΤΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚ315324 Οχι Οχι 1 0 0 0 0 0 0 0 6,55 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 262,00 0 0 0 Οχι 1 Οχι 262,00 26

  31ΜΑΝΔΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙ839793 Οχι Οχι 1 0 0 0 0 0 0 0 6,24 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 249,60 0 0 0 Οχι 1 Οχι 249,60 27

  16ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΒ006725 Ναι Οχι 1 0 0 0 0 0 0 0 6,30 60 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 252,00 420 0 0 Ναι 1 Οχι 672,00 28

  18ΜΠΕΡΕΔΗΜΑ ΑΜΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΖ526415 Ναι Οχι 1 0 0 0 0 0 0 0 7,13 21 50 0

  0 0 0 0 0 0 0 285,20 147 150 0 Ναι 1 Οχι 582,20 29

  22ΤΖΗΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ρ856649 Ναι Οχι 1 0 0 0 0 2 0 0 7,31 14 0 0

  0 0 0 0 60 0 0 292,40 98 0 0 Ναι 1 Οχι 450,40 30

  23ΣΚΛΑΠΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝ972667 Ναι Οχι 1 0 0 0 0 0 0 0 6,20 28 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 248,00 196 0 0 Ναι 1 Οχι 444,00 31

  17ΖΑΛΑΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ076745 Ναι Οχι 1 0 0 0 0 0 0 0 7,44 14 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 297,60 98 0 0 Ναι 1 Οχι 395,60 32

  ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισμένου χρόνου 2 από 12

  ΑΔΑ: 60ΖΛ469ΗΔΞ-ΟΘΙ

 • Α/

  ΑΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

  1 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΤΛΟ, ΜΗ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

  2 ΑΓΙΑΣΟΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  3 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

  4 ΒΕΚΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗ ΑΝΑΛΟΓΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΜΗ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

  5 ΒΕΛΕΣΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  6 ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗ ΣΥΝΑΦΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

  7 ΒΟΥΛΙΩΤΗ ΒΑΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

  8 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕΤΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΤΛΟ

  9 ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ

  10 ΓΛΙΑΤΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΤΛΟ

  11 ΖΟΥΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΤΛΟ, ΜΗ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

  12 ΖΩΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΪΟΣΜΗ ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΜΗ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΩΣΗΣ

  ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

  13 ΘΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΌΣΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ,ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ,ΜΗ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

  ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

  14 ΙΣΣΑΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΗ ΣΥΝΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

  15 ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

  16 ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗ ΣΥΝΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ, ΜΗ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

  17 ΚΑΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΗ ΣΥΝΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

  18 ΚΑΡΑΓΚΙΑΟΥΡΗ ΘΕΑΝΩ ΗΛΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΤΛΟ

  19 ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ, ΧΩΡΙΣ

  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

  20 ΚΑΡΙΤΗ ΙΟΥΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗ ΑΝΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

  21 ΚΑΡΚΑΜΠΟΥΝΑ ΛΙΝΤΙΑ ΜΙΡΕΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  22 ΚΑΤΣΕΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

  23 ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ ΕΥΘΑΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗ ΑΝΑΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ, ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΤΛΟ

  24 ΚΟΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗ ΣΥΝΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

  25 ΛΑΤΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗ ΣΥΝΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

  26 ΛΙΑΜΠΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  27 ΛΙΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

  (106,113,115,114,118,117,122,139,132,123)

  28 ΛΥΚΟΥ ΔΑΝΑΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗ ΣΥΝΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

  29 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗ ΣΥΝΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

  30 ΛΩΛΗ ΜΠΕΡΙΝΑ JORGJI ΜΗ ΑΝΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

  31 ΜΑΛΚΟΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΗ ΣΥΝΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

  32 ΜΑΝΔΗΛΑΡΗ ΑΝΔΡΙΚΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΤΛΟ, ΜΗ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

  ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 106 ΠΕ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΣΕΠ

  ΑΔΑ: 60ΖΛ469ΗΔΞ-ΟΘΙ

 • 33 ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣΜΗ ΣΥΝΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ, ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ

  ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

  34 ΜΑΝΤΖΙΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΤΛΟ

  35 ΜΑΡΚΕΣΙΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

  36 ΜΑΣΣΑΡΑ ΕΛΛΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗ ΣΥΝΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

  37 ΜΕΤΑΞΑΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΟΑΤΑΠ

  38 ΜΠΑΚΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗ ΣΥΝΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

  39 ΜΠΑΚΑΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗ ΣΥΝΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

  40 ΜΠΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  41 ΝΙΑΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΥΛΟΣ ΜΗ ΣΥΝΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

  42 ΝΤΑΒΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗ ΣΥΝΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

  43 ΞΥΠΟΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΤΛΟ, ΜΗ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

  44 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΗ ΣΥΝΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ, ΜΗ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

  45 ΠΑΝΓΙΔΟΥ ΒΑΪΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΤΛΟ

  46 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΤΛΟ

  47 ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΤΛΟ

  48 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗ ΣΥΝΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

  49 ΠΑΠΑΤΖΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗ ΣΥΝΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

  50 ΠΑΣΠΑΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗ ΣΥΝΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

  51 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΤΛΟ

  52 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗ ΣΥΝΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ, ΜΗ ΑΝΑΛΟΓΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

  53 ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΜΗ ΣΥΝΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

  54 ΠΟΥΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗ ΣΥΝΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

  55 ΡΙΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΩΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΤΛΟ

  56 ΡΟΒΙΘΗ ΜΑΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΤΛΟ

  57 ΣΑΜΠΑΧ ΑΛΜΠΕΡΤΟΣ ΛΕΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

  58 ΣΕΛΙΑΝΙΤΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΛΟΥΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΤΛΟ, ΧΩΡΙΣ ΓΝΩΣΗ Η/Υ

  59 ΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗ ΣΥΝΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

  60 ΣΚΙΑΔΕΛΛΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗ ΑΝΑΛΟΓΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

  61 ΣΚΟΡΔΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗ ΣΥΝΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

  62 ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΗ ΣΥΝΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

  63 ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

  64 ΤΑΪΓΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΤΛΟ, ΜΗ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

  65 ΤΣΙΩΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΑΡΓΥΡΩ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

  66 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΤΛΟ

  67 ΤΣΟΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ (106,113)

  68 ΦΡΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΗ ΑΝΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

  ΑΔΑ: 60ΖΛ469ΗΔΞ-ΟΘΙ

 • 69 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣΜΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΜΗ

  ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Η/Υ

  70 ΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗ ΣΥΝΑΦΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

  71 ΨΑΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

  72 ΝΗΣΑΝΑΚΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗ ΟΡΘΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

  ΑΔΑ: 60ΖΛ469ΗΔΞ-ΟΘΙ

 • ΧΡ

  ΟΝ

  ΟΣ

  ΑΝ

  ΕΡ

  ΓΙΑ

  Σ

  (σε μ

  ήνες)

  ΠΟ

  ΛΥ

  ΤΕ

  ΚΝ

  ΟΣ

  (αρ

  ιθμ

  . τέ

  κν

  ων)

  ΤΕ

  ΚΝ

  Ο Π

  ΟΛ

  ΥΤ

  ΕΚ

  ΝΗ

  Σ

  ΟΙΚ

  ΟΓ

  ΕΝ

  ΕΙΑ

  Σ (α

  ρ. τέ

  κν

  ων)

  ΤΡ

  ΙΤΕ

  ΚΝ

  ΟΣ

  ή Τ

  ΕΚ

  ΝΟ

  ΤΡ

  ΙΤΕ

  ΚΝ

  ΗΣ

  ΟΙΚ

  ΟΓ

  ΕΝ

  ΕΙΑ

  Σ

  (αρ

  ιθμ

  . τέ

  κν

  ων)

  ΑΝ

  ΗΛ

  ΙΚΑ

  ΤΕ

  ΚΝ

  Α

  (αρ

  ιθμ

  . α

  νή

  λικ

  ων τ

  έκν

  ων)

  ΓΟ

  ΝΕ

  ΑΣ

  ΜΟ

  ΝΟ

  ΓΟ

  ΝΕ

  ΙΚΗ

  Σ

  ΟΙΚ

  ΟΓ

  ΕΝ

  ΕΙΑ

  Σ

  (αρ

  ιθμ

  . τέ

  κν

  ων

  )

  ΤΕ

  ΚΝ

  Ο Μ

  ΟΝ

  ΟΓ

  ΟΝ

  ΕΙΚ

  ΗΣ

  ΟΙΚ

  ΟΓ

  ΕΝ

  ΕΙΑ

  Σ (α

  ρ. τέ

  κν

  ων)

  ΒΑ

  ΘΜ

  ΟΣ

  ΒΑ

  ΣΙΚ

  ΟΥ

  ΤΙΤ

  ΛΟ

  Υ

  ΕΜ

  ΠΕ

  ΙΡΙΑ

  ε μ

  ήνες)

  ΑΝ

  ΑΠ

  ΗΡ

  ΙΑ Υ

  ΠΟ

  ΨΗ

  ΦΙΟ

  Υ

  οσ

  οσ

  τό Α

  να

  πη

  ρία

  ς)

  ΑΝ

  ΑΠ

  ΗΡ

  ΙΑ Γ

  ΟΝ

  ΕΑ

  , Τ

  ΕΚ

  ΝΟ

  Υ

  οσ

  οσ

  τό Α

  να

  πη

  ρία

  ς)

  (1) (2) (3) (4 ή

  5)(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

  15 ΣΤΡΑΤΙΚΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Ρ118341 Οχι Οχι 1 12 0 0 3 3 0 0 6,47 60 0 0800 0 0 120 110 0 0 258,80 420 0 0 Οχι 1 Οχι 1.708,80 1

  16 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΛΕΑΡΧΟΣ Σ660582 Οχι Οχι 1 12 0 4 0 1 0 0 6,02 60 0 0800 0 200 0 30 0 0 240,80 420 0 0 Οχι 1 Οχι 1.690,80 2

  1 ΒΑΡΦΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΜ116866 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 0 0 0 7,04 60 0 80800 0 0 0 0 0 0 281,60 420 0 160 Οχι 1 Οχι 1.661,60 3

  46 ΓΑΣΠΑΡΗ ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φ074919 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 0 0 0 6,88 60 0 80 800 0 0 0 0 0 0 275,20 420 0 160 Οχι 1 Οχι 1.655,20 4

  17 ΜΑΛΛΙΟΥ ΜΕΡΟΠΗ-ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΑΙ014230 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 2 0 0 6,22 60 0 0800 0 0 0 60 0 0 248,80 420 0 0 Οχι 1 Οχι 1.528,80 5

  29 ΣΙΤΖΙΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΣΗΦ ΑΕ446435 Οχι Οχι 1 10 0 0 0 0 0 0 6,53 60 0 68650 0 0 0 0 0 0 261,20 420 0 136 Οχι 1 Οχι 1.467,20 6

  18 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ188726 Οχι Οχι 1 11 0 0 0 1 0 0 6,32 60 0 0725 0 0 0 30 0 0 252,80 420 0 0 Οχι 1 Οχι 1.427,80 7

  50 ΙΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΩΜΑΣ ΑΕ839788 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 0 0 0 7,11 44 0 0800 0 0 0 0 0 0 284,40 308 0 0 Οχι 1 Οχι 1.392,40 8

  30 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Ή ΦΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π365102 Οχι Οχι 1 10 0 0 0 2 0 0 6,42 60 0 0650 0 0 0 60 0 0 256,80 420 0 0 Οχι 1 Οχι 1.386,80 9

  55 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΘΕΩΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ005308 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 0 0 0 6,72 20 0 80 800 0 0 0 0 0 0 268,80 140 0 160 Οχι 1 Οχι 1.368,80 10

  25 ΖΥΓΓΙΡΙΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚ110946 Οχι Οχι 1 8 0 0 0 0 0 0 6,70 60 50 0500 0 0 0 0 0 0 268,00 420 150 0 Οχι 1 Οχι 1.338,00 11

  48 ΤΣΙΡΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ213914 Οχι Οχι 1 9 0 0 0 2 0 0 7,15 40 0 0 575 0 0 0 60 0 0 286,00 280 0 0 Οχι 1 Οχι 1.201,00 12

  14 ΚΟΥΤΣΙΒΙΤΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Χ114372 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 0 0 0 6,39 12 0 0800 0 0 0 0 0 0 255,60 84 0 0 Οχι 1 Οχι 1.139,60 13

  47 ΓΚΟΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΙ699088 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 2 0 0 6,70 0 0 0 800 0 0 0 60 0 0 268,00 0 0 0 Οχι 1 Οχι 1.128,00 14

  49 ΜΑΣΙΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΑΜ087536 Οχι Οχι 1 10 0 0 0 0 0 0 6,30 31 0 0650 0 0 0 0 0 0 252,00 217 0 0 Οχι 1 Οχι 1.119,00 15

  23 ΚΡΗΤΙΚΟΥ-ΚΑΚΑΚΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ρ529649 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 0 0 0 7,73 0 0 0800 0 0 0 0 0 0 309,20 0 0 0 Οχι 1 Οχι 1.109,20 16

  44 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ041588 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 0 0 0 6,70 5 0 0800 0 0 0 0 0 0 268,00 35 0 0 Οχι 1 Οχι 1.103,00 17

  39 ΜΑΛΛΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝ031644 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 1 0 0 6,75 0 0 0800 0 0 0 30 0 0 270,00 0 0 0 Οχι 1 Οχι 1.100,00 18

  34 ΦΟΥΤΡΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΖ025232 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 1 0 0 6,50 0 0 0800 0 0 0 30 0 0 260,00 0 0 0 Οχι 1 Οχι 1.090,00 19

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (11)

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (12)

  Φορέας : ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

  Υπηρεσία : Ν.Π.Δ.Δ.

  Έδρα Υπηρεσίας : ΑΘΗΝΑ

  Διάρκεια Σύμβασης : 8ΜΗΝΗ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΑΣΕΠ

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (7)

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (8)

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (6)

  ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ TΕ

  Ειδικότητα : ΛΟΓΙΣΤΩΝ

  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ. :

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (10)

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (9)

  Ανακοίνωση :

  ΚΡΙΤΗΡΙΑ

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (1)

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (2)

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (3)

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 110

  ΚΩ

  ΛΥ

  ΜΑ

  ΗΝ

  ΗΣ

  ΑΠ

  ΑΣ

  ΧΟ

  ΛΗ

  ΣΗ

  Σ

  1Α/2019

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (4 ή

  5)

  Α.Μ

  .

  ΕΠ

  ΩΝ

  ΥΜ

  Ο

  ΟΝ

  ΟΜ

  Α

  ΟΝ

  ΟΜ

  Α Π

  ΑΤ

  ΡΟ

  Σ

  ΚΥ

  ΡΙΑ

  ΠΡ

  ΟΣ

  ΟΝ

  ΤΑ

  (1)

  / Σ

  ΕΙΡ

  Α Ε

  ΠΙΚ

  ΟΥ

  ΡΙΑ

  Σ

  ΕΝ

  ΤΟ

  ΠΙΟ

  ΤΗ

  ΤΑ

  ΑΡ

  ΙΘΜ

  .

  ΤΑ

  ΥΤ

  ΟΤ

  .

  Σει

  ρά

  Κα

  τάτα

  ξης

  so

  rt Ε

  ΝΤ

  ΟΠ

  ΙΟΤ

  ΗΤ

  Α

  so

  rt Κ

  ΩΛ

  ΥΜ

  Α 8

  ΜΗ

  ΝΗ

  Σ Α

  ΠΑ

  ΣΧ

  ΟΛ

  ΗΣ

  ΗΣ

  so

  rt Σ

  ΥΝ

  ΟΛ

  Ο Μ

  ΟΝ

  ΑΔ

  ΩΝ

  so

  rt Κ

  ΥΡ

  ΙΟΣ

  η Ε

  ΠΙΚ

  ΟΥ

  ΡΙΚ

  ΟΣ

  ΠΙΝ

  ΑΚ

  ΑΣ

  ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισμένου χρόνου 1 από 13

  ΑΔΑ: 60ΖΛ469ΗΔΞ-ΟΘΙ

 • ΧΡ

  ΟΝ

  ΟΣ

  ΑΝ

  ΕΡ

  ΓΙΑ

  Σ

  (σε μ

  ήνες)

  ΠΟ

  ΛΥ

  ΤΕ

  ΚΝ

  ΟΣ

  (αρ

  ιθμ

  . τέ

  κν

  ων)

  ΤΕ

  ΚΝ

  Ο Π

  ΟΛ

  ΥΤ

  ΕΚ

  ΝΗ

  Σ

  ΟΙΚ

  ΟΓ

  ΕΝ

  ΕΙΑ

  Σ (α

  ρ. τέ

  κν

  ων)

  ΤΡ

  ΙΤΕ

  ΚΝ

  ΟΣ

  ή Τ

  ΕΚ

  ΝΟ

  ΤΡ

  ΙΤΕ

  ΚΝ

  ΗΣ

  ΟΙΚ

  ΟΓ

  ΕΝ

  ΕΙΑ

  Σ

  (αρ

  ιθμ

  . τέ

  κν

  ων)

  ΑΝ

  ΗΛ

  ΙΚΑ

  ΤΕ

  ΚΝ

  Α

  (αρ

  ιθμ

  . α

  νή

  λικ

  ων τ

  έκν

  ων)

  ΓΟ

  ΝΕ

  ΑΣ

  ΜΟ

  ΝΟ

  ΓΟ

  ΝΕ

  ΙΚΗ

  Σ

  ΟΙΚ

  ΟΓ

  ΕΝ

  ΕΙΑ

  Σ

  (αρ

  ιθμ

  . τέ

  κν

  ων

  )

  ΤΕ

  ΚΝ

  Ο Μ

  ΟΝ

  ΟΓ

  ΟΝ

  ΕΙΚ

  ΗΣ

  ΟΙΚ

  ΟΓ

  ΕΝ

  ΕΙΑ

  Σ (α

  ρ. τέ

  κν

  ων)

  ΒΑ

  ΘΜ

  ΟΣ

  ΒΑ

  ΣΙΚ

  ΟΥ

  ΤΙΤ

  ΛΟ

  Υ

  ΕΜ

  ΠΕ

  ΙΡΙΑ

  ε μ

  ήνες)

  ΑΝ

  ΑΠ

  ΗΡ

  ΙΑ Υ

  ΠΟ

  ΨΗ

  ΦΙΟ

  Υ

  οσ

  οσ

  τό Α

  να

  πη

  ρία

  ς)

  ΑΝ

  ΑΠ

  ΗΡ

  ΙΑ Γ

  ΟΝ

  ΕΑ

  , Τ

  ΕΚ

  ΝΟ

  Υ

  οσ

  οσ

  τό Α

  να

  πη

  ρία

  ς)

  (1) (2) (3) (4 ή

  5)(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (11)

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (12)

  Φορέας : ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

  Υπηρεσία : Ν.Π.Δ.Δ.

  Έδρα Υπηρεσίας : ΑΘΗΝΑ

  Διάρκεια Σύμβασης : 8ΜΗΝΗ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΑΣΕΠ

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (7)

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (8)

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (6)

  ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ TΕ

  Ειδικότητα : ΛΟΓΙΣΤΩΝ

  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ. :

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (10)

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (9)

  Ανακοίνωση :

  ΚΡΙΤΗΡΙΑ

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (1)

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (2)

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (3)

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 110

  ΚΩ

  ΛΥ

  ΜΑ

  ΗΝ

  ΗΣ

  ΑΠ

  ΑΣ

  ΧΟ

  ΛΗ

  ΣΗ

  Σ

  1Α/2019

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (4 ή

  5)

  Α.Μ

  .

  ΕΠ

  ΩΝ

  ΥΜ

  Ο

  ΟΝ

  ΟΜ

  Α

  ΟΝ

  ΟΜ

  Α Π

  ΑΤ

  ΡΟ

  Σ

  ΚΥ

  ΡΙΑ

  ΠΡ

  ΟΣ

  ΟΝ

  ΤΑ

  (1)

  / Σ

  ΕΙΡ

  Α Ε

  ΠΙΚ

  ΟΥ

  ΡΙΑ

  Σ

  ΕΝ

  ΤΟ

  ΠΙΟ

  ΤΗ

  ΤΑ

  ΑΡ

  ΙΘΜ

  .

  ΤΑ

  ΥΤ

  ΟΤ

  .

  Σει

  ρά

  Κα

  τάτα

  ξης

  so

  rt Ε

  ΝΤ

  ΟΠ

  ΙΟΤ

  ΗΤ

  Α

  so

  rt Κ

  ΩΛ

  ΥΜ

  Α 8

  ΜΗ

  ΝΗ

  Σ Α

  ΠΑ

  ΣΧ

  ΟΛ

  ΗΣ

  ΗΣ

  so

  rt Σ

  ΥΝ

  ΟΛ

  Ο Μ

  ΟΝ

  ΑΔ

  ΩΝ

  so

  rt Κ

  ΥΡ

  ΙΟΣ

  η Ε

  ΠΙΚ

  ΟΥ

  ΡΙΚ

  ΟΣ

  ΠΙΝ

  ΑΚ

  ΑΣ

  32 ΤΣΑΡΑΚΛΗΜΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΑ310459 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 0 0 0 6,65 0 0 0800 0 0 0 0 0 0 266,00 0 0 0 Οχι 1 Οχι 1.066,00 20

  33 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ389648 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 0 0 0 6,42 0 0 0800 0 0 0 0 0 0 256,80 0 0 0 Οχι 1 Οχι 1.056,80 21

  28 ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΚ387572 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 0 0 0 5,63 0 0 0800 0 0 0 0 0 0 225,20 0 0 0 Οχι 1 Οχι 1.025,20 22

  41 ΜΗΧΑΗΛΙΔΟΥ ΔΑΦΝΗ ΣΥΜΕΩΝ ΑΜ121965 Οχι Οχι 1 0 0 0 0 0 0 0 8,04 60 0 850 0 0 0 0 0 0 321,60 420 0 170 Οχι 1 Οχι 911,60 23

  31 ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ663895 Οχι Οχι 1 4 0 0 0 1 0 0 5,84 60 0 0200 0 0 0 30 0 0 233,60 420 0 0 Οχι 1 Οχι 883,60 24

  6 ΣΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ ΑΟ340531 Οχι Οχι 1 8 0 0 0 0 0 0 6,61 13 0 0500 0 0 0 0 0 0 264,40 91 0 0 Οχι 1 Οχι 855,40 25

  19 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΗ238727 Οχι Οχι 1 5 0 0 0 0 0 0 7,94 9 0 67275 0 0 0 0 0 0 317,60 63 0 134 Οχι 1 Οχι 789,60 26

  5 ΔΑΜΑΣΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΙΧΑΗΛ Σ084893 Οχι Οχι 1 0 0 0 0 1 0 0 8,36 60 0 00 0 0 0 30 0 0 334,40 420 0 0 Οχι 1 Οχι 784,40 27

  12 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΑ084194 Οχι Οχι 1 0 0 0 0 2 0 0 6,95 60 0 00 0 0 0 60 0 0 278,00 420 0 0 Οχι 1 Οχι 758,00 28

  11 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π084047 Οχι Οχι 1 7 0 0 0 2 0 0 6,19 0 0 0425 0 0 0 60 0 0 247,60 0 0 0 Οχι 1 Οχι 732,60 29

  36 ΣΥΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ ΑΗ108781 Οχι Οχι 1 0 0 0 0 2 0 0 6,30 60 0 00 0 0 0 60 0 0 252,00 420 0 0 Οχι 1 Οχι 732,00 30

  52 ΚΙΟΥΦΤΗ ΡΕΒΕΚΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΜ744723 Οχι Οχι 1 0 0 0 0 2 0 0 6,10 60 0 0 0 0 0 0 60 0 0 244,00 420 0 0 Οχι 1 Οχι 724,00 31

  13 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΗ614240 Οχι Οχι 1 0 0 0 0 0 0 0 6,60 60 0 00 0 0 0 0 0 0 264,00 420 0 0 Οχι 1 Οχι 684,00 32

  35 ΔΟΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΑ050641 Οχι Οχι 1 0 0 4 0 2 2 0 6,97 6 0 00 0 200 0 60 100 0 278,80 42 0 0 Οχι 1 Οχι 680,80 33

  43 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ120790 Οχι Οχι 1 4 0 4 0 0 0 0 6,36 0 0 0200 0 200 0 0 0 0 254,40 0 0 0 Οχι 1 Οχι 654,40 34

  42 ΦΑΜΕΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΙΣ ΑΙ770583 Οχι Οχι 1 0 0 0 0 0 0 0 6,54 38 0 00 0 0 0 0 0 0 261,60 266 0 0 Οχι 1 Οχι 527,60 35

  26 ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕ252469 Οχι Οχι 1 0 0 0 0 0 0 0 7,36 8 0 850 0 0 0 0 0 0 294,40 56 0 170 Οχι 1 Οχι 520,40 36

  3 ΜΠΡΑΤΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΙ115745 Οχι Οχι 1 0 0 0 0 1 0 0 6,72 31 0 00 0 0 0 30 0 0 268,80 217 0 0 Οχι 1 Οχι 515,80 37

  8 ΣΙΔΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Σ650753 Οχι Οχι 1 4 0 0 0 0 0 0 7,30 0 0 0200 0 0 0 0 0 0 292,00 0 0 0 Οχι 1 Οχι 492,00 38

  60 ΖΑΝΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝ483113 Οχι Οχι 1 0 0 4 0 0 0 0 6,08 6 0 0 0 0 200 0 0 0 0 243,20 42 0 0 Οχι 1 Οχι 485,20 39

  ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισμένου χρόνου 2 από 13

  ΑΔΑ: 60ΖΛ469ΗΔΞ-ΟΘΙ

 • ΧΡ

  ΟΝ

  ΟΣ

  ΑΝ

  ΕΡ

  ΓΙΑ

  Σ

  (σε μ

  ήνες)

  ΠΟ

  ΛΥ

  ΤΕ

  ΚΝ

  ΟΣ

  (αρ

  ιθμ

  . τέ

  κν

  ων)

  ΤΕ

  ΚΝ

  Ο Π

  ΟΛ

  ΥΤ

  ΕΚ

  ΝΗ

  Σ

  ΟΙΚ

  ΟΓ

  ΕΝ

  ΕΙΑ

  Σ (α

  ρ. τέ

  κν

  ων)

  ΤΡ

  ΙΤΕ

  ΚΝ

  ΟΣ

  ή Τ

  ΕΚ

  ΝΟ

  ΤΡ

  ΙΤΕ

  ΚΝ

  ΗΣ

  ΟΙΚ

  ΟΓ

  ΕΝ

  ΕΙΑ

  Σ

  (αρ

  ιθμ

  . τέ

  κν

  ων)

  ΑΝ

  ΗΛ

  ΙΚΑ

  ΤΕ

  ΚΝ

  Α

  (αρ

  ιθμ

  . α

  νή

  λικ

  ων τ

  έκν

  ων)

  ΓΟ

  ΝΕ

  ΑΣ

  ΜΟ

  ΝΟ

  ΓΟ

  ΝΕ

  ΙΚΗ

  Σ

  ΟΙΚ

  ΟΓ

  ΕΝ

  ΕΙΑ

  Σ

  (αρ

  ιθμ

  . τέ

  κν

  ων

  )

  ΤΕ

  ΚΝ

  Ο Μ

  ΟΝ

  ΟΓ

  ΟΝ

  ΕΙΚ

  ΗΣ

  ΟΙΚ

  ΟΓ

  ΕΝ

  ΕΙΑ

  Σ (α

  ρ. τέ

  κν

  ων)

  ΒΑ

  ΘΜ

  ΟΣ

  ΒΑ

  ΣΙΚ

  ΟΥ

  ΤΙΤ

  ΛΟ

  Υ

  ΕΜ

  ΠΕ

  ΙΡΙΑ

  ε μ

  ήνες)

  ΑΝ

  ΑΠ

  ΗΡ

  ΙΑ Υ

  ΠΟ

  ΨΗ

  ΦΙΟ

  Υ

  οσ

  οσ

  τό Α

  να

  πη

  ρία

  ς)

  ΑΝ

  ΑΠ

  ΗΡ

  ΙΑ Γ

  ΟΝ

  ΕΑ

  , Τ

  ΕΚ

  ΝΟ

  Υ

  οσ

  οσ

  τό Α

  να

  πη

  ρία

  ς)

  (1) (2) (3) (4 ή

  5)(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (11)

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (12)

  Φορέας : ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

  Υπηρεσία : Ν.Π.Δ.Δ.

  Έδρα Υπηρεσίας : ΑΘΗΝΑ

  Διάρκεια Σύμβασης : 8ΜΗΝΗ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΑΣΕΠ

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (7)

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (8)

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (6)

  ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ TΕ

  Ειδικότητα : ΛΟΓΙΣΤΩΝ

  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ. :

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (10)

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (9)

  Ανακοίνωση :

  ΚΡΙΤΗΡΙΑ

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (1)

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (2)

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (3)

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 110

  ΚΩ

  ΛΥ

  ΜΑ

  ΗΝ

  ΗΣ

  ΑΠ

  ΑΣ

  ΧΟ

  ΛΗ

  ΣΗ

  Σ

  1Α/2019

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (4 ή

  5)

  Α.Μ

  .

  ΕΠ

  ΩΝ

  ΥΜ

  Ο

  ΟΝ

  ΟΜ

  Α

  ΟΝ

  ΟΜ

  Α Π

  ΑΤ

  ΡΟ

  Σ

  ΚΥ

  ΡΙΑ

  ΠΡ

  ΟΣ

  ΟΝ

  ΤΑ

  (1)

  / Σ

  ΕΙΡ

  Α Ε

  ΠΙΚ

  ΟΥ

  ΡΙΑ

  Σ

  ΕΝ

  ΤΟ

  ΠΙΟ

  ΤΗ

  ΤΑ

  ΑΡ

  ΙΘΜ

  .

  ΤΑ

  ΥΤ

  ΟΤ

  .

  Σει

  ρά

  Κα

  τάτα

  ξης

  so

  rt Ε

  ΝΤ

  ΟΠ

  ΙΟΤ

  ΗΤ

  Α

  so

  rt Κ

  ΩΛ

  ΥΜ

  Α 8

  ΜΗ

  ΝΗ

  Σ Α

  ΠΑ

  ΣΧ

  ΟΛ

  ΗΣ

  ΗΣ

  so

  rt Σ

  ΥΝ

  ΟΛ

  Ο Μ

  ΟΝ

  ΑΔ

  ΩΝ

  so

  rt Κ

  ΥΡ

  ΙΟΣ

  η Ε

  ΠΙΚ

  ΟΥ

  ΡΙΚ

  ΟΣ

  ΠΙΝ

  ΑΚ

  ΑΣ

  40 ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕ223422 Οχι Οχι 1 0 0 5 0 0 0 0 5,80 0 0 00 0 250 0 0 0 0 232,00 0 0 0 Οχι 1 Οχι 482,00 40

  37 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τ105937 Οχι Οχι 1 0 0 4 0 0 0 0 6,95 0 0 00 0 200 0 0 0 0 278,00 0 0 0 Οχι 1 Οχι 478,00 41

  9 ΜΑΚΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΗ999457 Οχι Οχι 1 0 0 0 0 0 0 0 6,79 24 0 00 0 0 0 0 0 0 271,60 168 0 0 Οχι 1 Οχι 439,60 42

  24 ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τ276976 Οχι Οχι 1 0 0 0 0 2 0 0 6,19 0 0 00 0 0 0 60 0 0 247,60 0 0 0 Οχι 1 Οχι 307,60 43

  22 ΦΛΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΖ147914 Οχι Οχι 1 0 0 0 0 0 0 0 7,63 0 0 00 0 0 0 0 0 0 305,20 0 0 0 Οχι 1 Οχι 305,20 44

  45 ΚΑΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Τ934317 Οχι Οχι 1 0 0 0 0 0 0 0 7,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302,80 0 0 0 Οχι 1 Οχι 302,80 45

  10 ΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΖ431285 Οχι Οχι 1 0 0 0 0 0 0 0 7,47 0 0 00 0 0 0 0 0 0 298,80 0 0 0 Οχι 1 Οχι 298,80 46

  27 ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΑΛΕΞΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Χ134074 Οχι Οχι 1 0 0 0 0 0 0 0 6,47 5 0 00 0 0 0 0 0 0 258,80 35 0 0 Οχι 1 Οχι 293,80 47

  7 ΔΡΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ898533 Οχι Οχι 1 0 0 0 0 0 0 0 7,06 0 0 00 0 0 0 0 0 0 282,40 0 0 0 Οχι 1 Οχι 282,40 48

  2 ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΜ577506 Οχι Οχι 1 0 0 0 0 0 0 0 6,70 0 0 00 0 0 0 0 0 0 268,00 0 0 0 Οχι 1 Οχι 268,00 49

  38 ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΕΡΜΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Χ088766 Οχι Οχι 1 0 0 0 0 0 0 0 6,47 0 0 00 0 0 0 0 0 0 258,80 0 0 0 Οχι 1 Οχι 258,80 50

  4 ΔΕΙΝΟΠΑΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΚ101411 Οχι Οχι 1 0 0 0 0 0 0 0 6,09 0 0 00 0 0 0 0 0 0 243,60 0 0 0 Οχι 1 Οχι 243,60 51

  51 ΚΟΥΚΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ845129 Ναι Οχι 1 0 0 4 0 0 0 0 7,17 55 0 0 0 0 200 0 0 0 0 286,80 385 0 0 Ναι 1 Οχι 871,80 52

  20 ΟΨΙΜΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΑΜΟΥΛΗΣ ΑΗ455673 Ναι Οχι 1 0 4 0 0 0 0 0 5,43 12 0 00 200 0 0 0 0 0 217,20 84 0 0 Ναι 1 Οχι 501,20 53

  53 ΚΥΡΙΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΒ077322 Ναι Οχι 1 0 0 0 0 0 0 0 6,38 0 0 00 0 0 0 0 0 0 255,20 0 0 0 Ναι 1 Οχι 255,20 54

  ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισμένου χρόνου 3 από 13

  ΑΔΑ: 60ΖΛ469ΗΔΞ-ΟΘΙ

 • Α/

  ΑΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

  1 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Γ'ΤΑΞΗΣ)

  2 ΑΡΜΑΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Β' ΤΑΞΗΣ

  3 ΖΑΝΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

  4 ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- ΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ (110,106)

  5 ΚΑΡΓΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ

  6 ΘΕΟΔΩΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- ΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ (110,113,134) ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Β' ΤΑΞΗΣ

  7 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Β' ΤΑΞΗΣ

  8 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Β' ΤΑΞΗΣ

  9 ΚΟΥΤΡΟΥΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Β' ΤΑΞΗΣ

  10 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Β' ΤΑΞΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Η/Υ11 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Η/Υ12 ΠΕΛΕΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΤΗ13 ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  14 ΚΟΥΜΕΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΜΗ ΟΡΘΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ15 ΛΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Η/Υ

  16 ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Β' ΤΑΞΗΣ17 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Β' ΤΑΞΗΣ

  18 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ19 ΓΚΟΤΣΗ ΜΕΡΣΕΙΝΤΑ-ΕΥΦΗΜΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Β' ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ Η/Υ

  20 ΜΥΡΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Η/Υ21 ΜΩΡΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Η/Υ

  22 ΠΑΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Η/Υ23 ΠΕΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Η/Υ

  24 ΚΑΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ

  ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 110 ΤΕ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ- ΑΣΕΠ

  ΑΔΑ: 60ΖΛ469ΗΔΞ-ΟΘΙ

 • ΧΡ

  ΟΝ

  ΟΣ

  ΑΝ

  ΕΡ

  ΓΙΑ

  Σ

  (σε μ

  ήνες)

  ΠΟ

  ΛΥ

  ΤΕ

  ΚΝ

  ΟΣ

  (αρ

  ιθμ

  . τέ

  κνω

  ν)

  ΤΕ

  ΚΝ

  Ο Π

  ΟΛ

  ΥΤ

  ΕΚ

  ΝΗ

  Σ

  ΟΙΚ

  ΟΓ

  ΕΝ

  ΕΙΑ

  Σ (

  αρ

  ιθμ

  . τέ

  κνω

  ν)

  ΤΡ

  ΙΤΕ

  ΚΝ

  ΟΣ

  ή Τ

  ΕΚ

  ΝΟ

  ΤΡ

  ΙΤΕ

  ΚΝ

  ΗΣ

  ΟΙΚ

  ΟΓ

  ΕΝ

  ΕΙΑ

  Σ

  (αρ

  ιθμ

  . τέ

  κνω

  ν)

  ΑΝ

  ΗΛ

  ΙΚΑ

  ΤΕ

  ΚΝ

  Α

  (αρ

  ιθμ

  . α

  νή

  λικ

  ων τ

  έκνω

  ν)

  ΓΟ

  ΝΕ

  ΑΣ

  ΜΟ

  ΝΟ

  ΓΟ

  ΝΕ

  ΙΚΗ

  Σ

  ΟΙΚ

  ΟΓ

  ΕΝ

  ΕΙΑ

  Σ (

  αρ

  ιθμ

  . τέ

  κνω

  ν)

  ΤΕ

  ΚΝ

  Ο Μ

  ΟΝ

  ΟΓ

  ΟΝ

  ΕΙΚ

  ΗΣ

  ΟΙΚ

  ΟΓ

  ΕΝ

  ΕΙΑ

  Σ

  (αρ

  . τέ

  κνω

  ν)

  ΒΑ

  ΘΜ

  ΟΣ

  ΒΑ

  ΣΙΚ

  ΟΥ

  ΤΙΤ

  ΛΟ

  Υ

  ΕΜ

  ΠΕ

  ΙΡΙΑ

  ε μ

  ήνες)

  ΑΝ

  ΑΠ

  ΗΡ

  ΙΑ Υ

  ΠΟ

  ΨΗ

  ΦΙΟ

  Υ

  οσ

  οσ

  τό

  Ανα

  πη

  ρία

  ς)

  ΑΝ

  ΑΠ

  ΗΡ

  ΙΑ Γ

  ΟΝ

  ΕΑ

  , Τ

  ΕΚ

  ΝΟ

  Υ

  οσ

  οσ

  τό

  Ανα

  πη

  ρία

  ς)

  (1) (2) (3)(4 ή

  5)(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

  44 ΔΡΟΣΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΕ 584198 Οχι Οχι 1 12 0 4 0 1 0 0 17,27 60 0 0 800 0 200 0 30 0 0 345,40 420 0 0 Οχι 1 Οχι 1.795,40 1

  106 ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙ 667097 Οχι Οχι 1 12 0 4 0 0 0 0 18,36 60 0 0 800 0 200 0 0 0 0 367,20 420 0 0 Οχι 1 Οχι 1.787,20 2

  136 ΣΠΙΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΚ 003261 Οχι Οχι 1 11 0 0 0 0 0 0 18,91 60 67 0 725 0 0 0 0 0 0 378,00 420 201 0 Οχι 1 Οχι 1.724,00 3

  39 ΗΛΙΑΔΟΥ ΝΤΙΑΝΑ ΗΛΙΑΣ ΑΗ 546062 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 3 0 0 17,50 60 0 0 800 0 0 0 110 0 0 350,00 420 0 0 Οχι 1 Οχι 1.680,00 4

  112 ΣΚΟΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΛΙΑΣ ΑΜ 534384 Οχι Οχι 1 12 0 0 3 3 0 0 16,82 44 0 0 800 0 0 120 110 0 0 336,20 308 0 0Οχι 1 Οχι 1.674,20 5

  10 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝ 603187 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 0 0 0 14,30 60 55 0 800 0 0 0 0 0 0 286,00 420 165 0 Οχι 1 Οχι 1.671,00 6

  45 ΨΗΛΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΥΛΟΣ ΑΒ 406726 Οχι Οχι 1 12 0 4 0 0 0 0 16,80 47 0 0 800 0 200 0 0 0 0 336,00 329 0 0 Οχι 1 Οχι 1.665,00 7

  26 ΚΑΡΥΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΙ 897948 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 0 0 0 19,67 41 0 80 800 0 0 0 0 0 0 393,20 287 0 160 Οχι 1 Οχι 1.640,20 8

  78 ΦΩΤΙΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙ 1010010 Οχι Οχι 1 12 0 4 0 0 0 0 13,09 53 0 0 800 0 200 0 0 0 0 261,80 371 0 0 Οχι 1 Οχι 1.632,80 9

  93 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΣΜΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΚ 822936 Οχι Οχι 1 12 0 3 0 0 0 0 16,70 47 0 0 800 0 150 0 0 0 0 334,00 329 0 0 Οχι 1 Οχι 1.613,00 10

  105 ΗΛΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΚ 577796 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 0 0 0 19,50 60 0 0 800 0 0 0 0 0 0 390,00 420 0 0 Οχι 1 Οχι 1.610,00 11

  12 ΠΑΓΑΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΚ 680937 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 1 0 0 17,50 60 0 0 800 0 0 0 30 0 0 350,00 420 0 0 Οχι 1 Οχι 1.600,00 12

  42 ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΚ 074124 Οχι Οχι 1 12 3 0 0 0 3 0 17,13 22 0 0 800 150 0 0 0 150 0 342,60 154 0 0 Οχι 1 Οχι 1.596,60 13

  87 ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ 105122 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 2 0 0 18,83 48 0 0 800 0 0 0 60 0 0 376,60 336 0 0 Οχι 1 Οχι 1.572,60 14

  33 ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΟ 010628 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 0 0 0 17,50 60 0 0 800 0 0 0 0 0 0 350,00 420 0 0 Οχι 1 Οχι 1.570,00 15

  1 ΜΠΛΑΝΑ ΡΩΞΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΖ 623707 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 0 0 0 17,25 60 0 0 800 0 0 0 0 0 0 345,00 420 0 0 Οχι 1 Οχι 1.565,00 16

  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (11)

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (12)

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (4 ή

  5)

  Ανακοίνωση :

  sort

  Ε

  ΝΤ

  ΟΠ

  ΙΟΤ

  ΗΤ

  Α

  sort

  ΚΩ

  ΛΥ

  ΜΑ

  ΗΝ

  ΗΣ

  ΑΠ

  ΑΣ

  ΧΟ

  ΛΗ

  ΣΗ

  Σ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 113

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (3)

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (7)

  so

  rt Σ

  ΥΝ

  ΟΛ

  Ο Μ

  ΟΝ

  ΑΔ

  ΩΝ

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (9)

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (10)

  sort

  ΚΥ

  ΡΙΟ

  Σ η

  ΕΠ

  ΙΚΟ

  ΥΡ

  ΙΚΟ

  Σ Π

  ΙΝΑ

  ΚΑ

  Σ

  1Α /2019

  Α.Μ

  .

  ΕΠ

  ΩΝ

  ΥΜ

  Ο

  ΟΝ

  ΟΜ

  Α

  ΟΝ

  ΟΜ

  Α Π

  ΑΤ

  ΡΟ

  Σ

  Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ. :

  ΑΡ

  ΙΘΜ

  .

  ΤΑ

  ΥΤ

  ΟΤ

  .

  ΚΡΙΤΗΡΙΑ

  Σει

  ρά

  Κα

  τάτα

  ξης

  ΚΥ

  ΡΙΑ

  ΠΡ

  ΟΣ

  ΟΝ

  ΤΑ

  (1)

  / Σ

  ΕΙΡ

  Α Ε

  ΠΙΚ

  ΟΥ

  ΡΙΑ

  Σ

  ΕΝ

  ΤΟ

  ΠΙΟ

  ΤΗ

  ΤΑ

  ΚΩ

  ΛΥ

  ΜΑ

  ΗΝ

  ΗΣ

  ΑΠ

  ΑΣ

  ΧΟ

  ΛΗ

  ΣΗ

  Σ

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (2)

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (6)

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (1)

  Φορέας : ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

  Υπηρεσία : Ν.Π.Δ.Δ.

  Έδρα Υπηρεσίας : ΑΘΗΝΑ

  Διάρκεια Σύμβασης : 8ΜΗΝΗ- ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ- ΑΣΕΠ

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (8)

  Ειδικότητα : ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ - ΑΘΗΝΑ

  ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ

  ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισμένου χρόνου 1 από 14

  ΑΔΑ: 60ΖΛ469ΗΔΞ-ΟΘΙ

 • ΧΡ

  ΟΝ

  ΟΣ

  ΑΝ

  ΕΡ

  ΓΙΑ

  Σ

  (σε μ

  ήνες)

  ΠΟ

  ΛΥ

  ΤΕ

  ΚΝ

  ΟΣ

  (αρ

  ιθμ

  . τέ

  κνω

  ν)

  ΤΕ

  ΚΝ

  Ο Π

  ΟΛ

  ΥΤ

  ΕΚ

  ΝΗ

  Σ

  ΟΙΚ

  ΟΓ

  ΕΝ

  ΕΙΑ

  Σ (

  αρ

  ιθμ

  . τέ

  κνω

  ν)

  ΤΡ

  ΙΤΕ

  ΚΝ

  ΟΣ

  ή Τ

  ΕΚ

  ΝΟ

  ΤΡ

  ΙΤΕ

  ΚΝ

  ΗΣ

  ΟΙΚ

  ΟΓ

  ΕΝ

  ΕΙΑ

  Σ

  (αρ

  ιθμ

  . τέ

  κνω

  ν)

  ΑΝ

  ΗΛ

  ΙΚΑ

  ΤΕ

  ΚΝ

  Α

  (αρ

  ιθμ

  . α

  νή

  λικ

  ων τ

  έκνω

  ν)

  ΓΟ

  ΝΕ

  ΑΣ

  ΜΟ

  ΝΟ

  ΓΟ

  ΝΕ

  ΙΚΗ

  Σ

  ΟΙΚ

  ΟΓ

  ΕΝ

  ΕΙΑ

  Σ (

  αρ

  ιθμ

  . τέ

  κνω

  ν)

  ΤΕ

  ΚΝ

  Ο Μ

  ΟΝ

  ΟΓ

  ΟΝ

  ΕΙΚ

  ΗΣ

  ΟΙΚ

  ΟΓ

  ΕΝ

  ΕΙΑ

  Σ

  (αρ

  . τέ

  κνω

  ν)

  ΒΑ

  ΘΜ

  ΟΣ

  ΒΑ

  ΣΙΚ

  ΟΥ

  ΤΙΤ

  ΛΟ

  Υ

  ΕΜ

  ΠΕ

  ΙΡΙΑ

  ε μ

  ήνες)

  ΑΝ

  ΑΠ

  ΗΡ

  ΙΑ Υ

  ΠΟ

  ΨΗ

  ΦΙΟ

  Υ

  οσ

  οσ

  τό

  Ανα

  πη

  ρία

  ς)

  ΑΝ

  ΑΠ

  ΗΡ

  ΙΑ Γ

  ΟΝ

  ΕΑ

  , Τ

  ΕΚ

  ΝΟ

  Υ

  οσ

  οσ

  τό

  Ανα

  πη

  ρία

  ς)

  (1) (2) (3)(4 ή

  5)(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (11)

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (12)

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (4 ή

  5)

  Ανακοίνωση :

  sort

  Ε

  ΝΤ

  ΟΠ

  ΙΟΤ

  ΗΤ

  Α

  sort

  ΚΩ

  ΛΥ

  ΜΑ

  ΗΝ

  ΗΣ

  ΑΠ

  ΑΣ

  ΧΟ

  ΛΗ

  ΣΗ

  Σ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 113

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (3)

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (7)

  so

  rt Σ

  ΥΝ

  ΟΛ

  Ο Μ

  ΟΝ

  ΑΔ

  ΩΝ

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (9)

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (10)

  sort

  ΚΥ

  ΡΙΟ

  Σ η

  ΕΠ

  ΙΚΟ

  ΥΡ

  ΙΚΟ

  Σ Π

  ΙΝΑ

  ΚΑ

  Σ

  1Α /2019

  Α.Μ

  .

  ΕΠ

  ΩΝ

  ΥΜ

  Ο

  ΟΝ

  ΟΜ

  Α

  ΟΝ

  ΟΜ

  Α Π

  ΑΤ

  ΡΟ

  Σ

  Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ. :

  ΑΡ

  ΙΘΜ

  .

  ΤΑ

  ΥΤ

  ΟΤ

  .

  ΚΡΙΤΗΡΙΑ

  Σει

  ρά

  Κα

  τάτα

  ξης

  ΚΥ

  ΡΙΑ

  ΠΡ

  ΟΣ

  ΟΝ

  ΤΑ

  (1)

  / Σ

  ΕΙΡ

  Α Ε

  ΠΙΚ

  ΟΥ

  ΡΙΑ

  Σ

  ΕΝ

  ΤΟ

  ΠΙΟ

  ΤΗ

  ΤΑ

  ΚΩ

  ΛΥ

  ΜΑ

  ΗΝ

  ΗΣ

  ΑΠ

  ΑΣ

  ΧΟ

  ΛΗ

  ΣΗ

  Σ

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (2)

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (6)

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (1)

  Φορέας : ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

  Υπηρεσία : Ν.Π.Δ.Δ.

  Έδρα Υπηρεσίας : ΑΘΗΝΑ

  Διάρκεια Σύμβασης : 8ΜΗΝΗ- ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ- ΑΣΕΠ

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (8)

  Ειδικότητα : ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ - ΑΘΗΝΑ

  ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ

  9 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚ 778008 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 0 0 0 17,00 60 0 0 800 0 0 0 0 0 0 340,00 420 0 0 Οχι 1 Οχι 1.560,00 17

  13 ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜ 027212 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 2 0 0 13,00 37 60 0 800 0 0 0 60 0 0 260,00 259 180 0 Οχι 1 Οχι 1.559,00 18

  14 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΟ 495383 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 1 0 0 14,82 60 0 0 800 0 0 0 30 0 0 296,20 420 0 0 Οχι 1 Οχι 1.546,20 19

  70 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜ 030491 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 0 0 0 16,17 60 0 0 800 0 0 0 0 0 0 323,20 420 0 0 Οχι 1 Οχι 1.543,20 20

  27 ΚΙΤΣΟΥ ΛΙΖΕΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚ 014404 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 2 0 0 13,00 60 0 0 800 0 0 0 60 0 0 260,00 420 0 0 Οχι 1 Οχι 1.540,00 21

  85 ΜΟΥΣΙΑΝ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤ Ρ 688824 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 2 0 0 13,64 58 0 0 800 0 0 0 60 0 0 272,60 406 0 0 Οχι 1 Οχι 1.538,60 22

  50 ΤΣΟΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Ξ 409267 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 0 0 0 15,80 60 0 0 800 0 0 0 0 0 0 316,00 420 0 0 Οχι 1 Οχι 1.536,00 23

  30 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΕ 542437 Οχι Οχι 1 10 0 0 0 2 0 0 18,10 45 0 67 650 0 0 0 60 0 0 362,00 315 0 134 Οχι 1 Οχι 1.521,00 24

  134 ΓΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μ 159051 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 0 0 0 16,90 54 0 0 800 0 0 0 0 0 0 338,00 378 0 0 Οχι 1 Οχι 1.516,00 25

  7 ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚ 159856 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 0 0 0 14,31 60 0 0 800 0 0 0 0 0 0 286,00 420 0 0 Οχι 1 Οχι 1.506,00 26

  20 ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙ 630848 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 1 0 0 11,92 60 0 0 800 0 0 0 30 0 0 238,40 420 0 0 Οχι 1 Οχι 1.488,40 27

  91 ΣΙΟΥΛΗ ΦΑΝΗ ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΑΗ 516957 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 2 0 0 19,40 34 0 0 800 0 0 0 60 0 0 388,00 238 0 0 Οχι 1 Οχι 1.486,00 28

  96 ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ ΠΑΥΛΙΝΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΚ 121559 Οχι Οχι 1 12 0 3 0 2 0 0 15,55 22 0 0 800 0 150 0 60 0 0 310,80 154 0 0 Οχι 1 Οχι 1.474,80 29

  24 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΕΛΗΣ Χ 692629 Οχι Οχι 1 11 0 0 0 0 0 0 16,40 60 0 0 725 0 0 0 0 0 0 328,00 420 0 0 Οχι 1 Οχι 1.473,00 30

  32 ΜΠΑΡΜΠΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Φ 378181 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 2 0 0 17,80 35 0 0 800 0 0 0 60 0 0 356,00 245 0 0 Οχι 1 Οχι 1.461,00 31

  54 ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΖ 075586 Οχι Οχι 1 11 0 0 0 0 0 0 15,40 60 0 0 725 0 0 0 0 0 0 308,00 420 0 0 Οχι 1 Οχι 1.453,00 32

  77 ΣΑΛΤΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΝ 161687 Οχι Οχι 1 9 0 0 3 3 3 0 13,69 32 0 0 575 0 0 120 110 150 0 273,80 224 0 0 Οχι 1 Οχι 1.452,80 33

  62 ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΗ 593666 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 0 0 0 14,70 22 0 100 800 0 0 0 0 0 0 294,00 154 0 200 Οχι 1 Οχι 1.448,00 34

  ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισμένου χρόνου 2 από 14

  ΑΔΑ: 60ΖΛ469ΗΔΞ-ΟΘΙ

 • ΧΡ

  ΟΝ

  ΟΣ

  ΑΝ

  ΕΡ

  ΓΙΑ

  Σ

  (σε μ

  ήνες)

  ΠΟ

  ΛΥ

  ΤΕ

  ΚΝ

  ΟΣ

  (αρ

  ιθμ

  . τέ

  κνω

  ν)

  ΤΕ

  ΚΝ

  Ο Π

  ΟΛ

  ΥΤ

  ΕΚ

  ΝΗ

  Σ

  ΟΙΚ

  ΟΓ

  ΕΝ

  ΕΙΑ

  Σ (

  αρ

  ιθμ

  . τέ

  κνω

  ν)

  ΤΡ

  ΙΤΕ

  ΚΝ

  ΟΣ

  ή Τ

  ΕΚ

  ΝΟ

  ΤΡ

  ΙΤΕ

  ΚΝ

  ΗΣ

  ΟΙΚ

  ΟΓ

  ΕΝ

  ΕΙΑ

  Σ

  (αρ

  ιθμ

  . τέ

  κνω

  ν)

  ΑΝ

  ΗΛ

  ΙΚΑ

  ΤΕ

  ΚΝ

  Α

  (αρ

  ιθμ

  . α

  νή

  λικ

  ων τ

  έκνω

  ν)

  ΓΟ

  ΝΕ

  ΑΣ

  ΜΟ

  ΝΟ

  ΓΟ

  ΝΕ

  ΙΚΗ

  Σ

  ΟΙΚ

  ΟΓ

  ΕΝ

  ΕΙΑ

  Σ (

  αρ

  ιθμ

  . τέ

  κνω

  ν)

  ΤΕ

  ΚΝ

  Ο Μ

  ΟΝ

  ΟΓ

  ΟΝ

  ΕΙΚ

  ΗΣ

  ΟΙΚ

  ΟΓ

  ΕΝ

  ΕΙΑ

  Σ

  (αρ

  . τέ

  κνω

  ν)

  ΒΑ

  ΘΜ

  ΟΣ

  ΒΑ

  ΣΙΚ

  ΟΥ

  ΤΙΤ

  ΛΟ

  Υ

  ΕΜ

  ΠΕ

  ΙΡΙΑ

  ε μ

  ήνες)

  ΑΝ

  ΑΠ

  ΗΡ

  ΙΑ Υ

  ΠΟ

  ΨΗ

  ΦΙΟ

  Υ

  οσ

  οσ

  τό

  Ανα

  πη

  ρία

  ς)

  ΑΝ

  ΑΠ

  ΗΡ

  ΙΑ Γ

  ΟΝ

  ΕΑ

  , Τ

  ΕΚ

  ΝΟ

  Υ

  οσ

  οσ

  τό

  Ανα

  πη

  ρία

  ς)

  (1) (2) (3)(4 ή

  5)(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (11)

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (12)

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (4 ή

  5)

  Ανακοίνωση :

  sort

  Ε

  ΝΤ

  ΟΠ

  ΙΟΤ

  ΗΤ

  Α

  sort

  ΚΩ

  ΛΥ

  ΜΑ

  ΗΝ

  ΗΣ

  ΑΠ

  ΑΣ

  ΧΟ

  ΛΗ

  ΣΗ

  Σ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 113

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (3)

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (7)

  so

  rt Σ

  ΥΝ

  ΟΛ

  Ο Μ

  ΟΝ

  ΑΔ

  ΩΝ

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (9)

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (10)

  sort

  ΚΥ

  ΡΙΟ

  Σ η

  ΕΠ

  ΙΚΟ

  ΥΡ

  ΙΚΟ

  Σ Π

  ΙΝΑ

  ΚΑ

  Σ

  1Α /2019

  Α.Μ

  .

  ΕΠ

  ΩΝ

  ΥΜ

  Ο

  ΟΝ

  ΟΜ

  Α

  ΟΝ

  ΟΜ

  Α Π

  ΑΤ

  ΡΟ

  Σ

  Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ. :

  ΑΡ

  ΙΘΜ

  .

  ΤΑ

  ΥΤ

  ΟΤ

  .

  ΚΡΙΤΗΡΙΑ

  Σει

  ρά

  Κα

  τάτα

  ξης

  ΚΥ

  ΡΙΑ

  ΠΡ

  ΟΣ

  ΟΝ

  ΤΑ

  (1)

  / Σ

  ΕΙΡ

  Α Ε

  ΠΙΚ

  ΟΥ

  ΡΙΑ

  Σ

  ΕΝ

  ΤΟ

  ΠΙΟ

  ΤΗ

  ΤΑ

  ΚΩ

  ΛΥ

  ΜΑ

  ΗΝ

  ΗΣ

  ΑΠ

  ΑΣ

  ΧΟ

  ΛΗ

  ΣΗ

  Σ

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (2)

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (6)

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (1)

  Φορέας : ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

  Υπηρεσία : Ν.Π.Δ.Δ.

  Έδρα Υπηρεσίας : ΑΘΗΝΑ

  Διάρκεια Σύμβασης : 8ΜΗΝΗ- ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ- ΑΣΕΠ

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (8)

  Ειδικότητα : ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ - ΑΘΗΝΑ

  ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ

  88 ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚ 209772 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 0 0 0 17,90 39 0 0 800 0 0 0 0 0 0 358,00 273 0 0 Οχι 1 Οχι 1.431,00 35

  63 ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖ 100173 Οχι Οχι 1 10 0 0 0 2 0 0 14,30 60 0 0 650 0 0 0 60 0 0 286,00 420 0 0 Οχι 1 Οχι 1.416,00 36

  28 ΓΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝ 141687 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 0 0 0 17,64 35 0 0 800 0 0 0 0 0 0 352,60 245 0 0 Οχι 1 Οχι 1.397,60 37

  65 ΚΟΚΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΛΙΑΣ Χ 200689 Οχι Οχι 1 12 0 0 3 1 0 0 17,20 12 0 0 800 0 0 120 30 0 0 344,00 84 0 0 Οχι 1 Οχι 1.378,00 38

  8 ΠΕΛΕΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΕ 159266 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 0 0 0 13,46 18 0 90 800 0 0 0 0 0 0 269,20 126 0 180 Οχι 1 Οχι 1.375,20 39

  120 ΓΚΑΒΑ ΕΥΤΥΧΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ρ 673320 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 0 0 0 16,50 34 0 0 800 0 0 0 0 0 0 330,00 238 0 0 Οχι 1 Οχι 1.368,00 40

  43 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Σ 020385 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 2 0 0 17,29 23 0 0 800 0 0 0 60 0 0 345,60 161 0 0 Οχι 1 Οχι 1.366,60 41

  37 ΧΑΡΑΛΑΜΠΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΑΝ 123280 Οχι Οχι 1 9 0 0 0 0 0 0 18,54 60 0 0 575 0 0 0 0 0 0 370,60 420 0 0 Οχι 1 Οχι 1.365,60 42

  69 ΟΨΙΜΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ 797300 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 0 0 0 16,90 29 0 0 800 0 0 0 0 0 0 338,00 203 0 0 Οχι 1 Οχι 1.341,00 43

  56 ΤΖΙΑΦΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΝ 857174 Οχι Οχι 1 11 0 0 0 0 0 0 18,30 34 0 0 725 0 0 0 0 0 0 366,00 238 0 0 Οχι 1 Οχι 1.329,00 44

  107 ΠΑΝΑΟΥΣΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΒ 020383 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 1 0 0 17,50 20 0 0 800 0 0 0 30 0 0 350,00 140 0 0 Οχι 1 Οχι 1.320,00 45

  109 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΣΤΕΡΩ ΛΑΜΠΡΟΣ Π 861967 Οχι Οχι 1 9 0 0 0 0 0 0 16,20 60 0 0 575 0 0 0 0 0 0 324,00 420 0 0 Οχι 1 Οχι 1.319,00 46

  79 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π 344105 Οχι Οχι 1 8 0 0 0 1 0 0 18,20 60 0 0 500 0 0 0 30 0 0 364,00 420 0 0 Οχι 1 Οχι 1.314,00 47

  110 ΜΠΕΛΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΙΧΑΗΛ Χ 861224 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 0 0 0 17,62 23 0 0 800 0 0 0 0 0 0 352,20 161 0 0 Οχι 1 Οχι 1.313,20 48

  4 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΛΑΣΙΟΣ ΑΕ 267496 Οχι Οχι 1 7 3 0 0 0 0 0 15,70 60 0 0 425 150 0 0 0 0 0 314,00 420 0 0 Οχι 1 Οχι 1.309,00 49

  73 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΪΛΑ ΗΛΙΑΣ ΑΑ 044478 Οχι Οχι 1 8 0 0 0 0 0 0 19,40 60 0 0 500 0 0 0 0 0 0 388,00 420 0 0 Οχι 1 Οχι 1.308,00 50

  108 ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Ξ 403469 Οχι Οχι 1 10 0 0 0 0 0 0 11,91 60 0 0 650 0 0 0 0 0 0 238,00 420 0 0 Οχι 1 Οχι 1.308,00 51

  49 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜ 111872 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 0 0 0 17,00 24 0 0 800 0 0 0 0 0 0 340,00 168 0 0 Οχι 1 Οχι 1.308,00 52

  ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισμένου χρόνου 3 από 14

  ΑΔΑ: 60ΖΛ469ΗΔΞ-ΟΘΙ

 • ΧΡ

  ΟΝ

  ΟΣ

  ΑΝ

  ΕΡ

  ΓΙΑ

  Σ

  (σε μ

  ήνες)

  ΠΟ

  ΛΥ

  ΤΕ

  ΚΝ

  ΟΣ

  (αρ

  ιθμ

  . τέ

  κνω

  ν)

  ΤΕ

  ΚΝ

  Ο Π

  ΟΛ

  ΥΤ

  ΕΚ

  ΝΗ

  Σ

  ΟΙΚ

  ΟΓ

  ΕΝ

  ΕΙΑ

  Σ (

  αρ

  ιθμ

  . τέ

  κνω

  ν)

  ΤΡ

  ΙΤΕ

  ΚΝ

  ΟΣ

  ή Τ

  ΕΚ

  ΝΟ

  ΤΡ

  ΙΤΕ

  ΚΝ

  ΗΣ

  ΟΙΚ

  ΟΓ

  ΕΝ

  ΕΙΑ

  Σ

  (αρ

  ιθμ

  . τέ

  κνω

  ν)

  ΑΝ

  ΗΛ

  ΙΚΑ

  ΤΕ

  ΚΝ

  Α

  (αρ

  ιθμ

  . α

  νή

  λικ

  ων τ

  έκνω

  ν)

  ΓΟ

  ΝΕ

  ΑΣ

  ΜΟ

  ΝΟ

  ΓΟ

  ΝΕ

  ΙΚΗ

  Σ

  ΟΙΚ

  ΟΓ

  ΕΝ

  ΕΙΑ

  Σ (

  αρ

  ιθμ

  . τέ

  κνω

  ν)

  ΤΕ

  ΚΝ

  Ο Μ

  ΟΝ

  ΟΓ

  ΟΝ

  ΕΙΚ

  ΗΣ

  ΟΙΚ

  ΟΓ

  ΕΝ

  ΕΙΑ

  Σ

  (αρ

  . τέ

  κνω

  ν)

  ΒΑ

  ΘΜ

  ΟΣ

  ΒΑ

  ΣΙΚ

  ΟΥ

  ΤΙΤ

  ΛΟ

  Υ

  ΕΜ

  ΠΕ

  ΙΡΙΑ

  ε μ

  ήνες)

  ΑΝ

  ΑΠ

  ΗΡ

  ΙΑ Υ

  ΠΟ

  ΨΗ

  ΦΙΟ

  Υ

  οσ

  οσ

  τό

  Ανα

  πη

  ρία

  ς)

  ΑΝ

  ΑΠ

  ΗΡ

  ΙΑ Γ

  ΟΝ

  ΕΑ

  , Τ

  ΕΚ

  ΝΟ

  Υ

  οσ

  οσ

  τό

  Ανα

  πη

  ρία

  ς)

  (1) (2) (3)(4 ή

  5)(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (11)

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (12)

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (4 ή

  5)

  Ανακοίνωση :

  sort

  Ε

  ΝΤ

  ΟΠ

  ΙΟΤ

  ΗΤ

  Α

  sort

  ΚΩ

  ΛΥ

  ΜΑ

  ΗΝ

  ΗΣ

  ΑΠ

  ΑΣ

  ΧΟ

  ΛΗ

  ΣΗ

  Σ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 113

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (3)

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (7)

  so

  rt Σ

  ΥΝ

  ΟΛ

  Ο Μ

  ΟΝ

  ΑΔ

  ΩΝ

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (9)

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (10)

  sort

  ΚΥ

  ΡΙΟ

  Σ η

  ΕΠ

  ΙΚΟ

  ΥΡ

  ΙΚΟ

  Σ Π

  ΙΝΑ

  ΚΑ

  Σ

  1Α /2019

  Α.Μ

  .

  ΕΠ

  ΩΝ

  ΥΜ

  Ο

  ΟΝ

  ΟΜ

  Α

  ΟΝ

  ΟΜ

  Α Π

  ΑΤ

  ΡΟ

  Σ

  Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ. :

  ΑΡ

  ΙΘΜ

  .

  ΤΑ

  ΥΤ

  ΟΤ

  .

  ΚΡΙΤΗΡΙΑ

  Σει

  ρά

  Κα

  τάτα

  ξης

  ΚΥ

  ΡΙΑ

  ΠΡ

  ΟΣ

  ΟΝ

  ΤΑ

  (1)

  / Σ

  ΕΙΡ

  Α Ε

  ΠΙΚ

  ΟΥ

  ΡΙΑ

  Σ

  ΕΝ

  ΤΟ

  ΠΙΟ

  ΤΗ

  ΤΑ

  ΚΩ

  ΛΥ

  ΜΑ

  ΗΝ

  ΗΣ

  ΑΠ

  ΑΣ

  ΧΟ

  ΛΗ

  ΣΗ

  Σ

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (2)

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (6)

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (1)

  Φορέας : ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

  Υπηρεσία : Ν.Π.Δ.Δ.

  Έδρα Υπηρεσίας : ΑΘΗΝΑ

  Διάρκεια Σύμβασης : 8ΜΗΝΗ- ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ- ΑΣΕΠ

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (8)

  Ειδικότητα : ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ - ΑΘΗΝΑ

  ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ

  15 ΓΡΙΒΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ 123283 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 0 0 0 14,10 32 0 0 800 0 0 0 0 0 0 282,00 224 0 0 Οχι 1 Οχι 1.306,00 53

  25 ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΒ 765961 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 0 0 0 16,64 23 0 0 800 0 0 0 0 0 0 332,60 161 0 0 Οχι 1 Οχι 1.293,60 54

  34 ΑΥΓΕΡΗ ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΗ 743644 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 2 0 0 16,70 14 0 0 800 0 0 0 60 0 0 334,00 98 0 0 Οχι 1 Οχι 1.292,00 55

  16 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΚ 024860 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 0 0 0 18,55 16 0 0 800 0 0 0 0 0 0 370,80 112 0 0 Οχι 1 Οχι 1.282,80 56

  38 ΓΚΙΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΜΙΧΑΗΛ ΑΜ 351126 Οχι Οχι 1 8 0 0 0 0 0 0 17,55 60 0 0 500 0 0 0 0 0 0 350,80 420 0 0 Οχι 1 Οχι 1.270,80 57

  51 ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΗ 308077 Οχι Οχι 1 10 0 0 0 0 0 0 18,30 36 0 0 650 0 0 0 0 0 0 366,00 252 0 0 Οχι 1 Οχι 1.268,00 58

  57 ΜΗΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΘΩΜΑΣ ΑΝ 497541 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 0 0 0 17,90 14 0 0 800 0 0 0 0 0 0 358,00 98 0 0 Οχι 1 Οχι 1.256,00 59

  31 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΚ 839867 Οχι Οχι 1 9 0 0 0 0 0 0 19,10 39 0 0 575 0 0 0 0 0 0 382,00 273 0 0 Οχι 1 Οχι 1.230,00 60

  99 ΤΣΙΟΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΑΜΟΣ Φ 029424 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 1 0 0 14,50 15 0 0 800 0 0 0 30 0 0 290,00 105 0 0 Οχι 1 Οχι 1.225,00 61

  67 ΧΑΜΕΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙ 604021 Οχι Οχι 1 11 0 0 0 0 0 0 18,80 17 0 0 725 0 0 0 0 0 0 376,00 119 0 0 Οχι 1 Οχι 1.220,00 62

  75 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΒ 194359 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 0 0 0 16,00 14 0 0 800 0 0 0 0 0 0 320,00 98 0 0 Οχι 1 Οχι 1.218,00 63

  52 ΞΙΑΡΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝ 530341 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 0 0 0 15,50 14 0 0 800 0 0 0 0 0 0 310,00 98 0 0 Οχι 1 Οχι 1.208,00 64

  86 ΠΑΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π 018142 Οχι Οχι 1 7 0 0 0 0 0 0 17,64 60 0 0 425 0 0 0 0 0 0 352,60 420 0 0 Οχι 1 Οχι 1.197,60 65

  3 ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΒ 613603 Οχι Οχι 1 12 0 0 0 0 0 0 14,92 14 0 0 800 0 0 0 0 0 0 298,40 98 0 0 Οχι 1 Οχι 1.196,40 66

  101 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒ 405031 Οχι Οχι 1 9 0 4 0 0 0 0 16,30 13 0 0 575 0 200 0 0 0 0 326,00 91 0 0 Οχι 1 Οχι 1.192,00 67

  48 ΠΕΪΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙ 052568 Οχι Οχι 1 9 0 0 0 2 0 0 18,27 27 0 0 575 0 0 0 60 0 0 365,40 189 0 0 Οχι 1 Οχι 1.189,40 68

  47 ΛΙΑΤΣΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΙ 622390 Οχι Οχι 1 7 0 0 0 1 0 0 14,00 60 0 0 425 0 0 0 30 0 0 280,00 420 0 0 Οχι 1 Οχι 1.155,00 69

  23 ΓΑΒΡΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΚ 202345 Οχι Οχι 1 8 0 0 0 0 0 0 17,20 41 0 0 500 0 0 0 0 0 0 344,00 287 0 0 Οχι 1 Οχι 1.131,00 70

  ΑΣΕΠ : Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ορισμένου χρόνου 4 από 14

  ΑΔΑ: 60ΖΛ469ΗΔΞ-ΟΘΙ

 • ΧΡ

  ΟΝ

  ΟΣ

  ΑΝ

  ΕΡ

  ΓΙΑ

  Σ

  (σε μ

  ήνες)

  ΠΟ

  ΛΥ

  ΤΕ

  ΚΝ

  ΟΣ

  (αρ

  ιθμ

  . τέ

  κνω

  ν)

  ΤΕ

  ΚΝ

  Ο Π

  ΟΛ

  ΥΤ

  ΕΚ

  ΝΗ

  Σ

  ΟΙΚ

  ΟΓ

  ΕΝ

  ΕΙΑ

  Σ (

  αρ

  ιθμ

  . τέ

  κνω

  ν)

  ΤΡ

  ΙΤΕ

  ΚΝ

  ΟΣ

  ή Τ

  ΕΚ

  ΝΟ

  ΤΡ

  ΙΤΕ

  ΚΝ

  ΗΣ

  ΟΙΚ

  ΟΓ

  ΕΝ

  ΕΙΑ

  Σ

  (αρ

  ιθμ

  . τέ

  κνω

  ν)

  ΑΝ

  ΗΛ

  ΙΚΑ

  ΤΕ

  ΚΝ

  Α

  (αρ

  ιθμ

  . α

  νή

  λικ

  ων τ

  έκνω

  ν)

  ΓΟ

  ΝΕ

  ΑΣ

  ΜΟ

  ΝΟ

  ΓΟ

  ΝΕ

  ΙΚΗ

  Σ

  ΟΙΚ

  ΟΓ

  ΕΝ

  ΕΙΑ

  Σ (

  αρ

  ιθμ

  . τέ

  κνω

  ν)

  ΤΕ

  ΚΝ

  Ο Μ

  ΟΝ

  ΟΓ

  ΟΝ

  ΕΙΚ

  ΗΣ

  ΟΙΚ

  ΟΓ

  ΕΝ

  ΕΙΑ

  Σ

  (αρ

  . τέ

  κνω

  ν)

  ΒΑ

  ΘΜ

  ΟΣ

  ΒΑ

  ΣΙΚ

  ΟΥ

  ΤΙΤ

  ΛΟ

  Υ

  ΕΜ

  ΠΕ

  ΙΡΙΑ

  ε μ

  ήνες)

  ΑΝ

  ΑΠ

  ΗΡ

  ΙΑ Υ

  ΠΟ

  ΨΗ

  ΦΙΟ

  Υ

  οσ

  οσ

  τό

  Ανα

  πη

  ρία

  ς)

  ΑΝ

  ΑΠ

  ΗΡ

  ΙΑ Γ

  ΟΝ

  ΕΑ

  , Τ

  ΕΚ

  ΝΟ

  Υ

  οσ

  οσ

  τό

  Ανα

  πη

  ρία

  ς)

  (1) (2) (3)(4 ή

  5)(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (11)

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (12)

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (4 ή

  5)

  Ανακοίνωση :

  sort

  Ε

  ΝΤ

  ΟΠ

  ΙΟΤ

  ΗΤ

  Α

  sort

  ΚΩ

  ΛΥ

  ΜΑ

  ΗΝ

  ΗΣ

  ΑΠ

  ΑΣ

  ΧΟ

  ΛΗ

  ΣΗ

  Σ

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 113

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (3)

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (7)

  so

  rt Σ

  ΥΝ

  ΟΛ

  Ο Μ

  ΟΝ

  ΑΔ

  ΩΝ

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (9)

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (10)

  sort

  ΚΥ

  ΡΙΟ

  Σ η

  ΕΠ

  ΙΚΟ

  ΥΡ

  ΙΚΟ

  Σ Π

  ΙΝΑ

  ΚΑ

  Σ

  1Α /2019

  Α.Μ

  .

  ΕΠ

  ΩΝ

  ΥΜ

  Ο

  ΟΝ

  ΟΜ

  Α

  ΟΝ

  ΟΜ

  Α Π

  ΑΤ

  ΡΟ

  Σ

  Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ. :

  ΑΡ

  ΙΘΜ

  .

  ΤΑ

  ΥΤ

  ΟΤ

  .

  ΚΡΙΤΗΡΙΑ

  Σει

  ρά

  Κα

  τάτα

  ξης

  ΚΥ

  ΡΙΑ

  ΠΡ

  ΟΣ

  ΟΝ

  ΤΑ

  (1)

  / Σ

  ΕΙΡ

  Α Ε

  ΠΙΚ

  ΟΥ

  ΡΙΑ

  Σ

  ΕΝ

  ΤΟ

  ΠΙΟ

  ΤΗ

  ΤΑ

  ΚΩ

  ΛΥ

  ΜΑ

  ΗΝ

  ΗΣ

  ΑΠ

  ΑΣ

  ΧΟ

  ΛΗ

  ΣΗ

  Σ

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (2)

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (6)

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (1)

  Φορέας : ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

  Υπηρεσία : Ν.Π.Δ.Δ.

  Έδρα Υπηρεσίας : ΑΘΗΝΑ

  Διάρκεια Σύμβασης : 8ΜΗΝΗ- ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ- ΑΣΕΠ

  ΜΟ

  ΝΑ

  ΔΕ

  Σ

  (8)

  Ειδικότητα : ΠΩΛΗΤΩΝ ΕΚΜΑΓΕΙΩΝ - ΑΘΗΝΑ

  ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ

  46 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ ΓΙΩΡΓΟΣ Φ 299773 Οχι Οχι 1 9 0 0 0 2 0 0 17,00 22 0 0 575 0 0 0 60 0 0 340,00 154 0 0 Οχι 1 Οχι 1.129,00 71

  82 ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΑΒ 505354 Οχι Οχι 1 7 0 0 0 1 0 0 15,90 50 0 0 425 0 0 0 30 0 0 318,00 350 0 0 Οχι 1 Οχι 1.123,00 72

  17 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ 112436 Οχι Οχι 1 6 0 0 0 0 0 0 16,45 60 0 0 350 0 0 0 0 0 0 329,00 420 0 0 Οχι 1 Οχι 1.099,00 73

  71 ΑΒΙΤΟΥ ΝΤΙΑΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΒ 515718 Οχι Οχι 1 8 0 0 0 0 0 0 16,00 39 0 0 500 0 0 0 0 0 0 320,00 273 0 0 Οχι 1 Οχι 1.093,00 74

  19 ΛΙΟΣΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΙ 917818 Οχι Οχι 1 7 0 0 0 1 0 0 15,90 45 0 0 425 0 0 0 30 0 0 318,00 315 0 0 Οχι 1 Οχι 1.088,00 75

  22 ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ρ 233085 Οχι Οχι 1 6 0 0 0 2 0 0 18,67 43 0 0 350 0 0 0 60 0 0 373,20 301 0 0 Οχι 1 Οχι 1.084,20 76

  59 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Π 693166 Οχι Οχι 1 9 0 0 0 0 0 0 15,73 23 0 0 575 0 0 0 0 0 0 314,40 161 0 0 Οχι 1 Οχι 1.050,40 77

  84 ΛΙΚΟ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛ ΑΝ 612130 Οχι Οχι 1 7 0 0 0 0 0 0 16,83 41 0 0 425 0 0 0 0 0 0 336,60 287 0 0 Οχι 1 Οχι 1.048,60 78

  2 ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΒ 342626 Οχι Οχι 1 9 0 0 0 0 0 0 17,00 14 0 0 575 0 0 0 0 0 0 340,00 98 0 0 Οχι 1 Οχι 1.013,00 79

  41 ΔΙΓΕΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΙ 120894 Οχι Οχι 1 9 0 0 0 0 0 0 16,54 12 0 0 575 0 0 0 0 0 0 330,60 84 0 0 Οχι 1 Οχι 989,60 80

  92 ΚΑΛΥΒΑ ΧΑΡΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ 123249 Οχι Οχι 1 0 0 5 0 2 0 0 12,92 60 0 0 0 0 250 0 60 0 0 258,40 420 0 0 Οχι 1 Οχι 988,40 81

  80 ΤΣΑΓΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜ 065368 Οχι Οχι 1 0 0 4 0 0 0 0 18,25 60 0 0 0 0 200 0 0 0 0 365,00 420 0 0 Οχι 1 Οχι 985,00 82

  68 ΤΟΜΠΡΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ 381903 Οχι Οχι 1 8 0 0 0 0 0 0 19,50 13 0 0 500 0 0 0 0 0 0 390,00 91 0 0 Οχι 1 Οχι 981,00 83

  94 ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΙ 630628 Οχι Οχι 1 5 0 0 0 0 0 0 17,75 20 67 0 275 0 0 0 0 0 0 355,00 140 201 0 Οχι 1 Οχι 971,00 84

  102 ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΟ 088739 Οχι Οχι 1 4 0 4 0 0 0 0 15,70 36 0 0 200 0 200 0 0 0 0 314,00 252 0 0 Οχι 1 Οχι 966,00 85

  29 ΚΑΛΤΣΟΝΟΥΔΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟΣ Χ 539978 Οχι Οχι 1 6 0 0 0 2 0 0 16,40 32 0 0 350 0 0 0 60 0 0 328,00 224 0 0 Οχι 1 Οχι 962,00 86

  64 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΒ 540446 Οχι Οχι 1 8 0 0 0 0 0 0 18,10 14 0 0 500 0 0 0 0 0 0 362,00 98 0 0 Οχι 1 Οχι 960,00 87

  83 ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΩΤΙΟΣ Π 832372 Οχι Οχι 1 5 0 0 0 1 0 0 17,50 43 0 0 275 0 0 0 30 0 0 350,00 301 0 0 Οχι 1 Οχι 956,00 88