2011 - ergatis.files.wordpress.com · Οι εκλογές του Ιουνίου 2011 στους...

8
[1] με αποκορύφωμα τη δολοφονική επίθεση των ΜΑΤ στον διαδηλωτή στη μεγάλη πορεία της 11/5/2011. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ συναινεί με την πολιτική της στην γέννηση των χθεσινών, σημερινών και αυριανών μνη- μονίων, γίνεται το όχημα περάσματος των πιο αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων στην Υγεία και στη κοινωνία γενικότερα. Με την ψήφιση του πρόσφατου νόμου παραδίδει πλή- ρως τον ευαίσθητο χώρο της υγείας στα μεγάλα επιχει- ρηματικά συμφέροντα, φτιάχνοντας μεταξύ άλλων ένα σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας στο οποίο η λαϊκή πλειοψηφία θα έχει δυσχερέστατη πρόσβαση, θα το χρυσοπληρώνει (άραγε, πώς!!) και οι ελάχιστοι ενα- πομείναντες λειτουργοί του θα εργάζονται με αποδοχές πείνας. Η ουσιαστική στάση πληρωμών των ασφαλιστικών ταμείων και οι τεράστιες οφειλές οδηγούν σε αφανισμό την πλειοψηφία των αυτοαπασχολούμενων γιατρών. Μέσα σε ένα χρόνο καταστρατηγήθηκαν όλες οι κατα- κτήσεις του προηγούμενου διαστήματος στο χώρο των νο- σοκομειακών γιατρών. Η υποχρέωση της κυβέρνησης από την συλλογική σύμβαση της ΟΕΝΓΕ να διορίσει άμεσα 2000 γιατρούς και 4500 νοσηλευτές αντικαταστάθηκε από το 1:5 (αναλογία προσλήψεων-αποχωρήσεων), στην συνέχεια 1:10 και ουσιαστικά καμία πρόσληψη κατά τις επιταγές της τρόικας. Τα δημόσια νοσοκομεία εγκαταλελειμμένα και με τραγικές ελλείψεις σε υλικά και φάρμακα, περνούν αυτήν την περίοδο από το τσεκούρι των «αναμορφωτών» των συγχωνεύσεων. Στο μεταξύ, η κυβέρνηση που, μετά τις αρχικές περικο- πές αποδοχών, ήδη έχει αφήσει επί μήνες απλήρωτες τις ΙΣΤΟΡΙΑΕΡΧΟΜΑΣΤΕ!! Εκλογές ΙΣΑ-ΙΣΠ 19 & 20 Ιουνίου 2011 ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΝΩΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ, ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΛΛΑΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΑΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΔΝΤ-ΕΕ!! Ηπολιτικήκαικοινωνική συγκυρία Οι εκλογές του Ιουνίου 2011 στους Ιατρικούς Συλλό- γους όλης της χώρας διεξάγονται σε ένα καυτό κοι- νωνικό και πολιτικό τοπίο που διαμορφώνει η βαθιά και παρατεταμένη καπιταλιστική κρίση και η βάρβαρη επίθεση στις ανάγκες και τα δικαιώματα της εργαζόμε- νης λαϊκής πλειοψηφίας από το αστικό μπλοκ εξουσί- ας κυβέρνησης-κεφαλαίου-ΔΝΤ-ΕΕ με την ουσιαστική στήριξη των αστικών κομμάτων. Ένα χρόνο μετά την επιβολή του μνημονίου, κλιμακώ- νεται η επιχείρηση ολοκληρωτικής κατεδάφισης κοινω- νικών κατακτήσεων δεκαετιών, ενώ γίνεται ολοφάνερη η επιδίωξη για μακρόχρονη περίοδο επίθεσης του κεφαλαίου στον κόσμο της εργασίας σε ένα κλίμα ακραίου κρατικού αυταρχισμού απέναντι στη διογκούμενη λαϊκή δυσαρέσκεια ΑΡΣΙ

Transcript of 2011 - ergatis.files.wordpress.com · Οι εκλογές του Ιουνίου 2011 στους...

Page 1: 2011 - ergatis.files.wordpress.com · Οι εκλογές του Ιουνίου 2011 στους Ιατρικούς Συλλό-γους όλης της χώρας διεξάγονται

[1]

με αποκορύφωμα τη δολοφονική επίθεση των ΜΑΤ στον διαδηλωτή στη μεγάλη πορεία της 11/5/2011.

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ συναινεί με την πολιτική της στην γέννηση των χθεσινών, σημερινών και αυριανών μνη-μονίων, γίνεται το όχημα περάσματος των πιο αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων στην Υγεία και στη κοινωνία γενικότερα. Με την ψήφιση του πρόσφατου νόμου παραδίδει πλή-ρως τον ευαίσθητο χώρο της υγείας στα μεγάλα επιχει-ρηματικά συμφέροντα, φτιάχνοντας μεταξύ άλλων ένα σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας στο οποίο η λαϊκή πλειοψηφία θα έχει δυσχερέστατη πρόσβαση, θα το χρυσοπληρώνει (άραγε, πώς!!) και οι ελάχιστοι ενα-πομείναντες λειτουργοί του θα εργάζονται με αποδοχές πείνας. Η ουσιαστική στάση πληρωμών των ασφαλιστικών ταμείων και οι τεράστιες οφειλές οδηγούν σε αφανισμό την πλειοψηφία των αυτοαπασχολούμενων γιατρών.

Μέσα σε ένα χρόνο καταστρατηγήθηκαν όλες οι κατα-κτήσεις του προηγούμενου διαστήματος στο χώρο των νο-σοκομειακών γιατρών. Η υποχρέωση της κυβέρνησης από την συλλογική σύμβαση της ΟΕΝΓΕ να διορίσει άμεσα 2000 γιατρούς και 4500 νοσηλευτές αντικαταστάθηκε από το 1:5 (αναλογία προσλήψεων-αποχωρήσεων), στην συνέχεια 1:10 και ουσιαστικά καμία πρόσληψη κατά τις επιταγές της τρόικας. Τα δημόσια νοσοκομεία εγκαταλελειμμένα και με τραγικές ελλείψεις σε υλικά και φάρμακα, περνούν αυτήν την περίοδο από το τσεκούρι των «αναμορφωτών» των συγχωνεύσεων.

Στο μεταξύ, η κυβέρνηση που, μετά τις αρχικές περικο-πές αποδοχών, ήδη έχει αφήσει επί μήνες απλήρωτες τις

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ!!

Ε κ λ ο γ έ ς

Ι Σ Α - Ι Σ Π

19&20 Ιουνίου

2 0 1 1

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ

ΕΝΩΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ,

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΛΛΑΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΑΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΔΝΤ-ΕΕ!!

Η πολιτική και κοινωνική συγκυρία

Οι εκλογές του Ιουνίου 2011 στους Ιατρικούς Συλλό-γους όλης της χώρας διεξάγονται σε ένα καυτό κοι-νωνικό και πολιτικό τοπίο που διαμορφώνει η βαθιά και παρατεταμένη καπιταλιστική κρίση και η βάρβαρη επίθεση στις ανάγκες και τα δικαιώματα της εργαζόμε-νης λαϊκής πλειοψηφίας από το αστικό μπλοκ εξουσί-ας κυβέρνησης-κεφαλαίου-ΔΝΤ-ΕΕ με την ουσιαστική στήριξη των αστικών κομμάτων.

Ένα χρόνο μετά την επιβολή του μνημονίου, κλιμακώ-νεται η επιχείρηση ολοκληρωτικής κατεδάφισης κοινω-νικών κατακτήσεων δεκαετιών, ενώ γίνεται ολοφάνερη η επιδίωξη για μακρόχρονη περίοδο επίθεσης του κεφαλαίου στον κόσμο της εργασίας σε ένα κλίμα ακραίου κρατικού αυταρχισμού απέναντι στη διογκούμενη λαϊκή δυσαρέσκεια

ΑΡΣΙ

Page 2: 2011 - ergatis.files.wordpress.com · Οι εκλογές του Ιουνίου 2011 στους Ιατρικούς Συλλό-γους όλης της χώρας διεξάγονται

[2] [3]

λ ε -γόμενες «υπεράριθμες»

εφημερίες των γιατρών και υπερωρίες των λοιπών υγει-ονομικών σε όλη τη χώρα, ετοιμάζεται να προχωρήσει σε επιπλέον περικοπές μέσω του ενιαίου μισθολογίου, αλλά και σε πρωτοφανή εντατικοποίηση της εργασίας όλων των υγειονομικών μέσω της επιμήκυνσης του ωραρίου και των μετακινήσεων – μετατάξεων που θα ακολουθήσουν τις συγχωνεύσεις.

Η ΝΔ αδυνατεί να συγκροτήσει ρεύμα στην ελληνική κοι-νωνία γιατί είναι πρόδηλη η συναίνεση της στην καταστρο-φική πολιτική του κεφαλαίου, της κυβέρνησης – ΔΝΤ-ΕΕ, όταν συναγωνίζεται με το ΠΑΣΟΚ για το ποιος θα εφαρμόσει καλύτερα αυτήν την πολιτική. Το οικονομικό πρόγραμμα της ΝΔ (Ζάππειο 1 και 2) δεν αφήνει καμιά αμφιβολία. Παρά τις περιορισμένες αντιπολιτευτικές κορώνες , χαρακτηρίζεται από σκληρό νεοφιλελεύθερο πυρήνα, υποτάσσεται πλήρως στα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου. Διαλαλεί μέσω της λεγόμενης αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, το ξεπούλημα του πλούτου που παράγεται στη χώρα ενώ η πι-θανή νέα της κυβερνητική θητεία θα συνεχίσει την πολιτική οδοστρωτήρα ενάντια στα λαϊκά συμφέροντα.

Στις κρίσιμες στιγμές που διανύουμε χρειάζονται ξεκάθαρες θέσεις πάνω στα

σοβαρότατα κοινωνικά και πολιτικά θέματα που έχουν τεθεί, τη στιγμή που δεν υπάρχει κανένα μικρό ή μεγάλο πρόβλημα στο χώρο μας που να μη σχετίζεται με την οικονομική

πολιτική που εφαρμόζεται.

Η Αριστερή Ριζοσπαστική Συνεργασία Ιατρών (ΑΡΣΙ) με ιδιαίτερη επιμονή στις παρεμβάσεις της , δείχνει τον πραγματικό ένοχο. Αιτία της λεγόμενης κρίσης χρέους στην Ελλάδα είναι η καπιταλιστική κρίση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και χαρακτηρίζεται από τη σχετική τάση μείωσης του ποσοστού κέρδους και την υπερσυσσώρευση του κε-φαλαίου δίνοντας το έναυσμα για ολομέτωπη επίθεση τύ-που «ΣΟΚ και ΔΕΟΣ» κατά της κοινωνικής πλειοψηφίας.

Σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι αναγκαία η

παλλαϊκή συστράτευση , η πλατιά κοινή δράση κατά της αποκρουστικής πολιτικής κυβέρνησης-ΔΝΤ-ΕΕ με αιτήματα τη μη αναγνώριση και διαγραφή του χρέους , τη ρήξη και ανυπακοή στον ευρωμονόδρομο της ΕΕ και του ευρώ, σε συνδυασμό με την πάλη για εθνι-κοποιήσεις των τραπεζών και στρατηγικών τομέων της οικονομίας ,την ανακατανομή του πλούτου με φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου σε όλες του τις δραστηριότητες.

Θα απορρίπτει, έτσι αποφασιστικά κάθε αντι-δραστική και αντιλαϊκή «λύση» αναδιάρθρωσης ή επιμήκυνσης που σημαίνει λαϊκή χρεωκοπία και νέα πελώρια κέρδη για το μεγάλο κεφάλαιο.

Η πολιτική αυτή λογική είναι έξω από τις καταδι-κασμένες απόψεις ευρωλαγνείας που σπέρνουν αυ-ταπάτες ακόμα και σήμερα για το ρόλο της ΕΕ και τα

περιθώρια πάλης μέσα σε αυτή . Αλλά και από τους μονα-χικούς δρόμους κομματικής αυτοεπιβεβαίωσης που μιλούν για λαϊκή οικονομία και λαϊκή εξουσία χωρίς καμιά κατεύ-θυνση ρήξης και ανατροπής της σημερινής κυβερνητικής πολιτικής , καμιά λογική για πλατιά μαζική δράση με βαθιά αντικαπιταλιστικά χαρακτηριστικά.

Το νέο ιατρικό κίνημα και η κατάληψη

του υπουργείου ΥγείαςΔιάχυτη είναι η αίσθηση στους γιατρούς όλης της χώ-ρας ότι διαμορφώνονται σήμερα οι προϋποθέσεις για τη συγκρότηση ενός νέου, νικηφόρου πανιατρικού κι-νήματος που στο πλάι του λαϊκού κινήματος θα μπο-ρέσει να αντισταθεί και να συντρίψει την λαίλαπα που εξοντώνει την λαϊκή υγεία και την εργασιακή θέση της πλειοψηφίας των γιατρών.

Τα τελευταία χρόνια ένα νέο, ρωμαλέο νοσοκομειακό κίνημα με βασικούς πρωταγωνιστές τους νέους γιατρούς, κυρίως τους ειδικευόμενους, έχει αλλάξει ριζικά το τοπίο. Με τις επισχέσεις, με τις κινητοποιήσεις για τη συλλογική σύμβαση των νοσοκομειακών γιατρών, με το έκτακτο συνέ-δριο της ΟΕΝΓΕ, με τις γενικές συνελεύσεις νοσοκομείων και ενώσεων, έδωσε μεγάλο κτύπημα στην πρακτική της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας και του κοινοβουλευτικού συνδικαλισμού.

Από όλα αυτά τα αγωνιστικά μέτωπα προετοιμάστηκε το κλίμα για την κατάληψη στο Υπουργείο Υγείας τον περασμέ-νο Φεβρουάριο.

Στις 11 συγκλονιστικές μέρες της ιστορικής κατάλη-ψης του Υπουργείου Υγείας τον περασμένο Φλεβάρη δια-δραματίστηκαν γεγονότα που στιγμάτισαν τη νέα εποχή του ιατρικού κινήματος βεβαιώνοντας την αίσθηση πως τί-ποτε πλέον δεν είναι όπως ..παλιά!! Με αμεσοδημοκρατι-κές διαδικασίες γενικών συνελεύσεων πρωτοφανείς για τα ως τώρα δεδομένα, με πλαίσιο αιτημάτων που απαντούσε τόσο στην σύγχρονη λαϊκή ανάγκη για δω-ρεάν, δημόσια, υψηλού επιπέδου περίθαλψη όσο και

Page 3: 2011 - ergatis.files.wordpress.com · Οι εκλογές του Ιουνίου 2011 στους Ιατρικούς Συλλό-γους όλης της χώρας διεξάγονται

[2] [3]

στο δικαίωμα των μαχόμενων γιατρών για στοιχειώδη επιστημονική-επαγγελματική αξιοπρέπεια.

Με αποφασιστικότητα στην αντιμετώπιση όλου του οπλοστασίου των καθεστωτικών δυνάμεων (κρατική κα-ταστολή-απεργοσπασία-συκοφάντηση-διάσπαση μέσω «διαλόγου-παρωδία», προσπάθεια απομόνωσης από την υπόλοιπη κοινωνία κλπ) και το κυριότερο με ξεκάθαρη πολι-τική αντίληψη για την αιτία των προβλημάτων. Η πανιατρική γενική συνέλευση κατάληψης στις 6/2/2011 και το πρωτό-γνωρο πανιατρικό παλλαϊκό συλλαλητήριο στις 9/2/2011 αποτέλεσαν κορυφαίες στιγμές που έδειξαν ότι αυτό το νέο κίνημα είναι γεγονός. Το μέλλον του είναι στα χέρια μας.

Με την διαδικασία της κατάληψης κέρδισε επίσης έδαφος η αντίληψη

υπεράσπισης των δημόσιων κοινωνικών αγαθών (υγεία, παιδεία, συγκοινωνία

κλπ) από τον οδοστρωτήρα του μνημονίου. Επίσης η αντίληψη της αναγκαιότητας

του πανυγειονομικού-διακλαδικού – παλλαϊκού αγώνα για την ανατροπή της

πολιτικής κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ.

Και όλα αυτά με την πλειοψηφία των κοινοβουλευτι-κών κομμάτων αλλά και διαφόρων εγκάθετων του τύπου «Ένωση Διευθυντών ΕΣΥ», μεγαλοκαθηγητών κλπ, να είναι απέναντι στη λογική και το περιεχόμενο της κατάληψης. Το ΠΑΣΟΚ όχι μόνο απείχε και καταδίκαζε την κατάληψη αλλά και με σειρά πρωτοβουλιών αμέσως μετά επιχείρησε την πλήρη απαξίωσή της. Η ΝΔ από τη πρώτη στιγμή διαχώρισε τη θέση της από την πρακτική της κατάληψης , όπως και πολιτικές δυνάμεις που αποδέχονται την κυβερνητική και τροϊκανή προπαγάνδα (ΛΑΟΣ, ΔΗΜ.ΑΡ κλπ).

Την πραγματική απογοήτευση όμως προκάλεσε η στάση του ΚΚΕ όταν στη Βουλή η ΓΓ Α.Παπαρήγα εγκλωβισμένη στη λογική της κομματικής περιχαράκωσης, ηττοπάθειας και τελικά συμβιβασμού απαξίωνε το πρωτόγνωρο κίνημα αμ-φισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής που γεννήθηκε από τα κάτω , μιλώντας για ακίνδυνες….συντεχνίες γιατρών(!!) . Η δε Πανεπιστημονική πιστή στην αντίληψη «ό,τι δεν το ελέγχουμε το χτυπάμε», αποχώρησε από την κατάληψη μετά την αποτυχία της να μαζέψει ελάχιστους ψήφους στην ιστορική μαζικότατη Γενική Συνέλευση της κατάληψης της 6/2/11 που κατέληξε στο πιο προωθημένο πλαίσιο από ποτέ , γνωστό και ως «πλαίσιο των 12 αιτημάτων»..

Η πολιτικοποίηση με μαζικούς όρους του κινήματός είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη βαθύτερη κατανόηση της βασικής αντίθε-σης που γεννά την πολιτική κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ, την πολιτική του που αντιμετωπίζει την υγεία σαν εμπόρευμα : την αντίθεση κε-φαλαίου – εργασίας που θέτει επί τάπητος την αναγκαιότητα ανατροπής του ίδιου του καπι-

ταλιστικού συστήματος, αυτού που γεννά τις κρίσεις, τα μνημόνια, την φτώχεια και τη δυστυχία δισεκατομ-μυρίων ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη.

Οι νέοι γιατροί δυναμικά στο προσκήνιο!

Οι νέοι γιατροί της ανεργίας , της υποαπασχόλησης, της ερ-γασιακής περιπλάνησης , εγκλωβισμένοι στις πολύχρονες αναμονές για την ειδικότητα δέχονται σήμερα το μεγαλύτε-ρο βάρος της λαίλαπας κυβέρνησης-ΔΝΤ-ΕΕ. Η πρόσφατη δημοσιοποίηση της εισήγησης της επιτροπής εκπαίδευσης του Υπουργείου, μέσω του ΚΕΣΥ περιλαμβάνει ένα σύνολο ιδιαίτερα αντιδραστικών ρυθμίσεων για την προ- και μετα-πτυχιακή εκπαίδευση ορθώνοντας σοβαρούς φραγμούς σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία. Στόχο έχει την ουσιαστική αποβολή χιλιάδων γιατρών από το σύστημα πλήττοντας ανε-πανόρθωτα την επαγγελματική και επιστημονική τους προ-οπτική. Η βίαια και αντιδραστικότατη προσπάθεια ρύθμισης της παραγωγής ιατρικού δυναμικού που επιχειρείται έχει προοπτική πολλών δεκαετιών και επιβεβαιώνει ότι η καται-γίδα του μνημονίου συνολικά έχει μακροπρόθεσμη προο-πτική, είναι ιστορική επιλογή των καθεστωτικών δυνάμεων και δεν εξαντλείται σε προσωρινούς χρονικούς ορίζοντες. Εξαγγέλλεται ένα ασφυκτικό σύστημα εξοντωτικών φραγ-μών και φίλτρων για όλους τους γιατρούς, από την προπτυ-χιακή εκπαίδευση σχεδόν ως την σύνταξη Εξωθεί ανοικτά προς την δουλοπρέπεια και την υποταγή και καταργεί κάθε έννοια επιστημονικής αξιοπρέπειας. Περιορίζονται δραστι-κά και καταργούνται θέσεις ειδικευόμενων σε όλες τις ειδι-κότητες, εκτός από γενική ιατρική, ιατροδικαστική, φυσική ιατρική, ιατρική της εργασίας και ογκολογία. Οι ελάχιστες θέσεις ειδικότητας που θα ανοίγουν από τις υπόλοιπες ειδι-κότητες θα καλύπτονται από εξετάσεις. Με αυτόν τον τρόπο η ευθύνη για την ανεργία των νέων γιατρών μεταφέρεται από την κυβέρνηση που δεν στελεχώνει το σύστημα υγείας στου νέους γιατρούς που «δεν διάβασαν αρκετά», δεν πήγαν στο καλύτερο φροντιστήριο ή δεν είχαν κανέναν γνωστό να τους σφυρίξει κανένα θέμα.

Page 4: 2011 - ergatis.files.wordpress.com · Οι εκλογές του Ιουνίου 2011 στους Ιατρικούς Συλλό-γους όλης της χώρας διεξάγονται

1 Να καταργηθεί στην πράξη ο νόμος που εμπορευματοποιεί πλήρως την

περίθαλψη.

2 Να καταργηθεί κάθε είδους «χαράτσι» από την τσέπη των

πολιτών στα δημόσια νοσοκομεία. Κατάργηση τόσο της πληρωμής στα επείγοντα και τακτικά ιατρεία, όσο και της λεγόμενης «ολοήμερης» απογευματινής λειτουργίας.

3 Να ανατραπεί η γενικότερη πολιτική Κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ που

καταργεί κάθε έννοια δωρεάν υγείας και εξαθλιώνει τους γιατρούς και όλους τους υγειονομικούς λειτουργούς.

4 Δωρεάν, αποκλειστικά δημόσια νοσοκομειακή περίθαλψη, σύγχρονη,

ισότιμη και καθολική, με περισσότερα κρεβάτια, περισσότερους νοσηλευτές, περισσότερους μάχιμους γιατρούς. Κατάργηση του αίσχους του «5 φεύγουν, ένας έρχεται» και στελέχωση με το αναγκαίο μόνιμο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό.

5 Διαφάνεια στο σύστημα προμηθειών, μακριά από ύποπτα ιδιωτικά χέρια και

υπόγειες συναλλαγές διαχειριστών και μεγαλοπρομηθευτών. Ποιοτικά φάρμακα και υλικά χωρίς υπερτιμολογήσεις.

6 Δημοκρατία και συλλογική άσκηση της ιατρικής στο ΕΣΥ

– κατάργηση των σκανδαλωδών προνομίων του μεγαλοδιευθυντικού και μεγαλοκαθηγητικού κατεστημένου.

7 Με τελικό στόχο ένα ολοκληρωμένο δημόσιο σύστημα πρωτοβάθμιας

περίθαλψης με γιατρούς δημόσιους λειτουργούς, άμεσα απαιτούμε ελεύθερη πρόσβαση κάθε ειδικευμένου γιατρού στη σύμβαση με τα ασφαλιστικά ταμεία χωρίς όρους και αποκλεισμούς. Συλλογική σύμβαση που θα εξασφαλίζει αξιοπρεπείς αποδοχές εξασφαλισμένες σε τακτική μηνιαία βάση και θα αποκλείει τη μεσολάβηση κάθε εργολάβου ιατρικής εργασίας.

Η θύελλα αγώνων που ξεκινά και αντικειμενικά ενώνει την συντριπτική πλειοψηφία των γιατρών όλων των ηλικιών (φοιτητές, απόφοιτους σε αναμονή, ειδικευόμενους, μάχιμους ειδικευμένους). Οι πρώτες δυναμικές αντιδράσεις κατά αυτών των σχεδίων στη λογική της κατάληψης προμηνύουν γενικό ξε-σηκωμό! Τους προειδοποιούμε να μην τολμήσουν να προχωρή-σουν στην υλοποίηση του σχεδίου που καταταδικάζει το μέλλον των νέων γιατρών!

Ανοικτή πρόταση αγώνα της ΑΡΣΙ

Η ΑΡΣΙ καλεί όλους τους γιατρούς που συμμετείχαν και στήριξαν τον αγωνιστικό ξεσηκωμό, ιδιαίτερα τους νέους τους άνεργους που πλήττονται με βάναυσο τρόπο σήμερα, τους υπόλοιπους εργαζόμενους στην υγεία και ευρύτερα το λαό να δυναμώσουν την πάλη τους για ένα άλλο σύ-στημα υγείας ,ενταγμένο σε ένα άλλο κοινωνικό σχημα-τισμό που θα κυριαρχούν τα συμφέροντα της εργαζόμενης πλειοψηφίας, που θα παρέχει υψηλής ποιότητας ,δωρεάν, δημόσια περίθαλψη και οι λειτουργοί του θα αμείβονται με γνώμονα την υψηλή επιστημονική και κοινωνική τους αποστολή.

Τους καλεί να συνενώσουν τις δυνάμεις τους με τα άλλα μαχόμενα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας σε ένα παλλαϊκό μέτωπο ανατροπής της βάρβαρης επίθεσης της κυβέρνησης –ΔΝΤ-ΕΕ με όχημα τις γνωστές μας διαδικα-σίες βάσης και τον πρωτοβάθμιο συντονισμό σωματείων , επιτροπών αγώνα και λαϊκών συλλογικοτήτων σε ρήξη με τον υποταγμένο και ηττημένο συνδικαλισμό.

Αν κάτι χαρακτήρισε με έντονο τρόπο την πρόσφατη αγωνιστική έκρηξη, ήταν η αναγωγή της λαϊκής περίθαλ-ψης σε κορυφαίο πολιτικό και κοινωνικό γεγονός της πε-

[4]

Page 5: 2011 - ergatis.files.wordpress.com · Οι εκλογές του Ιουνίου 2011 στους Ιατρικούς Συλλό-γους όλης της χώρας διεξάγονται

[5]

8 Αναγνώριση εργασιακών, ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών

δικαιωμάτων για όλους τους γιατρούς του ΙΚΑ από την ημερομηνία πρόσληψης.

9 Πραγματική ένταξη των νοσοκομείων του ΙΚΑ στο ΕΣΥ

χωρίς κατάργηση κλινών και τμημάτων με αναγνώριση της προϋπηρεσίας των γιατρών των νοσοκομείων του ΙΚΑ για την εξέλιξή τους στο ΕΣΥ.

10 Απόσυρση κάθε σχεδίου για φραγμούς στην έναρξη

και λήψη ειδικότητας για τους νέους γιατρούς. Συγκεκριμένα μέτρα (αύξηση νοσηλευτικών κλινών και θέσεων ειδικευομένων σύμφωνα με τις ανάγκες) για τη μείωση της αναμονής.

11 Να πληρωθούν άμεσα οι οφειλές ΟΠΑΔ, ΤΥΔΚΥ κλπ

προς τους συμβεβλημένους γιατρούς. Να επαναπροσληφθούν άμεσα οι 1400 απολυμένοι συμβασιούχοι του ΙΚΑ. Να σταματήσει η προκλητική πριμοδότηση των επιχειρηματικών συμφερόντων που διαχρονικά λυμαίνονται το χώρο της υγείας.

12 Θεωρούμε καθοριστικό το διακλαδικό, παλλαϊκό

συντονισμό για την ανατροπή συνολικά της αντιλαϊκής πολιτικής κυβέρνησης - ΕΕ – ΔΝΤ, για την ανάδειξη του θέματος των κοινωνικών αγαθών (υγεία, παιδεία, συγκοινωνία κ.λπ.) σε κεντρικό πολιτικό θέμα παλλαϊκού αγώνα.

ριόδου και η αίσθηση με τον διακλαδικό συντονισμό που αναπτύχθηκε, ότι μπορεί στους ευαίσθητους κοινωνικούς τομείς της υγείας , της παιδείας και της συγκοινωνίας να πραγματοποιηθεί το πρώτο σημαντικό ρήγμα ανατροπής της απάνθρωπης κυβερνητικής πολιτικής . Αυτά πρέπει να συνεχίζουν να χαρακτηρίζουν τον αγώνα μας!!

Να γιατί φαντάζουν εντελώς έξω από τις ανάγκες της συ-γκυρίας οι πρωτοβουλίες που προέρχονται από την πλειοψη-φία της ΔΗΚΚΙ στους Ιατρικούς Συλλόγους που εστιάζουν στο έλασσον και όχι στο μείζον , αναμασούν ξαναζεσταμένο φαγητό αποτυχημένων πρωτοβουλιών σπέρνοντας αυταπάτες πως τάχα με …δικαστικούς αγώνες μπορούμε να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Ή λογικές που περιορίζονται στον τρόπο πληρω-μής των γιατρών στο νέο σύστημα όταν έχει εκφραστεί η μαζική και κατηγορηματική αντίθεση της πλειοψηφίας στο νέο σύστημα πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Η συζήτηση για πάγια αντιμισθία τύπου ΟΑΕΕ, μνημονίου, Μόσιαλου ή κατά πράξη και περίπτω-ση τύπου ΟΠΑΔ που όλοι ξέρουμε τις συνέπειές της δεν οδηγεί πουθενά αλλά αντίθετα , αποπροσανατολίζει και αποδυναμώνει το ενιαίο μέτωπο ανατροπής της κυβερνητικής πολιτικής.

Με μεγάλο όπλο την πολύτιμη εμπειρία της κατάληψης συνεχίζουμε τον αγώνα μας από πολύ πιο προωθημένη αφετηρία. Επιμένουμε στο προωθημένο πλαίσιο των αιτημά-των που απεφασίσθησαν στην κορυφαία Γενική Συνέλευση της Κατάληψης της 6/2 και συμπύκνωναν όλο τον προβληματισμό που αναπτύχθηκε τις 11 μέρες πιστεύοντας ότι μπορεί να αποτε-λέσει τη βάση για ευρύτερο διακλαδικό – παλλαϊκό συντονισμό:

Η ΑΡΣΙ θεωρεί σοβαρή κατάκτηση του κινήματος την υιοθέτηση του παραπάνω πλαισίου. Θα συνεχίσει όμως να παλεύει για ακόμα πιο προωθημένο πλαίσιο δράσης ικα-νό να ανοίξει νέους ορίζοντες στην πάλη του κινήματος για αποκλειστικά δημόσιο, δωρεάν και υψηλής ποιότητας σύστημα υγείας ενταγμένο φυσικά σε ένα άλλο κοινωνικό και πολιτικό σχηματισμό. Για κατάργηση κάθε επιχειρημα-τικής δραστηριότητας στο χώρο της υγείας.

Page 6: 2011 - ergatis.files.wordpress.com · Οι εκλογές του Ιουνίου 2011 στους Ιατρικούς Συλλό-γους όλης της χώρας διεξάγονται

[6] [7]

➜ Καλούμε τους αυτοαπασχολούμενους γιατρούς να μην υποκύψουν στους κυβερνητικούς εκβιασμούς, να μην στηρίξουν με τη στάση τους την πλήρη κατεδάφιση της Δη-μόσιας Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης

➜ Απαιτούμε ελεύθερη πρόσβαση όλων των αυτοπα-σχολούμενων γιατρών στο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντί-δας με αποδοχές που θα συνάδουν με τη υψηλή κοινωνική και επιστημονική τους αποστολή, δεν θα εξαρτώνται από τη λαιμητόμο του μνημονίου σε μια κατεύθυνση ενοποίησης των όρων αποζημίωσης των ιατρικών αμοιβών: ίση αμοιβή για ίδια δουλειά με ίδιους όρους.

➜ Παράλληλα απαιτούμε την ελεύθερη, δωρεάν πρό-σβαση όλων των κατοίκων αυτής της χώρας στο σύστημα υγείας. Απορρίπτουμε την καρατόμηση των κοινωνικών δαπανών.

➜ Άμεση εξόφληση των οφειλών των Ασφαλιστικών Ταμείων. Όχι σε λύσεις τύπου «ομολόγων», Factoring, κλπ.

➜ Εξαίρεση κάθε Υγειονομικής δραστηριότητας από τον ν.3919/2011 (περί κλειστών επαγγελμάτων). ΟΧΙ στην πλήρη εμπορευματοποίηση και εκχώρηση της πρωτοβάθ-μιας περίθαλψης στο μεγάλο κεφάλαιο (αλυσίδες διαγνω-στικών κέντρων, όμιλοι Υγείας, κλπ) που αποτέλεσμα θα έχει το κλείσιμο των περισσότερων ιδιωτικών ιατρείων και την υπαλληλοποίηση -με εξευτελιστικούς όρους- των αυ-τοαπασχολούμενων ιατρών.

➜ Ελεύθερη συνταγογράφηση φαρμάκων και εντολών διαγνωστικών εξετάσεων από οποιονδήποτε ιατρό. Απόρ-ριψη κάθε ρύθμισης που δίνει το αποκλειστικό δικαίωμα συνταγογράφησης σε συμβεβλημένους και μόνο με ασφ/κά ταμεία ιατρούς.

➜ Οργανώνουμε στην πράξη τις μορφές του νέου ιατρι-κού κινήματος με επιτροπές αγώνα ανά τομέα στην Αθήνα και Γενικές Συνελεύσεις, για να εκφράζεται η πραγματική θέληση των γιατρών .Κάθε σημαντική απόφαση από εδώ και στο εξής να λαμβάνεται από διευρυμένα πανιατρικά όρ-γανα .

➜ Καλούμε επίσης τους γιατρούς που εργάζονται στις μικρές ή μεγάλες ιδιωτικές μονάδες υγείας να αυτοοργα-νωθούν σε συλλόγους, σωματεία , επιτροπές αγώνα , να αντισταθούν στο σύγχρονο εργασιακό μεσαίωνα που με αφορμή τη συγκυρία επιβάλλει το μεγάλο επιχειρηματικό κεφάλαιο.

➜ Η ΑΡΣΙ απευθύνει κάλεσμα αγώνα και ξεσηκω-μού στους νοσοκομειακούς γιατρούς κατά της ολοκλη-ρωτικής κατάρρευσης της Δημόσιας Υγείας. Ο συντο-νισμός των Γενικών Συνελεύσεων ανά Νοσοκομείο μπορεί να ανατρέψει την τραγική κατάσταση της λαϊκής υγείας και της θέσης των νοσοκομειακών που προκαλείται από την ουσιαστική στάση πληρωμών.

➜ Οριστική, πλήρης και άνευ όρων απόσυρση του νομο-σχεδίου για την ιατρική εκπαίδευση. Ενιαίο πτυχίο ιατρικής, μόνο ενιαίο για την λήψη άδειας άσκησης επαγγέλματος και την έναρξη ειδικότητας, με όλα τα εργασιακά δικαιώματα σε αυτό. ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ. Όχι στις συγ-χωνεύσεις Νοσοκομείων και κλινικών, καμία μείωση κλι-νών και θέσεων. Ουσιαστική εκπαίδευση στην ειδικότητα, καμία εξάρτηση από τις φαρμακευτικές εταιρείες.

Απαιτούμε:➜ Δωρεάν πρόσβαση όλων των κατοίκων της

χώρας στα δημόσια νοσοκομεία.➜ Καμία συγχώνευση, καμία κατάργηση Νοσο-

κομείων & Κέντρων Υγείας, καμία μείωση κλινών➜ Μαζικές προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών,

λοιπού προσωπικού. ➜ Επιπλέον αυξήσεις στους μισθούς όλων των

υγειονομικών➜ Όχι στην καταστρατήγηση της κλαδικής συμ-

φωνίας Πολιτείας-Νοσοκομειακών Γιατρών του 2008, Νέα Συλλογική Σύμβαση σύμφωνα με τα αι-τήματα του ιατρικού κινήματος.

➜ Ουσιαστική εκπαίδευση των ειδικευομένων ιατρών – ΟΧΙ στην λογική των «ιατρών της λά-ντζας».

➜ Έξω οι προμηθευτές από τα δημόσια νοσοκο-μεία

➜ Εθνική φαρμακοβιομηχανία και βιομηχανία παρασκευής ιατρικών υλικών

➜ Καλούμε ειδικά τους νέους γιατρούς να πρωτοστατήσουν σε αυτήν την προσπάθεια.

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ- ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΗΣ ΑΡΣΙ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ!!

Page 7: 2011 - ergatis.files.wordpress.com · Οι εκλογές του Ιουνίου 2011 στους Ιατρικούς Συλλό-γους όλης της χώρας διεξάγονται

[6] [7]

Το μήνυμα των εκλογώνΣτις εκλογές του Ιουνίου πρέπει να δοθεί ένα σαφές μήνυ-μα ματαίωσης όλων των αναδιαρθρώσεων που λεηλατούν τις κοινωνικές δαπάνες.

Μήνυμα ρήξης με το γραφειοκρατικό συνδικαλισμό. Να νικήσει η λογική της

κατάληψης και των αμεσοδημοκρατικών διαδικασιών που με τόσο επιμονή εξέφρασε η

ΑΡΣΙ στην πρόσφατη αγωνιστική έκρηξη

Να ηττηθεί η λογική της κυβερνητικής ΠΑΣΚ και των παρατάξεων που αποδέχονται την προπαγάνδα της κυβέρ-νησης, του μνημονίου, της επιτροπής «σοφών» που στρώ-νουν το χαλί της επίθεσης στη λαϊκή υγεία και τα δικαιώμα-τα των γιατρών.

Μήνυμα καταδίκης της ΔΗΚΚΙ που τόσα χρόνια φέρει βαρύτατες ευθύνες για την αποτυχημένο γραφειοκρατικό συνδικαλισμό του ΙΣΑ που αν και συρόμενη από τα εκρηκτι-κά προβλήματα και την ανάγκη αγωνιστικής απάντησης από τη μαχόμενη βάση των γιατρών, συμμετείχε στους αγώνες του Φλεβάρη , αδυνατεί να αντιπαρατεθεί στη βασική αιτία της κρίσης όντας καθεστωτική δύναμη που συναινεί στον ολοκληρωτικό πόλεμο του κεφαλαίου στις δυνάμεις της εργασίας.

Απορρίπτουμε τις λογικές ηττοπάθειας και συμβιβα-σμού που μεταθέτουν τις μάχες σε ένα θολό μέλλον λαϊ-κής εξουσίας χωρίς γραμμή μαζικής δράσης για το σήμε-ρα(Πανεπιστημονική) αλλά και τις λογικές ευρωλαγνείας που σπέρνουν ακόμα και σήμερα αυταπάτες για το ρόλο της ΕΕ στην κρίση ενώ με τη συμμετοχή τους στο προεδρείο του ΠΙΣ συναίνεσαν στην αποτυχημένη και γραφειοκρατική παρέμβασή του την περασμένη περίοδο (ΑΕΓ).

Στις εκλογές του Ιούνη μπορεί να καταγραφεί η μεγάλη δυναμική της πρόσφατης αγωνιστικής έξαρ-σης. Με τα αγωνιστικά ψηφοδέλτια της Αριστερής Ριζοσπαστικής Συνεργασίας Ιατρών που συμμετέχουν ανεξάρτητοι γιατροί, η Αριστερή Κίνηση Υγειονομικών και η Ένωση Εργαζομένων στέλνουμε το πιο ισχυρό μήνυμα:

Ενισχύουμε τη λογική του πανιατρικού- πανυγειονομικού- παλλαϊκού μετώπου

ανατροπής της χούντας της κυβέρνησης- ΔΝΤ και ΕΕ. Στέλνουμε μήνυμα ματαίωσης των

αποκρουστικών αντιλαϊκών νόμων και σχεδίων που ισοπεδώνουν τις κοινωνικές κατακτήσεις.

Δυναμώνουμε την αγωνιστική απάντηση σε όλα τα μέτωπα δείχνοντας και αντιπαλεύοντας τον βασικό ένοχο: Την καπιταλιστική κρίση και τις πολιτικές που γεννούν τα σημερινά και αυριανά μνημόνια.

Η κυβέρνηση, το μνημόνιο, το ΔΝΤ και η ΕΕ τους ετοι-μάζουν ένα μαύρο μέλλον. Ανειδίκευτους ,χωρίς ασφα-λιστικά και εργασιακά δικαιώματα, άνεργους και υποαπα-σχολούμενους τη στιγμή που ο λαός μας δεινοπαθεί από τις τεράστιες ελλείψεις της δημόσιας υγείας ενώ πλήθος ιατρικών παρατάξεων μιλούν ακόμη κοντόφθαλμα για… ια-τρικό πληθωρισμό. Τους καλούμε μέσα από παλιές και νέες συλλογικότητες να ακυρώσουν κάθε σκέψη για φραγμούς σε κάθε βαθμίδα της ιατρικής εκπαίδευσης να παλέψουν για ένα άλλο μέλλον που πραγματικά τους αξίζει.

➜ Η ΑΡΣΙ καλεί στο ενιαίο μέτωπο τους χιλιάδες γιατρούς των ασφαλιστικών ταμείων που με ιδιαίτερα πενιχρές αμοιβές και σε δύσκολες συνθήκες προσφέ-ρουν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

Οι 1400 απολυμένοι συμβασιούχοι του ΙΚΑ, οι 5000 για-τροί του ΝΑΤ που μέσα σε μία μέρα απομακρύνθηκαν από το ταμείο γνωρίζουν από πρώτο χέρι την πολιτική του μνη-μονίου και της κυβέρνησης. Πρέπει να αναγνωρίσουν στο πρόσωπο των ασφαλισμένων τον πραγματικό σύμμαχο για τη δικαίωση των αγώνων τους να παλέψουν μαζί με τους άλλους γιατρούς για την απόρριψη αυτής της πολιτικής. Απαιτούμε την επαναπρόσληψη όλων των συμβασιούχων σε σταθερές οργανικές θέσεις, να μην κλείσει καμιά μονά-δα υγείας να διασφαλιστούν τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των γιατρών..

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ- ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΗΣ ΑΡΣΙ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ!!

Page 8: 2011 - ergatis.files.wordpress.com · Οι εκλογές του Ιουνίου 2011 στους Ιατρικούς Συλλό-γους όλης της χώρας διεξάγονται

[8]

ΔΙΟΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ι.Σ.Α.ΑΛΜΥΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΩΤΑ, Ιατρός σε αναμονή

ειδικότηταςΒΕΛΟΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ειδικευόμενος

Ακτινοδιαγνωστικής, ΑττικόΓΚΟΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, Νευρολόγος,

αυτοαπασχολούμενη, ΙΚΑΔΑΝΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Γαστρεντερολόγος ,

αυτοαπασχολούμενος, ΙΑΣΩ GENERALΔΕΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ, Ιατρός, ΚΕΕΛΠΝΟΔΡΙΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Ειδικευόμενος Γενικής

Χειρουργικής, ΕυαγγελισμόςΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Ιατρός σε αναμονή

ειδικότηταςΚΑΛΙΑΜΠΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, Καρδιολόγος,

αυτοαπασχολούμενος, ΥΓΕΙΑΚΑΡΑΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Παθολόγος, Ερυθρός

ΣταυρόςΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ιατρός σε αναμονή

ειδικότηταςΚΟΡΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΗ) Ακτινολόγος,

αυτοαπασχολούμενη, ΙΚΑΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ (ΕΜΜΥ) Ψυχίατρος,

ΟΚΑΝΑΚΩΣΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Χειρουργός,

αυτοαπασχολούμενος, ΥΓΕΙΑΜΠΟΖΑΝΑ-ΜΑΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ψυχίατρος,

ΨΝΑ-18 ΑΝΩΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ειδικευόμενος

Παθολογίας, 1ο ΙΚΑΠΡΕΚΑΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ειδικευόμενος

Οφθαλμολογίας, Ερυθρός ΣταυρόςΡΙΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Παθολόγος, Εντατικολόγος,

ΑΤΤΙΚΟ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ Ι.Σ.Α. ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ(Π.Ι.Σ.)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΟΛΓΑ Παθολόγος, ΟΚΑΝΑΑΝΤΖΕΛ ΑΛΒΕΡΤΟΣ Αναισθησιολόγος, Ερυθρός

ΣταυρόςΑΡΑΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ειδικευόμενος

Ακτινολογίας, ΑττικόΒΑΛΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ειδικευόμενος

Νεφρολογίας, ΕυαγγελισμόςΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ειδικευόμενος

Χειρουργικής, Γ.Ν ΠατησίωνΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ –ΤΑΚΗΣ Βιοπαθολόγος,

Ερρίκος ΝτυνάνΓΚΙΟΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Ψυχίατρος,

αυτοαπασχολούμενηΓΚΟΛΦΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Ειδικευόμενος

Παθολογίας, 1ο ΙΚΑΓΟΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Αναισθησιολόγος,

Εξειδικευόμενος ΜΕΘ, ΛαϊκόΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ψυχίατρος,

αυτοαπασχολούμενοςΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ιατρός εργασίας,

αυτοαπασχολούμενος ΖΕΡΒΑ ΚΑΝΕΛΛΙΝΑ, Ιατρός σε αναμονή για

ειδικότηταΖΟΥΡΜΠΑΚΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, Παθολόγος,

αυτοαπασχολούμενηΚΑΓΙΑ ΑΡΓΥΡΩ, Ειδικευόμενη Γυναικολογίας,

ΝΙΜΤΣΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ, Ψυχίατρος, ΟΚΑΝΑ

ΚΛΩΝΙΖΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ, Ειδικευόμενος Ψυχιατρικής, ΨΝΑ

ΚΟΣΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Παθολόγος, Ογκολόγος, Μεταξά

ΚΟΤΣΑΛΗΣ-ΠΕΤΕΙΝΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ιατρός σε αναμονή για ειδικότητα

ΚΡΟΥΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, Ειδικευόμενη Ψυχιατρικής, Αιγινήτιο

ΜΑΝΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αναισθησιολόγος, ΑττικόΜΠΑΜΠΑΔΗΜΑ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ, Πνευμονολόγος,

αυτοαπασχολούμενη, ΙΚΑΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Γενικός Ιατρός,

αυτοαπασχολούμενος, Ιατρικό Κέντρο ΑθηνώνΝΤΥΜΕΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ειδικευόμενη

Δερματολογίας, ΑττικόΞΥΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, εξειδικευόμενη ΜΕΘ,

Αγία ΌλγαΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ψυχίατρος,

αυτοαπασχολούμενοςΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ειδικευόμενος

Βιοπαθολογίας, Παίδων ΠεντέληςΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, Βιοπαθολόγος,

ιδιώτης ΠΟΥΛΙΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Ειδικευόμενος

Παθολογίας, Ερυθρός ΣταυρόςΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ειδικευόμενος

Χειρουργικής, ΑρεταίειοΦΑΡΑΝΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Χειρουργός, ΓΝ

Πατησίων

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τακτικά μέληΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, καρδιολόγος,

αυτοαπασχολούμενος, ΙΚΑΚΑΣΜΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΩΡΛ,

αυτοαπασχολούμενος, ΥΓΕΙΑΚΟΡΚΟΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Καρδιολόγος,

ΑΓΙΑ ΟΛΓΑΜΑΚΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, Γυναικολόγος,

αυτοαπασχολούμενη, ΙΑΣΩΜΑΝΤΑΙΟΥ ΜΕΡΟΠΗ, Πνευμονολόγος, ΣωτηρίαΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Ψυχίατρος,

ΨΝΑΑναπληρωματικά μέληΒΗΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Παθολόγος,

αυτοαπασχολούμενος ΖΑΜΠΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Ακτινοθεραπευτής,

Άγιος ΣάββαςΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Παιδοχειρουργός, Έλενα ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νεφρολόγος,

ΙπποκράτειοΣΙΝΑΠΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, Φυσίατρος,

αυτοαπασχολούμενηΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Παθολόγος,

αυτοαπασχολούμενη, ΙΑΣΩ GENERAL

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΤακτικά μέληΛΙΟΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Ειδικευόμενος

Χειρουργικής, 1ο ΙΚΑΠΙΡΝΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ειδικευόμενος

Νευρολογίας, ΠολυκλινικήΠΡΟΒΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ειδικευόμενος

Παθαλογικής Ανατομίας, Αγία Όλγα

Αναπληρωματικά μέλη ΜΠΑΡΛΙΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ, Ειδικευόμενος

Ακτινολογίας, Ερυθρός ΣταυρόςΝΑΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ, Ειδικευόμενη

Νεφρολογίας, Ερυθρός ΣταυρόςΧΑΜΟΣΦΑΚΙΔΗ ΠΑΤΡΑ, Ειδικευόμενη

Νευρολογίας, Παμμακάριστος

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Ι.Σ.Π. ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ Ι.Σ.Π. ΣΤΟΝ Π.Ι.Σ.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ, Παιδίατρος,

αυτοαπασχολούμενηΓΙΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Ψυχίατρος, ΙΚΑ ΓΡΑΨΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Γυναικολόγος, Κρατικό

ΝίκαιαςΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (ΜΑΚΗΣ),

ειδικευόμενος Γυναικολόγος, ΤζάνειοΕΥΜΟΡΦΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ, Βιοπαθολόγος, ΜεταξάΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ, Παθολόγος-

Λοιμωξιολόγος, Κρατικό ΝίκαιαςΚΟΥΚΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Νευρολόγος, Κρατ. ΝίκαιαςΚΥΖΗΡΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, Αναισθησιολόγος,

άνεργηΜΠΑΡΔΟΥΝΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ, χειρουργός, ΜΕΘ,

Κρατικό ΝίκαιαςΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Νευροχειρουργός,

άνεργοςΜΠΟΥΤΣΕΛΗ ΑΝΘΟΥΛΑ, Χειρουργός,

αυτοαπασχολούμενηΝΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Χειρουργός-ΜΕΘ, Πειραϊκό

ΘεραπευτήριοΝΙΚΟΛΑΐΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ψυχίατρος, Ινστιτούτο

Υγείας του ΠαιδιούΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, Παθολόγος,

εξειδικευόμενη ΜΕΘ, Κρατικό ΝίκαιαςΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Νευροχειρουργός,

Κρατικό ΝίκαιαςΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ειδικευόμενος Παιδίατρος,

Κρατικό ΝίκαιαςΠΕΤΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΩΡΛ, ΜεταξάΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, Χειρουργός – ΜΕΘ, Πειραϊκό

Θεραπευτήριο ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ, Παθολόγος, Κρατικό ΝίκαιαςΣΚΟΥΡΑ ΕΙΡΗΝΗ, ειδικευόμενη Παθολόγος,

Κρατικό ΝίκαιαςΤΣΟΥΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, Πνευμονολόγος– ΜΕΘ,

Πειραϊκό ΘεραπευτήριοΤΣΙΤΣΙΛΙΑΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΒΓΕΝΑ), Πνευμονολόγος,

ΙΚΑΨΥΧΟΓΙΟΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ (ΑΛΚΗΣ), ειδικευόμενος

Νευρολόγος, Κρατικό Νίκαιας

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ι.Σ.Π. ΜΠΑΡΔΟΥΝΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ, χειρουργός, ΜΕΘ,

Κρατικό ΝίκαιαςΠΕΤΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΩΡΛ, ΜεταξάΤΣΑΒΕΖ ΝΕΣΤΩΡ, Γυναικολόγος, Κρατικό Νίκαιας

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Ι.Σ.Π. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ειδικευόμενος

Νευροχειρουργός, Κρατικό ΝίκαιαςΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Πνευμονολόγος,

ΜΕΘ, Κρατικό ΝίκαιαςΡΑΠΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ειδικευόμενος Χειρουργός,

Κρατικό Νίκαιας

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΑΡΣΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΙΣΑ 19/20 ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ (ΑΡΣΙ)

ΕΝΩΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ,ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ