20 Επαναληπτικά...

Click here to load reader

 • date post

  13-May-2017
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of 20 Επαναληπτικά...

 • 20

  ( 2 2013-2014)

  :

  :

  !

 • !

  20 ( 2014)

  2

  1

  xf x x , 0x

  . f .

  . fC 0,0 .

  . 1 1 0xx x 0x .

  . , , ,f f 0,0

  , 1

  ln 1

  .

  . 1 2 3, , ,...., 1,2vx x x x v N . :

  i. 3 31 1 2 2ln lnln ln

  ....... 4v vx x x xx x x x

  v e e e e v

  ii. 1,2ox 1 21 2 ....o vx xx x

  o vv x x x x

  2

  xz e x i , ,0x 2 0xe x (1).

  . (1) 1,0 .

  . z .

  .

  .

 • !

  20 ( 2014)

  3

  3

  ,f g R 0f x

  0g x , x R .

  . f x dx g x dx

  , , ,ox

  o of x g x .

  .

  ln

  f xg x f x

  g x

  , x R ,

  ,f g .

  . 1

  1 2 1x

  xf t dt f x f x x e

  , x R , :

  i. lim 1 2x

  f x f x

  ii. lim 2x

  f x

  iii. lim 1 2x

  f x

  4

  : 1,g R

  1

  0 0 11 ln

  x t xtx g t g u du dt t e t t t dt

  , 1,x R .

  . g .

  . 0

  0x

  g t dt , 1,x , .

  . g 1 ln 1xg x e x e , .

  . f 1

  x

  f x g t dt . 0,1

  0f g

  . lim 1x

  f x f x

 • !

  20 ( 2014)

  4

  5

  :f R R , R , :

  2

  1 2f x

  f x e e , x R

  . f x .

  . g x , 0, ,

  f x dx g x dx

  , 0 1 . 0,1ox

  1og x .

  . 2 2 2ln ln 1

  e ex g x g x x x x

  x x

  , 0,x ,

  0,1 gC , g

  x x .

  6

  f 1xef x e , x R .

  . f :

  i. .

  ii. .

  . f .

  . fC , f .

  . , , x x .

  2 / seccm ,

  1

  1,e

  ee

  .

 • !

  20 ( 2014)

  5

  7

  ln 1 1 lnf x x x x x , 0x .

  . f 0, .

  . f .

  . 0ox 1

  1 o ox x

  o ox x

  . 2 2

  2 2

  2 4

  1 3

  x x

  x xf t dt f t dt

  , x R .

  8

  g R :

  0 0 0 2x t x x

  g u du dt g t dt

  , x R .

  . g x

  . 1 xg x e 0

  x

  f x g t dt

  i. f .

  ii. 0,1ox 1

  2of x

  iii. fC , .

  . 0,1 1f g

  . 1 2, 0,1 1 21

  g g

  ,

  .

  . ,f gC C

  1x

 • !

  20 ( 2014)

  6

  9

  ,z w :

  2014 20149

  3 5 1z x

  e z x

  , x R (1)

  1

  w wi i

  , R (2)

  . 2014 2014

  9 3 5z z

  . z (1).

  . w (2).

  . z w z w .

  . 1 2, zz (1), 1 2z z . :

  i. 11

  163

  3z

  z

  2

  2

  163

  3z

  z

  ii. 1 21 2

  2 1 1 2

  3 3

  3 3

  z zz z

  z z z z

  10

  :f R R , :

  2 2 2

  2 4 2 2 4

  1 1 12 1 4 1f x dx x x dx x f x x dx

  . f 1,2 .

  . 2 1f x x x R .

  i.

  0 00

  f x f xe dx e dx

  , .

  ii. ,a f a fC .

  , , y y ,

  ot 1oa t .

 • !

  20 ( 2014)

  7

  11

  f R :

  f R

  1 3f x x f , 0,4x

  1 3 0f f

  . 1 3 0f f

  . ,o ox f x fC , fC

  .

  . fC .

  . 0f x , 1 1x , 2x 3 3x ,

  1,3 .

  12

  f , 1,1 , f 1,1

  1 1 1f f .

  . 0,1ox 0of x .

  . fC y x 1,1 .

  . f x x 1,1x .

 • !

  20 ( 2014)

  8

  13

  2ln x

  f xx

  , 1,x

  . f .

  . 1

  2 1e

  e f x dx e

  . fC 0, 1

  . 1, 1

  1

  2014f x dx

  . fC ,

  ,o ox t f x t , x x ot

  1ox t 1

  / sec2

  .

  14

  :f R R , :

  2

  12

  xf x x , x R

  0

  1x

  f t dt f x , x R

  . fC 0, 0f .

  . 1y x 30 0

  40

  48

  3lim

  x u

  x

  t f t dt du x

  x

  . 1

  x

  F x f t dt , x R . 0f x , x R ,

  1F x x F x x R .

  . fC , x x 1x 2x

  2 . . 1,2 2 1 0f .

 • !

  20 ( 2014)

  9

  15

  : 0,f R , 0, , 1

  12

  f :

  21

  0x f x fx

  , 0,x

  21 11 2

  2

  f xf f

  x x x

  , 0,x

  . f x .

  . 21

  1f x

  x

  , 2

  1 1f f x

  x x

  0,x

  . fC , x x 1

  x

  x ,

  1 . 1

  ,ox

  ox x .

  16

  f 2ox

  0

  2lim 3h

  f h

  h

  . fC 2, 2f .

  .

  0

  2 2lim 6h

  f h f h

  h

  . :

  i. 2

  22lim

  4x

  f x f x

  x

  ii. 2 1

  lim2x

  xx f

  x

  iii.

  2

  2

  2 8limx

  x xf

  f x

 • !

  20 ( 2014)

  10

  17

  z C w C :

  Re 1z Im 1z , R (1)

  221

  w w

  w wi i

  , R (2)

  . z w .

  . , z w 1 1,x y 2 2,x y , 1 2x x , :

  i. 1 2,ox x x

  1 0x

  ii. 1 2,x x 2

  2 1

  3

  . ow I . u

  o ou w u w

  . 1 2,w w (2). 2

  1 2 2 1 2w w

  1 2w w , 1w .

  18

  f R , :

  3 2xf x f x e x , x R .

  . f R .

  . f .

  . f .

  . 0,1 0f .

 • !

  20 ( 2014)

  11

  19

  f R g

  1, , :

  0 0 0f g 0 0 1f g

  . f x g xh x e e , 0

  . hC 0, 0h

  . 1 2h x x , 1x

  . 2h x , 1x ,

  . f x f x g x g x , 1,0 0,1x

  20

  f R f R . 0 0f , 0 0f

  f x f y x y , ,x y R , :

  . :

  i. 1f x , x R .

  ii. 2014f x .

  iii. 0 ,0f 0f .

  iv. 1

  xx f x f t dt 0,1 .

  . fC , y f , y y

  x , R , 2

  2

  .