EPENDYSEIS.GR · 2019. 5. 6. · tΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1863 τους έναντι...

of 36 /36
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4608 Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α΄ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Άρθρο 1 Τροποποίηση του άρθρου πρώτου του ν. 3912/2011 Στον ν. 3912/2011 (Α΄17), επέρχονται οι εξής τροπο- ποιήσεις: 1. Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου πρώτου προ- στίθενται παράγραφοι 1Α και 1Β ως εξής: «1Α. Η Εταιρεία της παραγραφου 1 μετονομάζεται σε “Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία” με διακριτικό τίτλο “Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα”. 1Β. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η εται- ρεία με την επωνυμία “Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότη- τας και Ανάπτυξης Α.Ε.” και τον τίτλο “Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.”, νο- είται εφεξής η εταιρεία “Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία”.». 2. Η παράγραφος 2 του άρθρου πρώτου αντικαθίστα- ται ως εξής: «2. Η Εταιρεία διέπεται από τον παρόντα και τον ν. 4548/2018 (Α΄104) και λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.». 3. Στο άρθρο πρώτο προστίθενται παράγραφοι 3, 4 και 5 ως εξής: «3. Η «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Ανώνυμη Εται- ρία» έχει ως κύριο σκοπό την προώθηση της δίκαιης, βιώσιμης και ολιστικής ανάπτυξης της οικονομίας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Η εθνική αναπτυξιακή πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγι- κής της Εταιρείας. Ειδικότερα, η Εταιρεία έχει ως σκοπό: α) τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, β) τη διευκό- λυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση και κάλυψη δυ- σλειτουργιών και ανεπαρκειών της αγοράς, μέσω, ιδίως, του σχεδιασμού, της δημιουργίας και της εφαρμογής χρηματοδοτικών μέσων για τη βέλτιστη διοχέτευση των εθνικών, ευρωπαϊκών και άλλων κονδυλίων προς επιχειρήσεις, γ) την προώθηση της καινοτομίας, δ) την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ε) την προώθηση ποιοτικών, στρατηγικών και καινο- τόμων έργων, στ) την προσέλκυση κεφαλαίων και την προώθηση των επενδύσεων στη Χώρα με στόχο την οι- κονομική και κοινωνική ανάπτυξη, ζ) τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και υλοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, η) την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχει- ρήσεις και στον δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στον ν. 4270/2014, θ) την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και η) την ενίσχυση της απα- σχόλησης, όπως ειδικότερα ο σκοπός αυτός ορίζεται στο Καταστατικό της. 4. Η Εταιρεία και οι άμεσες θυγατρικές της δεν ανήκουν στο Δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός εκάστοτε ορίζεται, οι δε διατάξεις που αναφέρονται σε αυτόν δεν εφαρμόζονται ως προς την Εταιρεία και τις άμεσες θυγατρικές της, εκτός αν αυτό ρητά προβλέπε- ται στον παρόντα νόμο. Οι διατάξεις του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) που αναφέρονται σε δημόσιες επιχειρήσεις, δεν εφαρμόζονται ως προς την Εταιρεία και τις άμεσες θυγατρικές της. Επίσης, δεν εφαρμόζονται ως προς την Εταιρεία και τις άμεσες θυγατρικές της οι διατάξεις του ν. 4369/2016 (Α΄ 33). 5. Για τους σκοπούς των διατάξεων του παρόντος Μέ- ρους, ως άμεσες θυγατρικές της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Ανώνυμης Εταιρείας νοούνται αυτές τις οποίες ιδρύει για την επιδίωξη του καταστατικού της σκοπού ή αυτές στις οποίες συμμετέχει και οι οποίες επιδιώκουν τους ανωτέρω και παρεμφερείς με αυτούς σκοπούς.». Άρθρο 2 Τροποποίηση Καταστατικού της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. Στο Καταστατικό της Εταιρείας, που θεσπίστηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 3912/2011, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 1α. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 2 Επωνυμία Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «Ελληνική Αναπτυ- ξιακή Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία» και έχει διακριτικό ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ E 25 Απριλίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 1861

Embed Size (px)

Transcript of EPENDYSEIS.GR · 2019. 5. 6. · tΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1863 τους έναντι...

20190100067.inddΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΡΟΣ Α
Στον ν. 3912/2011 (Α17), επρχονται οι εξς τροπο- ποισεις:
1. Μετ την παργραφο 1 του ρθρου πρτου προ- στθενται παργραφοι 1Α και 1Β ως εξς:
«1Α. Η Εταιρεα της παραγραφου 1 μετονομζεται σε “Ελληνικ Αναπτυξιακ Τρπεζα Αννυμη Εταιρεα” με διακριτικ ττλο “Ελληνικ Αναπτυξιακ Τρπεζα”.
1Β. που στην κεμενη νομοθεσα αναφρεται η εται- ρεα με την επωνυμα “Εθνικ Ταμεο Επιχειρηματικτη- τας και Ανπτυξης Α.Ε.” και τον ττλο “Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.”, νο- εται εφεξς η εταιρεα “Ελληνικ Αναπτυξιακ Τρπεζα Αννυμη Εταιρεα”.».
2. Η παργραφος 2 του ρθρου πρτου αντικαθστα- ται ως εξς:
«2. Η Εταιρεα διπεται απ τον παρντα και τον ν. 4548/2018 (Α104) και λειτουργε σμφωνα με τους καννες της ιδιωτικς οικονομας.».
3. Στο ρθρο πρτο προστθενται παργραφοι 3, 4 και 5 ως εξς:
«3. Η «Ελληνικ Αναπτυξιακ Τρπεζα Αννυμη Εται- ρα» χει ως κριο σκοπ την προθηση της δκαιης, βισιμης και ολιστικς ανπτυξης της οικονομας σε περιφερειακ και εθνικ εππεδο. Η εθνικ αναπτυξιακ πολιτικ αποτελε αναπσπαστο μρος της στρατηγι- κς της Εταιρεας. Ειδικτερα, η Εταιρεα χει ως σκοπ: α) τη στριξη της επιχειρηματικτητας, β) τη διευκ- λυνση της πρσβασης των επιχειρσεων σε πηγς χρηματοδτησης για την αντιμετπιση και κλυψη δυ- σλειτουργιν και ανεπαρκειν της αγορς, μσω, ιδως, του σχεδιασμο, της δημιουργας και της εφαρμογς
χρηματοδοτικν μσων για τη βλτιστη διοχτευση των εθνικν, ευρωπακν και λλων κονδυλων προς επιχειρσεις, γ) την προθηση της καινοτομας, δ) την ενσχυση της ανταγωνιστικτητας των επιχειρσεων, ε) την προθηση ποιοτικν, στρατηγικν και καινο- τμων ργων, στ) την προσλκυση κεφαλαων και την προθηση των επενδσεων στη Χρα με στχο την οι- κονομικ και κοινωνικ ανπτυξη, ζ) τον σχεδιασμ, την ανπτυξη και υλοποηση χρηματοδοτικν εργαλεων, η) την παροχ συμβουλευτικν υπηρεσιν σε επιχει- ρσεις και στον δημσιο τομα, πως αυτς ορζεται στον ν. 4270/2014, θ) την προθηση της κοινωνικς και αλληλγγυας οικονομας και η) την ενσχυση της απα- σχλησης, πως ειδικτερα ο σκοπς αυτς ορζεται στο Καταστατικ της.
4. Η Εταιρεα και οι μεσες θυγατρικς της δεν ανκουν στο Δημσιο ευρτερο δημσιο τομα, πως αυτς εκστοτε ορζεται, οι δε διατξεις που αναφρονται σε αυτν δεν εφαρμζονται ως προς την Εταιρεα και τις μεσες θυγατρικς της, εκτς αν αυτ ρητ προβλπε- ται στον παρντα νμο. Οι διατξεις του ν. 3429/2005 (Α 314) που αναφρονται σε δημσιες επιχειρσεις, δεν εφαρμζονται ως προς την Εταιρεα και τις μεσες θυγατρικς της. Επσης, δεν εφαρμζονται ως προς την Εταιρεα και τις μεσες θυγατρικς της οι διατξεις του ν. 4369/2016 (Α 33).
5. Για τους σκοπος των διατξεων του παρντος Μ- ρους, ως μεσες θυγατρικς της Ελληνικς Αναπτυξιακς Τρπεζας Αννυμης Εταιρεας νοονται αυτς τις οποες ιδρει για την επιδωξη του καταστατικο της σκοπο αυτς στις οποες συμμετχει και οι οποες επιδικουν τους ανωτρω και παρεμφερες με αυτος σκοπος.».
ρθρο 2
Τροποποηση Καταστατικο
της Ελληνικς Αναπτυξιακς Τρπεζας Α.Ε.
Στο Καταστατικ της Εταιρεας, που θεσπστηκε με το ρθρο δετερο του ν. 3912/2011, επρχονται οι εξς τροποποισεις:
1α. Το ρθρο 2 αντικαθσταται ως εξς:
«ρθρο 2 Επωνυμα
Η επωνυμα της Εταιρεας εναι «Ελληνικ Αναπτυ- ξιακ Τρπεζα Αννυμη Εταιρεα» και χει διακριτικ
ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
E
1861
ΕΦΗΜΕΡΙΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ1862 Τεχος A’ 66/25.04.2019
ττλο «Ελληνικ Αναπτυξιακ Τρπεζα». Στις διεθνες συναλλαγς η Εταιρεα χρησιμοποιε την επωνυμα «HELLENIC DEVELOPMENT BANK S. A.» πιστ μετ- φρασ της σε οποιαδποτε λλη γλσσα και διακριτικ ττλο «HELLENIC DEVELOPMENT BANK.»
β. Στην αρχ της παραγρφου 2 του ρθρου 3 προ- στθεται εδφιο ως εξς: «Η Εταιρεα ιδρει να υποκα- τστημα σε κθε περιφρεια.».
2. Η παργραφος 1 του ρθρου 4 αντικαθσταται ως εξς:
«1. Σκοπς της Εταιρεας εναι: α. Η στριξη, προθηση και ενσχυση της επιχειρημα-
τικτητας, της καινοτομας και της ανταγωνιστικτητας των επιχειρσεων, η διευκλυνση της πρσβασης των επιχειρσεων σε πηγς χρηματοδτησης, η ενθρρυνση και η ενεργ υποστριξη επενδυτικν πρωτοβουλιν στη Χρα, καθς και η διαχεριση επιχειρηματικν και χρηματοδοτικν κεφαλαων. Στους ανωτρω σκοπος υπγονται ιδως: αα) η δημιουργα προποθσεων για τη διευκλυνση και την ενθρρυνση της πρσβασης στη χρηματοδτηση των επιχειρσεων λων των κλ- δων, ββ) η διασνδεση μεταξ πηγν χρηματοδτησης και χρηματοδοτομενων οντοττων, ιδως μσω της πληροφρησης για τις πηγς χρηματοδτησης και τα διαθσιμα χρηματοδοτικ εργαλεα, στε η Εταιρεα να αποτελσει το σημεο επαφς με τους χρηματοδοτικος οργανισμος, ευρωπακος και λοιπος, για σχεδιασμ, ανπτυξη και υλοποηση χρηματοδοτικν προντων, γγ) ο σχεδιασμς, η δημιουργα και η εφαρμογ χρη- ματοδοτικν μσων, δδ) η υποστριξη στρατηγικν, καινοτμων και οικονομικ βισιμων ργων, εε) η πα- ροχ συμβουλευτικν υπηρεσιν προς τον ιδιωτικ και δημσιο τομα σε εθνικ και διεθνς εππεδο και στστ) η τνωση της απασχλησης σε λους τους κλδους Ελλη- νικς οικονομας και η κοινωνικοοικονομικ ανπτυξη.
β. Η στριξη των πολ μικρν, μικρν και μεσαων επι- χειρσεων, πως αυτς ορζονται στο Παρρτημα I του Κανονισμο (ΕΕ) αριθμ. 651/2014, καθς και η παροχ σε αυτς καθοδγησης και επιχειρηματικν συμβουλν ανπτυξης και οργνωσης, με σκοπ την προθηση της ανταγωνιστικτητς τους, τον οργανωτικ, τεχνολογικ και λογιστικ εκσυγχρονισμ τους, την εισαγωγ ορ- θολογικν δομν στην οργνωση και λειτουργα τους, την ενθρρυνση της εξωστρφειας και της διεθνος ανπτυξς τους.
γ. Η αντιμετπιση των αποτυχιν της αγορς που χουν ως αποτλεσμα την αδυναμα πρσβασης των μικρν και πολ μικρν επιχειρσεων στη χρηματο- δτηση.
δ. Η προθηση της κοινωνικς και αλληλγγυας οι- κονομας στο πλασιο της οικονομικς και κοινωνικς συνοχς και, εν γνει, η δημιουργα επαρκν προπο- θσεων βιωσιμτητας, υγιος ανπτυξης, καθς και ορ- γανωτικς, λειτουργικς και χρηματοδοτικς επρκειας των κοινωνικν επιχειρσεων.
ε. Η συνδρομ και προθηση των επιχειρσεων που δραστηριοποιονται σε οποιονδποτε τομα της ελληνι- κς οικονομας κατ τρπο καινοτμο, δηλαδ με εφαρ- μοσμνη χρση της γνσης με σκοπ την παραγωγ /
και παροχ νων ουσιαστικ βελτιωμνων προντων, διαδικασιν /και υπηρεσιν που βρσκουν μεση πα- ραγωγικ, χρηστικ /και εμπορικ εφαρμογ, καθς και η προθηση της δημιουργας οικοσυστματος και- νοτομας, η ενσχυση της ερευνητικς δραστηριτητας για την παραγωγ καινοτμων προντων και υπηρεσιν των ελληνικν επιχειρσεων, η παροχ συμβουλευτικν υπηρεσιν και η διευκλυνση της πρσβασς τους στη χρηματοδτηση.
στ. Η προθηση επενδυτικν προγραμμτων και ρ- γων με περιβαλλοντικς και αναπτυξιακς διαστσεις, με στρατηγικ στχο την προθηση πολιτικν κυκλι- κς οικονομας, την μβλυνση των συνεπειν και την προσαρμογ στην κλιματικ αλλαγ για την επτευξη συνθηκν βισιμης και δκαιης ανπτυξης.
ζ. Η ρευνα του μακροοικονομικο και μικροοικονομι- κο περιβλλοντος της Χρας και η εκπνηση σχετικν μελετν και εκθσεων για τον εντοπισμ και αντιμετ- πιση των αδυναμιν της αγορς αποβλποντας στην ενσχυση της επιχειρηματικτητας, της απασχλησης και της οικονομικς ανπτυξης της Χρας.
η. Η αρωγ προς το Δημσιο ως προς τη χραξη εθνικς αναπτυξιακς στρατηγικς και τη λψη μτρων ενσχυσης της επιχειρηματικτητας. Η συνδρομ αυτ περιλαμβνει ιδως τη διερενηση των κενν της χρη- ματοδοτικς αγορς και τον σχεδιασμ χρηματοδοτικν προγραμμτων κλυψς τους, την μεση και διαρκ συνεργασα με ευρωπακς χρηματοδοτικς δομς εν- σχυσης της επιχειρηματικτητας, καθς και την παροχ οικονομικν και συμβουλευτικν υπηρεσιν και εμπει- ρογνωμοσνης στον δημσιο τομα για την τνωση της επιχειρηματικτητας, συμβλλοντας παρλληλα στη διαμρφωση της Εθνικς Αναπτυξιακς Στρατηγικς.
θ. Η υποστριξη της υλοποησης της εθνικς αναπτυ- ξιακς στρατηγικς με τη χρηματοδτηση βισιμων επι- χειρηματικν και επενδυτικν ργων.
ι. Η Εταιρεα μπορε να επιδικει τους ανωτρω σκο- πος με την δρυση εταιρειν και λλων νομικν προσπων, καθς και με τη συμμετοχ της σε λλες εταιρεες και λλα νομικ πρσωπα που επιδικουν τους ανωτρω παρεμφερες με αυτος σκοπος.».
3. Στην παργραφο 3 του ρθρου 4, η φρση «μετ απ απφαση των Υπουργν Οικονομικν και Οικονο- μας, Ανταγωνιστικτητας και Ναυτιλας» αντικαθστα- ται απ τη φρση «μετ απ απφαση των Υπουργν Οικονομας και Ανπτυξης, Οικονομικν και του κατ περπτωση αρμδιου Υπουργο.».
4. Η παργραφος 4 του ρθρου 4, πως τροποποι- θηκε με το ρθρο 80 του ν. 4307/2014 (Α 246), αντικα- θσταται ως εξς:
«4. Στο πλασιο των ανωτρω και προς επτευξη του σκοπο της, η Εταιρεα μπορε να αναπτσσει ιδως τις εξς δρσεις:
α. παροχ δανεων και ομοειδν πιστσεων προς επι- χειρσεις διαμσου οντοττων του χρηματοπιστωτικο τομα, επενδυτικν αναπτυξιακν κεφαλαων ταμεων και λλων φορων χρηματοδτησης,
β. παροχ εγγυσεων και αντεγγυσεων υπρ επιχει- ρσεων παντς εδους για την κλυψη υποχρεσεν
ΕΦΗΜΕΡΙΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1863Τεχος A’ 66/25.04.2019
τους ναντι πιστωτικν χρηματοδοτικν ιδρυμτων, εταιρειν επιχειρηματικν συμμετοχν, επενδυτικν και αναπτυξιακν κεφαλαων, ταμεων λλων φορων χρηματοδτησης, υποχρεσεων που απορρουν απ πσης μορφς χρηματοπιστωτικς διευκολνσεις,
γ. σχεδιασμ, διαχεριση και υλοποηση ργων και προγραμμτων που εξυπηρετον τον καταστατικ της σκοπ, καθς και σχεδιασμ, δρυση και διαχεριση τα- μεων, κεφαλαων και μσων χρηματοοικονομικς τεχνι- κς, σμφωνα με το εθνικ και ενωσιακ δκαιο,
δ. παροχ κθε μορφς χρηματοδτησης σε επιχει- ρσεις, στην οποα περιλαμβνεται και η επιχοργηση, ιδως, προς δημιουργα δομν, διαδικασιν και λειτουρ- γιν που ενισχουν τη βιωσιμτητα, την καινοτομα και την ανταγωνιστικτητ τους,
ε. συνεπνδυση, δανειοδτηση και συμμετοχ σε: αα) χρηματοδοτικ και χρηματοπιστωτικ ιδρματα, ββ) ασφαλιστικος και επενδυτικος οργανισμος και φορες, γγ) ταμεα και κθε μορφς σχματα: ααα) κε- φαλαιοδτησης και χρηματοδτησης επιχειρσεων, βββ) εγγυσεων, γγγ) επιχειρηματικο κεφαλαου, δδδ) σπορς, εεε) στριξης νων και καινοτμων επι- χειρσεων, στστστ) και παραχρησης, δδ) Συμπρξεις δημοσου - ιδιωτικο τομα, εε) επενδυτικ σχματα, στστ) επιχειρσεις, με την τοποθτηση και παροχ κεφα- λαων της Εταιρεας κεφαλαων τα οποα διαχειρζεται η Εταιρεα. Συνεπνδυση σε επενδυτικ προγρμματα εντς εκτς της Χρας μπορε να πραγματοποιεται και με τη συμμετοχ, αμσως εμμσως, ιδως, μσω θυγα- τρικν της Εταιρεας, σε επενδυτικ σχματα και ταμεα, μσα χρηματοοικονομικς τεχνικς νομικ πρσωπα, συμπεριλαμβανομνων των αμοιβαων κεφαλαων επι- χειρηματικν συμμετοχν του ν. 2992/2002 (Α 54) και των εταιρειν κεφαλαων επιχειρηματικν συμμετοχν του ν. 2367/1995 (Α261), απ κοινο με ιδιτες επενδυ- τς /και φορες ευρωπακν και διεθνν επενδυτικν δομν, καθς και σχματα και συμβσεις παραχρησης συμπρξεις δημοσου και ιδιωτικο τομα,
στ. ανπτυξη συνεργασας με διεθνες επενδυτικος οργανισμος για συμμετοχ φορων Δημοσου, συ- μπρξεων δημοσου - ιδιωτικο τομα (ΣΔΙΤ), ιδιωτν σε περιφερειακ ευρωπακ ργα στην κατεθυνση των προτεραιοττων της Εθνικς Αναπτυξιακς Στρατη- γικς και του Σχεδου για τη Βαλκανικ Συνεργασα και Συνανπτυξη, καθς και σε προγρμματα εξωτερικς βοθειας της Ευρωπακς νωσης,
ζ. σσταση /και συμμετοχ σε επιχειρσεις υποστ- ριξης νεοφυν και καινοτμων επιχειρσεων, θερμο- κοιτδων επιχειρηματικτητας, γραφεων μεταφορς τεχνολογας, καθς και φορων στριξης της επιχειρη- ματικτητας και χρηματοδτηση υφιστμενων νων ττοιων δομν,
η. χρηματοδτηση διαμσου εμπορικν και συνεται- ριστικν τραπεζν, χρηματοδοτικν ιδρυμτων, επεν- δυτικν αναπτυξιακν κεφαλαων ταμεων και λλων φορων χρηματοδτησης, επιχειρσεων με εξαγωγικ προσανατολισμ, ιδως μσω κδοσης και προεξφλη- σης ενγγυων πιστσεων, πρακτορεας απαιτσεων και κδοσης εγγυητικν επιστολν,
θ. χρηματοδοτικ υποστριξη επιχειρσεων, ιδως μσω επιχορηγσεων, για τη διενργεια επιστημονικν ερευνν /και μελετν που συνεισφρουν στην προα- γωγ της δρσης και του εμπορικο τους αντικειμνου,
ι. χρηματοδτηση επιχειρσεων λλων οργανισμν προς ενσχυση της οικονομικς και κοινωνικς συνοχς και προθηση της κοινωνικς οικονομας και απασχ- λησης, καθς και παροχ μικροπιστσεων με χωρς συνεργασα με εθνικος, υπερεθνικος και διεθνες οργανισμος και οργανσεις,
ια. συμβουλευτικ υποστριξη και παροχ τεχνογνω- σας, μεσα μμεσα, σε επιχειρσεις και φορες, σε εθνι- κ και διεθνς εππεδο, ιδως, ως προς τον σχεδιασμ και την υλοποηση χρηματοδοτικν εργαλεων, την αναδιρθρωση επιχειρσεων και τη βλτιστη αξιοπο- ηση των διαθσιμων πρων κ..,
ιβ. παροχ, μεσα μμεσα, συμβουλευτικς υπο- στριξης και εκπαδευσης σε επιχειρσεις, με ιδιατερη μφαση στις πολ μικρς επιχειρσεις, ως προς θματα διρθρωσης του κεφαλαου τους, διοικητικς οργνω- σης και μορφν σγχρονης εταιρικς διακυβρνησης, ανπτυξης επιχειρηματικο σχεδου, κλυψης αναγκν χρηματοδτησης, διαχερισης δικτου διανομς, διαχε- ρισης ανθρπινου δυναμικο, λογιστικς και χρηματο- οικονομικς, συγχωνεσεων και εξαγορν, προθησης και ενσχυσης της μεταξ τους συνεργασας προς οικο- δμηση οικονομιν κλμακας, καθς και υποστριξης σε κθε λλον τομα της επιχειρηματικς τους δραστη- ριτητας, περιλαμβανομνης της χρηματοδτησης προ- γραμμτων που προωθον την επτευξη των ανωτρω σκοπν,
ιγ. εκπνηση μελετν και ερευνν του μακροοικονο- μικο και μικροοικονομικο περιβλλοντος της Χρας προς εντοπισμ και αντιμετπιση της δυσλειτουργας, της αναποτελεσματικτητας και των αδυναμιν της αγορς,
ιδ. σκηση δραστηριοττων συναφν προς τις ανω- τρω, πλην της απευθεας παροχς πιστσεων.
Για την εξυπηρτηση των ως νω δρσεων η Εταιρεα αναπτσσει πληροφοριακ συστματα, ηλεκτρονικς πλατφρμες και κθε λλο πρσφορο μσο για την απευθεας υποδοχ πρωτογενν αιτημτων των τελι- κν δικαιοχων.».
5. Στο ρθρο 4 προστθεται παργραφος 5 ως εξς: «5. Για την εκπλρωση του σκοπο της, η Εταιρεα
ενεργε με τρπο ανεξρτητο, επαγγελματικ και επιχει- ρηματικ με μακροπρθεσμη προοπτικ στην επτευξη των αποτελεσμτων της, σμφωνα με τους εσωτερικος της κανονισμος, με εγγυσεις πλρους διαφνειας και με σκοπ την οικονομικ της βιωσιμτητας, την επαξη- ση της αξας, τη βελτωση της απδοσης των περιουσια- κν της στοιχεων και τη μεγιστοποηση των κοινωνικν και αναπτυξιακν αποδσεν της.».
6. Το ρθρο 5 αντικαθσταται ως εξς: «Η διρκεια της Εταιρεας εναι αορστου χρνου.». 7. Η παργραφος 1 του ρθρου 7 αντικαθσταται ως
εξς: «1. Οι μετοχς της Εταιρεας εναι ονομαστικς και
δεσμευμνες. Κθε μεταββαση μετοχν της Εταιρεας
ΕΦΗΜΕΡΙΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ1864 Τεχος A’ 66/25.04.2019
εγκρνεται απ τη Γενικ Συνλευση. Το ποσοστ του ελληνικο Δημοσου στην Εταιρεα δεν επιτρπεται να κατλθει του πενντα τοις εκατ (50%) και μιας επιπλον μετοχς επ του συνλου των μετοχν της Εταιρεας με δικαωμα ψφου.».
8. Στο τλος του ρθρου 8 προστθενται εδφια ως εξς:
«Τα σοδα της Εταιρεας χρησιμοποιονται αποκλει- στικ και μνο για την εξυπηρτηση του σκοπο της. Η τιμολογιακ πολιτικ και οι χρεσεις της Εταιρεας εναι σμφωνες με τους καννες της αγορς κατ τη συνθη συναλλακτικ πρακτικ. Με απφαση του Διοικητικο της Συμβουλου καθορζεται η πολιτικ χορηγσεων και γενικτερα η πιστοληπτικ και τιμολογιακ πολιτικ.».
9. Η παργραφος 1 του ρθρου 9 αντικαθσταται ως εξς:
«1. Η Γενικ Συνλευση της Εταιρεας χει τις αρμο- διτητες που προβλπονται απ τις διατξεις της νο- μοθεσας για τις Αννυμες Εταιρεες. Εκτς απ αυτς τις αρμοδιτητες, η Γενικ Συνλευση της Εταιρεας εναι αρμδια να εγκρνει, στερα απ πρταση του Διοι- κητικο Συμβουλου, το στρατηγικ σχδιο της Εταιρεας και των μεσων θυγατρικν της.».
10. Στην παργραφο 2 του ρθρου 10 διαγρφεται η φρση «Πρεδρος και.».
11. Η παργραφος 1 του ρθρου 11 αντικαθσταται ως εξς:
«1α. Το Διοικητικ Συμβολιο απαρτζεται απ επτ (7) ως ντεκα (11) μλη, που εκλγονται απ τη Γενικ Συνλευση σμφωνα με τον ν. 4548/2018, και η θητεα τους εναι πενταετς. Η Γενικ Συνλευση ορζει μετα- ξ αυτν και τον Διευθνοντα Σμβουλο. Ο Διευθνων Σμβουλος της Εταιρεας μπορε να εναι και Πρεδρος των Διοικητικν Συμβουλων των μεσων θυγατρικν της εταιρειν.
Το Διοικητικ Συμβολιο εκλγει μεταξ των μελν του τον Πρεδρο και τον αντιπρεδρο. Τρα (3) τουλ- χιστον απ τα μλη του Διοικητικο Συμβουλου εναι ανεξρτητα μη εκτελεστικ. Ως ανεξρτητα μλη νοο- νται αυτ τα οποα δεν χουν εξρτηση με την Εταιρεα με την ννοια τι: αα) δεν διατηρον επιχειρηματικ λλη επαγγελματικ σχση με την Εταιρεα με θυγα- τρικ της με λλη επιχερηση που συνδεται εμπορικ με την Εταιρεα, σχση που, απ τη φση της, επηρεζει την επιχειρηματικ δραστηριτητα της Εταιρεας, ιδως, ταν η επιχερηση αυτ εναι σημαντικς προμηθευτς πελτης της Εταιρεας, ββ) δεν κατχουν θση Προδρου του Δ.Σ., εκτελεστικο μλους του Δ.Σ. διευθυντικο στελχους στην Εταιρεα σε επιχερηση που συνδ- εται με την Εταιρεα με σχση μητρικς – θυγατρικς, γγ) δεν διατηρον σχση εξαρτημνης εργασας, ργου μμισθης εντολς με την Εταιρεα με επιχειρσεις συνδεδεμνες με αυτν με σχση μητρικς – θυγατρι- κς, σμφωνα με το ρθρο 99 του ν. 4548/2018, δδ) δεν χουν συγγνεια μχρι δετερου βαθμο, οτε εναι σ- ζυγοι εκτελεστικο μλους του Διοικητικο Συμβουλου διευθυντικο στελχους της Εταιρεας επιχερησης, που συνδεται με αυτν με σχση μητρικς-θυγατρικς.
β. Τα μλη του Διοικητικο Συμβουλου οφελουν να χουν τα απαιτομενα εχγγυα αξιοπιστας, ακεραιτη- τας και περας, στε να εξασφαλζεται η ορθ και συνετ διαχεριση της Εταιρεας και να διαθτουν επαρκ χρ- νο για την ενασχληση με τις υποθσεις της Εταιρεας. Η σνθεση του Διοικητικο Συμβουλου ως συνλου πρπει να εξασφαλζει τι, τα μλη του διαθτουν ευρ φσμα γνσεων και εμπειριν ως προς τα αντικεμενα της Εταιρεας, ιδως, σε θματα σχεδιασμο και σκησης αναπτυξιακς πολιτικς, χρηματοοικονομικ, τραπεζι- κ, επενδυτικ, διοκησης επιχειρσεων και διαχερισης κεφαλαων, τσι στε να καθσταται δυνατ η ομαλ λειτουργα της Εταιρεας και η σκηση εποπτεας επ του &sigm