20 Επαναληπτικά Θέματα (2014-2015)

of 17 /17
20 επαναληπτικά θέματα για τα μαθηματικά κατεύθυνσης Γ λυκείου (τεύχος 3 σχολικό έτος 2014-2015) Γράφουν οι μαθηματικοί: Βέρρας Οδυσσέας Καρύμπαλης Νώντας Κοτσώνης Γιώργος Κώνστας Χάρης Λιτζερίνος Χρήστος Μπούζας Δημήτρης Οικονομοπούλου Βάσια Παπαπαναγιώτου Κώστας Πετρόπουλος Βασίλης Σκίτσας Νώντας ελεύθερη διάθεση για εκπαιδευτικούς σκοπούς από: Μαθηματικά για το τελευταίο θρανίο!
 • Author

  -
 • Category

  Documents

 • view

  8.644
 • download

  1

Embed Size (px)

description

20 Θέματα επανάληψης από 10 μαθηματικούς, για τα μαθηματικά κατεύθυνσης της Γ λυκείου.

Transcript of 20 Επαναληπτικά Θέματα (2014-2015)

 • 20

  ( 3 2014-2015)

  :

  :

  !

 • !

  20 ( 2015)

  2

  1

  f : R R :

  lim lim 2015x x

  f x f x

  x x

  , , R 0 .

  . f f

  . f .

  . ,ox , : o oo o

  f x f x

  x x

  . , 4 : 2 3

  2

  f ff

  .

  2lim 1x

  f x

  f x , :

  4limx

  f x

  f x

  2

  ,f g 1, , R ,

  1

  12

  f , 1 1 1f g 1

  f x g x f t g t dt

  ,

  1,x .

  . 2g x f x , 1,x .

  . :

  i. 1,ox 2

  1o of x g x

  .

  ii. 2 3

  2 21

  f x

  1, .

  . f x g x

  f x g xx

  1, .

  . f x g x , 1,x , ,f g .

 • !

  20 ( 2015)

  3

  3

  f , 0,fD , :

  0f x f f x x f x , 0x

  . f 1 f xf xx

  . 1f

  . f f ox f

  ox .

  . f 0,ox :

  i. f

  ii. 1f

  iii. 1f .

  . z 4 3 1z i (1).

  i. 6 10z z

  ii. (1)

  : 8 8f z z f z z .

 • !

  20 ( 2015)

  4

  4

  f R :

  2

  0

  2( ) 2

  2

  xx t

  f x x f dt

  Rx .

  . 1)( 2 xexf , Rx .

  . g R :

  1

  0

  ( ) ( )x g x t dt f x , Rx .

  i.

  1

  0

  ( ) 2g t dt .

  ii. )1,0( 0

  ( ) 1g t dt

  iii.

  0

  ( ) 1 ( )

  x

  g t dt x g x 0,1 .

  . : 2 0y x .

  i. fC 0,1 .

  ii. fC ,

  y y 2 2 6 1

  2

  e . .

 • !

  20 ( 2015)

  5

  5

  f , R ,

  1f x , x R .

  . 2 4

  1 6

  12

  2 2

  xf x dx f x dx

  ,

  3

  1f x dx .

  . 3

  110f x dx , 1 1,3x 1 5f x

  . , 0

  1f x f x x dx f

  ,

  2 0,3x 2 0f x .

  . : 1y x .

  i. f

  3 0,3x .

  ii. g x f x y 0,3 ,

  0,3 : 1 23

  2

  x xg

 • !

  20 ( 2015)

  6

  6

  ln x

  g xx

  , 0x .

  . g .

  . f , 0, ,

  2 2 3 lnx f x x f x f x x , 0x . 1

  f ee

  0

  limx

  f x

  .

  i. f g .

  ii. e xx e

  iii. fC , ot ,

  ox t oy t ,

  0o ox t y t .

  .

  1

  1ln

  lim1

  x

  x

  x

  x

  x

  x x

  . 1

  x

  K x f t dt

  i. lim 1x

  K x K x

  ii. 1x

  x

  f t dt .

  iii. K ,

  x x x e .

 • !

  20 ( 2015)

  7

  7

  f , f : R),0( :

  2 2ln ( )

  2

  xx x x f x x

  ),0( x

  . ( )

  lim 1x

  f x

  x

  . 0

  1limx

  x fx

  . z : 3 32 5 7 0z z z z . :

  i. 3 3 1z z z z

  ii. z R z I

  iii. 1z

  iv. 2 23 4

  limx

  i x x z x f x

  x x

  . 1,2ox 2

  ( )oo

  f xx

  .

 • !

  20 ( 2015)

  8

  8

  f , 1,4f fD f D , 0f x

  1,4x . , , g ln 4 1g x x x .

  . 0g x .

  . : 2

  22ln 4 4 22

  xx x

  x

  . 1,4 :

  4lnf

  f

  .

  . 1 4 4f f

  i. 1,4ox , : 4of x f .

  ii. 1,4 : 0f f f .

  iii. 1f 4f .

  iv. 1 2, 1,4x x : 1 22 3f x f x .

  9

  :f R R :

  2 1 3 1 12f x f x f x x , 1,1x .

  . 1 1,1 1 0f .

  . 1

  12f x dx

  . 2 1,1 2 1f

  . 1,1 2fe f f e f

 • !

  20 ( 2015)

  9

  10

  : 0,f R , :

  2

  1

  1ln

  2

  x xf t t t dt

  (1), 0x .

  , , 0

  x

  F x f t dt .

  i. : , 0

  ln

  0 , 0

  xx

  f x x x

  x

  ii. f :

  1ln 1

  x e

  x x ee e

  iii. F :

  2

  1

  1 22 1

  2

  x

  x

  x xF x dx x x F

  , 1 2,x x 1 2e x x .

  iv. 2 2

  2x e e

  e ef t dt x f t dt e

  .

  v. 0,1 :

  0

  1f f t dt f f

  .

 • !

  20 ( 2015)

  10

  11

  :f R R , R :

  (1): 2015

  10 11 1

  z x z

  zx f t dt z f t z dt x

  , x R z C .

  (2): 2 1 2f x f , x R .

  (3): f , fC , 1y

  1ox .

  i. : 1z .

  ii.

  20151

  z Iz

  .

  iii. 2 2z z .

  iv. f

  x x 1,2 .

 • !

  20 ( 2015)

  11

  12

  g R .

  ,f h R :

  3

  1 12 23 3

  x xf x g x e x

  1 22 2xh x e x

  . :

  i. h .

  ii.

  1

  11

  xh t dt x

  t

  h xK x e dt

  R .

  . 2

  1

  3 1lim

  1 2x

  g x x

  x

  i. 1g 1g .

  ii. f .

  iii. 2 0 4f f 2 2f x f x 1x .

 • !

  20 ( 2015)

  12

  13

  z 41122 zz (1).

  . z .

  . 1 2

  2

  zu

  z

  , z (1).

  i. u .

  ii. z x yi 21

  25 4

  xz u

  x

  , 1 1x .

  iii. ,o oz u z u .

  . z (1) :

  i. 1

  zz

  ii. 133 22 zzzz

  . 4

  w zz

  , z (1).

  i. z , w

  .

  ii. w R z R .

  iii. z w ,

  , .

 • !

  20 ( 2015)

  13

  14

  g , gD R , 0g x , x R .

  , , f 31 2x u

  f x g t dt du

  , x R R .

  . 31 2u

  f x g t dt du

  .

  . 1 , :

  i. f

  ii. f

  iii. 3 4 12 3 2x x u

  xg t dt g t dt du

  . 4h x x x g x . 1E

  fC , x x , y y 2x 2E

  hC , x x 0x 2x ,

  1 22E E .

  15

  32 4 1f x x x

  . f 1f .

  . 0f x .

  . 1 2 0xf e x x , x R

  . z C 73 1

  1

  15 2 5

  12z f x dx z

  (1).

  i. 7

  1

  1f x dx

  ii. z .

  iii. z , (1),

  1 2 0

  2

  z if

  z i

  .

 • !

  20 ( 2015)

  14

  16

  f : (0, )f R

  2 1

  ( )( ) ,

  x f tf x e dt

  t

  ),0( x .

  .

  i.

  1

  ( ) ( )xg x e f x

  (0, ) .

  ii. xexf

  1

  )( ),0( x .

  . 2

  1( )e f x dx e ),0( x .

  . (1,2)

  1 2

  1( )f t dt e .

  . , , g : 1 0g , 1g e

  2 20

  1

  xf

  xg x g x dt

  x t

  , 0x .

  :

  i. lnxg x e x

  ii. 2e

  xg x g x g t dt 1,e .

 • !

  20 ( 2015)

  15

  17

  f R , f R .

  :

  2 2 2 2f x f x f , 2,2x

  0 4f f 2 4 1f f

  .

  i. f .

  ii. : 0f x x f , 0,1x

  2 2f x x f , 1,2x

  . f

  .

  . fC : 2y f . :

  i. 2

  02 2f f x dx

  ii. 2

 • !

  20 ( 2015)

  16

  18

  1 2,z z 2 1 0z z 2,2 w C 2w i .

  2015 2014

  1 22 2 0z w i z w i .

  . 1 22 2z w i z w i R .

  . 2014 2014

  1 22 2z w i z iw

  . 2 1w i 1

  22

  w iw i

  . : 1 3w i 1821iw

  . 1 2

  2 1

  z zu

  z z , 2 2u .

  . 40292

  1 2v z wi , :

  i. v i

  ii. 21w uv

  19

  z Im 1z i z (1).

  . C z .

  . w 2 2 22 1 2 1 2 1w iw w iw w (2).

  i. w .

  ii. (1) (2).

  . , 1 , R , C ,

  .

  . , 1 2, C , , .

  C 2 1.

  . .

 • !

  20 ( 2015)

  17

  20

  .

  F

  :

  F

  , 0,

  2

  .

  . F

  .

  . ot sec0,2 /rad

  sec0,4 / . ,

  ot , F .

  . F 3 .

  : 20

  3

  4F d

  F